Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 232/2017 (5369) z 30 listopada 2017 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 44768.Q5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 44769.BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44770.A&K PIASKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44771.A&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44772.BUSINESS MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44773.CENTRUM EDUKACYJNE "ELEKTRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44774.CENTRUM OPIEKI PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZEJ "NOWE ŻYCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44775.DECORAZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44776.GP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44777.HAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44778.PB-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44779.ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44780.VIAMETRICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 44781.FALTEX LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44782.ANIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44782.KREIS PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44783.GALERIA MYŚLENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44784.SUDECKA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44785.IMPLANTAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44786.ACTIV-MONTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 44787.CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44788.MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44789."DALMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44790.PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44791."ETOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44791.DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44792."ETOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44792."PRO-R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44793.STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44794.WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44795.SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44796.Śląski Przemysł Cynkowy S.A

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44797.Wawrzyńczak Zuzanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma PUH WARDI Zuzanna Wawrzyńczak
Poz. 44798.Kokot Stanisław
Poz. 44799.Kulczycka Elwira prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SCOPIE Elwira Kulczycka
Poz. 44800.Łopata Renata Zofia
Poz. 44801.Kurowicka Katarzyna
Poz. 44802.Skowroń Mirosława Teresa
Poz. 44803.Langanka Sławomir
Poz. 44804.Sularz Janina
Poz. 44805.MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 44806.Misiewicz Ryszard
Poz. 44807.Pietrys Wioleta
Poz. 44808.Tlałka Artur
Poz. 44809.Zaremba Regina
Poz. 44810.Sędzikowska Sylwia
Poz. 44811.Besiński Tomasz
Poz. 44812.Dubinin Waldemar
Poz. 44813.Karol Agata
Poz. 44814.Lewandowski Przemysław
Poz. 44815.Sicińska Paulina
Poz. 44816.Smołka Bożena
Poz. 44817.Tobiański Maciej
Poz. 44818.Procner Arkadiusz
Poz. 44819."WILCZE GNIAZDO" JOINT-VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 44820.Czerkawska Agnieszka
Poz. 44821.PPH FRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44822.Kiecoń Piotr
Poz. 44823.Kiecoń Irena
Poz. 44824.Jasińska Ewa

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44825.Gil Dariusz
Poz. 44826.ARGO ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44827.Drozdowicz Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz
Poz. 44828.IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 44829.IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 44830.Jabłońska Irena
Poz. 44831.Jankowska Monika
Poz. 44832.Korycka Anna
Poz. 44833.Korycki Roman
Poz. 44834.Linowska Krystyna
Poz. 44835.Rutkowski Maciej
Poz. 44836.Kurkus Kamil
Poz. 44837.Pandel Katarzyna
Poz. 44838.Zieliński Marian wspólnik ART-DOM M.M.ZIELIŃSCY spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej
Poz. 44839.Opałka Angelika
Poz. 44840.Czynsz Piotr
Poz. 44841.Soczuk Magdalena
Poz. 44842.Stępień Konrad i Stępień Edyta
Poz. 44843.Stępień Konrad i Stępień Edyta
Poz. 44844.Stępiński Jan
Poz. 44845.Strzępek Zdzisława
Poz. 44846.Tabaszewski Krzysztof
Poz. 44847.Losik Piotr
Poz. 44848.Lisiewicz Violeta - wspólnik spółki cywilnej YARBOW S.C. Violeta Lisiewicz, Piotr Lisiewicz w upadłości
Poz. 44849.Daszkowska Urszula
Poz. 44850.Werner Wiesław
Poz. 44851.Kuś Andrzej
Poz. 44852.Dyoniziak Marzena
Poz. 44853.Talik Jacek
Poz. 44854.Jagodzińska Justyna
Poz. 44855.Koper Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALPTECH Sławomir Koper
Poz. 44856.Kuś Maria
Poz. 44857.Lalik Łukasz
Poz. 44858.Cholewka Roman
Poz. 44859.Różański Tomasz
Poz. 44860.Cal Ryszard
Poz. 44861.Dobrowolski Piotr
Poz. 44862."CONSORTIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44863.Staszewska Anna prowadząca działaność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AN-TOM Anna Staszewska w upadłości układowej
Poz. 44864.Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w upadłości

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44865."PIL-CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44866.DAISY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44867.ADROX KUKUŁKA & KUKUŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44868.Ostrowska Bogusława
Poz. 44869.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAWOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 44870.Przewłocki Piotr
Poz. 44871.Krawczyk Ewa
Poz. 44872.Razowski Piotr

9. Inne

Poz. 44873."HYDRO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44874.Grajnert Dorota
Poz. 44875.Czajka Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RBBS Maciej Czajka
Poz. 44876.GENERAL MERCHANDISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44877.Jaworska Ewelina
Poz. 44878.Dudek Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSTAL-REM Jacek Dudek
Poz. 44879.INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44880.Jabłońska Anna
Poz. 44881.Karczewska Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Karczewska Apteka "św. Ojca Pio"
Poz. 44882.Pawłowicz Małgorzata i Pawłowicz Sławomir
Poz. 44883.PENTEGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 44884.POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44885.PROPERTY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44886.SQUAD FMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44887.Szałek Marek
Poz. 44888.Biegański Sebastian
Poz. 44889.Szałek Anna
Poz. 44890.TRIO LIGHTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44891.ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44892.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44893.MIJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44894.Szustakowska Anna
Poz. 44895."GAZOMONTAŻ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44896."GAZOMONTAŻ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 44897.Brudnicka Joanna
Poz. 44898.Jakowczuk Ewa
Poz. 44899.Krzysztopol Krzysztof i Krzysztopol Anna
Poz. 44900.Bizoń Michał Franciszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład INSTAL WOD.-KAN. CO i GAZ
Poz. 44901."ECO-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44902.Szwarc Mieczysław

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 44903."ELI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44904.EURAAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44905.NATIVE ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44906.ZAKŁAD GASTRONOMICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44907."GIB GRUPA INNOWACYJNO-BUDOWLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44908.A.VD BROEK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44909.GRAND ZAHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44910.KM WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44911.AS-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44912.M.S.METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44913."LIT-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44914.ECOMASA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44915.KOMUNALMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44916.SATURN CHORZÓW 2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44917.SIEĆ DETALICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44918.SJW MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44919."ALIANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44920.DIREX MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44921.J&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 44922.Wnioskodawca Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich
Poz. 44923.Wnioskodawca Gmina Namysłów
Poz. 44924.Wnioskodawca Skrzyński Jan
Poz. 44925.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY w Legnicy

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 44926.Wnioskodawca Rusinek Sławomir

VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Poz. 44927.WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 44928."BOLMET" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 44929.Błaszczuk Bronisława
Poz. 44930.Gnaciński Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDATA PAWEŁ GNACIŃSKI
Poz. 44931.AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44932."HIT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 44933.MAX-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44934.SKIBICKI TECHNIKA TRANSPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44935.WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44936."HIT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 44937.TREND & FASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 44938.Błaszczuk Wiesław

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 44939.Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Poz. 44940.Muzeum Powstania Warszawskiego
Poz. 44941.FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Poz. 44942.MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny
Poz. 44943.MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Poz. 44944.Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój
Poz. 44945.ECO-LINE Piotr Potocki

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 431575."AB - WR A. ANDRZEJEWSKI, Ł. BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 431576.BRUK - TRAW KAZIMIERZ I MACIEJ MRÓWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431577.DR INVEST DOMAŃSKI RADOMSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431578.FORTITUDO GANKIEWICZ, PRUSZYŃSKI, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431579.GAJDA-MED ROBERT GAJDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431580.GEOTAKSA NIERUCHOMOŚCI BESUCH RUDZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431581.KAROLINA WERCHOWIECKA-PARDYGAŁ I TOMASZ PARDYGAŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431582.M. SIWCZYK, E. NIESZPOREK SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 431583.4 BUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431584.ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431585.BC FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431586.BYK I KROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431587.CAREVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431588.DBM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431589.DJDP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431590."DM PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431591.ELEKTRO-REMONTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431592.ELSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431593.FOREACH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431594.GREXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431595.INTIDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431596.KOMPANIA DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431597.KZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431598."LEGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431599.LUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431600.MAKALU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431601.MCAPITAL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431602.MINOX DEVELOPMENT ROGALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431603.MULTI POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431604.NOVA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431605."OLECH NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431606.PRIMA TEXTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431607.PRO CIVITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431608.PRO GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431609.SASKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431610.SPESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431611.SVN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431612.VDV CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431613.WEST-ARBEIT LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431614.WORK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NORTH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 431615.AB OVO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431616.ACT.GLOBAL POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431617.ADDRESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431618.ADIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431619.ADSEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431620.AERO CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431621.AEROBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431622.AFK SILESIAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431623.AGADENDRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431624.AGENCJA PRACY ADP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431625.AGROPOLMASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431626.AKATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431627.AKROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431628.ALTER RENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431629.AM CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431630.AMID SŁUPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431631.ANVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431632.AONE STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431633.APOQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODFPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431634.ARSANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431635.AUTOPRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431636.AUTOSKUP "EVROCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431637.AUTOSUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431638.AV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431639.AVORIA PFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431640.B&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431641.BA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431642.BANANA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431643.BEYOND THE FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431644.BITLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431645.BJ DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431646.BLAZZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431647.BOGDAN TRANS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431648.BRAND STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431649.BRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431650.BRIDGE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431651.BROŻEK SGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431652.BUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431653.BUDINSTAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431654.CAKELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431655.CANEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431656.CARDIO-LEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431657.CARTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Poz. 431658.CENTRO COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431659.CENTRO PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431660.CENTRUM DOCHODZENIA ROSZCZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431661.CENTRUM KRAKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431662.CENTRUM MEDYCZNE LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431663.CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AD HOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431664.COALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431665.COMAX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431666.CORDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431667.CUBACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431668.CULINA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431669.CYBER PAN EUROPEAN CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431670.CYBERRIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431671.DB TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431672.DEVCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431673.DIAMOND MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431674.DIGITAL BITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431675.DIGITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431676.DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431677.DOSEBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431678."DOWBORCZYKÓW OFFICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431679.EASY WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431680.ELVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431681.EM-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431682.ENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431683.ENGEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431684.EPLANT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431685.EPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431686.EUROPEAN FOREST PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431687.EXILAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431688.FABRYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431689.FACE OUT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431690.FENIKS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431691.FG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431692.FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431693.FRELAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431694.FRIENDLY APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431695.FRUIT SALADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431696.FUTURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431697.GANADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431698.GBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431699.GD ECO SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431700.GLAMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431701.GLOBALFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431702.GLOBTROTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431703.GLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431704.GO2WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431705.GOODBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431706.GORBUNKOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431707.GRANDE PROFITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431708.GREENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431709.GRUPA WYDAWNICZA PRESS NET SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431710.HAGEN COMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431711.HEUCHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431712.HIGH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431713.HS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431714.HYPO LYTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431715.IMI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431716.INTERBHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431717.INTERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431718.INVEST RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431719.IRT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431720.JETPACK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431721.JG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431722.JOEL ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431723.JOTA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431724.JSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431725.KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431726.KATHARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431727.KENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431728.KORASILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431729.KRYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431730.KTN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431731.LEX LUTHORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431732.LIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431733.LIDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431734.LJ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431735.LORITA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431736.LS-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431737.M & J BEAUTY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431738.M-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431739.MA-TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431740.MAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431741.MARK & MANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431742.MARKA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431743.MARKETY POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431744.MARLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431745.MATEO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431746.MEDBIOSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431747.MEGAWATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431748.MERCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431749.MG SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431750.MICHNICCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431751.MIZIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431752."MJS TECHNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431753.MMIIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431754.MOTOBIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431755.MR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431756.MRM III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431757.MSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431758.MULTI SZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431759.MUNDO VIRIDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431760.MURIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431761.MYDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431762.NA WSPÓLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431763.NEKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431764.NEMURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431765.NESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431766.NEUPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431767.NEVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431768.NMTJS.C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431769.NORWA PLANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431770.NVC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431771.OBODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431772.OUTVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431773.PBI MINING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431774.PERFECTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431775.PETUNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431776.PIXELIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431777.POLAND BY LOCALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431778.POLISH CENTER FOR BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431779.POLMARK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431780.PREDIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431781.PRO MAGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431782.PROGLIKEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431783.PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI BIBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431784.PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431785.PSMS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431786.RACE RUSH GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431787.RAW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431788.RBW LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431789.RDE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431790.REG-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431791.REINVENTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431792.RENTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431793.REP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431794.RETROSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431795.RMB GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431796.ROCK TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431797.ROCKWELL VIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431798.ROLEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431799.RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431800.ROTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431801."RS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431802.RUTKOWSKA&RUTKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431803.S.O.S. CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431804.S.O.S. SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431805.SASSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431806.SAWICKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431807.SEBRING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431808.SERWISWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431809.SETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431810.SEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431811.SHAPE.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431812.SILESIA PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431813.SOLUZIONE RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431814.SPASTASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431815.SPEED CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431816.SR ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431817.STAGEPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431818.STALBALCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431819.STICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431820.STILE & LUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431821.STO24 POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431822.STOMATOLOGIA 24H SOBIESKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431823.STS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431824.SUPERIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431825.T&A COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431826.T&Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431827.TADIVAS VIRNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431828.TALIXO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431829.TAP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431830.TAXI KORPO 58 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431831.TAXI KORPO 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431832.TAXI KORPO 83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431833.TEATR 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431834.TG16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431835.THE EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431836.TOP DOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431837.TOP SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431838.TRANSBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431839.TRAWART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431840.UKRAIŃSKA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431841.UNI-BAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431842.UPMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431843.VACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431844.VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431845.VMN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431846.W&B INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431847.WELIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431848.WERIDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431849.WESPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431850.WESTBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431851.WHITE STONE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431852.WHITE&RED TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431853.WHITEASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431854.WODOCIĄGI JORDANOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431855.WORTH SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431856.WÓJCIK PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431857.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431858.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 431859.ZANG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 431860.CYBERBLOCK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 431861.ENGAVE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 431862.POLSKO-CHORWACKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 431863.TITAN SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 431864.STOWARZYSZENIE AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW ŁÓDŹ

o) Fundacje

Poz. 431865.FUNDACJA BODY ARCHITECT
Poz. 431866.FUNDACJA CONTENT STORY
Poz. 431867.FUNDACJA MEDIA ARTS
Poz. 431868.FUNDACJA WYŻSZY SMAK

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 431869.ALERT HURTOWNIA OPAKOWAŃ I CHEMII GOSPODARCZEJ TRELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431870."APM" HURTOWNIA WYROBÓW METALOWYCH PIOTR DRÓZD SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431871.APTEKA "ARNIKA" WARCHOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431872.APTEKA "CENTRUM" MUSKAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431873.APTEKA "HERBOWA" RYSZARD, ROBERT, JADWIGA I KAROLINA BASARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431874.APTEKA W ZGIERZU WARFARM PUŁTUSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431875.ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431876.ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431877."ARTAN" ARTUR BOROWICZ I MAŁGORZATA BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431878.AUTO HANDEL, SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH ARKADIUSZ LEWANDOWSKI, JACEK CZAJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431879.BIT KOMPUTER IWONA LISOWSKA, KRZYSZTOF PŁUDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431880.BLUE VELVET GRZEGORZ HORDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431881."BUD-TRANS" MARIAN BIAŁY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431882."BUSINESS SCHOOL" HANNA POLAK,MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431883.CENTROGAL GRAŻYNA WIĘCKOWSKA, SZYMON WIĘCKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431884."CETAN" MAREK ZIELIŃSKI,ZBIGNIEW KACZMAREK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431885.CNJA EDUKACJA-WITOLD SZASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431886.DATA MAX RECOVERY R. RÓŻYC, A. SKROUBA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431887.DELFIN SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ BARNAŚ I WSPÓLNICY
Poz. 431888."DENWAR" SPÓŁKA JAWNA J.WARYŚ I WSPÓLNICY
Poz. 431889."DIAMBUD" BEATA I WIESŁAW FLIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431890.DIGITAL J. DAROWSKI, P. FILAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431891."DRÓB-FULL" LESZCZYŃSKI I TKACZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431892.DRUKARNIA OFFSETOWA INTROMAX GOŁDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431893.ECG ŻYNEL, PODŁUBNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431894.FIRMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA RESTAURACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTON LESZEK PELJAN, LESZEK LINK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431895.FIRMA BUDOWLANA KRAP-BUD KRZYSZTOF RUTANA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431896."FIRMA KRĘGLEWSCY" - W.KRĘGLEWSKI, J.KRĘGLEWSKA, T.KRĘGLEWSKI, K.KRĘGLEWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431897.GAGALON Z.WICHEREK, B.WICHEREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431898.GOLD SWAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431899."HOTEL ROYAL - SKOTARCZAK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431900."INT-TRANS" SPÓŁKA JAWNA BOGDAN BŁASZCZOK, JÓZEF BŁASZCZOK
Poz. 431901.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BULSKA-PAŃCZYK" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 431902.LUKAS WOOD STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431903.M I G IMPORT - EKSPORT GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431904.MARINA SPICES HERNER-RYŚ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431905.MARINE-TRANS FEDOROWICZ WAŁKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431906.MEDICAL NETWORK MAREK WOYNAROWSKI, JAROSŁAW KIERKUŚ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431907.MODERNE M.STAJER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431908.NAZARUK SERVICE J. I B. NAZARUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431909.ODEO24.PL DEUTSCHMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431910.POL-MAX SŁAWOMIR MECHELEWSKI, GRZEGORZ MECHELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431911.PROFIL - PRACOWNIA PROJEKTOWA URSZULA I JANUSZ KANDEFER - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431912.PRUSIECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 431913.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGA" SPÓŁKA JAWNA ŁOPATKA I KIŚLUK
Poz. 431914.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGA" AGATA PUCHALSKA I HELENA JUCHNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 431915.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE TERMOT RYSZARD DYZNAROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431916.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE OSŁONKA STEFAN I MARIUSZ PIELECH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431917.RE-MI MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431918.REM-TECH TERESA RYBCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431919.RETPRO W. DROZD I P. DUSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431920.SKLEP SPOŻYWCZY KONSUMENT DJACZKIN MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431921.SPÓŁKA MEDYCZNA "MEDICINE" KATARZYNA & STANISŁAW WROŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431922.STYL SUBARU DUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 431923."TRZY KORONY" A.K.SINGH, J.BEDNARCZYK, B.SŁOWIK, S.WIĄCEK - SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 431924."UNICO" IRENEUSZ KUŹNIK, ZOFIA LEKS-KUŹNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431925.VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M. GARBAL, A. JANKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431926.W. BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431927."WAMAR" SPÓŁKA JAWNA CWALINA ŚWIDERSKI
Poz. 431928."WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA - LEKARZE SPECJALIŚCI" J.GRZYBOWSKI, B.KOKOT, T.HRYNIEWICZ, R.ROGOŃ, ST.PETTKE, K.CZARNECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431929.WYTWÓRNIA WĘDLIN "SWOSZOWICE" KRZYSZTOF KOWALCZYK I BOŻENA LEHMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431930.XIN CHAO - NGUYEN TRONG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431931.ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ELKWADRO Ł.BANACH, B.FLIEGER, R.SZULC, Ł.WAŚCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 431932.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWY "REMAR" ANDRZEJ CHROBOT I RYSZARD CHROBOT SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 431933.N.Z.O.Z. STOMATOLOGIA MASŁOWSKA & TOMASZEWSCY-SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 431934.3D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOATS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431935.3D PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431936.AP IMMOBILEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431937.APTEKA POD ORŁEM HALKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ: APTEKA "POD ORŁEM" Z.HALKIEWICZ, M.HALKIEWICZ-UJAZDOWSKA, D.UJAZDOWSKI SPÓŁKA JAWNA)
Poz. 431938."ARNE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431939."B 4 BARTECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431940.B2B ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431941.BETONOX CONSTRUCTION SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431942.BJ RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431943.BP&PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431944.CARGO POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431945."CENTRUM GRANICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431946.CENTRUM MIKROPIGMENTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431947.COMPLEX - HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431948.CONNECTUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431949.DH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431950.DR. OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431951."ECE EKOLOGICZNIE CIEPŁO" ELEGANCKO J. DZIWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431952.ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431953."EKSEL" BUCHOWIECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431954.EL GROUP INVESTMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431955.ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORPORATE FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431956.EUROCERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431957.EUROPEAN WIND FARMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RĄBINO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431958.EVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431959.EXIN PANEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431960.FERROMETAL GIŻA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431961.GALERIA RADOMSKO FRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431962.GAMEDIA. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431963.GEMINI-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431964.GIZO RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431965.GLAPIAK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431966.GRANT THORNTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431967.GREAT TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431968.GREEN BEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431969.GSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431970.GWIAZDOWSKI & PARTNERS. TAX ADVISORY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 431971.HBK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT PIEKARY ŚLĄSKIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431972."I4M RAUDNER" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431973.INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A4 BRZEG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431974."INTERKOBO PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431975.JS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431976.K.S. LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431977."KB INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431978.KKS1 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431979.KOMFORT W DOMU ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431980.LINY STALOWE BRUGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431981.MASPEX- GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431982.MIXBUD ZENON MICHALCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431983.MOTIVOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431984.MUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431985.MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431986.MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431987.MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431988."N.Y.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431989.NOVA TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431990.ONLY CLEVER IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431991.OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431992.PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALON RYBNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431993.PROFOS WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431994."PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 431995.PUŁASKIEGO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431996.REHSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431997.RM K 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431998.SEPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 431999.SJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT-DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432000.SKALDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432001.SKRZYPCZYK - TRANS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432002.SŁOWACKIEGO PARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432003."SOLINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432004.VENA MEBLE KUCHENNE MARIUSZ KURZYDLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432005.VR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 432006."WISI AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 432007.AGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - "SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA"
Poz. 432008.ATHLETIC MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432009."BUSINESS ANGEL SEEDFUND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432010."FORTES DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432011.FSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 432012.KDR.FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432013.MALDEN XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432014.MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432015.NOVA "IDEA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432016.POSTEK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 432017.PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432018.PS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432019.SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 432020.TOWARZYSTWO LEASINGOWE K4 TDJ FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 432021.W&W PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 432022."1 ST ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432023.11CARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432024.4 MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432025.5 S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432026."A TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432027.ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432028."ABS NADZORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432029.ABU PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432030."ACACIA AVENUE - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432031.ACEL HVAC NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432032.ACTIV CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432033.ACTIV-MONTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432034.ADKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432035.ADVANCED TECHNOLOGIES CENTER OBR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432036.AFFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432037.AGENCJA ARTYSTYCZNA PROMOT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432038.AGENCJA KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432039.AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG ENERGETYCZNO-GÓRNICZYCH "ENMAG-EG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432040.AGENCJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO "ARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432041.AGILEQUANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432042.AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432043.AGRESTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432044.AGRO INWESTYCJE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432045."AGRO-MONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432046.AGRO-PARTNER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432047."AGROPECUARIA SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432048.AGROSAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432049.AGROWEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432050.AIDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432051."AIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432052.AIRTECH SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432053."AKADEMIA ŻYCIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432054."AKB MARKETING - SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432055.AKORD GROUP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432056.AKUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432057.ALBATROSS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432058.ALFA PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432059.ALFA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432060.ALFA TELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432061.ALK IMPEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432062.ALL4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432063.ALPEGA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432064.ALSENA-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432065.ALTERBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432066.ALTRAD GLOBMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432067.AM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432068."AMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432069."AMBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432070.AMERICAN WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432071.AMG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432072.AMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432073.ANIA KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432074.ANKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432075."ANROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432076.ANTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432077.APJ INTERNET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432078.APLEONA GVA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432079."APSYS MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432080."APTEKA POD ŚW.FRANCISZKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 432081.ARCUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432082.ARION FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432083.ARM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432084.ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432085.ARMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432086.ART. VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432087.ARTPOL.TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432088."ARTRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432089.AS-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432090.ASPEKT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432091.ASPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432092.AT SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432093."ATO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432094.ATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432095.AUTO-CENTRUM SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432096."AVES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432097.AVIDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432098.AZ DOM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432099.AZ-BUD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432100.AZERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432101.AZOT BIZNES PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432102.B.R.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432103.B2B TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432104.BA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432105.BAJKOWE PODRÓŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432106.BALSAMSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432107.BALTIC CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432108.BALTIC CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Poz. 432109.BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432110.BARPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432111."BAUHAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432112.BELOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432113.BENEFICA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432114.BERGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432115.BESTWAY TRAVELING & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432116.BESTWAY TRAVELING & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432117.BET-BUD KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 432118.BEZWAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432119."BHH MIKROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432120.BIAŁE PIASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432121.BIG STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432122.BIG-I MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432123."BILLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432124.BIO - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432125.BIO MARKET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432126.BIOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432127."BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432128.BISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432129.BIURO DETEKTYWISTYCZNE ZENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432130.BIURO RACHUNKOWE MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432131.BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "DEBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432132.BIZ-CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432133.BIZNES INTEGRACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432134.BIZNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432135.BIZNES-HOST.PL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432136.BLACK TIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432137.BLACKBERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432138.BLITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432139.BLUETOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432140.BLUNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432141."BŁASZKI 6 MW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432142.BMG PELLETING EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432143.BOBREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432144.BODY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432145."BOLAN BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432146.BOOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432147.BOXES PRESTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432148."BOZZETTO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432149.BRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432150.BRAZ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432151.BREWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432152.BRIDGESTONE STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432153.BRIDGESTONE STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432154."BROWN-FORMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 432155.BS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432156.BSKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 432157.BUD-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432158.BUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432159."BYDPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432160.CALIOPPE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432161.CALLPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432162.CAO-MINH 7104 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432163.CARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432164.CARMEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432165.CARTER FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432166.CASTEL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432167.CD-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432168.CEDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432169.CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432170.CENTRUM CBT EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432171.CENTRUM HANDLOWE ELEKTROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432172.CENTRUM JĘZYKÓW ORIENTALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432173.CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432174.CENTRUM TECHNIKI MACRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432175.CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI - SUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432176.CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Poz. 432177.CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI "RYSY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432178.CERESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432179.CEV PV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432180.CEWIK-CENTRALNA EWIDENCJA WYPADKÓW I KOLIZJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432181.CEZ - KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432182.CF PLUS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432183.CHEM-LINE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432184."CHOWEL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432185.CHP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432186.CHRIS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432187.COACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432188.CODE PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432189.COFACE POLAND CREDIT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432190.COLO-ROLO DOM HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432191.COMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432192.CONEXION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432193.CONFETTI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432194.CONRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432195.CONTINO IPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432196.CONTINO ZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432197.CONTINUE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432198.CRYSTAL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432199.CRYSTAL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432200.CS GROUP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432201.CSM - SERVEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432202.CUSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432203.CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432204.D.I.L.L. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432205.D&D DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432206.DABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432207."DAKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432208.DALFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432209."DAMI LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432210.DARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432211."DARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432212.DATA TECHNO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 432213.DEBITUM DEMISIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432214.DEKADA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432215.DELTA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432216.DES NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432217."DESIRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432218.DGP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432219.DIAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432220.DIGIT.ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432221.DM AUTOHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432222.DOBRA INWESTYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432223.DOMESTIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432224."DOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432225.DREWHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432226."DREWNOSTYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432227.DUAL COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432228.DUE TAVOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432229.DWÓR KORONA KARKONOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432230.E.F. PROGRESS XII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432231.E3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432232."EBERSPAECHER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432233.EBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432234.EBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432235.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432236.ECOLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432237.ECONOMIC GREEN HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432238.EKO PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432239.EKO-POLTRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432240.EKOBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432241.EKOBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432242.ELDOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 432243.ELECTRONIC PARKING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432244.ELEKTROWNIA PV BORASZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432245.ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432246.ELEKTROWNIA PV GRYLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432247.ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432248.ELEKTROWNIA PV MILEWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432249.ELEKTROWNIA PV NOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432250.ELSPAW & ŚRUBTEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432251.ELTOM-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432252."ELWIATR PRUSZYŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432253.EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432254.EMPIRE INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432255.EMPRESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432256."ENDO ELEKTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432257.ENERGOCHEM GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432258.ENERGY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432259.ENTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432260.EOLIS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432261.EP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432262.EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432263.EPP RETAIL - CENTURM PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432264.EQUITIN ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432265."ERGO MARKETING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432266.ERGO POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432267.ESI IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432268.ESPANIA WINDYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432269.ESPPOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432270.ESSENTIAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432271.ETERNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432272."EUKOM CABLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432273."EUREAG POLSKA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432274.EUROIMPEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432275."EUROKONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432276."EUROMEDIA NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432277.EUROPEJSKI BANK DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432278.EUROPEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI PRAWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432279."EVERSEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432280.EXECUTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432281.EXIN AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432282.EXITO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432283.EXPAND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432284.EXPO-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432285.F-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432286.F4P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432287.FABRYKA PRZESTRZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432288.FANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432289.FART TECHNOLOGY SP. Z O.O
Poz. 432290.FASADA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432291.FASGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432292.FC EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432293.FENIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432294.FERRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432295.FINANCE YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432296."FIODOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432297.FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BILANS - AUDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432298.FK JIK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432299.FLAGOWA KRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432300.FLEXLOG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432301.FLYSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432302.FOLSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432303.FOOD & MUSIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432304.FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432305.FOR PARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432306."FORUMSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432307."FOX-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432308.FRANCKFACTUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432309.FRAPPOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432310.FRONT PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432311."FS PERFORMANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432312.G-7 SECURITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432313.G&K INVESTMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432314.G&K INVESTMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432315.G4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432316.GAETAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432317.GAMA-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432318."GAPP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432319.GARDEN POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432320.GAS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432321.GB PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432322.GDAŃSKA GRUPA AUDYTORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432323.GEA REFRIGERATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432324.GENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432325."GEO-STRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432326.GEOTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432327.GERGONNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432328."GERMANICUS NIEMIECKIE CENTRUM JĘZYKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432329.GF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432330."GG HOEVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432331.GISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432332."GLOB-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432333.GLOBAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432334.GLOBAL HYDRO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432335.GLOBAL ONE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432336.GLOBAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432337.GLOBAL RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432338.GLOBAL SYSTEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432339.GLOBAL TRAVEL EXCELLENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432340."GLOBCARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432341.GMINNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432342.GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBASZU
Poz. 432343.GO FAST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432344.GOLDSTAR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432345.GOSPODARSTWO SZKLARNIOWE "LEONÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432346."GRAD" IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432347."GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432348.GREEN ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432349.GREEN DIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432350.GRUPA AZOTY PROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432351.GRUPA BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432352.GRUPA INWESTYCYJNA TRÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432353.GRUPA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432354.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "CORVUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432355.GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "AREAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432356."GRUPA PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432357.GRUPA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432358.GRYFIT TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432359.GSEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432360."GSW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 432361.GTFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432362.HACJENDA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432363.HAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432364.HEDMARK-PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432365.HEIDEMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432366."HERMAN DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432367."HERMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432368.HESANTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432369."HINZ-DUDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432370.HIT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432371.HOLMES PLACE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432372.HOME SHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432373.HOMEFORYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432374.HOTEL SWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432375.HP GLOBAL BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432376.HRP TRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432377.HRS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432378.HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432379."HTEP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432380.HTPCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432381.HUB KRAKOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432382.HUCKLEBERRY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432383.HUNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432384."HYDRO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432385.HYDRO-DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432386.HYDRO-ELBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432387.IBQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432388.IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432389.IEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432390.IFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432391.IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432392.IMMO VARSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432393.IMMOBEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432394.IMPERIAL CAFE & RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432395."IN PLUS TAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432396.INDUSTRIA CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432397.INEKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432398.INFRAENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432399.INGRIFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432400.INHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432401.INNA CHERNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432402.INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I TWORZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432403."INPOL-PAPIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432404.INSTAL TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432405."INSTANT FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432406.INSTAPAGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432407."INTEGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432408.INTENTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432409.INTER BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432410.INTER-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432411."INTERMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432412.INTERNATIONAL BULDING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432413.INTEROPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432414.INVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432415.INVEST CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432416.INVEST GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432417.INVEST-KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432418.INVOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432419.IQSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432420."ISO CORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432421.ISTOLIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432422.ISWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432423.IT PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432424.ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432425.IZOLSUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432426.JAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432427.JANKOWSKI PULCHNY - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432428."JDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432429.JIAMEI POLSKA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432430.JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432431.JML INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432432.JMRW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432433.JOKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432434.JP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432435.JR OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432436.JS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432437."JSC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432438.JUMP ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432439."JW INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432440."K S M TASKOMONT 1 POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432441.K.M.S. MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432442.K.P.O. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432443.K&K CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432444.K&M LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432445."K2T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432446.KAMAR AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432447.KAMBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432448.KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432449.KANIK ROOFING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432450.KASKADA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432451.KDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432452."KELLER - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432453."KENNAMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432454.KERATRONIK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432455.KEYLITE RW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432456.KIE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432457."KING TRADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432458.KLINGSPORN COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432459.KLN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432460.KM&KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432461.KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432462.KOBEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432463.KOIDE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432464."KOLEKTORSKA RESIDENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432465.KOLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432466.KOLUSZKI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432467.KOMESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432468."KONCEPT 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432469.KONZEPTION 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432470.KOŃ ZE SKRZYDŁAMI PRACOWNIA KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432471.KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432472.KORPORACJA "BUDOMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432473.KRAM BSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432474.KROTOSZYŃSKI I INWESTORZY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432475.KRUGER BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432476.KSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432477."KUCHNIA POLKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432478.KWADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432479.KZ ZDANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432480.LABEXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432481.LANDINGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432482."LEANQ TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432483.LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432484.LENKO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432485.LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432486.LEVEL WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432487.LEXUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432488.LID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432489."LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432490.LINY STALOWE BRUGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432491.LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432492."LM WIND POWER BLADES (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432493.LNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432494.LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432495.LOKALNE ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432496."LUBINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432497.LUBOMIERZ SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432498.LUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432499.M-47 CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432500.M.A.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432501.M.K.K.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432502.M&W POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432503.M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432504.M8 PRODUCTION HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432505.MAC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432506."MAG 45" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432507.MAGNUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432508.MAIRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432509.MAJA MAGDALENA HOCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432510.MALAHIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432511.MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432512.MANUS MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432513."MARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432514.MARCIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432515."MARCO POLO HOTELE I RESTAURACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432516."MARIIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432517.MARIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432518."MARKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432519.MARTIN & JACOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432520.MASTERM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432521.MAT - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432522."MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432523."MAX BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432524."MAX COMPUTERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 432525."MĄKA I WODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432526.MCOFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432527.ME S001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432528.ME S004 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432529.ME S263 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432530.ME S303 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432531.MEAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432532.MED TO DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432533.MEDIALIS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432534.MEDICAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432535."MEDIMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432536.MELONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432537.MERCOR HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432538."MESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432539.METALEX-SZYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432540.METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432541.METRON-NIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432542.METROPOLIS KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432543.MEVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432544.MGN POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432545."MGS SOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432546.MHD1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432547.MI YO MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432548.MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432549.MIELEC DIESEL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432550.MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432551.MINT DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432552."MINTZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432553.MIRABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432554."MIRKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432555.MISZKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432556."MLEKSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432557.MLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432558.MODERNPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432559.MODULESCAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432560.MOLINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432561.MONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432562.MORESCHI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432563.MOUNTCREEK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432564.MPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432565.MTGB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432566.MUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432567.MULTITRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432568.MUNCKGRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432569.MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432570.MYLAN PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432571.N1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432572.NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432573.NB DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432574.NCT 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432575.NCT 112 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432576.NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432577.NEO PHARM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432578.NETCREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432579.NEW URSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432580.NEW WORLD NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432581.NEWAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432582.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "AMICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432583.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA "NA CEDLERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432584.NN&TT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432585.NNN ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432586.NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432587."NORCOSPECTRA INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432588.NORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432589."NOVAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432590."NOWAKOWSKI-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432591."NOWAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432592.NUBES TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432593.NUR MEKIYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432594."O.T.E.C. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432595.OAZA BRONOWICE ETAP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432596."OCADO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432597.OCENAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432598.OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM OPIEKI DAILY HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432599.OIK ZABRZE RETAIL CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432600.OLH V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432601."ON TIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Poz. 432602.ONEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432603.ONNETWORK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432604.OPAL COMPENSATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432605.OPENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432606.OPINION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432607.OQEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432608.ORCHIDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432609.OST-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432610.OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432611.OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH "DIAGNO-TEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432612.P.G.P.H. "U JĘDRUSIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432613.PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432614.PAINTCORR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432615.PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432616."PALETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432617."PALIWA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432618.PALMETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432619."PANACEUM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432620.PANASONIC ELECTRIC WORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432621.PANTHEON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432622.PARAFINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432623.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BEZMIECHOWEJ GÓRNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432624.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W RĄCZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432625.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W DUBIECKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432626.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO W TARNAWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432627.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W MAŁEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432628.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W NIWISKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432629.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA W CZARNEJ SĘDZISZOWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432630.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ BARBARY W GOLCOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432631.PARTNER FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432632."PARTNER-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432633.PATRONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432634.PAX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432635.PDG CETUS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432636.PERFECT SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432637.PERFORMANCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432638."PETROESTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432639."PETROESTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432640.PETROLEUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432641.PETROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432642.PGB INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432643.PIASECKI SKÓRA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432644.PIEDINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432645."PIKTIME SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432646."PL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 432647.PLASTON-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432648.PLATER 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432649.POLBRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432650.POLESIE INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432651.POLESKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432652.POLIGRAFIA "WILKAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432653.POLMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432654."POLSAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432655.POLSKA RÓŻA ERNEST MICHALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432656.POLSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432657.POLSKI INSTYTUT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OBCOKRAJOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432658.POLSKIE CENTRUM ZDROWIA GÓRA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 432659.POLSKIE ZIOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432660.PORADNIA RODZINNA "NASZA-PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432661.PORCELANOWA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432662.POS-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432663.POSEYIX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432664.POVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432665.POZNALEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432666.PP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432667.PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432668.PRAGMATICAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432669.PRAMEN-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432670.PRGX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432671.PRIMA EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432672.PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432673.PRIME BIT GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432674.PRO FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432675.PRO-SKIPPERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432676.PRODROMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432677.PROFI STAR UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432678."PROFICCTV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432679.PROFIT RELATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432680."PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432681.PROFITTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432682.PROJEKT BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432683.PROJEKT DERENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432684.PROJEKT GAZOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432685.PROJEKT SZMULKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432686.PROXIMA INWESTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432687.PRYMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432688.PRZEDSIĘBIORSTWO "VANELLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432689.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDGÓR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432690.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432691.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432692.PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "RATNO DOLNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432693.PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWEJ SPEDYCJI TARGOWEJ "TRANSMEBLE INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432694.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AMIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432695.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDDLOWE AGROSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432696.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AWIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432697.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMONTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432698.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROVITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432699.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HUTNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432700.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432701.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM
Poz. 432702.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH "INŻBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432703.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "MARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432704.PRZEDSIĘBIORSTWO UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "ATUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432705.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "KOMUNALNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432706.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "TARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432707.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432708.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "VENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 432709.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432710.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DROBIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432711.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JUMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432712.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ORION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432713.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGIA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432714.PRZEMYSŁOWE INSTALACJE GAZOWE "APAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 432715.PS. DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432716.PUŁASKIEGO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432717."PUŁAWSKA 436" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432718.PZE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432719.QUALITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432720.RAVAGO RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432721."RE-WO" AUTO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432722.REAL ESTATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432723.RECONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432724."RECORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432725.RECYKLING SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432726.REFRESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432727.REHAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432728.REK-SWED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432729."REON-PARK WIATROWY III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432730.RETRRRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432731."REX OFFICE CENTRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432732.REZLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432733.REZYDENCJA PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432734.ROBEST RYBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432735.ROGALSKI & TAYLOR - EGZEKUCJA, UPADŁOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432736.ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432737.ROSAMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432738.ROXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432739.RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432740.RS HOLDCO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432741.RT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432742.RV-EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432743."RYCHWAŁ WIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432744.S. R. INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432745."SABAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432746."SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432747.SADY DOLNE - ZBOŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432748.SAMEBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432749."SAN-VIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432750.SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432751.SBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432752.SCANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432753.SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432754.SCOTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432755.SCT-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432756.SD-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432757.SEAMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432758.SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432759.SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432760.SED-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432761.SENIOR COMFORT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432762.SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432763."SHOE FLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432764."SIGMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432765.SIGNATURE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432766."SIME POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432767.SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432768.SK TRADE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432769.SLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432770.SLG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432771.SMART INVESTMENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432772."SMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432773.SNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432774.SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432775.SOLAR NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432776."SOLTEC SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432777.SOLUMA PRESTIGE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432778.SOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432779.SOLUTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432780.SOLUTIONS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432781.SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432782.SOTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432783.SPARROWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432784.SPEECHGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432785.SPEED CASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432786.SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432787.SPORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432788.SR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432789."STAHLBAU AUTOMOTIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432790."STALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432791.STALVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432792."STANDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432793.STEEL TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432794.STELVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432795."STENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432796.STING CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432797.STOCK MARKET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432798.STRUXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432799."SUN-VENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432800.SUNLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432801.SUPER GRUPA BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432802."SUPER STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432803.SUPER-STAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432804.SWIFT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432805.SWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432806.SZAMOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432807.SZEWSKA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432808.SZYBKIE PAZURKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432809.ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432810.TADEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432811.TAK&TIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432812.TANGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432813."TARAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432814.TAX LEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432815.TAXFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432816.TAXI PLUS WEJHEROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432817.TB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432818.TBS "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432819."TE-WA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432820.TECE DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432821.TECE INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432822."TECHNISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432823.TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432824.TELESTE VIDEO NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432825.TENGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432826.TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432827.TETRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432828."TEX SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432829.TIMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432830.TM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432831."TOKIN ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432832.TOM FIT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432833.TONSMEIER POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432834.TOP - LAND ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432835.TOP BUD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432836."TOP COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 432837.TOR-MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432838.TOYOTA BOSHOKU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432839.TRANS-CARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432840.TRANS-FER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432841.TRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432842.TRINITES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432843.TRUCKING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432844."TRZY OCEANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432845.TSUNAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432846.TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432847.TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432848.TURKOWO POWER CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432849."TURYSTA FERRIES CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432850.TWOJAKSIĘGOWOŚĆ.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432851.TYTAN METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432852.UBEZPIECZENIA RBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432853.ULTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432854.UNIFREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432855."UNIMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432856."UNIVECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432857.UPSTER.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432858.UZDROWISKOWA 32 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432859.VANGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432860.VARVARA AMBER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432861.VD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432862.VEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432863.VELTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432864.VELWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432865.VEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432866.VENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432867."VESPOL INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432868.VIBROFLOORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432869.VICTORIA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432870.VIKING CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432871.VIRTUS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432872.VISTA AUDYTORZY KSIĘGOWI I DORADCY - SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432873.VITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432874.VIVA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432875.VOLLEY SPORT ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432876."VOYAGE-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432877.VSTREAM NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432878.WANDERING STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432879.WARSZAWSKIE CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432880.WATER ENERGY CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432881.WĄS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 432882."WĄSOWSCY - INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432883.WEB SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432884.WENA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432885.WENUS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 432886.WERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432887.WERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432888.WHITE AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432889.WHITE HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432890.WIEDEMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432891.WIEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432892.WILMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432893.WIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 432894.WINBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432895.WINE AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432896.WIREKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432897.WL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432898.WŁOSZAKOWICKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "RED-POM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432899."WO-MA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432900.WODMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432901.WOLNOŚĆ MEBLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432902.WOOD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432903.WOOD-MIZER INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432904."WRĘBOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432905.WRT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432906.WW KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432907.WXCA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432908.X PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 432909.XCODE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432910.XCODE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432911.YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432912.YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 432913.YS POLAND AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432914.ZAKŁAD DROBIARSKI "LECH DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432915.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432916.ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432917.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO LIGOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432918.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432919.ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNYCH "PROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432920.ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MADPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 432921.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432922."ZALESKI RENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432923.ZAMECH MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432924.ZARO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432925.ZAWALE 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432926.ZAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432927.ZDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432928.ZDROWIE 2025 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432929."ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432930.ZEROONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432931.ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432932.ZŁOTY BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 432933.ZOO I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 432934.ANAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432935.AQUA TECH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432936.AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432937.BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432938.CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432939."CFI HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432940.CITY INSPIRE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432941.DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432942.DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432943.ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432944."ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432945.EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432946.ETP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432947."FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432948.FP SPOMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432949.FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432950."GILLETTE POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432951.HOTELE GRUPY BUDIZOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432952.IMPALA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432953.JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432954.KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE BUDRUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432955.KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, HANDLU I USŁUG "PBK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432956.KKG BIOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432957.KLUB HOKEJOWY PODHALE SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 432958.KUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432959.LAMINORE INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432960.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432961.NNN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432962.OPULENTIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432963."PAGED-SKLEJKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432964."PAGED-SKLEJKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432965.PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432966.PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432967.PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432968.POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "PZZ" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432969.PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROTECHNIKI GÓRNICZEJ PEG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432970.PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432971.RBB - STAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432972.RECYKLING I ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432973.REPORTER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 432974.SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432975.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432976.SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432977.SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432978.TAX CARE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432979.UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432980.WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 432981."WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 432982.ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 432983.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "SKARBIEC" W UPADŁOŚCI

h) Spółdzielnie

Poz. 432984.BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYBOWIE
Poz. 432985.BANK SPÓŁDZIELCZY W JUTROSINIE
Poz. 432986.BANK SPÓŁDZIELCZY W JUTROSINIE
Poz. 432987.BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE
Poz. 432988.BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE
Poz. 432989.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 432990.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Poz. 432991.KOLUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 432992.MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 432993.NOWA ERA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 432994.POLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZBĄSZYNIU
Poz. 432995.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W LIKWIDACJI W PLESZEWIE
Poz. 432996.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENI" BARCHLIN W LIKWIDACJI
Poz. 432997.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "IMPERIUM"
Poz. 432998.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ODRODZENIE"
Poz. 432999.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE
Poz. 433000.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 433001.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANIN"
Poz. 433002.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"
Poz. 433003.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" W WAŁBRZYCHU
Poz. 433004.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
Poz. 433005.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILKOWO" W WILKOWIE
Poz. 433006.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGRODNIKI"
Poz. 433007.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "JAN - LECH" PSZENNO W LIKWIDACJI
Poz. 433008.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA W LIKWIDACJI
Poz. 433009.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOCHNI
Poz. 433010.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KODNIU
Poz. 433011.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIKWIDACJI
Poz. 433012.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RACZKACH
Poz. 433013.SPÓŁDZIELNIA PRACY HERMES
Poz. 433014.SPÓŁDZIELNIA PRACY KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW SAMOCHODOWYCH "AUTONAPRAWA"
Poz. 433015.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGRII TOP"
Poz. 433016.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ALTERNATYWA"
Poz. 433017.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NALEŚNIKARNIA"
Poz. 433018.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPÓLNA PRACA"
Poz. 433019.SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
Poz. 433020.STOPNICKIE ZAKŁADY WYTWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SPÓŁDZIELNIA PRACY W STOPNICY

n) Stowarzyszenia

Poz. 433021."BASKET WROCŁAW 96"
Poz. 433022.KLUB SPORTOWY JEDYNKA PELPLIN
Poz. 433023.OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODDZIAŁ W KOŃSKICH
Poz. 433024.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE
Poz. 433025.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM.KS.J. WIŚNIEWSKIEGO W RADOMIU
Poz. 433026.POMORSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Poz. 433027.SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU
Poz. 433028.STOWARZYSZENIE "W-AKCJI"
Poz. 433029.STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ BEZROBOTNYCH "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE"
Poz. 433030.STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACJI TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Poz. 433031.STOWARZYSZENIE CENTRUM USŁUG PRZYPLAŻOWYCH Z SIEDZIBĄ W STEGNIE
Poz. 433032.STOWARZYSZENIE MORENA
Poz. 433033.STOWARZYSZENIE NUMIZMATYKÓW PROFESJONALNYCH
Poz. 433034.STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU SPORTU I TAŃCA SPORTOWEGO SPORT & DANCE
Poz. 433035.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

o) Fundacje

Poz. 433036.FUNDACJA - "DOCTRINA FINES NON HABET"
Poz. 433037.FUNDACJA "BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK"
Poz. 433038.FUNDACJA "IURIS SCIENTIA"
Poz. 433039.FUNDACJA "KATOLICKA INICJATYWA BERIT"
Poz. 433040.FUNDACJA ARCHON+ - DZIECI KTÓRE KOCHACIE
Poz. 433041.FUNDACJA ETHOS
Poz. 433042.FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI
Poz. 433043.FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA
Poz. 433044.FUNDACJA OPUS PRO MISSIO
Poz. 433045.FUNDACJA PRACOWNIA KREATYWNA
Poz. 433046.FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO INWENCJA
Poz. 433047.FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 433048.CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 433049.ADOBE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433050.AFV FINANZ- UND VERSICHERUNGSVERMITTLUNGSGESELLSCHAFT MBH - (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433051."AKSAL INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET" - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433052.BRITISH AIRWAYS PUBLICZNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433053.CAIBON.COM INTERNET SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 433054.CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433055.CYPRIO SUN HOLIDAYS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433056.FROST & SULLIVAN SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433057.JENSEN GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433058."LEMBERG UKRAINE" LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433059.MSA SAFETY SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433060.NEC EASTERN EUROPE KFT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433061.NIPRO EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433062.NOLITEL ITALIA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433063."NURPA INSAAT MALZEMELERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET" -SPÓŁKA AKCYJNA-ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433064.POLARIS HMBH SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433065.SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433066.TECHNIP BENELUX B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433067.THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 433068.VOLCANO EUROPE B.V.B.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 433069.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 433070.LUDOWY KLUB SPORTOWY "GARBARZ"
Poz. 433071.LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKALNIK" GRACZE
Poz. 433072.MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE "ZAMBRÓW"

p) Związki pracodawców

Poz. 433073.MAZOWIECKIE ZRZESZENIE HANDLU, PRZEMYSŁU I USŁUG

p) Związki zawodowe

Poz. 433074.ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