Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 234/2018 (5622) z 4 grudnia 2018 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 53871.LEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 53872.APTI.SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53873.COUNTRY FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53874.EDU-EDUKACJA AKADEMIA ROZWOJU KADR OŚWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53875.QUALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53875.QUALIA - RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53876."KK POLSKA 2018" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53877."ALEXI BACHEV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53878.FADESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53879.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53880."ART-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53881."TECHNOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53882."ULTRACAD JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 53883.STRANGE NEW THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53884."ELTOR-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 53885.ALTAMIRA OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53886.CBR EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53887.DREWNOWSKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53888.KLOPFER & KONIGER MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53889.NECKERMANN DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Poz. 53890.TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53890.TAKEDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53891.MARISSELA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53891.CHALLANGE TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 53892."POL-AGRO" SPÓŁKA AKCYJNA MAZOWIECKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Poz. 53893.MC2 INNOVATIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 53894.TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 53895.WOLFS FUNDUSZ PRIVATE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 53896.ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 53897.BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53898.Dębkowski Paweł
Poz. 53899.Dubicki Łukasz
Poz. 53900.KAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 53901.Kuchalska Bogumiła
Poz. 53902.Misiąg Mariusz
Poz. 53903.Starzec Martyna
Poz. 53904.Spisak Małgorzata
Poz. 53905.
Poz. 53906.Jedziniak Józef
Poz. 53907.Rak Iwona
Poz. 53908.Iwańska Kinga
Poz. 53909.Hajnus Jolanta
Poz. 53910.ITADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53911.Przygodzki Jakub
Poz. 53912.Bartlewski Kamil
Poz. 53913.Senderecka Bożena
Poz. 53914.Ordys-Biegun Monika
Poz. 53915.Krajewska Małgorzata
Poz. 53916.Trędowska Jolanta
Poz. 53917.Gazdecki Wiesław
Poz. 53918.Truszkowska Czesława
Poz. 53919.Frąckiewicz Zofia
Poz. 53920.Pietrołaj Czesław
Poz. 53921.Grudzień Agnieszka
Poz. 53922.Kośmińska Natalia
Poz. 53923.Oryga Kamil
Poz. 53924.Stachurska-Szyszka Krystyna
Poz. 53925.Uminowicz Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU ARTEX
Poz. 53926.Usiatycki Marcin
Poz. 53927.Sznel Dorota Józefa
Poz. 53928.Krokowski Roman Andrzej
Poz. 53929.Włochowski Radosław

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 53930."ACHTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53931.Andrzejczak Krystyna i Andrzejczak Waldemar
Poz. 53932.Blichewicz Tomasz
Poz. 53933.Drożdż Elżbieta
Poz. 53934.Dziadkowiec Justyna
Poz. 53935.Dzwonkowska Marzena
Poz. 53936.Fidzińska Kazimiera
Poz. 53937.Jarosz Grzegorz
Poz. 53938.PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 53939.Postek Michał
Poz. 53940.Rypień Romuald
Poz. 53941.Szapar Barbara
Poz. 53942.Szczygłowski Marcin
Poz. 53943.Wilk Gabriela
Poz. 53944.Czubara Jadwiga
Poz. 53945.Krzyżak Dorota
Poz. 53946.Dominiak Jakub
Poz. 53947.Redlińska Lidia
Poz. 53948.IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 53949.Jajszczak Beata Ewa
Poz. 53950.Komorowska Kinga
Poz. 53951.Michalski Zbigniew
Poz. 53952.Mróz Aleksandra
Poz. 53953.Patora Jadwiga
Poz. 53954.Salamon Tomasz
Poz. 53955.Plizga Bartłomiej Jarosław
Poz. 53956.Skiba Arkadiusz
Poz. 53957.Stasiak Paweł
Poz. 53958.Miłek Arkadiusz
Poz. 53959.Rybczyńska Agnieszka
Poz. 53960.Sobolewska-Krzemińska Monika
Poz. 53961.Arcimowicz Krystyna
Poz. 53962.Gębka Rafał Tomasz
Poz. 53963.Horbaj Łukasz
Poz. 53964.Jawiarczyk Agnieszka
Poz. 53965.Krzywoń-Oczkowska Beata
Poz. 53966.Masłoń Zbigniew, Masłoń Sonia
Poz. 53967.Kucharczyk Anna
Poz. 53968.Łuczak Beata
Poz. 53969.Nowaczyk Zbigniew
Poz. 53970.Popławski Janusz
Poz. 53971.TBA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 53972.Wojtyra Grażyna
Poz. 53973.BELINWEST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 53974."AZTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 53975.Bniński Piotr
Poz. 53976.Bogucka Dominika
Poz. 53977.Kantowska Katarzyna
Poz. 53978.Czajka Krzysztof
Poz. 53979.Paruzel Wioleta
Poz. 53980.DARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53981.Korczyński Lech
Poz. 53982.SRB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 53983.Korczyńska Teresa

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53984.Skrętowski Tomasz

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53985.Arsoba Ewa
Poz. 53986.Mikszto Ewa
Poz. 53987.Klinot Leszek
Poz. 53988.Dałek-Cieślak Monika

9. Inne

Poz. 53989.Krawczyk Robert
Poz. 53990.Mizak Jakub
Poz. 53991.Mizak Maria
Poz. 53992.Nowak Elżbieta
Poz. 53993."ZENDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53994.Sroka Andrzej
Poz. 53995.CERAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53996.LDPRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 53997.Bieńkowski Wiesław
Poz. 53998.Bieńkowski Wiesław
Poz. 53999.A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54000.ANDARO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 54001.Dziemiela Monika
Poz. 54002.Kretkiewicz Magdalena
Poz. 54003.Łuczak Beata
Poz. 54004.Łuczak Beata
Poz. 54005.Podkowińska Anna
Poz. 54006.POLSKIE SIECI TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 54007.SANGUIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54008.Skrętowski Tomasz
Poz. 54009.VASCO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54010."SANTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54011."REM-EN SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54012.Domańska-Wasążnik Anna
Poz. 54013.Frajndt Patryk
Poz. 54014.Frajndt Patryk
Poz. 54015.Kaźmierczak Andrzej
Poz. 54016.Podkowińska Anna
Poz. 54017.Strzelecki Krzysztof
Poz. 54018.WPB AUGUSTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54019.Tomaszewska Karolina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tomaszewska Karolina SCALA OFFICE

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 54020."EKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54021."AREX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54022."EURO AGRIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54023."EXPLOITER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54024."KARADENIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54025."FACTOR - SME ADVISORY GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54026."OAKLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54027."ROMBO" SPÓŁKA JAWNA OLSZOWSKI OLSZOWSKA W LIKWIDACJI
Poz. 54028."SIM SYSTEM MEASUREMENT - SURMIAK, NIKLEWICZ, SZARATA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 54029."STELTRANS J.V.B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54030.ADEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54031.ARNOLD VARDANYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 54032.ALEX ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54033.APSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54034.ARTEMIDA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54035.AYSENSE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54036.BAKSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54037.BALAWEJDER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54038.BAYLLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54039.BIOCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 54040.BOTTOMCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54041.CHELMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54042.DEALLA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54043.DREWNO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54044.GRINGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54045.HELIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54046.HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA "ACEMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54047.HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54048.KLIMAKOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54049.POLO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54050.OPEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54051.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "EMIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54052.MADRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54053.MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 54054.RENTIER.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 54055.LEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54056.NEW LIFE DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54057.NUOVO MONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 54058.PARTNER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54059.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "PANACEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54060.SAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54061.SOLARPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54062.STI SUN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54063.TRADING & DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54064.VEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54065.ZBROJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54066.DOMDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54067.DYNAMIK TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54068.EUPHORIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54069.GRUPA BUDOWLANA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 54070.IQ DRINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54071.LBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54072.MAG PAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54073.NATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54074.PRODA-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54075.SUPPORT CENTER
Poz. 54076.PROFIS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54077.RESTAURACJA "SŁONECZNA" MOTEL "ELITE" ZBIGNIEW LASKA, ANNA KONIECZNA, ZDZISŁAW KONIECZNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 54078.TIMBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54079.VIAMOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54080."BJS CONSULTANTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 54081."CHEMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54082."JJB" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54083."RAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54084.BOTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54085.FLY AWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54086.GLIWICKIE CENTRUM KAPITAŁOWE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54087.LUBELSKA GRUPA MIODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54088.MAJESTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54089.SDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54090.MARWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54091."ASMAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54092.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ATLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54093.WANK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54094."ECO PROJECT LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54095."MTP SHOES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54096."QUICKFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54097."TRZY KORONY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54098.BADCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54099.GERVINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54100.KRASKÓW PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54101.ŁUŻYCKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 54102.OVERSTOCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54103.POL-ŚRUB MACIEJ ŁUSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 54104.PRESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54105.PROBUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54106.PROMOTOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54107.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARZENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54108.T.E.A. II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54109.TECH WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54110.TECHMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54111.WS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54112.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "INTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 54113."BETA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54114.ZANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54115."CHRISTIANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54116."PETRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54117."ZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54118.EKO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54119.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "KROTOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 54120.UBOJNIA I PRZETWÓRNIA DROBIU XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54121."MEBEL-CYROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKTÓT: "MEBEL CYROŃ" SP. Z.O.O.
Poz. 54122.FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA "WIRAX" STANISŁAW BIŁAT - JACEK WOJTAŚ - SŁAWOMIR MAZUROWSKI SPÓŁKA JAWNA

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 54123.Wnioskodawca Stuj Dariusz
Poz. 54124.Wnioskodawca Gmina Siemianowice Śląskie

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 54125.Wnioskodawca Orent Krystyna
Poz. 54126.Wnioskodawca Miasto Katowice

6. Inne

Poz. 54127.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR w Dąbrowie Górniczej

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 54128.MIZARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 54129.Matynia Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia
Poz. 54130.HOTEL WILEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54131.DIZGUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54132.JW TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 54133."SZPITAL GIŻYCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 54134.M-TRANS Ireneusz Mędrek
Poz. 54135.TIS Tomasz Anioł
Poz. 54136.Akademia Sztuk Pięknych
Poz. 54137.Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus
Poz. 54138.ŚWIAT TELEFONÓW Maria Głowacka
Poz. 54139.KRAJMAN Piotr Krajewski
Poz. 54140.Agencja Mienia Wojskowego
Poz. 54141.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poz. 54142.Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 1146090.4VC GRZEGORCZYK JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE
Poz. 1146091.BIURO RACHUNKOWE JOANNA RASZPLEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146092.ELDAN OPOLE SPÓŁKA JAWNA P. DOMAGAŁA, A. FIRLUS
Poz. 1146093.INSTALMEX MARCIN TRYTEK KRZYSZTOF HARNASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146094.JANICKI TEAM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146095.NEOFITA - ANNA MAKSYMIUK, KAROL MAKSYMIUK SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 1146096.ABASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146097.AGRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146098.ALFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUARD 16 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146099.ALFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUARD 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146100.ARKADIA CARE DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146101.ATERIMA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146102.BOOTY BUILDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146103.BOSA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146104.CAPITAL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAMOYSKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146105.CNT AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146106.DITO GEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146107.ENSUNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146108.EWDARSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146109.FAROWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146110.JARY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146111.JEŻYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146112.JM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146113.KONSTRUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146114.LEMON PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146115.MAESTRO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146116.MR MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146117.NOWA KACK IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146118.POLANEX TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146119.PORCZYŃSCY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146120.SIELSKA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146121.SPILD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 1146122.KNOWLEDGEHUB STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPOŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 1146123.TRENTO STEAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 1146124.3CCE SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146125.4WALLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146126.7NIGHTS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146127.AB TRANS-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146128.ADAR BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146129.ALMA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146130.ALPINE CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146131.AM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146132.AMD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146133.AMERICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146134.ANIMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146135.ANISET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146136.ANTARES COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146137.AP BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146138.ARGOS MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146139.ARHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146140.ARNDCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146141.AROKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146142.ARTEFACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146143.ASCENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146144.ASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146145.AT AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 1146146.AUTO HARMONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146147.AUTOMOBILE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146148.B.A. VAN VELTHOVEN TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146149.BEKAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146150.BENELUXAUTOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146151.BIOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146152.BIURO KOSZTORYSOWE NORMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146153.BIURO RACHUNKOWE IMPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146154.BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146155.BLACK LEMON WORKSHOP&DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146156.BPF FISKUS BIURO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146157.BROSS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146158.CAM-TECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146159.CANDY POLE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146160.CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146161.CHITONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146162.CLIMATRONIX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146163.CONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146164.CONTAINERS DEPOT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146165.CRACOW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146166.CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146167.DENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146168.DEPLOYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146169.EBRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146170.ECO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146171.ECOSORBTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146172.EDS RETAIL PARK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146173.EMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146174.EMP-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146175.ERTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146176.ETONYKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146177.EURO-PHOENIX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146178.EVERET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146179.FENIKS PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146180.FESTO PRODUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146181.FINANS - DOR SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146182.FLOTA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146183.GAMES LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146184.GAMMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146185.GAS SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146186.GLOBALS UTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146187.GOLDENINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146188.GREEN BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146189.GREENFIELD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146190.GRUPA MUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146191.HELP HUB NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146192.HONIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146193.HORINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146194.HUA&YI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146195.INNO DUO CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146196.INVINCIBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146197.INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146198.JARKOPOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146199.JARZĄBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146200.JAVA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146201.JC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146202.K&K DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146203.KAMMEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146204.KANCELARIA LTD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146205.KLOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146206.KRIS & JACK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146207.KV CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146208.L&B FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146209.LAGOON EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146210.LISSA PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146211.LOGISTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146212.MARSHAL LION POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146213.MAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146214.MAY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146215.MAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146216.MD TRANSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146217.MENTOR TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146218.MICE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146219.MONEY MAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146220.MOTTON ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146221.MOUSER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146222.MULTI STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146223.MUS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146224.NAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146225.NIKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146226.NO SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Poz. 1146227.OKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146228.ONARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146229.OPTIMUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146230.PAGANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146231.PATRONUM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146232.PFEIFER STRUCTURES (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146233.POBRZEŻE 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146234.POLSKI SOLAR PROJECT 54 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146235.POLSKI SOLAR PROJECT 55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146236.PREMIER PLACES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146237.PREVECO-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146238.PRO BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146239.PROMEDIAL FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146240.PRZEWODNICY KREDYTOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146241.PW4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146242.RACING CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146243.RAJU & ARIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146244.RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146245.REN JI SAN YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146246.RENTIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146247.RIVERPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146248.ROMANOW-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146249.RZEMIOSŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146250.SANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146251.SATURN CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146252.SEMKŁO & WIŚNIEWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146253.SIGNUMKRAKOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146254.SLY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146255.SMALLTRONIC.PL G. JECHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146256.SOLIDBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146257.SPECWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146258.SPEED WORK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146259.SPEEDTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146260."SPORTPLUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1146261.SUPER B POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146262.T.S.S. TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146263.TECMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146264.TERRA-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146265.TOP GIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146266.TRUCK EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146267.TRUCK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146268.TYMCHUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146269.UDRIVER PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146270.UNIQA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146271.VERIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146272.VIRTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146273.WAWA-NINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146274.WE LOVE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146275.WIJA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146276.WIL-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146277.WINDTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146278.WN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146279.WODA48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146280.WOLNE KURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146281.WORKMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146282.XARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146283.ZMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 1146284.SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 1146285.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LEW

n) Stowarzyszenia

Poz. 1146286.KLUB SPORTOWO - TANECZNY "FERST STEP"
Poz. 1146287.STOWARZYSZENIE ZGODA MEBLE

o) Fundacje

Poz. 1146288.FUNDACJA "AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ"
Poz. 1146289.FUNDACJA "AUREA PORTA"
Poz. 1146290.FUNDACJA AKADEMIA BORELIOZY
Poz. 1146291.FUNDACJA OCHRONY GRANIC
Poz. 1146292.FUNDACJA TORQWAY-ACTIVE AGEING
Poz. 1146293.NIEZNANE. FUNDACJA KREATYWNA

