Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 39/2019 (5678) z 25 lutego 2019 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 10002.EP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 10003.SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10004.VERWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10005.Q-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10006.REGIONALNY PARK KULTURALNO-USŁUGOWY "KOŚCIELISKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10007.APELERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10008."PLASTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10009.AUTO-POL R-W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10010.WMBS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10011.KONSBUD WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10012.GLOBAL-COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10013.ORTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10014.MEDIAFORPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10015.HT PROJEKTY INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10016.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "PRIMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10017.KANGAROO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10018.PAMIA CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10019.FINUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10020.RED-LINE XPRESS & LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10021."KRYS-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10022.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10023.AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10024.FIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10025.LBC-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10026.STOCK’S FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10027.MILITANIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10028.SERWIS KRAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10029."PRO INREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10030.EURODENTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10031.RENT FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10032.SC RICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10033.THE BLPS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10034.TOWARZYSTWO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 10035.PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10036.AIRBUS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10037.ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10038.FAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10039.PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10040.POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10041.POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10042.ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "SABINÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10043.FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10044.FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10045."KORPORACJA GWARECKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10046."PLASTICON POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10047.BIRDCORE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10048.LAB-BIT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Poz. 10049."Związek Słowiański"

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10050.Bąk Marek
Poz. 10051.Bień Krzysztof
Poz. 10052.Brenner Michał
Poz. 10053.Zwierzyk Wincentyna
Poz. 10054.EKO - REGION KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10055.Florczak Karolina
Poz. 10056.Janowski Filip
Poz. 10057.Kochanowski Jacek
Poz. 10058.Kucharski Dariusz
Poz. 10059.Ogniewska Katarzyna
Poz. 10060.Machowiec Artur
Poz. 10061.Serafin Barbara
Poz. 10062.Piotrowicz Michał
Poz. 10063.Owczarek Monika
Poz. 10064.Małecka Jolanta
Poz. 10065.Obidzińska Wiesława
Poz. 10066.Rosiak Hanna
Poz. 10067.Sałata Barbara
Poz. 10068.Witek Monika
Poz. 10069.Czuchra Wioletta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Wioletta Firma Produkcyjna-Handlowo-Usługowa BRUKPOL
Poz. 10070.Mińczykiewicz Andrzej
Poz. 10071.Radzikowska Bożena
Poz. 10072.Świder Kazimierz
Poz. 10073.Wróbel Zbigniew
Poz. 10074.Stolarska Krystyna
Poz. 10075.Stolarski Andrzej
Poz. 10076.Januchowski Jacek
Poz. 10077.Murias Danuta
Poz. 10078.Denisiewicz Ewa

2. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

Poz. 10079.Dąbkowska Danuta
Poz. 10080.Dąbkowski Piotr

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10081.Knysek Marcin
Poz. 10082.Dąbrowski Bolesław
Poz. 10083.Bazan Daniel Adam
Poz. 10084.Klasa Anna
Poz. 10085.Kozłowska Ewa Irena
Poz. 10086.Kubowska Agnieszka
Poz. 10087.Markiewicz Maria Jolanta
Poz. 10088.Modzelewska Ewa
Poz. 10089.Rozpara Korneliusz
Poz. 10090.Czarnecka Aneta
Poz. 10091.Wicentowicz Tomasz
Poz. 10092.Wróblewska-Soni Hanna
Poz. 10093.Szczepanik Iwona
Poz. 10094.Wężyk Rafał
Poz. 10095.Zając Hanna
Poz. 10096.Brelski Jacek
Poz. 10097.Brzdąkiewicz Jan
Poz. 10098.Jacak Magdalena
Poz. 10099.Komornicka Dorota
Poz. 10100.Naczelnik Dariusz
Poz. 10101.Wieczorek Krzysztof
Poz. 10102.Wieromiej Krzysztof
Poz. 10103.Wyrwicz Stanisław Jan
Poz. 10104.Żmuda Irena
Poz. 10105.Huk Wojciech
Poz. 10106.Kozera Gabriela
Poz. 10107.Liponoga Elżbieta
Poz. 10108.Siemiński Mariusz
Poz. 10109.Starzec Martyna
Poz. 10110.Małek Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MSN-Trans
Poz. 10111.Tabakiernik Marta Olga
Poz. 10112.Gwizdalska Liliana
Poz. 10113.Knapik Alicja
Poz. 10114.MELPOL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 10115.Chełchowska Katarzyna
Poz. 10116.Kulczycka Elwira prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SCOPE Elwira Kulczycka
Poz. 10117.Dziedzic Alicja
Poz. 10118.Cieślak Damian
Poz. 10119.Łączyński Wojciech
Poz. 10120.Obacz Bożena
Poz. 10121.Leszczyński Sebastian
Poz. 10122.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10123.Pawlak Teresa
Poz. 10124.Rosiecka Grażyna
Poz. 10125.Szrele Agnieszka
Poz. 10126.Sendzielski Przemysław
Poz. 10127.Świderska Marlena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARKA Marlena Świderska
Poz. 10128.Purzyński Józef
Poz. 10129.Kaczmarczyk Tomasz
Poz. 10130.Jamrozińska Sylwia
Poz. 10131.Mania Małgorzata
Poz. 10132.Mania Grzegorz
Poz. 10133.Szarek Henryka
Poz. 10134.Jaworska Janina
Poz. 10135.Kucharska Ewelina

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10136.Maniszewska Aleksandra
Poz. 10137.Kuczyńska-Stasz Grażyna
Poz. 10138.Piotrowska Bożena
Poz. 10139.Zięba Paulina
Poz. 10140.MONTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 10141.Gawrońska Jadwiga
Poz. 10142.Borowska Urszula
Poz. 10143.Bakiewicz Eugeniusz
Poz. 10144.Marcinków Dorota

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10145.Stegnerska Dominika
Poz. 10146.BOSCO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 10147.Mikulski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "A-PEA" Andrzej Mikulski
Poz. 10148."IT.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W UPADŁOŚCI
Poz. 10149.Detlaf Grażyna
Poz. 10150."MACHIMPEX" LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10151.Dwornicki Stefan
Poz. 10152.Chmielewska Ewa
Poz. 10153."JACK CLEANERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10154.Lombara Barbara
Poz. 10155.Pryba Bożena
Poz. 10156.MP - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10157.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "PRO FUTURO" W UPADŁOŚCI
Poz. 10158.Paterman Ewa prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Frykasy Fryderyka Ewa Paterman w upadłości
Poz. 10159.MCFARLANE KYNN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10160.Steć Dagmara
Poz. 10161.SUSSMANPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10162.PETROL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10163.BASTION VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10164.PAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10165.Lewandowska Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inter-L Beata Lewandowska
Poz. 10166.Hołda Piotr
Poz. 10167.FABRYKA NOWOCZESNYCH FUNKCJI MEBLOWYCH TAGMET - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 10168."AGRO-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10169."PL CONSTRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10170."AURORA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10171."FORMAX POLAND LTD" JOINT VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10172."GASTRO SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10173."GEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10174."NYSA SAND AND GRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10175."WROCŁAWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10176."LIBREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 10177.E-HIGIENISTKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10178.COMPLEX CORN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10179."V-MAGDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10180.ALFA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10181.LŻEJSZE ŻYCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10182.ANKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10183.BERMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10184.EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10185.ELTROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10186.EUROPEEN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10187.FUNDACJA "PRIMA PERSONA"
Poz. 10188.MONTAGE QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10189.DML SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10190.FUNDACJA JESTEŚMY RAZEM
Poz. 10191.GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10192.STM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10193.PIOTR JANICKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10194.POMORSKA SPÓŁKA KOMUNIKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10195.PRODRUK W.RUDNICKI A.JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 10196.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10197.VOLTICA DACHOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 10198.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HORIZONT-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10199.RAMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10200.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEGADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10201.KTG KOROLENKO TRANSPORT GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10202.QSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10203.SAND GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10204.PATRONACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALMABUD"
Poz. 10205.TELEFECTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10206.ENER-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10207.LIQUICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10208.MP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10209.BIOGAZ-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10210.NOBAZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10211.SUWAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10212.TORINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10213.X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10214."DS-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10215.ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10216.ALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10217.MER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10218.DSC AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10219.JK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10220.LIDA - 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 10221.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
Poz. 10222.Wnioskodawca Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich
Poz. 10223.Wnioskodawca Matysiak Tomasz
Poz. 10224.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dąbrowie Górniczej
Poz. 10225.Wnioskodawca Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Poz. 10226.Wnioskodawca Giro Grażyna z udziałem Tomasza Chyła, Katarzyny Łubieżewskiej
Poz. 10227.Wnioskodawca Droś-Gałecka Magdalena
Poz. 10228.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
Poz. 10229.Wnioskodawca M.st. Warszawa
Poz. 10230.Wnioskodawca Ogińska Beata i Ogiński Paweł
Poz. 10231.Wnioskodawca Sienkiewicz Wiesława
Poz. 10232.Wnioskodawca Koślińska Barbara
Poz. 10233.Wnioskodawca kurator spadku adwokat Jan Maciejko

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 10234.Wnioskodawca Gąsińska Teresa i Jabłonowski Krzysztof
Poz. 10235.Wnioskodawca Kaczmarczyk Zenobia
Poz. 10236.Wnioskodawca Mroczka Teresa
Poz. 10237.Wnioskodawca Ziobro Małgorzata i Ziobro Robert
Poz. 10238.Wnioskodawca Żurawska Anna
Poz. 10239.Wnioskodawca Halina Kuszela i Wacław Kuszela

6. Inne

Poz. 10240.Wnioskodawca Kliś Halina z uczestnictwem Janusza Nickowskiego, Jerzego Klisia
Poz. 10241.Wnioskodawca Osowska Jadwiga
Poz. 10242.Wnioskodawca Zaranek Bogusław

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 10243.Radziszewski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Dariusz Radziszewski
Poz. 10244.C&M COMMERCIAL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 10245."LT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 10246.Rzeżuchowska Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. ERGOPAK Rzeżuchowska Zofia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 81705.BI & BI KRZYSZTOF BILSKI, WOJCIECH BILSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81706.MID PARADOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81707.PIGLON KOŚNY MIRECKI SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 81708.ADBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81709."ALFA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUARD 28 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81710.BENITOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81711.BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81712.BYSTRE RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81713.CONENZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81714.ECDP TAX MAZUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81715.ELEKTROMONTER-JAWORZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81716.FABIANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81717.FLUXUS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81718.GP CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81719.INIERUCHOMOŚCI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARBINOWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81720.INVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81721.ISPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81722.KRAFTBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81723.LEXSTONE BIELANSKA-STONE I WSPOLNICY KANCELARIA RADCOW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81724.NH INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81725.NOEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81726.P.B. PROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81727.PETROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81728.SP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 81729."STUDIO" EDYTA FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 81730.GHELAMCO GP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARIFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 81731.4AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81732.4LET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81733.AG OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81734.AGB AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81735.AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81736.ALMEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81737.ALMOND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81738.ALTRAGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81739.AMAZING STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81740.AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81741.AMER-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81742.ANNBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81743.ANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81744.AQUATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81745.ATOZ SERWIS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81746.ATUT-BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81747.B&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81748.BAMACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81749.BARNATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81750.BATIGARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81751.BAUCIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81752.BERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81753.BESTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81754.BIDCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81755.BLITZ KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81756.BRADICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81757.BROWAR POLANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81758.BRUNDALL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81759.CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81760.CDMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81761.CENTRUM INNOWACJI I WSPARCIA ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81762.CET&LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81763.CHEBLI TRADING INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81764.COMIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81765.CZTERYSLIDERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81766.DE CURE MEDICAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81767.DELI PARK JÓZEF SADŁOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81768.DEUKALION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81769.DEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81770.DMTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81771.DRUVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81772.DW BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81773.EATS ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81774.ECO TECH HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81775.EFA & COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81776.EKOPRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81777.ELIKART INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81778.ETAX-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81779.EUROJOB TOP TEAMS FOR TOP JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81780.EUROSAF FOREIGN TRADE AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81781.EVOLVE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81782.EXCON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81783.EXCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81784.FIRMA TRANSPORTOWA HARNAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81785.FIRMA USŁUGOWA-BIURO RACHUNKOWE GOLD-EKONOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81786.FLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81787.FLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81788.GASTRONEM SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81789.GENORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81790.GLD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81791.GO ROPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81792.GOLD K&U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81793.GOLD NATURE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81794.GRADIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81795.GRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81796.GRAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81797.GRUPA WEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81798.HEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81799.HOLLISTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81800.HOTEL ZIELONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81801.HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81802.HUMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81803.ICCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81804.IDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81805.INGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81806.INTECH SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81807.INVESTKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81808.INVESTOR PROPERTY DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81809.JOBS EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81810.JONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81811.K&N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81812.KKL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81813.KMK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81814.KOMFORT RENOVATIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81815.KONSTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81816.KROGI ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81817.KROPKA POD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81818.LABEL LOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81819.LEXPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81820.LIFT UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81821.LINDEN METALWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81822.LION TATTOO STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81823.LLN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81824.LOPI ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81825.LUNATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81826.MACMOS STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81827.MAT SPARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81828.MDEXX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81829.MEDIFIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81830.MILA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81831.NEXTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81832.NICE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81833.NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81834.NOBLE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81835.P.A.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81836.PALESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81837.PIOTR NOCUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81838.PLOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81839.POL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81840.POVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81841.PRO-ART PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81842.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81843.QBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81844.REKIN NIERUCHOMOŚCI SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81845.ROBOTIVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81846.ROCKAWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81847.SAINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81848.SASKA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81849.SHOP WITH US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81850.SIEDLISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81851.SMART PMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81852.SNSLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81853.SOLAR FARM SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81854.SOLID-ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81855.STAROWIŚLNA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81856.STATYSTYKI DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81857.STORY’U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81858.STX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81859.SYNOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81860.T.Y.Y. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81861.TANSEEQ BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81862.TARGET TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81863.TAYGA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81864.TECH4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81865.THHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81866.TNCE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81867.TRADSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81868.TRENCHLESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81869.U-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81870.UNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81871.VA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81872.VAR UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81873.VERTIGO CONSULTING & TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81874.VIDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81875.VISION LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81876.VZ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81877.WIZASERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81878.WOJEWÓDZKI OŚRODEK TECHNOLOGII CHŁODNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81879.WORLD TRADER FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81880.WYSOWA - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81881.WZT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81882.YOUR FLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81883.ZEG-WIL FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 81884.ZZ PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

h) Spółdzielnie

Poz. 81885.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "MIX"
Poz. 81886.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AVIS" W MOŃKACH
Poz. 81887.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EKOSEJNY" W SEJNACH

n) Stowarzyszenia

Poz. 81888.KLUB STRZELECKI DELTA

o) Fundacje

Poz. 81889.FUNDACJA 1/42
Poz. 81890.FUNDACJA COMPASS TRAVEL
Poz. 81891."ŁÓDZKA FUNDACJA MODELARSTWA SPORTOWEGO"

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 81892."A. MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81893.AJOT GALEJ&GALEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81894.AJOT GALEJ&GALEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81895.AJOT GALEJ&GALEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81896.AJOT GALEJ&GALEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81897.AJOT GALEJ&GALEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81898."ALFA-STAL" DARIUSZ LIS, MAŁGORZATA LIS I RYSZARD LIS SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81899."ALFA-STAL" DARIUSZ LIS, MAŁGORZATA LIS I RYSZARD LIS SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81900.APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA BARBARA RYBKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81901.APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA BARBARA RYBKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81902.APTEKA PANACEUM. CELAREK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81903.APTEKA PANACEUM. CELAREK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81904.APTEKA PANACEUM. CELAREK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81905.APTEKA PANACEUM. CELAREK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81906.APTEKA PANACEUM. CELAREK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81907.APTEKA "SŁOWIAŃSKA" ALINA BARAŃSKA, WOJCIECH BARAŃSKI, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81908.APTEKA "SŁOWIAŃSKA" ALINA BARAŃSKA, WOJCIECH BARAŃSKI, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81909.ARDENT SPÓŁKA JAWNA PIOTR I DOROTA BYKOWY
Poz. 81910.ARDENT SPÓŁKA JAWNA PIOTR I DOROTA BYKOWY
Poz. 81911.ARDENT SPÓŁKA JAWNA PIOTR I DOROTA BYKOWY
Poz. 81912."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81913."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81914."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81915."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81916."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81917."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81918."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81919."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81920."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81921."ARNOR" J.CHMIELOWIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81922.ART-PLAST CHOJNICKA I CHOJNICKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81923."ATIK" CEBULA REGINA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81924.BAJCIK BOGUMIŁA I PAWEŁ WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81925.BELLA FARMACJA BORKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81926.BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH DARHOSS TOUR KRASOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81927."BUMA" SPÓŁKA JAWNA P.M.S. WIELOWSCY
Poz. 81928.BUTIK KRAWIECKI H. SCHULZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81929.CENTRUM DORADZTWA I KSZTAŁCENIA KADR SPÓŁKA JAWNA MARIOLA KUJAŃSKA, JUSTYNA KOKOT
Poz. 81930.CENTRUM PROJEKTOWO PRODUKCYJNE ESA STEEL A. ANTOSIEWICZ, M. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81931.CENTRUM USŁUG STOLARSKICH HAMER M. MARZEC I M. KACZMARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81932.CENTRUM USŁUG STOLARSKICH HAMER M. MARZEC I M. KACZMARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81933."CUKIERNIA KOCH" M.H. KOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81934.DANIELOWSKI, SMOŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81935.DANIELOWSKI, SMOŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81936.DANIELOWSKI, SMOŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81937.DANIELOWSKI, SMOŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81938.DELTA SPORT WRONA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81939."DIAMBUD" BEATA I WIESŁAW FLIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81940."DREWNOTRANS" SPÓŁKA JAWNA JAN BRZOSKA, BEATA BRZOSKA, SYLWIA BRZOSKA-DEPTA, ROLAND DEPTA
Poz. 81941.EKO-TOP KUCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81942.EKO-TOP KUCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81943.EKO-TOP KUCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 81944.EURO CAR SERVICE BORYCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81945.EURO CAR SERVICE BORYCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81946.EURO CAR SERVICE BORYCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81947.EURO CAR SERVICE BORYCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81948.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81949.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81950.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIPOL" P. MIKULEC, M.J.B. PLATA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81951.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-KOLOR JAROSŁAW KRUSZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81952.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-KOLOR JAROSŁAW KRUSZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81953.FIRMA KOWAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81954.FITNESS CONSULTING MAŁGORZATA PIETRZAK, KATARZYNA WYSOCKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81955.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81956.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81957.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81958.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81959.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81960.GENESIS PHARMA M.MATEJCZYK,C.STAŃCZAK,J.ZWOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81961."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81962."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81963."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81964."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81965."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81966."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81967."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81968."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81969."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81970."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81971."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81972."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81973."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81974."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81975."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81976."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81977."GIOVANNI" IWONA KURKOWSKA, MAREK KURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81978.GOSPODARSTWO ROLNE CIELEŚNICA CISOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81979.GOSPODARSTWO ROLNE CIELEŚNICA CISOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81980.GRAVKO M.BEKUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81981.GRUPA TNTB A. CHICIAK-PAJĄK, A. CHICIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81982.GTS SERWIS GESULIS, SERWATKA PÓLKA JAWNA
Poz. 81983.GUMALIT - HAAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81984.HIT THE ROAD A.P.DZIURDZIAK H.GAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81985.HOME SYSTEM ROBERT ZEMBRZUSKI JAKUB GORCZYCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81986.HOME SYSTEM ROBERT ZEMBRZUSKI JAKUB GORCZYCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81987.HOME SYSTEM ROBERT ZEMBRZUSKI JAKUB GORCZYCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81988.HOTEL SHUMA SPÓŁKA JAWNA LATOS
Poz. 81989."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81990."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81991."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81992."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81993."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81994."HUBERTUS" K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81995.HURTOWNIA "ZORZA" GÓRSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81996.HURTOWNIA ZABAWEK TOYS BLICHARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81997.HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81998."INTERPLANET - KLUB INTERNETOWY - PIOTROWSKI - POPEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 81999."INTERPLANET - KLUB INTERNETOWY - PIOTROWSKI - POPEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82000."INTERPLAST" ZIEGERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82001."INTERPLAST" ZIEGERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82002.ITLAB JAGUŚ,WAŁĘSA,WARCHOLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82003.IZYDA TOMERSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82004.J&P KRZYWICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82005."JAMAGO" MAŁGORZATA SZOSTAK I MAŁGORZATA ŁOTOCKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82006.JAN SZWAK TOMASZ SZWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82007.JANBUD MAZUREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82008."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82009."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82010."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82011."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82012."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82013."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82014."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82015."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82016."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82017."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82018."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82019."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82020."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82021."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82022."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82023."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82024."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82025."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82026."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82027."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82028."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82029."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82030."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82031."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82032."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82033."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82034."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82035."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82036."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82037."JANUSZ" JADWIGA I JANUSZ ADAMCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82038.JOLMIR SKLEP PRZEMYSŁOWY RTV, AGD JOLANTA I MIROSŁAW SZUBERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82039.JOLMIR SKLEP PRZEMYSŁOWY RTV, AGD JOLANTA I MIROSŁAW SZUBERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82040."JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82041."JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82042.K.M.S. KAJEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82043."KLIM RAFAŁ CZAJGUCKI, ROBERT CZAJGUCKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82044."KONTECH" A.ZIÓŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82045.KRAKSPRZĘT STANISŁAW MYŚLIŃSKI,WIESŁAW WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82046."KRZYŚ-SŁAW SŁAWOMIR KACHNIARZ, KRZYSZTOF OSIAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82047.LAWOK SPÓŁKA JAWNA BARTOSZ KOWALSKI, LUCYNA KOWALSKA
Poz. 82048.LAWOK SPÓŁKA JAWNA BARTOSZ KOWALSKI, LUCYNA KOWALSKA
Poz. 82049."M & L DELIKATESY" W. L. LESIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82050.M&R PILCH. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82051."MATCZUK WIECZOREK I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 82052.METAL - TECH KAWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82053.METAL - TECH KAWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82054.MIKOŁAJCZYK, CIEŚLIK - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82055.MIKOŁAJCZYK, CIEŚLIK - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82056.MIKOŁAJCZYK, CIEŚLIK - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82057.MIKOŁAJCZYK, CIEŚLIK - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82058.MLDOM SAKOWICZ KRAWIEC KARASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82059.MOTO-AKCESORIA SPÓŁKA JAWNA RYSZARD ZAPOROWSKI, WIESŁAW AMBROZIAK
Poz. 82060.MOTO-AKCESORIA SPÓŁKA JAWNA RYSZARD ZAPOROWSKI, WIESŁAW AMBROZIAK
Poz. 82061.MOTO-TOUR M.KĘDRA, S.ŻMUDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82062.NATURA A. BISZCZANIK, A. BISZCZANIK, M. BISZCZANIK, S. BISZCZANIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82063.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA NEUROLOGICZNA "NEURON" M. KRZAKLEWSKA, M. KRZAKLEWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82064.NZOZ PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH VITAPLUS ROŚCISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82065.PANACEUM BIESAGA TADAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82066."PANACEUM" APTEKI WANDA I ANDRZEJ CHAMERNIKOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82067.PARADISO FOOD SKUMBIN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82068.POL - IMPACT P. GREŃ I R. FRENCHOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82069.POLISH TRUSTED ADVISORS M. CHUDY, Ł. GĄDEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82070.PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA IZABELA GRABYSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82071.PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA IZABELA GRABYSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82072.PREWENT SPRZĘT PPOŻ. I BHP M. KIEŁCZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82073.PREWENT SPRZĘT PPOŻ. I BHP M. KIEŁCZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82074.PRZEDSIĘBIORSTWO "TECHNOR" BOGUSŁAW SZELEST SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82075.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MACRO" SPÓŁKA JAWNA SZCZEPANIAK, ROPELEWSKI, KUJAWA
Poz. 82076.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MEGA-VIT" BEATA SZARWAK-GAŁĘZYKA I DARIUSZ GAŁĘZYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82077.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-KAN, J. BARWIŃSKI, I. BAROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82078.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ANNA" ADAM SIEROCKI, ANNA SIEROCKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82079.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DANDA", ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82080.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SZAFERSKI" EXPORT-IMPORT PIOTR SZAFERSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82081.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE WAMA SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR KIETLIŃSKI, MAREK STĘPIEŃ
Poz. 82082.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE WAMA SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR KIETLIŃSKI, MAREK STĘPIEŃ
Poz. 82083.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TRADEX" ANNA I ZBIGNIEW TYWANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82084.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W.A. KLOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82085.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W.A. KLOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82086.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W.A. KLOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82087.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W.A. KLOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82088.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE "EKO TOUR" WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82089.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE "EKO TOUR" WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82090."S+M SUMISŁAWSKI&MIKOŁAJCZAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82091."S+M SUMISŁAWSKI&MIKOŁAJCZAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82092."SIKORSKI CONSULTING" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82093."SIKORSKI CONSULTING" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82094.SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82095.SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82096.SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82097.SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82098.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82099.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82100.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82101.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82102.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82103.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82104.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82105.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82106.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82107.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82108.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82109.SM SYSTEM SPÓŁKA JAWNA S. STASIAK, M. OLEJNIK
Poz. 82110.SPEDYCJA I TRANSPORT "DRAGON" TRANSPIL-LOGISTICS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82111.TAL-IMPEX PHU SPÓŁKA JAWNA Z.JAKIELASZEK, J.MALINOWSKI W LIKWIDACJI
Poz. 82112."TARGET - P.KUMAR, S.ROY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82113.TARTAK PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK
Poz. 82114.TARTAK PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK
Poz. 82115.TARTAK PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK
Poz. 82116.TECHNIKA OKIENNA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI ALEKSANDER RDUCH & ZBIGNIEW BOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82117.TECHNIKOLOR Ł.STACHURA, J.STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82118.TRANS-BORDER SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA CHROMIAK/OGORZAŁEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82119."TRÓJNIK" EWA GODLEWSKA I PIOTR BRZECZKO - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82120.WARDRILL SPÓŁKA JAWNA JURASZ SOWIŃSKI
Poz. 82121."WĘGIEL" STIEPANIUK, SYSUŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82122."Z.P.H.U. OLKO-1 M.KOZIEŁ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82123.ZAKŁAD HANDLOWY JAN SOSIŃSKI I ROMAN JAKUBCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82124.ZAKŁAD RZEŹNICZO-PRZETWÓRCZY MAREK BAŚCIK,ADAM HANKUS SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82125.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82126.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82127.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82128.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82129.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82130.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82131.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82132.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82133.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82134.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82135.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82136.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82137.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82138.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82139.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82140.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK" SPÓŁKA JAWNA CZECHOWSKI I WSPÓLNICY
Poz. 82141.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82142.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82143.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82144.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82145.ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, USŁUGI BUDOWLANE, J.MICHALIK, D.ZYZIK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82146.ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, USŁUGI BUDOWLANE, J.MICHALIK, D.ZYZIK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82147.ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, USŁUGI BUDOWLANE, J.MICHALIK, D.ZYZIK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 82148.ZAWISTOWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 82149.ZTE KIELCE KOPACZ ŚCIEGIENNY TWARDOWSKI - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

c) Spółki partnerskie

Poz. 82150.BATTARA BARTOSZEK KULIŃSKI BBK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82151.DZIĘCIELSKA & ZABŁOCKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82152.GRZYWACZEWSKI NAPIÓRKOWSKA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI
Poz. 82153.J.NESTOROWICZ, E.MALEC-ZALEWSKA - LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82154.JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI
Poz. 82155.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ZOFIA KROK, RAFAŁ KOPEĆ, MICHAŁ KROK SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82156.KRÓL - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 82157.LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA KOPEĆ I PARTNERZY
Poz. 82158.LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA KOPEĆ I PARTNERZY
Poz. 82159.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZY RODZINNYCH "POLIKLINIKA" CHLEBOWSKA, JĘDRCZAK, MOCNY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82160.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZY RODZINNYCH "POLIKLINIKA" CHLEBOWSKA, JĘDRCZAK, MOCNY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82161.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WALLENRODA MED. LEKARZE: SZCZEKALA, WALEWSKA-MATRASZEK - SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82162.RADCOWIE PRAWNI MICHAŁ CYGAN-MALICKI KATARZYNA OLSZEWSKA-MALICKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 82163.SIGMA CAPITAL SPÓŁKA PARTNERSKA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH BUCHALIK, WYŻGOLIK
Poz. 82164.SPÓŁKA LEKARSKA "DUŻY MEDYK" ŁUBA I PARTNERZY
Poz. 82165.SPÓŁKA LEKARSKA "DUŻY MEDYK" ŁUBA I PARTNERZY
Poz. 82166.UROMED - ZESPÓŁ LEKARZY UROLOGÓW ROBERT KOZŁOWSKI I PARTNERZY
Poz. 82167.UROMED - ZESPÓŁ LEKARZY UROLOGÓW ROBERT KOZŁOWSKI I PARTNERZY

d) Spółki komandytowe

Poz. 82168.ADR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82169."ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82170.ASI EPIC ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82171.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82172.CENTRUM PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82173.CLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82174.DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82175.DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82176.DOM BT3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82177.DZETA HRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82178.EFFERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82179.ELARYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WICTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82180."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82181."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82182."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82183."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82184."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82185."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82186."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82187."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82188."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82189."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82190."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82191."ELEKT SO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82192.EMLOD ANTYM HOLDINGS LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82193.EVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82194.FOREX INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82195.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELATINE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82196.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOODMAN JASMINE LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82197.GLYCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82198.GREEN GATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82199.HAGRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82200.IDEACARE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82201.JP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ KARPIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82202.KOPALNIA KRUSZYWA ZIMNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82203.KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOCHANOWSKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82204.LA VANILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82205.LAGOM HRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82206.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82207.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82208.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82209.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82210.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82211.LASER CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82212.LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82213.LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82214.LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82215.M-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82216.M.A.S.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82217.MARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82218."MEDIA MARKT POLSKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82219."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82220."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82221."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82222."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82223."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82224."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82225."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82226."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82227."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82228."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82229."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82230."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82231."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82232."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82233."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82234."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82235."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82236."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82237."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82238."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82239."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82240."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82241."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82242."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82243."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82244."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82245."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82246."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82247."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82248."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82249."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82250."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82251."MGM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARKADY ANYŻOWA" - PÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 82252.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82253.MSM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82254.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82255.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82256.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82257.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82258.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82259.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82260.MULTIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82261.NOWA PIEKARNIA Z ŁUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82262.NOWA PIEKARNIA Z ŁUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82263.OAZA MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82264.OPERATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82265.OSTOJA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82266.PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82267.PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82268.PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82269.PERFEKO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82270.PETROINVEST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82271.PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH "PROKONS" PIOTR FIRLIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82272.PRO DOMO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSTRZE DĄBROWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82273.PV PLANTS BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82274.PWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82275.ROSKON ROSADOWSKA GRABARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82276.SANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82277.SILO EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82278.SJM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82279.STANDARD POWER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82280.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82281.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82282.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82283.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82284.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82285.STELMACHÓW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82286.STEWOPOL MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82287.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82288.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82289.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82290.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82291.SZEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82292.TRIO-DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82293.UNIREST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82294."VANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 82295.YUMYUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 82296.INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 82297.LOKARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82298.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82299.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82300.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82301.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82302.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82303.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82304.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82305.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82306.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82307.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82308.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82309.MFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82310.PAYDAY LOANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 82311.SHIRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 82312.2H+ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82313.2H+ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82314.3D8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82315.3D8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82316.3D8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82317.3D8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82318.3D8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82319.4 RENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82320.4KREATYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82321."4STEPS CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82322.A.CZUBA & WSPÓLNICY KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82323.A.W. IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82324.A&R MANUFACTURA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82325.AALBERTS SURFACE TREATMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82326.AB OVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82327.ABBOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82328.ABBOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82329."ACT ADVANCED COSMETIC TECHNOLOGIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82330.ADAR BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82331.ADD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82332.AE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82333.AE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82334.AE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82335.AECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82336.AGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82337.AGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82338.AGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82339.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82340.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82341.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82342."AGROCHEM PUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82343.AGROFABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCI
Poz. 82344.AGROPOL DRZAZGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82345.AGROPOL DRZAZGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82346.AGROPOL DRZAZGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82347.AGROPOL KWIECEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82348.AGROPOL KWIECEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82349.AGROPOL KWIECEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82350.AGT LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82351.AIK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82352.AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82353.AK - SAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82354.AKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82355.AKO-SERVISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82356.ALDAREBO WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82357.ALDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82358.ALDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82359.ALEF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82360.ALEF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82361.ALEF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82362.ALEF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82363.ALFHAIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82364.ALL 4 HAIR - TOP HAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82365.ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82366.ALLIANZ INVEST RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82367.ALLIANZ INVEST RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82368.ALLIANZ INVEST RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82369."ALMARES" SKŁADY HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82370.ALTER TSW 380 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82371.AMADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82372.AMADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82373.AMBER 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82374.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82375.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82376.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82377.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82378.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82379.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82380.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82381.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82382.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82383.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82384.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82385.AMK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82386.ANIMEX KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82387.ANIMEX KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82388.ANIMEX KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82389."ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82390.ANOCOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82391.ANOCOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82392.ANOCOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82393.ANSATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82394.APEXIM AB PALIWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82395.APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82396.APTEKA VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82397."APTEKA WILDECKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82398.ARBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82399.AREA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82400.AREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82401.ARGO-BN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82402.ARIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82403."ARMADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82404."ART NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82405.ARTIEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82406."ARTIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82407.ARTNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82408.ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82409.ASINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82410.ASMW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82411.ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82412.ATRIY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82413.ATUT CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82414.ATUT CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82415.ATUT CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82416.AUKETTFITZROYROBINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82417.AUTO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82418.AUTO SERWIS WALCZAK MAREK WALCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82419."AUTOGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82420.AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82421.AUTOPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82422.AUTOPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82423.AVALANCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82424.AVALANCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82425.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82426.AWZ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82427.AWZ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82428.AWZ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82429.AXEL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82430.AZAREX FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82431.B.W.PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82432.B2B CONNECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82433."BAFA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82434.BAKER HUGHES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82435.BAKER HUGHES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82436."BALTIC NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82437.BALTIC POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82438.BAMPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82439.BAROQUESOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82440."BEATA - WIKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82441."BEATA - WIKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82442."BEATA - WIKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82443.BEES-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82444.BEIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82445."BELLUSSI GROUP" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82446."BERRY FRUIT RESOURCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82447.BETOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82448.BIACOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82449.BICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82450.BIGBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82451.BIGBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82452.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82453.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82454.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82455.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82456.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82457.BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82458.BIOGAZ-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82459.BIOXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82460.BISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82461.BIURO RACHUNKOWE EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82462."BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE D.R." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82463.BLOCKHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82464.BLUE HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82465.BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82466.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82467.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82468.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82469.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82470.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82471.BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82472.BONITO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82473.BONITO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82474.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82475.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82476.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82477.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82478.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82479.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82480.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82481.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82482.BOXALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82483."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82484."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82485."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82486."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82487."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82488."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82489."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82490."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82491."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82492."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82493."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82494."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82495."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82496."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82497."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82498."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82499."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82500."BP ŁUCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82501.BR 123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82502.BT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82503.BUDOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82504.BUDWELD OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82505.BUDWELD OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82506.BUFK BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DANUTA STOCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82507.BUFK BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DANUTA STOCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82508.BUFK BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DANUTA STOCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82509.BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82510."BVG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82511.CALATLANTIC INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82512.CALL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82513.CANNAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82514.CAPSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82515.CARDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82516.CARER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82517.CARINTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82518.CASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82519.CENTRUM AKTYWNEJ INFORMACJI MAVERIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82520.CENTRUM AKTYWNEJ INFORMACJI MAVERIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82521.CENTRUM AKTYWNEJ INFORMACJI MAVERIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82522."CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82523."CENTRUM KOREKCJI WZROKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82524.CEREST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82525."CETEL SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82526.CFR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82527."CHESPA-FARBY GRAFICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82528.CHINA PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82529."CHINA TOWN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82530.CHOCOLAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82531.CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82532.CIEŚLAR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82533.CLAUS RODENBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82534.CLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82535.CLOSE MOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82536.CM SITNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82537.CODIBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82538.COLIBRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82539.COMODO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82540.COMODO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82541.COMODO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82542.CREDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82543.CTR ARTYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82544.CTR ARTYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82545.CYGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82546.CZĘSTOCHOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82547.D&L LOGISTYKA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82548.D&L LOGISTYKA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82549.D&L LOGISTYKA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82550.DACH BUD WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82551.DAFF LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82552.DAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82553.DAMMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82554.DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82555.DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82556.DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82557.DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82558.DDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82559."DEBOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82560.DECORAZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82561."DEITER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82562."DEKRA CERTIFICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82563.DELTA- FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82564.DELTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82565.DEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82566.DEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82567.DEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82568.DEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82569.DIALOGIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82570.DIAMETOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82571.DIRECT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82572.DJBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82573.DLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82574.DN NARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82575.DOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82576."DOLINA STOBRAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82577."DOLINA STOBRAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82578.DORADZTWO I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82579.DPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82580.DREAM SKIN - DREAM LIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82581.DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82582.DROBIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82583.DTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82584.DYSKONTI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82585.DYSKONTI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82586.E-COMMERCE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82587.E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82588.E.L.BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82589.E.L.BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82590.E.L.BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82591."E.V.A. KREDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82592."E.V.A. KREDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82593."EAST WEST SPINNING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82594.EASY START COB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82595.EB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82596."ECHO - PRYWATNA TELEWIZJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82597.ECO ENERGIA SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82598.ECO ENERGIA SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82599.ECO PROJEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82600.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82601.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82602.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82603.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82604.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82605.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82606.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82607.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82608.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82609.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82610.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82611.ECOFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82612.ECOPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82613."EFFECT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82614.EFIMERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82615.EKO JAMAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82616.EKO-FARMENERGIA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82617.EKOCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82618.EKOKOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82619.EL - CAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82620."EL-DAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82621."EL-DAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82622."EL-DAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82623.ELECTRICOM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82624."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82625."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82626."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82627."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82628."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82629."ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82630.ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA BOROWIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82631.ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA TYCHY - JAROSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82632.ELEKTROWNIA PV KARPICKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82633."ELMAX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ANDRZEJ HOŁUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82634.EMITRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82635.EMITRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82636.EMITRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82637.ENERGO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82638.ENERIS WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82639.ENERIS ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82640.ENERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82641.ENTER HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82642.ENTER HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82643.ENTERCOMEPLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82644."EPIROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82645.EPP DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82646.EPP RETAIL - CENTRUM PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82647.ESCEPTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82648.ESCEPTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82649.ESCEPTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82650.ESCEPTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82651.EU KUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82652.EURO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82653.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82654.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82655.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82656.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82657.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82658.EURO TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82659.EUROITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82660.EUROITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82661.EUROITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82662.EUROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82663.EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82664.F&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82665.FABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82666.FABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82667."FABRYKA MATERACÓW RELAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82668.FABRYKA MEBLI SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82669.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82670.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82671.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82672.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82673.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82674.FALCON TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82675.FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82676.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82677.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82678.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82679.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82680.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82681.FANT G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82682.FANTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82683.FANTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82684.FANTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82685.FARMA KANTRECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82686.FARMA KANTRECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82687.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82688.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82689.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82690.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82691.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82692.FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82693.FCMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82694."FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82695.FILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82696.FINCORES BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82697.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82698.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82699.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82700.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82701.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82702.FIND SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82703.FINEZJA PUSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82704.FLEX OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82705.FLOTA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82706.FLY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82707.FMF KONSORCJUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82708.FMF KONSORCJUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82709.FMF KONSORCJUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82710.FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82711.FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82712.FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82713.FOLSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82714.FOR HUMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82715.FORUM DESIGNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82716.FORUM DESIGNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82717.FORUM DESIGNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82718.FORUM DESIGNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82719."FORUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82720.FRACHT GABARYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82721.FRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82722.FRIGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82723.FUN JUMP GORZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82724.FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82725.FURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82726.FX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82727."G-FORCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82728.GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82729.GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82730.GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82731.GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82732.GALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82733.GALERIA NAREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82734.GAMA ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82735.GASTRO MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82736.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82737.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82738.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82739.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82740.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82741.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82742.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82743.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82744.GASTROHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82745.GASTRORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82746.GD GREEN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82747.GD SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82748.GDAŃSKA KLINIKA IMPLANTOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82749.GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82750.GEMINI (POLAND) PROPCO V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82751.GENESIS BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82752.GEO KLETNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82753.GEO KLETNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82754.GEO KLETNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82755.GEOINFO - KRAKOWSKI ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82756.GEOINFO - KRAKOWSKI ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82757.GEOINFO - KRAKOWSKI ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82758.GETIN LEASING 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82759."GF MACHINING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82760."GF MACHINING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82761."GF MACHINING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82762."GF MACHINING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82763.GLOBAL STORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82764.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82765.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONOTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82766.GN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82767.GN MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82768.GOBARTO HODOWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82769.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82770.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82771.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82772.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82773.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82774.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82775.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82776.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82777.GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82778.GOSPODARSTWO RYBACKIE GOCZAŁKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82779.GOSPODARSTWO RYBACKIE GOCZAŁKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82780.GOSPODARSTWO WĘGORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82781.GP WORLD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82782.GPEC ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82783.GR - AGROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82784.GRAND OAK SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82785.GRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82786.GRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82787.GRIFFIN HIGH STREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82788.GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82789.GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82790.GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82791.GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82792.GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82793.GRUPA PRODUCENTÓW "KLASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82794.GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "POLFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82795.GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA BIZNES-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82796.GTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82797.GZELLA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82798.GZELLA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82799.GZELLA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82800.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82801.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82802.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82803.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82804.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82805.HAGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82806.HAKKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82807.HALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82808.HAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82809."HANDSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82810."HANDSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82811.HE2 ZGIERZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82812."HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82813."HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82814.HIBISKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82815.HILLS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82816.HLL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82817.HOLARSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82818.HOLDING KPS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82819."HOLDINGPOL" PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82820.HOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82821."HOTEL U MARCINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82822.HPS & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82823.HR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82824.HR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82825.HRBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82826.HUBLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82827.HUMAN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82828.HUMANE & BUSINESS PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82829.HURTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82830.HYENT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82831.HYENT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82832.HYENT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82833.I-COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82834.I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82835.I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82836.I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82837."IBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82838.ICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82839.IDEA PROJEKT REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82840.IDEA PROJEKT REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82841.IDEA PROJEKT REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82842.IDEA PROJEKT REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82843.IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82844.IGARD EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82845.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82846.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82847.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82848.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82849.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82850.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82851.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82852.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82853.IKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82854.INEXTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82855.INEXTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82856.INICJATYWA EDUKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82857.INKOBUD ZŁOTORYJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82858.INKOBUD ZŁOTORYJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82859.INLINE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82860.INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82861.INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82862.INPROGRESS SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82863.INSTYTUT BADAŃ KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82864.INTER CIRRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82865."INTER MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82866."INTER MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82867."INTER MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82868.INTER-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82869.INTERIMAX APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82870.INTERNATIONAL EMPLOYMENT AGENCY "LABOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82871.INTERNATIONAL POS SERVICES 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82872.INTERNATIONAL POS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82873.INTERNATIONAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82874.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82875.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82876.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82877.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82878.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82879.INTERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82880."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82881."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82882."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82883."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82884."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82885."INVERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82886.INVEST PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82887.INVESTISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82888."INVICTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82889.INWESTYCJE KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82890.INWIDO POLSKA GLASS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82891.ITAL GOLD & ITAL SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82892.ITALENT DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82893.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82894.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82895.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82896.ITEMS INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82897.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82898.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82899.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82900.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82901.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82902.IURIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82903.IUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82904.IXEON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82905.J.S. HAMILTON QUALITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82906.J.S. HAMILTON QUALITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82907.J.S. HAMILTON QUALITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82908.J&P CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82909.J&P CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82910.J&P CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82911.JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82912."JELPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82913.JOHNSON MATTHEY BATTERY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82914.JOMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82915.JOYFOOD PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82916.JOYSON SAFETY SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82917.JTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82918.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82919.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82920.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82921.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82922.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82923.JUPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82924.JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82925.KABALO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82926."KAJSAN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82927."KAMWID-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82928.KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH MAGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82929.KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA AUTOMOBILE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82930."KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA BMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82931.KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82932.KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82933.KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82934.KANCELARIA PRAWNA LEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82935.KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82936.KANCELARIA TRANSPORTOWA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82937.KAPRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82938."KAPSCH IMMOBILIEN POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82939.KDK TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82940.KIFARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82941.KIRJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82942.KLD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82943.KML SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82944.KML SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82945.KML SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82946.KOELNER - INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82947."KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82948."KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82949."KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82950."KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82951."KOMPLEX 90" BADANIE MATERIAŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82952."KOMPLEX 90" BADANIE MATERIAŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82953.KONDRAT I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82954.KONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82955.KONSTRUKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82956."KOPOS ELEKTRO PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82957.KORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82958.KORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82959.KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82960.KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82961.KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82962.KOSTROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82963.KOZIOŁ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82964.KRASNA_KALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82965."KRYPTON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82966.KS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82967.LA CIVETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82968.LAB TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82969.LAB TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82970.LACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82971.LACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82972.LACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82973.LAETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82974.LAND 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 82975."LANGOWSKI SHIPPING" HALINA LANGOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82976.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82977.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82978.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82979.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82980.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82981.LATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82982.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82983.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82984.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82985.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82986.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82987.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82988.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82989.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82990.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82991.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82992.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82993.LECH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82994.LEDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82995.LEDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82996.LEDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82997.LEGNICKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82998.LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 82999.LIFESTYLE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83000.LIFTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83001.LIGHTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83002.LINDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83003.LONGWISE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83004.LUFY.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83005.LUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83006.LUPOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83007.M I S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83008.M I S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83009.M I S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83010.M-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83011.M&M INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83012.M1M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83013.M2 DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83014.MA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83015.MABA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83016.MAG7SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83017.MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83018.MAINMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83019.MAKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83020.MAKUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83021.MAKUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83022.MALVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83023.MAŁOPOLSKIE WARSZTATY ULTRASONOGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83024.MANUFAKTURA DREWNO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83025."MARCZAK I SZEWCZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83026.MARGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83027.MARK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83028.MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83029.MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83030."MARMAR INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83031.MARR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83032.MARSELWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83033.MARTA VINI AND LU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83034."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83035."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83036."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83037."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83038."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83039."MASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83040.MASTEREXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83041.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83042.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83043.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83044.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83045.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83046.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83047.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83048.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83049.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83050.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83051.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83052.MASTERFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83053.MEDICARE-GALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83054.MEDIUMLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83055.MEGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83056."MELBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83057.MELICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83058.MELICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83059.MELICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83060.MELICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83061.MENNICA WROCŁAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83062.MERCURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83063.MERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83064."METAL-CYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 83065.METRO KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83066.MI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83067."MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83068.MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O
Poz. 83069.MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83070.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83071.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83072.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83073.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83074.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83075.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83076.MIĘDZYNARODOWE BIURO ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83077.MIG WORKOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83078."MISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83079.MITO-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83080.MITO-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83081.MITO-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83082.MITURA CREATIVE SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83083.MJ RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83084.MKW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83085."MOBY.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83086.MONEXBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83087.MONIKA NIEROJEWSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83088.MONIKA NIEROJEWSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83089.MONKEY GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83090.MRS SELEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83091.MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83092.MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83093.MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83094.MSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83095.MTM CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83096.MULTISERWIS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83097.MWM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83098.NAKANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83099.NAWIGATOR DORADZTWO I SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83100.NEELAM’S INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83101.NEELAM’S INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83102.NEELAM’S INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83103.NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83104.NEWFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83105.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83106.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83107.NIHIL OBSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83108.NIKOLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83109.NKPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83110.NOBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83111.NOBLE OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83112.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83113.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83114.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83115.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83116.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83117.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83118.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83119.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83120.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83121.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83122.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83123.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83124.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83125.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83126.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83127.NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83128.NOGRAVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83129.NOGRAVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83130.NORDMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83131.NORGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83132."NOVAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83133.NUTRI HEALTH LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83134.NZOZ "DOM-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83135.ODERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83136.ODLEWNIA "TARNÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83137.OKNAO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83138.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83139.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83140.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83141.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83142.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83143.OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83144.OLKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83145.OLYMPUS SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83146.ONE-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83147.ONE-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83148.OPARA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83149.OPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83150.ORCHIS ENERGIA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83151.ORHANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83152.ORICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83153.ORTINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83154.ORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83155.OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83156.OTTO WORK FORCE RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83157.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83158.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83159.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83160.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83161.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83162.OUTDOOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83163.OZE-BIOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83164.PALFINGER MARINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83165.PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83166.PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83167.PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83168.PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83169."PARAPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83170.PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83171.PDC INDUSTRIAL CENTER 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83172."PEKIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83173.PERFEKT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83174.PERFEKT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83175.PERSONNEL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83176.PERUCCI SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83177.PERUCCI SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83178.PERUCCI SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83179."PETER & MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83180.PETROX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83181.PF CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83182.PF CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83183.PGB "POLTERM" PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 83184.PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83185.PHILIPIAK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83186.PIAST PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83187."PICTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83188."PICTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83189."PICTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83190.PINGIN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83191.PL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83192.PLANT MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83193.PLASMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83194.PN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83195."POD GRZYBKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83196.POL SCAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83197.POLAND RENT CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83198."POLIBOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83199."POLIBOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83200."POLIBOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83201.POLIGAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83202."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83203."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83204."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83205."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83206."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83207."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83208."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83209."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83210."POLIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83211.POLISH GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83212.POLMET BĘDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83213.PORTFEL ALLIANCE SILESIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83214.PORTFEL ALLIANCE SILESIA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83215.PORTFOLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83216.POWERWASHING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83217.PRESSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83218.PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83219.PRIMAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83220.PRIMETALS TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83221.PRO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83222.PRO-MA-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83223.PRODIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83224.PROEKO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83225.PROFESSIONAL PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83226.PROGRES HR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83227.PROJECT NIEDŹWIEDŹ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83228.PROJECT NIEDŹWIEDŹ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83229.PROJECT NIEDŹWIEDŹ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83230.PROSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83231.PROTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83232.PROTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83233.PROTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83234.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I DORADZTWA "GEOMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83235.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I DORADZTWA "GEOMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83236.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I DORADZTWA "GEOMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83237.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I DORADZTWA "GEOMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83238."PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83239.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83240.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83241.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83242.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83243.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83244.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ EMET - IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83245.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "INTER-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83246.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "INTER-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83247.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "INTER-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83248.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ LESZNO-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83249.PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA EKOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83250.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO RYBACKIE, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83251.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ERKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83252.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAMPTIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83253.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDRO-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83254.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83255.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "ENERGOTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83256.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I SPRZĘTU BUDOWLANEGO "PEBEROW-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83257.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "TAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83258.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "TAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83259.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "TAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83260.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "TAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83261.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ETOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83262.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83263."PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83264.PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW GUMOWYCH "GUMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83265.PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW GUMOWYCH "GUMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83266.PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW GUMOWYCH "GUMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83267.PT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83268.PTAK SPÓŁKA TRANSPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83269.PTAK SPÓŁKA TRANSPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83270.PTAK WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83271.PTAK WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83272.PWUH ZIELIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83273.QUIZONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83274.R&M STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83275.R&M STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83276.R&M STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83277.RADIAN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83278.RAM RAM JI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83279.RAWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83280.RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83281.RCEKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83282.RDM MANAGEMENT OŁAWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83283.REBUILD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83284.REBUILD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83285.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83286.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83287.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83288.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83289.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83290.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83291.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83292.REBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83293.RED INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83294.REFORMER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83295."REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE"
Poz. 83296.REGULACJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83297.REHEQ.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83298."REICH-CK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83299.REKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83300.RELANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83301.RELANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83302.RELANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83303.RELANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83304.REMASTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83305."REMOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 83306.RESPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83307.RESTAURACJA WIŚNIOWY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83308."RĘBISZ I SYNOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83309.RHO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83310.RHO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83311.RIPOL FARBY PROSZKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83312.RISKMETHODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83313.ROBED INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83314.ROBOTEC.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83315."ROYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83316."ROYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83317."ROYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83318.RS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83319.RUBICON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83320.SAFE - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83321.SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83322.SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83323.SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83324.SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83325.SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83326."SALON SZTUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83327."SALON SZTUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83328.SALVOMED KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83329.SALVOMED KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83330.SAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83331.SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ "NEX-MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83332.SANEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83333."SANOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 83334.SAVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83335.SAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83336.SAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83337.SAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83338.SAWITAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83339.SCAPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83340.SEA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83341.SEGNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83342.SERRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83343.SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83344.SERWIS PERSONALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83345.SERWIS TEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83346."SEVERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83347."SEVERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83348."SEVERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83349."SEVICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83350.SIDE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83351."SIELEC" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83352.SIMPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83353.SISKIN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83354.SJEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83355.SKŁAD KSIĘGARSKI "VADEMECUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83356.SKŁAD KSIĘGARSKI "VADEMECUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83357.SKŁAD KSIĘGARSKI "VADEMECUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83358.SKŁAD KSIĘGARSKI "VADEMECUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83359.SKYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83360.SLAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83361.SMARTMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83362.SMS - SYSTEMY STERYLIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83363.SNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83364."SOKRATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83365.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83366.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83367.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83368.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83369.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83370.SOLPORT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83371.SOLUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83372.SPEC-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83373.SPECJALIŚCI OD BRUDNEJ ROBOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83374.SPECTRUM WARSZAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83375.SPORT RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83376.SPORT RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83377.SPÓŁKA "DUDIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83378.SPÓŁKA "DUDIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83379.SPV OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83380.SQUARE INTERIORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83381."SR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83382.STALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I OBRÓBKI METALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83383.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83384.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83385.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83386.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83387.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83388.STALTECH-KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83389.STANDART EURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83390.STANDART EURO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83391.STARK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83392.STREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83393.SUMIKA CERAMICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83394.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83395.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83396.SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83397.SUPER BUFFET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83398.SUPER VENDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83399."SURFACE ALU-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83400.SYLIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83401.SYMETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83402.SYNDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83403.SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83404."SYTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83405.SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83406.SZTUKA WYPOCZYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83407."ŚWIAT DZIECKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83408.T AND Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83409.T-JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83410."T&T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83411.TADEX-POL PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83412."TALPA SOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83413."TARGETPLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83414.TARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83415.TAX SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83416.TAX SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83417.TAXI 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83418."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83419."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83420."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83421."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83422."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83423."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83424."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83425."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83426."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83427."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83428."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83429."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83430."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83431."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83432."TAXXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 83433.TBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83434.TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83435.TECHNICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83436.TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83437.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83438.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83439.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83440.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83441.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83442.TERNUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83443.TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83444.TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83445.TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83446.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83447.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83448.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83449.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83450.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83451.TGA STEINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83452.THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83453.THE COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83454.THE WARSAW INSTITUTE REVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83455."THULE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83456."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83457."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83458."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83459."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83460."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83461."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83462.TOGETHERDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83463."TOMMAX-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83464.TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83465.TORES-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83466."TORGGLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83467.TRA-DEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83468.TRANS PLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83469.TRANSCARGO TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83470.TRANSIT-POLUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83471.TRINGA EKOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83472.TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83473.TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83474.TZ024 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83475.TZ024 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83476.UBEZPIECZENIOWA KANCELARIA BROKERSKA "LEOFAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83477.UBEZPIECZENIOWA KANCELARIA BROKERSKA "LEOFAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83478.UBEZPIECZENIOWA KANCELARIA BROKERSKA "LEOFAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83479.UBOJNIA DROBIU FRANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83480.UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83481.UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83482.UMED KOMERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83483.UMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83484.UPHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 83485.UPHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 83486.UPHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 83487.VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83488.VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83489.VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83490.VASYLENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83491.VERAMIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83492.VERITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83493.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83494.VICTOR 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83495.VIDIA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83496.VIDIA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83497.VIDIA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83498."VILLANOWA REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83499.VIRGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83500.VIRGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83501.VIRGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83502.VISTAL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83503.VISTAL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83504.VISTAL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83505.VISTAL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83506.VOGLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83507.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83508.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83509.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83510.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83511.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83512.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83513.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83514.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83515.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83516.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83517.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83518.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83519.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83520.VOLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83521.WALCOWNIA BLACH BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83522.WANICKI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83523.WARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83524.WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83525.WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83526.WAWA WAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83527.WELLWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83528.WESATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83529.WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83530.WHITEHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83531.WHITEHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83532.WHITEHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83533.WIBUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83534."WIERNICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 83535."WIERNICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 83536.WINFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83537.WINKELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83538.WIRTUALNE POWIATY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83539.WISNIOWSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83540.WISNIOWSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83541.WISNIOWSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83542.WISNIOWSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83543."WITT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83544.WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83545."WODKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83546."WOMAREC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83547.WOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83548.WORK 4 IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83549.WORKMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83550.WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83551.WYDAWNICTWO BRANŻOWE REDFINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83552.WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83553.XPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83554.YG HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83555.YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83556.ZAGŁĘBIE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83557.ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83558.ZAKŁAD "BOBEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83559."ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ŚWIERCZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83560.ZAKŁAD CERAMICZNO-BETONIARSKI "CERBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83561.ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83562.ZAKŁAD SEPARACJI POPIOŁÓW SIEKIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83563.ZAKŁAD SZKOLENIA I WDRAŻANIA INFORMATYKI "COMPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83564.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83565.ZAKŁADY MIĘSNE "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83566.ZAKŁADY MIĘSNE "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83567."ZAKŁADY POLIGRAFICZNE FLEXAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83568.ZALIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83569.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "NF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83570.ZAWALE 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83571.ZAWALE 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 83572.ZERGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83573.ZESPÓŁ PROJEKTÓW AUTORSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83574.ZETFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83575.ZETFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83576.ZETFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83577.ZEUS PACKAGING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83578.ZIAJA RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83579."ZIOŁA POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83580.ZIRVE TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83581."ZŁOTY POTOK RESORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 83582.ACA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83583.AQUAMARIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 83584.BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83585."BUKOWIANKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 83586.CATERMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83587.COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83588.CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83589.DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83590.EKO-HUB SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83591."ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 83592."EUROPART POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83593.FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83594.GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83595.GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83596.GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83597.JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83598.KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83599."LALEMANT POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83600.LEAD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83601.ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83602.M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83603.NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83604."OPEN-NET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83605.PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83606.PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83607.PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83608.REN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 83609.ROZTOCZAŃSKI ZAKŁAD PSZCZELARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83610.SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83611.SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83612.STANUSCH TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83613.TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83614.TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83615.TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83616.TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83617.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83618.WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83619."WORK SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 83620.WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 83621.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "SZOPIENICE" W KATOWICACH

h) Spółdzielnie

Poz. 83622.BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 83623.BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU
Poz. 83624.BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁYMSTOKU
Poz. 83625.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBARTOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 83626.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBARTOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 83627.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZERZYNACH
Poz. 83628.KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
Poz. 83629.MIASTECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 83630.MLECZARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY WIDOK
Poz. 83631.MLECZARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY WIDOK
Poz. 83632.MULTIFACH MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 83633.MULTIFACH MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 83634.POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
Poz. 83635.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MOROWNICY
Poz. 83636.SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "NA STOKU" W LIKWIDACJI
Poz. 83637.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ODRODZENIE" W GDAŃSKU W LIKWIDACJI
Poz. 83638.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
Poz. 83639.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEMYSŁÓWKA" W KOSZALINIE
Poz. 83640.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL
Poz. 83641.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWY BIEŻANÓW
Poz. 83642.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRODKOWIE
Poz. 83643.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUTUTOWIE
Poz. 83644.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "BRZEZINY"
Poz. 83645.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83646.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83647.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83648.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83649.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83650.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83651.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83652.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83653.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU
Poz. 83654.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH
Poz. 83655.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH
Poz. 83656.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRZYSTANEK ALASKA

n) Stowarzyszenia

Poz. 83657.INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "DAJ SZANSĘ"
Poz. 83658.INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "DAJ SZANSĘ"
Poz. 83659.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83660.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83661.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83662.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83663.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83664.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83665.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83666.STOWARZYSZENIE "G6 GRZĘDY SOKALSKIEJ"
Poz. 83667.STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE
Poz. 83668.STOWARZYSZENIE INSPIRATORNIA
Poz. 83669.STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W RADOMIU
Poz. 83670.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI STARY OCHĘDZYN I NOWY OCHĘDZYN
Poz. 83671.STOWARZYSZENIE ZIELONA STALÓWKA
Poz. 83672.STOWARZYSZENIE ZIELONA STALÓWKA
Poz. 83673.STOWARZYSZENIE ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH PRORODZINA
Poz. 83674.STOWARZYSZENIE ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH PRORODZINA
Poz. 83675.STOWARZYSZENIE ŻYWIENIOWCÓW
Poz. 83676.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W RYDUŁTOWACH
Poz. 83677.ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 83678.POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

o) Fundacje

Poz. 83679."EKSPERCI DLA ZDROWIA"
Poz. 83680.ESKADRA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poz. 83681.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW
Poz. 83682."FENIX" FUNDACJA NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
Poz. 83683.FUNDACJA "KLUB TENISOWY ROOSTERS OŁAWA"
Poz. 83684.FUNDACJA "POBUDKA W ZDROWIU"
Poz. 83685.FUNDACJA 20X20
Poz. 83686.FUNDACJA 20X20
Poz. 83687.FUNDACJA 20X20
Poz. 83688.FUNDACJA 20X20
Poz. 83689.FUNDACJA 20X20
Poz. 83690.FUNDACJA 20X20
Poz. 83691.FUNDACJA AKADEMIA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI
Poz. 83692.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83693.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83694.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83695.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83696.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83697.FUNDACJA ARTE NOVUM
Poz. 83698.FUNDACJA CYWILIZACJA MIŁOŚCI
Poz. 83699.FUNDACJA CYWILIZACJA MIŁOŚCI
Poz. 83700.FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT"
Poz. 83701.FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
Poz. 83702.FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Poz. 83703.FUNDACJA HARMONY HOTELS
Poz. 83704.FUNDACJA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Poz. 83705."FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII"
Poz. 83706.FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY I DÓBR HISTORYCZNYCH ZIEMI SANTOCKIEJ
Poz. 83707.FUNDACJA PRO VITALIS
Poz. 83708."FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY, POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU I KULTURY"
Poz. 83709.FUNDACJA TROCHĘ BLIŻEJ
Poz. 83710.FUNDACJA TROCHĘ BLIŻEJ
Poz. 83711.FUNDACJA UNIWERSYTET TERENOWY
Poz. 83712.FUNDACJA Z WIDOKIEM
Poz. 83713.PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY
Poz. 83714.PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY
Poz. 83715.PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY
Poz. 83716.PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY
Poz. 83717.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83718.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83719.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83720.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83721.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83722.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83723.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83724.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83725.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83726.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83727.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83728.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83729.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83730.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83731.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Poz. 83732.POLSKA FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 83733."FABERLIC BALTIJA SIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 83734.GUIDANT GLOBAL GERMANY GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 83735.HUBEI E-XIN DIAMOND MATERIAL CO., LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 83736."K" LINE(DEUTSCHLAND)GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 83737.MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 83738.THE J.S. HAMILTON MANAGEMENT COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 83739."VITAL BASE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE"

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 83740.PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO I BUDOWNICTWA W UPADŁOŚCI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 83741.GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAWISZA"
Poz. 83742.GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAWISZA"
Poz. 83743.LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESKID" - BRENNA
Poz. 83744.MIEJSKI KLUB SPORTOWY GORLICE
Poz. 83745.MIEJSKI KLUB SPORTOWY GORLICE
Poz. 83746.MIEJSKI KLUB SPORTOWY GORLICE
Poz. 83747.MIEJSKI KLUB SPORTOWY GORLICE

p) Związki pracodawców

Poz. 83748.RADA REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH