Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 197/2017 (5334) z 11 października 2017 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 37827.ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 37828."BSC PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37829.AXEN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37830.DIECEZJALNE BIURO PODRÓŻY "ŚWIĘTY JACEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37831.DOMGERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37832.EURO HANDEL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37833.FIRMA "MAXAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37834.KH LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37835.KOPALNIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37836.KRAK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37837.MALTA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37838.MARINA KĄTY RYBACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37839.MOBILEGUIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37840.MOJA11.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37841.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37842.REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37843.S.H.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 37844.SPOIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 37845.SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37845.RRTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37846."SKLEJKA - PISZ" PAGED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37847.IMMO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37848.TRICORPOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37849.WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37850.WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37851.ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA

5. Inne

Poz. 37852."AMREST HOLDINGS SE"

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Poz. 37853.Partia Razem

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37854.Wasilewski Mieczysław
Poz. 37855.Załęcka Jolanta
Poz. 37856.Sochacka Zofia
Poz. 37857.Budzyński Antoni
Poz. 37858.Chodkowska Iwona
Poz. 37859.Kubiakowska Elżbieta
Poz. 37860.Filinger-Krzeptoń Magdalena
Poz. 37861.Gniłka Urszula
Poz. 37862.Kuplicka Ewa
Poz. 37863.Grabowska Renata
Poz. 37864.Gałuszko Ireneusz
Poz. 37865.Jędrzejak Joanna
Poz. 37866.Kacała Kazimierz
Poz. 37867.Kossakowska Anna
Poz. 37868.Lewandowska Grażyna
Poz. 37869.Gałuszko Marta
Poz. 37870.Pasternak Renata
Poz. 37871.Pawelska Alina
Poz. 37872.Pisowacka Zofia Pelagia
Poz. 37873.Pruchniak Krystian
Poz. 37874.Pyzara Bogdan
Poz. 37875.Sala Halina
Poz. 37876.Kalinowski Stefan
Poz. 37877.Skrzek Krzysztof
Poz. 37878.Waniak Wioletta
Poz. 37879.Wasiak Ewa
Poz. 37880.Wieloch Bożena
Poz. 37881.Wierzbowski Bogusław

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37882."MAGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 37883."ŁEBA HOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
Poz. 37884."P.T. TRANSPORT" P.TYCZYŃSKI, M.TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 37885.Adamczyk Marek i Adamczyk Zofia
Poz. 37886.Jurkiewicz Agnieszka
Poz. 37887.Balcerzak Paweł
Poz. 37888.Berger Jerzy
Poz. 37889.Bogucka Renata
Poz. 37890.Bokiej Andrzej
Poz. 37891.Brzezicki Konrad
Poz. 37892.Cylińska Iwona
Poz. 37893.Milner Damian
Poz. 37894.Desz Barbara
Poz. 37895.ELVIO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37896.Duszyńska Jagoda
Poz. 37897.Krzeszowska Ewelina
Poz. 37898.Galej-Kaszta Krystyna
Poz. 37899.Gerasik Marta
Poz. 37900.Grabarski Tomasz
Poz. 37901.Gudowski Krzysztof
Poz. 37902.Habura Krystian
Poz. 37903.Oleś Halina
Poz. 37904.Stanecka Halina
Poz. 37905.HARBOUR RESTAURANTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 37906.Jabłońska Irena
Poz. 37907.Korczyńska Danuta
Poz. 37908.Królik Katarzyna
Poz. 37909.Kublik Sylwia
Poz. 37910.Kwiatkowska Agnieszka
Poz. 37911.Leśniewska Agnieszka
Poz. 37912.Łyjak Wiesław
Poz. 37913.Matzki Renata
Poz. 37914.Mińczyków-Karolak Stanisława
Poz. 37915.Młyński Mieczysław
Poz. 37916.Nagrodzki Mirosław Zenon
Poz. 37917.Polaniak Stanisław
Poz. 37918.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 37919.Radomska Anna
Poz. 37920.Romańczyk Piotr
Poz. 37921.Rutkowski Hubert
Poz. 37922.Rydzek Robert
Poz. 37923.Szymiec Magdalena Katarzyna
Poz. 37924.Świątek Kamil
Poz. 37925.Tobolska Irena
Poz. 37926.Tomaszewska Marzena
Poz. 37927.Urbański Michał
Poz. 37928.Waletzke Sonia
Poz. 37929.Wiśniewska Maria
Poz. 37930.Wsuł-Wołyniak Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STIKAR

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37931.BUDREMO-BMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 37932.Groblicki Zygmunt
Poz. 37933.Sobieraj Krystyna
Poz. 37934.Szybińska Małgorzata
Poz. 37935.Urbański Marek
Poz. 37936.Wolski Mirosław

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37937.Korczyński Ryszard

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37938.CODOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37939.KEMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 37940.Lasek Brygida

9. Inne

Poz. 37941.KAREX FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 37942.Dwornik Halina
Poz. 37943.EKO-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37944.Habura Krystian
Poz. 37945.Kornacki Janusz
Poz. 37946.Kruszewski Krzysztof
Poz. 37947.Worek Krzysztof
Poz. 37948.Lesińska Dorota
Poz. 37949.Lesińska Dorota
Poz. 37950.Lesiński Sławomir
Poz. 37951.Lesiński Sławomir
Poz. 37952.Macias Zdzisław - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej
Poz. 37953.Matras Marcin
Poz. 37954.Mendera Andrzej
Poz. 37955.Olak Agata
Poz. 37956.Rudziński Wojciech
Poz. 37957.VICTORIA TRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37958.Wnęczak Jacek
Poz. 37959.Zapora Patrycjusz

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 37960."KENAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37961.BEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37962.CERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37963.FACTORIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37964.KORROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37965.MOJA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37966.PORTAL STUDENCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37967.TRAVEL CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37968.VERLAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37969.VERTEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37970.W.O.P. "RYTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 37971.Wnioskodawca Bronikowski Feliks Zbigniew
Poz. 37972.Wnioskodawca Gołębski Seweryn i Kuczyński Andrzej
Poz. 37973.Wnioskodawca Cybowicz Andrzej
Poz. 37974.Wnioskodawca Czajkowska-Jabłońska Krystyna z udziałem Arkadiusza Woźnego, Daniela Woźnego, Piotra Mołodowicza i Kamila Mołodowicza
Poz. 37975.Wnioskodawca Halaburda Teresa
Poz. 37976.Wnioskodawca Smolna Ewa
Poz. 37977.Wnioskodawca Starosta Bolesławiecki
Poz. 37978.Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o.
Poz. 37979.Wnioskodawca Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ZACHÓD w Warszawie
Poz. 37980.Wnioskodawca Szymańska Mariola

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 37981.Wnioskodawca Bukowska Danuta

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 37982.YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 37983."CESTAR" ANDRZEJ CEBULA, JERZY STARSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 37984."RUCH" CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 37985.KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 37986.Misiura Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Misiura SAMI-SWOI
Poz. 37987.Misiura Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Misiura SAMI-SWOI

XI. INNE

Poz. 37997.RAIL CHEM OÜ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 360750.ALFA FILIPIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360751.ANIMAR ANETA KOZAK MARIUSZ KOZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360752.BUSZCZAK ROGALA SOKOŁOWSKI CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 360753.CAFELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360754.DANNTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360755.DKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - P16 INOWROCŁAWSKA 2 - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360756.E.M.-K.A.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360757.EPTIM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360758.ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W JONKOWIE
Poz. 360759.GODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360760.GRUPA DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360761.JGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360762.K2 RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360763.KAMA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360764.MAGOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360765.MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360766.P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360767.PPHU EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360768.RAGZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360769.TOPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360770.TORUSNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360771.W-O-J-T-Y-N-I-A-K NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 360772.ZIELONKI TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 360773.KANCELARIA RADCOWSKO-ADWOKACKA KOMARNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 360774.AGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360775.AGROFURTEK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360776.ALLES FUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360777.AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360778.AMERSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360779.ANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360780.ARKOS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360781.ARMUS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360782.ASPEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360783.ASSETHIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360784.ATRIU-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360785.BALTIC GRYF APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360786."BART-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360787.BARYŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360788.BEG-WAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360789.BIURO RACHNKOWE SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360790.BODYKINETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360791.BUD MASZ MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360792.C.J.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360793.CITYSCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360794.DID POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360795.EFS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360796."EPIROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360797.EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360798.EXPERCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360799.EXTRACELL INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360800.FAXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360801.FH VERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360802.FLAVOR HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360803.FLORETTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360804.FMS MARTA SULARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360805.FPINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360806.FW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360807.GALTIC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360808.GAMRAT WPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360809.GMA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360810.GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360811.GREEN ROOM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360812.GRUPA FARKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360813.HENDRICK TRANSPORT & LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360814.IMEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360815.IRMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360816.IS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360817.JANOWIEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360818.JG24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360819.JOLIE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360820.KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360821.KLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360822.KORNBLUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360823.KOSCIUSCHKO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360824.KTW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360825.KWS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360826.LENDI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360827.LEONE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360828.LINKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360829.LISNER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360830.MCS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360831.MERCATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360832.MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360833.MORANA EXPO CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360834.MS FUTURAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360835.NASZA GASTRONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360836.NEW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360837.OFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360838.OP44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360839.OTTOLINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360840.PBK TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360841.PIEKARNIA CUKIERNIA ZAGRODNICZA - PYSKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360842.PLAINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360843.POLISH RESEARCH INNOVATION VENTURES SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360844.POLONICA KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360845.PRINT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360846.PRUSZKÓW INDUSTRIAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360847.REAL TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360848.ROLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360849.SANOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360850.SMART ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360851.SOFTDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360852.ST. LEDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360853.STACJA PALIW MAŁECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360854.STUDENTENBLUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360855.SV TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360856.T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360857.TAKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360858.TAR HEEL CAPITAL ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360859.TRADEVISION HANDEL I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360860.TRIOCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360861.TURBUD DELIVERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360862.URKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360863.VERA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360864.VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360865.VLADIMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360866.WINDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 360867.XTERM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 360868.KAMET INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 360869.STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 360870.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PUCUŚ"
Poz. 360871.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SKWER"
Poz. 360872.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "U BABCI NONCI"

n) Stowarzyszenia

Poz. 360873.STOWARZYSZENIE "VITA"
Poz. 360874.STOWARZYSZENIE KREATYWNA WARSZTATOWNIA SKŁAD

o) Fundacje

Poz. 360875.FUNDACJA SERCE GAI

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 360876.AGENCJA REKLAMOWA 103 ELŻBIETA ANTONIEWICZ, WOJCIECH GRZESIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360877."AGES" SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH STANISŁAW I WSPÓLNICY
Poz. 360878."ALMARK" BANAŚ MAREK I INNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360879.APTEKA "GRODZKA" ELŻBIETA KŁAPCIŃSKA, MICHALINA MRÓWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360880.APTEKA "LEK-MED" R. MIKUŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360881.APTEKA "VITRUM" SKULSKA-CHUDYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360882.APTEKA ANATEA ANETA STRÓŻYCZAK-OBROK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360883.APTEKA FELICITAS DOMINIK KALENIAK & JOLANTA ŚNIGURSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360884."AQUA" B. R. TOMCZYKOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360885.ARBAKO ADAM KOTOWSKI EWA CZAJKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360886.ARMANDIA EJSMONT, IŁENDO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360887.AYALA WOJCIECH WIERZCHOWSKI, AGNIESZKA HANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360888."B.M.TUR" MARIUSZ ŁÓJ BOGDAN GRELA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360889.BEM-DOM BŁASIK & BŁASIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360890.BESKID-SPED SPÓŁKA JAWNA R.MITUŚ I J.KURYŁO
Poz. 360891.BIA CONSULTOR RYBKA-CIURZYŃSKA, CIURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360892."BIMED PLUS KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 360893.BIURO HANDLOWE "ELROY" KRYSTYNA MARIA ROJEK LESZEK MICHAŁ ROJEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360894.BLECH-STAL BLECHARSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360895."BŁYSK" FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA STANISŁAW BĄCZEK I JAN KLIMEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360896.BOEVEL POMEZNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360897.BOEVEL POMEZNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360898.BOEVEL POMEZNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360899.BONARETTI BOLIMOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 360900."BRACIKI" MIROSŁAW MICHALSKI, MARIAN MICHALSKI, MAREK MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360901."BRAVO" SPÓŁKA JAWNA R.KURZIDEM & W.GRACA
Poz. 360902."BRO-PAK" PIOTR BRODACKI, KRZYSZTOF BRODACKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360903.BUKOWIEC CONCEPT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360904.BULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULAS KRYSTYNA, BULAS ROMAN
Poz. 360905.CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ "ECO-PAL" MAREK JANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360906.DEMPAN BOGDAN PATENA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360907.DOROTA I JACEK SENTYRZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360908."DUNAJEC" A. KUKUŁKA I SYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360909.DYŻURNA GDYNIA FARM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360910.E - INSTALACJE FABIANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360911."EKA" ANDRZEJ KRYSIAK, KRZYSZTOF KRYSIAK, MAREK PRZYGODZKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360912.ESTETIKA CIERPLIKOWSKI & DELMACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360913.EXPERIENCE GROUP M.DZIEKOŃSKI G.RAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360914.F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360915.FA1 INWESTYCJE W. DZIWOK, A. WENZEL SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 360916.FIBOR MARIUSZ OMEN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360917.FIDES SPÓŁKA JAWNA RYBKA I WSPÓLNICY
Poz. 360918.FIRMA HANDLOWA "D&S" DRAPAŁA, SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360919.FIRMA HANDLOWA "RENOMA" C.ZGAJEWSKA-HARASYM I J.HARASYM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360920.FIRMA HANDLOWA ALICJA I KRZYSZTOF ROSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360921.FIRMA HANDLOWA NOTUS KUŁAK, LASAK, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360922.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "AS" SPÓŁKA JAWNA WILK PIOTR, WILK DOROTA
Poz. 360923.FIRMA OTTO U.I L.OTTO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360924.FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "ROLBUD" SPÓŁKA JAWNA ZOFIA I WŁADYSŁAW SYCHOWSCY
Poz. 360925."GALERIA KAMIENI" NAJDER I LUC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360926."GIGA-TRANS" SPÓŁKA JAWNA GÓRSKI MARIUSZ, GÓRSKI DARIUSZ, GÓRSKI JERZY
Poz. 360927.GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360928."GT-JWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360929.GYMSTATION BREGUŁA LABER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360930.HANDEL HURTOWY I DETALICZNY SPÓŁKA JAWNA EDMUND KMIEĆ, MAREK PRZESTACKI
Poz. 360931.HERBA D. DOBRYSIAK - KOBYLIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360932.HYDROBUD KRZYSIEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360933.IMBEX ROBERT GRZEGORZ KOBIERECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360934.INMAX SPÓŁKA JAWNA OLESIŃSKI HARTMAN CHUDZICKI
Poz. 360935.INS WALDEMAR AUGUSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360936.INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360937.INVEST - ULTRANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360938.IPTECHNOLOGY P.PABIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360939.KIS TRANSPORT - SPEDITION ROPEL KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360940."KOMABUD" - FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI, MAZUR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360941.KOMPLET INWEST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ GRANOPS, ELŻBIETA PRAŻANOWSKA-NIEBOJ
Poz. 360942.KONEK PSN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360943.KRAWCZYK BIURO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360944.KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360945.L.A.S. KONTNY - "LAMS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360946.LIMA SPÓŁKA JAWNA W.JĘDROSZ, JERZY GAŁUSZKA
Poz. 360947.LONZA - NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360948.M.FURMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360949.MAJSTER SPÓŁKA JAWNA W. MIERZEJEWSKI
Poz. 360950."MAJUS M.P.J. BRYNDZA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360951."MARBAR" SIKORSCY I IZDEBSCY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360952.MARGO H.D. KUŹMICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360953.MARIANNA PACHNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360954.MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360955.MISFER G. WALICKI, A. WIERZBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360956.NIERUCHOMOŚCI BUDOWA SPÓŁKA JAWNA R. GRZYB, J. ORLIŃSKA - WADIAK
Poz. 360957."NOMITRANS" MIROSŁAW SZCZEPANKOWSKI, MARIANNA SZCZEPANKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360958.NOVA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360959.NZOZ CENTRUM ZDROWIA RUSINEK & NAJDER - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360960.ODZIEŻ ROBOCZA SPÓŁKA JAWNA DRELA I WSPÓLNICY
Poz. 360961.OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO "ALFA" KOKOSZKA J., KOKOSZKA D. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360962.P.P.H.U. "IRSANIT" SPÓŁKA JAWNA PAŁKA MACIEJ, USTUPSKI JAN
Poz. 360963.PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360964.PIEKARNIA - CUKIERNIA HURT - DETAL DANIEL WAWRO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360965.PPHU ANDA ANTONI STANOSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360966.PRZEDSIĘBIORSTWO "EL-WOD" SPÓŁKA JAWNA MARIOLA I DARIUSZ URBANKIEWICZ
Poz. 360967.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MTM" MIECZYSŁAW MISZKIEWICZ TERESA MISZKIEWICZ TERESA PRUSKA MAREK PRUSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360968.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GAMMA" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAWA, ROBERT, TOMASZ KRZYWICCY
Poz. 360969.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAM WALCZYK ŁUKASZ WALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360970.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGORA" BZOREK, TRZECIAK-JOŃCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360971.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NAFTEX" SPÓŁKA JAWNA JAN ADAMSKI JADWIGA ADAMSKA
Poz. 360972.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "DURLIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360973.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SPÓŁKA JAWNA - WOŹNIAK ZBIGNIEW, ULICHNOWSKI PIOTR
Poz. 360974.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GERC" SPÓŁKA JAWNA R. CUKIERSKI E. GRABOWIEC
Poz. 360975.QN A.DRAL M.SITARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360976."RAR" R.OLWIŃSKI R.WACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 360977.REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360978."RENT" M.K.SŁODKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360979.RESTA SPÓŁKA JAWNA S. BASARABA
Poz. 360980.RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360981."RUNOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360982.S-NET SKURZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360983."S.KARPIEL.B-PROJEKT SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 360984.S&K J. KOMOSIŃSKI, R. SOTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360985."SALIX WIERZBICCY SPOŁKA JAWNA"
Poz. 360986.SAWEX RESTAURANTS M. I K. SAWICCY SPÓŁKA JAWNA (DAWNIEJ: SAWEX RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Poz. 360987."SIEK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 360988."SKIPER-MĄKOSA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360989.STALDREW M.CZWARNOK G.WOŹNIAK-GŁAŻEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360990.SUCHAN ZAKŁAD MIĘSNY SPÓŁKA JAWNA BARBARA SUCHAN, KAZIMIERZ SUCHAN
Poz. 360991.SZOZDA MASH INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360992.TABPOL K. SIKORA I J. BRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360993.TARTAK WITKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360994.TECHNICZNA OBSŁUGA STACJI PALIW "BAZ-PAL" SPÓŁKA JAWNA JÓZEF I MAREK LIBER
Poz. 360995.TONN BIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360996.TRATTORIA BUONGIORNO A MODO MIO, NARDI. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360997."TROJAK" SZMIGIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360998."TULPLAST" IRENEUSZ SOCHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 360999.TUŁACZKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361000.UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361001."UNILUX" B.KABZIŃSKA, H.KOKOSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361002.USŁUGI STOLARSKIE LIDIA SEMBA I JERZY SEMBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361003.WARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361004.WAZA ZAREMBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361005."WBI ROGUCKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361006.WIMA J. WIEKOWICZ G. MATYS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361007.WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH ALICJA I JAN KAPLARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361008.ZAKŁAD HANDLU I USŁUG "ROP" KONIECZNY IRENA,FRANCISZEK,WALDEMAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361009.ZAKŁAD NASIENNO-HANDLOWY "CENTNAS" CZ. GREŚ I M. S. ŻUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361010."ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY JÓZEF I DANUTA SZARWARK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 361011.ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "POLIGRAFIA" KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 361012.ZAKŁADY MIĘSNE BERGER IRENA I BONIFACY BERGER SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 361013."ABR - ROGALSKI ZIOŁKIEWICZ PERCHA - ADWOKACI I RADCA PRAWNY SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 361014.BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW WĄSIAK SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 361015.EWA POREMBSKA, MAREK WRÓBLEWSKI, MONIKA MRUCZKOWSKA-RYŁOW SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE
Poz. 361016.JANKOWSKI & RADOMSKA SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW
Poz. 361017.MACIEJ DEREJCZYK I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNICZA
Poz. 361018.MALINOWSCY I WSPÓLNICY. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI. SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 361019.NEUROCOR BANASZKIEWICZ, KUŁAGA, OSTROWSKA, TOMASZEWSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 361020.RACH - FIN BIEGLI REWIDENCI KOBIERECKA I PARTNERZY
Poz. 361021.SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY JUNIOR-MED ANNA STELMACH I PARTNERZY
Poz. 361022."TWOI DENTYŚCI - J.URBANIAK I PARTNERZY - LEKARZE STOMATOLODZY"

d) Spółki komandytowe

Poz. 361023.A&J PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361024.A4 BUSINESS PARK - "IRIS CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361025.ACTIVE PLUS A.JĘDRYCHOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361026."ADO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361027.ALGERO M. JASIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361028.AMK - WORKSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361029.ANACOT INTERNATIONAL S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361030.ANACOT INTERNATIONAL S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361031.ANIX EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361032.APARTAMENTY PRZY OSSOWSKIEGO ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361033.APPLIWIZARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361034."APTEOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361035."ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361036.ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361037.AUTOMILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361038.BAKARD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361039.BALTIC UNITED ANDRZEJ TRYLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361040.BAUER PROJEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361041.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361042.BIOKOMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361043.BITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361044.BLOCKPOL-DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POŚWIĘCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361045.BLUE GATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361046.BUDLEX PESTALOZZIEGO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361047.BULESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361048.CERTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361049.CHEMIK HB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361050.CHRZANOWSKA MANUFAKTURA WĘDLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361051."CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361052.CONDO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361053."CONTEXT LAB" . RU-NO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361054.CR CAPITAL JACEK ZIMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361055.D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SIECHNICE - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361056.DAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361057."DEWAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 361058.DOMY W NIEGOSZOWICACH ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361059.DUDA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361060.EJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361061.ELPOEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 361062.EUROCOOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361063.EUROPEAN WIND FARMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RĄBINO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361064.FAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361065.FAKTORAMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361066.FLADER ART SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361067.FORTIS - SYSTEMY FASADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 361068.GALERIE NICKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361069.GECON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361070.GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361071.GRESSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361072.GRUPA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361073.HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361074.HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361075.HYDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361076.IGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361077.INDUSTRIAL CAPITAL LIMITED STEEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361078."INTER INWEST RTCL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361079.INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361080.ION ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361081."J’TIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361082."JANUSZ ZARĘBA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361083.KANCELARIA OBROTU GOSPODARCZEGO WISOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361084.KANCELARIA PRAWNA P. TOKARZ, B. KAPUŚCIŃSKI, M. ZARĘBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361085.KJK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361086."KMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361087.KOHL-GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361088.KOZIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361089.KPMG ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361090.KST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARŁOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361091.LA MADDALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361092.LAND REKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361093.LET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361094.LOGBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361095.LOZENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361096.LUMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361097.LUNEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 361098.M&J BUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EU SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361099.MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361100.MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361101.MESSIS CORLEONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361102.METALBARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361103.MPW2 SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361104.NGENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361105.NORDIC PARK OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361106.OPUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361107.OSIEDLE OGRODOWE II ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361108.OXYGEN - PROJEKT ECHO - 125 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361109.PATRIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361110.PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361111.PKB INWEST BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361112.PLAZA FARMAPROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361113.PLH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361114.POLFIBRA SINOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361115.POLSET 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361116.POMMARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361117.PROACCT JAMRÓZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361118.PROJEKT MYŚLIWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361119.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WĘDLINKA" PIOTR GAJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361120."QCHNIA CZARODZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361121.R19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361122.RAFBUD MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361123.RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361124.RBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361125.RDM MANAGEMENT OŁAWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361126.ROCKET LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361127."ROGOWSKI INVEST" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361128."SALMOZ" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361129."SANDBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361130.SEBATRADE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361131.SEDA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361132.SKOWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361133."SOLEY - ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361134.SPEDYCJA I TRANSPORT "ACROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361135.STEADFAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361136.STP & DIN CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361137.STROER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361138."SUNHOUSE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361139.SUNRISE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361140.SZPITAL I PRZYCHODNIA MEDICA CELSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361141.TALGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAL & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361142.TEPE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361143.TIMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361144.TK-INSTALACJE1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361145.TM ESTATES KRAKBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361146.TRANS-MICHOR DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361147.TRANSPED TRANS ET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361148.TRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361149."TROCASA SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361150.TRUSSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361151.TSL SHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361152.VELOSAR POLYPO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361153.WESTECH INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLA ZGODA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361154.WPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361155.YABIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361156.YAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 28 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361157.YAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 30 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361158.ZAKŁAD RENTGENA I USG - WYROBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361159.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361160.ZIAJA RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 361161.ZOUNER LEGAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 361162.ARKLEY ASF SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361163.AXELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361164.CN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361165.DRAF 333 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361166.FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361167.GREEN AND JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361168."GROCHOWSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 361169.GRUPA PEP - PROJEKTY ENERGETYCZNE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361170.ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 361171.INDATA SOFTWARE DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
Poz. 361172.KURKOWA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361173.NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 361174.POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361175.PROELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361176.REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361177.REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361178.RETAIL PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361179.RICARD-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361180.SAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361181.STEEL CONSTRUCTIONS "AGICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361182."TM-HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 361183.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 03 MIASTECZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 361184.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 361185.2PIĘTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361186.2TIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361187.38PR & CONTENT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361188."3EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361189.4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361190.4LEAF STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361191."4WEEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361192.88 CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361193."A-PLAN BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361194.A-VITA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361195.A-XII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361196."A-Z MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361197."A-ZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361198.A&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361199.A&K SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361200.A&R&D WOODEN SUITCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361201."A4 PROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 361202.AB2 NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361203."ABASTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361204.ABC WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361205."ABE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361206.ABG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361207.ABIKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361208.ACCESS-PRAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361209.ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361210.ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361211.ACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361212.ACTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361213.ACTIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361214."ACTIVUM - NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361215.AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361216.ADAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361217.ADEN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361218.ADMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361219."ADMINHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361220.ADMISELEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361221.ADNEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361222.ADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361223.ADVANCEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361224.ADVOKATUS KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361225."AEROPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361226.AF ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361227.AFB FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361228.AFFORD CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361229.AFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361230."AGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361231.AGENCJA ALLIANZ TYCHY GRZEGORZ BERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361232.AGENCJA ARTYSTYCZNA "PRO MUSICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361233.AGENCJA BUDOWANIA WIZERUNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361234.AGENCJA KAPITAŁOWO-PROMOCYJNA IRBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361235.AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA NOL-TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361236.AGENCJA ROZWOJU INWESTYCJI REGIONALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361237."AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-GOSPODARCZA DPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361238.AGENOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361239.AGIS MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361240."AGL DIVISION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361241."AGNAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361242.AGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361243.AGRAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361244.AGRO PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361245."AGRO-BEEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361246.AGRO-KOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361247."AGROLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361248."AGROROLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361249."AGROVENDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361250.AGUEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361251.AHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361252.AHC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361253.AIRBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361254.AJ PRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361255.AKME STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361256.ALBATROS KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361257.ALCHEMIX SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361258.ALFA AUDIT & ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361259.ALIANS FIRM PARTNERSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361260.ALISMA - TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361261.ALL - METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361262.ALLMED MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361263.ALMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361264.ALPHABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361265.ALTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361266."ALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361267.ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361268.ALTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361269.ALUFLAM EXTRUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361270.ALUFLAM EXTRUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361271.ALUPOL FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361272.ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361273.AM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361274.AMBRA POLIMERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361275.AMBROZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361276.AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361277.AMDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361278."AMERYKAŃSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361279."AMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361280.AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361281.AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361282.AMPHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361283.AMT EKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361284."ANAJACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361285."ANDERSIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361286.ANDREAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361287."ANDRECO EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361288.ANDROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361289.ANEMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361290.ANGLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361291.ANIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361292.ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361293.ANNA-BUD GOLD HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361294.ANPIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361295."ANTADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361296."APK - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361297.APLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361298.APP2YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361299.APTEKA "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361300.APTEKA SĄSIEDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361301.APTEKA ŚW.ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361302.APTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361303.AQUA-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361304.ARAMELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361305.ARBOLEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361306.ARCONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361307.ARCUN BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361308.ARDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361309.ARGAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361310.ARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361311."ARIKA - KABLE + OSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361312.ARINO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361313.ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361314.ARMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361315.ARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361316."ARPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361317.ART - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361318.ART OF BUSINESS FINANSE I UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361319.ART_COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361320.ART-DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361321.ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361322."ARTAL INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361323.ARTICHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361324.ARTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361325.ARTON CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361326.ARWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361327.AS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361328."ASENHAJMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361329.ASF SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361330.ASMW3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361331.ASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361332."ASTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361333.ASTON LIFE SCIENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361334.ASTRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361335."AT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361336.ATLANTTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361337.ATLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361338."ATNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361339.ATR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361340."ATRIUM 5" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361341.ATS MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361342.ATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361343.AUDYTORSKIE BIURO RACHUNKOWE "ABRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361344."AURATEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361345.AUTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361346.AUTO-LEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361347."AUTO-POINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361348.AUTO-PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361349.AUTO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361350."AUTOKRAZ POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361351.AUTOMOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361352."AVION MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361353.AW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361354.AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361355.AX-ERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361356.AXEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361357.AZ TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361358.AZIK BEAUTY & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361359.AZYMUT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361360."B. M. AND T." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361361.B.K - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361362.BABLO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361363.BABY TULA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361364."BACARDI-MARTINI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361365.BACO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361366.BAI.Q.D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361367.BAJPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361368.BAK MARIAN OWERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361369.BAKALION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361370.BALMAIN POLISH RETAIL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361371.BALTAZAR KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361372.BALTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361373.BANACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361374.BARTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361375.BARTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361376.BARTPOL BIS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361377.BASTIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361378."BASTION-BJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361379."BAUMHUTER - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361380.BB PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361381."BB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361382.BBT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361383.BBT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361384.BCM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361385.BE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361386.BEAUTY & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361387.BEKERFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361388."BEL AQUSTIC DŹWIĘK INTELIGENTNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361389.BELTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361390.BELVEDERE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361391.BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361392.BEMIS PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361393."BENIGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361394.BERA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361395.BESF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361396.BESTDOCTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361397.BEYOND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361398.BG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361399.BGK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361400.BI FRI MARKETING CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361401.BIASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361402.BIG FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361403.BIG HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361404."BIGROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361405.BIMOS-TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361406."BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Poz. 361407.BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361408.BIO ALIANS DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361409.BIOGAZ CZARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361410.BIOTOP-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361411.BITES RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361412.BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361413.BIURO RACHUNKOWE "DELL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361414.BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361415.BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361416."BIZNESPOLSKA MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361417.BLACK CHERRY SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361418.BLOOMING TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361419.BLT DREWNO EGZOTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361420.BLUE SYSTEM BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361421.BŁĘDNE KOŁO CLUBBING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361422.BMG BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361423."BOBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361424.BODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 361425."BOJPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361426.BONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361427.BONAVENTURE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361428.BONIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361429.BONROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361430.BONUSMOTOCYKLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361431.BOOKKEEPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361432.BOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361433."BOSTON CLINIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361434.BOX4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361435."BPS ESTATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361436.BRADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361437.BRADMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361438.BRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361439."BRANQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361440.BRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361441.BREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361442.BREXIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361443.BRICO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361444."BRIGHTON TEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361445."BRIGHTON TEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361446.BRUKLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361447.BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361448.BS REASERCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361449.BST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361450.BTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361451.BTE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361452.BTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDADCJI
Poz. 361453.BTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361454.BUD&HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361455.BUDET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361456.BUMA DEVELOPMENT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361457.BUMA INWESTOR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361458.BUSINESS PRINTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361459.BUSINESS SURPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361460."BW TAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361461.BWI POLAND TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361462.BWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361463.BYDGOSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361464.C & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361465.C.HARTWIG - TARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361466.C&S SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361467.CAD SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361468.CAFE PINESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361469.CAIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361470.CALDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361471.CALOBRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361472.CANDYKING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361473."CANOPUS" DOM WYDAWNICZO-HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361474.CAPITAL PART 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361475."CAR-POL LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361476.CARASSIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361477.CAREMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361478.CARGOSTEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361479.CARGOTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361480.CASHCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361481."CASINO SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361482.CASTI PET CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361483.CATTLEYA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361484."CCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361485.CDO-CENTRUM DREWNA I OKLEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361486.CELSIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361487.CEMBRA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361488.CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361489."CENTRALA NASIENNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH
Poz. 361490.CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361491.CENTRALNE BIURO BEZPIECZEŃSTWA CBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361492.CENTRUM DIAGNOSTYKI CHORÓB SERCA "NAWROT & NOWACZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361493.CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361494.CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361495.CENTRUM HANDLOWE - SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361496.CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNE POZNAŃ III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361497.CENTRUM MEDYCYNY NATURALNEJ "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361498."CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361499.CENTRUM OBSŁUGI SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361500.CENTRUM POMIARÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361501.CENTRUM REGIONALNE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361502."CENTRUM REHABILITACJI KLONOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361503.CENTRUM RODZINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361504.CENTRUM SZKOLENIOWO WDROŻENIOWE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361505.CENTRUM SZKOLENIOWO WDROŻENIOWE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361506.CENTRUM WINDYKACJI "INKASENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361507.CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361508.CERAMIK BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361509."CERAMIKA PARADYŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361510.CERAMIKA TUBĄDZIN III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361511.CHELSEA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361512.CHEMAGROTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361513.CHEN & GAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361514."CHIRURG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361515."CHIRURG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361516.CHŁODNIA ŁUKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361517.CHOCO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361518."CIEPŁOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361519."CISY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361520.CITI FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361521."CITOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361522.CLASSIC LIGHT CASTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361523.CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361524.CLEVEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361525.CLIP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361526.CLIP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361527."CNC QUALITY PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361528."COCA-COLA POLAND SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361529.COCOLAB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361530.COGIEL MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361531.COINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361532.COLLAMBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361533.COLORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 361534.COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361535.COMUTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361536.CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361537.CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361538.CONSTRUCTION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361539.CONTADOR BIURO KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361540.CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361541.CONVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361542."COROPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361543.CORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361544.CORTEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361545.COUGARMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361546.CREOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361547."CROOME INTERNATIONAL TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361548."CSB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361549.CTE - PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361550.CTRL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361551."CUSTOMS AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361552.CWS-BOCO CUSTOMER FULFILMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361553.CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361554.CYFRAPIASECZNO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361555.CYMBELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361556."CZECHANOWICZ - EKOLOGIA I ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361557.D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361558.D&J TRADE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361559.DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361560.DAM - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361561."DANA NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361562."DANILA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361563."DANTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361564.DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361565."DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361566."DEA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361567.DEBIUT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361568.DEEPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361569.DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361570.DELICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361571.DELIKATESY STARA WĘDZARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361572."DELKOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361573."DELTA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361574."DENTAL MEDICAL VARSOVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361575.DERENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 361576.DERMAL CLINIC WROŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361577.DEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361578.DF FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361579.DF PRIVATE - DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 361580.DGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361581.DIABDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361582.DIAGNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361583.DIAGNOSTYKA I TERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361584.DIAGNOSTYKA LECZENIE I REHABILITACJA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA "SERCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361585.DIAMOND TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361586.DIGITAL STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361587.DISTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361588.DJV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361589."DKPL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361590.DLC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361591.DO & CO REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361592.DOBRY PRĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361593.DOL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361594.DOL-PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361595."DOLCAN" SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361596.DOLFAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361597.DOLMAT DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361598.DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361599.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - MIASTECZKO SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361600."DOMAIN MENADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361601."DOMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361602.DOMTOM CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361603."DONAU TRADING CORP." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361604.DOPPELMAYR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361605.DORADZTWO I HANDEL W SEKTORZE SANITARNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361606.DORADZTWO PODATKOWE WIKTOR ZACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361607.DOZÓR 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361608.DPH OBJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361609.DR COMPANY 09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361610."DR KAVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361611.DREWNIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361612.DRINKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361613."DRZENIN-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361614.DS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361615.DSM BIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361616.DU-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361617.DU&MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361618.DUET NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361619.DUTCH-POLISH TRADE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361620."DW-4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361621."DWORSKIE-SMAKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361622.DZIEDZICTWO RZECZYPOSPOLITEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361623.DZT FABRYKA SAMOCHODÓW W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 361624.E-MOCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361625.E-SIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361626.E.A.MATTES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361627.EACC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361628.EAGLEMOSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361629."EAST NEWS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361630.EAST UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361631.EASY BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361632."EASYMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361633.EATON FILTRATION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361634.EBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361635.EBC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361636.EBK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361637.ECA-CHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361638.ECO - BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361639.ECOMETRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361640.EDUCATION&TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361641."EKO DEVELOPMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361642."EKO-BAU DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361643."EKO-PARTNER PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361644.EKO-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361645.EKOLOGICZNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA "EKO - TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361646."EKOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361647."EKOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361648."EKOPURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361649.EKOTECHNIKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361650."EKOWALCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361651.EKSPERCI KREDYTOWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361652."EL GRECO AIR SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361653.EL-BA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361654.ELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361655.ELEKTRO - KLIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361656.ELEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361657.ELENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361658.ELEWARR-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361659.ELFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361660.ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361661."ELPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361662.ELPLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361663.ELSTUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361664.ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361665.EM TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361666."EMAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361667.EMERALD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361668.EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361669.ENERGIA ODNAWIALNA OZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361670."ENERGO-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361671."ENERGOTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361672.ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361673."ENGIN - TEX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361674.ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361675."ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361676.ENTRACK - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361677.ENVOLVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361678."ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361679.ERATIA DORADZTWO FINANSOWE DLA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361680.ERMET WADIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361681.ERTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361682.ESPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361683.ESTIMAL STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361684.ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361685.ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361686.ETHOSENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361687.ETI POLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361688.ETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361689.EU PHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361690."EURO MALL POLSKA XXIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361691."EURO-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361692."EURO-TRANS LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361693.EUROEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361694.EUROFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361695.EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361696.EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361697.EUROPEJSKIE CENTRUM HIPERTERMII ONKOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361698.EUROPEJSKIE CENTRUM PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361699.EUROPEJSKIE CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361700.EUROSOFT IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361701.EUROSTAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361702."EUROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361703."EUROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 361704.EWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361705.EX7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361706.EXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361707.EXPEDITE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361708."EXTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361709.EZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361710.FABRYKA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361711.FABRYKA MEBLI "DREWNOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361712.FAMEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361713.FAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361714.FAMILIJNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361715."FARGOTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361716.FARMA WIATROWA GOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361717.FARMACJA POLSKA APTEKI GŁÓWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361718.FB INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361719.FBO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361720.FBS BROKER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361721.FCC LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361722.FDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361723.FEARDEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361724.FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361725.FENIX POLAND 36 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361726.FESTUS SOPOCKIE TOWARZYSTWO WINIARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361727.FIAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361728.FILM REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361729.FINADVICE POLSKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361730.FINANCEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361731.FINANSOWA OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361732."FINANSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361733.FIRE-WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361734."FIREWOOD CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361735.FIRMA HANDLOWA "OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361736.FIRMA REKLAMOWA POL- GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361737."FIRMA VIGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361738.FISCHER ROAD CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361739."FLEURIADA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361740.FLOW FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361741."FLOWER DIRECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361742.FLOWERS TK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361743."FLY AWAY TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361744.FM GROUP MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361745.FM GROUP MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361746.FMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361747.FOCUS PARK ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361748.FOGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361749."FOKUS2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361750.FONS PACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361751.FORTE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361752.FORTE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361753.FORTHEWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361754."FORUM INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 361755.FOTOWOLTAIKA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361756.FRANKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361757.FRANKONIA - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361758.FREELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361759.FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361760.FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361761."FREZAMET BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361762.FRIENDS OF POLAND IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361763."FRONIMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361764.FS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361765.FTP RUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361766.FUGO-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361767.FULL JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361768.FUN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361769."FUOBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361770.FX 601 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361771.FX 603 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361772.GALERIA KOMETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361773.GALFA OT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361774.GALPOSTER OOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361775."GARDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361776.GAZ TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361777.GDAŃSKA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361778.GDZIEPOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361779.GEMIPREM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361780.GENIUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361781."GENTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361782.GENTIANA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361783.GEO-BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361784."GEOTERMIA" PODDĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361785."GEOTERMIA" PODDĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361786.GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361787.GERDA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361788.GERSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361789."GETMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361790."GFK POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361791.GHELAMCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361792.GIGASET COMMUNICATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361793.GIOVANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361794.GLOBAL SHIPPING SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361795.GLOBAL TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361796.GLOBAL TRAINING CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361797."GLOBE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 361798.GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361799.GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361800.GO LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361801.GOCKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361802.GOLD - TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361803.GOLD-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361804.GOLDHOLIDAYSUN - HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361805.GOLDNESSEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361806.GOLDTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361807."GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361808.GOTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361809.GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361810.GP-PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361811.GP-PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361812."GRAF ART DRUKARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361813."GRAFFITI GOOD LUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE FRAMPOLU
Poz. 361814."GRANADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361815.GRAND PARADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361816.GRAPO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361817.GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361818.GREEN POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361819."GRENKELEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361820."GRENKELEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361821.GROM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361822.GRUPA AMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361823.GRUPA AURELIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361824.GRUPA BIAGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361825.GRUPA DROGOWA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361826."GRUPA G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361827.GRUPA INSPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361828.GRUPA KEKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361829.GRUPA M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361830.GRUPA PRODUCENTÓW GRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361831.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "KAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361832.GRUPA PRODUCENTÓW ZBOŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361833.GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ CERES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361834.GRUPA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361835.GRUPA PROSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361836.GRUPA SWEET AND SOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361837.GSG INDUSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361838.GUANGZHOU CREATECH GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361839.GUARDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361840.GUESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361841.GUNNEBO INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361842.GWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361843."GZN-GRUPA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361844."H & T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361845.HA KHUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361846.HABITAT VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361847.HAI FENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361848.HAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361849.HAMACHER LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361850.HAMERNIA INVEST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361851.HAND SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361852.HARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361853.HATO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361854.HDSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361855.HEINZ - PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361856."HEKAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361857.HELIO SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361858.HELIOEXPERTS