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 1146294.DREDGING INTERNATIONAL NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1146295.HUB 3 SIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 1146296.A.Z.IWANICCY SPÓŁKA JAWNA MEBLE TAPICEROWANE ANDRZEJ IWANICKI
Poz. 1146297.A&B ZDROWIE, BARBARA HALEJAK, AGNIESZKA JANKOWSKA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146298.ADAM BOGDANI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146299.AGENCJA UBEZPIECZENIOWA ZOFIA I WALDEMAR STASIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146300.AGRO CERAMIC SPÓŁKA JAWNA A. ROZWENS-BOTT, T. KUDŁA
Poz. 1146301.ALUMEL PIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146302.APTEKA "GEMMA" M.WRÓBEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146303."APTEKA FRANCISZKAŃSKA" SPÓŁKA JAWNA JOANNA ZALEGA-FERTSCH, KRYSTYNA BOŻYK
Poz. 1146304."APTEKA FRANCISZKAŃSKA" SPÓŁKA JAWNA JOANNA ZALEGA-FERTSCH, KRYSTYNA BOŻYK
Poz. 1146305."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146306."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146307."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146308."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146309."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146310."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146311."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146312."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146313."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146314."APTEKA TERCZYŃSKA-KOTARSKA URSZULA-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146315."ARCHIDOM" BIURO PROJEKTÓW K.MAJ-MAJEWSKA, J.JAGIELSKA-NOREK,J.MIDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146316."ARCHIDOM" BIURO PROJEKTÓW K.MAJ-MAJEWSKA, J.JAGIELSKA-NOREK,J.MIDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146317."ARCYSTUDIO" R.DRABIK, P.DRABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146318."ARCYSTUDIO" R.DRABIK, P.DRABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146319."ARCYSTUDIO" R.DRABIK, P.DRABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146320."ARCYSTUDIO" R.DRABIK, P.DRABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146321."ARCYSTUDIO" R.DRABIK, P.DRABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146322.ARGUS OCHRONA OSÓB I MIENIA GRZEGORZ WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146323."ARPEN" SPÓŁKA JAWNA, EWA PRZYBYSZEWSKA, RYSZARD PRZYBYSZEWSKI
Poz. 1146324.AUGUSTO S. WITOŃ, Ł. BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146325.AUGUSTO S. WITOŃ, Ł. BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146326.AUGUSTO S. WITOŃ, Ł. BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146327.AUGUSTO S. WITOŃ, Ł. BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146328.AUGUSTO S. WITOŃ, Ł. BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146329.AUTO COLOR SPÓŁKA JAWNA BRONISŁAW BOGUSZ, SEWERYNA BOGUSZ, KRZYSZTOF BOGUSZ, LESZEK BOGUSZ
Poz. 1146330.AUTO PROFIL ZBIGNIEW KLIMCZYK & LESŁAW KLIMCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146331.AUTO PROFIL ZBIGNIEW KLIMCZYK & LESŁAW KLIMCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146332.AUTOMATYKA M. WOCH & J. WOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146333.B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146334.BIOTOP BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA J. STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146335.BIURO UBEZPIECZENIOWE PIOTROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146336.BS INVEST S. SZUBIERAJSKI, B. BANASZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146337.CENTRUM MEDYCZNE ŚW. ANDRZEJA P.A.LIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146338.DATEL PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE D.DRYNDA, K.PTASZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146339.DCS AUTO TURYN KURDZIEL GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146340.DCS AUTO TURYN KURDZIEL GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146341.DRUK W POZNANIU GRUPA CREATOR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146342."DUET" KARWOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146343."DUET" KARWOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146344.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146345.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146346.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146347.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146348.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146349.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146350.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146351.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146352.DZIUBA STOLTZ "DIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146353."EL-POM" CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH M.BIKOWSKI S.STECYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146354."ENIKA-METAL" M.KURDYKOWSKI, A.BOROŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146355."ENIKA-METAL" M.KURDYKOWSKI, A.BOROŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146356.ENO PAWEŁ BARANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146357.EUROFLOOR BAKALAREK, NOWICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146358.F.H.U.P. "KURCZAK" SPÓŁKA JAWNA KUŚMIERSKA MAŁGORZATA, KUŚMIERSKA ANNA
Poz. 1146359.FABRYKA FARB WEGA MIERZWICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146360.FABRYKA FARB WEGA MIERZWICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146361."FALKON" SPÓŁKA JAWNA IZABELA ŻELAŻEWSKA, ROMAN ZIEMACKI
Poz. 1146362.FHU "JGR" R.JÓZEFOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146363.FIRMA HANDLOWA OLMAR OLIMPIA GUŻYŃSKA ŁUKASZ GUŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146364.FIRMA HANDLOWA OLMAR OLIMPIA GUŻYŃSKA ŁUKASZ GUŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146365.FRESH BARTOSZ WALTER NATALIA PIETSCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146366."GAMEX DANIEL CIEŚLAK" , SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146367.GUTLIFT MARCIN GUT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146368.HALMA V. M.STASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146369.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146370.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146371.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146372.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146373.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146374.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146375.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146376.IMPAK WIESŁAW PIRÓG, PRZEMYSŁAW PIRÓG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146377.INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146378.INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146379.INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146380.INVESTMENT-ZANDAR HOLDINGS LTD SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146381.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146382.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146383.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146384.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146385.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146386.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146387.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146388.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146389.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146390.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146391.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146392.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146393.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146394.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146395.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146396.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146397.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146398.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146399.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146400.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146401.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146402.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146403.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146404.JANUSZ NEWELSKI, HENRYK KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA ZALEWSKA - GORIOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146405."JESPOL" JESSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146406."JESPOL" JESSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146407.K. I M. FERENS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146408."KA-MAR" JAROSŁAW KARDASZ I MAREK MUZYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146409."KA-MAR" JAROSŁAW KARDASZ I MAREK MUZYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146410.KANCELARIA PRAWNA KIELIAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146411."KANCELARIA PRAWNICZA - D.D. WNUK - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146412.KANDA GRZENIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146413.KLEBBA I KLEBBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146414.KLEBBA I KLEBBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146415.KLINIKA MAGNUCCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146416."KOL-SYSTEM" CIEŻAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146417.KOOPERANT RAFAŁ GREŃ I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146418."KOSJAN" JANUSZ I TOMASZ KOSAŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146419.LAGER K. ODROBINA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146420.LODY Z GOŚCIŃCA GRAMZA I DEMBNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146421."MAREK I KARBOWSKI" JERZY MAREK I KAZIMIERZ KARBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146422.MŁYN OSTRÓW WLKP. JÓZEF I TERESA OTWIASKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146423.MONTEX SHIPYARD DĘBOWSKI WASIOŁEK RÓŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146424."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146425."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146426."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146427."NOBO KOPCZYŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146428."OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146429."OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146430."OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146431."OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146432."OLTOMEX-BIS" T.KAMIŃSKI, O.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146433.OPTIMA K. BORECKA, M. BORECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146434.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146435.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146436.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146437.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146438.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146439.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146440.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146441.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146442.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146443.P.P.H. "JANDAR" D. ŁATA I I. ŁATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146444.PANACEUM GAJA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - HAVEBARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146445."PRODREW" LIS, PERS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146446.PROJEKT KANTYNA ZABOROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146447.PRZEDSIEBIORSTWO LECZNICZE ELMED ELŻBIETA HEREZIŃSKA JAN HEREZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146448.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DYSTEN" MICHAŁEK ZDZISŁAWA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 1146449.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "FLORAX" T. ŚCIBIOR - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146450.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ED-MAR E. ZASADOWSKI, K. ZASADOWSKI, G. ZASADOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146451.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABSOLUTUS" ZBIGNIEW FIUT I INNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146452.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEBPOL" DARIUSZ SIOK, LESZEK WŁADYSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146453.PRZEDSIĘBIORSTWO HNDLOWO-WYDAWNICZE "ARYSTOTELES" SPÓŁKA JAWNA MATUSIAK MAREK
Poz. 1146454.PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE "MADO" GROSZKIEWICZ JACEK, GROSZKIEWICZ MARIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146455.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTER-FOOD SPÓŁKA JAWNA JERZY KOŁODZIEJ
Poz. 1146456.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROL-POL" S. WOJCIECHOWSKI, Z. SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146457.PTM MAREK WYSZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146458."R&M" BUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146459."R&M" BUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146460."REN-PLAST HANNA I LESZEK ANDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146461.RENESANS STANISŁAW I BŁAŻEJ DZIERŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146462.SŁOTZŁOM SŁOCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146463.SONIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146464.SONIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146465.SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA "KONTRAKT" SAMSONOWICZ BUTWIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146466.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146467.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146468.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146469.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146470.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146471.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146472.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146473.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146474.SPÓŁKA JAWNA "TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK
Poz. 1146475.STYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146476.SULIMO SOFTWARE PIOTR OSIPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146477."TELMETAL" RYSZARD IWANYSZYN, MARCIN IWANYSZYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146478."TELMETAL" RYSZARD IWANYSZYN, MARCIN IWANYSZYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146479."TELMETAL" RYSZARD IWANYSZYN, MARCIN IWANYSZYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146480."TOBO" DATCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146481."TOBO" DATCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146482.TOFRA - INVEST T. FRANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146483.TORIN GRUSZCZYŃSKI & SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146484.TRANS FREEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146485."TRANSCAR" JERZY BARTOSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146486."TRANSCAR" JERZY BARTOSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146487.TROJAN SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA TROJAN-ZAWIERUCHA I ZBIGNIEW ZAWIERUCHA
Poz. 1146488.TROJAN SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA TROJAN-ZAWIERUCHA I ZBIGNIEW ZAWIERUCHA
Poz. 1146489.TROJAN SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA TROJAN-ZAWIERUCHA I ZBIGNIEW ZAWIERUCHA
Poz. 1146490."TUR" - JAROSŁAW TUROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146491."TUTOR -MED." ANNA, GRZEGORZ WOLNICZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146492.USŁUGI - ANDRZEJ GAWŁOWSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146493.WILL GROUP EWA SITKOWSKA PIOTR SITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146494.WITOLD I PIOTR DARMOROS "ZIELONA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146495.ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, MOSTOWYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH "ZADROBUD II" K. TOMCZAK, S. TOMCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146496.ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, MOSTOWYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH "ZADROBUD II" K. TOMCZAK, S. TOMCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146497.ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, MOSTOWYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH "ZADROBUD II" K. TOMCZAK, S. TOMCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146498.ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, MOSTOWYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH "ZADROBUD II" K. TOMCZAK, S. TOMCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146499.ZAKŁADY MIĘSNE "H.A.M." CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146500.ZDZISŁAW DERLICKI BIURO INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1146501."ZIELONE NIWY BARBARA NAWROT ANDRZEJ NAWROT SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 1146502.ZPTS REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 1146503.CHORĄŻEWSKA BIELESZ I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW RADCÓW PRAWNYCH I RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Poz. 1146504.KANCELARIA ADWOKATÓW "RYNKOWSKI, OLEJNIK" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 1146505."KANCELARIA PRAWNA - JANUSZCZYK & KROPLEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 1146506.KANCELARIA PRAWNA ALEKSANDER BOLKO I ADAM OSTASZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA RADCOWIE PRAWNI
Poz. 1146507."KANCELARIA PRAWNA BUDNIK, POSNOW I PARTNERZY"
Poz. 1146508.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "M. RUSIECKI, M. SZYMKIEWICZ, R. KUREK" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 1146509.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "M. RUSIECKI, M. SZYMKIEWICZ, R. KUREK" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 1146510.PIOTR KUŁAGA KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 1146511.ALBERTINA LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146512.ALBERTINA LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146513.ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146514.BANDA ADAM GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146515.BANDA ADAM GĄSIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146516.BAUSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146517.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146518.BLACK BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWELVE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146519."BUDOWNICTWO PSB OSIŃSKI I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146520.CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH EURO-PŁYTA SKYMED WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146521.CGL IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146522.COMMERCIAL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146523.CONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146524.COVEREFRESH FRYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146525.DLK REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146526."EBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 1146527.EDU BEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146528.EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146529."FARMAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 1146530.FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "MAZUR I PARTNERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146531.FORMABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146532.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146533.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146534.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146535.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146536.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146537.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146538.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146539.GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146540.GO+CARS GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146541.HETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146542.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146543.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146544.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146545.IZZY NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 1146546.JANKA MUZYKANTA 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146547.JLJ KANCELARIA PRAWNA LEMAŃSKA, JĘDRZCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146548."JOANNA ZDANOWSKA ASSETS & FUNDS AUDIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 1146549.JOBSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146550.KERIM SPÓŁKA AKCYJNA STALMET SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146551.LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146552.LOCUS SECURITY TRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146553.ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ R&B SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146554.MADU SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146555.MAGNUM SERVIS&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146556.MARINE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & OFFSHORE ENGINEERING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146557.MARINE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146558.MAXIECU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146559.MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146560."MEDYCYNA PRAKTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146561."MEDYCYNA PRAKTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146562."MEDYCYNA PRAKTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146563."MEDYCYNA PRAKTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146564."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, APARTAMENTY ŹRÓDLISKA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 1146565."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, APARTAMENTY ŹRÓDLISKA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 1146566."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, APARTAMENTY ŹRÓDLISKA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 1146567.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146568.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146569.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146570.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146571.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146572.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146573.MOBILLAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146574.MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROLUB SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146575.MYSTIC COALITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146576.NEXUS LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146577.NOVA OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146578.OLBENZ OIL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146579.OSKAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146580.PCM DEVELOPMENT R. MOSKAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146581.PCM DEVELOPMENT R. MOSKAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146582.PCM DEVELOPMENT R. MOSKAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146583.PDMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146584.PEDROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146585.PINASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146586.PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUDYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146587.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146588.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146589.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146590.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146591.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146592.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146593.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146594.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146595.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146596.SKAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146597.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146598.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146599.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146600.STS ŻURAWIE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146601.SYMBIOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 1146602."SZTOPKANEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146603.TDG WARSZAWA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146604.TREEVIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146605.ULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146606.ULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146607.UNIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146608.UNIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146609.UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146610.VISION HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146611.VITUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146612.WAPPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146613.WARSZAWSKIE CENTRUM LEGISLACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146614.WHITE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146615.WHITE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146616.WHITE STONE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146617.WINFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146618.WK ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146619.YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146620.YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146621.ZAKŁAD WTÓRPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146622.ZAKŁAD WTÓRPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146623.ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI KAPITAŁOWYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1146624.ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI KAPITAŁOWYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 1146625.2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146626.ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146627.COLLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 1146628.FIREZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146629.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146630.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146631.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146632.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146633.GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146634.GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146635.GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146636.K&K EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146637.LENKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 1146638.LONG LAKE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 1146639.LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146640.LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146641.LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146642.LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146643."WL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" TWO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146644."WL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" TWO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 1146645."WL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" TWO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 1146646.3G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146647.3G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146648.3G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146649.4KESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146650."4MIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146651.4SYNCHRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146652.4SYNCHRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146653.7R SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146654.8ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146655.8ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146656.8ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146657.A.L.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146658.A.WOJTIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146659.A1 SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146660.AB PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146661.AC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146662.ACCIONA ENERGY POLAND GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146663.ACE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146664.ACG 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146665.ACG 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146666.ACO ELEMENTY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146667.ACO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146668.ACO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146669.ACO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146670."ACXIOM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146671.AD AEGROTUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146672.AD LIBERTATEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146673."ADAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146674."ADAM-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146675.ADN AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146676.ADVANTUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146677.AECOM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146678.AFFIDEA ONKOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146679."AGAPIT RENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146680.AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146681.AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146682.AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146683.AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ WORK-BUD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146684.AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ WORK-BUD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146685.AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ WORK-BUD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146686.AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146687.AGORA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146688."AGRARIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146689."AGRIPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146690.AGRITECH HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146691.AGRO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146692."AGRO DULSIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146693."AGRO-LAS BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146694."AGRO-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146695."AGRO-SOKOŁÓW F 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146696."AGRO-SOKOŁÓW F 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146697."AGRO-SOKOŁÓW F 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146698."AGRO-SOKOŁÓW F 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146699."AGRO-SOKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146700."AGRO-SOKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146701."AGRO-SOKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146702."AGRO-SOKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146703.AJ INWEST INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146704.AKADEMIA PIŁKARSKO-BRAMKARSKA BODZIO W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146705.AKADEMIA PIŁKARSKO-BRAMKARSKA BODZIO W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146706.AKADEMIA PIŁKARSKO-BRAMKARSKA BODZIO W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146707.AKADEMIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146708.AKME INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146709.AKN OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146710.AL FAKHER FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146711.ALBATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146712.ALCADIS COMMERCIAL VEHICLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146713."