Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 210/2017 (5347) z 30 października 2017 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 40456.LUNEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILCZAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 40457.BET-BUD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 40458.IMMOBILIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 40459."AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40460.MAZOWIECKIE CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40461."BANNINGER REISKIRCHEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40462."J.L. FURTAK LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40463."KLEOPATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40464.ACN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40465.AMG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40466.ANIMAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40467.CLEANER FACILITIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40468.MENFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40469.DOBRY PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40470.GRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH "MARYLKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40471.LAKSHMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40472.OKNO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40473.ORIS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40474.PAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40475.QUALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40476.SALENA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40477.SMALL BUSINESS NETWORK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 40478.C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 40479.PRZEDSIĘBIORSTWO "MUSI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 40480.WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 40481.PETRALANA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 40482.MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

5. Inne

Poz. 40483.ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40484.Adamus-Foks Anna
Poz. 40485.Bodo Tomasz
Poz. 40486.Borucki Grzegorz
Poz. 40487.Brzoskenewicz Zdzisław
Poz. 40488.Cupiał Ryszard
Poz. 40489.Dubielecka Alina
Poz. 40490.Falacińska Amanda
Poz. 40491.Gwóźdź Bogdan
Poz. 40492.Hodur Robert
Poz. 40493.Chrapek Janusz
Poz. 40494.Torój Jolanta
Poz. 40495.Karpiński Maciej Adam
Poz. 40496.Knap Piotr
Poz. 40497.Loranc Katarzyna
Poz. 40498.Koziołek Janina
Poz. 40499.Sosnowska Krystyna
Poz. 40500.Kulak-Zajęcka Magdalena
Poz. 40501.Czyż Małgorzata
Poz. 40502.Foks Marcin
Poz. 40503.Morcinek Marek
Poz. 40504.Normark Łukasz
Poz. 40505.Orłowski Janusz
Poz. 40506.Orpel Piotr
Poz. 40507.Kluba Szymon
Poz. 40508.Pachnik Andrzej
Poz. 40509.PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40510.Badocha Szymon
Poz. 40511.Pisarska Marzena
Poz. 40512.Trzewik Adam
Poz. 40513.Rogowski Wiesław
Poz. 40514.Wiśniewski Janusz
Poz. 40515.Stefaniak Jadwiga
Poz. 40516.Rosa Wiesław
Poz. 40517.Stefańska Katarzyna
Poz. 40518.Pontek Alicja
Poz. 40519.Woryna Katarzyna
Poz. 40520.Zawadka Małgorzata
Poz. 40521.Żądlak Maciej
Poz. 40522.Zienkiewicz Marcin

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40523."HYDROGEO - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40524."VINCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "W UPADŁOŚCI"
Poz. 40525."VINCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "W UPADŁOŚCI"
Poz. 40526.Bujas Joanna
Poz. 40527.Chodorowska Anna
Poz. 40528.Duda Małgorzata
Poz. 40529.Falana Ewa
Poz. 40530.Faryś Ewelina
Poz. 40531.Faryś Ewelina
Poz. 40532.Faryś Ewelina
Poz. 40533.Faryś Sławomir
Poz. 40534.FLYJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 40535.GASTROBIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Poz. 40536.Jakubiak Agnieszka
Poz. 40537.Kadej Paulina
Poz. 40538.Kujawski Andrzej
Poz. 40539.Kukien Ryszard
Poz. 40540.Kupis Leszek
Poz. 40541.Kur Urszula
Poz. 40542.Brochocka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 4D Magdalena Brochocka
Poz. 40543.Kaczmarczyk Maria Krystyna
Poz. 40544.Młotkiewicz Krzysztof
Poz. 40545.Orzeł Zbigniew
Poz. 40546.Pawłowski Paweł
Poz. 40547.Piernicka Renata
Poz. 40548.Pomaska Ilona
Poz. 40549.Psuj Grażyna
Poz. 40550.Radochoński Wiesław
Poz. 40551.Saliński Andrzej
Poz. 40552.Skabek Joanna
Poz. 40553.Sochań Dariusz
Poz. 40554.Szymańska-Cicha Elżbieta
Poz. 40555.Warzocha Halina
Poz. 40556.Włodarska Iwona
Poz. 40557.Zegar Antoni
Poz. 40558.Ziółek Wojciech

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40559."CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40560.Kuraś Agnieszka
Poz. 40561.Siekiera Urszula
Poz. 40562.Tarsalewski Robert
Poz. 40563.VARITX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 40564.EQUUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40565.ROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40566.SUNLEY - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 40567.Gawlik Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KLIM-AR Gawlik Arkadiusz
Poz. 40568.Czesak Urszula
Poz. 40569.Panas Dariusz
Poz. 40570.FARMA WIATROWA GOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40571.FARMA WIATROWA LELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40572.Ferdygała Alicja
Poz. 40573.Popović Dragan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma ZETA Dragan Popović
Poz. 40574.Bieliński Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DecoMania.pl Jacek Bieliński
Poz. 40575.Jary Małgorzata
Poz. 40576.Kałużny Zygmunt
Poz. 40577.Karpiński Maciej
Poz. 40578.Konwerski Krzysztof
Poz. 40579.Kośmider Anna
Poz. 40580.Krzanicka Ewa
Poz. 40581.Kurmanowski Krzysztof
Poz. 40582.LAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 40583.MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GOSPODARCZA "INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 40584.Nowak Adam
Poz. 40585.Pietrzyk Grażyna
Poz. 40586.Matkowska Teresa
Poz. 40587.ZAKŁAD GÓRNICZY WIKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40588.Zbieć Bogusława

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 40589."AMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40590."ASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40591."ATS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40592."GOTHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40593."JULIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40594."KAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40595."MET-KRUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40596."NORTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40597."PETRO-B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40598."PLATINUM BUILDINGS - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40599."PM ECO INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40600."WAGNER-PIOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40601."ZESPÓŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40602.AGRO PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40603.AQUA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40604.ATAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40605.BASEMETALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40606.BUILDING SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40607.CAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40608.COCAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40609.CAFE PLAŻA BIENIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40610.CAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40611.CENTRUM AKTYWIZACJI REGIONU "NASZA INICJATYWA"
Poz. 40612.EURO-COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40613.CENTRUM UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40614.DR THOMAS WALTER HOLDING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40615.ELBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40616.EURO - AZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40617.FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W CZĘSTOCHOWIE - POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Poz. 40618.GRUPA HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40619.INGRIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40620.JTMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40621.KANPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40622.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE W ŁĘCZYCY W LIKWIDACJI
Poz. 40623.KÓŁKO ROLNICZE W KUŃKOWCACH W LIKWIDACJI
Poz. 40624.KÓŁKO ROLNICZE W PISKOROWICACH W LIKWIDACJI
Poz. 40625.LEŚNA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40626.LF 2009 - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40627.MARCO-HURT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40628.MGM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40629.MOMUS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 40630.MVT-MEISSNER VERKEHRSTECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 40631.OIL MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40632.PABIANICKA FABRYKA OKIEN "PAFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40633.PERFECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40634.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 40635.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PRIVBUD BEŁCHATÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40636.STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW GMINY SKOŁOSZYN
Poz. 40637.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
Poz. 40638.TEMIDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 40639.KLUB PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET STAL MIELEC

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 40640.Wnioskodawca Brzoskowski Mariusz Jan
Poz. 40641.Wnioskodawca Chojecka Aurelia
Poz. 40642.Wnioskodawca Kisielewska-Bolek Jolanta
Poz. 40643.Wnioskodawca Kościńska Barbara i inni
Poz. 40644.Wnioskodawca Skałka Ewa

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 40645.Wnioskodawca Gabryś Elżbieta i Gabryś Wojciech
Poz. 40646.Wnioskodawca Wyszyński Jan
Poz. 40647.Wnioskodawca Majewski Kazimierz z udzialem Widoty Ignacego, Widoty Katarzyny i Majewskiej Anny
Poz. 40648.Wnioskodawca Łaska Grażyna