Poz. 361859."HEMA INTERTRANS" TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361860.HERBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361861.HERMES KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361862.HERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361863.HEVELIUSA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361864."HEXELINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361865."HIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361866.HILLEPRANDT-DRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361867.HILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361868.HIT NIWRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361869.HIVEBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361870.HL DISPLAY GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361871.HODDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361872.HORIZON BUSINESS HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361873.HORIZONT ROLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361874."HORUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361875.HOSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361876.HOTEL KARWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361877.HOTEL NIEDŹWIADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361878.HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361879.HOTELE GÓRSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361880.HOUDINI FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361881.HOUSEPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361882."HPD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361883.HS ORLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361884.HSD & GLITA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361885.HUAPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361886.HUNAN TEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361887.HYDRO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361888.HYDRO-BUDOWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361889.HYDRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361890.HYDRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361891."HYLMAD" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361892."I-LOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361893."IBIS" BADAWCZO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361894.IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361895.IBNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361896.ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361897."IDACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361898.IDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361899.IEC PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361900.IGDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361901.IGLOTEX BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361902.IJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361903.IJ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361904.IKA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361905.IKA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361906.IKANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361907.IKEA PROPERTY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361908.IKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361909.IMC PROJEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361910.IMPERA ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361911."IMPERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361912.IMPORT-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361913.IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361914.IN - WEST POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361915.INCENTIVE HOUSE OF EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361916."INCOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361917.INDUSTRIAL SERVICE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361918.INFORMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361919.INKA MILLENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361920.INNO PLAST TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361921.INNOCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361922.INNOFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361923.INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361924.INNOVATION DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361925.INSAN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361926.INSIDE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 361927.INSPIRE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361928.INSTAR PROJECTS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361929."INSTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361930.INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361931.INSTYTUT EKOTECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361932."INSTYTUT PRAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361933.INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361934.INTEGRA-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361935.INTER GIPS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361936.INTERBANK FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361937.INTERDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361938."INTERIOR SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361939.INTERLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361940.INTERNACJONALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361941.INTERNAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361942.INTERS.PL.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361943.INTERTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361944."INTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361945."INTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361946.INTREPID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361947.INTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361948.INVENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361949.INVENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361950."INVENTIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361951.INVEST GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361952.INVEST-LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361953.INVESTGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361954.INVESTGROUP GL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361955.INVESTPOLSKA-SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361956.INVICTUS CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361957."INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361958.ION ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361959.IP SIGNATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361960.IREEF - LODZ PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361961.ISOBAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361962.ISOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361963.ISOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361964.ISRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361965.IT VINCI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361966.IT4C.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361967.ITFORBUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361968.ITREE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361969.ITS INTERNATIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361970."IURIST IUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361971.IVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361972.IWEBREADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361973.IWORKFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361974."IZAN +" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361975.IZO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361976."JABLOMEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361977.JAMEL INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361978.JANSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361979.JANUSZ - PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361980.JASTRZĘBSKIE GOSPODARSTWO ROLNE "JASPOL" SP. Z O.O
Poz. 361981.JB SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 361982."JFK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361983.JJS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361984.JMS - DORADCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361985.JOB INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361986.JOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361987.JPG TRAVEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361988.JUMAL PIOTR JUSZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361989.JUNYI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361990.JURIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361991."JURMAR GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361992.JUVENTA BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361993.JUVENTA BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361994.JWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361995."K I P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361996.K-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361997."K.J. MAZUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361998.K&L BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 361999.KADIS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362000.KALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362001.KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362002.KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362003.KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362004.KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362005."KAMA ECO GROUP SILESIAN SEAPLANE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362006.KAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362007."KAMIENICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362008.KAMMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362009.KAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362010.KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362011.KANCELARIA EKONOMICZNA "SOLUTIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362012.KANCELARIA PODATKOWA KOŁAKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362013.KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "POLONICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362014.KANCELARIA TRANSPORTOWA "LEGALTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362015.KAPITAŁ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362016.KARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362017.KARCZUNKOWSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362018.KARLSBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362019."KARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362020.KATE & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362021.KATRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362022.KAVARITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362023.KBH INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362024.KCM-MC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362025.KE-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362026.KEDLESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362027.KFG LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362028."KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362029.KIKITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362030."KINETISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362031."KINNARPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362032.KJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362033.KKM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362034.KKP KRAJOWA KANCELARIA POSZKODOWANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362035.KKP TAX & BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362036.KL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362037.KLINK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362038.KLINKER-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362039."KM & BM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362040.KMH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362041.KMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362042.KMTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362043."KOBYLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362044.KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362045.KOEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362046.KOEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362047.KOHINOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362048.KOHL - GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362049.KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362050.KOMABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362051.KOMAX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362052."KOMPENSATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362053.KOMPLEKS-BUD PPHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362054."KOMUNALNA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362055.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362056.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362057."KONCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362058.KONSEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362059."KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362060."KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362061.KOOPERACJA
Poz. 362062."KOR-INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362063."KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362064.KOŚCIUSZKI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362065.KOTRAK-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362066.KPG GOSPODARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362067.KRASSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362068.KREVOX EUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362069.KREVOX EUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362070.KRĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362071.KRIS LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362072.KRUSZTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362073."KRYNICA-RENESANS" SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362074."KSIĄŻKA SZKOLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362075.KST KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362076.KTL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362077.KUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362078.KUTIKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362079."KVL INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362080.KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362081."KZA ZIELONKA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362082.KZW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362083."LAB ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362084.LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362085.LALU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362086.LAND REKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362087.LANSFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362088."LARGO-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362089."LAVENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362090."LAZAR LOGISTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362091.LC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362092.LE CREUSET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362093.LEARSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362094.LED MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362095.LEGAL SALUTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362096.LEGION OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362097."LEKCITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362098.LEM - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362099."LESER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362100."LEŚNICZÓWKA PRZYŁĘSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362101."LEVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362102.LEX AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362103.LIGHTHOUSE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362104.LIKI MOBILE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362105.LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362106."LISTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362107.LKW FREDRICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362108.LOCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362109."LOCARAC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362110.LOCK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362111.LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362112."LOCUS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362113.LOKATOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362114."LOOKSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362115."LORENSBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362116.LOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362117.LS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362118.LTC ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362119."LUBUSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362120.LUMBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362121.LUMENMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362122.LUMENMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362123."LUNALUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 362124.LUNEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362125.LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362126.M & D NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362127.M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362128.M.W.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362129.M&M SMULEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362130.M2-RENT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362131.M3 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362132."MAAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362133.MADMAG ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362134.MAGELLAN WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362135.MAGNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362136.MAGNOLIA CAPITAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362137.MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362138."MAJOLIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362139."MAKRANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362140.MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362141.MALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362142.MAŁEK MAREK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362143.MAŁOPOLSKIE CENTRUM FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362144.MAŁPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362145.MAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362146.MANACCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362147.MANE UNION TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362148."MANGO-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362149.MAOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362150.MAR-DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362151.MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362152.MARCOSTA MTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362153.MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362154.MARIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362155.MARIO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362156.MARIVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362157.MARKET SAMOCHODOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362158.MARSEN GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362159.MARSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362160."MARSZAŁKOWSKA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362161."MARYNIAK RENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362162."MASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 362163.MASTER WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362164.MASTERFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362165.MATBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362166.MATNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362167.MATRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362168.MAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362169."MAX - DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362170.MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362171."MAZOWSZE - FARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362172.MAZURY-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362173."MBH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362174.MBKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362175.MC ANKLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362176."MC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362177.MCSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362178.MD GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362179.MEBLEEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362180.MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362181.MEBLOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362182.MEBLOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362183.MECHANIKA MASZYN KUDER 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362184."MED-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362185.MEDIA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362186."MEDIATOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362187.MEDICAL DISTRIBUTION SERVICES - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362188."MEDIKA KBP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362189."MEDIMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362190.MEDUSA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362191.MEENA BAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362192.MEETING APPLICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362193."MEGA-THERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362194."MEGAZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362195.MEGI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362196."MENNICA KRESOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362197.METALBARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362198.METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362199.METAMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362200.METCON PRECISION MECHANICS & TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362201.METIRI AD ADIUTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362202.MEW-GMNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362203."MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362204.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362205.MIEJSKIE CENTRUM HANDLOWE "STARA BETONIARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362206.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O
Poz. 362207.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Poz. 362208.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362209.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362210.MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH "KRAS-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362211.MIĘDZYNARODOWA KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA KLONOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362212.MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GOSPODARCZA "INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 362213.MIK BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362214.MINIPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362215."MINUTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362216."MIRON OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362217."MIROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362218.MISTAWAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362219.MIXKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362220.MIXS TRADING LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362221.MK PLASTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362222.MK SPEED SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362223.MKK3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362224.MKKM UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362225.MLP TEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362226.MLV 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONA OPOWIEDZIALNOSCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362227.MMI SLEEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 362228.MN EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362229.MOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362230.MOBI-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362231.MOBILE GOLD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362232."MOBILE TWIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362233.MODELOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362234.MODULIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362235."MOMO-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362236.MONDAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362237.MONDELEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362238.MONDZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362239.MONKEY 1 PROMOTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362240."MONSANTO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362241."MOTO - BI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362242."MOTO-AGROMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362243.MOTT MACDONALD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362244.MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362245.MPDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362246.MPJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362247.MR SUB 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362248.MSI TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362249.MSI UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362250.MT PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362251.MTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362252."MU-SA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362253."MULTI - ECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362254.MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362255.MULTI-AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362256.MULTICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362257."MULTIFINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362258.MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362259.MVD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362260.MYM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362261.N-WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362262.N-WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362263.N-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362264.NA RÓŻANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362265.NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362266."NAFTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362267.NAP WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362268.NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362269.NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362270.NAPRZÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362271."NARI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362272."NARZĘDZIOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 362273.NASSAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362274.NASTAL SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362275.NASYCALNIA PODKŁADÓW W CZEREMSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362276."NASZ OWOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 362277.NATIONAL ACCOUNTANTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362278.NATUR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362279."NAUTA - STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362280."NAVIMOR INTER-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362281.NC INVESTMENT 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362282.NCC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362283.NEOTECH MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362284.NESTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362285."NET SERWIS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362286.NETART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362287.NETIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362288."NETRADUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362289.NEW ENGLISH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362290."NEWRANGE BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362291.NEXOBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362292.NGI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362293.NICOLE SOLUTIONS FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362294."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DUSZNIKACH ZDROJU"