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146714."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146715."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146716."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146717."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146718."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146719."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146720."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146721."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146722."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146723."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146724."ALEJA RÓŻ 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146725."ALERGO-MED" SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146726.ALEX MEMBERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146727.ALFATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146728.ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146729.ALLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146730.ALLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146731.ALLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146732.ALLMARK INSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146733."ALMAX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146734.ALOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146735.ALSEPHINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146736.ALTCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146737.ALUMINUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146738.ALUPROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146739.AM BEST CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146740.AM-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146741.AMPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146742.AMPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146743.AMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146744.AMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146745.AMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146746.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146747.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146748.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146749.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146750.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146751.AMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146752.ANCORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146753.ANDERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146754.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146755.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146756.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146757.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146758.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146759.ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146760."ANJA POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146761."ANJA POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146762.ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146763.ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146764.ANORDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146765.ANORDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146766.ANORDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146767.ANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146768.APARTAMENTY ROZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146769.APEX DYNAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146770.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146771.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146772.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146773.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146774.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146775.APTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146776."APTEKA POD ORŁEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146777.APTEKA ŚW. ŁAZARZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146778.AQUA - VIKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146779."ARARAT 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146780.AREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146781.AREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146782.AREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146783."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146784."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146785."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146786."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146787."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146788."ARGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146789."ARKA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146790.ARMADA SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146791."ARMP INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146792."ASBUD SOLARIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146793.ASHLAND SPECIALTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146794."ASIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146795."ASMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146796."ASMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146797."ASMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146798.ASORTI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146799.ASTONHOUSE-REALESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146800."ATTRA INFOTECH POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146801.AUCHEA SOFTWARE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146802.AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KODREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146803.AUTO MOTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146804.AUTO MOTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146805.AUTO MOTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146806."AUTO PODLASIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146807.AUTO TRUCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146808.AUTO ZABUDOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146809.AUTO-EKSPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146810."AUTO-SALON" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146811.AUTOMOBILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146812.AVAL AUDYT I USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146813.AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146814.AWAN IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146815.AXES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146816.AXOPAR BOATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146817."AXORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146818.B.P. FENICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146819.B&B TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146820.B4ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146821."BABIN-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146822.BACHUS WBF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146823.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146824.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146825.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146826.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146827.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146828.BAKO AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146829.BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146830.BALKAN GURME TREASURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146831.BALTIC CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146832.BALTIC GROUP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146833.BALTIC HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146834.BALTIC HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146835.BALTIC HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146836.BALTIC SHELF GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146837.BALTIC TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146838.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146839.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146840.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146841.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146842.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146843.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146844.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146845.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146846.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146847.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146848.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146849.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146850.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146851.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146852.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146853.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146854.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146855.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146856.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146857.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146858.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146859.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146860.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146861.BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146862.BARELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146863.BARLINEK ZAKUPY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146864.BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146865.BATAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146866.BATH OF APHRODITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146867.BAUSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146868.BAUSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146869.BAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146870.BCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146871.BELLA DONNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146872.BEN-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146873.BERIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146874.BEST MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146875.BEST PERFORMANCE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146876.BEST RESPONSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146877.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146878.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146879.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146880.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146881.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146882.BESTHABITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146883.BEYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146884."BEZPIECZNY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146885.BHP-HT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146886."BIG & OLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146887."BIG & OLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146888.BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146889.BIO JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146890."BIO-NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146891.BIO-OIL MAESTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146892.BIOMED - PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146893.BIOMED - PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146894.BIOMED - PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146895.BIOMED - PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146896.BIONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146897.BIOTRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146898."BIOZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146899.BITCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146900.BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO MIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146901.BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO MIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146902.BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO MIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146903.BIURO RACHUNKOWE CARIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146904.BIURO RACHUNKOWE TWOJAKSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146905.BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI "TĘCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146906.BIZTITANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146907.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146908.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146909.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146910.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146911.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146912.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146913.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146914.BLACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146915.BLODITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146916.BLOOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146917.BLOOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146918.BMS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146919.BNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146920.BOKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146921."BOMEX-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146922.BON BON BUDDIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146923.BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146924.BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146925.BORGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146926.BOS-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146927."BRATEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146928.BRILL AV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146929.BSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146930.BUCKI & BUCKI ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146931."BUDOMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146932.BUILDING TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146933.BURKERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146934.BURKERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146935.BURKERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146936.BUSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146937.BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146938.BWB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146939.CARDIOCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146940.CARMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146941.CARROTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146942.CARVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146943.CASA NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146944.CASPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146945.CAT LC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146946.CAVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146947.CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146948.CCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146949.CEDRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146950.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146951.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146952.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146953.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146954.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146955.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146956.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146957.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146958.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146959.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146960.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146961.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146962.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146963.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146964.CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146965."CENTROAGRA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1146966."CENTROSTAL GRUDZIĄDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146967.CENTRUM HANDLOWE "JANTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146968.CENTRUM MEDYCZNO OPIEKUŃCZE EMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146969.CENTRUM NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146970.CENTRUM OKULISTYCZNO - OPTYCZNE LEMAŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146971.CENTRUM TURYSTYKI OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146972.CENTRUM TURYSTYKI OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146973.CENTRUM TURYSTYKI OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146974.CENTRUM TURYSTYKI OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146975.CENTRUM TURYSTYKI OSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146976.CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146977.CERI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146978.CERI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146979.CERI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146980.CERI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146981.CERTUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146982.CET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146983.CEVA LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146984.CHAI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146985.CHEM & COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146986.CHŁODNIA ŁUKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146987.CHOLUC TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146988.CICHA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146989.CLAUDE ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146990.CLERMONT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146991.CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146992.CMG COMMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146993.CMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146994.CMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146995.CMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146996.CMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146997.CMX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146998.COLLARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1146999.COMERCIAL LOSAN POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147000.COMFORT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147001.COMMAND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147002.COMMODITY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147003.COMPENDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147004.CONCORDIA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 1147005."CONCORDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 1147006.CONNECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147007.CONTINO BIAŁOGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147008.COOL & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147009.COOL & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147010."CORAIL TECHNOLOGY INT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147011."CORAIL TECHNOLOGY INT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147012."CORAIL TECHNOLOGY INT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147013.CORSHAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147014.CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147015.CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147016.CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147017.CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147018.CREW INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147019.CRH MATERIALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147020.CTO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147021.CZARNY BEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147022.CZARNY BEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147023.D.A.GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147024."D.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147025.D17 SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147026.DALESZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147027.DALESZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147028.DAMEN KOŹLE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147029.DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147030.DASHWOOD POLSKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147031.DASHWOOD POLSKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147032.DASHWOOD POLSKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147033.DAVE-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147034.DAWID&ANTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147035.DAWID&ANTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147036.DAWID&ANTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147037.DE MEESTER TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147038.DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147039.DEKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147040."DEKOR - MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147041.DELTA-GAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147042.DELTA-GAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147043.DELTA-GAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147044.DEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147045.DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147046.DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147047.DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147048.DEVIOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147049.DHAKA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147050.DIGIMATE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147051.DIRKS SERVICE KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147052.DMD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147053.DMD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147054.DMD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147055.DMD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147056.DMK-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147057.DOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147058.DOM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147059.DOM PRAWNO FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147060.DOM ZASTAWOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147061.DOMENA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147062.DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147063.DOMY JUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147064.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147065.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147066.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147067.DOUBLE YELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147068."DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147069.DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147070.DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147071.DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147072.DREAM.INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147073.DREW-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147074."DROGOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147075.DRUKARNIA LEYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147076."DS SMITH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147077.DTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147078.DTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147079.DURANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147080."DUSAR INDUSTRIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147081."DWORCE AUTOBUSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147082."DWORCE AUTOBUSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147083."DWORCE AUTOBUSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147084.EAGLEBURGMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147085.EAST WEST GLOBAL CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147086.EAT SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147087.ECO JAREXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147088."ECOPAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147089."ECRU PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147090.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147091.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147092.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147093.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147094.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147095.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147096.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147097.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147098.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147099.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147100.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147101.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147102.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147103.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147104.EDU BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147105.EFENGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147106.EGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147107.EKO - SZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147108.EKO ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147109.EKO-PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147110.EKOAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147111.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147112.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147113.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147114.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147115.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147116.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147117.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147118.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147119.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147120.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147121.EKOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147122.ELECTRICAL MOTORS PLANT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147123.ELEKTA BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147124.ELEKTROWNIA PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147125.ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147126.ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147127.ELKOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147128.ELKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147129.EMHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147130.EN-ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147131."ENERGIA EW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147132.ENERGOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147133.ENERGOREMONT PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII REMONTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147134.ENERSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147135.EPCOT - FINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147136.ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147137.ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147138.ESCAPE & EXPLORE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147139.ESPERSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147140.ETL ŁÓDŹ SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147141.EURO PROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147142.EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147143."EURO-FINANZ SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147144.EUROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147145.EUROPEAN CENTER OF CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147146.EUROSTAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147147.EXTERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147148."EZ PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1147149.F&M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147150.F&M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147151.F&M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147152.FALKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147153.FAMUR FINANCE&RESTRUCTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147154.FEAT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147155.FEMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147156.FERRYMAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147157.FHU POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147158.FILIPIAKBABICZ INWESTYCJE PUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147159.FILIPIAKBABICZ INWESTYCJE PUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147160.FILIPIAKBABICZ INWESTYCJE PUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147161.FINDEV LOKALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147162.FINDEV ŻERNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147163.FINEZJA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147164.FIRMA KONSULTINGOWO-DORADCZA "ABAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147165.