6. Inne

Poz. 40649.Wnioskodawca Klima Maria

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 40650.TOP FLORA SERVICE GRAŻYNA POSPISZYL JACEK POSPISZYL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 40651.Słomka Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VEDA Tomasz Słomka
Poz. 40652.TOP FLORA SERVICE GRAŻYNA POSPISZYL JACEK POSPISZYL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 40653.TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 40654.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Poz. 40655.Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Poz. 40656.Firma Handlowa JAWRO Wroniecki Jacek
Poz. 40657.PROVIDE ABLE 2 TREND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Poz. 40658.Gospodarstwo Rolne Kargowa - Klępsk Ryszard Maj
Poz. 40659.Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poz. 40660.PPH TEKLA KRZYSZTOF TEKLA
Poz. 40661.Przedsiębiorstwo Prywatne Zbigniew Sobolewski
Poz. 40662.FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Poz. 40663.Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 394575.GARAGARDO DYSTRYBUCJA KUCZYŃSKI - MUSIAŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394576."MULTIPRESS" G.WODECKI, D.WODECKA, B.WODECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394577.MX PHARMA SZUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394578.PAKO LORENTE CHRAPKOWICZ MAGIERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394579.PERFEKTLAB KĘDZIERSKI I DUCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394580.PROOFIT MAREK ENDERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394581.PROTOTYPE MAJDA WILANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394582.SZKOLNA 5 KULAWIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394583.TBM-H KUBASIEWICZ, STASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394584.TOP MEDICAL PIESZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394585.YOUR WAY BETCHER, BIELICKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 394586.GIN-MED KOWALCZUK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 394587.PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF DUDA SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 394588.ACTIV WODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394589.AGAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394590.ALTO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394591.ALTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394592.ANIMIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394593.BALTIC GRYF APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394594.BO COMMUNICATIONS EWA GAJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394595.CARER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394596.CITY INTERHOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394597.DM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394598.DTM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394599.ELFON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394600.EUROTAX PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394601.FOODELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394602.HOLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394603.KRKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394604.LARK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394605.LOCUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394606.MONTEVIDEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394607.N&W INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394608.NBS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394609.NEWEST NOVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394610.NOKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394611.PARTNER ZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394612.PRIMUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394613.PS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394614.RGD 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394615.SALVE MEDICA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394616.SCANDI HOME IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT SYGNAŁOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394617.SPORT RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394618.STARCK’S FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JBB SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394619.STARTUP INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI SI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394620.STEINFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394621.TECH PAWEŁ JURA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394622.TRANSPORT I SPEDYCJA MICHAŁ SOLARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394623.TYRION PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394624.UNI-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394625.WERO CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 394626.PD SPÓŁKA AKCYJNA NOWE ZŁOTNO 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 394627.PD SPÓŁKA AKCYJNA PIĘKNA 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 394628.1STPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394629.2MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394630.3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394631.4KIDS - DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394632.4YOU2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394633.5SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394634.AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394635.AGENCJA LIBERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394636.AGENTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394637.AGRO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394638.ALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394639.ALZAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394640.ANBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394641.APS ACOUSTIC PANEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394642.ARCHICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394643.ARMIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394644.ARTADEMA ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394645.ARTYŚCI UŚMIECHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394646.ATU FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394647.AURORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394648.AWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394649.BAJRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394650.BASCK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394651.BASEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394652.BELFINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394653.BENEFICA CONSUTLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394654.BEST WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394655.BESTBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394656.BIDBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394657.BINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394658.BIOPUNKT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394659.BIT TRADE AND SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394660.BIURO FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394661.BIURO RACHUNKOWE G&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394662.BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394663.BRIDGEMAKER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394664.BUDMED BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394665.BULL HN INFORMATION SYSTEMS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394666.BULLDOG BAR UGLY SALOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394667.BUUKI SPÓŁKA Z ODRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394668.C&K DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394669.CANNHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394670.CAPSLOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394671.CBL CRASH REPAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394672.CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394673.CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394674.CERTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394675.CKF UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394676.CLINAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394677.CONTROL PROCESS EPC ENVIRONMENTAL PROTECTION 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394678.CONTROL PROCESS EPC ENVIRONMENTAL PROTECTION 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394679.CONTROL PROCESS EPC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394680.CORDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394681.CREATIVE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394682.DAJANA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394683.DATUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394684.DHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394685.DMFIT CENTRAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394686.DOLA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394687.DOM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394688.DXW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394689."ECONATURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394690.EDWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394691.EGUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394692.ELFLEIN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394693.EMC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394694.ENERIS DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394695.ESPREM GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394696.EURO BUD SERVICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394697.EUROPA PFLEGE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394698.EVE-RAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394699.EVENT LOGISTICS INTERNATIONAL TRANSPORT & ANIMALS ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394700.EXPO ENERGY HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394701.F&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394702.FASING USŁUGI KSIĘGOWE I CONSULTINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394703.FAST SERVICE GROUP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394704.FAYSTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394705.FAZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394706.FGK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394707.FILIP RUSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394708.FORAZI FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394709.FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394710.FRUSANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394711.GALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394712.GEOWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394713.GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394714.GLIWICKA9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394715.GOLD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394716.GONIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394717.GRIFWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394718.GRUPA IMPETUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394719.GWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394720.HADRYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394721.HEMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394722.HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394723.HOS-K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394724.HUMANOID PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394725.HUSARYA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394726.IBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394727.ICM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394728.INFO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394729.INTERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394730.INTERMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394731.IQ VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394732.IT CONSOLIDATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394733.JANIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394734.JAR-SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394735.JOYLAND FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394736.JUMI ZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394737.KANGU WARSZAWA MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394738.KEMOS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394739.KMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394740.KUŹMA SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394741.KVI&KVR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394742.KWF1RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394743.LEGOREMAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394744.LK-INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394745.LLAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394746.LOCO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394747.LOOK FASHION SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394748.LUK&ANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394749.M-PASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394750.M.G. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394751.M&S HOUSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394752.MAGNETIC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394753.MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394754.MANTICORE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394755.MAT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394756.MCM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394757.MEDIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394758.MEDICAL VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394759.MEDICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394760.MELTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394761.MESONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394762.MGB PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394763.MHJHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394764.MODELINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394765.MONOLIT EPOXY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394766.MS MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394767.NAVIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394768.NBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394769.NEEDLEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394770.NEROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394771.NEW TECHNOLOGIES BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394772.NINOX-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394773.NUTERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394774.OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394775.OLEUM-BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394776.OLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394777.OLMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394778.OLUS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394779.OSADA WZGÓRZA DYLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394780.P.W. EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394781.PADO-MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394782.PAK-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394783.PARK MRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394784.PARK WŁADYSŁAWA IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394785.PATBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394786.PDB BUCHALTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394787.PERGOLATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394788.PGMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394789.PICCOBELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394790.PLUTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394791.PRO GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394792.PROLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394793.PROMOTION EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394794.QMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394795.RATIONAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394796.REAL ALIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394797.REDAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394798."REKLAM - TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394799.REV PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394800.RHINO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394801.RIVERSIDE RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394802.RK PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394803.ROBERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394804.RSM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394805.SAFE HOUSE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394806.SALES AND INVESTMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394807.SAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394808.SARIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394809.SEKURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394810.SELSEY LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394811.SHELBURN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394812.SJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394813.SMOGBLOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394814.SNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394815.SOLWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394816.STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394817.STPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394818.SUNSHINING M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394819.SUWALSKI KLASTER ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394820.SWAN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394821.SYSTEM-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394822.T&M CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394823.TECHBUD MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394824.TELIMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394825.TERIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394826.TERNOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394827.THE FLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394828.THE TRADE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394829.TIGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394830.TIME DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394831.TISSENDALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394832.TIXCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394833.TOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394834."TOPTIMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394835.TOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394836.TRADEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394837.TRAINING BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394838.TRAUTENBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394839.TREE HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394840.TUNERD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394841.UDL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394842.VERTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394843.VFR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394844.VISION-CV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394845.VIVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394846.VOXTRONIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394847.WBM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394848.WOLPOZ ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394849.WOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394850.WORK NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394851.WPRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394852.WSWJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394853.XANAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394854.YI LAI LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZLNOŚCIĄ
Poz. 394855.ZDROWO MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394856.ZENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394857.ZIBI TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394858.ZŁOTE PIÓRKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 394859.ZUZUMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 394860.KIDSUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 394861.SAFECOM SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 394862.GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA LIPIE
Poz. 394863.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "BARYCZ"
Poz. 394864.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NIESZAWSKIE SMAKI"
Poz. 394865.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAKO

n) Stowarzyszenia

Poz. 394866.KLUB SPORTOWY KOBYŁKA
Poz. 394867.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZALEWU CHECHŁO

o) Fundacje

Poz. 394868.ACONSS - FUNDACJA PROMOWANIA HISTORII, KULTURY ORAZ ZABYTKÓW W POLSCE
Poz. 394869.FUNDACJA "AQUA SALUTIS"
Poz. 394870.FUNDACJA BRZEŹNA BENTKOWSKA
Poz. 394871.FUNDACJA EKOLOGICZNA "ZIELONY ŚLAD"
Poz. 394872.FUNDACJA LEŻĘ I PRACUJĘ
Poz. 394873.FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW "PRO MONUMENTIS REPUBLICA"
Poz. 394874.FUNDACJA POMOCY PSYCHODYNAMICZNEJ AFEKT
Poz. 394875.FUNDACJA SENIOR DESIGN
Poz. 394876.FUNDACJA SIENNA
Poz. 394877.FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ AUXILIUM
Poz. 394878."FUNDACJA ZAKOLOVE"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 394879.EBURY PARTNERS UK LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 394880.ENDUHUB CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 394881.UAB "EUROPOLITIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 394882.AD BIS BARYŻEWSKI RESZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 394883."AGROFARM" KOŁACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394884.AKR W. BUCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394885.AKR W. BUCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394886."ALPAN, MACIEJ PANKIEWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394887.AMANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394888.AN-TRANS DRABIK JANICKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394889.APTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA JAWNA STEFAN WOLNIEWICZ FILIP WOLNIEWICZ EWA WOLNIEWICZ KAMILA WOLNIEWICZ
Poz. 394890."AUTO PLAY" AGATA WIESŁAW ŁUKASZ RYGORCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394891.AVIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA BOŻENA SZEWCZYK, DANIEL SZEWCZYK
Poz. 394892."B-FIRST" PAWEŁ RICHTER, MAREK BŁAŻYTKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394893.BATORYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394894.BIOWIP- O.WITAŃSKI I L.PATER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394895.BIOWIP- O.WITAŃSKI I L.PATER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394896."BIURO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI LOCUM Z.PTAK, R.CICHOWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394897."BLESA" SPÓŁKA JAWNA BIL I WSPÓLNICY
Poz. 394898.CENTRALNA JARGAN - SZKLORZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394899.DAMI D., T. MIZIELIŃSCY, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394900."DESTRUCTIVE CREATIONS J. ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 394901."DOM" PANEK, POPŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394902."DOMEX" LIS, RYNDAK-CZUCHRA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394903.DTZ TAX DRĄG, ZEMANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394904.DZIECIĘCA AKADEMIA TWÓRCZOŚCI KOZŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394905.ELIOT SOKÓLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394906."ESEJ" T. MIAŚNIKIEWICZ, R. WITON, P. KRYST SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394907.EXPOL - BIS PAWLISZAK ARKADIUSZ I PAWLISZAK WALDEMAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394908.FALCON SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ LEŚNIAK I GRZEGORZ GRZYBEK W LIKWIDACJI
Poz. 394909."FAMA-BUD" FREJ, MUCHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394910.FARAT STACHIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394911.FHU "RELAX" BOBULA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394912.FIRMA HANDLOWA "MAR-TAD" MARIA I TADEUSZ JĘDRUSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394913.FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394914.FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394915.FRIENDS COFFEE - R.J. FRONC R. CHRZĄSZCZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394916.GERMANIA K.MICHALAK, M.GŁADYSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394917.GM REAL ESTATE BISKUP,KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394918.HERBA BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 394919.HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BUDMAT" LESZEK CEDRO DARIUSZ SZULEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394920.HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH FACHMAN SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW HENRYK TYSZKA, JERZY GICZEWSKI
Poz. 394921.IDEAL TRAVEL MARIA MYRNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394922.INCOTER GLINKA I ROSTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394923."JR BILANS" BIURO RACHUNKOWE J.KIRSZLING, R.PASZTELAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394924."JUELLE" SPÓŁKA JAWNA E. SZUTKIEWICZ, S. SOJA, Z. SZUTKIEWICZ
Poz. 394925."KAKTOOS" AUGUSTYNIAK I SIEDLECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394926.KANCELARIA RADCOWSKO ADWOKACKA GCG GRABOWSCY I CNOTA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394927."KATPOL WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 394928.KOMET PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394929.KREATEC POLSKA M. GARDOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394930.KREATEC POLSKA M. GARDOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394931.LOMINK JOHANNES JANSSEN HENDRICA JANSSEN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394932.MERC CENTRUM MAREK MOKRZYCKI, SEBASTIAN KOZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394933.MOTOR SYSTEM MARKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394934.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALMED" ALFRED NIEWIEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394935.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD RADIOLOGII EKO-RENT K. PIEKARSKI, S. ZANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394936.ORONOWICZ DRAGAN KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394937.OŚRODEK LARYNGOLOGII JUNIORMED A. KURZYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394938.P.H.U. "DARMA" M.BULANDRA, B.ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394939.P.H.U. "TWÓJ STYL" SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ KATARZYNA GRUSZKA
Poz. 394940.PIEKARNIA-CUKIERNIA KLASSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394941."PIRYN PIJAROWSKI & RYNIEC" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394942."PRESTIGE" ROMAN ZDYRA I MAŁGORZATA ZDYRA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394943.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I INSTALACYJNEGO "CHMIELEWSKI" B. CHMIELEWSKI I B. CHMIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 394944.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IGO IGNACY GOSTOMCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394945.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DP" TERESA WIŚNIEWSKA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394946.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEBLEX" D.JESIOŁOWSKA, A.ZIMOLĄG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394947.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394948.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FAN" J.J.J.CZUBIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394949.PRZETWÓRSTWO RYB PRODUKCYJNE "MORS" WANDA MICHALAK, BOLESŁAW MICHALAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394950."PWP KONIUSZY, ŚWIERGIEL SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 394951."R-STAL" KAMERDUŁA, OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394952."RONDO MUSIC" KRYSTYNA I BOGDAN KULCZYCCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394953."SAPERE AUDE DR ANNA LIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394954.STACJA PALIW KRASOWA KAMECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394955."STM" H.MULAK, J.MULAK, W.TABACZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394956.STORE STORY A.BRZEZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394957.TERMOBUD A.J. KOWAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394958.TRANS TATRA ANDRZEJ WYCISK, GRZEGORZ KOWZOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394959.UBOJNIA ZWIERZĄT "BOGACZ" G.PISZCZAŁA K.BOGACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394960.URSZULA I ZOFIA KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394961.VERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394962.WENTA-BOX M.G. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394963.WIGIS ŚCIPIEŃ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394964.WIKOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394965.WOJCIECHOWSKA I WSPÓLNICY BUŁA LOKAL GASTRONOMICZNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 394966.ZAKŁAD URZĄDZEŃ METALOWYCH METAL-CHEM L. SZYMAŃSKI, M. APLAS SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 394967.MARTA CHOLEWA-CHUDZIK, JOANNA KRAWIEC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 394968.NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA I PROTETYCZNA J.KATA-TWORZYDŁO, A.OCHMAN, A.WINIOWSKA-RÓJ, SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY STOMATOLOGÓW
Poz. 394969.SKALSKI ŁABYS WOROTNIAK - BIEGLI REWIDENCI - SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 394970.SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY WOJCIECH DOBRZYŃSKI I GRZEGORZ BRZUSZEK

