Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 14/2018 (5402) z 19 stycznia 2018 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 2657.RENT-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 2658.RICHHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 2659.TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 2660."FLYING FISH WORKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2661."IMPOSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2662.KOLVENBACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2663."INTEGREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2664."INTERFIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2665."LUKROL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2666."NIPPON - KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2667.7SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2668.HEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2669.INSTALAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2670.OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2671.POLSTEAM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2672.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GALMEX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2673.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GALMEX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2674.RLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2675.WP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2676.ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 2677.CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 2678.CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2679.KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2680.KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2681.FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2682.SOLVECO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2683.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2684.MEGAMARKET SPÓŁKA AKCYJNA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2685.ATAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2686.Banasiak Małgorzata
Poz. 2687.Baran Danuta
Poz. 2688.Bratkowski Andrzej
Poz. 2689.Bronowicka Olimpia
Poz. 2690.Brodniewski Mariusz
Poz. 2691.Czerniak Aneta
Poz. 2692.Dietrich Krystyna
Poz. 2693.Głodzik Ewa
Poz. 2694.Gajdowska Magdalena
Poz. 2695.Grochowski Robert
Poz. 2696.Grudnik Gabriel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Bichta & Grudnik" s.c. G. Grudnik, J. Bichta
Poz. 2697.Janduła Andrzej
Poz. 2698.Jończyk Mieczysław
Poz. 2699.Krzemień Józef
Poz. 2700.Kamrat Kazimiera
Poz. 2701.Falkowska Anna
Poz. 2702.Kubiak-Stankiewicz Anita
Poz. 2703.Klefas Renata
Poz. 2704.Kosz Marta
Poz. 2705.Łasak Tomasz
Poz. 2706.Legomin Danuta
Poz. 2707.Nowak Lubomira
Poz. 2708.Łyczkowski Paweł
Poz. 2709.Mądrala Wacław
Poz. 2710.Pawlikowska Joanna
Poz. 2711.Newel Marianna Benedykta
Poz. 2712.Pluskota Wioletta
Poz. 2713.Pruszyńska Regina
Poz. 2714.Regulski Marcin
Poz. 2715.Stasiak Barbara
Poz. 2716.Stępniewska Magdalena
Poz. 2717.Targoński Janusz

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2718."ISOFAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2719.Aleksander-Gajek Teresa
Poz. 2720.Zalewski Andrzej
Poz. 2721.Ceglacki Marcin
Poz. 2722.Chojniak Grażyna
Poz. 2723.CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SŁOWIANKA" W UPADŁOŚCI
Poz. 2724.Doraczyńska Edyta
Poz. 2725.Dziergas Grzegorz
Poz. 2726.FBC TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2727.FIRMA HANDLOWA "JAGO" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2728.FRANPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2729.Gałkowska Elżbieta
Poz. 2730.Gutorska Krystyna
Poz. 2731.Haszler Kazimierz
Poz. 2732.Jakobina Tomasz
Poz. 2733.Kołosowska Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej" s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu oraz Kołosowski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kołosowski Krzysztof we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej" s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu
Poz. 2734.Krawiec Małgorzata
Poz. 2735.Kujawska Beata
Poz. 2736.Kuleta Maria
Poz. 2737.Kuźmiar Dorota
Poz. 2738.Lenart Jarosław
Poz. 2739.Łukasik Marta
Poz. 2740.Stańczak Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KLIME.PL Łukasz Stańczak
Poz. 2741.Maciak Jarosław
Poz. 2742.Malec Małgorzata
Poz. 2743.Haczyk-Góralczyk Marta
Poz. 2744.Matuszewicz Daniel
Poz. 2745.Kalinowski Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MERKAL P.W. Wojciech Kalinowski w upadłości likwidacyjnej
Poz. 2746.Myszkowiec Michał
Poz. 2747.Narbutowicz Stefania
Poz. 2748.Nowak Dariusz
Poz. 2749.Przybek Maria
Poz. 2750.Regulska Magdalena
Poz. 2751.Rulkowska Beata
Poz. 2752.Safin Agnieszka
Poz. 2753.Sarna Dorota Krystyna
Poz. 2754.Siedliski Aleksander
Poz. 2755.Słysz Małgorzata
Poz. 2756.Socha Kornelia
Poz. 2757.SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2758.STOCZNIA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2759.Stolarska Sabina
Poz. 2760.Thamm Bogumiła
Poz. 2761.Szczuka Jacek
Poz. 2762.Szybińska Małgorzata
Poz. 2763.Urban Krystyna
Poz. 2764.VITALIFE M.SZCZĘSNA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2765.Wróblewski Mariusz
Poz. 2766.Sapieja Zdzisława
Poz. 2767.Zimończyk Sebastian

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2768."UNIKROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2769.Bendkowska Beata
Poz. 2770.Buliński Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa 55 Ireneusz Buliński
Poz. 2771.Glaza Arkadiusz
Poz. 2772.Zakrzewski Damian

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2773.EVERNEST DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 2774.Romanowski Roman

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2775."LEO KARLI SANATORIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2776.Tomczyk-Snopek Małgorzata

9. Inne

Poz. 2777."DIK J. OPIELEWICZ" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI
Poz. 2778.Kaczmarska Agata
Poz. 2779.Aleksander-Gajek Teresa
Poz. 2780.Dubas Marek
Poz. 2781.Górski Tomasz
Poz. 2782.Grabarski Tomasz
Poz. 2783.Kołosowska Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej" s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu oraz Kołosowski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kołosowski Krzysztof we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej" s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu
Poz. 2784.Janczara Krzysztof
Poz. 2785.Jesionek Jacek
Poz. 2786.Bojanowski Janusz
Poz. 2787.Kozak Danuta
Poz. 2788.Kozłowski Andrzej
Poz. 2789.Krut Piotr
Poz. 2790.Listowska Barbara
Poz. 2791.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO KOMPLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2792.Niedbała Zofia
Poz. 2793.Potempa Bartłomiej
Poz. 2794.PREMIUM FOOD & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 2795.PS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 2796.Pyrak Sławomir
Poz. 2797.Socha Kornelia
Poz. 2798.Szolc Piotr
Poz. 2799.Tyszkiewicz Katarzyna

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 2800."A-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2801."ALMAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 2802."ASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2803."BON-TON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2804."BOSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2805."BOUNTYLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2806."DREWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2807."EDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2808."EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2809."KSL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2810."HORUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2811."LARSSON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2812."MAJCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2813."METALPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2814."NAN-DREX-NORBERT NOWICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2815."PIECBUD-BYTOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2816."T & T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2817."TRACKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2818.ACTIVE MARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2819.AUTO MAKER "EVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2820.BALTIC LEISURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2821.BIURO JJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2822.BKMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2823.CAFE GLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2824.DAVINCI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2825.DOM I MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2826.EMERGENCY AND MEDICAL SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2827.EXTRA BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2828.GEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2829.GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2830.GLOBALDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2831.JIEDONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2832.KREONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2833.LABORATORIUM EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2834.LASAINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2835.LOGANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2836.LOXWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2837.MAAHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2838.METALAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2839.NOVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2840.OLIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2841.OMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2842.PETEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2843.POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO TERENOWE W TUCHOWIE Z SIEDZIBĄ
Poz. 2844.PROMEGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2845.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMSTYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2846.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE, PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WOLIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2847.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VITAL-PLUS B. MAJCHROWICZ, Z. FALENCZYKOWSKI, W. FALENCZYKOWSKI, B. WITEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 2848.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WILBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2849.SILVER GROUP - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2850.SOF-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2851.SOLAR POWER STATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2852.SPWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2853.STONE MASON I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2854.SUMMAPRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2855.TERMO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2856.THE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA
Poz. 2857.TRAVINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2858.VALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2859.VENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2860.VISTARMAN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2861.YIBEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2862.ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY "EKO-FOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2863.WILPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 2864.Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki S.A
Poz. 2865.Wnioskodawca Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Poz. 2866.Wnioskodawca Gmina Chorzów
Poz. 2867.Wnioskodawca Gmina Dzierzgoń
Poz. 2868.Wnioskodawca Pilarska-Walkowiak Sylwia
Poz. 2869.Wnioskodawca Pruś Zdzisław
Poz. 2870.Wnioskodawca Grzechnik Dariusz
Poz. 2871.Wnioskodawca Krawiec Andrzej

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 2872.Wnioskodawca Trybus Eugenia

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 2873.Wnioskodawca Herzog Franciszek i Herzog Felicja
Poz. 2874.Wnioskodawca Obrębski Jerzy
Poz. 2875.Wnioskodawca Siekacz Jacek
Poz. 2876.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy

6. Inne

Poz. 2877.Wnioskodawca Kożuch Jan
Poz. 2878.Wnioskodawca Zaczyk Czesław i Zaczyk Władysława

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 2879."ANWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2880."BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2881."W.A. INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2882.AIKON FINANSE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 2883.HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2884.Mańk Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Manio Michał Mańk w Markach oraz w formie spółki cywilnej Jolanta Mańk, Michał Mańk - Cegielnia Sągnity w Sągnitach; Mańk Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Mańk - Cegielnia Sągnity w Sągnitach
Poz. 2885.ROMIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2886.SIEDLISKO JASMINUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2887.ZMB DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 2888.SIEDLISKO JASMINUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 16599.BLECH DACH TERESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16600.CDHIST SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16601.DORADZTWO FINANSOWE BOCIAN I KUŚNIERZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16602.GRAF ICIAK, WANGIN, ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16603.HURTOWNIA "BIEDROŃ" GRAŻYNA BIEDROŃ, RYSZARD BIEDROŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16604.MAR-GLASS KATARZYNA LAURA MARCINIAK, BEATA MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16605.NORTHGAST FELSKI, GRACZYK, POLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16606.PETMEX COMPANY DAMIAN NAPORA KRZYSZTOF NAPORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16607.PIEKARNIA GRYGIER BINDA, SZTWIOROK, ZYPSER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16608.SEDAW SPÓŁKA JAWNA SEBASTIAN BEDNARZ, DAWID HARLA

c) Spółki partnerskie

Poz. 16609.HIPSZ MAGDZIAK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 16610."AFAMAKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16611.ANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16612.ANIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16613.ASTARTE PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16614.ATA HACOM POLYESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16615.BŁAJECKI BRAND SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16616.BORUTY "PRO100 DRUKARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16617.BUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16618.BWT ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16619.C2.O HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16620.CENTRUM PERSONALNE EKKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16621.ERP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16622.FABRYKA MAGIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16623.FH BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16624."GRAVITAZIONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16625.HWW HEWELT WOJNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16626.INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16627.JIJ-SALEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16628.JM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16629.JPWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16630.KANCELARIA PRAWNA SEMPER INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16631.KEROVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16632.LOGICALTRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16633.NAVIGATOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16634.NYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16635.PARTNER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16636.PJ HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16637.PORTIERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GERDE.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16638.R/S DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16639.SUPREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16640.SZTOLDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16641.TECHNET INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 16642.24 EMISJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16643.4TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16644.A&M GWARANCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16645.A1 TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16646.AGBELKIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16647.AGRO-EKSPERT EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16648.AIM-REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16649.AKDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16650.AKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16651.ALBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16652.ARARAT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16653.ARTXELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16654.ARTYŚCI REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16655.ARWENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16656.AUCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16657.AXAN RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16658.B-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16659.BALTIC INNOINVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16660.BALTICTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16661.BERRY-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16662.BERYLLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16663.BETALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16664.BIURO RACHUNKOWE KRÓLEWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16665.BLACK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16666.BLINDFLUG STUDIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16667.BOSSPOZYCZKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16668.BT-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16669.BUDMAR KARNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16670.BWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16671.BWT ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16672.CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16673.CITY INNOVATIVE SERVICE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16674.CONNTEENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16675.CRASNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16676.DATA POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16677.DIGIBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16678.DIGITAL INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16679.DKA KANCELARIA FINANSOWO-PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16680.DPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16681.DROP CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16682.DS SPATIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16683.DYNAMIC ARCHEOVIBRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16684.EASYSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16685.EL-WACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16686.ENERGIA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16687.EQUIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16688.ERP-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16689.ETA EURODROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16690.EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16691."EURO TRADE LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16692.EVOMET ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16693.EVOMET KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16694.FAH-KOZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16695.FANTAZJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16696.FEM PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16697.FENIKS - MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16698.FEROX GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16699.FIGLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16700."FLAT4LEASE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16701.FORKLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16702.FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16703.GIEŁDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16704.GLOBALNEXTGENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16705.GM GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16706.GMP ZAKŁAD KAMIENIARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16707.GOLDEN ROSE NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16708.GUL AHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16709.GUMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16710.HADM AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16711.HEALTHY PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16712.HP HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16713.ICOMSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16714.IN HOUSE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16715.INDELIT OLIMPIJCZYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16716.INVESTIGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16717.JG FORM TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16718."JPK CICHOCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16719.K & R CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16720.KAMIL WENDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16721.KANCELARIA KSIĘGOWA PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16722.KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO NEGOCJACJE I MEDIACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16723.KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA PRO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16724.KANGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16725.KERASTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16726.KOMFORTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16727.L&H EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16728.LEGALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16729.LERUO SOLDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16730.M4 TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16731.MACRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16732.MANAGANESH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16733.MARVINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16734."MASSIVE - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16735."MAX TRUCK TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16736.MEDIA-SHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16737.MGMK MEDICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16738.MINDFUL VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16739.ML LONDON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16740.MONTAVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16741.MVP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16742.NCD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16743.NGP-SETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16744.NOWAK-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16745.NUTRIVITA BOGDANA SIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16746.OSTOJA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16747.P&S COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16748.PAG TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16749.PANEL PLUS IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16750.PATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16751.PDM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16752.PERICULUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16753.PIEKARNIE GRUZIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16754.POLSKIE DOMY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16755.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUILDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16756.PYLONY ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16757.PYRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16758.QIDIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16759.REGALIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16760.REWOLUCJI25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16761.RNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16762.RTK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16763.SCHWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16764.SD LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16765.SECU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16766.SEMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16767.SERWIS SYSTEMÓW POMIAROWYCH 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16768.SEVEN SENSING SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16769.SFILATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16770.SGKVS INWESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16771.SHEETSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16772.SIEMENS MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16773.SINCE WROCLAW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16774.SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16775.SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16776.SPACE X POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16777.SPECTRO. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16778.SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16779.SZCZECIN ASSET HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16780.TANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16781.TERNERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16782.TIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16783.TORVITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16784.TRUFFLE HOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16785.UNIFIED CHARGER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16786.USŁUGI DOSTAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16787.VERDEHO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16788.VINTU GROUP SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16789.VPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16790.WAGRAFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16791.WARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16792.WARSZTATY Z PODNAJMU WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16793.WEST INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16794.WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16795.WSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16796.YUCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 16797.DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 16798.ETRA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 16799.FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 16800.SPÓŁDZIELNIA NOWOCZESNYCH INWESTYCJI

o) Fundacje

Poz. 16801.FUNDACJA GLOBAL SCIENCE AND EDUCATION
Poz. 16802."FUNDACJA MASZ PRAWO DO"
Poz. 16803.FUNDACJA SZAROMI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 16804.REYNOLDS LOGISTICS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

x) Instytucje badawcze

Poz. 16805.INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 16806.ADA KOWALSKI PERSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16807.ALFA-MED BYDGOSZCZ A. FLADER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16808."ALWEX MICHALSCY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16809."APTE. PL A.T. HINZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16810.APTEKA "ARNICA" D.BONIECKA, I.MAGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16811.AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16812.ARTCOLOR M.PAWLUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16813.ATABAJT, ROIK, SŁOWIK, MAZURKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16814."BENOX" B. KASZUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16815.BIOMED CENTRUM KRUSZKA, KRUSZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16816.BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD" W. ZASINA, J. KARNOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16817."DOMEX-T. CHLEBOWSKA, R. CHLEBOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16818.DUET SPÓŁKA JAWNA S.KŁOSIEWICZ, J.PAŚKO
Poz. 16819.EKO - CHEM POLKOWSKI I INNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16820.EKO - CHEM POLKOWSKI I INNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16821.EUROAUTOKONTROLA ZADROŻYŃSKI SZYDŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16822.EUROGLOVE P.SCHMITT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 16823.EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KASPEREK" STANEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16824.EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KASPEREK" STANEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16825.EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KASPEREK" STANEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16826.EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KASPEREK" STANEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16827.EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KASPEREK" STANEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16828.FABRYKA STOLARKI BUDOWLANEJ OKNOSTYL KŁECZEK, DĄBROWSKI, STANACH-KŁECZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16829."FAKTORIA" URSZULA PAGACZ-PODKOWIK I LUDWIKA PAGACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16830.FIRMA HANDLOWA "KWADRYGA 2" J. SANKOWSKA, K. ELBRUDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16831.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEZAMSTYL SPÓŁKA JAWNA KAMIL RACHWAŁ, KAZIMIERZ RACHWAŁ
Poz. 16832.GRUPA BUCEWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16833.INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16834.J PLUS J KRZYSZTOF I MAGDALENA CZYŻ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16835.KLUB AGROS A.GOŹDZIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16836.M-W INWESTYCJE: STANIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16837.M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16838.MAR-MED KAWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16839.MEDICA EMANUELA BURNAT-NIECHWIADOWICZ, EDYTA TURBAK, ALICJA BAGIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16840.MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16841.NIERUCHOMOŚCI JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16842.OBIS CICHOCKI, ŚLĄZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16843.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTO-MIŚ" MICHAŁ JONAK WALDEMAR OGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16844.P&S TRANSPORT STYPA TOMASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16845."PIK" Z.PRZYBYSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16846.PLATINUM SPÓŁKA JAWNA P. BERNATEK, A. WARCHLEWSKI
Poz. 16847.POL-MEDICA SMOLIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 16848.POLAR SPORT KRYSTYNA RADWAŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16849.PRIMAR L. M. DUDEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16850.PRZEDSIĘBIORSTWO "BLOK" ZAWISTOWSKA & KONIECZNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16851.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIX 69" KRZYSZTOF MISZCZAK ELŻBIETA MISZCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16852.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO GASTRONOMICZNO TURYSTYCZNE "POD OMEGĄ" STANISŁAW KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16853.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KAW" ANNA, WALDEMAR KRĘCICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16854.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "EDRYS" EDWARD PAWSKI, SŁAWOMIR PAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16855.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOMET" A. KAWECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16856.PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDIX GÓRSKI, KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16857.REFLEKS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16858.RENEW CLINIC PIAŚCIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16859.ROCKSTOX, KUREK, RAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16860.ROZWÓJ I EDUKACJA BIK-ART BUCHTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16861.ROZWÓJ I EDUKACJA BIK-ART BUCHTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16862.SALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA STEF-TRANS STEFAN SALIŃSKI DANUTA ZDZISŁAWA SALIŃSKA
Poz. 16863.SKLEP WIELOBRANŻOWY "B&B" B.FILIPIAK,K.FILIPIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16864.SPECJALISTYCZNE CENTRUM REHABILITACYJNE BENDYK I WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16865."SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE W TYCHACH" I.BIOWSKA-KURKOWSKA, J.KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16866.SPÓŁKA JAWNA DALL K.K. RUDYŃSCY
Poz. 16867.STACJA PALIW "TRZEBOL" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW CHODACKI I PAWEŁ KUCHARCZYK
Poz. 16868."STANDARD" SPÓŁKA JAWNA JANINA I ANDRZEJ SZEJA
Poz. 16869.SUPERAGENCJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16870.TECTUM INWEST PIETRAS I PIETRAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16871.TERRENO RYŚ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16872."VALID - KOŚCIAK, JAMIOŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 16873.WM WIELUŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16874."WOOL MAX" KAROLINA SZAFRAN KATARZYNA MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16875.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 16876.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "STYRCZULA" SPÓŁKA JAWNA H.J. STYRCZULA
Poz. 16877."ZATORZE" SPÓŁKA JAWNA, REGINA WOROTNICKA, AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
Poz. 16878.ZIELONA GÓRA DEVELOPMENT, WALCZAK & PACYNA, SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 16879.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HERMAN LEX BIEŃ I GAWRYCKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 16880."LEKARZE RODZINNI" R. SZTABIŃSKI I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 16881.POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE OSTAŁOWSKI I ROSIŃSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 16882.AB LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16883."ABIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16884.ADVERTISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16885.AGAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16886.AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16887.ALUGRANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16888.AMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16889.ANTEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16890.APAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16891.ATM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16892.BIURO PROJEKTÓW NAVITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16893.BTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16894.CEFASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16895.CENTRUM EDUKACJI ATUT NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16896.CLEAN SOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16897."CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16898.DENTAL SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16899.DOLMAT RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16900.DOM-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16901.ELKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16902.ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16903.ENESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 16904.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16905.FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16906.FINANCIAL & MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16907.FIRMA AXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16908.FLAMINGO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAINBRIDGE POLAND KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16909.FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16910.GEO PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16911.GERSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16912.GOLDENMARK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁYSTOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16913.GRUPA KBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16914.GRUPA KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16915."GRUPA KOŚCIUSZKO M2B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16916.HBK12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI PROJEKT ZAWIERCIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16917.INERLEX THE FAITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16918.JPG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16919.KANCELARIA PRAWNA SOKRATES ŁUKASZ DYBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16920.KRESKA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16921.LAMBDA DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16922.LATERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16923.MAKK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16924.MAN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16925.MAXGEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16926.MIROSŁAW KARKOSIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16927.MIXPOL CZYŻOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16928.MOBIL CK J. CIEŚLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16929.MUGADE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16930.N10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16931."NT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16932.OBOTRYCKA TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16933.OSLINK INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16934.POL-INVEST PRO STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16935.POLARTRANS INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 16936.POLSKI DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16937.POLSKIE TOWARZYSTWO POŻYCZKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16938.PPHU GEOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16939.PREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16940.PROJEKT 132 - CITY SPACE - GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16941.QUATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16942."RONSON DEVELOPMENT PARTNER 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PANORAMIKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16943."RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CITY 4" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16944.ROYAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16945.SDC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 16946.SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE WETERYNARYJNE MAŁYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16947.SPECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16948.SPINATA RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16949.STEBLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16950.STP&DIN CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NORTH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16951.SUPERCAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16952."SUROWCE HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 16953.SYNTHOS STYRENICS SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16954.TELGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16955.TJW TRANSPORT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16956.TORREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16957.UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16958.VITAL-SAUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16959.WELTING POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16960.WIEPOFAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 16961.YAFRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 16962.AR-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 16963.ASSET RENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 16964.BUD-HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 16965.HALCON TRIFORIUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 16966.NEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NEXT TRADE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 16967.TOOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 16968.3 CITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16969.36MINUT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16970."A.B. INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16971.A.B. ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16972.A.D. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16973."ABC EUROSCIENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16974.ACHAU24 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16975.ACTIVA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16976.ACTIVE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16977.AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16978."AD-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16979.ADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16980.ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16981.ADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 16982.AEQUITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16983."AEROHRS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16984."AGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16985.AGENCJA EKONOMIKI ORGANIZACJI I TECHNIKI "EKORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16986."AGLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16987.AGOSTO QL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16988."AGRARIA CLAUDII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16989.AGRO POKRZYWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16990."AGRO-WODZISŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16991.AGROCHLEB AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16992.AGROKOMPLEKS GIERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16993.AIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16994.AKACJOWA CHATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16995.AKADEMEIA HIGH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16996.AKADEMIA TALENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16997.AKADEMIA ZDROWIA CZŁOWIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16998.AKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 16999."AKS PRECISION BALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 17000.AKTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17001.AL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17002.ALBAAD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17003.ALBENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17004.ALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17005.ALDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17006.ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17007.ALLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17008.ALLOYGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17009."ALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17010.ALPINE FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17011.ALTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17012.AMALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17013.AMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17014.AMBITIOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17015."AMSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17016."AN-LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17017."AN-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17018.ANCOR RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17019.ANKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17020.ANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17021.ANTI-GERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17022.AP TECHBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17023.APARTAMENTY POD GONDOLĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17024.APIS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17025.APK VIPPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17026.APSORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17027.APTEKA BERNARDYŃSKA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17028.APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17029.AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17030.ARIMEX DAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17031.ARKAD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17032.ARONKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17033.ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17034.ARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17035.ARW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17036.ASH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17037.ASSIDUUS EUROPE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17038.ASTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17039.ATL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17040.ATOMIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17041.AUTO AUTOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17042.AUTONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17043."AUTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17044.AVEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17045.AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17046.AZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17047.BAKEPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17048.BALTIC BERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17049.BALTIC SERVICE AGENCY HANDELSBOLAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17050.BALTICSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17051."BALTOMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17052.BAŁTYCKI TERMINAL ZBOŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17053.BAO NAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17054."BASELL ORLEN POLYOLEFINS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17055."BAZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17056.BBEVERAGES PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17057.BDO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17058."BDSG - GRUPA FINANSOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17059.BE SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17060.BECOMMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17061."BEJO ZADEN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17062."BEJO ZADEN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17063.BELVEDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17064."BEMATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17065.BEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17066.BIAŁA PRALNIA GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17067.BIAŁUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17068."BIKAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17069.BIOGAZOWNIA WILCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17070.BIOLUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17071.BIONOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17072.BIURO RACHUNKOWE "DOMINIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17073."BIURO RACHUNKOWE ATUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17074.BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17075.BIURO RACHUNKOWE ZAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17076.BIZNES I FINANSE BIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17077.BLOKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17078.BLYWEERT ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17079.BM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17080.BMD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17081.BME SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17082.BN & BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17083."BOGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17084.BOHEMIA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17085.BOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17086.BORCH TEXTILE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17087."BOSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17088."BOXOFADS.COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17089.BR GROSIK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17090.BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17091."BRIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17092.BRIXA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17093.BROKERCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17094.BROWAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17095.BSSTC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17096.BUDINVEST 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17097.BUDMETPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17098.BUSINESS AND DEVELOPMENT CENTER-CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17099.BUSINESS DATA PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17100."BUSINESS-WORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17101."BW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17102.BZ WBK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17103."CAMP LEADERS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17104.CARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17105."CASH & BUSINESS SERVICE INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17106.CAUDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17107.CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17108.CDI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17109."CEGIELNIE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17110.CENTRALA NASIENNA W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17111.CENTRUM HANDLOWE KARTUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17112.CENTRUM HR & MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17113.CENTRUM KSZTAŁCENIA ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17114.CENTRUM KSZTAŁCENIA ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17115.CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI "ŻRÓDŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17116.CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17117.CENTRUM SERWISU HANDLOWEGO POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17118.CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZETEL - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17119.CENTRUM ZDROWIA LA VIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17120.CENTUM 2009 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17121.CERTITUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17122.CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17123.CHEMIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17124.CHM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17125.CITIDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17126."CITY MANAGEMENT CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17127.CLEVER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17128."CLICK-PACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17129.CLOUDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17130.COCA-COLA HBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17131.CODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17132.COGNITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17133."COLUMBIA MACHINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17134.CONNECTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17135.CONSTEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17136.CONSTEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17137.CPNET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17138.CROSS LOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17139.CROWN PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17140.CS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17141.CSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17142.CTL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17143.CUBE SPACES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17144.CYBRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17145."CYGNUS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 17146.CYGNUS BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17147."CZTERY ŻYWIOŁY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17148.DACO UNICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17149.DAKAR TRANS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17150.DAMA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17151.DAMA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17152.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17153.DASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17154.DASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17155.DATA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17156.DATA2BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17157.DAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
Poz. 17158.DEBT INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17159.DELTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17160."DENBRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17161.DESTINI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17162.DGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17163.DIESELPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17164.DIFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17165.DIGITAL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17166.DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17167.DISPLAYLINK (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17168."DJ PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 17169.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17170.DK-BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17171.DOM MYCH MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17172.DOPŁACIMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17173.DOPPELSCHLIFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17174.DPB TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17175.DPM FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17176.DRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17177."DREWLUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17178.DRUKARNIA "PEKTOR" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17179."DSM FOOD SPECIALTIES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17180.DT-SPV 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17181.DUNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17182.DUYUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17183.EAGLE HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17184.EBSCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17185.ECO-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17186.EDU-PASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17187.EDYSEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17188.EKO - TRANS I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17189."EKO NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17190.EKO-PRIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17191.EKSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17192.ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17193.ELECTRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17194.ELKOM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17195.ELSEN-LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17196.EM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17197.EMITRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17198.EMMET LODGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17199.EN-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17200.ENABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17201.ENEA POMIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17202.ENERGIA STARCZANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17203.ENERGIA STARCZANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17204.ENERGIA WODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17205."ENERGOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17206."ENERGOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17207."ENERGOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17208.ENREX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17209.EPA OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17210.EPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17211."ERABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17212.ES JARSZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17213.ES JUTRZENKA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17214.ESKA INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17215.ESNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17216."ESTU INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17217."EURBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17218.EURO BIURO PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17219.EURO-ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17220.EURO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17221.EUROENTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17222.EUROFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17223.EURONAFT TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17224.EUROPEAN COMMUNICATIONS ENGINEERING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17225."EUROPEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17226."EUROPEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17227."EUROPEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17228."EV - MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17229.EVERHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17230.EVGRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17231.EVOLUTION TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17232.EW PIOTRKÓW KUJAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17233.EXLABESA BUILDING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17234.EXLABESA EXTRUSION OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17235.EXMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17236.EXTEND VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17237.EZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17238.FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17239.FARMA WIATROWA ZAKLIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17240."FARMEX A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17241.FBSERWIS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17242.FEDERAL - MOGUL FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17243.FEDEX EXPRESS POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17244."FERVO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17245.FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17246.FIBRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17247."FIDO INTERACTIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17248.FINDER.COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17249.FIRMA DORADCZO-USŁUGOWA "PPC-KASPROWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17250.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17251.FORMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17252.FORTUM CUSTOMER SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17253.FOX2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17254."FRIEDRICHS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17255.FRUCTOPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17256.FRUCTOPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17257.FUNDUSZ PORĘCZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17258.FUREL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17259."FUTURE ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17260.FUTURE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17261.FYRKLÖVERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17262.GALADARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17263.GALERIA PUJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17264.GAMEFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17265.GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17266.GASTRODERM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17267.GB 12W 212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17268.GDAŃSKI FUNDUSZ MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17269.GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17270.GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17271.GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17272.GEO DOMATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17273.GEO PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17274."GEO-WIND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17275.GEODETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17276.GEOTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17277."GERES-ASCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17278.GJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17279.GLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17280.GLINBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17281.GLIWICE SILESIA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17282.GLOBAL HARDWARE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17283."GLOBAL MB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17284.GLOBAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17285.GLOBAL TRADE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17286.GLOBPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17287.GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17288.GOLD & JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17289."GOLDEN PLAY-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17290.GOSPODARSTWO ROLNE KARŻNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17291."GOTTBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17292.GPR ŁĘCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17293.GPR ŁĘCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17294.GPT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17295.GRANBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17296.GREEN AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17297.GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17298.GREENFIELD WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17299.GRUPA CITY SECURITY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17300.GRUPA KONARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17301.GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17302."GRUPA OSCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17303.GRUPA ZAKUPOWA PROFIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17304.GRUPA ZFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17305.GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17306.GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17307.GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17308.GYM FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17309.HAIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17310.HANES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17311.HANH QUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17312.HARBOR CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17313."HAT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17314.HAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17315.HAZKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17316.HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17317.HEINZ - PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17318.HEKA FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17319.HERMANN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17320.HILO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17321.HIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17322.HOBARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17323.HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17324.HOT FRUITS LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17325."HOTEL BISMARCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17326.HOTELE ZACHODNIOPOMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17327.HOUSE OF TENNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17328.HOW TO SUCCEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17329.HTPCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17330.HUBARK-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17331."HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17332.HUT-TRANS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17333.HYD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17334.HYDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17335.HYDRO EXTRUSION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17336.I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17337.IAZ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17338.IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17339.IBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17340.ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17341.IDEA ON BOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17342.IF TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17343.IKSA-LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17344.ILLOCHROMA HAONENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17345.ILTRANS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17346.ILUAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17347.IMOBILE-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17348.IMPROMTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17349."INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17350.INDASA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17351.INDUSTRIE WORK EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17352.INIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17353.INMEDICAL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17354.INMOVE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17355.INNDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17356.INNOVATIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17357.INNOVATIVE FUTURE CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17358.INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR
Poz. 17359."INSTANT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17360.INSTYTUT BADAŃ INTERNETOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17361.INSTYTUT BADAŃ MARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17362.INSTYTUT WDROŻEŃ TECHNICZNYCH "INTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17363.INTECHNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17364.@.INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17365.INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17366."INTELO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17367.INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17368.INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17369.INTERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17370."INTERMAN 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17371."INTERNAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17372.INTROL - ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17373.INVEN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17374.INVESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17375.IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17376.IPSUPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17377.IQ4 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 17378.ISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17379.ITALIAN STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17380.ITG TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17381.ITIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17382.IWA-TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17383.JACOMO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17384.JAKO-1 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17385.JAN SOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17386.JANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17387.JANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17388.JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17389.JAWORSKI AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17390.JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17391.JD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17392."JKM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17393.JKW BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17394.JM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17395.JM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17396.JULIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17397.JUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17398.JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17399.K&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17400.KA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17401.KAAPVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17402.KAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17403."KAMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17404.KANAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17405.KANCELARIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17406.KANCELARIA PRAWNA TUREK&WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17407.KARTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17408.KASSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17409."KATMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17410.KDI RABA PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17411.KDK IPSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17412.KEA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17413.KEBOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17414.KERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17415.KETMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17416.KG ATENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17417.KIELECKA GRUPA INWESTYCYJNA - WIŚNIOWY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWIDACJI
Poz. 17418.KJD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17419.KK QUATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17420.KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17421.KLUB DZIECKA "TĘCZOWY DOMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17422."KLUTHE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17423.KM FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17424.KMK KOLEKCJA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17425.KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17426."KOMBI-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17427.KOMPONADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17428.KONSORCJUM HANDLOWO USŁUGOWE SILESIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17429.KOTHARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17430.KPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17431.KPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17432.KREDKIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17433."KREŚLARNIA 76" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17434.KRONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17435.KSIĘGARNIA SZKOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17436."KWS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17437.KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17438.LA BOHEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17439.LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17440.LASTRADA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17441.LCP TREDIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17442.LEADER FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17443.LEADSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17444."LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17445.LEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17446."LEMIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17447.LENDGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17448.LIBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17449.LIFE AND LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17450.LINLAB SYNERGY SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17451.LIVETVSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17452.LOCALISED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17453.LOFT AFFAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17454.LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "SAMORZĄDOWA POLSKA"DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17455.LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "SAMORZĄDOWA POLSKA" TRYŃCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17456.LONG TERM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17457.LPS MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17458."LS SYSTEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17459."LUX-LIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17460."M UND F POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17461.MADISON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17462.MAK - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17463.MALEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17464.MALT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17465.MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17466.MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17467.MANUSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17468.MAP INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17469.MAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17470."MARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ELBLĄGU
Poz. 17471."MARION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17472.MARK & JACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17473.MARKET SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17474."MARLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17475.MARPOL PUW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17476.MARPOLDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17477.MARWENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17478.MATRIX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17479.MAXCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17480.MAXIMUS MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17481.MAXSTAR KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17482.MAZUR CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17483.MDB PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17484.MDGPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17485.MDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17486.MEDEA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17487.MEDIATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17488.MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17489.MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17490."MEDIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17491."MEDOCHEMIE - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17492."MEGAZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17493."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17494.MERIDIANS TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17495.MID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17496.MIDFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17497.MIEJSKA ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE
Poz. 17498."MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŻAGANIU
Poz. 17499.MIĘDZYNARODOWA KANCELARIA KLONOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17500."MIKOZNAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17501.MILISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17502.MILITARY ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17503.MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17504.MIP DATA&FORENSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17505.MISSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17506."MKGEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17507.MKSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17508.MLV 47 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17509.MM FORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17510."MOBILE CLIMATE CONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17511.MONTEX INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17512.MORION SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17513.MOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17514."MULTI MARINE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17515.NAGIETKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17516.NASSAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17517.NATKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17518.NAVY-SAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17519."NAW RUZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17520.NDD BUSINESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17521.NEGOTIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17522.NEO INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17523.NEOLIT - MEDIA DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17524.NETEVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17525.NEW EURO DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17526.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NEOFITA CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17527.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 17528.NINE EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17529.NM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17530.NODIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17531."NORD ELECTRONICS", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17532."NORDSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17533.NOVA - 93 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17534.NOVELINVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17535.NZR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17536.OBELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17537."OBLASY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17538.OCTAGON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17539.ODRA LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17540.OILFIELD CONTRACTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17541."OKO ENTERTAINMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17542.OLIPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17543.OMIDA SCANDINAVIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17544.OMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17545.ONE BOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17546.OPERATOR ANETCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17547.OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17548.ORANGE THUNDER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17549.ORION HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17550.ORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17551."ORLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17552.OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17553.OSIEDLE NA GÓRNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17554.OŚRODEK USŁUG TECHNICZNYCH "MEZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17555.OŚRODEK ZASTOSOWAŃ TECHNIK KOMPUTEROWYCH "INFOHELP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17556."OTOCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17557.OXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17558.PAGANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17559.PALKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17560.PALSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17561."PAMATECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17562."PAMOS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17563.PARTY CAMP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17564.PASO TECHNOLOGIE INFORMACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17565.PAWMIR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17566.PBT MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17567.PDC INDUSTRIAL CENTER 65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17568.PETIT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17569.PETRO BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17570.PHARMESSENCE ROZWIĄZANIA DLA FARMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17571.PHU TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17572.PHZ VIPOL SPÓŁKA Z OGRANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17573.PIEKARNIA TOSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17574.PIEKARNIA TYROLSKA JAROSŁAW GOSZCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17575.PKS MRĄGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17576.PL-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17577.PM LIGHTING CENTRUM TECHNIKI OŚWIETLENIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17578."PNPR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17579."POD GWIAZDĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17580.POLAGRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17581.POLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU
Poz. 17582.POLAR FREIGHT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17583.POLDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17584.POLE NA STOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17585.POLECZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17586.POLFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17587.POLIMPEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17588.POLIS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17589.POLONICA KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17590.POLSKA GRUPA PORZĄDKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17591.POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17592.POLSKI CYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17593."POLSKIE APTEKI FAMILIJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17594.POLSKIE LINY I DRUTY "POLIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17595.POLSTAR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17596."PORT JACHTOWY W ŁEBIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17597.POWDER DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17598.POWIDOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17599.POWSZECHNA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17600.POŻYCZKA PIENIĘDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17601.PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA - MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17602.PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17603."PRAEFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17604.PRESTIGE DDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17605."PRIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17606.PRO MEDIA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17607.PRO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17608.PROBUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17609.PROCURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17610.PROFI STAR UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17611.PROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17612.PROSPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17613."PROTON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17614."PROTON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17615.PRZEDSIĘBIORSTWO "NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH
Poz. 17616.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUSZREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17617.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JPG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17618.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "OLEJNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17619.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE POLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17620.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W OLECKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17621.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17622.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17623.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17624.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SANSERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17625.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17626.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOSZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17627.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TANK - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17628.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM - TRAVELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL ANDERS
Poz. 17629.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROTHANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17630.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SPACE CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17631.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE DAXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17632.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE "REN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17633.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POL - CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17634.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17635.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17636.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17637.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE INWESTYCJI KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOMPROJEKT" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17638."PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH" BUDREM" W ŁAGOSZOWIE WIELKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17639.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH "HYDROPOL-GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17640."PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE PRIVEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17641.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "ETRA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17642.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "INFRABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17643.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH "ELEWATOR EWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17644.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17645.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17646.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŁUCZNICZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17647.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOWER" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURES W LIKWIDACJI
Poz. 17648.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17649.PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17650.PRZEDSIĘBIORTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "TEXTIL-UNION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17651.PRZYCHODNIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17652.PRZYSOWA INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17653.PSDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17654.PTG ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17655.PV ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17656."QBI HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17657.QILONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17658.QINGBAOBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17659.QUARTUS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17660."QUATTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17661.RACHET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17662."RADIOLOGICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17663.RALI DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17664.RASPUTIN TRADE INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17665.RASS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17666.RAXAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17667.RĄBIN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17668.RDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17669.RE-CO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17670.REA CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17671.REAL SKLEPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17672.RED LANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17673.REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17674."REL KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17675.REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17676.RENT HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17677.RENTAROOM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17678.REPSOL-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17679.RETIS AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17680.REYNDERS ETIKETTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17681.RHEINZINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17682.RISET-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17683.RISET-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17684.RONSON DEVELOPMENT MILLENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17685.RONSON DEVELOPMENT RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17686.RONSON DEVELOPMENT STRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17687.RONSON DEVELOPMENT VILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17688.ROSE DU CHATEAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17689.ROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17690."ROZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17691.RSQ INTERIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17692.RST GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17693.RUBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17694.RUDA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17695.RUTMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17696.SAM’S SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17697.SAMANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17698."SAMARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17699.SARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17700.SATELLFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17701.SAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17702.SCANDINAVIAN INTERIORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17703.SCHNEIDER ELECTRIC TRANSFORMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17704.SDZS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17705."SEA VOYAGER CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17706.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17707.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17708.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17709.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17710.SEE BLOGGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17711.SEMPER AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17712."SENIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17713.SEZAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17714.SGATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17715."SHADOW GMBH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17716.SHIMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17717.SHOP’N’GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17718.SILESIAN ACCOUNTANT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17719.SIMPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17720.SINOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17721.SKALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17722.SKILLNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17723.SKŁADY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "GAJA", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17724.SMART AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17725.SMART LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17726.SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17727."SOFT ELEKTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17728.SOFTBLUE MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17729."SOKRATES BIELSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17730.SOLARIS NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17731.SOLATIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17732.SOLID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17733.SOLID STS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17734."SOLMED - LOGISTYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17735."SOLPARK KLESZCZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17736.SONY PICTURES GLOBAL BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17737."SORDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17738.SPARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17739.SPECJALISTYCZNA FIRMA WYBURZENIOWA URSZULA WARWAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17740.SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17741.SPORT GLORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17742.SPÓŁKA MIESZKANIOWA "PARYŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17743."SREBRO & BURSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17744.STALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17745.STATUS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17746."STILLGARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17747.STJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17748."STOCKBROKERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17749.STUDIO GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17750."SUNNY ISLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17751.SUPER GRUPA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17752."SURGE POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 17753.SYLVANIA INESA LIGHTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17754.SYNERGY TELEMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17755.SYNERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17756.SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17757.SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17758.T.D.K. KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17759."TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17760.TAXI 283 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17761."TECH ROUTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17762."TEEL-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17763.TEMEC PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17764."TERRA - MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17765.TERRA HAUS POLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17766."TF SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17767."THANGSAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17768."THU-ANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17769.TIL TECHNICALLY INNOVATIVE LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17770."TIMKEN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17771.TINES CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17772.TIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17773.TOMABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17774.TOMARACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17775.TOMTOM TELEMATICS DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17776.TOOL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17777.TORPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17778.TORUŃSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17779.TPK-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17780.TRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17781."TRANSBUD-TARNÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17782.TRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17783.TROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17784."TRUDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17785.TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17786.TS INVEST - TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17787.TT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17788.TUCANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17789.TURNUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17790.TURYSTYKA - CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17791.UBM MOGILSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17792.UNDERSCORE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17793.UNIKOM-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17794.UNITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17795.UPRAWY ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17796.URBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17797.USŁUGI PORZĄDKOWE I OPIEKUŃCZE "BŁYSK" I & M.HACKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17798.V.FRAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17799.VAG CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17800."VAN-POLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17801.VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17802.VENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17803.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17804.VENVARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17805.VETSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17806.VFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17807.VIAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17808.VIAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17809."VIGOR TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17810.VILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17811.VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17812.VIRIDI DOMUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17813.VIRTUS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17814.VISION HOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17815."VISONIC" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17816.VITAL-MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17817.VITAL-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17818.VITALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17819.VIVA EL PABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17820.VIVA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17821.VIVA XPRESS LOGISTICS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17822.VIVERE BENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17823.VPL KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17824.VRG TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17825.WAKE BREAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17826.WARYŃSKI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17827.WB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17828.WB TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17829.WEJHER SHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17830.WELLSERVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17831.WELLSERVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17832.WELTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17833.WI LASY POLSKIE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17834."WIDOK BZS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17835.WOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17836.WTC TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17837.WWW.IUSLABORIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17838.X&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17839.XPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17840.XRAY CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17841.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM TURYSTYKI I REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17842.ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU WZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17843.ZAKŁAD EKSPERTYZ FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI AUDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17844."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOWICZU" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17845."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17846.ZAKŁAD MIĘSNY "MOŚCIBRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17847.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MIECZYSŁAW WITKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17848.ZAKŁAD TECHNOLOGII CUKIERNICZEJ DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17849.ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17850.ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17851."ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17852.ZDROJE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17853.ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17854.ZIDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17855.ZIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17856.ZPG CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17857.ZRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17858.ZVVZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17859."ŻELBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17860.ŻŁOBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17861.ŻŁOBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17862.ŻŁOBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 17863."AMIGO HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17864.ARSKOM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 17865.ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17866.BDF SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17867.BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17868.BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17869.BOS-POL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17870.CENTRUM OPERACYJNE "SAMORZĄDOWA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17871.CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17872."DRAMERS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17873.FARMIO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17874.GPJI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 17875.GPPI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17876.IT TECH 2 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17877."KAMARAN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17878.KAMITEC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17879.KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17880.LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17881.MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17882.NASK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17883.NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17884.NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17885.PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17886.PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17887.POLSKIE LNG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17888.POSTDATA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17889.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17890.PRESTIGE BOARD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17891.PROJPRZEM MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17892.R8 SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17893.REAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17894.REAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17895.SUNLEY - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17896.T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17897.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17898.TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17899.TRENNMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17900.TRIPUDIUM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 17901.TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17902.WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 17903.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "CENTRUM"