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147166.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147167.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147168.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147169.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147170.FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147171.FIT LADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147172.FITNESS ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147173.FIXBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147174.FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147175.FMD CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147176.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147177.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147178.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147179.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147180.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147181.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147182.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147183.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147184.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147185.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147186.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147187.FORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147188.FORMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147189.FORTOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147190.FOTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147191.FPSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147192.FR. WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147193."FRAMAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147194.FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147195.FULCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147196.FUTURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147197.FUTURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147198.FUTURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147199.GAMTEK1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147200.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147201.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147202.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147203.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147204.GAP ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147205."GARDENPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147206."GARDENPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147207."GARDENPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147208."GARDENPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147209.GASCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147210.GCM GLOBAL COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147211.GCM GLOBAL COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147212.GCM GLOBAL COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147213.GCM GLOBAL COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147214.GEBR. HEINEMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147215.GENELYTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147216.GF CLEAN GÓRSKI I FROMHOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147217.GG POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147218.GIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147219.GIFT PROMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147220.GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147221."GIORDANO TEXTILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147222."GIORDANO TEXTILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147223."GIORDANO TEXTILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147224.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147225.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147226.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147227.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147228.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147229.GLOB HALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147230."GLOB-TERMINAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147231."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147232."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147233."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147234."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147235."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147236."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147237."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147238."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147239."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147240."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147241."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147242."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147243."GLOBAL GROUP OF COMPANIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147244.GLOBAL TASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147245.GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147246.GLOBALIZATION PARTNERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147247.GLOBUS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147248.GLOBUS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147249.GLOBUS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147250.GLOBUS-APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147251.GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W DOBRZYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147252.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147253.GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147254.GO-2 GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147255.GOOD LOCK & DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147256.GOOD LUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147257.GOOD PHOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147258.GOODMAN CALCITE LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147259.GOODMAN ULYSSE LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147260.GOODWILL HUMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147261.GORYCKI&SZNYTERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147262.GOSPODARSTWO RYBACKIE PATRYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147263.GOSPODARSTWO RYBACKIE PATRYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147264.GOSPODARSTWO RYBACKIE PATRYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147265.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147266.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147267.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147268.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147269.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147270.GOWTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147271."GR URBANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147272."GR URBANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147273."GR URBANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147274.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147275."GRANKRUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147276.GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147277.GREENWOOD RESOURCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147278.GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147279.GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147280.GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147281.GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147282."GREKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147283.GRG FOOD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147284."GRUAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147285."GRUPA ADVISER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147286."GRUPA ADVISER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147287."GRUPA ADVISER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147288.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147289.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147290.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147291.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147292.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147293.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147294.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147295.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147296.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147297.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147298.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147299.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147300.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147301.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147302.GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GLOBAL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147303.GRUPA DEWELOPERSKA SMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147304.GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147305.GRUPA GOEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147306.GRUPA MIRROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147307.GRUPA MIRROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147308.GRUPA MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147309.GRUPA MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147310.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147311.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147312.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147313.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147314.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147315.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147316.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147317.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147318.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147319.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147320.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147321.GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147322.GSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147323.GSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147324.GSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147325.GUO SHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147326.GWZ FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147327.GWZ FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147328.HAASEN ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147329.HALIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147330.HAMPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147331.HANDEL WYNAJEM USŁUGI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147332.HANNA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147333.HANSA POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147334.HANSA POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147335.HANSA POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147336.HARRY`S PIZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147337.HAVA KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147338.HB DEVELOPMENT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147339.HEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147340.HEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147341."HELL ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147342.HELLY HANSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147343.HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147344.HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147345.HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147346."HH POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147347.HHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147348.HHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147349.HHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147350.HHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147351.HHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147352.HI CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147353.HIGH PERFORMANCE MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147354.HIGH PERFORMANCE MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147355.HIGH PERFORMANCE MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147356.HOME AUDIO VIDEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147357.HOMEPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147358.HORNBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147359.HOTEL HEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147360.HUBARK-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147361."HURT-JANINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147362.HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA SŁONECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147363."HUTCHINSON POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147364."HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147365.HYDROTECHNIKA - COLCRETE - VON ESSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147366.HYDROTREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147367.I 76 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147368.IAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147369.IAUDITITAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147370.IBIZA-SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147371.ICOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147372."IDS MEDIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147373.IF CONSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147374.IF CONSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147375.IF CONSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147376.IG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147377.IG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147378.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147379.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147380.IGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147381.IINE DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147382."IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147383.IKM TESTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147384.ILIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147385.IMC INNOVATION MEDICAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147386.IMPRESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147387.IMS CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147388.IMS CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147389.IMS CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147390.INDORAMA VENTURES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147391."INER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147392."INER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147393."INER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147394.INMISSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147395.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147396.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147397.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147398.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147399.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147400.INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147401."INSURANCE GROUP SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147402.INTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147403.INTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147404.INTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147405.INTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147406."INTER D.I.C. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1147407.INTERACTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147408."INTERACTIVE GROUP LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1147409."INTERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147410."INTERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147411."INTERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147412."INTERIOR HOUSE WM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147413."INTERIOR HOUSE WM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147414."INTERIOR HOUSE WM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147415.INTERIOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147416.INTEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147417.INVEST INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147418."INVEST PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147419.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147420.INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147421.INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147422.INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147423.INWESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147424.IQOR GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147425.IQS DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147426.ITAGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147427.ITYCOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147428.IVI COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147429."J.J.-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147430.J&J COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147431.J&K GLOBAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147432.JACHT TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147433.JAGOTEK ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147434.JAKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147435.JAZZROS SOFTWARE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147436.JEROZOLIMSKIE BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147437.JINX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147438."JJ-IMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147439.JK ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147440.JM LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147441.JMLK-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147442.JMLK-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147443.JMLK-SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147444.JMP FLOWERS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147445.JMP FLOWERS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147446.JOB LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147447.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147448.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147449.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147450.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147451.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147452.JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147453.JUNION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147454.KAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147455.KAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147456.KAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147457."KAFKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147458.KAHTANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147459.KAIZEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147460.KAMIENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147461."KAMPOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147462."KAMPOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147463."KAMPOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147464.KANCELARIA BROKERSKA PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147465.KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147466."KANCELARIA ŚLEDCZO-PRAWNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147467."KANCELARIA ŚLEDCZO-PRAWNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147468."KANCELARIA ŚLEDCZO-PRAWNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147469.KANERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147470.KANERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147471.KANERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147472."KAROLÓWEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147473.KASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147474.KAVKAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147475.KBD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147476.KEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147477.KENCHENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147478.KERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147479.KERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147480.KERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147481.KERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147482.KFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147483.KGBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147484."KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147485."KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147486."KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147487.KLAUKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 1147488.KLEEN - TEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147489."KLEWIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147490."KOB-CRANE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147491.KOLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147492.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147493."KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147494.KONSORCJUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147495."KONSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147496."KONSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147497.KOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147498.KORCZOWA LOGISTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147499.KOTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147500.KOTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147501.KOTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147502.KPMG TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147503.KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147504.KRAWIECTWO DJW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147505.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147506.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147507.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147508.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147509.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147510.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147511.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147512.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147513.KRISBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147514.KRUSZYWA ADAMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147515.KTR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147516.KUM YOUNG ENG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147517."KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147518.LA TRATTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147519.LADENBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147520.LANKVELD LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147521."LAT-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147522.LEADER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147523.LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147524.LEGALNY POKER POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147525.LEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147526.LEGIONÓW 66 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147527.LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147528.LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147529.LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147530."LGC STANDARDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147531.LIDERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147532.LIFEWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147533.LINGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147534.LM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147535.LM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147536.LM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147537.LMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147538.LOKAFOP 201 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147539.LOKALNE LODZIARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147540.LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "SAMORZĄDOWA POLSKA" MUSZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147541.LOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147542.LOSOSINA ODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147543.LOTERITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147544.LS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147545.LUBAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147546."LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147547.LUCIFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147548.LUDWIKÓW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147549.ŁUŻYCKA PARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147550.M PROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147551.M-RENT WYPOŻYCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147552.M.G.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147553.M.S. RAF - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147554.M&R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147555.M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147556.M7 POLAF POLISH PROPCO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147557.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147558.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147559.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147560.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147561.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147562.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147563.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147564.MACOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 1147565.MAD TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147566."MAGAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147567.MAGEVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147568.MAI’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147569.MALSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147570.MAMA POŻYCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147571.MARIKOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147572.MARINA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147573.MARINA-CAMPING RYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147574.MARINA-CAMPING RYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147575.MARINA-CAMPING RYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147576.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147577.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147578.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147579.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147580.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147581.MARINER YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147582.MARKET HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147583.MARKETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147584."MARKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147585.MARS FINANCE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147586.MARSJANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147587.MARSJANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147588.MART-MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147589.MARTOM-D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147590.MASSIVE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147591.MAXTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147592.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147593.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147594.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147595.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147596.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147597.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147598.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147599.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147600.MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147601.MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147602.MCJ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147603.MDS GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147604.MEAT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147605.MEBLE PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147606.MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147607.MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147608.MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147609.MEDVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147610.MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MULTILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147611.MEGAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147612."MERAMONT AUTOMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147613.MERIT AKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147614.MERRID CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147615."METROPOLITAN REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147616.MFK DORADZTWO I WINDYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147617.MFK DORADZTWO I WINDYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147618.MFK DORADZTWO I WINDYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147619.MID-US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147620.MID-US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147621.MID-US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147622.MIĘDZYRZECZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147623.MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147624.MINCBERG & MINCBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147625.MINERAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147626.MINERAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147627.MINKO&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147628.MIR-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147629.MLB INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147630.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147631.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147632.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147633.MLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147634.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147635.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147636.