d) Spółki komandytowe

Poz. 394971.AL-MED-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394972.ALUPLASTIKA - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ: ALUPLASTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Poz. 394973.AMEX SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394974.ARCHICOM BYCZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394975.ASK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394976.ATP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 394977.ATTCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394978."BAAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394979.BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394980.BIO SUPERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394981.BMC INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394982.BMC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394983.CAPITAL BUSINESS LINKS LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394984.CAR WASH EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394985."CELEXON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 394986.CROPLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394987.DASTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK LOTNIKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394988.DDS-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394989.DECORPLAST A.BOŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394990.DEMIURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394991."DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394992.DUDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394993.EBW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394994.ECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394995.EDIFICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394996.ELMAR HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 394997.EMALIA MART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394998."ENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 394999.ENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395000.ERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395001.ERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395002.ERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395003.EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395004.EUROLINKS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395005.EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395006.FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395007.FUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395008.GALEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395009.GERSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395010.GREEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395011.GRUPA HAJDUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODŁOŻE DO PIECZAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395012.GRUPA INWESTYCYJNA ARSTEK-LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395013.GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395014.GWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395015."HAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395016.HE 7R GDAŃSK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 395017.HILLS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395018.HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395019.INSTAL-SERVICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395020.INSTALSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395021."INSTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395022.INTER-STEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395023.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BAU" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395024."INVEST DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BESKIDY VIII" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395025.JPG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWE MIASTO PRUSZKÓW I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395026."JULA" JULIA WENDLER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395027.KAF B.SŁOTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395028.KANCELARIA OPTIMAS RADŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395029.KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395030.KBP INVESTMENT & DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395031.KBZ. ADWOKACI DOLEJSZ-ŚWIDERSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395032.KJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395033.KMB DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 395034.LEV ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395035.LEV ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395036.LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395037.LIGHTSHOP ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395038.LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395039.LUDWIN GYNECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395040."LUXURY MEDICAL CARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395041."MAAS PROPERTIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395042.MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395043.MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395044.MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395045.MEGA-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 395046.MENNICA WROCŁAWSKA - DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395047.MKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395048.MKZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395049.MTM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395050.NEOBUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395051.OLENDER CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395052."OLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395053.OLESIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395054.OPIEKA DLA SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395055."PARTNER DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395056.PEIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395057.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395058.PERFEKT-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395059.PFLEGE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395060.PGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395061.PLAST INSTAL SKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395062."PLAYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 395063.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395064.QUATRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395065."RA-KOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395066.RBW PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395067.RDM MANAGEMENT KONSTANCIN I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395068.RECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PALIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395069."RW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395070.SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395071.SELMER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395072.SMART IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395073.STABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395074.SUNSET INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395075.SUPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395076.TAXOUT CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395077.TCD WROCŁAW TECHNOLOGY CONSULTING AND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395078.TECHNOTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395079."TK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395080.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395081.VINCI & VINCI KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO R. PIOTERCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395082.WIDZISZWSZYSTKO LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395083.WÓJCIK ANDRZEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395084.WRE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395085.WUNDA SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 395086.ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 395087.BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 395088.FSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 395089.NOVUM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 395090.WARMIŃSKO MAZURSKI KLASTER MEBLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 395091.123SOFTLAB.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395092.2BCONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395093.3 CITY PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395094.3 CITY PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395095.365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395096.4F WAWA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395097.4HIFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395098.4HUMAN CLOTHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395099.5BEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395100.7&7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395101."A.T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395102.A.W.O. EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395103."A2B TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 395104."AB BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395105."AB CONSULTING & INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395106.AB DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395107.AB FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395108.AB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395109."AB NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395110.ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395111.ABEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395112.ABILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395113.ABJ BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395114.ABN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395115.ABUS CRANE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395116.ACERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395117.ACG 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395118."ACM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395119.ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395120.ADAMAR ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395121.ADAMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395122."ADARPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395123.ADASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395124."ADB-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395125.ADIUVAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395126.ADR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395127."ADT FINANCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395128.ADVANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395129.AEROSIZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395130.AFISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395131.AFPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395132.AGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395133.AGENCJA CELNA KUNOW TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395134.AGENCJA KONSULTINGU GOSPODARCZEGO "PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395135.AGENCJA OCHRONY WIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395136.AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395137.AGENCJA RATINGOWA BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395138."AGRA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395139.AGRO INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395140."AGROHARVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395141.AGROPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395142."AGROPARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395143.AGROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395144.AGROSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395145.AGTES SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395146.AIRPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395147.AKADEMIA TAŃCA MARCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395148."AKFINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395149.AKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395150.AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395151.ALIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395152."ALITICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395153.ALKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395154.ALLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395155.ALNUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395156.ALSTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395157.ALTUS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395158.ALU-PRESTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395159."ALURON NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395160.ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395161.AM-DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395162.AMBER VOGUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395163.AMEPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395164.AMERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395165.AMG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395166.AMG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395167."AMIGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395168.AMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395169.AMT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395170.AN-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395171.ANEW PV ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395172.ANKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 395173.ANNEBERG TRANSPOL INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395174.ANWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395175.AODC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395176.APRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395177.APTEKA MCGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395178.APX TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395179.AQUAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395180.ARC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395181.ARCHE RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395182.ARDOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395183.ARINI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395184.ARMAGEDON MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395185.ARMOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395186.ARSENAL EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395187.ART. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395188.ASBUD TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395189."ASBUD WILANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395190.ASPOL-SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395191.ASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395192.ASTOL OKNA Z DREWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395193.ASTON SMART INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395194."ATEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395195.ATINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395196.ATSYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395197."ATUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395198.AUDIOFONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395199.AUDIT RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395200.AVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 395201.AVEC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395202.AVEOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395203.AVIATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395204.AXWAVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395205.AZALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395206.B-INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395207."B&K LARDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395208.BA-KARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395209.BACTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395210.BADARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395211."BAFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395212."BAGSIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395213.BALANCE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395214."BALTEX - INŻYNIERIA I GÓRNICTWO MORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395215.BALTIC CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395216.BALTIC-TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395217.BAŁTYCKI TERMINAL ZBOŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395218.BAMBUSCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395219.BARCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395220.BARUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395221.BASZTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395222.BAU-BEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395223.BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395224.BDM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395225.BEAR&SON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395226."BEAUTY IN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395227.BEKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395228."BELA MODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395229."BERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
Poz. 395230.BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395231.BERYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395232.BEST OKNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395233.BEST WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395234."BEST-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395235.BETTER4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395236.BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395237.BIOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395238.BISAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395239.BITMARKET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395240.BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395241.BIURO PODRÓŻY "JUNIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395242.BIURO PODRÓŻY "STAR-TURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395243.BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE "MARKETPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395244.BLACKRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395245.BLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395246."BLINK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395247.BLS FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395248.BLUE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395249.BLUE FIFTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395250."BLYCOLIN TEXTILE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395251.BNY MELLON (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395252.BONUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395253.BOOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395254.BRAINSTORM BUSINESS RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395255.BRAND VITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395256.BRC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395257.BREGIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395258.BREGIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395259.BRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395260."BRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395261.BROWAR PORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395262.BRS-BRANŻOWA REKLAMA SIECIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395263.BRZOZOWA-SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395264."BUDEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395265.BUDEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395266."BUDICOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395267."BUDIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395268.BUDMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395269.BUFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395270.BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395271."BUPRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395272.BUSINESS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395273.BUZZ TAXES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395274.BWCP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395275.BWS FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395276.BYSTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395277.BZK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395278.C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395279."C-L" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395280."CALCULO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395281.CALINECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395282.CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395283.CAPITAL INVEST PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395284.CAPITAL SOLUTIONS PROALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395285.CAR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395286.CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395287."CARGOFRUIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395288.CARRIER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395289.CAVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395290.CCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395291.CELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395292.CENTRUM BUDOWLANE A 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395293.CENTRUM HANDLOWE NEPTUNCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395294.CENTRUM MEDYCZE NA FIELDORFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395295.CENTRUM MEDYCZNE ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395296.CENTRUM NAPĘDÓW I OGRZEWANIA CENTROTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395297.CENTRUM RACHUNKOWO-SZKOLENIOWE OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395298.CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395299."CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395300.CENTRUM TRANSFERU EKOTECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395301.CENTRUM USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AMU" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395302."CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 395303."CERDI BUDOWA MASZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395304.CERES HANDEL PŁODAMI Z NATURALNEJ ROLI I HODOWLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395305.CESARSKI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 395306.CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395307."CH" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395308.CHACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395309.CHATHAM FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395310.CHINEVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395311.CHMIELNA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395312.CIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395313.CITIBROKER’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395314.CITY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395315.CITY PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395316.CITY SECURITY DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395317.CITY SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395318."CITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 395319.CITYCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395320.CIVITAS TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395321.CLASSIC ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395322."CLINICA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395323."COBWEB TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395324.COINBAQ BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395325.COLDTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395326.COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395327.CONEKT FEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395328.CONQUER INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395329.CONRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395330.CONS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395331.CONSILIUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395332.CORDIA ŻYRARDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395333.COSMETIC MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395334.CR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395335.CR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395336.CRE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395337.CREATIVE ŚWIAT REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395338.CREO-BRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395339.CRONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395340.CS KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395341.CUSTOMER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395342."CYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395343."DAKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395344.DANUTA I RYSZARD CZACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395345.DARKOSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395346.DARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395347.DARWIN TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395348.DASON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395349.DAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395350.DBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395351.DE ZUNIGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395352.DECOR FOR HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395353.DEKO-PROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395354.DELIGHTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395355.DELLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395356.DELTA PLUS POLSKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395357.DELUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395358.DEMEXX POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395359.DENTAL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395360.DEVOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395361.DFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395362.DFS