Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 218/2016 (5103) z 10 listopada 2016 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 29501.ECHO - WEST GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 29502.PROJEKT ECHO PASAŻ GRUNWALDZKI - MAGELLAN WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 29503.INSPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 29504."VOUSOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 29505.VRSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 29506.DME DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29507."PIEKARNIA ACCURATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29508."PIEKARNIA ROBOTNICZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29509.PIEKARNIA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29510."SOF DĘBNIKI DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29510.LIGUSTRIA 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29511."SPORT-JEANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29512.EUROCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29513.EUROPEAN PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29514.EXSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29515.GAZGROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29516.GLOBAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29517.REAL-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29518.KARAT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29519.INTELIQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29520.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29521.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29521.DUDA KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29522.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29523.KATOWICE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29524.HOFFBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29525.MAD MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29526.MINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29527.MUSI OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29528.NOMI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29529.PŁOCK PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29530.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "TOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29531.POZLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29532.PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29533.WIND PRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29534.R3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29535.RADOM PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29536.RJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29537.WCB CITY PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29538.SKYFLYSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 29539.ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29540.HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 29541.IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29542.KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29543.LEENLIFE PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29544.POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA "ŻARÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29545.TRUST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 29546.TRUST WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29547.ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29547.BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5. Inne

Poz. 29548."CENTRUM PRZEMYŚL - PROJEKT ECHO -118 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 29549.GALAXY - PROJEKT ECHO - 106 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 29550.GALERIA OLIMPIA - "PROJEKT ECHO - 98" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 29551.GALERIA SUDECKA - "PROJEKT ECHO - 43" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Poz. 29552.Partia Regionów

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29553.Semik Zofia
Poz. 29554.Dyczek Danuta
Poz. 29555.Garlicka-Konrad Danuta
Poz. 29556.Janakowski Grzegorz
Poz. 29557.Jankowska Milena
Poz. 29558.Kowalski Sławomir
Poz. 29559.Pawłowski Paweł
Poz. 29560.Łazorczyk Kazimiera
Poz. 29561.Smolicha Alfreda
Poz. 29562.Strzęboszewski Dariusz
Poz. 29563.Turkuła Danuta
Poz. 29564.Szuba Małgorzata
Poz. 29565.PESCADERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29566.Sypułek Joanna
Poz. 29567.Źródłowska Edyta
Poz. 29568.Szuba Zbigniew

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29569.Tront Adam
Poz. 29570.Ucher Kazimierz
Poz. 29571.Semik Tadeusz
Poz. 29572.Mazur Adam
Poz. 29573.Anus Janusz
Poz. 29574.Budek Marzena Urszula
Poz. 29575.Celińska Grażyna
Poz. 29576.Jagodziński Waldemar
Poz. 29577.Graff Robert
Poz. 29578.Jabłonowski Jacek
Poz. 29579.Jaworski Zbigniew
Poz. 29580.Ligęza Mateusz
Poz. 29581.Narbutowicz Andrzej
Poz. 29582.Ostrowska Wanda
Poz. 29583.Piotrowski Stanisław
Poz. 29584.PROGRES MARBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 29585.Wójcik Stanisław
Poz. 29586.Śliwińska Joanna
Poz. 29587.Tomasik Anna
Poz. 29588.Żukowska Zofia

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 29589."UNITECH" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29590.Chrapek Jadwiga
Poz. 29591.Otwinowska Elżbieta
Poz. 29592.Szafran Dorota
Poz. 29593.FINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29594.Jędrzejczyk Janina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Janina Jędrzejczyk

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 29595.JELENIOGÓRSKA PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ANILUX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29596.TBT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29597.GRUPA PINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29598.SPH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29599.Olifieruk Mirosław

9. Inne

Poz. 29600."CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 29601.RELIGA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 29602.Wiśniewski Adam

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 29603."QEY FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 29604."VENUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 29605.AUTOLAND CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29606.SERAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29607.VIENNA MEAT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29608."ASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29609."INA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29610."KURACJUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29611."JACOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29612."POL-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29613."UNIT-TELECO E-BUSINESS SOLUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 29614.BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29615.CAPITALPLAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29616.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29617.ZAKŁAD PRODUKCYJNY USŁUGI TRANSPORTOWE "KOMARNICCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29618.FORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29619.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE "EKO-ORION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29620.J.W.BIOCHEMICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29621.KARTAGINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29622.NEWORK TEMPORARY AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29623.NAGASAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29624.O.C.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29625.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29626.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MISTRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29627.XTRA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 29628.Wnioskodawca Dudziński Mirosław
Poz. 29629.Wnioskodawca Zimolong Heinz Joachim

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 29630.Wnioskodawca Zaręba Grażyna

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 29631.Wnioskodawca Gmina Miasta Lipno
Poz. 29632.Wnioskodawca Gmina Wielgie
Poz. 29633.Wnioskodawca Kowalska Mariola
Poz. 29634.Wnioskodawca Lubojańska Maria
Poz. 29635.Wnioskodawca Wojciechowski Gabriel

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 29636.Wnioskodawca Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dakowy Mokre w Dakowach Mokrych
Poz. 29637.Wnioskodawca Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dakowy Mokre w Dakowach Mokrych

6. Inne

Poz. 29638.Powód Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA Spółka Akcyjna w Warszawie

VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Poz. 29639.PKPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 29640.KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 29641.KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 29642.MSFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 29643.Pandel Sebastian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sebastian Pandel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PAGA-PRO
Poz. 29644.SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 29645.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CYKLOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 29646.Centrum Nauki Kopernik
Poz. 29647.POLCOM Przemysław Kimla
Poz. 29648.NEWBERG INVESTMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Poz. 29649.POLFOOD RADOSŁAW KOLAJ
Poz. 29650.AVIVA INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 368952.BRITISH WORD MAGDALENA GĄSŁAWSKA I ZAIED ABBAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 368953.BSI DESIGN K. GADZINA, P. LIBRONT, M. SENDOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 368954.ELFON HOLDING MIĘKINA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 368955."POD WAGĄ" ELŻBIETA MIZERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 368956."SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE I SALON OPTYCZNY" A. SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 368957."TRONIK ONE - NOWAK, TARKA SPÓŁKA JAWNA"

c) Spółki partnerskie

Poz. 368958.CYBULSKI PIOTROWSKA PĘCHERZ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 368959.EDEL KANCELARIA RADCOWSKO-ADWOKACKA RADOMIR PARAPURA I JAKUB SOKÓLSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 368960.A2M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368961.BAU-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368962.BIBIMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368963.BLACK BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY ALEXANDERHAUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368964.BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368965.C&C KANCELARIA PRAWNA CISZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368966.DISTRIBUTION PARK PORTFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368967.EGIDA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368968.ELTEL KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368969.FIGHTS ON DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368970.HTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368971.INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368972.K.WINIARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368973.MAXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368974.MOCZKOWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368975.MTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368976.N&N (NYONGSE NDJOMOU) LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDTYTOWA
Poz. 368977.NEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA EPOKA HANDLU SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368978.NESPERTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368979.NOCAR.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368980.NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "ERGOMED" ALEKSANDER PROKOP SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368981.OPTISOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368982.PFTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368983.QUALITY EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368984.REGINA 900 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368985.SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368986.SERVERADMIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368987.STREFA N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHEMOŃSKIEGO 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368988.TONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368989.VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 368990.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALIX SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 368991.PIK I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 368992.4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Poz. 368993.7WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368994.A.H.M ELEKTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368995.A.S. FUTURE COMPAPNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368996.ABAKUS EGIDA KSIĘGOWO PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368997.AFFA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368998.AGENCJA CELNA FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 368999.AJ HINC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369000.AKREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369001.ALWERNIA-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369002.AMBER-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369003.ANMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369004.APARTAMENTY EMAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369005.APTEKA LAWENDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369006.APTEKA MIŁOSNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369007.APYNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369008.AQUA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369009.ARK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369010.ART. INFORM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369011.ART. MUSIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369012.AS CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369013.ATLANTIS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369014.AUXILIO IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369015.AXO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369016.B.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369017.BAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369018.BCHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369019.BDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369020.BDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369021.BIURO RACHUNKOWE "ZYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369022.BMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369023.BMR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369024.BOYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369025.BRATEK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369026.BZ JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369027.CHEMIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369028.CHLEBOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369029.CLOVER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369030.COMPUTER VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369031.CORDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369032.CT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369033.CULINARIUM CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369034.CZARCZENKO LK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369035.DEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369036.DIV AFKAN GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369037.DURZO DOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369038.ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369039.EIB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369040.EKOHAUS SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369041.ELDAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369042.ELOURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369043.ELWICO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369044.EMG HOLDING GROUP PTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369045.EURO-SENIOR LĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369046.EUROPE-CHINA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369047.EXCELIO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369048.FAMILYPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369049.FANDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369050.FAWORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369051.FEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369052.FHC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369053.FILLE HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369054.FINANCE & ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369055.FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ HOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369056.FINANSE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369057.FONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369058.FOODIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369059.FORUM -SUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369060.FRANCESCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369061.FRAZOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369062.FROMTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369063.FURNIKO CONCEPT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369064.FUTURE DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369065.GAS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369066.GAS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369067.GDAŃSK-SUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369068.GDYNIA-SUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369069.GENOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369070.GOLDFINCH INVESTMENTS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369071.GPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369072.GRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369073.GRUPA E4E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369074.HALAL AHMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369075.HANDSWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369076.HERA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369077.I-LAVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369078.IGIS NARLOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369079.IN HORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369080.INDOEUROPE IT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369081.INDU PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369082.INNOTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369083.INSPACE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369084.INSTYTUT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369085.INSZURA RAPIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369086.INVESTNET GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369087.IPP 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369088.IPP 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369089.ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369090.IVO CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369091.IWO MOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369092.JTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369093.K.A.K. INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369094.KART-HOUSE REAL ESTATE & BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369095.KIELECKA AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369096.KNN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369097.KOLAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369098.KONTYSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369099.KOWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369100."KSEROEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE
Poz. 369101.KULPEKS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369102.LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369103.LEX-ECONOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369104.LIBER NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369105.LIDERBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369106.LIGHTHOUSE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369107.LOGISTIC INOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369108.LOGOS-SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369109.MAG-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369110.MAGNIT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369111.MAGRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369112.MAMTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369113.MARECKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369114.MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369115.MC MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369116.MEISTER BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369117.MINAL ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369118.MISS PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369119.MN INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369120.MOBIEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369121.MOC RADOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369122.MUGMUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369123.MULTIFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369124.NAAMAH COMPANY IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369125.NAKIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369126.NEBULA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369127.NESTA TRANS-SCANDINAVIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369128."NEW CAPITAL" SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369129.NK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369130.NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369131.OGRODY RAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369132.OIL FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369133.OK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369134.OMI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369135.OPEN-TELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369136.OPTIMAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369137.ORIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369138.ORNAMENT SZCZECIN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369139.OXIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369140.P & W CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369141.P.W. KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369142.PAX GEODEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369143.PERITUS OIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369144.PERSONAL PILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369145.PH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369146.PHARMASENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369147.POLOK C&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369148.PROMASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369149.PROZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369150.PRZYBIJ PIĄTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369151.PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ KOCHANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369152.PW PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369153.RC KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369154.REHAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369155.RENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369156.RIBBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369157.RMKREDYTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369158.ROBERT BIURO RACHUNKOWE Z TRADYCJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369159.S-TRONG-ERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369160.S3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369161.SEILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369162.SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369163.SHEKELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369164.SŁONECZNE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369165.SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369166.SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA "ALBATROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369167.STASZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369168.STIGA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369169.STPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369170.SUPER-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369171.T-PROJECT LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369172.TAXI 209 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369173.TAXI 211 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369174.TAXI 212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369175.TEAM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369176.TECHDRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369177."TOTULI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369178.TRANS - PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369179.UPUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369180.UWOLNIJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369181.VALENKO AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369182.VENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369183.WEISS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369184.WEST BALTIC RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369185.WIELKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369186.WIVAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369187.WRZOSÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369188.XMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369189.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369190.ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369191.ZGODA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369192.ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369193.ŻORY-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 369194.MESPILA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 369195.MILA SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ: MARKET - DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA)
Poz. 369196.PROJEKT 011 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 369197.STACJE PALIW NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 369198.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "NASZA TRZODA"

n) Stowarzyszenia

Poz. 369199.STOWARZYSZENIE MAZOWIECKA AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA

o) Fundacje

Poz. 369200."FOOTBALL ACADEMY"
Poz. 369201.FUNDACJA "PIENIŃSKA AKADEMIA SPORTOWA"
Poz. 369202.FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I OBRONNOŚCI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 369203.FXNET LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 369204.ROCK’N’ROLL TATTOO AND PIERCING DUNDEE LTD ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 369205.A. KOZŁOWSKI & H. OTTO SPÓŁKA JAWNA W AUGUSTOWIE
Poz. 369206.AGENCJA INWESTYCYJNA FB-MONT A.FUŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369207.AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369208.AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369209.AGNES FOJT I ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369210."AGROBARD" A.SKRONIK, D.TYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369211.AMW NAWROT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369212.APTEKA "PRZY ALMEDZIE" ARKADIUSZ ŻUREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369213.APTEKA "SANA" DUBIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369214.APTEKA DOBRA DUBIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369215.APTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK
Poz. 369216.ARGUS OCHRONA OSÓB I MIENIA GRZEGORZ WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369217."AUTO MOJSIUK KM" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369218.B&J AUTOTRANSPORT BRZANK WALDEMAR I ROBERT JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369219."BENDIKS" M I A TUSTANOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369220.BIURO PROJEKTOWE "PROINSTAL08" W.KOZIEŃSKI, T.TUDAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369221.BIURO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "RES-SPED" INTERNATIONAL KRZYSZTOF CHOJNACKI, JADWIGA CHOJNACKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369222.BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369223.BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA SPÓŁKA JAWNA SYLWIA BUCZYŃSKA, URSZULA STENCEL
Poz. 369224."CAMILTEX" KAMILA MILCZAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369225.CARTEXIM R.T. STANISZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369226.COMETTO - Z.CISZEWSKI I W.CISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369227.CRACOW CONSULTING BATKO LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369228."DEMONT" DERKOWSKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369229.DOM HANDLOWY M.BŁĘDOWSKA-MORUŃ, J.ROZMARYNOWSKI, D.MORUŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369230.DROB-FISH P.H. LUCYNA I ZENON WILCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369231.EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369232.FIRMA HANDLOWA CZAJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369233.FIRMA HANDLOWA J.T.RZEWUSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369234.GEBO GALACIŃSKI HOJNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369235."GIFLEX" MATERIAŁY BUDOWLANE WALDEMAR DANKOWSKI, LESZEK DANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 369236."GIFLEX" MATERIAŁY BUDOWLANE WALDEMAR DANKOWSKI, LESZEK DANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 369237.INET POŁUDNIE TOMASZ MĄKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369238.JSF SILIKON S. FLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369239.JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369240.JURAJSKIE CENTRUM MEDYCZNE BOŻEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369241.KAB-MAR SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369242.KAMINIARZ WĘDLINY KAMINIARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369243.LODE POLSKA SPÓŁKA JAWNA M. PRZENIEWSKI, E. PRZENIEWSKA
Poz. 369244.LUWIX ZAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369245."MAKROTERM", AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369246."MARCO TUNING-WACŁAW KONIK, MAREK KONIK, MIROSŁAW KONIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369247.MATERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369248.MM GAJERSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369249."MTK" SPÓŁKA JAWNA IZABELLA I ANDRZEJ PTASZYŃSCY
Poz. 369250.NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369251.NOVA IZABELA BUCKA - SZCZEPAŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369252.OFFICE FS - FIDELUS, SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369253."OSTALCZYK-KRATA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369254.PAL S. I P. PAŁOSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369255.PODOLSKI SPÓŁKA JAWNA B. MAJEROWICZ, SZ. PODOLSKI
Poz. 369256."PROSPERITY FIJAŁKOWSKA SADOWSKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369257.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELEKTRONIK" HALINA KOMUŃSKA I ROBERT KOMUŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369258.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAXIMA II JAN POBIARŻYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369259.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" SPÓŁKA JAWNA BEATA MUCHA ŁUKASZ MUCHA
Poz. 369260.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAM WALCZYK ŁUKASZ WALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369261.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BESTT TOMASZ BIENIASIEWICZ, BOGUMIŁ RATAJCZAK, STANISŁAW DOBROPOLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369262.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEDEX" STANISŁAW MASŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369263.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLMET" SŁAWOMIR DĄBROWSKI I KRZYSZTOF LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369264.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VEGA" SPÓŁKA JAWNA ZOFIA SZANIAWSKA & GRZEGORZ SZANIAWSKI
Poz. 369265.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "PORTAL" PIOTR SKORUPA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369266.PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369267.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKWA" J. BISKUP, S. OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369268.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNO REHABILITACYJNYCH "WODNIK" H I M RUDNICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369269.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EURO-BART" K. KUŹNIEWSKI, CZ. POCHWATKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369270.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MATEX" Z.M.P. ROGOZINSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369271.RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING "ABAK" OLGA I MARIUSZ MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369272."RAFA" KAŁUŻNY, KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369273.SAGAN TEXTILE SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF SAGAN, PRZEMYSŁAW SAGAN, MARLENA SAGAN
Poz. 369274.SPAWPUNKT MARCIN GRABOWSKI, BEATA WYCZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369275."SPEED OIL" - BOGDAN GONET, MAREK GONET, ARTUR BUCZEK, BOGDAN TOROPOLSKI, WALDEMAR CEBULA - SPÓŁKA JAWNA W KROŚNIE
Poz. 369276."SYSTEM" - WŁADYSŁAW KĘDZIORA, URSZULA KĘDZIORA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369277.TARTAK SITEK S. I A. SITEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369278.TBV PROPERTY W. DZIOBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369279.TEKSTIM MEREK BOCZKOWSKI JACEK DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369280."TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369281."TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369282.TOOMAR CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369283."TULPLAST" IRENEUSZ SOCHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369284.WOBET-HYDRET SPÓŁKA JAWNA CICHECKI
Poz. 369285.ZAKŁAD OPIEKI "SENIOR" JASNY & PARYS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369286.ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "MIROPASZ" M.WICZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369287.ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO "EUROPA" S. I Z. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 369288.ZDUNEK KMJ KASZUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 369289.ZPUH "CENTROCHEM" KOTUŁA SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 369290."GOTKOWICZ, KOSMUS, KUCZYŃSKI I PARTNERZY - ADWOKACI"
Poz. 369291.KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI - NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 369292.KANCELARIA PRAWNA NOWICKI & ZIEMCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 369293.KŁODA NARKIEWICZ-JODKO SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKACI
Poz. 369294.RESDENT STOMATOLOGIA JOANNA KOWALIK-ROGOZIŃSKA PRZEMYSŁAW ROGOZIŃSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY DENTYSTÓW
Poz. 369295.SZYMAŃCZYK ROMAN DERESZ KARPIŃSKI ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 369296."A. SĘKOWSKI I WSPÓLNIK KANCELARIA PRAWNICZA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369297.ACONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369298.ACTIV BANACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369299.AUTO BIAŁACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369300.BIOPHARMACOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369301.BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369302.BRAND DISTRIBUTION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369303.CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369304.CMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369305.DOORTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369306.DOORTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369307.DS LEX K. ZIĘBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369308.EDUMAGICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369309.FAMILIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369310.FLORYDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369311.GATMOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIBRUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369312.GLOBAL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369313.GMBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369314.GMD LEGAL KANCELARIA R. GĄSIOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369315.GROBLEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369316.GWARNA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369317.GZD IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369318.I. SMITH, K. CZARNECKA, M. IGNATOWICZ, T. BARAŃCZYK, M. CHOMIUK, A. JAROSZ, S. KREMPA, R. DRÓBKA, T. KASSEL, J. WACŁAWEK, B. JASIOŁEK, P. WIEWÓRKA DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369319.IN TIME SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369320.INTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369321.JMJ&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369322.K&K ZALEJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369323.KOCHAŃSKI ZIĘBA I PARTNERZY RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369324."KOMBINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369325.KRÜGER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369326.LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369327.LOOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369328."MAAS PROPERTIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369329."MADE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369330.MAGDALENA DRAŻBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369331.MEDIASOFT GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369332.MEDICAL LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369333.MET - SPOS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369334."MICHAŁ ŚLEDZIK VP INVEST DEVELOPMENT" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369335.MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369336.NAVIBLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369337.NITROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369338.NORTECH IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369339.PETERWILD&PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369340.PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369341.POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "JASTRZĄB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369342.POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369343.PRACOWNIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369344.PROERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369345.PROXIMA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369346.REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369347.RECUPERABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 369348.REJTANA INDEXMETROPOLIS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369349.REMAX CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369350.RENTAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369351."RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CITY 2" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369352."RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - EEE 2011" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369353."RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GEMINI 2" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369354.RZEŹNICTWO-WĘDLINIARSTWO HENRYK MIELCARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369355."SECURITY INTEGRATION SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369356.SMP PROJEKTANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369357.SOWA PATISSERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369358."ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 369359.STAR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369360.SUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369361.SUSHI TO GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369362.THINKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369363.TLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369364.TOP-MOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369365.TRANS-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369366.VIRTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369367.VISLINE EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369368."VISTA" AUDYTORZY, KSIĘGOWI I DORADCY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369369.WALTER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369370."WTW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 369371.YINGKE BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 369372.AC 4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369373.BATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369374.CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369375.DK 122 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369376.DK 122 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369377.GHELAMCO GP 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ISOLA S.K.A
Poz. 369378.GRC BETON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369379.JPG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369380.LANDOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 369381.M&M INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369382.NUGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369383.NUMER 9 "TRITAX POLSKA (GP) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369384.REALTY 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT DEVELOPERSKI 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369385.SKLEPY ACM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 369386.SOLAR JOANNA BIENIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369387.VERDE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369388.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 03 MIASTECZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369389.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALIX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 369390.WSPÓLNA REPREZENTACJA SPÓŁKA AKCYJNA I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 369391.1500M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369392.2 WAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369393.2M SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369394.3 CITY PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369395.3DELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369396.3W INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369397.4HIFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369398.4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369399.5 W DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369400.5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369401.A-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369402.A&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369403.ABASTASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369404.ABC ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 369405.ABL&E-JASCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369406.ABM NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369407.ACCESS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 369408.ACERINOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369409.ACG 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369410.ACIEROID POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369411.ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369412.ACTIVEPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369413.ADAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369414.ADSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369415.ADVALUE DORADZTWO I WYCENY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369416."ADVANCED SOLUTIONS INSTITUTE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369417."ADVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369418.AGENCJA REKLAMOWA POINT4ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369419.AGENCJA REKLAMOWA Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369420.AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAKÓW-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369421.AGILENT DGG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369422.AGILEO.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369423.AGRO WIESIÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369424."AGRO-GŁOWACCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369425."AGRO-IDEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369426.AHEAD - MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369427.AIK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369428.AJAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369429."AKADEMIA COACHINGU I INSPIRACJI ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369430.AKM PROMO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369431.AKSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369432."AL-CON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369433.ALAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369434.ALFA BIURO PRAWNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369435."ALFA TERMIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369436.ALG-BORJE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369437.ALGEN KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369438.ALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369439.ALL FOR SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369440.ALL TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369441.ALPHA TRAINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369442."ALPLA" OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369443.AMAS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369444.AMBIENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369445.AMBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369446.AMG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369447.AMK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369448.ANA FASHIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369449.ANDRZEJ NOWAK RODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369450.ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369451.ANGEL FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369452.ANKASEJA DOMY OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369453.ANTIGONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369454."APOLLO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369455.APTEKA "LEDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369456.APTEKA "POD LWEM" - OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369457.APTEKA LABORATORIUM PHARMACOS IM. J. H. KOWALCZEWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369458.APTEKA SŁONECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369459.APTEKA WIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369460.APTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369461.AQSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369462.AQUA FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369463."ARCHIGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369464.ARCHILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369465.ARDETEM & ZPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369466.ARKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369467."ARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369468.ARMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369469.ARPI & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369470.ARSEN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369471.ART-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369472.ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369473.ASBIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369474.ASEC22.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369475."ASK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369476.ASS GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369477.ASTKOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369478.ASTON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369479.ASTORA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369480.ASYA-PACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369481.ATA HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369482.ATENA & HJW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369483.ATHROIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369484.ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369485.ATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369486.ATR-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369487.ATREX-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369488.AUDIOCLUB.PL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369489.AUTO BENKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369490.AUTO-BIAŁACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369491."AUTO-WIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369492.AUTOEXPRESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369493.AUTOHANSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369494.AUTOTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369495.AVANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369496.AVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369497.AVILLES LABORATOIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369498.AXEL BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369499."AXOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369500.AXPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369501.AYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369502.B.M.K. FRIGO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369503.B&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369504.B&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369505.B2 CLINICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369506.BABY BLUE LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369507.BAFA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369508.BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369509."BAHN TECHNIK WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369510.BAJAJ INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369511.BALACLAVA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369512.BALT-TRADE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369513.BALTIC GREEN IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369514.BALTIC GREEN VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369515.BAŁTYCKIE CENTRUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369516.BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369517.BAYAHIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369518."BE-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369519.BEDI FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369520.BENEFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369521.BERLIN OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369522.BERRYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369523."BEST SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369524.BESTBLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369525.BETA-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369526.BETAFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369527."BETTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 369528.BIMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369529.BIO CRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369530."BIO-NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 369531.BIOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369532.BIOMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369533."BIONICS - TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369534.BIOXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369535."BISKUP.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369536.BITMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369537.BIURO EKSPERTYZ I DORADZTWA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO "FIN-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369538.BIURO PODRÓŻY "PRIMA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369539.BIURO PROJEKTÓW PROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369540.BIURO RACHUNKOWE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369541.BIUROMAX MEBLE BIUROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369542.BLEESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369543.BLITZ RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369544.BLITZMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369545.BLUE OCEAN ITC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369546.BMTRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369547.BOBOQ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369548.BODY PROJECT LADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369549.BOLLORE LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369550.BOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369551.BONUM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369552.BÓR TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369553."BP-ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369554."BPI LIPIANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369555.BRABANT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369556.BREVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369557.BRIGHTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369558.BRL CENTER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369559.BROWARZYCIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369560.BRW COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369561.BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369562.BUDOMEX-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369563.BULGA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369564.BUNSCHA SHOPPING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369565.BUSINESS CARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369566.BUSINESS PLUS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369567.BUSINESS SUPPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369568.BZK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369569.C-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369570.C. GIELISCH (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369571.C&S - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369572.CALISIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369573.CAMAIEU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369574.CAMPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369575."CANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369576.CARGO5Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369577.CATTLEYA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369578.CB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369579.CENTARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369580.CENTER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369581.CENTRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369582.CENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369583.CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369584.CENTRUM DORADZTWA RODZINNEGO I PRAWNEGO "FACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369585.CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369586.CENTRUM WSPIERANIA SZKÓŁ-EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE TOMASZ WALICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369587.CENTURION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369588.CERAMASPEED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369589.CERBER FIRE SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369590.CERTE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369591.CHM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369592.CHP - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369593.CHROBREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369594.CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369595.CIRCLE K SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369596.CL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369597.CMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369598.CO PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369599.CODDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369600.CODE QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369601.COLTERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369602."COMBI CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369603.COMETLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369604.COMPLEX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369605.CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369606.CONS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369607.CONSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369608.CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369609.CONTENTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369610."CONTINENTAL AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369611.COOLTURALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369612.COPERNICUS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369613."COR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369614.CORNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369615.CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369616."CROSWOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369617.CROW 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369618.CSL INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369619.CSL INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369620.CTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369621.CURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369622."CUSTOMS AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369623.CZEREMCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369624."CZORSZTYN-SKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369625.D&G EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369626.D4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369627."DA VINCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369628."DAI TRANGX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369629."DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369630.DALTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369631."DANOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369632.DARF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369633.DATA BASE FACTORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369634.DATA MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369635.DATA MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369636.DAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369637.DEBATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369638.DEC I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369639.DEEP MAGIC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369640.DEKADA X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369641.DELIKATESY SŁONECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369642.DELTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369643.DELTA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369644.DEMAG PLASTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369645.DEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369646.DEORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369647."DERSŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369648.DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369649."DET NORSKE VERITAS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ
Poz. 369650."DEVELOPER WASILEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369651.DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369652.DIERRE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 369653.DIGITAL SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369654.DIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369655.DIRECT EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369656.DM-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369657.DOMBUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369658.DOMIDECO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369659."DOMIKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369660.DOMVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369661."DORADO PODHALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369662.DOTEMATU.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369663.DP & K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369664.DRAFTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369665.DRAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369666.DREAM CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369667.DRIADA - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369668.DRIVEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369669.DRZENIN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369670.DST INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369671.DT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369672.DUDA KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369673.DWOREK MIKSZTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369674.E-KAPITAL.PL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369675.E.V.I. ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369676.E&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369677.EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369678.ECFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369679.ECO MERCURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369680.ECO SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369681."ECO-TARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369682.ECODOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369683.ECOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369684."ECOMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369685.ED’ SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369686.EDEN FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369687.EDEN RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369688.EDULINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369689.EJSMONT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369690.EKO-POLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369691.EKO-POLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369692.EKO-PROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369693.EKOBIZNES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369694.EKOPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369695."EKOR TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369696.EKOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369697."EL-GRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369698.ELEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369699.ELEKTRIMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369700."ELEKTRO-C.A.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369701.ELEKTROTECHNIKA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 369702."ELEKTROWNIE WIATROWE LUBIECHOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369703.ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369704.ELGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369705."ELITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369706.ELOGIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369707.ELSEN-LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369708.ELSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369709.ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369710.EMERALD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369711.ENBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369712.ENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369713.ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369714.ENERGIAOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369715.ENERGO-KOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369716."ENERGOPEP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369717.ENERTRAG-BOLKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369718.ENGEL-APARTAMENTY EMILII PLATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369719."ENGLISH UNLIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369720.ENIM INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369721.EPA OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369722.ERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369723."ERCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 369724.ERMLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369725.ESPERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369726.EURO EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369727.EURO TIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369728.EURO-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369729.EURO-OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369730.EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369731.EUROPEAN PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 369732.EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO-PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369733.EUROPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369734.EVEO STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369735.EVISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369736.EXPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369737.EXPRESS-ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369738.EXTREME DRIVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369739.FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "MEPROZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369740.FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "MEPROZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369741.FAIRCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369742.FAJM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369743."FALCCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369744.FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369745.FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369746.FERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369747.FERMY BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369748.FEST SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369749.FHC-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369750.FIDEFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369751.FILART INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369752.FILEMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369753.FIN VENTURES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369754.FINANCIAL LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369755."FINDOM CO." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369756."FINOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369757.FINSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369758.FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369759."FIRMENICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369760.FIRST COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369761.FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369762.FISH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369763."FLOPSAR TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369764.FOOD DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369765.FORMAT-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369766.FORSAL BIZNES & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369767.FORSFORTUNA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369768.FORTEINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369769.FORTIS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369770.FORUM GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369771.FOTO NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369772.FOXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369773.FRACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369774.FRANTICPLANKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369775.FRANTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369776.FREIGHTLINER MAINTENANCE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369777.FREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369778.FRUDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369779.FRUIT BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369780."FUNGIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369781.FUTURE BIO 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369782.FUTURE BIO 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369783.FW DUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369784.G.B.A. SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369785.G.M.-FAJMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369786.GABELA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369787.GALERIA HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369788."GALKLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369789.GAMEKIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369790.GAMESA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369791.GASTRO PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369792.GAZMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369793."GB AEROCHARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369794.GCB VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369795.GDAŃSK SHIPYARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369796.GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH "FOSFORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369797.GECKO-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369798.GEECOLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369799."GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 369800.GERDA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369801.GERO TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369802.GETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369803.GIATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369804.GK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369805.GLENIFF - POSZUKIWANIE I EKSPLOATACJA SUROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369806.GLENMARK PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369807.GLOBAL PALLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369808.GLOBPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369809.GM LI PARIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369810.GMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369811.GO EMC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369812.GONG FU PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369813.GONIEC GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369814.GOOD IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369815.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369816.GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369817.GP ADVISORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369818.GP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369819.GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369820.GRC BETON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369821.GRECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369822."GREEN INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369823.GREEN S.A.D. TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369824."GREINPLAST PODKARPACIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369825.GRUPA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369826.GRUPA BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369827.GRUPA CASUSBTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369828.GRUPA COPY PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369829.GRUPA FINANSOWA FORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369830."GRUPA HANDLOWA AGROTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369831.GRUPA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369832."GRUPA INWEST - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369833.GRUPA PINO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369834.GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369835."GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SAD-VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369836.GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH "STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369837.GRUPA WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369838.GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369839.GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369840."GUMISIOWA DOLINA BAWIALNIA DLA DZIECI SEB-BRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369841.GYMME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369842."H & G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369843.H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369844.HADALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369845.HAMZA TRADE TYCOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369846.HANES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369847.HANPOLELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 369848.HANSA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369849.HAWEŁKA SERVICE & CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369850.HAWOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369851.HAXON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369852.HAYDAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369853.HD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369854.HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369855.HEIN + FRICKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369856.HEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369857.HENSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369858.HFC PRESTIGE SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369859.HHH GROUP SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369860.HIGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369861.HIMALAYA - IT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369862.HIMIESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369863."HIPOKRATES - II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369864.HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369865.HMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369866."HMH AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369867.HMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369868.HO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369869.HOG SLAT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369870.HOG SLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369871.HOLIDAY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369872.HOŁUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369873.HOMEAPARTAMENTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369874.HONG TU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369875."HOTEL CESARSKI 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369876.HOTEL STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369877.HOTELS GLOBAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369878.HOTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369879.HOUSE OF NUMBERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369880."HSP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369881.HUAPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369882.HUMAN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369883.HURTOWNIA FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369884.HVLFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369885."I-WO LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369886.IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369887."ICE-FULL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369888.ICEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369889.ICG WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369890.IDOM INŻYNIERIA, ARCHITEKTURA I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369891.IEC PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369892.IGI FOOD CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369893.ILAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369894.IM-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369895."IMPULS-NED-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369896.INCO OWSIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369897.INCO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369898.INCOME INVEST SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369899."INCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369900.INDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369901.INFINITUM CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369902."INFO PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369903.INGEMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369904.INNOGY STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369905.INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369906.INQBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369907."INSBUDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369908.INSPIRE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369909."INSTALHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369910.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369911.INSTYTUT FOTONOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369912.INTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369913.INTER OIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369914.INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369915.INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369916.INTERNATIONAL SUBCONTRACTOR’S CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369917.INTERNATIONALE CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369918.INTERNET TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369919.INTRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369920.INVENTORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369921.INVERT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369922.INVEST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369923."INVEST SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369924.INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "INWEST-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369925.IPTEAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369926.IQON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369927.IRMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369928.IRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369929.IT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369930."ITALO MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DĄBRÓWCE WIELKOPOLSKIEJ
Poz. 369931.ITS K7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369932.ITS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369933.IVOLVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369934.IW OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369935."IZ OMEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369936.IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369937.J-K BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369938.J&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369939.J2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369940.JANTAR BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369941.JANTOM ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369942.JBF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369943.JELUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369944.JMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369945.JORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369946.JP WEBER ACCOUNTING & TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369947.JP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369948.JPBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369949.JR OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369950."JUBILER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369951.JULIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369952.JUMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369953.JWM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369954.K & B BEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369955."K.P.H." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369956.KADREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369957.KAIDASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369958.KALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369959.KALUPA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369960."KAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 369961.KAMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369962.KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369963.KAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369964.KAMSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369965.KAN FINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369966.KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO SOKOŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369967.KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO I WINDYKACJI LEGIBUS CONSULTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369968.KANCELARIA FINANSOWA CONSILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369969.KANCELARIA PRAWNA PIETRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369970.KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "LEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369971.KDP KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 369972.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369973.KERAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369974.KERIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369975.KESEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369976.KIE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369977.KLAM-RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369978.KLIM`TOP CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369979.KLIMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369980.KLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369981.KM BIZNES KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369982.KML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369983.KMS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369984.KOKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369985."KOLIBER FPG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369986."KOMEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369987.KOMINKI GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369988."KONDREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369989.KONGSBERG MARITIME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369990.KONSTRUKCJE JASTRZĘBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369991.KORNUS ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369992.KRAJOWA GRUPA DORADZTWA MAJĄTKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369993.KRAKÓW CITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369994.KRAKÓW VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369995.KRE@TYWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369996.KRONO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369997.KROSS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369998.KROTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 369999."KRYPTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370000.KRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370001.KUBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370002.KUBRAK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370003.KUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370004.KUROPATWY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370005.KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370006.KWITNĄCY - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370007.L-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370008.LA ROSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370009.LAB FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370010."LAB ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370011.LAB TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370012.LABORATORIUM BADAWCZE SONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370013.LAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370014.LAGUNA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370015.LAMBDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370016.LAND2B 08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370017.LANGE - BEDNARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370018."LARIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370019.LAS HUBERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370020.LD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370021.LEMMONHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370022.LENIWA BABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370023.LEONTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370024.LERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370025.LEŚNA POLANA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370026.LEX ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370027.LIBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370028.LIFE SCIENCE INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370029.LIGNOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370030.LINGPERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370031.LITWINIUK PROPERTY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370032.LIVE - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370033.LIVE AND SOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370034.LJL BROQERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370035.LK TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370036.LLOYD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370037.LOCATIO CRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370038.LOGESTA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370039."LOGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370040.LPM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370041.LT-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370042.LTT TRANSFER TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370043.LUMILEDS HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370044.LUVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370045.LUX TORPEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370046.ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370047."M KWADRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370048.M&W SPORT CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370049."MAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370050.MACC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370051.MADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370052."MAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370053."MAGNOLIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370054.MAGNUS LARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370055.MAINTPARTNER ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370056."MAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370057.MAJEWO WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370058.MAKONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370059.MAKOWSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370060.MAKTE RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370061.MALIFEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370062.MANDO CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370063.MANDORLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370064.MAR - FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370065."MARBELLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370066.MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370067.MAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370068.MARIE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370069.MARINA MIĘDZYZDROJE - WAPNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370070.MARMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370071.MARPOL PUW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370072."MARTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370073.MASKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370074.MASSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370075.MATRIX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370076.MAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370077.MAXCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370078.MAXI GIEŁDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370079.MAZOWIECKIE CENTRUM POMPOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370080.MB DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370081.MCR PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370082.MDS CARDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370083.MED-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370084.MEDIA CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370085.MEDIA METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370086.MEDIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370087.MEDIAHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370088."MEDICOFARM LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370089.MEDINA PPHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370090."MEDINNOVATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370091.MEGIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370092.MEIGEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370093.MEP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370094."MERCHANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370095."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370096.MERCOR HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370097.MERIDIAN’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370098."MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370099.MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370100.MERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370101.METAL WORKX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370102.METROMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370103.METROMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370104.METROMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370105."METRON - SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370106.MEW OSTRÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370107.MEXX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370108.MEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370109.MFIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370110.MHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370111.MICHEL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370112.MICROSILICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370113.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 370114.MIELLE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370115.MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA MIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370116.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM HANDLOWE "STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370117.MISTERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370118.MISTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370119.MIX-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370120.MIXBUD KONTRAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370121.MIXDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370122.MIXDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370123.MIXMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370124.MK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370125.MOBILE COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370126.MOBILIS PROPERTIES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370127.MOBILNA UTYLIZACJA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370128.MODERN ARTS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370129.MODUŁ 63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370130."MOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370131.MONICA LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370132.MONO INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370133.MONUMENT INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370134.MOON CAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370135.MOSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370136.MOTO BROMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370137.MPJ BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370138.MR PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370139.MR POWER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370140.MRF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370141.MROZ GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370142.MSB INVEST PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370143.MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370144."MTJM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370145.MULTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370146.MULTI-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370147.MULTI-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370148."MUSCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370149.MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370150.MYEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370151.N.Y. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370152.NA ZDRÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370153.NAFRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 370154.NAMRON SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370155.NASPERS CLASSIFIEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370156.NASZACUKRZYCA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370157.NATHUSIUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370158.NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370159.NATURAILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370160.NATUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370161.NCC MONTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370162.NESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370163.NET-SERWIS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370164.NETZINDIANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370165.NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370166.NEW HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370167.NEW NORDIC HEALTHBRANDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370168.NEWTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370169.NICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370170.NIEDAX KLEINHUIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370171.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370172.NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370173.NIEZAPOMINAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370174."NIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370175."NIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370176.NOEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370177.NORBERT CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370178.NORDHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370179.NORDIC HOUSE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370180.NORDIC RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370181.NORDICHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370182.NOSORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370183."NOVARTIS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370184."NOVATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370185."NOVATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370186.NOVEL-ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370187.NOVEMBER V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370188.NOVUM BHP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370189."NOWI-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370190.NOWPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370191.NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370192.NUMRENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370193.NUPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370194.NUSOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370195.NUTRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370196.OCHRONA MEDYCZNA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370197.OCHRONA MEDYCZNA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370198.OFC WEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370199.OFIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370200.OGEC KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370201.OGÓLNOPOLSKI INKUBATOR ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370202.OIL TRANSFER OLSZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370203.OK GIEŁDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370204.OLEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370205.OMEGA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370206.OPEN CHANNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370207.OPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370208.ORFA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370209.ORIGANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370210."ORKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370211.ORTHOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370212.OŚRODEK TERAPII ODDECHOWEJ VENTAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370213.OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370214.OUTSRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370215.OVERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370216.OVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370217.OX&OX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370218."P&M INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370219.PAARI WAGI I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370220.PAECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370221."PAKER" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370222.PANORAMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370223.PARK HANDLOWY GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370224.PAROLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370225.PARTNERS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370226.PARTSMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370227.PATRONA-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370228."PBL DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370229.PEARS HEALTH CYBER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370230."PET FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370231.PETROLAND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370232.PFK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370233.PG-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370234.PGB ENERGETYKA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370235.PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370236."PHU TORO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370237.PHUW ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370238.PIAST CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370239.PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370240."PIAST-RYB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370241.PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370242."PIETRZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370243.PIK-TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370244.PINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370245.PISTOLET I DZIEWCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370246.PK CONECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370247.PL CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370248.PLURIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370249.PŁYNNE ZŁOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370250.PM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370251.PO-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370252.PODATNIK.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370253.PODLASKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370254.PODOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370255.POLIBERICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370256."POLIMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370257.POLIMEX-DEVELOPMENT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370258."POLNED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370259.POLONIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370260.POLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370261.POLSKA ENERGIA SOLARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370262.POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370263.POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370264.POLSKIE BIOGAZOWNIE "ENERGY-RZECZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370265."POLSTONES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370266.POLTRANS WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370267.POMORSKA FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370268.POMOST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370269.PORADNIE NARAMOWICKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370270."POSTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370271."PPHU ALPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 370272.PRACTICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370273.PRIMA GRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370274.PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370275.PRIVATE KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370276.PRO ECO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370277.PRO-PLUS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370278.PRO-STEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370279."PRODBET" SPÓŁKA Z O.O
Poz. 370280.PROFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370281."PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370282."PROFESSIONAL SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370283.PROFISYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370284.PROGMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370285.PROGRESSIVE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370286.PROIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370287.PROJECT GCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370288.PROJEKT SAWA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370289."PROLOGIS POLAND LXXVIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370290.PROLOGIS POLAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370291.PROLOGIS POLAND XXXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370292.PROLOGIS POLAND XXXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370293.PRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370294.PROSEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370295."PROSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370296.PROSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370297.PROSPECTUS-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370298.PROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370299.PROXIMA SECURITY FUNDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370300.PRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370301.PRUIM-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370302.PRZEDSIĘBIORSTWO "METMOR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370303.PRZEDSIĘBIORSTWO "METMOR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370304.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA I INŻYNIERII WODNEJ "HYDEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370305.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "POMIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370306.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE TECHMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370307.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370308.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PEDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370309.PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE PERFEKTAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370310.PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-BUDOWLANE GEO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370311.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE BIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370312.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370313.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE WETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370314.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IMEX MAREK-SALA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370315.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370316.PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELOWE MAJEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370317.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370318.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWE BIPROPOL - 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 370319.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PERFOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370320.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PANIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370321.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "THE GOLDEN BOOMERANG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370322.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FORMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370323.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HERKULES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370324.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDROTECHNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370325.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VICTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 370326.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "REX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370327.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370328.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370329.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE
Poz. 370330.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370331.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "WALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370332.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "GOPREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370333.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EMITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370334.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BTJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370335.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECH-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370336.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370337.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŻWIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370338.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAWICERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370339.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370340.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370341.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370342.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROKONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370343.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370344.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SĘKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370345.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE "ŁEBA-WICKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370346.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŻORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370347."PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370348.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE HORYZONCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370349."PRZYMORZE-BIURO WCZASÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370350.PSM CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370351.PSM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370352.PURE BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370353."PUYDTJES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370354.PY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370355.Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370356.Q-ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370357.QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370358.QUEEN STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370359.QUICK26Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370360.RABENHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370361."RADAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370362.RAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 370363.RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370364.RB SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370365.RE-AKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370366.REACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370367.REAL - CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370368.REAL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370369.REALTY 3 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370370.RED LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370371.REDUX PROJEKT TANKSTELLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370372.REGIONALNE CENTRUM DORADZTWA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370373.RELATIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370374.RENT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370375.RENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370376."RES MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370377.RES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370378.RES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370379.RESORY-OSAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370380.RIIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370381."RIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370382.ROCKFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370383.ROHRER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370384.ROJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370385.ROJO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370386."ROLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370387."ROLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370388.RONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370389.ROSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370390.ROSIEK I WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370391.ROVUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370392.ROYAL BRISTOL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370393.RYBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370394.RYBCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370395.S2 PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370396.SAFEROAD KABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370397.SAFETY & PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370398.SALSABIL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370399."SANDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370400.SANELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370401."SANVAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370402.SARA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370403.SARDYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 370404.SASPOL INFRASTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370405.SAWA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370406.SAZ SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 370407.SC CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370408.SCAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370409.SCANREHAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370410.SD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370411.SEASON TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370412.SECO - BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370413.SECO - BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370414.SEED SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370415.SEED TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370416.SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370417.SEMACO INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370418.SEMBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370419.SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370420.SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370421.SERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370422.SERWIS-MASAŻYSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370423.SGE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370424.SHARK24Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370425.SHER.LY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370426.SHILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370427.SHIPKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370428.SICRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370429.SILESIA BUSINESS PARK A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370430.SILESIA UNIVERSAL SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370431.SILESIAN INTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370432.SILOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370433.SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370434."SIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370435.SK DEVELOPMENT CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370436.SK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370437.SKALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370438.SKI & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370439."SKILLS ACADEMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370440.SKILLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370441.SKYWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370442.SMART CITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370443.SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370444.SMOLLAR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370445.SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370446.SOFTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370447.SOFTWARE AND IT - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370448."SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370449.SOLAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370450.SOLFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370451."SOPOT ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370452.SPEED5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370453.SPORT ADDICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370454.SPORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370455.SPORTICOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370456.SPORTIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370457."SPRING DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370458.SPRINT RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370459.SPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370460.ST. RĄBAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370461.STALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370462."STARLING 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370463.STARTIS HMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370464.STATERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370465.STAY HIGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370466.STEADFAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370467.STOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370468.STOLAT+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370469.STONE QUINTESSENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370470.STOP SHOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370471.STRAPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370472.STREFA ZWIERZAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370473.STRUCTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370474.STS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370475."STUDIO CHMIELNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370476.STUDIO JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370477.STUDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370478.SUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370479.SUN-POL CZWARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370480.SUPER BROJLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370481.SUPERDUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370482.SUPERFUND TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370483.SUPERMARKET UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370484.SUPERMARKET UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370485."SUPPORT TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370486.SWISSMED OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370487."SYMBIOZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370488."SYMPHAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370489."SYSTEM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370490.SZALONA LOKOMOTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370491.SZKOLENIE ŻEGLARSKIE PIOTR MAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370492.SZKOŁA GŁÓWNA MISTRZOSTWA EDUKACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370493."SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370494.SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370495.SZTORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370496."SZYBKA POŻYCZKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370497.T0YS "R" US POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370498.TACHOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370499.TALENT ADVISORY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370500."TALLY WEIJL(POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370501.TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370502.TAM - STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370503.TANKPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370504.TAPE A L’OEIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370505.TAURON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370506.TCZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370507.TDM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370508.TECH-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370509.TECHGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370510.TECHPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370511.TECNIMONT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370512.TECNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370513.TEEKANNE - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370514.TEKSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370515.TELBROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370516."TELEMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370517.TEMISTO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370518.TENGXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370519."TERRA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370520.TETACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370521.TFS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370522.THC SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370523.THE BRAINBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370524.THE EUROPEAN BUILDING ASSOCIATION TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370525.THE FREEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370526.THE NORTH HIGHLAND COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370527.THELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370528.THERMODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370529.THESPIAN BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370530."TIAN YU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370531."TIAN YUAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370532.TICKETMASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370533.TIENDA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370534.TINES COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370535."TOP-TEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370536."TOPAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370537.TRACK TEC CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370538.TRADE GOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370539.TRADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370540.TRAINING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370541.TRAINING SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370542.TRANGO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370543.TRANS - ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370544.TRANS - NAFT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370545."TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370546.TRANS24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370547.TRANSPORT CIĘŻAROWY PIENIĄŻEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370548.TRANSPORT SPEDYCJA ŁOZIŃSKI SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370549.TRAVEL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370550.TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370551.TRIMAR SHIPPING LTD., SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370552.TRIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370553."TRIO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370554.TROY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370555.TRUSSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370556.TRZY SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370557.TUPUTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370558.TURZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370559.TWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370560.TWR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370561.TYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370562."TYNIECKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370563.UKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370564.ULMEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370565.ULMEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370566.UNA PIZZA RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370567.UNI-PROFIT BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370568.UNIMOT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370569.UNITED BRANDS OF BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370570.UNITRADE PARTNERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370571.UNITY - T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370572.UNIVERSAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370573.UNIWERSIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370574."UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370575.UP FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370576.UP-TECH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370577.URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370578."USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE MIELCZAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370579."VACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370580.VAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370581.VARDEPAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370582.VECTOR CZARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370583.VEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370584."VELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 370585.VENN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370586.VENTUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370587.VERITAS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370588."VERSO-AGENCI UBEZPIECZENIOWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370589."VHP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370590."VIBRACOUSTIC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370591.VICTORYSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370592.VIEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370593.VIKING MEDICAL INJECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370594.VIKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370595.VILLPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370596.VINOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370597.VIPER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370598.VIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370599."VISTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370600.VITERBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370601.VIVA BY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370602."VIVA MANUFACTURING (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370603.VIVIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370604.VOAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370605.W.E.G.A.-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370606.WADANAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370607.WARMIA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370608.WCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370609.WEGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370610.WEKTOR LOFTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370611."WELL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370612."WEST - INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370613.WEST-OIL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370614.WHALLA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370615.WHIRLPOOL POLSKA APPLIANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370616.WHITE SHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370617.WILLENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370618.WILLIAMBLAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370619.WINDYFIELDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370620.WINNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370621.WIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370622.WIRTUALNE BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370623.WKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370624.WOART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370625.WOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370626.WOJEWÓDZKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370627.WOLFGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370628.WORK EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370629."WP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370630.WWA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370631.WYGRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370632.WYTWÓRNIA WĘDLIN PRAWDZIWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370633.XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370634.XIAO YI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370635."XTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370636.YATSURAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370637."YAZAMCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370638.YES BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370639.YORKMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370640.YORKMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 370641.YOUGO! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370642.YOUR COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370643.YOUR SCANDINAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370644.Z 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370645.ZA-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370646.ZAKŁAD ELEKTRONICZNY SIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370647."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370648."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370649.ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZBIGNIEW SZYDLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370650.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "KOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370651.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "KOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370652.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "LAPROMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370653.ZAKŁAD ROZBIORU MIĘSA JBB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370654."ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNIKI POWIETRZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370655.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370656.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TRZEBIATÓW - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370657.ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE
Poz. 370658.ZAKŁADY MIĘSNE "SPP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370659."ZAUROLANDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370660.ZDG STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370661.ZELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370662.ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370663.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370664.ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370665.ZETINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370666.ZIELONY REMBERTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370667.ZK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370668.ZNANYLEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370669.ZODIAC WITOLD GUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 370670.ZPUH METALEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 370671.A-Z DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 370672."ALTKOM AKADEMIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370673.AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370674.AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370675.BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370676.BRC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 370677.CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370678.CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370679."CSG" ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370680.ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370681.ENTREMISE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370682.ESGE SPÓŁKA AKCYJNA GRUNTOWA I BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370683.EVERCONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370684.FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370685.GALVO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370686."GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370687."HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 370688."HYDROBUDOWA-1" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 370689.KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370690.KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370691.KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370692.KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370693.LEK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370694.LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370695.LOTOS GAZ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 370696.LQT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370697.MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370698.MAW TELECOM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370699.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370700.MNI CENTRUM USŁUG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370701.MOSTOSTAL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370702.MOVENS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370703.NETWORK FOR FUTURE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370704.NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370705.NOBLE PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370706.PEARL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370707.PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370708.PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370709."PORT LOTNICZY WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370710.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370711.PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "AJAKS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370712."PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PBROL" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 370713.PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370714.ROMANIK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370715.ROMANIK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370716."SEKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370717.SINOGRAF SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370718."SIRBUD - MINARI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370719.SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370720.SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370721.TVN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370722.VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370723.VIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370724.VSG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370725.WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 370726.ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 370727.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 370728.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIŁKACH
Poz. 370729.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PYRZYCACH
Poz. 370730.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁOMNIKACH
Poz. 370731.KORCZYŃSKIE ZAKŁADY SPOŻYWCZE SPÓŁDZIELNIA PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W LIKWIDACJI
Poz. 370732.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA HODOWLI GOŁĘBI RASOWYCH I PTACTWA OZDOBNEGO
Poz. 370733.KRAKOWSKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE "MEBLOSTYL" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Poz. 370734."MARZENIE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 370735.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO SANATORIUM "TĘCZA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 370736.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 370737.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA STRZYŻOWICE
Poz. 370738.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GŁUCHOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 370739.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SŁAWKACH
Poz. 370740."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAPACH
Poz. 370741."SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W LIKWIDACJI
Poz. 370742."SPÓŁDZIELCZE CENTRUM USŁUG-POMORZE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 370743.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. JANA KILIŃSKIEGO
Poz. 370744.SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
Poz. 370745.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"
Poz. 370746.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CERAMIK" W UNIESZEWIE
Poz. 370747.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MURBETON"
Poz. 370748.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY KORTACH"
Poz. 370749.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELEKIEGO 12"
Poz. 370750.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABINIEC" W KRAKOWIE
Poz. 370751.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMINIUM
Poz. 370752.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE GIERCZAK"
Poz. 370753.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Poz. 370754.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIANACH
Poz. 370755.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻMIGRODZIE
Poz. 370756.SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO
Poz. 370757.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO W KOBYLINIE
Poz. 370758.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JEDZONKOWO" Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Poz. 370759.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MAGIS"
Poz. 370760.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ANDERSOUND
Poz. 370761.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GAJA W LIKWIDACJI
Poz. 370762.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GRACJA
Poz. 370763.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JÓZEFOWSKI OŚRODEK USŁUG SENIORALNYCH
Poz. 370764.WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 370765.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
Poz. 370766.ZAKŁADY CHEMICZNE SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 370767.ZAKŁADY CHEMICZNE SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 370768.ZBIORNICA SUROWCÓW WTÓRNYCH SPÓŁDZIELNIA PRACY "OSZCZĘDNOŚĆ"
Poz. 370769.ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SUKCES"

n) Stowarzyszenia

Poz. 370770.CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO
Poz. 370771.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Poz. 370772."PRZYJACIELE ŚWIATA"
Poz. 370773.STOWARZYSZENIE "RYBNIK NASZE MIASTO"
Poz. 370774.STOWARZYSZENIE ANTYKWARIUSZY, KOLEKCJONERÓW I MARSZANDÓW
Poz. 370775.STOWARZYSZENIE CENTRUM USŁUG PRZYPLAŻOWYCH Z SIEDZIBĄ W STEGNIE
Poz. 370776.STOWARZYSZENIE KIBICÓW GÓRNIKA ŁĘCZNA
Poz. 370777.STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ
Poz. 370778.STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Poz. 370779.STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "EUROPA" EDUKACJA-ROZWÓJ-PRACA-AKTYWNOŚĆ
Poz. 370780.TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE NAFTY I GAZU "SPORTGAS"

o) Fundacje

Poz. 370781."BIALSKOPODLASKA FUNDACJA EKOLOGICZNA"
Poz. 370782.CENTRALNY INSTYTUT ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH
Poz. 370783.DEMOSEUROPA-CENTRUM STRATEGII EUROPEJSKIEJ W LIKWIDACJI
Poz. 370784.FUNDACJA "ARKA" IM.JÓZEFA WILKONIA
Poz. 370785.FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY"
Poz. 370786.FUNDACJA "MAŁOPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII"
Poz. 370787.FUNDACJA "NA FALI WIELBIENIA"
Poz. 370788.FUNDACJA "OBSERWATORIUM WOLNOŚCI MEDIÓW"
Poz. 370789.FUNDACJA "POMALUJ MI ŚWIAT"
Poz. 370790.FUNDACJA "Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE"
Poz. 370791.FUNDACJA AKADEMIA BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Poz. 370792.FUNDACJA BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE
Poz. 370793.FUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ
Poz. 370794.FUNDACJA CENTRUM GRY PLAYMAKER
Poz. 370795.FUNDACJA CINEMANIA
Poz. 370796.FUNDACJA DOMU OPIEKI IMIENIEM DOKTORA WŁADYSŁAWA DZIEWOŃSKIEGO
Poz. 370797.FUNDACJA EDUKACYJNO-SPORTOWA REGENERACJA
Poz. 370798.FUNDACJA FARMA
Poz. 370799.FUNDACJA GDAŃSK GLOBAL
Poz. 370800."FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH PERSPEKTYWA"
Poz. 370801.FUNDACJA INSTYTUT WYWIADU GOSPODARCZEGO
Poz. 370802.FUNDACJA KLUBU SZEFÓW KUCHNI
Poz. 370803.FUNDACJA KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA TRENERÓW POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH
Poz. 370804.FUNDACJA MASPEX
Poz. 370805.FUNDACJA METIS
Poz. 370806.FUNDACJA NA RZECZ POSTĘPÓW W LECZENIU CUKRZYCY I INNYCH CHORÓB METABOLICZNYCH ŻYĆ Z CUKRZYCĄ
Poz. 370807."FUNDACJA NASZA TRADYCJA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
Poz. 370808.FUNDACJA PONAD GRANICAMI
Poz. 370809.FUNDACJA PRO PHARMACIA FUTURA
Poz. 370810."FUNDACJA PROKARTON"
Poz. 370811.FUNDACJA SARIGATO
Poz. 370812.FUNDACJA STUDIO A.I.D
Poz. 370813.FUNDACJA SZKOŁY POLSKIE
Poz. 370814.KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA
Poz. 370815.POMORSKA FUNDACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH
Poz. 370816.THE KOSCIUSZKO FOUNDATION POLAND - FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA POLSKA

p) Izby gospodarcze

Poz. 370817."POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ"

p) Izby rzemieślnicze

Poz. 370818.DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 370819.FŁT & METALS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370820.G.I.S. EUROPE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370821.GJW PRAHA SPOL. S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370822.IE BUILDING LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370823.INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370824.KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370825.M-KOM LTD ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 370826.MARMOD-TRANSPORTES MARITIMOS INTERMODAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370827.RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370828.SAFIRA-CONSULTADORIA EM INFORMATICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370829.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370830.SUMITOMO CORPORATION EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370831.TOTO SOCIETA PER AZIONI COSTRUZIONI GENERALI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370832.TOUSEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 370833.VITKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 370834.DĄBSKI KLUB SPORTOWY
Poz. 370835.KLUB SPORTOWY "SILESIA" MIECHOWICE
Poz. 370836.MIĘDZYZAKŁADOWE OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ DROGOWIEC
Poz. 370837.STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ SAMBOR TCZEW