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147637.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147638.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147639.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147640.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147641.MM INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147642.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147643.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147644.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147645.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147646.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147647.MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147648.MNIAM MNIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147649.MNIAM MNIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147650.MNIAM MNIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147651.MOBERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147652.MOBILEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147653.MOBO-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147654.MODERN - POLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147655.MODERN - POLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147656.MODERN - POLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147657.MOJEMUSLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147658.MOJEMUSLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147659.MOJEMUSLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147660.MONUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147661.MOTOARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147662.MP-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147663.MPL TECHNOLOGY KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147664.MPR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147665.MS-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147666.MS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147667.MS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147668.MS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147669.MSG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147670.MTI-FURNINOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147671.MU INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147672."MULLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147673.MULTI SPEDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147674.MULTIPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147675.MYSTIC COALITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147676.NAPOLLO 29 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147677.NAPRZÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147678.NASCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147679.NASK 4INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147680.NASTER CUW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147681.NATHANIEL TRANS BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147682.NATHANIEL TRANS BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147683.NATHANIEL TRANS BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147684.NATURAL ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147685.NECTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147686.NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147687.NEOPIM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147688.NEOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147689.NESTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147690.NET LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147691.NETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147692.NETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147693.NETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147694.NETCOMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147695.NEW SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147696.NEW SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147697.NEW SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147698.NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147699.NEWCOLD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147700.NEWFACE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147701.NEWNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147702.NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147703.NG 180 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147704.NG 180 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147705.NG 180 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147706."NGOC DIEP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147707.NHN AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147708.NICKEL ASYSTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147709.NIUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147710.NMT CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147711.NMT CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147712."NO LIMIT CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147713.NOMINAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147714.NOMINAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147715.NORMAN & BUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147716.NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147717.NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147718.NOVOL WŁOCŁAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147719.NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147720.NP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147721.NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147722."OASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147723.OAZA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147724.ODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147725.OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147726.OL.BA. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147727.OLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147728.OLIFANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147729.OLWASIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147730.OMEGA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147731.OPEUS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147732.ORGANIC CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147733.ORGANIC CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147734.ORGANIC CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147735.ORISANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147736.ORYGINALNY TURECKI SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147737.OSEK RENT A CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147738.OSK FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147739."OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147740."OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147741."OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147742."OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147743.OSTOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147744.OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA - OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147745.OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA - OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147746.OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA - OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147747.OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA - OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147748.P.G.N. INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147749.P&G SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147750.PAGE - PLASTIC AESTHETIC GYNECOLOGY EXPERTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147751.PALGETRANS HANDEL-TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147752.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147753.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147754.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147755.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147756.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147757.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147758.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147759.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147760.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147761.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147762.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147763.PANORAMA-USŁUG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147764.PAOLETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147765.PARAMAL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147766.PARK AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147767.PARK CLUB RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147768.PARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147769."PARTNER LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147770.PASSIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147771.PASSIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147772.PASSIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147773.PASSIM PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147774.PATOMORFOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147775.PATOMORFOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147776.PATOMORFOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147777.PAVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147778.PBS CONNECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147779.PDC INDUSTRIAL CENTER 70 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147780.PDC INDUSTRIAL CENTER 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147781.PDG MA-SKI AUTO PARKSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147782.PEDROS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147783.PEDROS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147784.PEDROS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147785.PERFEKT-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147786.PERFORMANCE WAY ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147787.PERLITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147788.PETROBUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147789."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147790."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147791."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147792."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147793."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147794."PETROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147795.PGF SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147796.PGF SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147797.PHARMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147798.PHU ARBIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147799.PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147800."PIEMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147801."PIERWSZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147802.PINI POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147803."PKP CARGOTABOR USŁUGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147804.PLANDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147805.PLANDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147806.PLANTALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147807.PM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147808.POCZTOWE USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147809.PODKARPACKIE BIURO RACHUNKOWE - "THIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147810.PODKARPACKIE BIURO RACHUNKOWE - "THIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147811.PODKARPACKIE BIURO RACHUNKOWE - "THIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147812.POLCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147813."POLMARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147814."POLMEN" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147815.POLNORD OLSZTYN TĘCZOWY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147816."POLS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147817."POLS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147818."POLS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147819.POLSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147820.POLSIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147821.POLSILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147822.POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147823."POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147824."POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147825."POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147826."POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147827.POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147828.POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147829.POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147830.POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147831.POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147832.POMERANIA RECYCLING PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147833.POPIOŁY PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147834.PORACHOWANI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147835.PORSCHE AUTOBARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147836.POWER8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147837.PPHU HERBAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147838.PPTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147839.PRACUJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147840.PRAWONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147841.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147842.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147843.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147844.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147845.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147846.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147847.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147848.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147849.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147850.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147851.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147852.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147853.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147854.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147855.PRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147856.PRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147857.PRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147858.PRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147859.PREFABET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147860.PREFABET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147861.PRESTIGE CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147862.PRESTIGE CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147863.PRESTIGE CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147864.PRESTIGE CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147865.PRESTIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147866.PREZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147867.PREZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147868.PREZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147869."PRID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147870.PRIMABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147871.PRIMABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147872."PRIVACON POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147873."PRO AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147874."PRO AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147875."PRO AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147876.PRO-PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147877.PROENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147878.PROFESJONALNE CENTRUM ROZWOJU - BUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147879.PROFILEX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147880.PROFIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147881.PROFIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147882.PROFIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147883.PROFIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147884.PROFIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147885.PROIZOLACJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147886."PROJEKT LEGNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147887."PROJEKT PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147888.PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147889.PROSPEROUS FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147890.PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147891.PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147892.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BD PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147893.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ZIEMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147894.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DEKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147895.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DEKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147896.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DEKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147897.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147898.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147899.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147900.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "INTERROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147901.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147902.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SYL-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147903."PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GRODZISKU MAZ." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147904.PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147905.PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147906.PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147907."PRZEDSIĘBIORSTWO POL - INVEST - ZAKŁAD MIĘSNY BARTCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147908.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ "ANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 1147909.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ "ANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 1147910.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE SEPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147911.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOM-BUD MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147912.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOM-BUD MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147913.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOM-BUD MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147914.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147915.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MIŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147916.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147917.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TOOLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147918.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147919.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147920.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EUROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147921.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147922.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNO-ROLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147923.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147924.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147925.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OPTIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147926."PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1147927.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Poz. 1147928.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147929.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147930.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147931.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147932.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147933.PRZEWOZY OSOBOWE DOL-TRANS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147934."PRZYLESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147935.PSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147936.PULSATILLA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147937.PULSATILLA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147938.PULSATILLA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147939.PUNKED UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147940.PURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147941.PURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147942.PURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147943.PVE 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147944.PVE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147945.PVE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147946.PYROGUARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147947.QUALITY REWORK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147948.QUANTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147949.QUEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147950.QYN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147951.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147952.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147953.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147954.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147955.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147956.R & K KOZIA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147957.R&S CAR-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147958."RADŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147959.RATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147960."RAZEM W POZNANIU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147961.RBP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147962.RBS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147963.REAL ESTATE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1147964."REALTY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147965.RECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147966.RECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147967.RECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147968.RED SNAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147969.REKCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147970.REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147971.REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147972.REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147973.REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147974.REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147975.RENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147976.RENOVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147977.RESTAURACJA BACZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147978."RESTAURACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147979.RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147980.RETROWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147981.RG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147982.RG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147983.RG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147984.RGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147985.RIGHT HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147986.RIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147987.RIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147988.RIVABELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147989.RKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147990.RL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147991."ROBA METALS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147992.ROBICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147993.RODESSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147994.ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147995.ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147996.ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147997.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147998.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1147999.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148000.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148001.RUDZIEWICZ I KWIECIEŃ SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148002.RUDZIEWICZ I KWIECIEŃ SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148003.S.O.KUKLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148004.SADIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148005."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148006."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148007."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148008."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148009."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148010."SAFE AND STRONG" NORWEGIAN STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148011.SAFE DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148012.SAFE MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148013.SAFETY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148014.SAGOSS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148015.SAGOSS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148016.SAGOSS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148017.SAKURA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148018.SAKURA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148019.SALESSNIPERS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148020."SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148021.SALVARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148022.SALVEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148023.SALVEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148024.SALVEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148025.SALVEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148026.SAN FRANCISCO COFFEE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148027.SAN LUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148028.SAN LUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148029.SAN LUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148030."SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1148031."SANDIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148032.SANGUIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148033.SANGUIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148034.SANGUIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148035.SANHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148036.SANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148037.SANTANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148038.SANTANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148039.SANTANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148040."SAPATO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148041.SAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148042.SAS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148043.SC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148044."SCALETHINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148045."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148046."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148047."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148048."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148049."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148050."SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148051.SCHRAMMA I WSPÓLNICY SPÓŁKA AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148052."SCOTT-YOUNG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148053.SCR ENERGETYKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148054.SD PARK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148055.SDM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148056.SEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148057.SEALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148058.SEBE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148059.SERWIS REASEKURACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148060.SEVENSYS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148061.SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148062.SHENGMAO INTERNATIONAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148063.SHENGMAO INTERNATIONAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148064.SHENGMAO INTERNATIONAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148065.SHENTEL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148066.SHENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148067.SHIRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148068.SIA ABRASIVES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148069.SILEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148070.SIREO IMMOBILIENFONDS NO.4 WARSZAWA RENAISSANCE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Poz. 1148071.SITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148072.SITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148073.SITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148074.SITECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148075.SKAN - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148076.SKŁADNICA AKT "ARCHIVARIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148077.SMALL BUSINESS NETWORK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148078.SMO UCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148079.SNELLO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148080.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148081.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148082.SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148083.SOL E MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148084.SOL E MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148085.SOL E MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148086.SOLAR D12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148087."SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148088.SOLO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148089.SOLSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148090.SOLSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148091.SOLSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148092."SOLTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148093."SOLTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148094."SOLTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148095."SOWAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 1148096.SPACE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148097.SPAW SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148098.SPEED TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148099."SPO-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148100."SPO-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148101."SPO-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148102.SPOWER LUBIEŃ DOLNY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148103."SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148104."SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148105."SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148106.SPV SUPPORT PROPERTY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148107.SQS X-ACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148108.SRK SERWIS POJAZDÓW KOLEJOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148109.SRP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148110.SRP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148111.SRP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148112.SSW FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148113."STALPRODUKT-WAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148114."STAMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148115."STEELCON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 1148116."STEELCON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 1148117.STEPSTONE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148118."STORM MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148119."STORM MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148120."STORM MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148121.STRIXSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148122.STUDIO 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148123."SUCCESS PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148124."SUCCESS PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148125."SUCCESS PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148126.SUMMER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148127."SUN-CARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148128.SUNKWANG ENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148129.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148130.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148131.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148132.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148133.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148134.SUPERPUCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148135.SUPREME PET PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148136.SVIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148137.SWEDREST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148138.SYMPATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148139.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148140.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148141.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148142.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148143.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148144.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148145.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148146.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148147.SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148148.SYSTEM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148149.SYSTEM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148150.SYSTEM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148151."SZARPAUL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148152.SZARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148153.SZI SYSTEMY ZINTEGROWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148154.TAKE ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148155.TARAYARU AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148156.TARIOR - MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148157.TARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148158.TAXI 346 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148159.TAXI 349 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148160.TAXI 376 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148161.TCG APLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148162.TDG 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148163.TDG 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148164.TDG 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148165.TDG WARSZAWA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148166.TEAM ASCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148167."TECHNISAT DIGITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148168.TEMPO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148169.TENG FEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148170.TERIUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148171.TERRA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148172.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148173.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148174.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148175.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148176.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148177.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148178.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148179.TERRA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148180.TERRATUNGSTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148181.TESA TERAPIA EDUKACYJNA SZKOLENIA ANIMACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148182."TESEO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148183."TEXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148184.TF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148185.THE MUSASHINO SEED EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148186.THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148187.THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148188.THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148189.THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148190.THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148191.THUMOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148192.TIBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148193.TIETO SUPPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148194.TIGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148195.TIMAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148196.TIN BOY Y COMMUNICATIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148197.TIN BOY Y COMMUNICATIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148198.TIN BOY Y COMMUNICATIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148199.TITANX ENGINE COOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148200.TOALETY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148201.TORNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148202.TORNOS TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148203.TORNOS TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148204.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148205.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148206.TPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148207.TPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148208.TRADE-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148209.TRADEOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148210."TRANS I & S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148211.TRANSPARENT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148212.TRANSPOL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148213.TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148214.TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148215.TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148216.TRIO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148217.TRUST TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148218.TUVA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148219."TV ASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148220.TWO-B POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148221.TWO-B POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148222.TWO-B POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148223."TWÓJ KREDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148224.ULMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148225.ULMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148226.ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148227."UNICORN (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148228.UNISTANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148229.UNMANNED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148230.URAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148231.URAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148232.URAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148233.URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148234."UTASZ-SPEED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148235.UTIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148236.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148237.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148238.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148239.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148240.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148241.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148242.UXERIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148243.UXERIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148244.UXERIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148245.UXERIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148246.UXERIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148247.VADAIN KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148248.VAG ARMATURA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148249.VALMET AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148250.VALMET AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148251.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148252.VALUE MEDIA HUNGARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148253."VEHICORP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148254.VENA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148255.VENDI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148256.VENDI SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148257.VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148258.VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148259.VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148260.VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148261.VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148262.VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148263.VINKAIA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148264."VION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148265."VION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148266."VION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148267.VIS-VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148268.VISCON REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148269."VOGELSANG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148270.VPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148271.VR GLOBAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 1148272.WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148273.WALL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148274.WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148275.WALLRAM CANTOOL-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148276."WARSAW PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148277."WARSAW PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148278."WARSAW PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148279."WARSZAWIANKA-SALWATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148280.WASZ ORTOPEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148281.WATCHDOG CONSULTANCY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148282.WATSON - MARLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148283."WDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148284."WDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148285."WDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148286.WEB TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148287.WEDDING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148288.WEGGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148289."WEHRFRITZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148290."WEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148291.WENEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148292.WG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148293.WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148294.WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148295.WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148296.WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148297.WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148298.WIND SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148299.WIRE LOGGS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148300.WIWA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148301.WIZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148302.WLJ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148303.WM BUDSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148304.WMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148305.WODROLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148306.WONGA COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148307.WRT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148308.WS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148309.WS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148310.WS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148311.WS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148312.WSD SPV 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148313.WSPARCIE FINANSOWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148314.WTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148315.WULCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148316.WYPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148317.WYPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148318.WYPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148319.XTROL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148320.YAYUMA AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148321.YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148322.YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148323.YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148324.YESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148325.YINGQUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148326.YOBBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148327.YOBBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148328.YOBBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148329.YOBBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148330.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148331.ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148332.ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148333.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI MAŻANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148334.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI MAŻANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148335.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI MAŻANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148336.ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148337.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "PROTETYK" Z. JASIŃSKI P.KUŹMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WYDMINACH
Poz. 1148338."ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH NOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148339."ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH NOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1148340.ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148341.ZAKŁADY SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148342.ZAKŁADY SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148343.ZAMO.DY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148344."ZESPÓŁ DORADCZY 3BA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148345.ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148346.ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148347.ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148348.ZIEL-DROG-MADERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148349.ZIELONY KUWEJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148350.ZIELONY KUWEJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148351."ZORINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148352.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148353.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148354.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148355.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148356.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148357.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148358.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148359.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148360.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148361.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148362.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148363.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148364.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148365.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1148366.ŻYJ Z NATURĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 1148367.ACAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148368.ARLA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148369."ARLEN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148370.BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148371.BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148372.CHS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148373.CONTROL PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148374.CYDROWNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148375.ECASHING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 1148376.EPAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148377.EPAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148378.EPAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148379.EPAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148380.ESV SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148381.EURO VILLAGE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148382.FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148383.GPW BENCHMARK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148384.GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148385.HOLIDAY GOLDEN RESORT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148386."INOFAMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148387.KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148388."LOGIS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148389.MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148390.MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148391."MM CONFERENCES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148392.MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148393.MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148394.NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148395.NU - MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148396.PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148397.PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148398.PIŁKA SIATKOWA AZS - UWM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148399.PIŁKA SIATKOWA AZS - UWM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148400.PIŁKA SIATKOWA AZS - UWM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148401.PIŁKA SIATKOWA AZS - UWM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148402.POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148403.PRZEDSIĘBIORSTWO "INTER-VELOURS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 1148404.PRZEDSIĘBIORSTWO "INTER-VELOURS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 1148405.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148406.SAN - OIL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148407.SILESIAN COAL INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148408.TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148409.TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148410.VICTORIA GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148411.WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148412.WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 1148413.WI INWESTYCJE ROLNE 25 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148414.WI INWESTYCJE ROLNE 34 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148415.WSPÓLNA REPREZENTACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148416.WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH WUKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148417.WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH WUKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148418.XTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148419.ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148420."ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH GORZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Poz. 1148421.ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148422.ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1148423.ZUGIL SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 1148424.BANK SPÓŁDZIELCZY W KÓRNIKU
Poz. 1148425.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE
Poz. 1148426.BANK SPÓŁDZIELCZY W RYMANOWIE
Poz. 1148427.BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU
Poz. 1148428.FACHOWCY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 1148429.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 1148430.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŚWIDNICA W LIKWIDACJI
Poz. 1148431.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻEWIE
Poz. 1148432.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻEWIE
Poz. 1148433.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻEWIE
Poz. 1148434.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻEWIE
Poz. 1148435.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TOMYŚLU
Poz. 1148436.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TOMYŚLU W LIKWIDACJI
Poz. 1148437.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Poz. 1148438.GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 1148439.GULIWER SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 1148440.LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR" W RADOMIU
Poz. 1148441.LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
Poz. 1148442."OKNO NA ŚWIAT" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 1148443.POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"
Poz. 1148444.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA
Poz. 1148445.ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"
Poz. 1148446.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ"
Poz. 1148447.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA
Poz. 1148448."ROTR" SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE W UPADŁOŚCI
Poz. 1148449.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 1148450.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 1148451."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRONKACH
Poz. 1148452.SPÓŁDZIALNIA MIESZKANIOWA "ZAGÓRZE"
Poz. 1148453.SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "KOPERNIKA 6"
Poz. 1148454.SPÓŁDZIELNIA "PIECZARKA SIEDLECKA"
Poz. 1148455.SPÓŁDZIELNIA AGRO - PREMIUM W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM
Poz. 1148456.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
Poz. 1148457.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ROZWÓJ" W LIKWIDACJI
Poz. 1148458.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ROZWÓJ" W LIKWIDACJI
Poz. 1148459.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ROZWÓJ" W LIKWIDACJI
Poz. 1148460.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW TOMSPIN W LIKWIDACJI
Poz. 1148461.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DĘBNIE Z SIEDZIBĄ W SUFCZYNIE
Poz. 1148462.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 1148463.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOK"
Poz. 1148464.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMHUT"
Poz. 1148465.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA" W JAŚLE
Poz. 1148466.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLIGRAFIA"
Poz. 1148467.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"
Poz. 1148468.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAJ" W LIKWIDACJI
Poz. 1148469.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UJEŚCISKO"
Poz. 1148470.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WISŁA" W PUŁAWACH
Poz. 1148471.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W CHEŁMIE
Poz. 1148472.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W SIEMIATYCZACH
Poz. 1148473.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Poz. 1148474.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NAD PARSĘTĄ"
Poz. 1148475.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"
Poz. 1148476.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻAGIEL"
Poz. 1148477.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻAGIEL"
Poz. 1148478.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚWIT
Poz. 1148479.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE
Poz. 1148480.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAMIEŃSKU
Poz. 1148481.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAMIEŃSKU
Poz. 1148482.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAMIEŃSKU
Poz. 1148483.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "POMONA"
Poz. 1148484.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "POMONA"
Poz. 1148485.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "POMONA"
Poz. 1148486.SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GORLICACH
Poz. 1148487.SPÓŁDZIELNIA PRACY OPAKOWAŃ DRUKOWANYCH "WEGA"
Poz. 1148488.SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. "KOMUNY PARYSKIEJ"
Poz. 1148489.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "STARMLEK BETA"
Poz. 1148490.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GREEN SERVICE
Poz. 1148491.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAŁA INA
Poz. 1148492.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SMAK
Poz. 1148493.SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "MAGNOLIA" W OWIŃSKACH
Poz. 1148494.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ W KAMIEŃCU
Poz. 1148495.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ W KAMIEŃCU
Poz. 1148496.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ W KAMIEŃCU
Poz. 1148497.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "CHOMICZÓWKA"
Poz. 1148498.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"
Poz. 1148499.WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK"
Poz. 1148500."ZŁOTE RĄCZKI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 1148501."ZŁOTE RĄCZKI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 1148502."ZŁOTE RĄCZKI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 1148503.AUTOMOBILKLUB PODKARPACKI
Poz. 1148504.CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT
Poz. 1148505.JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "SALIO"
Poz. 1148506.JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "SALIO"
Poz. 1148507.KLUB PIŁKI RĘCZNEJ LEGIONOWO
Poz. 1148508.LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "STARÓWKA"
Poz. 1148509.LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "STARÓWKA"
Poz. 1148510.MIEJSKI KLUB SPORTOWY W SZCZAWNIE-ZDROJU
Poz. 1148511.MIEJSKI KLUB SPORTOWY W SZCZAWNIE-ZDROJU
Poz. 1148512.MIEJSKI KLUB SPORTOWY W SZCZAWNIE-ZDROJU
Poz. 1148513.MIEJSKI KLUB SPORTOWY W SZCZAWNIE-ZDROJU
Poz. 1148514.POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU I DRUKU CYFROWEGO
Poz. 1148515.PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
Poz. 1148516.SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW
Poz. 1148517.STOWARZYSZENIE "AGRO-AVES"
Poz. 1148518.STOWARZYSZENIE "AGRO-AVES"
Poz. 1148519.STOWARZYSZENIE "RODZINA RAZEM - 2015"
Poz. 1148520.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE
Poz. 1148521.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU
Poz. 1148522.STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ GDAŃSK
Poz. 1148523.STOWARZYSZENIE EPSILON PLUS
Poz. 1148524.STOWARZYSZENIE EPSILON PLUS
Poz. 1148525.STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOGOCZOWIE
Poz. 1148526.STOWARZYSZENIE KIEROWCÓW TAKSÓWEK OSOBOWYCH "CITY TAXI BIS"
Poz. 1148527.STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI U27
Poz. 1148528.STOWARZYSZENIE KULTURALNYCH KIEROWCÓW "COOLTURA TAXI"
Poz. 1148529.STOWARZYSZENIE KULTURALNYCH KIEROWCÓW "COOLTURA TAXI"
Poz. 1148530.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŁASKIEJ RÓŻY
Poz. 1148531.STOWARZYSZENIE NA RZECZ READAPTACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "NOWA DROGA"
Poz. 1148532.STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE "LUBICHOWIAK"
Poz. 1148533.STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE "LUBICHOWIAK"
Poz. 1148534.STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE "LUBICHOWIAK"
Poz. 1148535.STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE "LUBICHOWIAK"
Poz. 1148536.STOWARZYSZENIE POLSKICH DYSTRYBUTORÓW OWOCÓW I WARZYW "UNIA OWOCOWA"
Poz. 1148537.STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I DZIENNIKARZY RADIOWYCH
Poz. 1148538.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148539.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148540.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148541.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148542.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148543.STOWARZYSZENIE PROPAGOWANIA WIEDZY I DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH - BOA WARSZAWA
Poz. 1148544.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ORKIESTRY DĘTEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R
Poz. 1148545.STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RES SACRA MISER"
Poz. 1148546.SUWALSKI KLUB SPORTOWY "WIGRY"
Poz. 1148547.SUWALSKI KLUB SPORTOWY "WIGRY"
Poz. 1148548.TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUK PODSTAWOWYCH I KLINICZNYCH W MEDYCYNIE W LIKWIDACJI

o) Fundacje

Poz. 1148549.FUNDACJA "BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK"
Poz. 1148550.FUNDACJA "BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK"
Poz. 1148551.FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA WIGRY SUWAŁKI
Poz. 1148552.FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA WIGRY SUWAŁKI
Poz. 1148553.FUNDACJA ALE HECA!
Poz. 1148554.FUNDACJA ART MERITUM
Poz. 1148555.FUNDACJA ART MERITUM
Poz. 1148556.FUNDACJA BYDGOSKI KLASTER TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
Poz. 1148557.FUNDACJA BYDGOSKI KLASTER TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
Poz. 1148558.FUNDACJA BYDGOSKI KLASTER TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
Poz. 1148559.FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI
Poz. 1148560."FUNDACJA HULTAJ"
Poz. 1148561."FUNDACJA HULTAJ"
Poz. 1148562."FUNDACJA HULTAJ"
Poz. 1148563."FUNDACJA HULTAJ"
Poz. 1148564.FUNDACJA IM. ABP.JÓZEFA KOWALCZYKA PRYMASA POLSKI
Poz. 1148565.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH KOMES
Poz. 1148566.FUNDACJA KLAUZULA SUMIENIA W LIKWIDACJI
Poz. 1148567.FUNDACJA LIBERTAS.PL
Poz. 1148568.FUNDACJA LITERATURY IMIENIA HENRYKA BEREZY
Poz. 1148569.FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA
Poz. 1148570.FUNDACJA MUZEUM SILNIKÓW STACJONARNYCH I TECHNIKI ROLNICZEJ "S"
Poz. 1148571.FUNDACJA MUZYCZNA ŚPIEWAJĄCY WŁÓCZYKIJE
Poz. 1148572.FUNDACJA POLSKI SAMORZĄD
Poz. 1148573.FUNDACJA PROMETEIA
Poz. 1148574.FUNDACJA PROMETEIA
Poz. 1148575.FUNDACJA PROMETEIA
Poz. 1148576."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148577."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148578."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148579."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148580."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148581."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148582."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148583."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148584."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148585."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148586."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148587."FUNDACJA PROMOCJI SPORTU I ZDROWIA EXTREMA CLUB"
Poz. 1148588.FUNDACJA RODZINY NIEMCZYKÓW IMIENIA MARII I ANTONIEGO
Poz. 1148589.FUNDACJA RODZINY NIEMCZYKÓW IMIENIA MARII I ANTONIEGO
Poz. 1148590.FUNDACJA TAK DLA SPORTU
Poz. 1148591.FUNDACJA TAK DLA SPORTU
Poz. 1148592.FUNDACJA TERESIANUM
Poz. 1148593.FUNDACJA TERESIANUM
Poz. 1148594.FUNDACJA WETERANÓW POSZKODOWANYCH W LIKWIDACJI
Poz. 1148595."FUNDACJA ZIELONE MIASTO"
Poz. 1148596.LEADER 100 - FUNDACJA
Poz. 1148597.LEADER 100 - FUNDACJA
Poz. 1148598.LEADER 100 - FUNDACJA
Poz. 1148599.LEADER 100 - FUNDACJA
Poz. 1148600.ŻYRARDOWSKA FUNDACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 1148601.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH WE WROCŁAWIU

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 1148602.ACCOLADE WINES LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148603.BALCIA INSURANCE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148604.BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148605.ELEKTROLINE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148606.FIXEMER LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148607.FIXEMER LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148608.HAITONG BANK, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148609.LEWA NIKKISO AUSTRIA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148610.LMG FÖRSÄKRINGS AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148611.MISSION1ST GROUP, INC. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148612.MITSUI & CO.DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148613.PER AARSLEFF HOLDING A/S ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 1148614.QUALCOMM EUROPE, INC. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148615.UMEX SECURITIES GROUP LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 1148616.UNICREDIT SERVICES S.C.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA O CHARAKTERZE KONSORCJUM ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 1148617.WOOD NUCLEAR LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 1148618.GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "WYBRZEŻE"
Poz. 1148619.GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "WYBRZEŻE"
Poz. 1148620.RUGBY CLUB "LECHIA" GDAŃSK