Poz. 362295.NIKOSAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362296."NK MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362297.NOBLESHIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362298.NORDIC MADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362299.NORDIC MILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362300.NORRINGTON COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362301."NOSEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362302.NOVA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362303.NOVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362304.NOVA LIGHT ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362305.NOVA STAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362306.NOVAREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362307."NOVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362308.NOVY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362309.NOWEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362310."NOWY WILCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362311.NS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362312."NTI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362313."NUOVO TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362314.NURSEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362315.NUW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362316.OAKMOUNT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362317.OBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362318.OCHRONA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362319."ODLEWNIA CHEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362320.OFISFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362321.OGIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362322.OKAM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362323.OLIMAX NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362324.OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362325.OLKOP HURTOWNIA PALIW I NAWOZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362326.OLWIJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362327.OMIDA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362328.OMS POLSKA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362329.OMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362330.ON MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362331.ONDULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362332.ONLINE EXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362333.OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362334.OPENSOLAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362335.OPEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362336."OPTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poz. 362337.OPTIMAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362338.OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362339.ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362340.ORION ENGINEERED CARBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362341."ORLE TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362342.ORTOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 362343.OSADA ŚNIEŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362344.OSIEDLE BUKSZPANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362345.OSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362346.OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362347.OUTDOOR CINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362348.OZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362349."OZKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362350."P & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362351.P AND P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362352.P.C. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362353.P.P.H. "JANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362354.P.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362355.P.T.I. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362356.P&V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362357.PAGANINI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362358."PAMENI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362359.PAN SAMOLOCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362360.PANATTONI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362361.PAOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362362."PAP-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362363.PARAGON BIOMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362364."PARTNER XXI-RESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362365."PASCALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362366.PASSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362367."PATRIMONIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362368.PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362369.PAZGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362370.PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362371.PBI ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362372.PBS CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362373."PEKRAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362374.PENTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362375."PEOPLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362376.PERFUMERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362377.PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362378.PETERWILD&PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362379.PETFOOD LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362380.PETRO LIBERTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362381.PETRO-WIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362382.PETROESTRY AGRORAFINERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362383.PETROL-TAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362384.PFLEGERIN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362385.PFLEGERIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362386.PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362387.PHAEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362388.PHARMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362389."PHILIPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362390.PHN SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362391.PHOTOCLAIM RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362392.PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362393."PIĄTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362394.PIEKARNIA POLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362395.PILOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362396."PIOMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362397.PIZZERIA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362398.PK 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362399.PK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362400.PLANETA MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 362401.PLANETA MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 362402.PLAST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362403.PLAST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362404.PLUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362405.PMA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362406.PODHORAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362407.PODIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362408.PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362409.POGOTOWIE ŻYCIA PCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362410.POGOTOWIE ŻYCIA PCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362411.POL SPEED INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362412."POL-DENTAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362413.POL-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362414."POLCOTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362415."POLMOZBYT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362416.POLSKA WODA DESZCZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362417.POLSKA-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362418.POLSKIE CENTRUM INFORMACJI PRAWNO-EKONOMICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362419.POLSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362420."POLTOR" PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRZESZCZANACH
Poz. 362421.POLTURF SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362422.POMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362423.POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362424."PORION PROMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362425.POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362426.POWIERNICTWO INWESTYCYJNE "APIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362427.PPUH INSTAL-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362428.PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362429.PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362430.PRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362431."PRAXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362432."PREMESO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362433.PREPARATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362434.PRET NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362435.PRET NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362436.PREZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362437.PRIBO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362438."PRIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362439.PRIMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362440."PRO-ARGENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362441.PRO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362442."PRO-ECO-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362443."PRO-NATURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362444."PRO-PRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362445.PRO-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362446."PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Poz. 362447."PROFARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362448.PROFEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362449.PROFERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362450.PROFITCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362451."PROGEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362452.PROGRAM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362453.PROGRAMER CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362454.PROGRAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362455."PROJEKT ECHO - 69" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362456.PROJEKT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362457.PROKOM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362458.PROMES INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362459.PROMETEO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362460.PROMI BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362461.PROMOPRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362462."PROPER GUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362463.PROPERTY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362464.PROSERVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362465.PROSPECTUM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362466.PROSPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362467.PROSPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362468.PROSPERUS WBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362469.PROTECH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362470.PROTECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362471.PROTEKT DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362472.PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGRO-DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362473.PRZEDSIĘBIORSTWO "ARWO" WORKSHOP MARINE AND INDUSTRIAL SERVICES - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362474.PRZEDSIĘBIORSTWO "JASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362475.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "HYDRO-POMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362476.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "HYDROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362477.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "PRIMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362478.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362479.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362480.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362481.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362482.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE KSEROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362483.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TECHMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362484.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "M&G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362485.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BAGIETKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362486.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362487.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAG-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362488.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FOTO-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362489.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "BILANS SERVIS JASZCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362490.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362491.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNE INSMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362492.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362493.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KUTNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362494.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 362495.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362496.PRZEDSIĘBIORSTWO KRAJOWO-ZAGRANICZNE "PERIBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362497.PRZEDSIĘBIORSTWO MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362498.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AMED - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362499.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362500.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362501.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁACZKOWIE
Poz. 362502."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362503.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "HEMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GMBH
Poz. 362504.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "KONTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362505.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "MARK-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 362506.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "BAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362507.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRO - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362508.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EURO ECO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362509.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOM-BUD MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362510.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-EKSPORTOWE "WARIMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362511.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362512.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362513.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KLIMAX" , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362514.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362515.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZRĄB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZECHÓWCE
Poz. 362516.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GRANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362517.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HERKULES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362518.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRZEM-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362519.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE POMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362520.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAZDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362521.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362522.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "ARKADY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362523.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO "TAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362524.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM
Poz. 362525.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "ZAWISZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362526.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH SPEC-GÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362527.PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ BANACH - "BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362528.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "TRANSBUD-II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362529.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANS-PRIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362530.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GRYFIA-MAZUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362531.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I DORADZTWA GOSPODARCZEGO "LIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362532.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362533.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362534.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362535."PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362536.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "RABA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362537.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362538.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TECHMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362539.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362540.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELPOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362541.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA-CK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362542.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362543.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEXPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362544.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DOM-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362545.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-KERAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362546.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362547.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362548.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362549.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362550.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "PIEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362551.PRZETWÓRSTWO MIĘSNE BERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362552.PRZYSTAŃ SIEWIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362553.PTG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362554.PUH PILOT UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362555.PUSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362556.PWIP KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362557.Q FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362558.Q&Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362559.QMM GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362560.QP OLKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362561.QR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362562.QUARTZ GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362563.R.B. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362564.R.M.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362565."R.TEC-HANSE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362566.R2 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362567.RADEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362568.RADIO TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362569."RADIX" BIURO KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362570.RADMAR AGRO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362571.RAFABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362572.RAFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362573.RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362574."RAINBOW TOURS - BIURO PODRÓŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362575.RAR-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362576.RAYCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362577.RB BREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362578.RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362579.RDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362580.REAL ESTATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362581.RED CO.INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362582.RED TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362583."REFORM STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362584."REGEN ECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362585."REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE"
Poz. 362586.REHABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362587.REIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362588.REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362589.REMONTEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362590.RENOLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362591.RENT A HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362592.RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362593."RENTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362594."RETTMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362595.RETURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362596.REVEALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362597.REZYDENCJE ANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362598.RHEINGAU AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362599."RI-FA HANDEL CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA"
Poz. 362600."RI-FA HANDEL CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA"