FLEET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395363.DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395364.DIGITAL BREAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395365.DIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395366.DKS-EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395367.DMS GLOBAL SOURCING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395368.DMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395369.DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395370.DOM MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395371."DOM SNOOKERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395372."DOMATOR SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395373."DOMBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Poz. 395374.DOME RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395375.DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395376.DRAFT 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395377.DRECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395378.DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395379.DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395380.DROBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395381.DTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395382."DUKATO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395383.DUNI EFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395384.DUO SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395385.DUVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395386."DYNAMIC HT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395387."E & S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395388.E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395389.E-WIERZYCIEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395390."E.CORAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395391.EAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395392.EAST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395393.ECO COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395394."ECO-THERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395395.ECOEFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395396.ECOIVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395397.ECOMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395398.ECOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395399.ECUDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395400.EDAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395401.EDLO POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395402.EDU - HOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395403.EDUKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395404.EGO FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395405.EHEIM SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395406."EKO-DRWINIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395407.EKO-FRAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395408.EKOPLAST PRODUKCJA SEKTOR A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395409."EKSPERCI FINANSOWO-KSIĘGOWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395410.EKSTRA FASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395411.EKVILIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395412.ELEKTRONIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395413."ELEKTROWNIE WIATROWE KRZEPIELÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395414.ELEKTROWNIE WODNE NISKOSPADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395415.ELIKSIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395416.ELMONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395417.ELSTER-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395418.EMEU PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395419.EMOTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395420.EMPORIUM INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395421."ENAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 395422.ENERGOKON-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395423.ENTESTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395424.ENVISIONLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395425.EPOKA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395426."EPRZEDSIĘBIORCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395427.EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395428.ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395429.ERECRUITMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395430.ERGO POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395431.ESPANIA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395432.ESTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395433.ESTUDIO TALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395434.EURO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395435.EURO INSTALATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395436."EUROBLOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395437.EUROCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395438.EUROJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395439."EUROLINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395440.EVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395441.EVOLUTION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395442.EVRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395443.EXCHANGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395444.EXPECTUM BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395445.EXPERT ALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395446.EXPO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395447.EXPORT PACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395448."EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395449.EXTREME CODING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395450.EYEMAXX 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395451.EZES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395452.FABRYKA E-BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395453.FABRYKA ODZIEŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395454.FAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395455.FAMA-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395456.FAMILY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395457.FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395458."FARM FRITES POLAND DWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395459.FARMER TRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395460."FASTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395461."FD-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395462.FEDERAL - MOGUL FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395463."FENIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395464.FERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395465.FERRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395466."FF TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395467.FIDELTRONIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395468.FILBERTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395469.FINANCE LINE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395470.FINANCE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395471.FINANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395472.FIPOL BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395473.FIREBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395474.FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "STAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395475.FIRMA T&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395476.FIRMA USŁUGOWA SPERANTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395477.FISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395478.FITSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395479.FLICK8Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395480.FM FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395481."FOOD TRADE & DEVELOPMENT LOPATA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395482."FOOTBALL CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395483.FORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395484.FORINVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395485.FORTESCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395486.FORTIS MANPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395487.FOSTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395488."FOTOLAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395489.FRAK HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 395490.FRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395491.FREAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395492.FREEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395493.FUMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395494.FWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395495."G-M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395496.G.V.M. CARINT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395497.GACA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395498.GAJA18Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395499."GALEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395500."GALERIA HANDLOWA WIDOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395501.GALERIA HOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395502.GAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395503."GAMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395504.GASTRO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395505.GASTRONOMIA WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395506.GAYANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395507.GD LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395508.GDAI BOCZOŃ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395509.GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395510.GEKKO & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395511.GEKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395512.GEKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395513."GEMINI DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395514.GENEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395515.GEORG FISCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395516.GEOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395517.GEOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395518."GEPOL - SOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395519.GETSIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395520.GETSIX SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395521.GETSIX SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395522.GHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395523."GIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395524.GLASSPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395525.GLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395526.GLOBAL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395527.GLOBALDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395528.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395529."GMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395530.GOLDEN TILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395531.GOLDEN-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395532.GOLDSCHMIDT THERMIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395533.GOOD BUSINESS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395534.GORBI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395535.GOSPODARSTWO RODZINNE URBAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395536."GRA-QUA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395537.GRAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395538."GRAMSOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395539."GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395540."GRANMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395541."GRANT" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395542.GREEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395543.GREENCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395544.GREENPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395545.GREMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395546.GREMI PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395547."GROSIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395548."GROSZ MYSZCZUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395549.GRUPA BSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395550.GRUPA DEWELOPERSKA SMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395551.GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395552."GRUPA PRODUCENCKA - INDYK ZIELONOGÓRSKI" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395553.GRUPA PRODUCENCKA "AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395554.GRUPA PRODUCENCKA "WIELOPOLANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395555.GRUPA PRODUCENTÓW "KASZTELAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395556.GRUPA PRODUCENTÓW AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395557.GRUPA PRODUCENTÓW KRYSZTAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395558.GRUPA PRODUCENTÓW KURCZAKÓW "OBLĘGOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395559.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395560.GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO-STARA WIEŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395561.GRUPA START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395562.GRUPA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395563.GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395564.GT 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395565."GUDOWSKI BROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395566.HAB-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395567."HALSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395568.HAMANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395569.HAN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395570."HARTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395571.HBK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395572.HEDGING ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395573.HELLA EKOAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395574.HENG YUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395575.HERA DRUKARNIA OFFSETOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395576."HEWICO" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395577.HEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395578.HILLMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395579.HILO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395580.HIPOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395581.HOL-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395582.HORCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395583."HORUS FIRMA ARCHITEKTONICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395584.HOTEL VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395585."HPL SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395586.HRHAMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395587.HURA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395588.HYDREXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395589.HYDROWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395590.I-TECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395591.I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395592.IAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395593.ICREATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395594.IDECORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395595."IGH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395596.IIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395597."IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395598.IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IPB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395599.IMPERA FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395600.IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395601.IN TOTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395602.INAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395603."INDYKPOL BRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395604.INEATIVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395605.INEKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395606.INFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395607.INGENICO POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395608.INITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395609.INKOM INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395610.INKOM SKARBOWCÓW I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395611.INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395612.INNOVATION PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395613.INPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395614.INPROGRESS SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395615.INPROGRESS TRAININGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395616.INSIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395617.INSTAL MARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395618.INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY - AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395619.INTELIGENTNY TRENING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395620.INTER - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395621."INTER APTEKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395622.INTER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395623.INTERIOR CONCEPTS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395624."INTERTRANS-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395625.INTERVIAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395626.INTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395627.INTROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395628.INVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395629.INVEST - MEDIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395630.INVEST LOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395631.INVEST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395632.INVESTMENT CREDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395633.INŻYNIERIA GEODEZYJNA GEOMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395634.IPF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395635.IQ CALL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395636.IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395637.IRISH ARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395638.ISPACE SIMULATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395639.IT DAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395640.IT GENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395641.IT-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395642.ITG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395643.ITMAGINATION VENTURES ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395644.ITRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395645.ITW NOVADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395646."IZAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395647.IZO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395648.IZO-METAL SZYDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395649."IZOPANEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395650.J G GONZALEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395651.J&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395652.J&P AUDYT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395653.J&P INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395654.J4 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395655."JAMNICZEK & CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395656.JANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395657.JANIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395658.JARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395659.JASP RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395660.JAŚ WĘDROWNICZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395661.JAWOR BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395662.JBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395663."JCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395664.JD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395665.JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA "CENSOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395666."JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395667.JJM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395668.JOB ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395669.JOB PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395670."JOHN COTTON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395671."JOHN GALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395672.JOIN THE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395673.JOKER GEOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395674.JOOBSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395675.JS CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395676."JUBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395677.JUNEX - RYZBIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395678.KAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395679.KAMIENICA GRUNWALDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395680.KANCELARIA BROKERSKA "KAPITAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395681.KANCELARIA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395682.KANCELARIA PODATKOWA BASOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395683.KANCELARIA PODATKOWO PRAWNA SŁUPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395684.KANCELARIA PRAWNA GM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395685.KANCELARIA PROFUZJA GRUPA PRAWNO-KONSULTINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395686.KARMMAN SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395687.KAROSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395688.KARUZELLA KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395689.KASPEROWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395690.KASTO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395691.KATMAR PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395692.KERATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395693.KERIM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395694.KESEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395695.KĘPA C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395696.KĘPA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395697."KLINIKA VITA NOVUS NAŁĘCZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395698.KLUB SPORTOWY MATCH POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395699.KM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395700.KMIOTEK BOGUSŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA RTV "BISS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395701.KMS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395702."KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395703.KOGASAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395704."KOKSZTYS BIURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395705.KOLUMNA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395706.KOM - EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395707.KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395708.KONGSBERG SKIPSSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395709.KONSORCJUM MIESZKANIOWO KAPITAŁOWE "ELSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395710."KONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395711."KONSULTANT IT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395712.KORDOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395713.KOREA HIGH TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395714.KOTARZ ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395715.KOVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395716.KRAKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395717.KRAMAD KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395718.KRUSZEWSCY.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395719.KRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395720.KSIĘGOWI I DORADCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395721.KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395722.KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395723.KWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395724.KZBT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395725.LABORATORIUM BADAWCZE LOTNICTWA I BUDOWNICTWA FLUCTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395726.LADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395727.LADZIŃSKI MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395728.LADZIŃSKI MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395729."LAKOS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395730.LAM AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395731.LAND 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395732."LAND 2010" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395733.LAPIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395734.LATERALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395735.LAZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395736.LEASING PRACOWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395737.LECHAA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395738.LED TRANSFORMATOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395739.LEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395740.LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395741."LEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395742.LEWANDPOL ŁAŃCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395743."LEWIATAN ŻORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395744.LIFEFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395745.LINEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395746.LINGO NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395747.LINKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395748.LODOŁAMACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395749.LOGISMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395750.LOGISTIC PARK CENTER BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395751.LOGISTIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395752.LOGISTICSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395753."LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395754.LOTUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395755.LOTUS KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395756.LP ADGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395757.LQT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395758.LUBLIN BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395759.LUBLINDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395760.LUHR FILTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395761."LUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395762.LUWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395763.LUX VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395764.LW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395765.LW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395766.ŁAJSCE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395767.M FINANCE CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395768.M-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395769.M.A.J.MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395770.M2 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395771.MAC-MAR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395772.MACROTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395773.MADISON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395774.MADNESS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395775."MAGIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395776.MAGNIFICENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395777.MAGNOLIA SUPERVISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395778.MAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395779.MAJKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395780.MANAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395781.MANSFELD & MANSFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395782.MAP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395783."MARBACH" - BUDOWA FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395784.MARCO-POLO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395785.MARGET TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395786.MARIAŃSKI GROUP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395787.MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395788.MARKETER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395789."MARKISOL INTERNATIONAL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395790.MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395791.MAROC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395792.MARVIPOL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395793.MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395794.MASTERBATCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395795.MASTERCOMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395796."MAWEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395797.MAX-HANDEL-GASTRONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395798.MAXON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395799.MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395800.MAXWIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395801."MAY.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395802.MAZOWSZE MEDI SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395803.MAZOWSZE TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395804.MAZTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 395805.MB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395806.MBS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395807.MCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395808.MCH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395809."MCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395810.MDKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395811.MECENIS TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395812.MEDASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395813.MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395814.MEDIAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395815.MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395816."MEDICA SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395817.MEDICAL TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395818.MEDICOR CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395819.MEDICSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395820.MEDIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395821.MEDUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395822."MEDYK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395823.MEGAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395824.MENADŻER FLOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395825.MERCATUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395826.MERCEDES AUTOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395827.MEREDITH&POLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395828.MERKURY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395829.METANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395830.MGM MINING & CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395831."MI - DAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395832.MICROFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395833.MICROSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395834.MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395835.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395836."MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395837.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395838.MILENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395839.MILLENIUM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395840.MINKYFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395841.MISTRAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395842.MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395843.MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395844.MODERN-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395845.MOFO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395846.MOLIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395847.MOLTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395848.MORAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395849.MOREBIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395850."MOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395851.MOTOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395852.MPS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395853.MR ROAD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395854.MRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWOEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395855.MS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395856.MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395857.MTD EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395858.MTSILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395859."MULTI-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395860.MUVIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395861.MWMARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395862.NA MORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395863."NANO-TE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395864.NAPOLLEON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395865.NAPRZÓD CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395866.NATURAL LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395867.NAVICONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395868.NAVIGA KRZYSZTOF MAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395869.NCENTRUM ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395870.NDI PROJEKT 101 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395871.NEONBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395872.NETKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395873.NETMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395874.NETWIZOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395875.NEUROEDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395876.NEW MEDIA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395877.NFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395878.NGM-E GROUP SP.Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395879.NGM-E GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395880.NICE FOR U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395881.NICE&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395882.NIEGRZECZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395883.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "ISKIERKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395884.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY "OSTOJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395885."NIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395886.NIMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395887.NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395888.NOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395889."NORBIT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395890.NORDFROST.PL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395891."NORDIS-EKO" POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395892.NORTECH IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395893."NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 395894.NOVABIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395895.NOVOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395896.NOVUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395897.NOWE OGRODY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395898.NPV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395899.NS BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395900.NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395901.NZOZ "PIĄTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395902.OAK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395903.OBSŁUGA MEDIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395904.OCB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395905.ODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395906.ODLEWNIA ŻELIWA HYDRO-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 395907.OFFICE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395908.OLIVANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395909."OLIWSKA GRUPA KONSULTINGOWA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395910.OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395911.OMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395912.OMIDA SEA AND AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395913.ONE & ONLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395914.ONE FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395915."OPERATOR LEASINGOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395916.OPIFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395917.OPOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395918.OPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395919."OPTIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395920.OPYL TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395921.ORION PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395922.ORLAN TRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395923.ORLICA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395924.OSTAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395925.OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395926."OTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395927."OU.MEI.JIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395928.OUTPOST24 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395929.OUTWORKING REKRUTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395930.OVOPOL MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395931.OXYMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395932.P.A. NOVA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395933.P.H. MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395934.P&G CONSULTING CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395935.PA MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395936.PACKHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395937.PACTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395938.PAKLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395939.PAKPRINT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395940."PALARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395941.PALIWA "MASZK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395942.PAŁAC KSIĄŻĘCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395943.PAŁAC KSIĄŻĘCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395944.PANELTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395945."PARENTSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395946."PARTNER W BIURZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395947."PAUL PON POLSKA USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 395948.PAULINYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395949.PAULINYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395950.PB BUDOMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 395951.PBA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395952.PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395953.PEETERS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395954."PEG-REAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395955.PEGAZ PH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395956.PELC&PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 395957.PELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 395958.PERFECT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395959."PERFECT-SERVICE" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 395960.PERŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395961.PETRO-FUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395962.PETRO-FUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395963.PETROTRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395964."PHARMA NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395965."PHENIX-NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395966.PHOENIX MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395967.PHU BIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395968.PHU SUCHOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395969.PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395970.PIOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395971.PIRECO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395972.PKP CARGOTABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395973.PL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395974.PLAN WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 395975.PLANOAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395976."PLANTAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395977.PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395978.PLUM - WEB SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395979.PLUS FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395980.PM INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395981.PNW BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395982.PODERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395983.PODKARPACKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395984.PODKARPACKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGFRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395985.POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395986."POL-SWED PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395987.POLGER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395988.POLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395989.POLSKA EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395990.POLSKA GRUPA AGENCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395991.POLSKA GRUPA PARTNERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395992.POLSKA.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395993.POLSKIE FRANCZYZY PERFUMERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395994.POLTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395995.POLTRAFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395996.POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395997."POOLNED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395998.PORADNIA MOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 395999.PORTAL ŚWIATOZE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396000.PORTALEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396001.PORTFEL PH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396002.PORTUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396003.POZNAŃSKA AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396004.PRACOWNIA PROJEKTOWA MID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396005.PRADERA GALERIA KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396006."PRATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 396007.PRECISION HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396008.PREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396009.PRESTIGE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396010."PRESTIGE INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396011.PRETIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396012.PRIMAL PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396013.PRIME-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396014.PRINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396015.PRO AXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396016.PRO REGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396017.PRO-ECO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396018."PRO-NET OSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 396019.PRODERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396020.PROENERGA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396021."PROFARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396022.PROFIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396023."PROFITECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396024.PROJEKT 522 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396025.PROJEKT EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396026.PROJEKT-AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396027."PROMEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396028."PROMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396029.PROMOTOR SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396030.PROPERTY MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396031.PROTEKTORZY KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396032.PROTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396033.PROWENT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396034.PROXIMA-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396035.PRYBER I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396036.PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FINESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396037.PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PINIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396038.PRZEDSIĘBIORSTWO "ELEKTRO-INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396039.PRZEDSIĘBIORSTWO "IZER-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396040.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DELTA-K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396041.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396042.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 396043.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE VOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 396044.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWE GROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396045.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO "DEKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396046.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396047.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396048.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396049.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396050.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396051.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "J.K.M." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396052.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PRIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396053.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396054.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396055.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH "INVERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396056.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "PEBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396057.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "ERGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396058.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CYBORG - CKL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396059.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "GRANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396060.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HUSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396061.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "WOLA-PASZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396062.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JANTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396063.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396064.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396065.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "SENSOR ELEKTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396066.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396067.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396068.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396069.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STOLIBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396070.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "OKTAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396071.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-GEODEZYJNE "PROGEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396072.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE MEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396073.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONOTOWO-BUDOWLANE KPRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396074.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "AGROWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396075.PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396076.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTERPROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396077.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396078.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "A-Z SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396079."PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE
Poz. 396080.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG METALOWO-BUDOWLANYCH - "DECMET - BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396081.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396082.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FENIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396083.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKORTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396084.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EUROMAG" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396085.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396086.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VITROBUDOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396087.PRZETWÓRSTWO-HANDEL-USŁUGI "PESTIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396088.PRZEWOZY AUTOKAROWE TATARZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396089.PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396090.PS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396091.PSYCHOLOGIA W POLSCE SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396092.PUŁAWSKA ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396093."PUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396094.PZU FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396095.Q-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396096."QATRO BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396097.QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396098.QUATTRO GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396099.QUERCUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396100.QWERTY.COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396101.R&M ALUFASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396102.RACIBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396103.RAMOS STS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396104.RAPORT KONSORCJUM PRAWNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396105.RCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396106.RD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396107.RDM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396108.RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396109."RECO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396110.REDA-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396111."REFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396112.REFORM POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396113.REGIONALNA TELEWIZJA LUBUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWIDACJI
Poz. 396114.REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396115.REGNARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396116.REHABILITACJA I ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396117.RENEWABLE ENERGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396118."RESPECT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396119.RESSTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396120.RESTAL GCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396121.RETAIL BUSINESS INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396122.REVOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396123."REWITAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396124.REYDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE
Poz. 396125.RIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396126.RIDERA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396127.RISUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396128.RMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396129.ROBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396130.ROCKET STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396131.ROFUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396132."ROKA-AUTO-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396133.ROL-TRUMIEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396134.ROMEO & JULIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396135.ROOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396136.ROYAL HOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396137.RTG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396138.RUBIKON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396139.RWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396140.S-BREWERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396141."SACORP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396142.SAFEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396143.SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396144.SALON ARTYSTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396145.SAMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396146."SANCHEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396147.SAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396148.SAND POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396149."SAND VALLEY SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396150.SANITAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396151."SANROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396152.SAONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396153.SAPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396154.SARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396155.SATELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396156.SAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396157."SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396158."SCANWOS RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 396159.SCHNEIDER POJEMNIKI TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396160."SEAGOLD PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396161.SEIBU GIKEN DST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396162.SELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396163.SELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396164.SELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396165.SELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396166.SEM SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396167.SENTAXI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396168.SETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396169."SHIPCO TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396170.SIENIAWA "DOBRE GRZANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396171.SILENT GHOSTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396172.SILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396173.SILVER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396174.SILVER REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396175.SILVERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396176."SIME POLSKA TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396177."SIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396178.SK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396179.SKA-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396180.SKARBY DOLINY KARPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396181.SKB HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396182.SKILL BITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396183.SLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396184.SLOBODIAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396185.SMART-MEDIA BOCHANYSZ & RATAJCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396186.SMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396187.SNOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396188.SOBIESKIEGO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396189.SOFTWARE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396190.SOLAR F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396191.SOLARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396192.SOLID STS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396193.SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396194."SORTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396195.SOUTH STREAM GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396196.SPARK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396197.SPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396198.SPEED TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396199.SPERRY DRILLING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396200."SPINEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396201."SPO-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396202.SPORT CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396203.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GAWRON"
Poz. 396204.SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396205.SPRINGFIELD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396206."SPRINT WASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396207."SPV 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396208.STADIONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396209.STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396210.STAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396211.STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396212."STARA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396213.STARTIT CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396214.STARTIT VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396215.STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396216.STAUFEN.POLSKA DORADZTWO.AKADEMIA.INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396217.STAWAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396218.STEL-MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396219."STENGER WAFFELN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396220.STOMATOLOGIA I MEDYCYNA TOKAJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396221.STRATUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396222.STRUCTUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396223.STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396224.STUDIO 74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396225.STYL I URODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396226.STYROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396227.SUNRAY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396228.SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396229.SW RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396230.SWECO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396231.SWISS KRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396232.SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396233.SYNAPTISE RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396234.SYNERGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396235.SYNIS ZARZĄDZANIE ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396236.SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396237.SZAFLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396238.SZEWCZYK SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396239.SZPITAL MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396240.SZRONBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396241.T3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396242.TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396243.TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396244.TECHBUD KOSZTORYSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396245.TECHNETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396246.TELE-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396247."TELFORCEONE FORCELIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396248."TELLUS-AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396249.TEQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396250.TERAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396251.TETRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396252."TEXPOL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396253.THERMIC SHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396254.TINEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396255.TKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396256."TOHRNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396257."TOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396258.TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396259.TOP SECRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396260.TOP SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396261.TOPAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396262.TOPMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396263.TORFOWISKO BIAŁY BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396264.TORUŃ CENTRUM PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396265.TOSKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396266.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396267.TOWARZYSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I OBSŁUGI RYZYKA "TUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396268.TPG KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396269.TRADE-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396270.TRAFFIC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396271.TRANSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396272.TRANSPORTPIWIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396273.TRANSRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396274.TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396275.TRENDTEAM-DIREKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396276.TRYBUN.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396277.TTL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396278."TURNINGTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 396279.TV-REGIONALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396280.TWK-ZAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396281.TYC SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396282.UAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396283.ULITZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396284.ULKEM DÖNERPRODUKTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396285.UMD CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396286.UNIARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396287.UNIPAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396288.UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396289.UNIWEX KOTŁY BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396290.UNTER MOBILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396291.URSZULEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396292.USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396293.UWSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396294."UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396295.V-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396296.V2R INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396297."V33 POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396298.VALTUZO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396299.VANITYSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396300.VAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396301.VEJSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396302.VELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396303.VENDSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396304.VENETA STUDIO ARCHITEKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396305.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396306.VERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396307."VHB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396308.VIALUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396309.VIANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396310.VIANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396311.VICTORY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396312.VIDDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396313.VIDEO TOMEX 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396314.VIKING PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396315.VILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396316.VILLA REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396317.VILLARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396318.VIP TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396319.VIS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396320.VITOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396321.VITTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396322."VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396323.VOLTAGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396324.VOYAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396325.VT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396326.W 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396327.WADETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396328.WALKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396329.WAN 84 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396330."WANDERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396331.WASKO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396332.WATER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396333.WAY2SEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396334.WĄGROWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396335.WB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396336.WEERGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396337.WEMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396338.WERBENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396339."WESTMOTO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396340.WHITE HORSE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396341.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396342."WIKOM" -WODOCIĄGI I OCZYSZCZANIE MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396343."WILY" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396344."WINIARENKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396345.WMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396346."WOJDYŁA-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396347.WOLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396348.WOLPAMA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396349.WOMAK OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396350.WOMAR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396351."WORKFORCE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396352.WRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396353.WTÓRMET RADZIONKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396354.WZRT-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396355.WZW-ARCHIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396356.X-BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396357.XAVVAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396358.XTND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396359.YES LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396360.YOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396361."Z.KOWALSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396362.ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396363.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIĘDZYBORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396364.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396365.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396366.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIEŁCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396367."ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396368.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "DIAGNOZA" A.C. BANASZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396369.ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CUKROMIX - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396370.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396371.ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA "SZCZUTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396372.ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA "SZCZUTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396373.ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "NADIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396374.ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH EXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396375.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396376."ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396377.ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KONTRAKT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Poz. 396378.ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "EXTEND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396379.ZAKŁAD ZAOPATRZENIA USŁUG I PRODUKCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396380.ZALIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396381.ZALTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396382."ZAM- TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 396383.ZAO ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396384.ZARZĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396385.ZAWIESZANE PODNOŚNIKI WIDŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396386."ZELKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396387.ZGODA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396388.ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396389.ZGORZELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ZGORZELCU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396390.ZID-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396391.ZLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396392."ZŁOTE PIASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396393."ZM ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396394.ZMAJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396395.ZOCALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396396.ZOT ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI TURYSTYCZNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396397.ZPHU LARIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396398.ZPUE NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 396399."ZWOLTEX PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 396400.A-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396401.ABC FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396402.BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396403."BIOLEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396404.CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396405.CELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396406.CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396407."CERSANIT II" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396408.CG LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396409."CIECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396410.DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396411.ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396412.EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396413.EGS ECO GLOBAL SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396414.ENAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396415.ENAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396416."ES-POL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396417.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396418.GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396419."GORZOWSKI RYNEK HURTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396420.GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396421.GRUPA JANISZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396422.HYCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396423.INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396424.JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396425.KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396426.KOLMEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 396427.KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396428.KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396429.LDT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396430.LIBITINA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396431."LOGZACT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396432.MACRO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396433.MTC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396434.NEON SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396435.NETHURT.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396436.NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396437.OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396438.ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396439.PAŁAC TRZEBIERADZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396440.PBG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396441."PKS INTERNATIONAL CARGO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396442."PKS INTERNATIONAL CARGO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396443.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396444.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396445.PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396446.REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396447.REHATRONICS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396448.STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396449.SUPRA BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396450.TECHNOMAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396451.TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396452.TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396453.TREFL SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396454.VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396455."WĘGLOKOKS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396456."ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396457."ZASTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396458."ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 396459."ŻYWIEC-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 396460.BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INWESTYCJA
Poz. 396461.DOLNOŚLĄSKIE ZRZESZENIE SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH - ZWIĄZEK REWIZYJNY
Poz. 396462.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GOŁUCHOWIE
Poz. 396463.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Poz. 396464.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWODWORZE W UPADŁOŚCI
Poz. 396465.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZELCACH WIELKICH
Poz. 396466.KALISKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA
Poz. 396467.METALOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 396468.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W LESKU
Poz. 396469.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 396470.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ" W OPOCZNIE
Poz. 396471."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU
Poz. 396472.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KULTURY
Poz. 396473.SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "TARAS"
Poz. 396474.SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "CZOŁÓWKA" W SŁAWOBORZU
Poz. 396475.SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "NA SKARPIE" W RĄBINIE
Poz. 396476.SPÓŁDZIELNIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OŚNIE LUBUSKIM
Poz. 396477.SPÓŁDZIELNIA HODOWCÓW PRZEPIÓREK I DROBNEGO INWENTARZA W LIKWIDACJI
Poz. 396478.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "RÓWNOŚĆ"
Poz. 396479.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Poz. 396480.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKICINACH
Poz. 396481.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK"
Poz. 396482.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"
Poz. 396483.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUET"
Poz. 396484.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GWAREK" W KONINIE
Poz. 396485.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD ODRĄ"
Poz. 396486.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"
Poz. 396487.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" W BARLINKU
Poz. 396488.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIENISTA"
Poz. 396489.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSEJDON" W GDYNI
Poz. 396490.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKT"
Poz. 396491.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DEBRZYNKA"
Poz. 396492.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI" W RZESZOWIE
Poz. 396493.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁASINIE
Poz. 396494.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE
Poz. 396495.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRZAŁKOWIE
Poz. 396496.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYDMINACH
Poz. 396497.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA - INWEST
Poz. 396498.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH I USŁUG
Poz. 396499.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ŁANPOL" W LIKWIDACJI
Poz. 396500.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EDUKREATOR"
Poz. 396501.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EMU"
Poz. 396502.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FADO"
Poz. 396503.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KWAZAR"
Poz. 396504.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PINOKIO"
Poz. 396505.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPARCIE NA STARCIE"
Poz. 396506.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LIDER
Poz. 396507.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ W PTAKOWICACH
Poz. 396508.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAKOWIEC"
Poz. 396509.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BARKA"
Poz. 396510.WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAUCZYCIELA"
Poz. 396511.WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ "WAMED" SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

n) Stowarzyszenia

Poz. 396512.CENTRUM INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU "REGIO"
Poz. 396513.KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKO - CZESKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I SPORTU "COLLEGIUM GLACENSE" W NOWEJ RUDZIE
Poz. 396514.MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Poz. 396515.POLSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO
Poz. 396516.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI
Poz. 396517.POLSKO-NIEMIECKIE RADIO MITTENDRIN
Poz. 396518.STOWARZYSZENIE "GRUPA ONKOLOGICZNA EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ"
Poz. 396519.STOWARZYSZENIE "UWIERZ W SIEBIE"
Poz. 396520.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Poz. 396521.STOWARZYSZENIE KLASTER 3X20
Poz. 396522.STOWARZYSZENIE KLASTER FINANSOWY
Poz. 396523."STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŚW. HILDEGARDY"
Poz. 396524.STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "WIEDZA"
Poz. 396525.TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "POGÓRZE"
Poz. 396526.TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "MOŚCICE"
Poz. 396527.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA OGRODU KOMORÓW - KOMOROWIANIE
Poz. 396528.TRÓJMIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE
Poz. 396529.WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE

o) Fundacje

Poz. 396530.BANK ZIEMI- FUNDACJA NA RZECZ ZIEMI OJCZYSTEJ
Poz. 396531.FUNDACJA "JEDEN Z NAS"
Poz. 396532.FUNDACJA "WEL" W LIKWIDACJI
Poz. 396533.FUNDACJA BAJKAWITA DZIECI-RAZEM ŁATWIEJ
Poz. 396534."FUNDACJA BE ACTIVE"
Poz. 396535.FUNDACJA BEZPIECZNI W DOMU
Poz. 396536."FUNDACJA CENTRUM INICJATYW. GOSPODARKA I ZDROWIE"
Poz. 396537."FUNDACJA DIVINE MERCY"
Poz. 396538.FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
Poz. 396539.FUNDACJA KULIK - KWIEKULIK
Poz. 396540.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DYDAKTYKI I NAUKI FILII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Poz. 396541.FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA NAUKI CAMPUS
Poz. 396542.FUNDACJA PERFEKTA DANCE
Poz. 396543.FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY IM. HELENY I TADEUSZA ZIELIŃSKICH W JAROSŁAWIU
Poz. 396544.FUNDACJA PONAD GRANICAMI
Poz. 396545."FUNDACJA SPELEOLOGIA POLSKA"
Poz. 396546.FUNDACJA V4SPORT
Poz. 396547.FUNDACJA VADEMECUM
Poz. 396548.FUNDACJA WSPIERANIA WIĘZI LOKALNYCH "LINKING FOUNDATION"
Poz. 396549."FUNDACJA ZABYTKI POLSKIEGO NIEBA"
Poz. 396550.FUNDACJA ZBIORÓW RODZINY SOSENKÓW
Poz. 396551.FUNDACJA ZDROWEGO ŻYCIA
Poz. 396552.FUNDACJA ZDROWY SMYK
Poz. 396553.FUNDACJA ZIELONY DOM
Poz. 396554.IDEA - PODKARPACKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
Poz. 396555.INSTYTUT ZDROWIA DZIECKA "FUNDACJA KWIATKOWSKIEGO"
Poz. 396556."LUDZIE LUDZIOM I LUDZIKOM"
Poz. 396557.OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

p) Inne organizacje społeczne/zawodowe

Poz. 396558."BOKS POLONIA ŚWIDNICA"

p) Kółka rolnicze

Poz. 396559.KÓŁKO ROLNICZE W BRZEZIU

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 396560.AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396561.CADENA HOLDING SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396562.CAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396563.FUNWORLD AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396564.HUNSICKER GARDINEN UND SERVICE GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396565.INTERSONEX GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396566.KPS KÖLNER PERSONAL SERVICE GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396567.OSETEK GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396568.REVLAN S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396569.SCHLUMBERGER OILFIELD EASTERN LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396570.SOGECAP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 396571.THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 396572.BESKIDZKI KLUB PAINTBALLOWY "HSS" W BIELSKU-BIAŁEJ
Poz. 396573.GÓRNICZY ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY "SOŚNICA" W GLIWICACH W LIKWIDACJI

p) Związki zawodowe

Poz. 396574.TERENOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W NOWYM SĄCZU