h) Spółdzielnie

Poz. 17904.BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH
Poz. 17905.BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH
Poz. 17906.BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE
Poz. 17907.BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁACH
Poz. 17908.BOCHEN PIEKARSKO - CIASTKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 17909.CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ARA
Poz. 17910.CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ARA
Poz. 17911.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 17912.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻMUDZI W LIKWIDACJI
Poz. 17913.HRUBIESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA STASZICA
Poz. 17914.KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŁOBRZEGU
Poz. 17915.MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 17916.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W NEBROWIE WIELKIM
Poz. 17917.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BACHORZEWIE
Poz. 17918."SPOŁEM" KAMIENNOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KAMIENNEJ GÓRZE
Poz. 17919."SPOŁEM" KAMIENNOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KAMIENNEJ GÓRZE
Poz. 17920.SPÓŁDZIELCZE STOWARZYSZENIE BUDOWY MIESZKAŃ "ZGODA"
Poz. 17921.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GŻEGŻÓŁKI"
Poz. 17922.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SOL"
Poz. 17923.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SOL"
Poz. 17924.SPÓŁDZIELNIA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA "KOSMYK" W BYDGOSZCZY W LIKWIDACJI
Poz. 17925.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PŁOTACH W LIKWIDACJI
Poz. 17926.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZWÓJ"
Poz. 17927.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DEBRZYNKA"
Poz. 17928.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU
Poz. 17929.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU
Poz. 17930.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BRYGADA W LIKWIDACJI
Poz. 17931.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŻMUDZI W LIKWIDACJI
Poz. 17932.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
Poz. 17933.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BRAWO" W ELBLĄGU
Poz. 17934.WOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

m) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 17935.TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

n) Stowarzyszenia

Poz. 17936.AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU
Poz. 17937.BRACTWO ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W TORUNIU
Poz. 17938."FORUM OBYWATELSKIE" STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
Poz. 17939.KLUB SPORTOWY "ESPADON"
Poz. 17940.KLUB SPORTOWY "ESPADON"
Poz. 17941.POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH
Poz. 17942.POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOCHIRURGICZNE
Poz. 17943.STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA KWK JANKOWICE"
Poz. 17944.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM
Poz. 17945.STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI NIEŻELAZNYCH
Poz. 17946.STOWARZYSZENIE KS SOŚNICA GLIWICE
Poz. 17947.STOWARZYSZENIE KUPCÓW POWIATU LĘBORSKIEGO
Poz. 17948.STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ KRAKOFONIA
Poz. 17949.STOWARZYSZENIE NASZA DROGA DO KINA
Poz. 17950.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZAWIERCIE
Poz. 17951.STOWARZYSZENIE RAZEM DLA SPORTU
Poz. 17952.STOWARZYSZENIE REAKCJA
Poz. 17953.STOWARZYSZENIE ROZWOJU DERMATOLOGII,DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ,LECZENIA CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ I ŁUSZCZYCY
Poz. 17954.STOWARZYSZENIE TELEWIZJI KABLOWEJ "RET-SAT 1"
Poz. 17955.STOWARZYSZENIE WSPÓLNOT LOKALNYCH "POJEZIERZE"
Poz. 17956.TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" ODDZIAŁ TERENOWY W GŁUCHOŁAZACH
Poz. 17957.TOWARZYSTWO WSPIERANIA CHORYCH NA IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC - IPF
Poz. 17958.WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "TARCZA 96"

o) Fundacje

Poz. 17959.BARBAKAN
Poz. 17960.FAMILIJNY POZNAŃ
Poz. 17961.FUNDACJA "ANIOŁ MIŁOSIERDZIA"
Poz. 17962.FUNDACJA "EXCITARE"
Poz. 17963.FUNDACJA "I SEE YOU" Z SIEDZIBĄ W JANTARZE
Poz. 17964.FUNDACJA "LEGATIO"
Poz. 17965.FUNDACJA "PIEKARNIA DOBRYCH UCZYNKÓW"
Poz. 17966.FUNDACJA "PRZYJAZNA DŁOŃ" W LIKWIDACJI
Poz. 17967.FUNDACJA "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ" W LIKWIDACJI
Poz. 17968.FUNDACJA "ZIELONA PERSPEKTYWA" W LIKWIDACJI
Poz. 17969."FUNDACJA ABDOMED CAŁODOBOWA POMOC MEDYCZNA"
Poz. 17970.FUNDACJA AFRICAMED
Poz. 17971.FUNDACJA ARTIS CAUSAE
Poz. 17972.FUNDACJA CONSILIUM W LIKWIDACJI
Poz. 17973.FUNDACJA DOMU LITERATURY I DOMÓW PRACY TWÓRCZEJ
Poz. 17974.FUNDACJA DZIĘKUJĘ CI ZA SŁUŻBĘ
Poz. 17975."FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"
Poz. 17976.FUNDACJA EDUKACJI MEDYCZNEJ, PROMOCJI ZDROWIA, SZTUKI I KULTURY "ARS MEDICA"
Poz. 17977.FUNDACJA FILMPLUS
Poz. 17978.FUNDACJA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Poz. 17979.FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI EKONOMICZNEJ IM. LUDWIGA VON MISESA
Poz. 17980.FUNDACJA KOCIEWIE
Poz. 17981.FUNDACJA KREATOR
Poz. 17982.FUNDACJA LUDZI OTWARTEJ WYOBRAŹNI FLOW
Poz. 17983.FUNDACJA ROZWOJU LOTNISKA WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA
Poz. 17984.FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO "INICJATYWA"
Poz. 17985.LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
Poz. 17986."SERCE DLA WSZYSTKICH"

p) Izby gospodarcze

Poz. 17987.IZBA COACHINGU
Poz. 17988.IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W LUBLINIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 17989.AWP P&C SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17990.FORTUNA UITZENDORGANISATIE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17991.HUTCHINGS & HARDING EUROPE LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17992.MEERPAHL & MEYER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17993.MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17994.NICHOLSON INTERNATIONAL (CEE) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17995.PINIKO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 17996.PIZZA`S SYNDICATE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17997.RREEF INVESTMENT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 17998.SPÓŁKA AKCYJNA "AEROFLOT - ROSYJSKIE LINIE LOTNICZE" ODDZIAŁ W RP
Poz. 17999.SPRAYING SYSTEMS CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 18000.STAFFING INTERNATIONAL B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 18001.TWG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 18002.UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI SPÓŁKA AKCYJNA O CHARAKTERZE KONSORCJUM ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 18003.YOKOGAWA DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 18004.GDAŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE "GEDANIA"
Poz. 18005.KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ TEL-SPORT W LIKWIDACJI
Poz. 18006.LUDOWY KLUB SPORTOWY W SKIDZINIU