Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 121/2018 (5509) z 25 czerwca 2018 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 27367.RAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 27368."AT-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27369."AT-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27370."YAKUDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27371."IT SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27372.PROJEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27373.CARDAN SCHWERTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27374.EOL TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27375.CENTRUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE I WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE INSTALACJI BUDOWNICTWA SANTECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27376.ARCHFLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27377.GREEN ENERGY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27378.GARMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27379.KARAFIAT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27380.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27381.DATAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27382.GREENBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27383.GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "DRO-KUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27384."MARWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27385.AGRA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 27386.FAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27387."EFC" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 27388.STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27389.AGRO GRUPA DAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27390.Banach Edward
Poz. 27391.Banaszek Elżbieta
Poz. 27392.Brzozowska Katarzyna
Poz. 27393.Cisak Dorota
Poz. 27394.Chodurski Mirosław Władysław
Poz. 27395.Choiński Waldemar
Poz. 27396.Gusek Benedykta
Poz. 27397.Czarnecka Ewa
Poz. 27398.Dudczyk Agnieszka
Poz. 27399.Hejzner Damian
Poz. 27400.Grzegórzko Bronisława
Poz. 27401.Herbut Łukasz
Poz. 27402.IMPERIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 27403.Kostyra Renata
Poz. 27404.Kaczorek Jerzy Jakub
Poz. 27405.Kościelak Agnieszka
Poz. 27406.Kownacki Eugeniusz
Poz. 27407.Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IZA
Poz. 27408.Krzyżyński Michał
Poz. 27409.Kuśmierz Piotr
Poz. 27410.Kwarciak Damian
Poz. 27411.Liszka Genowefa
Poz. 27412.Malicka Marta
Poz. 27413.Materek Anna
Poz. 27414.Mazur Arkadiusz
Poz. 27415.Olszta Anna
Poz. 27416.Ostrowska Irena
Poz. 27417.Pichliński Waldemar
Poz. 27418.Rużyło Grzegorz
Poz. 27419.Szczepańska Hanna
Poz. 27420.Umiński Piotr
Poz. 27421.Rychel Ewa
Poz. 27422.Rychel Mariusz
Poz. 27423.Strojny Stanisław
Poz. 27424.Tabak Krzysztof
Poz. 27425.Ćwik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe CHEMA-POL T.Ćwik
Poz. 27426.Janoszczyk Tadeusz
Poz. 27427.Twardziak Cezary
Poz. 27428.Werle Małgorzata
Poz. 27429.Werle Michał
Poz. 27430.Wierzchowska Anna
Poz. 27431.Zagozda Przemysław
Poz. 27432.Głuszko Irena
Poz. 27433.Kruszewska Katarzyna
Poz. 27434.Kondrat Janusz
Poz. 27435.Kucharska Bożena
Poz. 27436.Kwarciak Katarzyna
Poz. 27437.Tejura Irena Romualda
Poz. 27438.Miler Joanna
Poz. 27439.Sierokosz Marcin
Poz. 27440.Tomsi Marianna

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27441.Barburska Agnieszka
Poz. 27442.Bidziński Paweł
Poz. 27443.Boratyński Tomasz
Poz. 27444.Ćwir Zbigniew
Poz. 27445.Gracz Michał
Poz. 27446.Jakutowicz Iwona
Poz. 27447.Karzarnowicz Marzena
Poz. 27448.Kobierska Elżbieta
Poz. 27449.Kopciński Sławomir
Poz. 27450.Kuleta Robert Artur
Poz. 27451.Kutek Katarzyna
Poz. 27452.Łasak Tomasz
Poz. 27453.Laśkiewicz Małgorzata
Poz. 27454.Maciejewska Danuta
Poz. 27455.Gałuszko Marta
Poz. 27456.Kasperska Marta
Poz. 27457.Podlodowski Michał
Poz. 27458.Matusiak Dorota
Poz. 27459.Mazur Ewa
Poz. 27460.Okoński Andrzej
Poz. 27461.Młynarska Kamila
Poz. 27462.Romanowski Piotr
Poz. 27463.Rakowski Mirosław
Poz. 27464.Suska Bartosz
Poz. 27465.Wyrwińska Beata
Poz. 27466."HENPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27467.DOL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 27468.Barczyński Adrian
Poz. 27469."WALOR-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27470.Gandecki Stanisław
Poz. 27471.Hanusz Grzegorz Tadeusz i Hanusz Ewa wspólnicy Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego TOPAZ s.c. Grzegorz Hanusz, Ewa Hanusz w upadłości likwidacyjnej
Poz. 27472.HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27473.Jałocha Alex
Poz. 27474.Kijański Jerzy
Poz. 27475.Kubacka Irena
Poz. 27476.Brzozowska Marta
Poz. 27477.PROMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27478.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PAPIRUS II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27479.R&D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27480.Ratka Anna
Poz. 27481.Sochaczewski Jarosław Wacław
Poz. 27482.Strauss Jan Hubert
Poz. 27483.Witkowski Maciej

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27484.Bara Magdalena
Poz. 27485.JML FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 27486.Kiełkowscy Elżbieta i Wiesław
Poz. 27487.Czarnecka Anna
Poz. 27488.Sitarz Stanisław
Poz. 27489.Gzyl Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno-Budowlana NOBUD w upadłości likwidacyjnej
Poz. 27490.Podolecki Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. VICTORIA Mirosław Podolecki w upadłości likwidacyjnej

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27491.Paczkowski Janusz

9. Inne

Poz. 27492.Będkowski Andrzej wspólnik Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Spółka jawna
Poz. 27493.Golińczak Dariusz
Poz. 27494.Jakubczak Monika
Poz. 27495.Kaczmarczyk Marek
Poz. 27496.MIRPOL MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27497.Sadowski Mirosław
Poz. 27498.Falkowski Wiesław
Poz. 27499.HOTELE I RESTAURACJE VILLA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27500.Przebierała Otylia
Poz. 27501.KALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27502.HOTELE I RESTAURACJE VILLA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27503.IWA-TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27504.Jabłońska Łucja
Poz. 27505.Kropidłowska Barbara
Poz. 27506.Makaruś Ireneusz
Poz. 27507.Olichwer Marian
Poz. 27508.Słaba Aneta

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 27509."CZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27510."ELISABETH" - KONTROLLE UND PRODUKTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JOINT VENTURE W LIKWIDACJI
Poz. 27511."EUROPE WORK & BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27512."GAUDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27513."ITSM-POLOGNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27514."KAS-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27515."KODAL CHS LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27516."NOVA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27517.ORAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27518.FUNDACJA TU REGION
Poz. 27519."OPTECH TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27520."POLMLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27521."WIBROBET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27522."SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ENERGIA"
Poz. 27523.AF-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27524.APRIL GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27525.AUTOLUXURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27526.AUTONONSTOP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27527."TORNADO M.RYGOL I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 27528.BE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27529.BISTRO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27530.BIG DOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27531.CONSOLIDATED OIL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27532.DEKOR GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27533.ESTRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27534.FISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27535.FUNDACJA OPTIMO MODO
Poz. 27536.GREENPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27537.INWESTYCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 27538.JBS-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27539.KANBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27540.KIM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27541.LUKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27542."BK-DEUPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27543.MCCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27544.OLBEK INDUSTRIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27545.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27546."P&S LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27547.PORT LOTNICZY "MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27548.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH "BUDO-STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27549.QUATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27550.RADIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27551.SCAND-WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27552.TAYIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27553.SOWA BUD KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27554.SUPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27555.TOKA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27556.ABRI-CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27557.VAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27558.VIDEO & AUDIO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27559.WATTS ELECTRICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27560.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WIKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27561.WEN POSADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27562."ALL-COMPUTERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27563."ASPENDOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27564."CONSULTING SERVICE SUPPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27565."EUROPEAN CAR TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27566."EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI REGIONALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27567."EXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27568."FUSION" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27569."GOLF WEEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 27570."HAX SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27571."JM ENERGY 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27572.EMCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27573."LIMPIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27574."MANAWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27575."PRISMA INNOVATIVE TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27576."REGION AIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27577."SARA INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27578.DOMINO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27579."SERVKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27580.CARRINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27581."SOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27582."VAKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27583."WEKTOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27584."WSPÓLNOTA 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 27585.BLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27586.DEALS52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27587.BOSCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27588.F.D.C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27589.COTRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27590.FAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27591.FOUNDS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27592.FUNDACJA TRAMPOLINA - AKTYWNA STRONA NADZIEI
Poz. 27593.KABAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27594."POLGAME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27595.MOBILTRON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27596.PHARM4CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27597.POLITICFACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27598.POLSTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27599.PROFESSIONAL MEDICINE PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27600.PROMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27601.ROUND TABLE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27602.SYNERIA INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27603.TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27604.TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27605."PROSPERRITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27606.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY INSTAL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27607.TREND@DRESS MEDIEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27608.XUN MI GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 27609.Wnioskodawca Wysoka-Tuszyński Krystyna
Poz. 27610.Wnioskodawca Skarb Państwa - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Poz. 27611.Wnioskodawca Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Poz. 27612.Wnioskodawca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 27613.Wnioskodawca Gmina Tłuchowo
Poz. 27614.Wnioskodawca Mamrzyński Henryk Lech i Mamrzyńska Danuta
Poz. 27615.Wnioskodawca Śliwińska Lucyna i Śliwiński Jan Józef
Poz. 27616.Wnioskodawca Tusiewicz Kinga

6. Inne

Poz. 27617.Wnioskodawca Dereniak Józefa
Poz. 27618.Wnioskodawca Grabowska Bożena z udziałem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Poz. 27619.Wnioskodawca Szczepanik Zbigniew z udziałem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 27620."BIOENERGY FARM STANOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27621.BSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27622.P.R.I. KAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27623.P.R.I. KAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27624.Gaweł Renata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Renata Gaweł Cukiernia "Italia", Cukiernia Italia-Caffe
Poz. 27625."JANO" A. SERWATKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 27626.FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 27627."OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 27628.METAL-DACH Paweł Dorobisz
Poz. 27629.Politechnika Wrocławska
Poz. 27630.Jerzy Miąsko
Poz. 27631.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BRZĘCZEK Krzysztof Brzęczek
Poz. 27632.Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak
Poz. 27633.Zakład GRABO Irzyk Waldemar
Poz. 27634.HOTEL FALTOM TOMASZ FALKOWSKI
Poz. 27635.Teatr im. Stefana Jaracza
Poz. 27636.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