Poz. 362601."RIDI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362602."RING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362603.RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362604.ROBERT BOSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362605.ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362606."RODAN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362607."ROGOWSKI DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362608."ROGSTOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362609.ROJEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362610.ROJOK ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362611.ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362612."ROLZBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362613.ROMANCE TV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362614.ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362615.RONDO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362616.ROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 362617."ROYAL EUROPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362618.RPS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362619.RUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362620.RUCHY GEORGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362621.RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362622.S-A-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362623.S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362624."S-WIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362625.S2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362626.S2PHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362627.SAGITTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362628.SAINT CHARLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362629.SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362630.SALUTEO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362631.SAMSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362632."SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362633."SANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362634.SARENS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362635.SAT-GUARD SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362636."SATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362637.SCANBUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362638.SCANIA INSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362639.SCHIEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362640.SCHLUMBERGER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362641.SCHMIDT&SCHMIDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362642.SCHMITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362643.SDR - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362644.SEA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362645."SEALOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362646."SEAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362647.SEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362648."SECURITY SERVICE JHD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362649.SEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362650.SEDIAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362651.SELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362652.SELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362653.SEMEKO - INVEST SARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362654.SEMEKO AQUATOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362655.SEMEKO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362656.SENIOROM SERCE BLECHINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362657.SENSATA TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362658.SENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362659.SEOFABRYKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362660.SERGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362661.SERVIS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362662.SERWIS UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362663.SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362664.SEVERSTAL DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362665.SICURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362666.SIEDLECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362667."SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362668.SIGNAL FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362669.SIGNAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362670.SILESIADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362671.SILKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362672.SILTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362673.SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362674.SILVERFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362675.SIMBESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362676.SINAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362677.SINUS-KOMPUTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362678.SIRER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362679.SK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362680.SKALNY BRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362681.SKARBIEC CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362682.SKB PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362683.SKLEPY DOROTY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362684.SKŁADY BUDOWLANE "PREMIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362685.SKORUPSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362686.SKYLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362687.SLNVENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362688."SLOVPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362689.SŁONECZNE KLINY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362690.SŁONECZNE KLINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362691.SMAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362692.SMART TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362693."SMART-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362694.SMOK DREDGERS STOCZNIA KĘDZIERZYN-KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362695.‚SOCIUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362696.SOFT EDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362697.SOFT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362698.SOFTCONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362699.SOFTWARE DEFINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362700.SOFTWARE DEFINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362701.SOFTWARE DEVELOPMENT 4 DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362702.SOLARFAKTOR POLSKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362703."SOLARTIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362704.SOLENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362705.SOLUTIONCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362706.SOME KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362707.SONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362708.SONCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362709."SORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362710.SOVEREIGN INWESTYCJE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362711.SOWERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362712.SPA&GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362713."SPACEONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362714.SPAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362715.SPAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362716.SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362717.SPECTRA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362718.SPEDIGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362719.SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362720.SPLENDOR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362721.SPORTKONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362722.SPORTSDIRECT.COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362723."SPÓŁDZIELCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362724.SPP WYTWARZANIE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362725.SPRAWDZONYEKSPERT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362726.SPRINTER - LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362727.SPV ANDARIEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362728.SPVJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362729."STABEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362730.STAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362731.STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW AUTOPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362732."STADLER ELEMENTY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362733."STALGAST RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362734."STALTECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362735.STAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362736.STAR-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362737.STAR-VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362738.STAREK MARKETING GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362739."STEK-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362740."STOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362741.STOLIK NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362742.STRATEGIA 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362743."STRATEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362744.STRIGID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362745.STS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362746.STS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362747."STUDIO AGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362748.STUDIO DN DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362749.SUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362750."SULIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362751.SUPER ŚWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362752.SUPER ŚWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362753.SUPREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362754.SWECO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362755."SWED-POL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362756.SYCAMORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362757."SYKORAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362758.SYNERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362759.SYNERGYINC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362760.SYNTECODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362761."SYSMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362762."SYSTEM HOLZ POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362763.SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362764.SZAMOTULSKI CUKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362765.SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362766.SZKOŁY OMNIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362767.ŚLĄSKA KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362768.ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362769.ŚWIĘTOKRZYSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362770."T-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362771."T.LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362772."TAK PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362773.TAKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362774."TARANTOOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362775.TARASEK SPRZĘT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362776.TARASEK SPRZĘT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362777.TARGBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362778.TARGET-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362779."TARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W NOSKOWIE
Poz. 362780.TASOMIX PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362781.TATRZAŃSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362782.TAYLOR ECONOMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362783."TB HYDRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362784.TBA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362785.TECHGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362786."TECHNEAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362787.TECHNODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362788.TECHNOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362789.TECHSVIT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362790.TECO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362791.TEL - TEAM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362792."TELE - ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362793.TELE-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362794.TELLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362795.TELUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362796.TERMEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362797."TERMO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362798."TEW-SERVIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362799.TEZAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362800.THB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362801.THE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362802.THE SPARE PARTS MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362803.THE WORLDWIDE SERVICE TRANSPORT CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362804.THESEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362805.THEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362806.TI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362807.TIBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362808.TIDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362809.TIGA - CYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362810.TIGER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362811.TLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362812.TMECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362813.TOHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362814.TOKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362815.TOMASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362816.TOMWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362817.TOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362818."TORUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362819.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362820.TOWARZYSTWO EDUKACYJNE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362821.TOWARZYSTWO LEASINGOWO-INWESTYCYJNE "TEGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362822."TPB-BUDOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362823.TPKA - 2012 - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362824.TRACK TEC LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362825."TRANS - CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362826."TRANS KAMPANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362827.TRANS PACIFIC IMPORTS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362828.TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362829.TRANS-GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362830."TRANSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362831.TRANSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362832.TRANSSERVICEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362833.TRANSSERVICEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362834.TRANSTOLBUD - PIEKUTOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362835.TRANSVOSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362836.TRENDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362837.TRISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362838."TRUPHONE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362839."TRUPHONE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362840.TRUSSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362841.TT BAYLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362842.TTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362843.TWC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362844."TWOJE DELIKATESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362845.UBCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362846.UKRWORKER WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362847."ULITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362848.UNI-LEX CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362849."UNICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 362850.UNIPER ENERGY SALES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362851.UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362852.UNISERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362853."UNISON SYSTEMY INFORMATYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362854.UNISPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362855.UNITED OILFIELD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362856.UNITED TITANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362857.UNKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362858.UNNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362859.UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362860.UPLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362861.URT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362862."USŁUGI I ZAOPATRZENIE ROLNICTWA-DZIERBICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362863."USŁUGI KOMUNALNE WODNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362864.UTI. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362865."UTIRES" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362866.VAN AMEYDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362867."VARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362868.VAXELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362869.VCENTRUM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362870.VD 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362871."VECTOR SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362872.VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362873.VENTRA CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362874."VERSA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362875.VESTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362876."VESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362877.VETRICERAMICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362878.VIBAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362879.VICTORIA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362880.VIEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362881.VIEN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362882.VILLA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362883.VILLA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362884.VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362885.VIOMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362886.VITA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362887.VITALABO - LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362888.VITRO-CER-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362889.VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362890.VIVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362891.VOIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362892.VOKBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362893.VOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362894.VPNONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362895.VPNONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362896.VR-INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362897.VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362898.VZÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362899."W AND A POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362900.W ŚWIECIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362901."W. CEJROWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362902."W2BUSINESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362903."WAGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362904.WALLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362905.WALOTEK DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362906.WARMIŃSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362907.WARSAW ATTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362908.WARSAW METRO ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362909.WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362910.WAWEX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362911.WDB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362912."WEB CORPORATION POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362913.WEBNETIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362914."WEBVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362915.WECAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362916.WEHAVEKIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362917."WESTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362918.WESTAUTOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362919.WESTECH INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362920.WHITE LEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362921.WHITE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362922.WIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362923."WIKTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362924.WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362925.WILSONART POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362926.WIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362927."WINELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362928.WINEZJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362929.WIRE SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362930.WIRTUALNE CENTRUM WSPARCIA KOMUNIKACJI W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362931.WLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362932.WMG OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362933.WMS SPRZĘT MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362934."WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIŃCZOWIE
Poz. 362935."WOJMED" PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362936.WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362937.WOKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362938.WOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362939.WOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362940.WORK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362941.WORLD MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362942.WR INKASO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362943."WROPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362944.WTB MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362945.WTB MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 362946.WWS SOLAR PARK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362947.WYCZÓŁKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362948.WYDAWNICTWO "SŁOWO POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362949.WYKROJNIKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362950.WYROBEK CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362951.WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH STRUNBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362952.XI CHENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362953."YARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362954.YASAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362955.YAYUMA AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362956.YING HAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362957."YOUNG & CASE" POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362958.ZABIEGI DLA ZABIEGANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362959.ZACISZNA ZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362960."ZAGŁOBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362961."ZAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362962.ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHRIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362963.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "JANACH" SP. ZO.O. W LIKWIDACJI
Poz. 362964.ZAKŁAD RENTGENA I USG - WYROBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362965.ZAKŁAD URZĄDZANIA I KONSERWACJI ZIELENI "FLOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362966.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362967."ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PRZEDBORZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362968.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362969.ZAKŁADY MIĘSNE "EKOSŁAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362970.ZAKŁADY MIĘSNE JURA-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 362971.ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362972.ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362973.ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE WELC & ZIEGLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362974.ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362975.ZAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362976.ZAREBA BAIN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362977.ZESPÓŁ EKSPERTÓW FINANSOWYCH "TEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362978.ZET GASKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362979.ZNANYLEKARZ HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362980.ZNANYLEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362981.ZOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 362982.ZUMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 362983.ACKERMAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362984."ADAMPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362985.AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362986.AGENCJA ROZWOJU MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362987.ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362988."BIACOMEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362989."BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362990.BLUEVENDO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362991.BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362992.BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362993.BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362994."BUDOSTAL - 2" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 362995.BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362996.CENTROEKOENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362997.CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362998.CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE EMAG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 362999.D&H MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363000.DAMF INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363001.DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363002.EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363003.EKOLOBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363004.EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363005.FABRYKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH "FENES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363006."FARMACOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363007.FRESZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363008.FRESZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363009."GEO RENEWABLES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363010.GRUPA KAPITAŁOWA "WONAM" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 363011.INFINITUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363012.INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363013."INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363014.KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363015.KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363016.LARK.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363017.LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363018.LUMILEDS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363019."M+P PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA MYJĄCE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363020."MAG-MULTIMEDIA ADVANCED GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 363021.MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363022.MATRANS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363023.MAX MEDICUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363024.MEDICAL CANNABIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363025.MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363026.MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363027.MESCOMP TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363028.MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363029.MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363030.NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363031.NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363032.NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363033.NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363034.OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363035."OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363036."OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363037."OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363038.PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363039.PIEKARNIA OSKROBA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363040."POINTPACK.PL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363041.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363042.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363043.PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363044.RDM WEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363045.SOLID SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363046.SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363047.STALEXPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363048."STOLBUD WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363049.TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363050.UBA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363051.UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363052.VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363053."WARS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363054.ZAKŁAD PRODUKCYJNY "KAMOT-MIELEC" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363055.ZAKŁAD ROLNICZO - PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 363056.ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 363057.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W HPR DĄBROWA GÓRNICZA
Poz. 363058.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA PIAST

h) Spółdzielnie

Poz. 363059.BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWIE
Poz. 363060.BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE
Poz. 363061.BANK SPÓŁDZIELCZY W MROZACH
Poz. 363062.BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TOMYŚLU
Poz. 363063.BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TOMYŚLU
Poz. 363064.BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TOMYŚLU
Poz. 363065.BANK SPÓŁDZIELCZY W TERESINIE
Poz. 363066.BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE
Poz. 363067.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 363068.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 363069.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 363070.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOROWIU W LIKWIDACJI
Poz. 363071.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁĘKACH SZLACHECKICH
Poz. 363072.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁONIOWIE
Poz. 363073.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PĘCZNIEWIE
Poz. 363074.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Poz. 363075.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻARACH
Poz. 363076.KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
Poz. 363077.KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.ST.STASZICA W DĘBACH
Poz. 363078.LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
Poz. 363079.MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 363080.MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "PRZYSTAŃ"
Poz. 363081.MUSI SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W GDAŃSKU
Poz. 363082.POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Poz. 363083."PTASZARNIA" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 363084.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W KUTNIE
Poz. 363085.ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
Poz. 363086.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 363087.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLNIK" W KOTEŻACH W LIKWIDACJI
Poz. 363088.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZDROWIE" W IZDEBNIE
Poz. 363089.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZA "SREBRNA"
Poz. 363090.SĄDECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU
Poz. 363091."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "POMOC BRATNIA"
Poz. 363092."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MYSZKOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 363093."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OPATOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 363094.SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE
Poz. 363095.SPÓŁDZIELNI PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO "TWÓRCZOŚĆ MAZOWIECKA" W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 363096.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR" W LUBLINIE
Poz. 363097.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASHANDEL" W WAŁBRZYCHU
Poz. 363098.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP"
Poz. 363099.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW NAPRZÓD W KRAKOWIE
Poz. 363100.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DORUCHOWIE
Poz. 363101.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII
Poz. 363102.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Poz. 363103.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"
Poz. 363104.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
Poz. 363105.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYF" W PŁOTACH
Poz. 363106.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"
Poz. 363107.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" W WYSZKOWIE
Poz. 363108.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOCIEWIE"
Poz. 363109.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSIK"
Poz. 363110.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"
Poz. 363111.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
Poz. 363112.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL"
Poz. 363113.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 363114.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADUNIA"
Poz. 363115.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
Poz. 363116.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓJNIK" W WYSZKOWIE
Poz. 363117.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAMWAJARZ"
Poz. 363118.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU
Poz. 363119.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIOSENNA"
Poz. 363120.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W ŻYCHLINIE
Poz. 363121.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZA PARKIEM"
Poz. 363122.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "SPORTOWIEC"
Poz. 363123.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Poz. 363124.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MAJORAT"
Poz. 363125.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WSPÓLNOTA"
Poz. 363126.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ALWERNI
Poz. 363127.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OŚWIECENIA W KRAKOWIE
Poz. 363128.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W FILIPOWIE
Poz. 363129.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUNOWIE
Poz. 363130.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RZEPINIE
Poz. 363131.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCINIE
Poz. 363132.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "IMIELIN"
Poz. 363133.SPÓŁDZIELNIA PRACY "ESTEWU" W KIELCACH W LIKWIDACJI
Poz. 363134.SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU
Poz. 363135.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "AGRITUCZ PLUS"
Poz. 363136.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CEDRUS"
Poz. 363137.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CONCORDIA"
Poz. 363138.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KEPPKA"
Poz. 363139.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KSERO ZAWISZA"
Poz. 363140.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KTO RANO WSTAJE"
Poz. 363141.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁÓDZKA SZANSA"
Poz. 363142.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SERCE POGÓRZA"
Poz. 363143.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SŁONECZKO BARDA"
Poz. 363144.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SPORT I REHABILITACJA"
Poz. 363145.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPÓLNOTA"
Poz. 363146.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PIĄTY ELEMENT
Poz. 363147.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZO TRANSPORTOWYCH W LIKWIDACJI
Poz. 363148.ŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KLUCZBORKU
Poz. 363149.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROCHÓW" W WARSZAWIE
Poz. 363150.WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"
Poz. 363151.WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH BORYCZÓW
Poz. 363152.ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LAS EXPERT

m) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 363153.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

n) Stowarzyszenia

Poz. 363154.AEROKLUB GLIWICKI
Poz. 363155.DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI "DOSPON"
Poz. 363156.KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" DĄBIE
Poz. 363157.MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Poz. 363158.PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ "EURO - CENTRUM"
Poz. 363159.PMI POLAND CHAPTER (PMI ODDZIAŁ POLSKI)
Poz. 363160.POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH DETEKTYWÓW
Poz. 363161.POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH
Poz. 363162.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W MIĘDZYZDROJACH
Poz. 363163.SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
Poz. 363164.STOWARZYSZENIE "CZAS NA KIELCE"
Poz. 363165.STOWARZYSZENIE "ECCE HOMO"
Poz. 363166.STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"
Poz. 363167.STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"
Poz. 363168.STOWARZYSZENIE "RAZEM NA SZYBIKU"
Poz. 363169.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT"
Poz. 363170.STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W BYDGOSZCZY
Poz. 363171.STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION "SPREWANYSA-BÓBR"
Poz. 363172.STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE KOCIEWIE
Poz. 363173.STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW
Poz. 363174.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT "DOMIN"
Poz. 363175.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "BARWA"
Poz. 363176.STOWARZYSZENIE NAMANTI
Poz. 363177.STOWARZYSZENIE PARTNERÓW GENERAL MOTORS
Poz. 363178.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ZESPOŁU TANECZNEGO "TRANS"
Poz. 363179.STOWARZYSZENIE SĄDECKIE RYCERSTWO ZAKONU KSIĘŻNEJ KINGI
Poz. 363180."STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PARKINGU PRZY UL. HAŚKA W ŁODZI"
Poz. 363181.TOWARZYSTWO "WIĘŹ"
Poz. 363182.TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Poz. 363183.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. KAROLA I ANTONIEGO SZAFRANKÓW W RYBNIKU

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 363184.ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

o) Fundacje

Poz. 363185."A JEDNAK FUNDACJA NA RECZ ZAGOSPODAROWANIA ZRUJNOWANYCH ZABYTKÓW I WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
Poz. 363186.FUNDACJA "ANIMA MUNDI"
Poz. 363187.FUNDACJA "ANIOŁ MIŁOSIERDZIA"
Poz. 363188.FUNDACJA "BIURO KULTURY"
Poz. 363189.FUNDACJA "FABRYKA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH"
Poz. 363190.FUNDACJA "ICH PASJE"
Poz. 363191.FUNDACJA "INSTYTUT MIKROMAKRO"
Poz. 363192.FUNDACJA "LUBELSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE KOSMOS SZTUKI"
Poz. 363193.FUNDACJA "RIDIKA"
Poz. 363194.FUNDACJA DZIECI AFRYKI
Poz. 363195.FUNDACJA EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
Poz. 363196.FUNDACJA FOOTBALL ACADEMY GROUP
Poz. 363197.FUNDACJA FOOTBALL ACADEMY GROUP
Poz. 363198.FUNDACJA FORT LUNETA WARSZAWSKA
Poz. 363199.FUNDACJA GIESCHE
Poz. 363200.FUNDACJA KULTURY BEZ BARIER
Poz. 363201.FUNDACJA ORIMARI
Poz. 363202.FUNDACJA PEACE FESTIVAL
Poz. 363203.FUNDACJA PERSEVERE
Poz. 363204."FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER"
Poz. 363205.FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZŁOTE SERCE" W PIŃCZOWIE
Poz. 363206.FUNDACJA POMOCY ZDROWIU HARMONIA
Poz. 363207."FUNDACJA POMOST"
Poz. 363208.FUNDACJA QUADRILION W LIKWIDACJI
Poz. 363209.FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIEGO TOPR
Poz. 363210.FUNDACJA RENOVO
Poz. 363211.FUNDACJA SERAPIAN
Poz. 363212.FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
Poz. 363213.FUNDACJA SZTUKA OD NOWA
Poz. 363214.FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
Poz. 363215.FUNDACJA WSPIERANIA RODZINY "SUNAKO"
Poz. 363216.FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO "INICJATYWA"
Poz. 363217.FUNDACJA WSTAŃMY RAZEM AKTYWNA REHABILITACJA
Poz. 363218.GÓRNICZA FUNDACJA SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I WYPOCZYNKU W WAŁBRZYCHU
Poz. 363219."INSPIRACJA"
Poz. 363220.POMORSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA
Poz. 363221.SALEZJAŃSKA FUNDACJA "ZWIASTOWANIE"
Poz. 363222.SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT - PROMOCJA - POSTĘP

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 363223.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
Poz. 363224.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RACIBORZU

p) Federacje lub konfederacje związków pracodawców

Poz. 363225."POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA

p) Izby gospodarcze

Poz. 363226.REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W SIERADZU

p) Kółka rolnicze

Poz. 363227.KÓŁKO ROLNICZE BZIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 363228.DECORGA PINTURA S.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363229.DOPRASTAV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363230.EICSYS EMBEDDED INTEGRATED CONTROL SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 363231.GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES S.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363232.HILL GENERAL TRADING FZE ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363233.PHARAMIS S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363234.QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363235.REICH GRUNDSTÜCKS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363236.RREEF SPEZIAL INVEST GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363237.SABRE TELECOMMUNICATIONS POLAND LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 363238.TECHNITAL S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 363239.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I HANDLU PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 363240.GMINNY KLUB SPORTOWY "GRANICA" DOROHUSK
Poz. 363241."GORZOWSKIE TOWARZYSTWO PROMUJĄCE SIATKÓWKĘ" W UPADŁOŚCI
Poz. 363242.KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BOGUSZOWICE W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Poz. 363243.STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Poz. 363244.STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNYCH PODATNIKÓW "KONTRA"
Poz. 363245.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HOKEJA "POLONIA"
Poz. 363246.ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

Poz. 363247.TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" KRAKÓW

x) Instytucje badawcze

Poz. 363248."POLTEGOR-INSTYTUT" INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
Poz. 363249."POLTEGOR-INSTYTUT" INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.