XI. INNE

Poz. 27637."K" LINE(DEUTSCHLAND)GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 206478.ADAMS GROUP EXPORT MARIUSZ ADAMSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206479."ARMA" MARIUSZ MASALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206480.BKC-INVEST BARTOSZ CICHOREK TOMASZ CICHOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206481.BODMAN B. MANIAK P. MANIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206482.MANIFEST MANAGEMENT K. CZAJA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206483.MOON N.KOPS, M.RYBKA, K.BUREK, F.CEMBRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206484.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH" WLAZŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206485.OLAMO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206486.PRODERMA M&M PĄCZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206487.PS BOMAR P. RZECZULSKI, S. ŻŁOBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206488.SEBASTIAN ADAMEK, DAMIAN ADAMEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206489.SILVER DENTAL CLINIC ROSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206490.SL PROJEKT KAPICA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206491.UBEZPIECZENIA I. SIŃCZUK, Z. PONIATOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206492.USŁUGI PSYCHOLOGICZNE KABACIŃSKA-KRZYSZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206493.WIOMAG DĄBROWSKI BOCHNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206494.WOXAR SKOWROŃSKI, BROŻYNA SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 206495.A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206496.ADVERTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206497.AGO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206498.ALEXKAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206499.ARCTIC HANDLUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206500.ARTMAX SOBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206501.BEJA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206502.BELUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206503.BIURO RACHUNKOWE LIBERTY-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206504.BLACKWIRE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDCO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206505.BONAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206506.BOSFOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206507.CARAFA CONSILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206508.CWCC.CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206509.DGF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206510.ESPERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206511.GUAPO GUAPA KIDS FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206512.HURTOWNIA TKANIN STANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206513.HYPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206514.ICG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206515.INSIDE WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206516.JMJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206517.KINSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOTIKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206518.M-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206519.MAI SEO SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206520.MARC & MICHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206521.MDS-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206522.MEGATRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206523.MINAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206524.NOVUS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206525.P&M INNOVATIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206526.PEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206527.PGK RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEDNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206528.POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206529.PRIMAVERA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206530.PROEKO GRUPA SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206531.PROGREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206532.RECYKLING HO&BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206533.SANITERM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206534.SECCO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206535.SOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206536.SOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206537.SOLUMUS SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206538."SPECTRA LIGHTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206539.TESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206540.TURBO-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206541."UPRIGHT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206542.WELD-GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206543.WG TAX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206544.WILLA FRYDERYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206545.XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206546.YUIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 206547.ZOV TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 206548.2B TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206549.2BEBIO FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206550.4LIFECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206551.7R PARK SOSNOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206552.ABF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206553.AD VITAM PRZYCHODNIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206554.ADIJOHNNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206555.AGROŻUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206556.AL-BARAKA D.K.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206557.ALBION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206558.ALC TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206559.ALEX PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206560.ALGLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206561.ALPHA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206562.ALSTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206563.AM NOCLEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206564.AMOOLETH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206565.AMW-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206566.ANAS CONTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206567.ANIBLAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206568.ANTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206569.APEX UNIVERSAL LP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206570.ARCTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206571.ARISTABYGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206572.ASEO MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206573.ATASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206574.BATLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206575.BEL FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206576.BEST INFORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206577.BIG TRANS KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206578.BIOSAGITTA RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206579.BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206580.BJ IMPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206581.BLINQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206582.BLOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206583.BNPI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206584.BPE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206585.BRAVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206586.BRENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206587.BRIGADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206588.BRYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206589.BUDOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206590.BUGS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206591.BUKOWICKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206592.C.Z.SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206593.CABROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206594.CAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206595.CANSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206596.CAPSHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206597.CARONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206598.CARRYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206599.CHALOTTE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206600.CHAUDARY FOOD TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206601.CHAUDRY ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206602.CLIO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206603.CORAYA INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206604.COURLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206605.CREATUS STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206606.CRK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206607.CSI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206608.CYNTHIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206609.D1 SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206610.DATATANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206611.DE-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206612.DLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206613.DOLINA WISŁOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206614.DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206615.DOM ARCHITEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206616.DOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206617.DOMREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206618.DOZA INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206619."DRAWEXPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206620.DYLE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206621.E3CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206622.E4S POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206623.ECO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206624.ECS SP Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206625.ELEKTROWNIA PVPL 221 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206626.ELMAX ŻYWICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206627.ENESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206628.ETRICK CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206629.EUPHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206630.EUROFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206631.EUROGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206632.EUROTRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206633.EWYPRAWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206634.FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206635.FALTEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206636.FIDANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206637.FIRMA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206638.FIRST COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206639.FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206640.FK2018 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206641.FLETREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206642.FLEX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206643.FLIZE GRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206644.FLOW SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206645.FOLLOWING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206646.FORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206647.FREE LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206648.FRET PL-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206649.FURIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206650.FX-ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206651.GABRIEL TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206652.GAS BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206653.GEOKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206654.GESTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206655.GF FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206656.GIGAWAT WYTWARZANIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206657.GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206658.GREERT OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206659.GRUZIŃSKA CHATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206660.HANNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206661.HEXLENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206662.HOMEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206663.HOTEL MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206664.HOTEL RESTAURACJA JAŚ WĘDROWNICZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206665."ICE-FULL DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206666.IKAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206667.IMAGINER89 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206668.IMPORT EXPORT GAYANE & GARIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206669.INCOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206670.INSURANCE SCREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206671.INTER5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206672.INTERGEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206673.INTERLEX CENTRUM PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206674.INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206675.JETEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206676.JKB GENUINE PARTS INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206677.JP2 74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206678.KAMBIT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206679.KANCELARIA PODATKOWA BACHOWSKA & ZACZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206680.KANCELARIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206681.KARINA SOBCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206682.KARMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206683.KAYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206684.KINGSTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206685.KJ3 EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206686.KOKU MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206687.KOLMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206688.KORILOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206689.KPA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206690.KRUK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206691.KWIACIARNIA U WANDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206692.KZK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206693.LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206694.LANRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206695.LEASYY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206696.LEKKOATLETYKA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206697.LIFT TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206698.LIME BRAINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206699.LITIUM MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206700.LOESCH+PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206701.LOMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206702.LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206703.LUXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206704.M&M BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206705.MAINGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206706.MAKINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206707.MALDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206708.MARKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206709.MARSELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206710.MAWU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206711.MB AUTO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206712.MB TRANSPORT & LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206713.MD-SW5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206714.MDR INWESTYCJE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206715.MDR WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206716.MDS-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206717.MEDIPFLEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206718.MEGAPOLIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206719.MIKRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206720.MJWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206721.MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206722.MODEL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206723.MS ALYANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206724.MWMOTIVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206725.NAFA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206726.NEGROS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206727.NEGROS 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206728.NENEBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206729.NETTOYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206730.NEUMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206731.NEW TELEVISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206732.OCTO-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206733.ODKURZACZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206734.OJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206735.OKONOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206736.OPERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206737.ORFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206738.OSTENDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206739.OUTCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206740.OVERLAP STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206741.OVIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206742.P.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206743.P.R.B. BUDOMAL A.LEŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206744.PDC INDUSTRIAL CENTER 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206745.PEJOT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206746.PELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206747.PERDASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206748.PERSPEKTYWA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206749.PERTUTTI COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206750.PETERS COSMETICS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206751.PG TRANS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206752.PIK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206753.PMD AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206754.POLARO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206755.POLLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206756.POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206757.PRACOWNIA LUNATYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206758.PRESSADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206759.PRO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206760.PROCEDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206761.PROJECT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206762.PROJEKT MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206763.PUNCTUAL BUSINESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206764.REALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206765.RELOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206766."REPUBLIKA SMAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206767.RIDE4LESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206768.RIGID FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206769.ROYALBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206770.RUSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206771.SALON LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206772.SAN MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206773.SANELL PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206774.SASSO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206775.SAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206776."SHAREBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 206777.SILVER WHISPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206778.SK FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206779.SKZ MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206780.SLK GRANULATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206781.SMB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206782.SOCIAL PRO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206783.SOKOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206784.SOLITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206785.SPECTER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206786.SPV OGRODY IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206787.SQADMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206788.STED LINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206789.SUD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206790.SUNFARMING POLSKA INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206791.SUSTAINABLE INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206792.SYSCLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206793.SZUKAMDJ.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206794.ŚWIAT PRZESYŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206795.ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206796.TAPAS BAR PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206797.TARTAK OBRZYCKO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206798.TAXI 393 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206799.TAXI 394 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206800.TEBBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206801.TGR-STOLARSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206802.TORRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206803.TRADYCJA I SMAK KARPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206804.TRANSEU LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206805.TUMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206806.TWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206807.UNEEDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206808.VENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206809.VIENNA VICTORY 1683 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206810.VILLA44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206811.VINNBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206812.VIOLIN INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206813.VISASTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206814.VITALLIFE RENEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206815.VIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206816.VVI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206817.WALTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206818.WASZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206819.WEBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206820.WEKTOR GOSPODARKA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206821.WESTA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206822.WEZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206823.WISDOMIC ELIXIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206824.WORK-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206825."WORKSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206826.WORLD COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206827.XTERRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206828.XYZ GRUPA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206829.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNY ŁĘŻANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206830.ZAKŁADY MIĘSNE ZAKRZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206831.ZEINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206832.ZENDER EQUESTRIAN & ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206833.ZENTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206834.ZIELONY LIŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206835.ZMIANA KLIMATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206836.ZUR SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 206837.ZURKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 206838.EUROPEJSKI INSTYTUT PROMOCJI SZTUKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 206839.NARLITA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 206840.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 206841.REMENTI INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 206842.TORMELO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 206843.POLSKIE CENTRUM ZOYA
Poz. 206844.STOWARZYSZENIE "KRAINA UŚMIECHU"
Poz. 206845.STOWARZYSZENIE "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRZEGORZOWA"
Poz. 206846.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

o) Fundacje

Poz. 206847.FUNDACJA "DOM OPIEKUŃCZY"
Poz. 206848.FUNDACJA "PIES I KOT POD GRUSZĄ"
Poz. 206849.FUNDACJA "ZA GÓRAMI, ZA LASAMI"
Poz. 206850.FUNDACJA PROMOCJI HISTORII I KULTURY ŚREDNIOWIECZNEJ "OLFRYGT"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 206851.FELIX NETWORKS GMBH & CO.KG ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 206852.A&R KOCZYNASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206853.A&R KOCZYNASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206854."ADRO" KOLANEK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206855.AG-ROLBUD ANNA WYRWOL GABRIEL MATEJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206856."AGENCJA SMEREK-KANTOR", JAKUB SMEREK, OREST KANTOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206857.AGROPEX SOBKOWICZ I SOBKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206858.AGROPOLEX M. ROGOZIEWICZ - W. WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206859.AGROPOLEX M. ROGOZIEWICZ - W. WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206860.ALDA, D. BAJER, G. OLSZÓWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206861.ALT-COMPUTER JERZY SOKOLSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 206862.ANHOR T.SOBECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206863.ANMARK B. KRYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206864.ANMARK M. KRYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206865.APARTINFO GUSTINELLI ANTOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206866."ASKLEPIOS" JESZKE-OCHENDAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206867."ASKLEPIOS" JESZKE-OCHENDAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206868."ASPOL" A.SZARZYŃSKI SP.J
Poz. 206869.BAR MLECZNY MIKRUS ROMAN OWSIANNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206870.BAR MLECZNY MIKRUS ROMAN OWSIANNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206871.BAR MLECZNY MIKRUS ROMAN OWSIANNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206872.BAR MLECZNY MIKRUS ROMAN OWSIANNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206873.BARTCHEM LEŚNIAK I BARTNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206874.BARTCHEM LEŚNIAK I BARTNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206875.BHPRO SZAŁAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206876.BHPRO SZAŁAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206877.BHPRO SZAŁAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206878."BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206879."BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206880."BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206881.BIOTUCZ KRZYSZTOF KIKOŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206882.BIOTUCZ KRZYSZTOF KIKOŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206883.BIOTUCZ KRZYSZTOF KIKOŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206884.BMZ INVEST SPÓŁKA JAWNA Z.ORSZULAK
Poz. 206885.BMZ INVEST SPÓŁKA JAWNA Z.ORSZULAK
Poz. 206886.BMZ INVEST SPÓŁKA JAWNA Z.ORSZULAK
Poz. 206887.BP SERVICE CENTER KARIN I TOMASZ EFFENBERG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206888.BRACIA DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206889.BRAIN BENCH MARKOWSKI MIOTKE ZAWISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206890."BUDOMAT" PRUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206891."BUDOMAT" PRUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206892.CHARLIE MOTORCYCLES BUILD & RENTAL SPÓŁKA JAWNA, KAROLINA NOWICKA - OKOŃSKA, RENATA OKOŃSKA
Poz. 206893.CHEMAB BAŃKOWSKA, PAWLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206894.CHEMAB BAŃKOWSKA, PAWLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206895.CORRECT E. MIKAS, J. MIKAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206896.CORRECT E. MIKAS, J. MIKAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206897.DAR-BUS DARIUSZ STACHURA, MAŁGORZATA BURDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206898."DELUX" PRZEWOZY TURYSTYCZNO-PASAŻERSKIE HANDEL-USŁUGI DELUGA KRZYSZTOF-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206899."DELUX" PRZEWOZY TURYSTYCZNO-PASAŻERSKIE HANDEL-USŁUGI DELUGA KRZYSZTOF-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206900."DEMART" - SPÓŁKA JAWNA ŻELAZNY
Poz. 206901."DEMART" - SPÓŁKA JAWNA ŻELAZNY
Poz. 206902.DOM INWEST T. I E. JAPTOK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206903.DOM INWEST T. I E. JAPTOK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206904.DOM INWEST T. I E. JAPTOK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206905.DROMIL KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206906.DROMIL KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206907.ELEKTRON M. S. MATUSZCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206908.ELGROM SUCHECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206909.ELGROM SUCHECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206910.ELMAL TECHNIKA GRZEWCZA JERZY ELAK, PAWEŁ ELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206911.ELMAL TECHNIKA GRZEWCZA JERZY ELAK, PAWEŁ ELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206912.EURONET NORBERT SANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206913.EXPERT J.RUSINKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206914.EXPERT J.RUSINKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206915.F.P.H.U. "ANGELA" ANNA PIECUCH, WIESŁAW PIECUCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206916.FARMA PARTNER R.KWICIŃSKI, D.KOWALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206917.FHUP "JANIX" JANIK JÓZEF SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206918.FIRMA HANDLOWA "TEX" K.DZIEWIERSKA, D.DZIEWIERSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206919.FIRMA HANDLOWA "TEX" K.DZIEWIERSKA,D.DZIEWIERSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206920.FIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI
Poz. 206921.FIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI
Poz. 206922.FIRMA HANDLOWA PIK SPÓŁKA JAWNA HUBERT I KRYSTYNA PIKSA
Poz. 206923.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OLIMP" SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW BRÓG, BOŻENA BRÓG
Poz. 206924.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ŚLEDŹ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206925."FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 206926.FOOD COLOURS BOŻENA PERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206927."FORPOL FORNAL" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206928.FRUCTOP.TOPOLSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206929.FRUCTOP.TOPOLSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206930.FT - ENERGIA F.ZEMBRZUSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206931.GALWANPRO JANUSZ FALKIEWICZ, ZDZISŁAW MAŁEK SPÓLKA JAWNA
Poz. 206932.GLASSINI Ł.CZARNECKI A.GĘSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206933.GOŁUBOWICZ KITA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206934.GRUPA MANTA GÓRKA I PASAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206935.HABER DRUK SPÓŁKA JAWNA H. BIESIADA, A. RATAJCZYK
Poz. 206936.HORYZONT - DEONIZIAK, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206937.IMPLANT DENTAL NEW WAVE SICIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206938.INFO-NET M.KASZUBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206939."IRMAR" MARCZYŃSKA IRENA, MARCZYŃSKI PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206940.K.M.K. MARMUR-GRANIT JÓZEF PIOTR KIEŁB, ZDZISŁAW KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206941.KANCELARIA PRAWNA KIELIAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206942.KORA JAMER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206943.KROKUS IRENEUSZ PNIEWSKI, MIROSŁAW WICHŁACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206944.LEW-WIS TADEUSZ LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206945."MAGNETOFON - T. SERWACH, W. TROSZCZYŃSKI I J. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 206946."MARTEX - W.CIEŚLIŃSKI I K.KRÓL" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206947.MDM OKTAN WŁODARCZYK-MUSIAŁ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206948.MDM OKTAN WŁODARCZYK-MUSIAŁ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206949.MDM OKTAN WŁODARCZYK-MUSIAŁ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206950."MEBLE MARZENIE" WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206951."MEBLE MARZENIE" WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206952."MEBLE MARZENIE" WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206953.MELNIKOV BIURO USŁUG CONSULTINGOWYCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206954.MIDABO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW KOLERSKI, DARIUSZ KOLERSKI
Poz. 206955.MIDABO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW KOLERSKI, DARIUSZ KOLERSKI
Poz. 206956.MIDABO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW KOLERSKI, DARIUSZ KOLERSKI
Poz. 206957.MIDABO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW KOLERSKI, DARIUSZ KOLERSKI
Poz. 206958.MOTO KUŹNIA PIOTR MALEK, MICHAŁ KULPA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206959.MP BRAND M. OLSZANOWSKI, M. OLSZANOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206960.MP BRAND M. OLSZANOWSKI, M. OLSZANOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206961.NOVA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206962.NOVA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206963.NOVA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206964.ORGANIC PROJECT BŁASZCZYK HANCOCK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206965."ORIKON" MACIEJ DYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206966."ORIKON" MACIEJ DYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206967.OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206968.P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206969.P.J. "KOMPLEKS" SPÓŁKA JAWNA P.KRAWCZYK. J.KRAWCZYK
Poz. 206970.P.J. "KOMPLEKS" SPÓŁKA JAWNA P.KRAWCZYK. J.KRAWCZYK
Poz. 206971.P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206972.P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206973."PAKO" PPH - PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH BARTOSZEK, RĄPAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206974."PAKO" PPH - PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH BARTOSZEK, RĄPAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206975."PETROL" M. JASTRZĘBSKI, J. KRAWCZYK, J. MARECIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206976."PETROL" M. JASTRZĘBSKI, J. KRAWCZYK, J. MARECIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206977.PIEKARNIA MAX GRAŻYNA MAKSELON SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206978.PIEKARNIA MAX GRAŻYNA MAKSELON SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206979.POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206980.POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206981.POLTYNK GRZEGORZ PIKOŃ, BOGUSŁAW ZAJAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206982.PRACOWNIA POLIGRAFICZNA SPÓŁKA JAWNA PIOTR NIEDLICH I ROMAN SZWABA
Poz. 206983.PRZEDSIĘBIORSTWO "KAMIŃSKI" MAŁGORZATA KAMIŃSKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206984.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GLOB-AL SPÓŁKA JAWNA A.LEOKAJTIS, A.MILLER
Poz. 206985.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" JOLANTA KUCHARSKA I HENRYK KASZUBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206986.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" JOLANTA KUCHARSKA I HENRYK KASZUBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206987.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" JOLANTA KUCHARSKA I HENRYK KASZUBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206988.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "KAŁAMAJKA KAZIMIERZ" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 206989.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "KAŁAMAJKA KAZIMIERZ" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 206990.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206991.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206992.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206993.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "AUTOCENTRUM" MAZIARZ, KRAWIEC - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206994.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWE I HANDLOWE "OMEGA" SPÓŁKA JAWNA RYCHTER, TWARDZICKI
Poz. 206995.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWE I HANDLOWE "OMEGA" SPÓŁKA JAWNA RYCHTER, TWARDZICKI
Poz. 206996.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWE I HANDLOWE "OMEGA" SPÓŁKA JAWNA RYCHTER, TWARDZICKI
Poz. 206997.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE XENON Z.OPALA,M.RADEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206998.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 206999.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207000.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAMER" - JANUSZ FALKIEWICZ, ZDZISŁAW MAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207001.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SER-WIKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207002.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207003.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207004.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIBEX SPÓŁKA JAWNA JADWIGA CHYBOWSKA; BERNARD SZOŁTYSIK
Poz. 207005.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIBEX SPÓŁKA JAWNA JADWIGA CHYBOWSKA; BERNARD SZOŁTYSIK
Poz. 207006.PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "MED-CON" GRZECHOWIAK, PAŁCZYŃSKA, WIZŁA-STANISZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207007.PRZYSTAŃ LATOCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207008.RAFA KORALOWA KRYSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207009."RAFKO" KUC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207010."RAFKO" KUC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207011."RAFKO" KUC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207012."RAFKO" KUC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207013."RENT COMPLEX" ZDZISŁAW DZIECIUCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207014."REWASZ" ANTONIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207015."ROBI" P. CIECHANOWSKI, U. PĘDZIWILK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207016.RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ CERTIGOS M.HAWEŁEK, M.KAŁUŻA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207017."SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207018."SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207019."SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207020."SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207021.SIREN MINIATURES D. KAŁASKA, I. PROKOP SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207022.SM SEBASTIAN ELIASZ, MACIEJ SIERSZULSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207023.SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207024."SPECMED RADIOLOGIA" ADAM MILLER JERZY MUŚKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207025.SPEDYCJA "UNIA" - SPÓŁKA JAWNA ANNA MAKUCHOWSKA I JACEK MAKUCHOWSKI
Poz. 207026.SPÓŁKA WĘGLOWA "TEPAL" SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ŻABSKI
Poz. 207027."STACJA NARCIARSKA LASKOWA-KAMIONNA CHWASTEK & CHWASTEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207028."STACJA NARCIARSKA LASKOWA-KAMIONNA CHWASTEK & CHWASTEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207029.STELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207030."STOCZEWSKI, GAŁKA, STRZELSKI, DELIKATESY FILMOWE" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207031."STOREX" CZERNIK, ŚLEDZIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207032.STYL MODEN BARBARA KUCHARSKA, JERZY KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 207033.TAJ SPOŁKA JAWNA PIĘTKA ANDRZEJ, PIĘTKA HALINA
Poz. 207034.TAJ SPOŁKA JAWNA PIĘTKA ANDRZEJ, PIĘTKA HALINA
Poz. 207035.UDYCZ PIOTR, WĘGRZYN HENRYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207036.VESSEN CHACHULSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207037.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207038.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207039.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207040.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207041.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207042.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207043.VIP SYLWESTER BOGUSZ, KRZYSZTOF WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207044."VITRE" PATRYK KŁAK, BARTOSZ WACHOWIACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207045.WESTELEKOM PIOTROWSKI, KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207046.WIERNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207047.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY NIESTĘPSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207048.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "SEKURA" M.K. FLADROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207049."ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY LEOPOLD LEOPOLD OCHRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 207050.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOMARPOL" J. ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207051.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOMARPOL" J. ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 207052.ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZTYN SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW BARTOŚ, JANUSZ KIDAWA, MAREK ŚWIGOST
Poz. 207053.ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZTYN SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW BARTOŚ, JANUSZ KIDAWA, MAREK ŚWIGOST

c) Spółki partnerskie

Poz. 207054.BBP BRZÓSKA PONIEWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207055.CIECIÓRSKI, WACŁAWIK SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 207056.KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW PLUTA - NOTARIUSZ JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207057.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW ZUZMAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207058."KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH. SKORECKA SZAJEK URBANIAK SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 207059.KRZYSZTOF PSOTA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207060.KRZYSZTOF PSOTA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207061.KUŚ-ZIELIŃSKA,PAMPUSZKO-ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207062.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ROZ-MED" CZESŁAWA BARYŁA, KAZIMIERZ MROZOWICZ, PAWEŁ WINCZEWSKI-SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 207063.PRO VERITAS ANDRZEJ TOLL I LESZEK BAGNICKI SPÓŁKA PARTNERSKA RADCY PRAWNEGO I DORADCY PODATKOWEGO
Poz. 207064.PRZYCHODNIA LEKARSKA PRO FAMILIA KAŹMIERSKI, ROBASZKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207065.PULS NOWICKA I DZIABAS POŁOŻNA I PIELĘGNIARKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207066.PULS NOWICKA I DZIABAS POŁOŻNA I PIELĘGNIARKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 207067.SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKIA SENSIMED J.SŁOWIK, M.WĘKLAR SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 207068.8TH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207069."ABC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207070.AJP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207071.AKADEMIA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REKREACJI I TURYSTYKI IM. SŁAWOMIRA SZYMCZAKA - AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207072.AKADEMIA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REKREACJI I TURYSTYKI IM. SŁAWOMIRA SZYMCZAKA - AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207073.AKADEMIA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REKREACJI I TURYSTYKI IM. SŁAWOMIRA SZYMCZAKA - AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207074.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207075.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207076.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207077."ANYTA" VASYL SLOBODYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207078.APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207079.APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207080.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSCHODNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207081.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSCHODNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207082.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSCHODNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207083.ARSENAL EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207084.ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207085."AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 207086."AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 207087."AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 207088."AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 207089.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207090.AWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207091.AWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207092."AWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207093."AWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207094.AWSM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207095.BAU-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207096.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207097.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207098.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207099.BCP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207100.BEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207101.BEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207102.BEST STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207103.BEST STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207104.BEST STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207105.BRONOWSCY CZERNICHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207106.BRONOWSCY CZERNICHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207107.BUD-HRD P.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207108.BUDOMEX PUZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207109.BUSINESS ENERGIA KLINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207110.BUSINESS TAX PROFESSIONALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poz. 207111.BUSINESS TAX PROFESSIONALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poz. 207112.BUSINESS TAX PROFESSIONALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poz. 207113.CARE SOLUTIONS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 207114.CENTRUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207115.CENTRUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207116.CGCABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207117.CGCABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207118.CGCABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207119."COLOSEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207120.CONSILATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207121.CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207122.CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RĘDZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207123.CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUWALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207124.DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207125.DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207126.DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207127.DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207128.DOBRA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207129.DOM.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207130.DOM.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207131."DP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207132."DP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207133.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207134.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207135.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207136.EC ZAKRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207137.EC ZAKRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207138."ECO HOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207139.EKOHOUSE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZOWSZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207140.EKOHOUSE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZOWSZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207141.EKOHOUSE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZOWSZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207142.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207143.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207144.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207145.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207146.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207147.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207148.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207149.ESCROW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207150.ESCROW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207151.ESCROW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207152.ESCROW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207153.EURO-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207154.EURO-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207155.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207156.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207157.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207158.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207159.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207160.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207161.FLEXI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207162.FLEXI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207163.FRETLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207164.GABER FG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207165.GABER FG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207166.GABER FG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207167.GABER FG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207168.GEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207169.GEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207170.GEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207171.GEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207172."GÓR-KARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207173.GRA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Poz. 207174.GREENFIELDS ALICIONAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207175.GRUPA APTEK RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207176.GRUPA APTEK RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207177.HARAS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207178.HARDEK CAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207179.HOGTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207180.HOLDING MAXBUD DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207181.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207182.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207183.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207184.ICA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207185.ICA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207186.ICON REAL ESTATE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207187.IGLOTECHNIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 207188.IMEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207189.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BAU" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207190.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BAU" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207191.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BAU" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207192.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CITY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207193.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CITY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207194.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CITY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207195.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207196.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207197.INVESCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207198.INVESTBUD KONSORCJUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207199."INVESTI TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207200."INVESTI TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207201.JC CONCEPT JACEK CUKROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207202.JC CONCEPT JACEK CUKROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207203.JK POŚREDNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207204."JONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207205."JONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207206.KACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207207.KAMIENICA STAROMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207208.KANCELARIA PODATKOWA IRENA OŻÓG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207209.KANCELARIA PODATKOWA IRENA OŻÓG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207210."KANCELARIA PRAWNICZA KOZIŃSKI ROSICKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207211."KANCELARIA PRAWNICZA KOZIŃSKI ROSICKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207212.KANCELARIA RADCOWSKA "LEGE MEDICINAE" KUCZEK I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207213.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOPACKA, MARKIETA, RZUCIDŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207214.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOPACKA, MARKIETA, RZUCIDŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207215.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOPACKA, MARKIETA, RZUCIDŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207216.KDP KANCELARIA ADWOKACKA WITECKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207217.KDP KANCELARIA ADWOKACKA WITECKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207218.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207219.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207220.KOHALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207221.LANDOOR ZAWADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207222.LENAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207223.LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207224.MAGAZYN KOBIET.PL A.KULINKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207225.MAKDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207226.MARINE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207227.MARINE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207228.MARKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207229.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207230.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207231.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207232.MASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207233.MASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207234.MCK SUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207235.MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207236.MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207237.MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207238.MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207239.METCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207240.MK STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207241.MK STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207242.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207243.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207244.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207245.MULTISUPPLY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207246.MX5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207247.MYROSLAVA TYMOFIYIV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207248.NACZEPY POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207249.NACZEPY POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207250.NACZEPY POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207251.NACZEPY POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207252.NEKSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207253.NEM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NDF SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207254.NEM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NDF SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207255.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207256.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207257.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207258.NIERUCHOMOŚCI AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207259.NIERUCHOMOŚCI AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207260.NIERUCHOMOŚCI AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207261.NORDIC HOUSE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT WRZESIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207262.ODNOWA CENTRUM ZDROWIA I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207263.ODNOWA CENTRUM ZDROWIA I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207264.OLIMP ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207265.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207266.PFLEGE MIT HERZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WROCŁAW
Poz. 207267.PHARMAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207268.PHARMAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207269.POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207270.POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207271.POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207272.POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207273."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207274."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207275."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207276.PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207277.PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207278.PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MDM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207279.PRO HANDEL WASŁOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207280.PRO METIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207281.PROXIMO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207282.PUH VERIS - DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207283.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207284.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207285.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207286.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207287.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207288.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207289.ROYAL APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207290.RT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207291.SAMEX L. CIEŚLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207292."SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207293."SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207294."SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207295.SJW MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207296.SŁODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207297.SME PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 207298.SNAŻYK KAROL MORDAKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207299."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207300."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207301."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207302.SPÓŁKA MIESZKANIOWA MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOLE DEWELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207303.SUMMARUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 207304.TEMCO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207305.TOMASZ SALETRA, MARIUSZ SALETRA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 207306.TPO PASTUSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207307."TROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 207308.UGOS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207309.UNIVERSAL JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207310.URZĘDNICZA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207311.URZĘDNICZA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207312.URZĘDNICZA ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207313.VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207314.VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207315.VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207316.VARISART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207317.VENUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207318.VIKING’S THROW MACIEJ NAJDER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207319.WHITEROCK ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207320.WINNERBAR A. RAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207321.WINNERBAR A. RAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207322.WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207323.WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207324.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207325.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207326.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207327.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207328.ZACHODNIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207329.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207330.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207331.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207332.ZAKOPANE ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207333.ZAKOPANE ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207334.ZAKOPANE ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207335.ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 207336.ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 207337.CENTRUM HEVELIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207338.CERAMIKA TUBĄDZIN III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207339.EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207340.EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207341.EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207342.EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207343.FALCON 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BLUE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 207344.FARMACOL ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207345.FARMACOL ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207346.FINANCE AND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 207347.GPB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207348.GPB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207349.GPB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207350.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207351.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207352.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207353.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207354.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207355.LEGISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207356.LUNEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATAJE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207357.SKW LEGAL SIEPSIAK, KOZUB I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207358.SOBOL HEALTH CENTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207359.SOBOL HEALTH CENTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207360.SOBOL HEALTH CENTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207361.W&W PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207362.WEBA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207363.WEBA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 207364.WEBA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 207365.21 CONCORDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207366.3D METAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207367.3D METAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207368.4-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207369.4-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207370.4-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207371."4KRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207372.4TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207373.ABCD INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207374.ABCD INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207375.ABCD INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207376.ABOKHSHEM EXPORT-TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207377."AC & C" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207378.AC&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207379.ACTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207380.ACTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207381.ACTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207382.AD REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207383.AD REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207384.AD REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207385.ADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207386.AESTHETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207387."AGAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207388.AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207389."AGENCJA REKLAMOWA OPTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207390."AGENS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207391."AGNAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207392.AGRO - INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207393.AGRO CHK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207394.AGRO CHK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207395.AGRO CHK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207396.AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207397.AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207398.AGRO KIEŁPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207399.AGRO-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207400.AGRO-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207401.AGRO-GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207402.AGRO-RAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207403.AGRO-RAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207404.AGRO-RAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207405.AGRO-STAR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207406.AGROANALITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207407.AIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207408.AIR TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207409.AJCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207410.AK AGENCJA ALLIANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207411.AK AGENCJA ALLIANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207412.AK_INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207413.AKADEMIA WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207414.AKADEMIA WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207415.AKADEMIA WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207416.ALL 4 OFFICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207417.ALL 4 OFFICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207418.ALL 4 OFFICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207419.ALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207420."ALMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207421."ALMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207422."ALMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207423.ALMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207424.ALTEC DATA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207425.ALTEN CARE 24 MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207426.ALTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207427.ALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207428.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207429.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207430.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207431.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207432.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207433.ALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207434.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207435.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207436.AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207437.AML INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207438.AML INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207439.AMS EVENTS & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207440.AMS EVENTS & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207441.AMS EVENTS & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207442.AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207443.AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207444.AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207445."AN-ELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207446."AN-ELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207447."AN-ELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207448."AN-ELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207449.ANDREWS SHIPYARD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207450.ANEK MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207451.ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207452.ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207453.ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207454.ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207455.ANIMATRONICS. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207456.ANIMATRONICS. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207457.ANKO - BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207458.ANNA PIKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207459.ANNA PIKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207460.ANNA PIKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207461.ANODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207462.AP17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207463.APA STRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207464.APA STRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207465.APARTAMENTY POD ZAMKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207466."APARTAMENTY SŁONIMSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207467."APARTAMENTY SŁONIMSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207468."APARTAMENTY SŁONIMSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207469."APIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207470."APIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207471."APIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207472.APN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207473.APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207474.APT JOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207475."APTEKA LEŚNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207476."APTEKA LEŚNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207477."APTEKA LEŚNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207478."APTEKA VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207479.AQUARIUSBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207480.AQUARIUSBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207481.AQUARIUSBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207482.AR-JA-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207483.ARBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207484.ARCARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207485.ARCHELON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207486.AREXPOL PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207487.AREXTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207488.AREXTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207489.AREXTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207490.ARIEL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207491.ARKADIA BROKER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207492.ARKADIA BROKER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207493.ARKADIA BROKER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207494.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207495.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207496.ARKADIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207497.ARMADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207498.ARMADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207499.ARMADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207500.ARRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207501.ARRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207502."ARS-ART STUDIO AUTORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207503."ARS-ART STUDIO AUTORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207504."ARS-ART STUDIO AUTORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207505.ART-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207506.ART-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207507."ARTBAU AUTOMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207508."ARTBAU AUTOMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207509."ARTBAU AUTOMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207510."ARTDECKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 207511.ARTEMIDA SZKOŁA RODZENIA I REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207512."ARTEX II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207513."ARTEX II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207514."ARTEX II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207515.ARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207516.ARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207517.ARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207518.ASAWIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207519.ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207520.ASSIDUUS EUROPE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207521.ASTOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207522.ATAX AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207523.ATAX AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207524.ATAX AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207525.ATERMI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207526.ATHLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207527.ATM TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207528.ATM TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207529.ATM TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207530.ATOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207531."ATRIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207532.ATWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207533.AUREUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207534.AUREUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207535.AUREUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207536.AURORA CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207537.AUTALIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207538.AUTOBAGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207539."AVALLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207540."AVALLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207541."AVALLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207542."AVALLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207543.AVDD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207544.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207545.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207546.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207547.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207548.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207549.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207550.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207551.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207552.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207553.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207554.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207555.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207556.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207557.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207558.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207559.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207560.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207561.AVIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207562.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207563.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207564.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207565.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207566.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207567.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207568.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207569.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207570.AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207571."AX FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207572.AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207573.AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207574.AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207575."AZURA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207576."AZURA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207577."AZURA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207578.B1 KLUBOKAWIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207579.BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207580.BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207581.BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207582.BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207583.BAJKOWE PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207584.BAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207585.BAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207586."BARG LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207587.BATIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207588.BATIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207589.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207590.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207591.BC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207592.BD LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207593.BD LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207594.BD LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207595.BEAUTY SKIN LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207596.BEAUTY SKIN LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207597.BEAUTY SKIN LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207598.BEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207599.BEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207600.BELOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207601.BELOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207602.BELOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207603.BELVAR COMPLETE GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207604.BELVAR COMPLETE GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207605.BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207606.BERGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207607.BERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207608.BERYLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207609.BEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207610.BEST WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207611.BIACHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207612.BIALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207613.BIALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207614.BIALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207615.BICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207616.BIKE ALEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207617.BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207618.BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207619.BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207620.BIO-NIK ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207621.BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 207622.BIOGASANLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207623.BIOMAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207624.BIURO KREDYTOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207625.BIURO KREDYTOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207626.BIURO KREDYTOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207627.BIURO KSIĘGOWO-KADROWO-PŁACOWE "SK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207628.BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207629.BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207630.BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207631.BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207632.BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207633.BIURO PROJEKTÓW ARTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207634.BL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207635.BL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207636.BL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207637."BLACH DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 207638.BLAK - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207639.BLAK - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207640.BLAK - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207641.BLM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207642.BLM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207643.BLM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207644.BLUE ASTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207645.BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207646.BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207647.BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207648.BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207649.BMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207650.BOGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207651.BOJARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207652."BOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207653."BOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207654."BOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207655."BOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207656.BOOKINGHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207657."BORELAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ
Poz. 207658.BQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207659.BQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207660.BR-TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207661.BR-TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207662.BR-TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207663.BRACKA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207664.BRACKA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207665.BRACKA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207666.BRAND STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207667.BRANDS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207668.BRESLAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207669.BRESLAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207670.BRESLAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207671.BRITANNIA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207672.BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207673.BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207674.BROKER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207675."BROKERSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE AMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207676."BROKERSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE AMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207677."BROKERSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE AMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207678.BUDEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207679.BUDEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207680.BUDEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207681.BUDLEX WINNICA L1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207682.BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207683.BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 207684.BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207685."BUDOWNICZY KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207686."BUDOWNICZY KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207687."BUDOWNICZY KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207688.BUDOWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207689.BUDOWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207690.BUDOWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207691.BUKOWSKO WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207692.BUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207693.BW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207694.BW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207695.BW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207696."BWK PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207697."BWK PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207698."BWK PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207699.C&C BUILDING GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207700.CAMPIÓ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207701.CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207702.CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207703.CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207704.CAR RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207705."CARBO-TOKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207706."CARBO-TOKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207707."CARBO-TOKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207708.CARBOMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207709.CARETRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207710.CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207711.CARPE KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207712.CARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207713."CATALINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207714.CATCH-22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207715.CEFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207716.CEFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207717.CEFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207718.CENTREX SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207719.CENTROSTAL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207720.CENTRUM HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207721."CENTRUM INNOWACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207722."CENTRUM INNOWACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207723."CENTRUM INNOWACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207724."CENTRUM INNOWACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207725.CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207726.CENTRUM MEDYCZNE FLEBOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207727.CENTRUM MEDYCZNE ZAMKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207728.CENTRUM MOTORYZACYJNE "MOTO-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207729.CENTRUM OGRODNICZE "ZIELONY KLOMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207730.CENTRUM OGRODNICZE "ZIELONY KLOMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207731.CENTRUM OGRODNICZE "ZIELONY KLOMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207732.CENTRUM POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207733.CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207734.CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207735.CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207736.CENTRUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207737.CENTRUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207738.CERASUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207739.CEREC_LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207740.CETEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207741.CETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207742.CHDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207743.CHDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207744.CHDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207745.CHECKWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207746.CHICHI4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207747.CHILLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207748.CHROM6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207749.CHROM6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207750.CHROM6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207751.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207752.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207753.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207754.CLEANING & SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207755.CLINPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207756.COMBAT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207757.COMBAT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207758.COMFORT DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207759.COMGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207760.COMMERCIAL & RENTAL COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207761.COMPUTECH SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207762.CONMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207763.CONMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207764.CONMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207765.CONMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207766.CONSEDO - GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207767.CONSEDO - GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207768.CONSEDO - GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207769.CONSILATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207770.CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207771.CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207772.CONTINENTAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207773.CONTINENTAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207774.CORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207775."CORIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207776."CORIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207777.CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207778.CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207779.CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207780.CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207781.CR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207782."CRISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207783."CRISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207784."CRISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207785.CROMARY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207786.CRONUS REAL ESTATE DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207787.CRW OPINION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207788.CTE - PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207789.CUBA ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207790.CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207791.CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207792.CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207793.CUPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207794.CYBERSPORT GG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207795.CYBERSPORT GG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207796.CYBERSPORT GG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207797.CYGNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207798.CYNERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207799.CZAPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207800.CZAPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207801.CZAPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207802.DAMAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207803.DAMAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207804.DAMAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207805.DAMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207806.DAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207807.DAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207808.DAR-YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207809.DAR-YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207810.DARST TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207811.DATAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207812.DATAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207813.DATAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207814.DD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207815.DEK-POL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207816.DEK-POL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207817.DEK-POL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207818.DELOREAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207819.DELTA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207820.DELTA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207821.DELTA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207822."DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207823."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207824."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207825."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207826."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207827."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207828."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207829."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207830."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207831."DESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207832."DETAL POLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207833."DETAL POLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207834."DETAL POLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207835.DEVISU EXTRACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207836.DEVISU EXTRACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207837.DEVISU EXTRACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207838.DISCOVERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207839.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207840.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207841.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207842.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207843.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207844.DISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207845.DJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207846.DJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207847.DJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207848.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207849.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207850.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207851.DKB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207852.DOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207853.DOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207854.DOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207855."DOLMEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207856."DOLMEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207857."DOLMEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207858.DOM I MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207859.DOM LEKARSKI SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207860.DOM LEKARSKI SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207861.DOM LEKARSKI SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207862.DOM.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207863.DOM.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207864.DOM.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207865."DOMINO TIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207866."DOMO - KONKRET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207867."DOMO - KONKRET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207868.DOMUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207869.DOMY NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207870.DON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207871.DON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207872.DON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207873.DON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207874."DORADCA ROLNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207875."DOW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207876."DP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207877."DP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207878."DP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207879."DP SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207880.DP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207881.DP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207882.DP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207883.DREWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207884.DREWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207885.DREWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207886."DREWEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207887."DREWEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207888."DREWEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207889."DREWEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207890.DREWLOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207891."DREWUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207892."DROBIARZ-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207893."DROBIARZ-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207894."DSI SCHAUM CHEMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207895."DSI SCHAUM CHEMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207896."DSI SCHAUM CHEMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207897.DST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207898.DST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207899.DST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207900.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207901.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207902.DST TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207903.DTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207904."DTW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207905.DUCERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207906.DUCERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207907.DUCERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207908.DUKABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207909.DUSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207910."DYNAMIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207911."DYNAMIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207912."DYNAMIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207913."DYNAMIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207914.E-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207915.E-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207916.E-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207917.E-POLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207918.E-SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207919.EATON I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207920.EATON I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207921.EATON I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207922.EC ZAKRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207923.EC ZAKRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207924.EC ZAKRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207925.ECCO KPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207926.ECJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207927.ECO - FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207928.ECO WAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207929.ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207930.ECONNECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207931.ECOVITA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207932.EDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207933.EDUGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207934.EFIRMY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207935."EK-PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207936."EK-PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207937.EKO PAK STROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207938.EKO-EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207939.EKO-EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207940.EKO-EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207941.EKOIDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207942.EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207943."EKOPLAST" KWIATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207944.EKOROL-PALIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207945.EL-POL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207946.EL-POL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207947.ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Poz. 207948.ELCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207949.ELCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207950.ELCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207951.ELEGANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207952.ELEGANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207953.ELEGANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 207954.ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207955.ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207956.ELEKTRABLE ROGUM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207957."ELEKTRO - DOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207958.ELEKTROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207959.ELEKTROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207960.ELEKTROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207961."ELEKTROTERM-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207962."ELEKTROTERM-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207963."ELEKTROTERM-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207964.ELEKTROWNIE WIATROWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207965.ELEKTROWNIE WIATROWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207966.ELEKTROWNIE WIATROWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207967.ELEKTROWNIE WIATROWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207968."ELESA + GANTER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207969."ELESA + GANTER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207970."ELESA + GANTER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207971.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207972.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207973.ELGRA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207974.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207975.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207976.ELGRA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207977.ELPATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207978.ELVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207979.ELVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207980."EMBIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207981."EMBIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207982."EMBIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207983."ENDOKRYNOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207984."ENDOKRYNOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207985."ENDOKRYNOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207986.ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207987.ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207988.ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207989.ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207990.ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207991.ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207992.ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207993.ENERGO-INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207994.ENERGO-INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207995.ENERGO-INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207996.ENERIS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207997.ENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207998.ENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 207999.ENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208000.ENWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208001.EOLIA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208002.EOLIA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208003.EOLIA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208004.EOLIA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208005.EOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208006.EOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208007.EOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208008.EP SOLVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208009."EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208010."EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208011."EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208012."EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208013.EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208014.EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208015.EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208016.EPULO VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208017.EPULO VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208018.ERMELLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208019.ERMELLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208020.ERNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208021.ESP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208022.ESP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208023.ESP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208024.ESPRIT POLAND RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208025.ETCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208026.ETCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208027.ETCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208028.ETS FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208029.ETS FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208030."ETS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208031."ETS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208032."ETS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208033.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208034.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208035.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208036.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208037.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208038.EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208039.EURO CONSTRUCTIONS WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208040.EURO-TRANS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208041.EURO-TRANSAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208042.EUROBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208043.EUROCAR WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208044.EUROGLATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208045.EUROGLATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208046.EUROGLATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208047."EUROLOGIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208048.EUROPEAN CONNECTION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208049.EUROPEAN CONNECTION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208050."EUROPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208051."EUROPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208052."EUROPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208053."EUROSAD.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208054."EUROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208055.EUTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208056.EVEX DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208057."EVJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208058."EVJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208059."EVJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208060.EXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208061.EXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208062.EXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208063.EXGENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208064.EXPLORE MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208065.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208066.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208067.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208068.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208069.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208070.EXPOIMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208071.EXPRESS TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208072.FAKTORIA ZIEM PÓŁNOCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208073.FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208074.FANATIC OLD CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208075."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208076."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208077."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208078."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208079."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208080."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208081."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208082."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208083."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208084."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208085."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208086."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208087."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208088."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208089."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208090."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208091."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208092."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208093."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208094."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208095."FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208096.FARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208097.FARO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208098.FARO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208099.FARO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208100.FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208101.FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208102.FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208103.FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208104.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208105.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208106.FAST CASUAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208107.FAST SERVICE GROUP - 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208108.FB KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208109.FB KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208110.FD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208111.FD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208112.FEDERSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208113.FEDRECHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208114.FEDRECHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208115.FENICE SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208116.FEROMA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208117.FFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208118.FIBERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208119.FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208120.FIIT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208121.FILART INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208122.FINANCELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208123.FIRMA HANDLOWA ROCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208124.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MILAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208125.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MILAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208126.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MILAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208127.FIRMA SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208128.FIRMA SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208129.FIRMA SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208130.FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DIP-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208131.FIRSTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208132."FISCHER- POLSKO- NIEMIECKA SZKÓŁKA DRZEWIARSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208133.FITCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208134.FLEURAMETZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208135.FLEXI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208136.FLEXI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208137.FLEXI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208138.FLOW SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208139.FMG FINANCIAL MARKETING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208140.FMG FINANCIAL MARKETING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208141.FMG FINANCIAL MARKETING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208142.FOL-GOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208143.FOL-GOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208144.FOL-GOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208145.FOLIOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208146.FOLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208147.FORCE TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208148.FRESH LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208149.FRESH LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208150.FRESH LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208151.FRESH LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208152.FRESH SLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208153.FROHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208154.FROHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208155.FROHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208156.FROY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208157.FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208158."FUNDAMENT-SPECJAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208159."FUNDAMENT-SPECJAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208160."FUNDAMENT-SPECJAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208161.FUNDINGBOX ACCELERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208162.GALERIA HIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208163.GALERIA WOLA BATORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208164."GAMA-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208165."GAMA-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208166."GAMA-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208167.GAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208168.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208169.GAP PERSONNEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208170.GARNET GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208171.GARTNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208172.GASTRO UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208173."GASTRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208174.GASTROMED REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208175.GASTROMED REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208176.GASTROMED REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208177.GBSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208178.GBSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208179.GBSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208180.GELF FINANCE THREE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208181.GENERAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208182."GENESIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208183."GENESIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208184."GENESIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208185.GEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208186.GEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208187.GEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208188.GEOPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208189.GEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208190.GEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208191.GEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208192.GGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208193.GIRTAB STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208194.GK AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208195.GLOBTROTER4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208196.GŁÓWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208197.GŁÓWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208198.GO-GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208199.GOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208200.GOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208201.GOLD CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208202.GOLD CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208203.GOLD CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208204.GOLD PARKIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208205.GOLD SUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208206.GOLDGIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208207.GORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208208.GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "JELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208209.GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "JELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208210.GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208211.GOSPODARSTWO ROLNE PRZYSTANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208212."GOSPODARSTWO ROLNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208213.GÓRSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208214.GRABÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208215.GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208216.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208217.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208218.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208219.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208220.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208221.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208222.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208223.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208224.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208225.GRANDYS DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208226.GRANITY KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208227.GRANITY KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208228.GRANITY KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208229.GREEN PELET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208230.GREENLINE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208231.GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208232.GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208233.GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208234.GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208235.GRIESHABER LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208236.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208237.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208238.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208239.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208240.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208241.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208242.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208243.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208244.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208245.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208246.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208247.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208248.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208249.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208250.GROOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208251.GROSS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208252.GRUPA ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208253.GRUPA CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208254."GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208255."GRUPA ONE MILLION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208256.GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO-STARA WIEŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208257.GRUPA SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208258.GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208259.GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208260.GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208261.GRYFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208262.GRYFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208263.GRYFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208264.GSIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208265.GSIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208266.GSIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208267.GST-STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 208268.GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208269.GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208270.GURPREET AND CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208271.GVB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208272.GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208273.GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208274.GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208275.H. GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208276.H. GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208277.HABE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208278.HAIRMESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208279.HAMERNIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208280.HAMMERJOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208281.HAN LONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208282."HAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208283."HAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208284."HAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208285.HARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208286.HARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208287.HARDEK CAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208288.HARDEK CAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208289.HARDEK CAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208290.HARDY CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208291.HARDY CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208292.HARDY CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208293.HAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208294.HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208295.HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208296.HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208297.HEKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208298.HEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208299."HERKULES" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208300."HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208301.HH&HH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208302.HIGH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208303.HIGH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208304."HIPP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208305."HIPP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208306."HIPP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208307.HOME MRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208308.HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208309.HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208310.HOTEL MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208311.HOTEL PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208312.HOTEL ŻYWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208313.HR CONSULTING PARTNERS AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ, ROZWOJU I DORADZTWA PERSONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208314.HR FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208315.HR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208316.HR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208317.HR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208318.HSW-WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208319.HVT GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208320.HVT GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208321.HVT GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208322.HVT GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208323.HYDROMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208324.I AM INWESTYCJE I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208325.I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208326.I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208327.I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208328.ICE - CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208329.ICE - CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208330.ICE - CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208331.IDEA 98 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208332.IDEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208333."IMENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208334."IMENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208335."IMENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208336.IMMO MUSZKIETEROWIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208337.IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208338."IMPULSE COMMERCIAL OFFICE CO. LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208339.INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208340.INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208341.INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208342.INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208343.INDYCZE DELIKATESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208344.INEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208345.INEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208346.INEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208347.INFOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208348.INFOSYS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208349.INFOSYS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208350.INFOSYS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208351.INFOSYS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208352.INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208353.INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208354.INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208355.INKAD ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208356.INNOGY POLSKA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208357.INOPA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208358.INSTALSAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208359.INSTALSAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208360.INSTALSAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208361.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208362.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208363.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208364.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208365.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208366.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208367.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208368.INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208369.INSTYTUT EKSPERTYZ TOKSYKOLOGICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208370.INSTYTUT MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208371.INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208372."INTEC MARITIME SERVICE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208373."INTEC MARITIME SERVICE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208374."INTEC MARITIME SERVICE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208375."INTEGREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208376."INTER - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208377."INTER - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208378."INTER - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208379."INTER STONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208380.INTERARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208381.INTERARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208382."INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208383."INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208384."INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208385."INTERIDE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208386."INTERIDE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208387."INTERIDE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208388.INTERNATIONAL FITNESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208389."INTERRES INTERNATIONAL FAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208390."INTERRES INTERNATIONAL FAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208391."INTERRES INTERNATIONAL FAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208392."INTERTEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208393."INTERTEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208394."INTERTEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208395.INVENTIV HEALTH CLINICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208396.INVEST CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208397.INVEST CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208398.INVEST CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208399.INVEST NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208400.INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208401.INVESTBUD KONSORCJUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208402.INVESTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208403.INVESTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208404.INVESTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208405."INVESTI TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208406."INVESTI TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208407."INVESTI TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208408.INWESTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208409.INWESTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208410.INWESTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208411.IR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208412.IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208413.IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208414.IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208415.ISOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208416.ISOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208417.ISOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208418.ISOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208419.IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208420.IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208421.IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208422.IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208423.ITC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208424."ITOINVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208425.IURE UNIVERSALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208426.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208427.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208428.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208429.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208430.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208431.IW DIAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208432."IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208433."IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208434."IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208435."IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208436.IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208437.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208438.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208439.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208440.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208441.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208442.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208443.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208444.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208445.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208446.J & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208447.J&W JAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208448.JACKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208449.JACKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208450.JACKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208451.JACKSONADAPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208452."JADAR NB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208453."JADAR NB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208454."JADAR NB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208455.JANSEN PRODUKCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208456.JANSEN PRODUKCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208457.JANSEN PRODUKCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208458.JANSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208459.JANSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208460.JANSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208461.JANTOŃ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208462.JANTOŃ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208463.JANTOŃ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208464.JAROCIŃSKIE CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208465.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208466.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208467.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208468.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208469.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208470.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208471.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208472.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208473.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208474.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208475.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208476.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208477.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208478.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208479.JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208480.JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208481.JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208482.JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208483.JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208484.JJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208485.JJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208486.JJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208487.JK ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208488.JK ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208489.JKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208490.JL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208491."JO&CO TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208492.JOBMAN CUSTOMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208493.JOKER FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208494.JOKER FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208495.JOKER FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208496.JONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208497.JONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208498.JOT BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208499.JOT BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208500.JOT BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208501.JOY4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208502.JSM UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208503.JTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208504.JTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208505."K & K BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208506.K S INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208507.KABAN PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208508."KABORO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208509."KADAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208510.KALEVALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208511.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208512.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208513.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208514.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208515.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208516.KAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208517.KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208518.KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208519.KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208520.KANCELARIA BROKERSKA COMPERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208521.KANCELARIA BROKERSKA COMPERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208522.KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208523.KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO BIURO RACHUNKOWE "KRYSTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208524.KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO BIURO RACHUNKOWE "KRYSTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208525.KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO BIURO RACHUNKOWE "KRYSTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208526.KANCELARIA PRAWNA RIO ODDZIAŁ DRUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208527.KANCELARIA RACHUNKOWA ARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208528."KARBONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208529.KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208530.KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208531.KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208532.KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208533.KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208534.KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208535.KARTUSKA PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208536."KATIERINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208537.KAY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208538.KBK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208539.KBK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208540.KBK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208541.KDA RATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208542.KDŁ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208543.KDRC AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208544."KDV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208545."KDV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208546."KDV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208547.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208548.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208549.KEJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208550."KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208551."KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208552."KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208553."KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208554."KEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208555."KEROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208556."KEROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208557."KEROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208558.KGW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208559.KHVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208560.KIESOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208561.KIESOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208562.KIESOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208563.KINSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208564.KKNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208565.KKNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208566.KKNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208567.KKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208568.KLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208569.KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208570.KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208571.KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208572.KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208573.KM BIZNES KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208574.KODEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208575.KOI KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208576.KOM-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208577.KOMFORTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208578."KOMM SPEDYCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208579.KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208580.KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208581.KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208582."KON-BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208583."KON-BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208584."KON-BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208585.KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208586.KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208587.KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208588.KONO STAL SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208589."KONSTANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208590."KONSTANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208591."KONSTANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208592."KONSTANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208593.KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208594.KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208595.KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208596.KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208597.KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208598.KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208599.KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208600.KORBUT TELEENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208601.KOZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208602.KR EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208603.KR EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208604."KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208605."KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208606.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208607.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208608.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208609.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208610.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208611.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208612.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208613.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208614.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208615.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208616.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208617.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208618.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208619.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208620.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208621.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208622.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208623.KRAKÓW PROPERTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208624.KREINTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208625.KREJ PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208626."KRIO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208627."KRIO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208628.KROP-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208629."KROSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208630."KROSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208631."KROSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208632.KRUSZYWA ADAMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208633.KRZEMDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208634.KUJAWIANKA INTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208635.KWANTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208636."LACHOWICZ ENERGY PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208637.LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208638.LANDEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208639.LAPP CONNECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208640.LASERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208641.LASERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208642.LASERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208643.LASZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208644.LASZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208645.LASZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208646.LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208647.LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208648.LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208649."LEAR CORPORATION POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208650.LEASE AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208651.LEFT HOOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208652."LEKARZE SPECJALIŚCI, CENTRUM ALERGOLOGII MEDI-MED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208653."LEKARZE SPECJALIŚCI, CENTRUM ALERGOLOGII MEDI-MED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208654."LEKARZE SPECJALIŚCI, CENTRUM ALERGOLOGII MEDI-MED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208655.LESTEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208656.LESTEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208657.LESTEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208658.LHD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208659.LIANXIANG 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208660.LIDERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208661.LIFE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208662.LIFEBELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208663.LIFEBELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208664."LIFEMED24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208665.LIGHT ERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208666.LIGHT ERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208667.LIGNUM UNICORNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208668.LIGNUM UNICORNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208669.LIMITLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208670.LIMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208671.LINEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208672.LINEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208673.LINEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208674.LION VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208675.LION VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208676.LOCTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208677.LOCTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208678.LOCTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208679.LOGISET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208680.LOGISTYKA-INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208681.LOGO TAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208682.LOGO TAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208683.LOGO TAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208684.LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208685.LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208686.LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208687.LOKATY BUDOWLANE CHŁODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208688.LOKATY BUDOWLANE CHŁODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208689.LOKATY BUDOWLANE CHŁODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208690.LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208691.LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208692.LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208693.LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208694.LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208695.LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208696.LOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208697.LONG SHORT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208698.LONG SHORT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208699.LONG SHORT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208700.LOYD HORECA SERVICES 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208701.LPBW SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208702.LUBAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208703.LUBUSKA FABRYKA OKIEN "PROGRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208704.LUK METAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208705.LUK METAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208706.LUK METAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208707.LUMAX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208708.LUMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208709.ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208710.ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208711.ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208712.ŁOSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208713.ŁÓDŹ INDUSTRIAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208714.ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208715."M & D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208716.M.S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208717.MACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208718.MADAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208719.MAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208720.MAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208721.MAKROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208722.MAKROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208723.MAKROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208724.MALAKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208725."MALTEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208726."MALWA" SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208727."MALWA" SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208728."MALWA" SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208729.MANHATTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208730.MANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208731.MANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208732.MANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208733.MANNAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208734.MANNAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208735.MANNAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208736.MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208737.MARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208738.MARHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208739.MARIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208740."MARK - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208741.MARKIEWICZ - MAZZOLENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208742.MARKIEWICZ - MAZZOLENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208743.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208744.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208745.MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208746.MARTA SHEFTER GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208747.MARTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208748.MARZENIE PODROZNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208749."MASFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208750.MASIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208751.MASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208752.MASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208753.MASTER PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208754.MATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208755.MATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208756.MATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208757.MAVENIR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208758."MAWIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208759."MAWIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208760."MAWIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208761.MAX APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208762."MAX MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208763."MAX MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208764."MAX MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208765.MAXBUD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208766.MAYAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208767.MAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208768."MAZOWIECKA FABRYKA OKIEN EURODACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208769.MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208770.MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208771.MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208772."ME-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208773."ME-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208774."ME-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208775.MEBLE RUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208776.MECEN GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208777.MECENAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208778.MECENAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208779.MEDIA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208780.MEDIA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208781.MEDIA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208782.MEDIKARTE - SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208783.MEDITRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208784.MEGASAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208785.MEGASAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208786.MEGASAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208787.MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208788.MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208789.MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208790.MERENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208791.MERENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208792.MERENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208793."MERITUM LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208794.MERKURY 047 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208795.METTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208796.MGM BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208797.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208798.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208799.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208800.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208801.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208802.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208803.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208804.MGM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208805.MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208806.MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208807.MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208808.MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208809.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208810.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208811.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208812.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208813.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208814.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208815.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208816.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208817.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208818.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208819.MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208820.MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208821.MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208822.MIKOŁOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH "GÓRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208823."MIKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 208824.MILEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208825.MILTEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208826.MINERVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208827."MIŚ-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208828.MITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208829.MITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208830.MITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208831.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208832.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208833.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208834.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208835.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208836.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208837.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208838.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208839.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208840.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208841.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208842.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208843.MM DEVELOPMENT WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208844.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208845.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208846.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208847.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208848.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208849.MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208850.MN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208851.MN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208852.MN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208853.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208854.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208855.MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208856.MOBILICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208857.MOBILICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208858.MOBILICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208859.MOBILICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208860.MODULE PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208861.MOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208862.MOLO MESTWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208863."MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208864."MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208865."MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208866."MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208867."MONA-KONTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208868."MONA-KONTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208869."MONA-KONTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208870."MONA-KONTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208871.MONDI RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208872."MONDO PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208873."MONDO PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208874."MONDO PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208875."MONITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208876."MONITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208877."MONITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208878.MOST ADVANCED POWER UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208879."MOSTOSTAL" BĘDZIN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208880."MOSTOSTAL" BĘDZIN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208881."MOSTOSTAL" BĘDZIN PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208882.MOTIONSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208883."MOTO CENTRUM ZGIERSKA 250" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208884.MOUNTAINCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208885.MOYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208886.MS-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208887.MS-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208888.MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208889.MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208890.MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208891.MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208892.MUCHA EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208893.MULTI PARK III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208894.MULTICUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208895.MURAPOL PROJEKT 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208896.MX5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208897.MY BABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208898.N-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208899."NAD SOLĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208900.NAKATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208901.NATURE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208902.NATURE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208903.NATURE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208904.NAVIGIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208905.ND BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208906.NDF PILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208907.NDI ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208908.NEOBUDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208909.NEOPROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208910.NERIXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208911.NESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208912.NESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208913.NESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208914.NETENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208915.NETTE OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208916.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208917.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208918.NETWORK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208919.NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208920."NEURON AGENCJA PUBLIC RELATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208921."NEURON AGENCJA PUBLIC RELATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208922.NEW ESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208923.NEWBRIDGE NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208924.NEWBRIDGE NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208925.NEWBRIDGE NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208926.NEWCO GRAPHICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208927.NEWS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208928.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MACHÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208929.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208930.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208931.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208932.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UNIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208933.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UNIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208934.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "DIAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208935.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "DIAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208936.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "DIAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208937.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208938.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208939.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208940."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM. ŚW. ELŻBIETY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 208941."NIERUCHOMOŚCI.MAZOWSZE. PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208942.NIWEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208943.NOBLE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208944.NOBLE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208945.NOBLE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208946.NOEXCUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208947.NOMADE KMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208948.NON TIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208949."NORD RE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208950."NORD SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208951.NOT GLIWICE CENTRUM SZKOLENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208952.NOVA - 93 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208953.NOVA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208954.NOVA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208955.NOWA LOGISTIC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208956."NOWYDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208957.NTC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208958.NTC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208959.NVM TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 208960.OBSŁUGA KANCELARII BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208961.ODITK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208962.OFFSHORE MARINE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208963.OIL PETROL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208964.OIL PETROL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208965.OIL PETROL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208966.OK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208967.OKSEN UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208968.OLEANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208969.OLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208970.OLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208971.OLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208972.OLIMP ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208973.OMAPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208974.OMAROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208975.OMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208976.OMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208977.OMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208978."OMEGA DUO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208979."OMEGA DUO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208980.OMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208981.ONWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208982.OP-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208983."OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208984."OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208985."OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208986.OPEN EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208987.OPERATOR KLASTRA ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208988.OPOLSKI KLUB GOLFOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208989.OPOLSKI KLUB GOLFOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208990.OPOLSKI KLUB GOLFOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208991.OPOLSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208992."OPTI INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208993."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208994."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208995."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208996."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208997."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208998."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 208999."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209000."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209001."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209002."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209003."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209004."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209005."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209006."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209007."OPTIMA SP. Z O.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209008.OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209009.OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209010.OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209011.OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209012.OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209013.OPTISORT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209014.OPTOPEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209015.ORANGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209016.ORGANICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209017.ORGANICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209018.ORGANICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209019."ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYBNYCH WŁADYSŁAWOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209020."ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYBNYCH WŁADYSŁAWOWO"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209021."ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYBNYCH WŁADYSŁAWOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209022.ORIENT FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209023.ORIENT FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209024.ORIENT FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209025."ORIZZONTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209026."ORIZZONTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209027."ORIZZONTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209028."ORLEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209029.OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209030.OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209031.OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209032.OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209033.OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209034.OT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209035."OWK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209036.OX PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209037.OŻÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209038.OŻÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209039.OŻÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209040.P.U.P. "UNICUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209041.P.U.P. "UNICUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209042.P.U.P. "UNICUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209043.PAF OPERATOR POCZTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209044.PAGED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209045.PAGED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209046.PAGED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209047.PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209048."PAKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209049."PAKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209050."PAKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209051.PAM CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209052."PANACEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209053."PANACEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209054."PANACEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209055.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO W ŻOŁYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209056.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO W ŻOŁYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209057.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO W ŻOŁYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209058.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO WAWARZYŃCA W DYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209059.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO WAWARZYŃCA W DYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209060.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO WAWARZYŃCA W DYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209061.PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ URSZULI W LUBENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209062.PARK ENERGII SŁONECZNEJ ZGROMADZENIA SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W JAŚLISKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209063.PATERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209064.PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209065.PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209066.PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209067.PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209068.PAYDAY LOANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209069.PC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209070.PC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209071."PCE POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209072.PDC INDUSTRIAL CENTER 85 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209073.PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209074.PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209075.PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209076.PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209077.PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209078.PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209079.PELLET BIOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209080.PERFECT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209081.PERFECTHUNTING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209082.PETROINTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209083.PETROINTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209084.PETROINTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209085.PGE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209086."PHARMALINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209087."PHARMALINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209088."PHARMALINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209089."PHARMALINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209090.PHARMAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209091.PHARMAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209092.PHARMAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209093.PHARMEVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209094.PHOENIX CHEMICALS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209095.PHOENIX CHEMICALS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209096.PHOENIX CHEMICALS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209097.PHOENIX CHEMICALS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209098.PIANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209099.PIANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209100.PIANOHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209101."PIAST-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209102.PIBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209103.PIBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209104.PIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209105.PINI POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209106.PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209107.PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209108.PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209109.PKP CARGO CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209110.PLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209111.PLAST GRUP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209112.PLAST-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209113.PLAST-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209114.PLAST-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209115.PLATFORMA UKRAINA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209116."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209117."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209118."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209119.PODKARPACKA GRUPA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209120.POGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209121."POLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209122."POLIMIX-ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209123.POLSKIE CENTRUM USŁUG DORADCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209124.POLSKIE CENTRUM USŁUG DORADCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209125.POLSKIE MLEKO A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209126.POLVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209127."POŁONINY-KURORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209128."POM ALU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209129."POMORSKA PLATFORMA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209130."POMORSKA PLATFORMA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209131."POMORSKA PLATFORMA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209132.POMORSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNO BADAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209133.POSTIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209134.PPH TRANS KABEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209135.PPH TRANS KABEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209136.PRAWDZIWE JEDZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209137.PRAWDZIWE JEDZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209138.PRAWDZIWE JEDZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209139.PRECEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209140.PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209141.PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209142.PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209143.PRESTIGE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209144.PRESTIGE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209145.PRIMA PORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209146."PRIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209147.PRIVATE KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209148.PRO-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209149.PROBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209150.PROBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209151.PROBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209152.PRODUCT PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209153.PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH METAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209154.PRODUKTY ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209155.PROFESSIONAL BUILDING INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209156.PROFIDEBT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209157.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209158.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209159.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209160.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209161.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209162.PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209163.PROFTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209164.PROFTAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209165.PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209166."PROGRESS XIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209167."PROGRESS XIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209168."PROGRESS XIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209169."PROGRESS XXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209170."PROGRESS XXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209171."PROGRESS XXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209172.PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209173.PROJEKT PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209174.PROJEKT PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209175.PROJEKT PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209176.PROMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209177.PROPERTY INVESTMENT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209178.PRORYB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209179.PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209180.PROTO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209181.PROTO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209182.PROTO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209183.PRUCHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209184.PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209185.PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209186.PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209187.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209188.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209189.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209190.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209191.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209192.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209193.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209194.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209195.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209196.PRZEDSIĘBIORSTWO "W.T.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209197.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209198.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209199.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209200.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "CEGŁOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209201.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209202.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209203.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209204.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209205.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209206.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209207.PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW W ELBLĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209208.PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209209.PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209210.PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209211.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PORĄBKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209212.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZUL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209213.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SELMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209214.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209215.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209216.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209217.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209218.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209219.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209220.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209221.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209222.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209223.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209224.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209225.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209226.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209227.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PEBEROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209228.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "DANWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209229.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "IRINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209230.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CORPORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209231.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CORPORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209232.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209233.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE"JULEK"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209234.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE"JULEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209235.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE"JULEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209236.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWE BIPROPOL-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209237.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209238.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209239.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209240.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209241.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209242.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SAT-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209243.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SAT-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209244.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE I USŁUGOWE "POMROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209245.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE I USŁUGOWE "POMROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209246.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE I USŁUGOWE "POMROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209247."PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE JANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209248."PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE JANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209249."PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE JANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209250.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH W BYTOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209251.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH W BYTOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209252.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH W BYTOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209253.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209254.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209255.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209256.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209257.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE KONSTANTYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209258.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE KONSTANTYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209259.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE KONSTANTYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209260.PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GALERIA MAJSTERKOWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209261.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209262.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209263.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209264.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209265.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209266.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209267.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209268.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TOP SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209269.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUBERTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209270.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209271.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209272.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209273.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TERMOKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209274.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TERMOKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209275.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TERMOKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209276.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ŁADMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209277.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209278.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209279.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209280.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AZYMUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209281.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AZYMUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209282.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AZYMUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209283.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209284.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209285.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209286.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209287.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209288.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209289.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209290.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209291.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"NEPTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209292.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"NEPTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209293.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"NEPTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209294.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"POLONEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209295.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"POLONEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209296.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"UNICEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209297.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MOSBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209298.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209299.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209300.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209301.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209302.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209303.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209304.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209305.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209306.PRZEDSZKOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209307."PRZEMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209308."PRZEMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209309."PRZEMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209310.PRZYCHODNIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209311.PRZYCHODNIA LEKARSKA NA SKARPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209312.PRZYCHODNIA LEKARSKA NA SKARPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209313.PRZYCHODNIA LEKARSKA NA SKARPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209314.PRZYCHODNIA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209315.PRZYCHODNIA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209316.PRZYCHODNIA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209317."PRZYCHODNIA RODZINNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209318."PRZYCHODNIA RODZINNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209319.PSG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209320.PSG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209321.PSG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209322.PSG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209323.PT METAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209324.PURSYNTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209325.PUSZKIN RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIE
Poz. 209326.PYROLLIGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209327.PYSZNY-KOZAK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209328."PZZ" W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209329."PZZ" W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209330."PZZ" W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209331."PZZ" W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209332.Q VESTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209333.Q-GLASSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209334.Q-GLASSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209335.Q-GLASSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209336.Q8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209337.QH EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209338.QH EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209339.QH EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 209340.QLB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209341.QUASO6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209342."QUIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209343."QUIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209344."QUIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209345."QUIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209346.R & C DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209347.R14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209348.RABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209349.RABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209350.RABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209351.RADEVELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209352.RADEVELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209353.RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209354.RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209355.RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209356.RAJO. SEN. KM. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209357.RAKE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209358.RAL CONSTRUCT INVEST POLAND III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209359.RAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209360.RAMSDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209361."RATHGEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209362."RATHGEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209363."RATHGEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209364.RAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209365.RAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209366.RAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209367.RAWA BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209368.RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209369.REAL ESTATE PROJECTS 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209370.RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209371.RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209372.RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209373.RED CLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209374.REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209375.REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209376.REGIONALNE CENTRUM KSIEGOWOŚCI I BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209377.REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209378.REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209379.REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209380.REHAMED-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209381.REHAMED-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209382.REHAMED-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209383.REKLAMA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209384.REKLAMA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209385.REKLAMA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209386."REMILA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209387."REMILA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209388."REMILA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209389.REMKON-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209390.RENOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209391.RENOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209392.RENOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209393."RETAIL CITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209394.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209395.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209396.RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209397.REWOLUCJE ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209398.REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209399.REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209400.REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209401."RJT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209402."RJT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209403."RJT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209404."RM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209405.ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 209406.RODO4ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209407.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209408.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209409.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209410.ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209411.ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209412.ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209413.ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209414.ROMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209415."ROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209416.ROUTESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209417.ROY-JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209418.ROY-JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209419.ROY-JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209420.RP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209421.RP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209422.RPS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209423.RPS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209424.RTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209425.RTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209426.RTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209427.RUMBLE FISH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209428.RUMBLE FISH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209429.RUMBLE FISH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209430.RUSTICANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209431.RWZ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209432."S.K. MODEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209433."S.K. MODEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209434."S.K. MODEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209435.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209436.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209437.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209438.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209439.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209440.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209441.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209442.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209443.S&K FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209444.S&P TAX KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO SIEPSIAK & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209445.S&P TAX KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO SIEPSIAK & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209446.S&P TAX KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO SIEPSIAK & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209447.SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209448.SAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209449.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209450.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209451.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209452.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209453.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209454.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209455.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209456.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209457.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209458.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209459.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209460.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209461.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209462.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209463.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209464.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209465.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209466.SALVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209467.SAMCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209468.SAMCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209469.SAMCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209470.SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209471.SANBORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209472.SANOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209473.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209474.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209475.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209476.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209477.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209478.SAVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209479.SĄDECKA INFRASTRUKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209480.SĄDECKA INFRASTRUKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209481.SĄDECKA INFRASTRUKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209482.SCANDICSOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209483.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209484.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209485.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209486.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209487.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209488.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209489.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209490.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209491.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209492.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209493.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209494.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209495.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209496.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209497.SCANDIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209498.SCAVEN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209499.SCHOBELI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209500.SCHWORER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209501.SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209502.SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209503.SD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209504.SDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209505.SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209506.SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209507.SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209508.SDV TRUCK PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209509.SDV TRUCK PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209510.SEGREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209511.SEIDO IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209512.SEIDO IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209513.SEIDO IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209514.SEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209515.SELEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209516.SERVISBUD TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209517.SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209518.SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209519.SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209520.SEVEN SEAS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209521.SHANDONG INTERNATIONAL (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209522.SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209523.SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209524.SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209525.SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209526.SHOPSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209527.SHORE INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209528.SIDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209529."SIEĆ HANDLOWA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209530."SIEĆ HANDLOWA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209531."SIEĆ HANDLOWA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 209532.SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209533.SILENT RIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209534."SILESIA OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209535."SILESIA OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209536."SILESIA OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209537."SILESIA OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209538.SILESIA-KALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209539.SILICON CREATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209540.SILICON CREATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209541.SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209542."SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209543."SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209544."SINAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209545.SINCE WROCLAW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209546.SIOSTRY - OPIEKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209547.SIOSTRY - OPIEKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209548.SIOSTRY - OPIEKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209549.SK EXPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Poz. 209550.SKAWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209551."SKAWIŃSKI&FISCHER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209552.SKILL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209553.SKÓROPOL.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209554.SLIMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209555.SM FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209556.SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209557.SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209558.SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209559.SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209560.SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209561.SMARTECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209562.SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209563.SME PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209564.SOFTWARE BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209565."SOLAR-BIN DUCTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 209566.SOLE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209567.SOLGEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209568.SOLID FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209569."SOLIDA FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209570.SOT DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209571.SOT DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209572.SOT DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209573."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209574."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209575."SOUVRE INTERNATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209576.SP-DJ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209577.SPARROW TRADING & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209578.SPEC REJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209579.SPEKTRUM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209580.SPOŁEM ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209581.SPORT - TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209582.SPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209583.STAL-PEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209584."STALKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209585.STAR PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209586.STARCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209587.STAROSĄDECKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209588.STAROSĄDECKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209589.STAROSĄDECKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209590."STEICO JOIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209591.STENCEL KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209592.STENCEL KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209593.STENCEL KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209594."STETINUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209595.STK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209596.STOCK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209597."STOCK OUTLET EU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209598.STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209599.STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209600.STOP NADCIŚNIENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209601."STORCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209602.STREEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209603.SUBIEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209604.SUMIKA CERAMICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209605.SUNLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209606.SUNLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209607.SUNLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209608.SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209609.SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209610.SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209611.SV INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209612."SW - SOLAR CZARNA WODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209613.SYNDESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209614."SYNDROM" KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209615.SYNTEX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209616.SZKŁO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209617.SZKŁO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209618.SZLACHETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209619.SZYBKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209620.SZYBKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209621.SZYBKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209622.SZYDZIU DANIELTRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209623.ŚLĄSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE PRZEMYSŁU LOTNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209624."ŚLIMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209625."ŚLIMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209626."ŚLIMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209627."ŚWIDNICKIE GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209628.T.D. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209629.T&J COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209630.TADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209631.TADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209632.TADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209633.TARCO VEJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209634.TARCO VEJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209635.TARCO VEJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209636.TARGET SERVICE AND CONTRACTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209637.TASOMIX 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209638.TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209639.TATRZAŃSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209640.TAURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209641.TAURUS SFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209642.TAXI 298 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209643.TAXPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209644.TB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209645.TD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209646.TD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209647.TD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209648.TECHNOLOGIE NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209649.TECHNOLOGIE NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209650.TECHNOLOGIE NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209651.TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209652.TEKTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209653.TEKTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209654.TEKTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209655.TEKTONIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209656.TELEWIZJA PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209657.TELKOM - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209658.TEMPLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209659.TENG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209660.TENG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209661.TENG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209662.TERMEX-FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209663.TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209664."TERMINAL PRZEŁADUNKOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209665."TERMINAL PRZEŁADUNKOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209666."TERMINAL PRZEŁADUNKOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209667.TESLAB MEDICA INSTYTUT BADAWCZO ROZWOJOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209668.TETENAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209669.TETENAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209670.TETENAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209671.TETENAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209672."TEXTIL TRANSPORTEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209673."TFCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209674."TFCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209675."TFCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209676.THATEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209677.THE FILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209678.THE FILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209679.THE FILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209680.THE MOTHERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209681.THE MOTHERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209682.THE MOTHERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209683.THE ROYAL SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209684.THEBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209685.THINK PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209686.THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209687.TIKET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209688.TIMBER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209689.TIMON - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209690.TIRE ECO FUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209691.TK POLSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209692."TOP TEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209693."TOP TEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209694."TOP TEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209695.TOPHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209696.TORUSTECH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209697.TORUSTECH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209698.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZYNSZÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209699."TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLECKU"
Poz. 209700."TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLECKU"
Poz. 209701."TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLECKU"
Poz. 209702."TOWER BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209703."TOWER BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209704."TOWER BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209705.TPKA-2014-6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209706.TRAFFIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209707.TRAFFIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209708.TRAFFIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209709.TRANSEARCH INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209710.TRANSMAR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209711.TRANSMAR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209712.TRANSMAR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209713.TRAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209714.TRAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209715.TRAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209716.TRESMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209717.TRESMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209718.TRESMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209719.TRIFORIUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209720.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209721.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209722.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209723.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209724.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209725.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209726.TRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209727.TROLL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209728.TROLL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209729.TROLL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209730.TRUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209731."TSUBAME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209732.TT SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209733.TT SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209734.TT SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209735.TUSZYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209736.TYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209737.TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209738.TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209739.TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209740.TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209741.U OSKARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209742.UBER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209743.UBEZPIECZENIA FOR ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209744.UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209745.UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209746.UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209747.ULTIMATE LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209748.ULTIMATE LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209749.ULTIMATE LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209750.ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209751.ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209752.ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209753.ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209754.ULTRAMAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209755."UMBRELLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209756."UNI-AWEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209757.UNITS RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209758.UPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209759.UPSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209760.URIARTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209761.URIARTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209762.URIARTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209763.URKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209764.USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209765.USŁUGI PORZĄDKOWE I OPIEKUŃCZE "BŁYSK" I & M.HACKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209766.USŁUGI PORZĄDKOWE I OPIEKUŃCZE "BŁYSK" I & M.HACKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209767.USŁUGOWY ZAKŁAD OPTYCZNY "SMOLIŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209768."UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209769.V & O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209770.V & O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209771.V & O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209772.VAN BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209773.VAN-EXPRESS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209774.VAN-EXPRESS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209775.VAN-EXPRESS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209776."VANBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209777.VARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209778.VECTOR SMART DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209779.VELA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209780.VELOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209781.VENATRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209782.VENATRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209783.VENATRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209784.VENDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209785.VENERDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209786.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209787.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209788.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209789.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209790.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209791.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209792.VIABILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209793.VIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209794.VIDECRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209795.VIDECRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209796.VIDECRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209797."VIGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209798."VIGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209799."VIGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209800.VILISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209801.VIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209802.VIRIDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209803.VIRIDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209804.VIRIDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209805.VISVITALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209806.VITAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209807.VITAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209808.VITO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 209809.VN- TIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209810.VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209811.VT KOMPLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209812.W.K. TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209813."WABO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209814.WAC-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209815.WALLYGOO G11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209816.WARMIA - MAZURY AKWAKULTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209817.WARMIA - MAZURY AKWAKULTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209818."WARTA" HUTA SZKLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209819."WARTA" HUTA SZKLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209820."WARTA" HUTA SZKLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209821."WASILEWSKI I SYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209822."WASILEWSKI I SYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209823."WASILEWSKI I SYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209824."WASILEWSKI I SYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209825.WAWA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209826.WAWSOFT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209827."WEATHERFORD POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209828.WEBER INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209829.WEBER INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209830.WESTERN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209831.WESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209832.WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209833.WIELKOPOLSKIE LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209834.WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD HANDLOWY "PIOMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209835.WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD HANDLOWY "PIOMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209836.WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD HANDLOWY "PIOMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209837."WIKOM" -WODOCIĄGI I OCZYSZCZANIE MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209838.WILLET 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209839.WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209840.WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209841.WISI AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209842.WITKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209843.WITKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209844.WITKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209845.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209846.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209847.WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209848.WIZART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209849.WKSIEGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209850.WM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 209851.WO-PA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209852.WOART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209853.WOART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209854.WODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209855.WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209856.WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209857.WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209858.WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209859.WOLA FIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209860.WOLA FIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209861.WOLA FIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209862.WORKSPACE INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209863.WOTARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209864.WOTARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209865.WOTARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209866.WRATISLAVIA TRANSLATION HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209867.WRATISLAVIA TRANSLATION HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209868.WRATISLAVIA TRANSLATION HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209869.WRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209870."WYDAWNICTWA DRUGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209871."WYDAWNICTWA DRUGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209872."WYDAWNICTWA DRUGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209873."WYDAWNICTWO DEL PRADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209874.WZB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209875.X-MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209876.XENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209877.XENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209878.XENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209879.XIN WEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209880.XSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209881.XSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209882.XSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209883.XSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209884.XYSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209885.XYSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209886.XYSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209887.ZACHODNIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209888.ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW "GRODZIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209889.ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW "GRODZIEC"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209890.ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW "GRODZIEC"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209891.ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209892.ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209893.ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209894.ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209895.ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209896.ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209897.ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209898.ZAKŁAD CERAMICZNO-BETONIARSKI "CERBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209899.ZAKŁAD CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA-ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209900.ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209901."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W BISZTYNKU
Poz. 209902.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209903.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209904.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209905.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209906.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209907."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209908."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209909."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209910."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209911.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209912.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209913.ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH W. SZOSTAK, A. DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209914.ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZEDBORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209915.ZAKŁAD PRODUKCYJNO WYDOBYWCZY GEO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209916.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "PLONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209917.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "PLONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209918.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "PLONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209919.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WELDMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209920.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WELDMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209921.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WELDMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209922.ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209923.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SŁAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209924.ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ "EKO-PAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209925.ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ "EKO-PAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209926.ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ "EKO-PAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209927.ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ "EKO-PAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209928.ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI "MOP 83" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209929.ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI "MOP 83" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209930.ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI "MOP 83" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209931.ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI "MOP 83" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209932.ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209933.ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209934.ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209935.ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209936."ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE
Poz. 209937.ZAKŁAD USŁUG ODLEWNICZYCH "ALKAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 209938.ZANNINI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209939.ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209940.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "STORNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209941.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "STORNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209942.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "STORNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209943.ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209944.ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209945.ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209946.ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209947.ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209948.ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209949.ZHONG ZHENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209950."ZIELONA APTEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209951."ZIELONA APTEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209952."ZIELONA APTEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209953.ZŁOTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209954.ZŁOTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209955.ZŁOTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209956.ZPR EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209957.ZTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209958.ŻABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209959.ŻABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209960.ŻABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209961."ŻUBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209962.ŻURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 209963.ŻURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 209964."ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209965."ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209966."ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209967."ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209968.APP-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209969.APP-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209970.ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: ARMATURA KRAKÓW S.A
Poz. 209971.ASEC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209972.BFF MEDFINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209973.BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209974.BUDIMEX INWESTYCJE "GRUNWALD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209975.BUDIMEX INWESTYCJE "GRUNWALD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209976.BUDIMEX INWESTYCJE "GRUNWALD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209977.BUDIMEX INWESTYCJE "GRUNWALD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209978."BUSINESS COMMUNICATIONS ASSOCIATES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209979.BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209980.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209981.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209982.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209983.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209984.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209985.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209986.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209987.CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209988.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209989.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209990.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209991.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209992.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209993.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209994.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209995.COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209996.CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209997.CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209998.CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 209999.CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210000."CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210001."CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210002."CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210003."CZARNACKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210004."DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210005."DOTCABLE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210006.E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210007.E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210008.E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210009.E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210010.ECS TOWERCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210011.EKOENERGIA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210012.EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 210013.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210014.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210015.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210016.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210017.FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210018.FABRYKA FIRANEK, TIULU I KORONEK SZLENKIER, WYDŻGA I WEYER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210019.FABRYKA FIRANEK, TIULU I KORONEK SZLENKIER, WYDŻGA I WEYER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210020.HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210021.INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210022.INNYTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210023.JANTOŃ INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 210024.KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210025.KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210026.KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210027.KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210028.KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210029."LIBER" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210030.LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210031.MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210032.METALCHEM - WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210033.METROSTAV POLSKA SPOŁKA AKCYJNA
Poz. 210034.MIEJSKI KLUB SIATKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210035.MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210036.NADWOZIA-PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210037.NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210038.NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 210039."NOVEXAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210040."NOVEXAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210041."NOVEXAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210042."NOVEXAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210043."PERWIG-HYDROLUB" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210044.PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210045.POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210046.POMORSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE "POL-BUILDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210047.POSTERIOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210048.PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210049.PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210050.PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210051.PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210052.PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210053.PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210054.PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210055.PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210056.PRZEDSIĘBIORSTWO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210057.PRZEDSIĘBIORSTWO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210058.PRZEDSIĘBIORSTWO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210059.PRZEDSIĘBIORSTWO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210060.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 210061.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 210062.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 210063.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 210064.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210065.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210066.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210067.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210068.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W PŁOCKU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210069.PRZEDSIĘBIORSTWO ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210070.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210071.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210072.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210073.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210074.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210075.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210076.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210077.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210078.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210079.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210080.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210081.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210082.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210083.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210084.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210085.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210086.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210087.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210088.PYROLINE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210089.RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210090.RATIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210091."RUCH" CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210092."RUCH" CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210093."SIARKOPOL" GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210094."SIARKOPOL" GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210095."SIARKOPOL" GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210096."SIARKOPOL" GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210097.SILESIA NEW ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210098.SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210099.SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210100.SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210101.SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210102.SYNERGIA FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210103.TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210104.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210105.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210106.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210107.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210108.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210109.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210110.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210111.TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210112.TELOMER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210113.TELOMER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210114.TELOMER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210115.TELOMER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210116.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210117.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210118.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210119.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210120."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210121."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210122."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210123."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210124."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210125."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210126."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210127."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210128.ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "ECHO-SON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210129.ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "ECHO-SON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210130.ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "ECHO-SON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210131.ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "ECHO-SON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210132.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210133.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210134.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210135.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 210136.ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH "SHL" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 210137.3KULTURY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 210138.AKCES LAB - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 210139.BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Poz. 210140.BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Poz. 210141.BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Poz. 210142.BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Poz. 210143.BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE
Poz. 210144.BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZEGOWIE
Poz. 210145.BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZEGOWIE
Poz. 210146.BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZEGOWIE
Poz. 210147.BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZEGOWIE
Poz. 210148.BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY
Poz. 210149.CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZARNKOWIE
Poz. 210150.CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZGAL" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 210151.GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA
Poz. 210152.GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA
Poz. 210153.GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA
Poz. 210154.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 210155.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 210156.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 210157.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 210158.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" POCZESNA Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ
Poz. 210159.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" POCZESNA Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ
Poz. 210160.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" POCZESNA Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ
Poz. 210161.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ABRAMOWIE
Poz. 210162.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ABRAMOWIE
Poz. 210163.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ABRAMOWIE
Poz. 210164.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GNIEŹNIE
Poz. 210165.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KALISKACH
Poz. 210166.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KALISKACH
Poz. 210167.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KALISKACH
Poz. 210168.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI W BOLESŁAWCU
Poz. 210169.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Poz. 210170.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Poz. 210171.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Poz. 210172.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARSZEWACH
Poz. 210173.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STĘSZEWIE
Poz. 210174.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STĘSZEWIE
Poz. 210175.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOWIE PODGÓRNYM
Poz. 210176.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOWIE PODGÓRNYM
Poz. 210177.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELBARKU W LIKWIDACJI
Poz. 210178.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELBARKU W LIKWIDACJI
Poz. 210179.GOSTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210180.HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "WAWRZYN" W BARTOSZYCACH
Poz. 210181.HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 210182.INWESTYCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOŁOBRZEG" Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU
Poz. 210183.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH ZŁOM-STAL
Poz. 210184.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH ZŁOM-STAL
Poz. 210185.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH ZŁOM-STAL
Poz. 210186.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WAŁBRZYCHU
Poz. 210187.NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210188.NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210189.NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210190.NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210191.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 210192.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 210193.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 210194.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 210195.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU
Poz. 210196.RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ASKO-SPORT"
Poz. 210197.RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ASKO-SPORT"
Poz. 210198.RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ASKO-SPORT"
Poz. 210199.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ" W BOBROWNIKACH W LIKWIDACJI
Poz. 210200.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUCHWAŁOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 210201.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUCHWAŁOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 210202.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUCHWAŁOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 210203.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUCHWAŁOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 210204.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICACH
Poz. 210205.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MOCHNATE W LIKWIDACJI
Poz. 210206."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WAŁBRZYCHU
Poz. 210207.SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH "PIONIER I" W BIAŁYMSTOKU W LIKWIDACJI
Poz. 210208.SPÓŁDZIELCZY KLUB INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH INVESTMENT
Poz. 210209.SPÓŁDZIELNIA "METROL" W SIANOWIE
Poz. 210210.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OSIEDLE NA SKARPIE"
Poz. 210211.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OSIEDLE NA SKARPIE"
Poz. 210212.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"
Poz. 210213.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"
Poz. 210214.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"
Poz. 210215.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"
Poz. 210216.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA DOM
Poz. 210217.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA DOM
Poz. 210218.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA DOM
Poz. 210219.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NADZIEJA"
Poz. 210220.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINWAR"
Poz. 210221.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINWAR"
Poz. 210222.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINWAR"
Poz. 210223.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZGODA"
Poz. 210224.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH NAROL Z SIEDZIBĄ LIPSKO W LIKWIDACJI
Poz. 210225.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DMOSINIE W LIKWIDACJI
Poz. 210226.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DMOSINIE W LIKWIDACJI
Poz. 210227.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DMOSINIE W LIKWIDACJI
Poz. 210228.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 210229.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FLISAK"
Poz. 210230.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FLISAK"
Poz. 210231.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FLISAK"
Poz. 210232.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" W BĘDZINIE
Poz. 210233.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" W BĘDZINIE
Poz. 210234.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" W BĘDZINIE
Poz. 210235.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEZIORANKA"
Poz. 210236.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE
Poz. 210237.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE
Poz. 210238.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE
Poz. 210239.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
Poz. 210240.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 210241.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 210242.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 210243.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH
Poz. 210244.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH
Poz. 210245.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"
Poz. 210246.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"
Poz. 210247.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"
Poz. 210248.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W SYCOWIE
Poz. 210249.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W SYCOWIE
Poz. 210250.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W SYCOWIE
Poz. 210251.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA RODZINA"
Poz. 210252.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA RODZINA"
Poz. 210253.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA"MŁODA RODZINA"
Poz. 210254.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PRZYBRODZIE
Poz. 210255.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MASZEWIE W LIKWIDACJI
Poz. 210256.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SOKÓŁCE
Poz. 210257.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SOKÓŁCE
Poz. 210258.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SOKÓŁCE
Poz. 210259.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WICKU
Poz. 210260.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WICKU
Poz. 210261.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WICKU
Poz. 210262.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "CENTRUM"
Poz. 210263.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "CENTRUM"
Poz. 210264.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "CENTRUM"
Poz. 210265.SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE
Poz. 210266.SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARNOWSKA ODZIEŻ"
Poz. 210267.SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARNOWSKA ODZIEŻ"
Poz. 210268.SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARNOWSKA ODZIEŻ"
Poz. 210269.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"
Poz. 210270.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"
Poz. 210271.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"
Poz. 210272.SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W ŁĘTOWNI
Poz. 210273.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T
Poz. 210274.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH
Poz. 210275.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH
Poz. 210276.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH
Poz. 210277.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ "SŁONECZNA"
Poz. 210278.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ "SŁONECZNA"
Poz. 210279.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ "SŁONECZNA"
Poz. 210280.WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA
Poz. 210281.WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 210282.AEROKLUB OSTROWSKI
Poz. 210283.AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY
Poz. 210284.AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY
Poz. 210285.AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY
Poz. 210286.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONE BIESZCZADY"
Poz. 210287.ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
Poz. 210288.ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
Poz. 210289.MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DWÓJKA ZAWIERCIE"
Poz. 210290.OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE
Poz. 210291.POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA
Poz. 210292.POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA
Poz. 210293.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210294.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210295.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210296.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210297.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210298.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210299.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210300.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210301.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210302.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210303.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210304.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210305.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210306.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210307.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210308.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210309.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210310.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210311.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210312.POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ
Poz. 210313.POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNEJ (PTDBT)
Poz. 210314.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
Poz. 210315.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
Poz. 210316.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
Poz. 210317.RADOMSZCZAŃSKI KOLEKTYW SPORTOWY "RKS RADOMSKO"
Poz. 210318.STOWARZYSZENIE EXCALIBUR
Poz. 210319.STOWARZYSZENIE EXCALIBUR
Poz. 210320.STOWARZYSZENIE EXCALIBUR
Poz. 210321.STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO ŚW. JANA SARKANDRA"
Poz. 210322.STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO ŚW. JANA SARKANDRA"
Poz. 210323.STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO ŚW. JANA SARKANDRA"
Poz. 210324.STOWARZYSZENIE "GSTEAM.PL"
Poz. 210325.STOWARZYSZENIE "GSTEAM.PL"
Poz. 210326.STOWARZYSZENIE "NASZ REGION"
Poz. 210327.STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA CZOSNOWA"
Poz. 210328.STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA CZOSNOWA"
Poz. 210329.STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA CZOSNOWA"
Poz. 210330.STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA CZOSNOWA"
Poz. 210331.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Poz. 210332.STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA DZIERŻONIÓW
Poz. 210333.STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE SZTUKA
Poz. 210334.STOWARZYSZENIE B-4
Poz. 210335.STOWARZYSZENIE CHIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE
Poz. 210336.STOWARZYSZENIE CHIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE
Poz. 210337.STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ BIELSKO-BIALSKI
Poz. 210338.STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
Poz. 210339.STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I SAMORZĄDOWYCH W LIKWIDACJI
Poz. 210340.STOWARZYSZENIE INSTYTUT INFORMACJI PUBLICZNEJ
Poz. 210341."STOWARZYSZENIE MOTORYZACYJNE - AUTOMOBILKLUB DOLNOŚLĄSKI"
Poz. 210342.STOWARZYSZENIE NA SCENIE
Poz. 210343.STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA POCYSTERSKIEGO W BIERZWNIKU / MARIENWALDE/
Poz. 210344.STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA POCYSTERSKIEGO W BIERZWNIKU / MARIENWALDE/
Poz. 210345.STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART
Poz. 210346.STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART
Poz. 210347.STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA
Poz. 210348.STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA
Poz. 210349.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "CZWÓRKI" W ZAMBROWIE
Poz. 210350.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "CZWÓRKI" W ZAMBROWIE
Poz. 210351.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210352.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210353.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210354.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210355.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210356.STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ "POMÓŻ AFRYCE"
Poz. 210357.STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY LUDOWEJ "OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"
Poz. 210358.STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY LUDOWEJ "OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"
Poz. 210359.STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW CUKROWNIKÓW
Poz. 210360.STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW CUKROWNIKÓW
Poz. 210361.ŚRODKOWO-EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLENIA MŁODZIEŻY
Poz. 210362.ŚRODKOWO-EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLENIA MŁODZIEŻY
Poz. 210363.WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA)
Poz. 210364.WIMPEL - STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE
Poz. 210365.WIMPEL - STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE
Poz. 210366.WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210367.WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210368.WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210369.YACHT CLUB SAIL AWAY
Poz. 210370.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210371.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210372.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 210373.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
Poz. 210374.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
Poz. 210375.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
Poz. 210376.ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 210377.SZCZYRKOWSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH W SZCZYRKU

o) Fundacje

Poz. 210378.EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Poz. 210379.EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Poz. 210380.FUNDACJA "SPE SALVI"
Poz. 210381.FUNDACJA "SPE SALVI"
Poz. 210382.FUNDACJA "SPE SALVI"
Poz. 210383.FUNDACJA "SPE SALVI"
Poz. 210384.FUNDACJA AKADEMIA AESCULAP
Poz. 210385.FUNDACJA AKADEMIA ELTELA
Poz. 210386.FUNDACJA AKCEPTACJA
Poz. 210387.FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO
Poz. 210388.FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO
Poz. 210389.FUNDACJA AM TENIS
Poz. 210390.FUNDACJA AM TENIS
Poz. 210391.FUNDACJA AM TENIS
Poz. 210392.FUNDACJA ARS RESTITUTA
Poz. 210393.FUNDACJA ARS RESTITUTA
Poz. 210394.FUNDACJA IM. JULKI BONK "WALCZ O MNIE"
Poz. 210395.FUNDACJA IM. JULKI BONK "WALCZ O MNIE"
Poz. 210396.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210397.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210398.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210399.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210400.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210401.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210402.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210403.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210404.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210405.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210406.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210407.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210408.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210409.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Poz. 210410.FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI GOSPODARCZEJ "RZECZPOSPOLITA"
Poz. 210411.FUNDACJA JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU "VINEA"
Poz. 210412.FUNDACJA KAMERING
Poz. 210413.FUNDACJA KONSONANS
Poz. 210414.FUNDACJA LABORATORIUM TURYSTYKI
Poz. 210415.FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW EDUKACJI SZKOLNEJ W LIKWIDACJI
Poz. 210416.FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ Z DOMU"
Poz. 210417.FUNDACJA PARAVOLLEY POLAND
Poz. 210418.FUNDACJA POLONIUM
Poz. 210419.FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
Poz. 210420.FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PLANETARIUM I MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Poz. 210421.FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PLANETARIUM I MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Poz. 210422.FUNDACJA ROLNA "PLON"
Poz. 210423.FUNDACJA ROLNA "PLON"
Poz. 210424.FUNDACJA ROZWOJU MIKROREGIONÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
Poz. 210425.FUNDACJA ROZWOJU MIKROREGIONÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
Poz. 210426.FUNDACJA ROZWOJU MIKROREGIONÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
Poz. 210427.FUNDACJA ROZWOJU MIKROREGIONÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
Poz. 210428."FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA"
Poz. 210429."FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA"
Poz. 210430.FUNDACJA VOLO VIVERE
Poz. 210431.FUNDACJA VOLO VIVERE
Poz. 210432.NATURA
Poz. 210433.NATURA
Poz. 210434.NATURA
Poz. 210435.NATURA
Poz. 210436.NATURA
Poz. 210437.NATURA
Poz. 210438.NATURA
Poz. 210439.NATURA
Poz. 210440.NATURA
Poz. 210441.NATURA
Poz. 210442.NATURA
Poz. 210443.NATURA
Poz. 210444.NATURA
Poz. 210445.NATURA
Poz. 210446.NATURA
Poz. 210447.PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU
Poz. 210448.PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU
Poz. 210449.ŻAK BRANICKA FOUNDATION
Poz. 210450.ŻAK BRANICKA FOUNDATION
Poz. 210451.ŻAK BRANICKA FOUNDATION
Poz. 210452.ŻAK BRANICKA FOUNDATION

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 210453.CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Poz. 210454.CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Poz. 210455.CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIMANOWEJ
Poz. 210456.CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIMANOWEJ

p) Izby rzemieślnicze

Poz. 210457.IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

p) Kółka rolnicze

Poz. 210458.KÓŁKO ROLNICZE Z SIEDZIBĄ W WITOWIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 210459.FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 210460.GÜNTER BUSCH ELEKTROMONTAGE UND HANDEL E.K. PRZEDSIĘBIORCA JEDNOOSOBOWY ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 210461.HITACHI, LTD. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 210462.INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 210463.ISA AUGUSTIN INDUSTRIE-SERVICE GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 210464.MSF - ENGENHARIA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 210465.TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS SAS (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 210466.WSPÓLNA ORGANIZACJA "INTEROCEANMETAL"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 210467.BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK" W BYDGOSZCZY
Poz. 210468.LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESKID" - BRENNA
Poz. 210469.LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESKID" - BRENNA
Poz. 210470.LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESKID" - BRENNA
Poz. 210471.MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRAJNA" W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Poz. 210472.MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRAJNA" W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Poz. 210473.ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB "CROSS"
Poz. 210474.ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB "CROSS"

p) Związki zawodowe

Poz. 210475.ZWIĄZEK ZAWODOWY "BUDOWLANI" ZARZĄD ZAKŁĄDOWY W ZAKŁĄDZIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM Z SZIEDZIBĄ W PŁOCKU
Poz. 210476.ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

x) Instytucje badawcze

Poz. 210477.INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU