Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 44/2019 (5683) z 4 marca 2019 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 11253.AAW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 11254."2 WIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11255."COVANCE (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11255.CHILTERN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11256."STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11257.BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INWEST PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11258.CONTAINER PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11259.FREJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11260.NETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11261.FRIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11262.HEAVY TRANSPORT & MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11263.JKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11264.PDF SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11265.RACZAM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11266.RQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11267.SSP FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11268.TAX BENEFIT ROSZKOWSKI, MURAWSKI DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11269.ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ "ZOI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11270.ZETMARK SKĘPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 11271.GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 11272.ADEXTRA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 11273.HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 11274.SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 11275.WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11276.A.S. MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11277.Adamczewski Marcin
Poz. 11278.Augustyn Elżbieta
Poz. 11279.Baczyński Bartłomiej
Poz. 11280.Bednarczyk Jadwiga
Poz. 11281.Bieńkowski Krzysztof
Poz. 11282.Chruścicki Dariusz
Poz. 11283.Bińkowska Maria
Poz. 11284.Bińkowski Dariusz
Poz. 11285.Brzeżowski Michał
Poz. 11286.Dymek Klaudia
Poz. 11287.Burkowski Bogusław
Poz. 11288.Chruścicka Hanna
Poz. 11289.Cieślak Bartosz
Poz. 11290.Cieślik Czesław
Poz. 11291.Dębicki Piotr
Poz. 11292.Gawlina Marzena
Poz. 11293.Grzelak Elżbieta
Poz. 11294.Kaczmarek Hanna
Poz. 11295.Jarosz Alina
Poz. 11296.Jasieniecka Barbara
Poz. 11297.Hernes Agnieszka
Poz. 11298.Kawecki Andrzej
Poz. 11299.Kisiel Jarosław
Poz. 11300.Kłuba Patryk
Poz. 11301.Kozak Alina
Poz. 11302.Kozyra Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Netsport Kamil Kozyra
Poz. 11303.Łaszkiewicz Patrycja
Poz. 11304.Łuc Barbara
Poz. 11305.Łukawski Władysław
Poz. 11306.Mucha Lidia
Poz. 11307.Piekarczyk Sylwia
Poz. 11308.Pietrzak Wiesław
Poz. 11309.Ryński Dariusz
Poz. 11310.Sikora Piotr
Poz. 11311.Sikora Sylwia
Poz. 11312.Skorupa Maria
Poz. 11313.Słomczyński Paweł
Poz. 11314.Wasik Danuta
Poz. 11315.Wójcik Bronisława
Poz. 11316.Wrześniewska Janina
Poz. 11317.Zawadzki Leszek

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11318.Cieślak Krystyna
Poz. 11319."BWG EBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 11320.Konobrocka Ala
Poz. 11321.Antonik Maria
Poz. 11322.Baranowska Beata
Poz. 11323.Baranowski Krzysztof
Poz. 11324.Borowska-Ostaszewska Barbara
Poz. 11325.Budzińska Dorota
Poz. 11326.FREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 11327.Gładczak Dawid
Poz. 11328.Glinojecka Elżbieta
Poz. 11329.Górecki Piotr
Poz. 11330.Haltof Katarzyna
Poz. 11331.Jabłońska-Kotas Mirosława
Poz. 11332.Jasek Mirosław
Poz. 11333.Juszczak Dominik
Poz. 11334.Karolewski Jerzy
Poz. 11335.Karpiński Jan
Poz. 11336.Klimek Tomasz
Poz. 11337.Kosim Bogdan Stanisław
Poz. 11338.Kozłowska Urszula
Poz. 11339.Kozłowska Wioletta
Poz. 11340.Krupa Sebastian
Poz. 11341.Ziajor Krystyna
Poz. 11342.Stachów Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TROLL Mariusz Stachów w upadłości likwidacyjnej
Poz. 11343.Kura Michał
Poz. 11344.Lara Wojciech
Poz. 11345.Lewak Filip
Poz. 11346.Lupka Jolanta
Poz. 11347.Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej
Poz. 11348.Markiewicz Lidia
Poz. 11349.Niewęgłowski Piotr
Poz. 11350.Meusiak Henryka
Poz. 11351.Mielczarek Ryszard
Poz. 11352.Mójta Przemysław
Poz. 11353.Naskręcka Mirosława
Poz. 11354.Niedzielska Krystyna
Poz. 11355.Nowak Anna
Poz. 11356.Nowak Zbigniew
Poz. 11357.Nuszkiewicz Heliodor
Poz. 11358.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "B&J" H.BORYSIAK, T.JAHOŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI
Poz. 11359.Paruszewska Małgorzata
Poz. 11360.Pawłowska Marzena
Poz. 11361.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "INTER-FRAGRANCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 11362.Radecki Adam
Poz. 11363.Rogalska Agnieszka
Poz. 11364.Roman Justyna
Poz. 11365.Śliwakowska Helena
Poz. 11366.Rusin Marek
Poz. 11367.Salwierak Marek
Poz. 11368.Skowroński Marcin
Poz. 11369.Soroko Jarosław
Poz. 11370.Szudrawski Daniel
Poz. 11371.Świeboda Marcin
Poz. 11372.Wach Andrzej
Poz. 11373.Wachowski Mateusz
Poz. 11374.Wajn Waldemar
Poz. 11375.Wanat Maria
Poz. 11376.Wasilewicz Tomasz
Poz. 11377.Wojciechowski Kajetan
Poz. 11378.Wdowiak Arkadiusz
Poz. 11379.Woroń Przemysław
Poz. 11380.ZAKŁAD BUDOWLANY WALDEMAR BOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 11381.Wójcik Mirosław
Poz. 11382.Wójcik Zofia

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11383.Bandura Jarosław
Poz. 11384.Iwańska Ewa
Poz. 11385.KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 11386.Nowacki Roman
Poz. 11387.Suchocki Sebastian
Poz. 11388.Szeja Sabina
Poz. 11389.Torój Jolanta
Poz. 11390.Uroda Magdalena

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11391."HYDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 11392.PHOENIX TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 11393.SERWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 11394.Wanielista Barbara
Poz. 11395.Czerwiński Błażej
Poz. 11396.Gawrońska Joanna
Poz. 11397.Janda Michał
Poz. 11398.Janiuk Katarzyna
Poz. 11399.Kaczmarska Agata
Poz. 11400.Kamińska Katarzyna
Poz. 11401.Kamińska Katarzyna
Poz. 11402.Kuc Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Pony
Poz. 11403.Kaczmarski Piotr
Poz. 11404.Kupis Anna
Poz. 11405.Kurzyński Rafał
Poz. 11406.Labudda Adam
Poz. 11407.Maciąga Arkadiusz
Poz. 11408.Mądraszewska Hanna
Poz. 11409.Mądraszewski Roman
Poz. 11410.MAHAVINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11411.METROPOLITAN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11412.Pawłowski Sławomir
Poz. 11413.Połomska Anna
Poz. 11414.Rutkowska Monika
Poz. 11415.Rutkowska Monika
Poz. 11416.Rutkowska Monika
Poz. 11417.Rutkowski Maciej
Poz. 11418.Rutkowski Maciej
Poz. 11419.Sanajko Barbara
Poz. 11420.Smyl Michał
Poz. 11421.Stawska Małgorzata
Poz. 11422.Szatkowska Justyna
Poz. 11423.Szymańska Martyna
Poz. 11424.Świeboda Marcin
Poz. 11425.Zarychta Grzegorz
Poz. 11426.Zawada Elżbieta i Zawada Robert

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 11427."2-V-COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11428."ANN RENT A HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11429."ART TIMING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11430."BOJAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11431."CENTROSTAL-PRZEMYŚL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11432."DOM PRODUKCYJNY - RED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11433."EPONCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11434."EQUINOTE - HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11435."EUROCASE AS SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11436."INSTALACJA BPA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11437."INTER-TAR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11438."ISIS EDUCATION AND TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11439."JACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 11440."JDJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11441."MEDIA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11442."NIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11443."NOVA CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11444."POŻYCZKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11445."SIMON & GALINIERE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11446."SM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11447."STUDIO DESIGN 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11448."TRUSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11449.A-STUDIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11450.A&K INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11451.ABATI-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11452.ABK PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11453.ALFA PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11454.AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11455.ANB CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11456.AMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11457.APE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11458.ARMANDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11459.ART PROJEKT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11460.BATEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11461.BIO-PROJEKT 2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11462.BIOPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11463.BIOSMETIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11464.BIOTUS KCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11465.BLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11466.BOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11467.BON DODO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11468.BPS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11469.BUD-SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11470.BUSINESSES HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11471.CRYOBANK-GENESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11472.DA VINCI CENTRUM KONFERENCYJNO BANKIETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11473.DSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11474.DUKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11475.ELPEIRA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 11476.EMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11477.EUROPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11478.GENERAL BUSINESS LINKS PROSPERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11479.I PP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11480.IBER MOTŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11481.IMPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11482.INFRASPACE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 11483.IQSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11484.KAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 11485.KANCELARIA TRUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11486.KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11487.KOMDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11488.KONCERN NAFTOWY LPG TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11489.LODTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11490.LUCYNA TRANSLATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11491.MARHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11492.MAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11493.MEDIBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11494.MIG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11495.PETRO - BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11496.PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY ROLNIK W LIKWIDACJI
Poz. 11497.PRZEDSIĘBIORSTWO "FGP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11498.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "PEBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11499.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "M-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11500.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ, USŁUG I HANDLU "PHOENIX MIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11501.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "IMPEX", H.WAŻNY, B.WÓJTOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 11502.QUEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11503.RED LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11504.ROCHER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11505.ROL-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11506.ROTEX OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11507.SPEEDTRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11508.STERIS ZAKŁAD AUTOMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 11509.SWISS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11510.T&B CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11511.TAL-IMPEX PHU SPÓŁKA JAWNA Z. JAKIELASZEK, J. MALINOWSKI W LIKWIDACJI
Poz. 11512.TDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11513.TECOZAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11514.TOP ONE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11515.TRADE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11516.TRUCK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11517.WM CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11518.ULS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11519.WPP GRANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11520.ZINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 11521.Wnioskodawca Gmina Chorzów
Poz. 11522.Wnioskodawca Sołtysiak Przemysław, Bogusz Karolina
Poz. 11523.Wnioskodawca Cichocki Antoni Piotr
Poz. 11524.Wnioskodawca Sobczyk Ewa z udziałem Zieńkowicz Barbary, Zieńkowicza Arkadiusza
Poz. 11525.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie
Poz. 11526.Wnioskodawca Olesiński Bogdan

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 11527.Wnioskodawca Berencowie Barbara i Tomasz
Poz. 11528.Wnioskodawca Boruch Antoni
Poz. 11529.Wnioskodawca Pietrzak Grażyna z udziałem Andrzeja Pietrzaka
Poz. 11530.Wnioskodawca Łaszkiewicz Zygmunt i Łaszkiewicz Genowefa
Poz. 11531.Wnioskodawca Borowska Elżbieta Anita i Godlewska Urszula Jadwiga
Poz. 11532.Wnioskodawca Warzyńska Jadwiga

6. Inne

Poz. 11533.Wnioskodawca Żuchowski Sławomir

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 11534."OVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11535."ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11536.Adamkiewicz Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H. AMT Poland
Poz. 11537.EURO-RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11538.Szarek Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Szarek
Poz. 11539.Adamkiewicz Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H. AMT Poland
Poz. 11540.EURO-RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11541.Zaworski Jan prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANZA Firma Piekarniczo-Cukiernicza Jan Zaworski w restrukturyzacji
Poz. 11542.Mikołowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Józef Mikołowski
Poz. 11543.Kościuk Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Kościuk ZUHP "KAMBUDEX"
Poz. 11544.MOSTOSTAL WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11545.NEBIOLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11546.Oleś Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Adam Oleś Firma Usługowo Handlowa"
Poz. 11547.PLANETA MODY BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11548.PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11549.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH "INFRABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11550.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONSBUD" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 11551.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 11552.VISTAL PREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 92817.ALSTON SPÓŁKA JAWNA MATEUSZ MRÓZ, MIROSŁAW PTASZEK
Poz. 92818.BIURO PROJEKTOWE "ART-FAKTORY" P.SPĘDZIA, W.SPĘDZIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 92819.KAL-TRANS KALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 92820.MM PILOT MARIUSZ KLIMEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 92821.POL-BUILD ALEKSANDROWICZ STRZAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 92822."SODA SYSTEM PIOTR NOWAK" SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 92823.ALBERT FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92824.CNP MULTIASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92825.FAMILIA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92826.FERMA MAŁYCH PIÓREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92827.G&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92828.GOLIATH EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92829.HELP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92830.KJB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92831.LA RAMBLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92832.METROPOLITAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRZĘCZKI PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92833.MK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92834.NIERUCHOMOŚCI M.KLIMAS-PODOLEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92835.OPERATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92836.PAKIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92837.PL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92838.PPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92839.PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92840.QUMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92841.RIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92842.SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92843.SELVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92844.SIGNAL FINANCE SCN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92845.SONO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92846.SPV SANOCKA 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92847.TO TWOJE MIEJSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92848.TRZEŚNIOWSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92849.UMS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92850.UNIREST KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92851.USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92852.VIAM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 92853.VISTA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 92854.3ARTE CENTRUM TAŃCA I RUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92855.ABBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92856.ACCO RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92857.ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92858.AI DIGITAL CONTRACTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92859.AIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIE
Poz. 92860.AK ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92861.ALISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92862.ALP INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92863.ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92864.ANGELS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92865.APARTAMENTY KOSOCICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92866.APPLY ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92867.APPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92868.ARAD PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92869.ARCO-PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92870.ARSENAŁ SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92871.ART-TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92872.ASCATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92873.ASCOT FINANCE SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92874.ATW ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92875.AV-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92876.AVESTA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92877.AVIA-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92878.AZSOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92879.BB WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92880.BD UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92881.BE MOVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92882.BIRKEFELD AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92883.BIURO RACHUNKOWE INGENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92884.BJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92885.BND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92886.BROOKLYN CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92887.BUDO-ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NON PROFIT
Poz. 92888.BUDO-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92889.BUNGEE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92890.BYSTRE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92891.CARBON ARCHITECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92892.CARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92893.CASTA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92894.CAYENNE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92895.CEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92896.CENTRUM WSPINACZKOWE RUDA PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92897.CO-PACKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92898.CODEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92899.CODI CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92900.COFFEE EXPERT POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92901.COLOURDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92902.COSMOS MUSEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92903.CRISTALLUM 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92904.CRISTALLUM 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92905.CRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92906.CYFRAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92907.DAGMARA I JAKUB PAWLUKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92908.DANBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92909.DASMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92910.DC PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92911.DENTAL VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92912.DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92913.DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92914.DTW COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92915.E.GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92916.E&BO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92917.ELDEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92918.ELPOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92919.ELVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92920.EMA 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92921.EMABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92922.EMERALDS AND CROCODILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92923.EMILIO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92924.ENJOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92925.EPEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92926.ESCORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92927.ESEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92928.ESTERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92929.EUROCAREER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92930.EUROSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92931.EXBUD KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92932.EXIMA HANDLUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92933.FARGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92934.FASHION GLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92935.FCB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92936.FENSTER 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92937.FERRETVIDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92938.FGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92939.FOKUS REMONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92940.FOOD AND BEVERAGES CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92941.FURLA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92942.GEOPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92943.GH UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92944.GLOBAL DEVELOPMENT INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92945.GLOBAL PAYMENTS PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92946.GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92947.GRANIT KSIĄŻEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92948.GRAWITACJA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92949.GRUPA PIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92950.GSG SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92951.HAVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92952.HERRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92953.HKM MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92954.HOME & LAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92955.HORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92956.HURTOWNIA RYBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92957.IMMOBILIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92958.INK.TUITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92959.INKA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92960.INSPEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92961.INTAC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92962.INVESTMENT GEAR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92963.J&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92964.JAG-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92965.JANMAR BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92966.JEROZOLIMSKIE 411 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92967.JP POLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92968.K.F. NABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92969.KANCELARIA AUDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92970.KANCELARIA FINANSOWA NIKODEMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92971.KD INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92972.KDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92973.KIM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92974.KMS FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92975.KSIĘGOWOŚĆ NOGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92976.KTK CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92977.LANCESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92978.LEAD BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92979.LOBO TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92980.LP CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92981.M+L TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92982.MALAPANE LOST FOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92983.MANUFAKTURA KANAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92984.MAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92985.MASTER KMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92986.MAZURSKA GRUPA ZAKUPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92987.MD BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92988.MDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92989.MDM GROUP ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92990.MEDIAN POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92991.MEDICAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92992.METAL-TRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92993.MG DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92994.MIRZA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92995.MIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92996.MITTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92997.MK KONTRAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92998.MOAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 92999.MOJEHABIBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93000.MOLAS CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93001.MOMO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93002.MON24 MAGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93003.MONOLITH STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93004.MYVINCI EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93005.NET BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93006.NETBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93007.NEWSALETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93008.NICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93009.NITROLEN ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY TECHNIKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93010.NOLICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93011.NURLEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93012.NURO EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93013.OCTOPUS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93014.OIL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93015.OLD NEW ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93016.OMNINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93017.ONUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93018.OX2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93019.PALMIRA SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93020.PANDA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93021.PAWELMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93022.PEAR EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93023.PERFECTMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93024.PERFEKT HAUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93025.PETRO NITELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93026.PIKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93027.POLSKA KORPORACJA FINANSOWA MESTENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93028.PRIME HOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93029.PRINT 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93030.PRIS - COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93031.PROEXWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93032.PROFI CREDIT BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93033.PROPSY PR NON FOR PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93034.PROTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93035.RADIOACTIVE RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93036.READY STEADY GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93037.REAL POINT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93038.REBELLION-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93039.RECPIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93040.REFUGIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93041.RIBON HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93042.RIKO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93043.ROMENA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93044.SAFFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93045.SANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93046.SCENOGRAFOWIE BUDOWA DEKORACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93047.SENSUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93048.SHIELD MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93049.SJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93050.SKELETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93051.SMARTIS APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93052.SMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93053.SOLAR PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93054.SOLIDUM J.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93055.SOURCING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93056.START-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93057.SUBCARPATHIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93058.SZOSTOK SECURICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93059.TELDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93060."TERMOLIZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93061.TIME2MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93062.TIPITAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93063.TOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93064.TRANSNIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93065.TRANSTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93066.TRIM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93067.UMBRELLA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93068.VAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93069.VEKTOR24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93070.VELAS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93071.VENTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93072.VERBERG HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93073.VIA - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93074.VIDI CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93075.VIRIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93076.VISOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93077.WADEX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93078.WANDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93079.WAREH.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93080.WARSZAWSKI SERWIS PRASOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93081.WHITEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93082.WIESŁAW RUDA & PAWEŁ ŁUKASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93083.WŁODARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93084.WODY JERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93085.WOJTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93086.WR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93087.YELLOW FROG SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93088.YOTER UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93089.Z-82 GALAXY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93090.ZAKŁAD LOGISTYCZNY ŻORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93091.ZP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

n) Stowarzyszenia

Poz. 93092.STOWARZYSZENIE COCO JAMBO WARSZAWA
Poz. 93093.STOWARZYSZENIE KULTURALNE MEDIA
Poz. 93094.STOWARZYSZENIE ROWEROWE "CRYOSPACE OLSZTYN"
Poz. 93095.STOWARZYSZENIE SKRZYDŁA DLA PRZYSZŁOŚCI

o) Fundacje

Poz. 93096.FUNDACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU
Poz. 93097.FUNDACJA FIZJOTRITERAPIA. FOLLOW YOUR DREAMS
Poz. 93098.FUNDACJA LABORATORIUM
Poz. 93099.FUNDACJA MINDSET
Poz. 93100.FUNDACJA POLSKA GOSPODYNI
Poz. 93101.FUNDACJA SZKLANE PUŁAPKI

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 93102.A.GIZIEWICZ, G.ZAGÓRNY "SOMED" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93103.ABC KNABEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93104.ADAM M. DUNAT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93105.AGAWA M.KAMIONKA, A.GŁĄB SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93106."AGROFOR" DARIUSZ TUROWSKI, EWA TUROWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93107.ALCHEMIA PICHOLA ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93108."ANAFARM" A. SZPILLER I A. GRABOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93109.APTEKA "GÓRSKA" M.KUSZYK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 93110.APTEKA "PRZY CZYSTEJ" CAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93111.APTEKA MAŁGORZATA PALARCZYK, MARCIN PALARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93112.APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA JAWNA EWA MARIA BARDIAN, BARTOSZ BARDIAN
Poz. 93113.APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA JAWNA EWA MARIA BARDIAN, BARTOSZ BARDIAN
Poz. 93114.APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA JAWNA EWA MARIA BARDIAN, BARTOSZ BARDIAN
Poz. 93115.APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA JAWNA EWA MARIA BARDIAN, BARTOSZ BARDIAN
Poz. 93116.APTEKI ŚLĄSKIE-KOBIELA 2 SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93117."ARGO" L.I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93118."ARGO" L.I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93119.ARKADIA SPÓŁKA JAWNA IRENA KOWALCZYK, STELLA BAUTISTA
Poz. 93120."AURA" HANDEL, USŁUGI ANNA CIESZKOWSKA, PIOTR WOJCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93121.AVEX SZARANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93122.B.I.I. ILNICKI WŁODZIMIERZ, ILNICKI MARCIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93123.B.I.I. ILNICKI WŁODZIMIERZ, ILNICKI MARCIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93124.B.I.I. ILNICKI WŁODZIMIERZ, ILNICKI MARCIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93125.B.I.I. ILNICKI WŁODZIMIERZ, ILNICKI MARCIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93126.BELICO MARUSZEWSKA I MILEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93127.BIKOTEX JERZY LISOWSKI, WALDEMAR WACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93128."BIM MACIEJ MIKOŁAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93129."BIM MACIEJ MIKOŁAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93130."BIM MACIEJ MIKOŁAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93131."BIM MACIEJ MIKOŁAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93132."BISPOL" PRZEMYSŁAW WYSOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93133."BISPOL" PRZEMYSŁAW WYSOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93134.BP BARTOSIEWICZ I POPCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93135.BP BARTOSIEWICZ I POPCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93136.BRITANNICA A.ŁOPAŁŁO, J.SOBOLEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93137.BRITANNICA A.ŁOPAŁŁO, J.SOBOLEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93138.BRUNO II BOGDAN NOWAK, GRZEGORZ NOWAK, ANNA KITA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93139.BRUNO SPÓŁKA JAWNA BOGDAN NOWAK, GRZEGORZ NOWAK, ANNA KITA
Poz. 93140.CENT EDMUND GANCZAR, MARIUSZ GANCZAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93141.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93142.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93143.COMEX PH KONRAD I WIESŁAW WCISŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93144.CSP CAPITAL HAVEBARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93145.CSP CAPITAL HAVEBARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93146.DAFNE A.J.PIETRASZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93147.DANFARM MARTA DANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93148.DANFARM MARTA DANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93149.DANFARM MARTA DANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93150.DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93151.DEKOM STANISŁAW DEKERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93152.DISPLAY SYSTEM I.DIETSCH, R.DIETSCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93153.DOMINVESTOR JAROSŁAWSKI, SITARSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93154.DOMO PLUS ŻOCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93155.DRUKARNIA TIR TOMASZ PAWŁOWICZ ROMAN GAIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93156.DUDZIAK HALINA I BOLESŁAW SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93157.DUET SZCZUCHNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93158.DUET SZCZUCHNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93159.DUET SZCZUCHNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93160.E. SMURZYŃSKA, B. FARIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93161.E. SMURZYŃSKA, B. FARIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93162.EKO-PLAST DOBIECH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93163.EKO-PRESS JOANNA I DARIUSZ ZYZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93164."EL-POL" POLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93165.EMPOL EWA SIUBA MIECZYSŁAW SIUBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93166."EON PLUS" WTS CAPITAL TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93167.ERGO-MED I. KNOBEL, K. KNOBEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93168.F.H. "ANNA BIS" KOZANECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93169.F.U.H. CZERNIAWSKI, CZABAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93170.FAST CONSULTING R.POCHMARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93171.FAST CONSULTING R.POCHMARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93172.FAVEO GROUP MALEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93173.FERMA DROBIU KARINA BŁAŻKIEWICZ, DAWID BŁAŻKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93174.FILAR FIJAŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93175.FIRMA "MIRAL" MIROSŁAWA IGNASZAK, ALEKSANDRA KNOBLOCH - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 93176.FIRMA HANDLOWA "DOMATEX" SPÓŁKA JAWNA EDWARD MATOŃ, KRYSTYNA MATOŃ
Poz. 93177.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-KOLOR JAROSŁAW KRUSZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93178.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-KOLOR JAROSŁAW KRUSZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93179.FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "HETMAN" A. BUGAJ, S. PAWIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93180.FOLPOL-SKROBACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93181."FRAGARIA" JANUSZ GÓRKA I MAREK GÓRKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93182."FRAGARIA" JANUSZ GÓRKA I MAREK GÓRKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93183."FRONTON-CZAJKA, GRUSZCZYŃSKI - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93184."FRONTON-CZAJKA, GRUSZCZYŃSKI - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93185.FUTURE P.LEŚNIAK, R.WOŁOCH SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 93186.GALENUS K. CECUŁA, M. KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93187.GEMMA AUTO GĄSIOREK, MLEKODAJ, KORPAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93188."GEOMORR" MICHAŁ BEDNARZ, ŁUKASZ WDOWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93189.HADRON SIOŁA, CZELADZKI, ZIĘBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93190."HANDLOMAR" WIESŁAW CHMURA, TOMASZ MYSZKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93191."HEB" SZYMKOWIAK, DYDERSKI, CZELEŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93192."HEB" SZYMKOWIAK, DYDERSKI, CZELEŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93193.HERMES KNABEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93194.HURTOWNIA INSTALACYJNA "INMET" ZĘBIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93195."IMTRONIC" ADAM TOMIAKOWSKI, ANITA TOMIAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93196."IMTRONIC" ADAM TOMIAKOWSKI, ANITA TOMIAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93197.INSTAL MONT GAZY MEDYCZNE, MYTYCH I MISIUDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93198.INSTAL MONT GAZY MEDYCZNE, MYTYCH I MISIUDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93199.IQ2 GÓRSKI, FIEDOROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93200."IRMA" JOLANTA WDOWIAK, IRENA WACŁAWEK-BANACH, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93201."IRMA" JOLANTA WDOWIAK, IRENA WACŁAWEK-BANACH, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93202.JACK J.CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93203.JANSEN GROUP SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93204."JARDENT" BOŻENA JARLIŃSKA, RAFAŁ JARLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93205."JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93206."JOR-TRANS" JERZY STAROŃ & MAREK STAROŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93207.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93208.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93209.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93210.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93211.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93212.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93213.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93214.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93215.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93216.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93217.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93218.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93219.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93220.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93221.JTS SZUMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93222.K&B K. DANOWSKA, B. CEBULA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93223.K&K USŁUGI GASTRONOMICZNE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93224.KALKOMAT BIS BAĆ MUCHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93225.KAROO CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93226.KIM GROUP KUCZEK I GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93227.KIM GROUP KUCZEK I GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93228.KIM GROUP KUCZEK I GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93229.KIS TRANSPORT - SPEDITION ROPEL KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93230.KOBEX SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR KOTLARZ ANDRZEJ WILKOCKI
Poz. 93231.KONFEO MACUK, ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93232."KONKRET" MECHANIKA POJAZDOWA MICHAŁ Z. SŁOWIK, JADWIGA K. SŁOWIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93233.KOOPERANT RAFAŁ GREŃ I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93234.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93235.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93236.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93237.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93238.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93239.KPD WIEJAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93240.LAMORSKI TRANSPORT LAMORSKI WITOLD LAMORSKA WIESŁAWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93241.LTM TOMASZ PAJER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93242.LTM TOMASZ PAJER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93243.LUBMED DOBROSŁAW LUBARSKI, RADOSŁAW NAUMOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93244.LUDWIK SZOLC I MAREK ZINIEWICZ- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DROHICZYNIE- SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93245.M.A.J.A. J I A JANDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93246."M2-ALFA OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93247."MAAT" DROZDOWSCY I SZULCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93248."MAAT" DROZDOWSCY I SZULCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93249.MAGDA KAZIMIERZ SPUREK ELŻBIETA SPUREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93250."MAGIEL TOWARZYSKI" MIKOŁUĆ-WOŁCZ LEWICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93251.MARIO TRANS A. I M. KOBYLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93252."MASARNIA-JERZY REĆKO, MARIOLA GÓROWSKA" -SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93253."MASARNIA-JERZY REĆKO, MARIOLA GÓROWSKA" -SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93254.MAXEL AUTOMATYKA I ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA RUTKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93255.MEGASTAL ZBIGNIEW MISZTAL, GRAŻYNA MISZTAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93256.MEGASTAL ZBIGNIEW MISZTAL, GRAŻYNA MISZTAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93257.MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ TERESA WAGNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93258."MIĘS-HURT" CZ. OLEKSIŃSKI I P. WERESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93259.MULTI-K SPÓŁKA JAWNA MAREK KOZERA
Poz. 93260.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NASZA PRZYCHODNIA" BEATA WROŃSKA-WIERZBIK, MARCIN WIERZBIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93261.NIERUCHOMOŚCI STROT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93262.NIERUCHOMOŚCI STROT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93263."NOWOSTYL 3" HERMA - SORDYL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93264."OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY
Poz. 93265."OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY
Poz. 93266."OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY
Poz. 93267.OMNIS GUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93268.OMNIS GUTOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93269.OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93270.P. WIELGUS T. SZACHNOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93271.PARKOWA BIS A.R.R. HOŁOWNIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93272.PARKOWA BIS A.R.R. HOŁOWNIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93273.PASAT T.PACH & S.KLAJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93274.PASAT T.PACH & S.KLAJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93275."PATRYCJA" M.I K. KAWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93276.PAULINA ŁUKJANIUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93277."PIEKARNIA MIROSŁAW, J., I. KOZIELSCY - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93278.PIJALNIA CZEKOLADY I KAWY SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA
Poz. 93279.POCHMARA & JAGNIEŻA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93280.POCHMARA & JAGNIEŻA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93281."POD GLOBUSEM" MILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93282."POD GLOBUSEM" MILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93283."POMOCNA DŁOŃ" CECYLIA PALEJ BARBARA PEREŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93284.PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" SPÓŁKA JAWNA IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI
Poz. 93285.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE AGROTECHNIKA GORZKO ANDRZEJ, GORZKO IRENA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93286.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ASAK" A. KRASOŃ, A. SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93287.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93288.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93289.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93290.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93291.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93292.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TWÓJ SUKCES" MILENA ZABIELSKA, ZBIGNIEW JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93293.PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "ZŁOMPOL" JOŃCZYK,NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93294.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - POLOWCZYK SPÓŁKA JAWNA PAULINA POLOWCZYK WOJCIECH POLOWCZYK
Poz. 93295.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - POLOWCZYK SPÓŁKA JAWNA PAULINA POLOWCZYK WOJCIECH POLOWCZYK
Poz. 93296.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA" RADZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93297.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA" RADZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93298.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93299.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT - IMPORT "PRODREW" ŚLEBIODA MIECZYSŁAW SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93300.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAGAN" JACEK SAGAN I MAREK SAGAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93301.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRAMPOL" WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93302.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PET SERVICE" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93303.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "JAN" - SĘDEK, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93304.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWOWYKONAWCZE DROMOS Z. ZAKRZEWSKI, S. MAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93305.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWOWYKONAWCZE DROMOS Z. ZAKRZEWSKI, S. MAJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93306.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PAKTON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN PACANOWSKI I JAROSŁAW KLAMKA
Poz. 93307.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PAKTON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN PACANOWSKI I JAROSŁAW KLAMKA
Poz. 93308.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PAKTON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN PACANOWSKI I JAROSŁAW KLAMKA
Poz. 93309.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PAKTON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN PACANOWSKI I JAROSŁAW KLAMKA
Poz. 93310.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PAKTON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN PACANOWSKI I JAROSŁAW KLAMKA
Poz. 93311.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH INŻBUD ANDRZEJ I ROBERT KORTAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93312.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "AJM" JOLANTA MUSIAŁKOWSKA, ANDRZEJ MUSIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93313.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "CENTRALA NASIENNA" LISOWICZ, RAJZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93314.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "CENTRALA NASIENNA" LISOWICZ, RAJZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93315."PUCUŚ - BOROWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93316."R.S. DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA S.RAJEWSKI"
Poz. 93317."REITER E. ANTONIAK, P. STASIUK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93318."REMOST" Z.MROZEK, H.MROZEK, K.MROZEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93319."RK-BUD RZYMOWSKI KORONA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93320.RST SPÓŁKA JAWNA M. ZIELENKIEWICZ, W. NIETUPSKI, A. WOJTKOWSKI W LIKWIDACJI
Poz. 93321.RTA - EXPORT WIANECKI CHOJNACKI GUTEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93322.SANET J. A. SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93323."SMALL WORLD" HUBERTUS RUIJGROK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93324."SOLUM" M.BINIKOWSKA - GAĆ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93325.STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93326.STACJA PALIW "PETRUS" PASTOR, GORZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93327.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93328.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93329.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93330.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93331.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93332.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93333.STAL SERVICE KRZYSZTOF DANEL, JANUSZ MICHNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93334."STEFAN SCHWEIZAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93335."STEREO K. MUSZYŃSKA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93336.STUDIO STOMATOLOGII RODZINNEJ "DWÓJKA" SPÓŁKA JAWNA MONIKA I SYLWESTER COLONNA-WALEWSCY
Poz. 93337.STUDIO STOMATOLOGII RODZINNEJ "DWÓJKA" SPÓŁKA JAWNA MONIKA I SYLWESTER COLONNA-WALEWSCY
Poz. 93338."ŚWIAT OPON I AKUMULATORÓW" HURT-DETAL-SERWIS ROBERT I ARTUR RACIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93339.ŚWIDEREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93340.TAXKON JANINA MACIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93341.THAISTY ŁUCJAN STAŃKO, TADEUSZ STAŃKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93342."TOP-STYL" DANIEL WAWRZYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93343.TRANS - BYD WÓJCIK PEZACKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93344.TRATTORIA AL VECCHIO FORNO A.POLIMENO, E.SOSNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93345.UBOJNIA DROBIU GÓRNI I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93346."UCH. PL. P. HARTWICH SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93347.UNITECH LESZEK WIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93348.USŁUGI TRANSPORTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE MIROSŁAW SOŁTYS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93349."V.ANWEILER, M.KOTULLA, K.KWAŚNIEWICZ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CASUS IURIS SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 93350."VICTORIA" M. PRZYLIPIAK P. CZAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93351.VIO-MAC SMOLAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93352.VIRBAU M.LEWANDOWSKI, Ł.WYSOCKI SPÓŁKA JAWNA W ELBLĄGU
Poz. 93353."VITA-SPES" ZASKALSKA, SZYMAŃSKA, TURKOT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93354."VITAHUM" JADWIGA HOŁYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93355."WAWRZYSZKO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93356.WINOMAN.PL A. BOCHEŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93357.ZAJAZD W BIAŁEJ KARINA FURMAN JACEK HEINRICH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93358.ZAKŁAD DZIEWIARSKI DEPOL DEPERAS SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93359.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "MAX" K. KRASOWSKI, I. LENART SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93360.ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY RACHWAŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 93361.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROFIT A.PIWOŃSKI, A.ALEKS SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 93362.ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA MALCZEWSKI STOCZCZAK MATYASZCZYK
Poz. 93363.ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA MALCZEWSKI STOCZCZAK MATYASZCZYK
Poz. 93364.CHMURA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93365.EXPLICO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HOROSZEWSKI, SITKO I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93366.FABISIEWICZ KAMIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93367.FABISIEWICZ KAMIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93368.FABISIEWICZ KAMIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93369.FABISIEWICZ KAMIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93370.FABISIEWICZ KAMIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93371.GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNEJ "ZDROWIE" EWA ZIELIŃSKA I PARTNERZY
Poz. 93372.MIŚKOWICZ PACH I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 93373.MIŚKOWICZ PACH I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 93374.MIŚKOWICZ PACH I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 93375."NYSZTAL SZUBSTARSKI I WSPÓLNICY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 93376.PRZYCHODNIA LEKARSKA VITAL J. JALČ SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93377.PRZYCHODNIA LEKARSKA VITAL J. JALČ SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93378.PRZYCHODNIA LEKARSKA VITAL J. JALČ SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93379.R. MALESIŃSKI I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARSKA W LIKWIDACJI
Poz. 93380.SPÓŁKA LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW BAUER, SKIBA I PARTNERZY
Poz. 93381.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93382.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93383.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93384.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93385.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93386.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93387.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93388.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93389.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93390.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93391.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93392.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 93393.WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 93394.4 RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93395.A&D SERWIS EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93396.ACTIV LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93397.ADS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93398.AGRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93399.AGROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93400.AGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93401.AKROPOL KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93402.AKROPOL KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93403.ALDERGROVE PIOTR PŁAKSEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 93404."ALL-IN" CHUPRYNA OLEKSANDR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93405."AMB SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93406.ANIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93407.APARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93408.ARGON LEGAL ADAM MIŁOSZ I SŁAWOMIR LISIECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93409.ART INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93410.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93411.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93412.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93413.ATIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93414.BETLIŃSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93415.BEVENDI INVESTMENTS T.WIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93416.BEVENDI INVESTMENTS T.WIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93417.BIOSEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93418.BLACK BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KASZUBSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93419.BLOCKPOL SPÓŁKA AKCYJNA TĘCZOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93420."BRAUGHMAN GROUP MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93421.CHAJEC, DON - SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93422.CONVENIENCE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93423."DAWID" NAIRA YEGHIAZARYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93424.DELOITTE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93425.DIK$ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93426.ECAR4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93427.EDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAGELLANA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93428."ELBES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93429.ELGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93430.EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93431.ENSILA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93432.EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIDE CAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93433.FK MIODOWA 19 HAMILTON MAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93434.FK MIODOWA 19 HAMILTON MAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93435.FK MIODOWA 19 HAMILTON MAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93436.FPK PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93437.GARRIGUES POLSKA I ROBERTO DELGADO GIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93438.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRYSTAL LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93439.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRYSTAL LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93440.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRODZISK LOGISTICS 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93441.GEOWIERT RZEPKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93442.GLOBAL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93443.GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93444.GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93445.GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93446.GOLD PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93447.GOLDENMARK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁYSTOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93448.GOLDENMARK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MENNICA PIASTOWSKA KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93449.GOLDENMARK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93450.GRUPA GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93451.GRUPA MARCOVA POLSKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93452.GS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93453.HBK17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93454."HELINBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93455.HUNCWOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93456.HUY SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93457.HYDROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93458.ICVC INTERNATIONAL COMPETENCE VERIFICATION CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93459.IMPEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93460.INSTARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93461."IQ WORLD ŚPIEWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 93462.JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93463."JIGJIDSUREN" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93464.JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93465.KABARPOL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93466.KANCELARIA PRAWNA PIEPRZNY & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93467.KANCELARIA PRAWNA PIEPRZNY & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93468."KANCELARIA PRAWNICZA J. PEPLIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 93469."KANCELARIA PRAWNICZA J. PEPLIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 93470.KIRSCH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93471.KJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93472.KMW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93473.KNS KRAKAU NEUE STADTMITTE G.M.B.H. & CO. KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93474.KSM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93475.LADIES FIGHT NIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93476.LADIES FIGHT NIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93477.LED4LIVE TOMASZ ŁYSIAK, MARCIN BIAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93478.LED4LIVE TOMASZ ŁYSIAK, MARCIN BIAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93479.LEDTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93480.LES SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93481.LIPKÓW 1 TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93482.LODZIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93483.MAG INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93484.MAŁYSIAK ALL INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93485.MARCELIŃSKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93486.MARINE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93487.MAT SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93488.MERSKI RADCY PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93489.MESSIS CORLEONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93490.MIKSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93491.MIL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93492.MIL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93493.MIL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93494.MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROLUB SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 93495.MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93496.MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93497.NAT SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93498.NEUPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93499.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93500.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93501.NG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93502.NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93503.OPES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93504.PABIANICKA 95 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93505.PC-ET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93506.PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JÓZEFITÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93507.PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAROWIŚLNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93508.PIEKARNIA "ZELEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93509.PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93510.PL - BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93511.PLASTRECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93512.POLSKA GRUPA RYBNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93513.POOLSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93514.POWER BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93515.PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93516.PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93517.PROJEKT KRAKÓW 1 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93518.PROSPERUM CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93519.PROTON PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93520.PWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93521.PWC ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93522.QUADRINI COMODOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93523.RCH SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93524.REBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93525.RED DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93526.RED DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93527.RED DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93528.ROBPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93529.ROSANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93530.ROZLICZENIA.PRO BIURO RACHUNKOWE DOMINIKA PAWŁOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93531.SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93532.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93533.SENIOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93534.SKALDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93535.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93536.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93537.SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93538.SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93539.SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93540.SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93541.SOLMAT HANUSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93542.SOLMAT HANUSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93543.SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93544.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93545.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93546.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93547.SPORTMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93548.ST. MARTIN GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93549.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93550.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93551.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93552.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93553.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93554.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93555.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93556.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93557.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93558.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93559.TEPE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93560.TEPE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93561.TERMOCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93562."TRANSLIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93563.TRES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93564."TURTIS BALCER SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 93565.WACHDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93566.WESTHILL CONSULTING CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93567.WESTHILL CONSULTING CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93568.WESTHILL CONSULTING CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93569.WETTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93570.WINNICA MORENA - VMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93571.WOOD ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93572.WOOD ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 93573.ZIMMERMAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 93574."APM BARTYCKA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93575.AW-CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERMED SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93576.CARES MAX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93577.FARBALL TTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KOR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 93578.FARBALL TTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KOR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 93579.GREENGO FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93580.HELINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93581.PRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 93582."QUALITY - GÓRAL’S MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA - NON PROFIT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93583.RITA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93584.SPORTOWY ROWEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93585.SPORTOWY ROWEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93586.SPORTOWY ROWEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93587."WARSAW EQUITY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA"
Poz. 93588.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMEGA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 93589.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OMIKRON SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 93590.2 M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93591."2HD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93592.300HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93593.3D LUBLIN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93594.3S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93595.3TH MISSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93596.4 EVER CLEAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93597.4 INOX INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93598.4 RUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93599.5ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93600.A-INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93601.A-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93602.A-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93603.A-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93604.AA&PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93605.ABARONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93606.ABATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93607.ABB BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93608.ABBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93609.ABRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93610.ABSOLUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93611.ABSURDO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93612.ACEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93613.ACERO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93614.ACUARIUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93615.ACXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93616.ADAM BOGDANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93617.ADDEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93618."ADK KANCELARIA RACHUNKOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93619."ADK KANCELARIA RACHUNKOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93620."ADK KANCELARIA RACHUNKOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93621.ADMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93622.AECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93623.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93624.AF CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93625.AF CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93626.AGENCJA USŁUGOWO HANDLOWA "SYTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93627.AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93628.AGRIPPA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93629.AGRO EAST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93630.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93631.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93632.AGROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93633.AGRODOSTAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93634."AGROTERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93635.AIRBUS HELICOPTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93636.AIRCON INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93637.AITIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93638.AJ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93639.AKADEMICKA OFICYNA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93640."AKKA" SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93641."AKKA" SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93642."AKKA" SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93643.AKLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93644.AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93645.AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93646.AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93647.AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93648.AKROSTAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93649.AKROSTAL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93650.AKTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93651.AL-KON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93652.ALARO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93653.ALENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93654.ALESCO TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93655.ALEXANDRALOG PLC09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93656.ALFA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93657.ALFA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93658.ALFA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93659."ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 93660."ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 93661."ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 93662.ALIGO ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93663.ALIOR LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93664.ALL 4 HAIR - TOP HAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93665.ALL 4 HAIR - TOP HAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93666.ALL 4 HAIR - TOP HAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93667.ALL SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93668."ALPLA" OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93669."ALPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93670."ALPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93671."ALPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93672.ALS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93673.ALTAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93674.ALTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93675.ALTER TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93676.ALUMINIUM KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93677.AMB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93678.AMB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93679.AMB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93680.AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93681.AMIBLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93682.AMIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93683.AMPLUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93684.AN THERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93685.ANDRE & CIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93686.ANDREŃSKI SVENSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93687.ANDREŃSKI SVENSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93688.ANDREŃSKI SVENSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93689."ANJA POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93690.ANODOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93691.ANTILIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93692.AP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93693.APARTMENTSAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93694.API CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93695.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93696.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93697.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93698.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93699.APOLLO PATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93700.APP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93701.APP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93702.APP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93703.APTEKA "ARNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93704.APTEKA "ARNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93705.APTEKA "ARNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93706."ARBRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93707.ARCHICOM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93708.ARCHICOM MARINA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93709."AREM-SYS ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93710.ARGON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93711.ARKA - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93712.ARKA - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93713.ARKA - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93714.ART GLASS-IGP MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93715.ART GLASS-IGP MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93716.ART GLASS-IGP MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93717.ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93718.ART MEDICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93719.ART PROJEKT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93720.ARTERIA G PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93721.ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93722.ARTGEIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93723.ARTLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93724.ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93725.ARWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93726.ARWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93727.ARWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93728.ASTRAL LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93729.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93730.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93731.ATAGA CONTRACTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93732.ATELIER RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93733.ATJ PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93734.ATM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93735.ATRANSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93736.ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 93737.AUDACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93738.AUTO SERVICE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93739."AUTO-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93740.AUTOCAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93741.AUTOHERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93742.AUTOMOTIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93743.AUTOSERWIS TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93744.AUTOSERWIS TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93745.AUTOSERWIS TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93746.AVATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93747."AVC LIGHTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93748.AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93749.AVNET EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93750.AVNET EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93751.AVNET EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93752.AW ELEKTRONIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93753.AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93754.AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93755.B-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93756."B&R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93757.B2 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93758.B2 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93759.B2 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93760.B2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93761.B2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93762.B2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93763.B8 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93764.B8 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93765.B8 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93766."BAC INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93767.BAFESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93768.BAFESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93769.BAFESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93770.BAFESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93771.BAKED GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93772."BAKOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93773.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93774.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93775.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93776.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93777.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93778.BALKIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93779.BALS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93780.BALS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93781.BALS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93782.BARTOSZOWICE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93783.BASTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93784.BC BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93785.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93786.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93787.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93788.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93789.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93790.BEBEPE ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93791.BELAMIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93792.BELAMIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93793."BEMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93794."BEMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93795."BEMOWO SPRINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93796."BERGER BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93797.BERICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93798."BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93799.BETICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93800."BETRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93801.BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93802."BGR TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93803.BIG PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93804.BIGBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93805.BILSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93806.BIMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93807.BIN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93808."BIOS - PUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93809.BIOSEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93810.BIOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93811.BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93812.BITCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93813.BITE ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93814.BIURO DORADCZE "DETECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93815.BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93816.BIURO KSIĘGOWE MAKS ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93817.BIURO KSIĘGOWE MAKS ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93818.BIURO RACHUNKOWE ARCADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93819.BIURO RACHUNKOWE BOCHNAR & MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93820.BIURO RACHUNKOWE KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93821.BIURO RACHUNKOWE MARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93822.BIWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93823.BIWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93824.BIWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93825.BKHW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93826.BL CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93827.BLACHMIX MACHINE TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93828.BLACK DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93829.BLACKSHEEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93830.BLOOMIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93831.BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93832.BOBROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93833.BOGELGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93834.BOGELGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93835.BOGELGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93836.BONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93837.BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93838.BONDEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93839.BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93840.BONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93841.BORRADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93842.BOXHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93843.BPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93844.BPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93845.BRAND AND LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93846.BRAND AND LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93847.BRAND AND LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93848.BRAVE VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93849.BRAVERY SPORTSWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93850.BRENDAN BREEN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93851.BROFIN UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93852."BROJLER BIAŁOSTOCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93853.BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93854.BRUNO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93855.BRUNO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93856.BRUSNO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93857.BRYŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93858.BRYŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93859.BSU MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93860.BTF CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93861.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93862.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93863.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93864.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93865.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93866.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93867.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93868.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93869.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93870.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93871.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93872.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93873.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93874.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93875.BUD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93876.BUD-SERWIS.KO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93877.BUDOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93878.BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93879."BUDREX-KOBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93880.BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93881.BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93882.BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93883.BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93884.BUSINESSROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93885.BYDGOSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93886.BYDGOSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93887.BYGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93888.C/S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93889.C/S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93890.C/S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93891."C+P SYSTEMY MEBLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93892.CALCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93893."CALFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93894.CAPITAL CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93895.CAR4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93896.CARCOUSTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93897.CAROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93898.CASOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93899."CBP SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 93900.CD INVEST ZIEMOWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93901."CDH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93902.CEDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93903.CEE INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93904.CEMIKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93905.CEMIKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93906.CENTER-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93907.CENTRAL MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Poz. 93908.CENTRAL TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93909.CENTRUM AUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93910.CENTRUM FINANSOWO-KSIĘGOWE G&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93911.CENTRUM HANDLOWE WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93912."CERRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93913.CFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93914.CHANEL PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93915.CHEŁMSKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93916.CHEMAR ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93917.CHOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93918.CHWALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93919.CITIC TELECOM CPC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93920.CITIZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93921.CITY CENTER MENGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93922."CITYLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93923.CITYSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93924.CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93925.CLUE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93926.CM RECRUITING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93927.CODING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93928."COFFEE ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93929.COLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93930.COLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93931.COLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93932.COLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93933.COLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93934.COMFORT STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93935.COMFORT STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93936.COMFORT STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93937.COMFORTCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93938.COMMUNICATION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 93939.COMPETIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93940.COMPTE FOR - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93941.COMPTE FOR - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93942.COMPTE FOR - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93943.CONCIERGE PORSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93944.CONCORD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93945.CONCORD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93946."CONCORDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93947.CONFIHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93948.CORTEFIEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93949.COUNTRY FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93950.CP PROPERTY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93951.CREATIVE CRM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93952.CREDIT M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93953.CREDIT M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93954.CREDIT M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93955.CROSS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93956.CTD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93957.CUBATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93958.CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93959.CXG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93960.CXG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93961.CXG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93962.CYRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93963.CYRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93964.CYRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93965.DA PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93966."DA RUN FA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93967.DAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93968.DAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93969."DANISCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93970.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93971.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93972.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93973.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93974.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93975.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 93976.DANMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93977."DANTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93978."DANTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93979."DANTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 93980.DARCO-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93981.DASEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93982."DB REAL ESTATE POLSKA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93983.DEIS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93984.DEKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93985.DEKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93986.DEKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93987.DELEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93988.DELEGATE INTERNATIONAL RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93989.DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93990.DEMO-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93991.DENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93992.DENIM TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93993.DESA-GROUPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93994.DESIGN SOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93995.DESIGN SOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93996.DESIGN SOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93997.DESK.WORKS SPACES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93998.DESKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 93999.DESTYLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94000.DEVANLAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94001.DEVELOCITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94002.DIAGNOSTYKA.BY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94003.DIAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94004."DIGISON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94005."DIGISON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94006."DIGISON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94007.DIJO SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94008.DIL POLSKA BAUMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94009."DIS-EXPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94010.DJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94011.DJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94012."DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94013.DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94014.DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94015.DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94016.DNV GL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94017.DNV GL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94018.DNV GL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94019.DOBRA PRACA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94020.DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94021."DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94022."DOM CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94023.DOM ZŁOTEJ JESIENI "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94024.DOM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94025.DOMIAUTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94026.DOMNA6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94027.DOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94028.DORON ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94029.DORPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94030."DOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 94031.DOUBLE RESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94032.DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94033.DRACENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94034."DRAGON MOUNTAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94035.DREAM MACHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94036.DRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94037.DRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94038.DRUKPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94039.DRYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94040.DRZWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94041.DSG PROD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94042."DYNAMIC INVESTMENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94043.DZIKIE ZIOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94044.E-LEXKONTAKT.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94045.E-LEXKONTAKT.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94046.E-LEXKONTAKT.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94047.E.S.G. EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94048.EACP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94049.EC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94050.ECO MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94051.ECO MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94052.ECO MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94053.ECO-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94054.ECONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94055.ECOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94056.ECOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94057.EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94058.EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94059.EFETURK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94060.EFICAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94061.EIP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94062.EKO CINERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94063.EKO-REGION KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 94064.EKO-STELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94065."EKOMISJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94066.EKORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94067.EKOSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94068.EKOTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94069.EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94070."EL-HYD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94071.ELBROX HENRYKA BOBIŃSKA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94072.ELEKTROS KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94073.ELEMENTAL CATALYST RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94074.ELKABEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94075.ELMAR "S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94076."ELO DIGITAL OFFICE PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94077."ELO DIGITAL OFFICE PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94078."ELO DIGITAL OFFICE PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94079."ELO DIGITAL OFFICE PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94080.ELPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94081.ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94082."EMBIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94083."EMTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94084."EMTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94085."EMTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94086.ENEA CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94087.ENEA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94088.ENERGA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94089.ENERGY SOLAR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94090.ENGINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94091.ENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94092.ENTERO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94093.ERB BUDO - HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94094.ERBUD INDUSTRY POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94095.ESCALADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94096.ESSENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94097.ESSENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94098.ESSENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94099.ESTIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94100.EU - OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94101.EUCO CESJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94102."EURO - INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94103."EURO - INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94104."EURO - INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94105.EURO HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94106.EURO-DREWEX IMPORT - EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94107.EUROCONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94108.EUROHOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94109."EUROINVEST-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI
Poz. 94110.EUROMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94111.EUROPEAN INDUSTRIAL SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94112.EUROPEJSKI INSTYTUT BADAŃ EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94113.EURORAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94114.EUROTECHNOVA PLASTICS INNOVATIVE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94115.EVOLUTION ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94116.EWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94117.EWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94118.EWG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94119.EWG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94120.EWG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94121.EXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94122.EXNOVO PERFORMING VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94123.EXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94124.EXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94125.EXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94126.EYE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94127.EZG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94128.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94129.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94130.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94131.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94132.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94133.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94134.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94135.F.B.M. MAGED ASSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94136.FABRYKA WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94137.FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94138.FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94139.FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94140.FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94141.FAILCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94142.FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94143."FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94144.FASHION BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94145.FASHION CONNECTION II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94146.FCA SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94147.FDR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94148."FELIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94149."FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94150.FIGHTS ON LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94151.FIGHTS ON TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94152.FILKA NV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94153.FINANCE CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94154.FINICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94155.FINVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94156.FIRECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94157.FIRMA HANDLOWA "SAGAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94158.FIRMA HANDLOWA "SAGAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94159.FIRMA HANDLOWA "SAGAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94160.FIRMA HANDLOWA WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94161.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94162.FIRST TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94163.FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94164.FIT REALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94165.FLEET NUMBER ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94166.FLORENTYNA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94167."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94168."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94169."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94170."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94171."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94172."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94173."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94174."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94175."FOCUS TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94176.FOODFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94177.FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94178."FORMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94179.FORSAGE TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94180.FORTUNA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94181."FOTA LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94182."FOTA LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94183."FOTA LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94184.FÖRK IT PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94185.FRACTHON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94186.FRAMAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94187.FRANPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 94188.FRECH TOOLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94189.FREEMAN AND PROCTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94190.FREEMAN AND PROCTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94191."FREETIME POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94192.FRESH SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94193.FRISTADS KANSAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94194.FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94195.FSL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94196.FUDO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94197.FULLOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94198."FUTUREHUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94199.FUTURO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94200.G.J. AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94201."GABINET LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94202."GABINET LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94203.GADUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94204.GADUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94205.GADUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94206.GADUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94207.GADUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94208.GAIA HEMP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94209."GAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94210."GAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94211.GALERIA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94212."GAMMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94213.GASTROKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94214.GASTROMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94215.GEERT OETKEN - KONRAD KIEŁCZEWSKI - PIOTR SZELENBAUM SPÓŁKA ADWOKACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94216.GEERT OETKEN - KONRAD KIEŁCZEWSKI - PIOTR SZELENBAUM SPÓŁKA ADWOKACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94217.GEERT OETKEN - KONRAD KIEŁCZEWSKI - PIOTR SZELENBAUM SPÓŁKA ADWOKACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94218.GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94219.GEMINI (POLAND) PROPCO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94220.GEMINI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94221.GENERPOL G44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94222.GENETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94223."GEOSYNTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94224.GES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94225.GESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94226.GIAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94227.GIRKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94228.GISFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94229.GJ KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94230.GLOBAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94231.GMINNE CENTRUM MEDYCZNE PROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94232.GMPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94233.GNIECHOWICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94234.GO! EXPRESS & LOGISTICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94235.GOA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94236.GOFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94237.GOLDEN TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94238."GOŁ-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94239.GOOD EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94240.GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94241.GOOD JOBS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94242.GOOD MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94243.GORKE ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94244.GORKE ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94245.GORKE ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94246.GOSPODARSTWO ROLNE STYGAJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94247.GPR GUMA I PLASTIK RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94248.GRAFENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94249."GRANUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94250."GRANUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94251."GRANUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94252."GRANUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94253.GREEN BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94254.GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94255.GREEN HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94256.GREEN LIGHT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94257.GREEN PEAKS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94258.GREENNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94259.GRIMP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94260.GROWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94261.GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94262.GRUPA BFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94263.GRUPA DEKARSKA BIŁGORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94264.GRUPA HANDLOWA "STAROPOLSKIE WĘDLINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94265.GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "EURO-TUCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94266.GRUPA REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94267.GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94268.GTH ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94269.GTM MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94270.GTM MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94271.GTM MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94272.GUILLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94273.GUSTINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94274.H-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94275.H.I.S. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94276."H&B DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94277.HALE I MAGAZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94278.HAMMER-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94279.HARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94280.HAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94281.HBK 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94282.HCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94283.HD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94284.HEAT SOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94285."HECKSHER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94286.HEGOC LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94287.HEICHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94288.HELICAL ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94289.HELINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94290.HELP HUB NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94291.HEMIBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94292.HERBA LAUNDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94293."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94294."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94295."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94296."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94297."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94298."HEUTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94299.HFBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94300.HI URBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94301.HIDROSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94302.HIGH CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94303.HISTORYCZNE KAMIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94304.HISTORYCZNE KAMIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94305.HKSCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94306.HKSCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94307.HKSCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94308.HKSCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94309.HOCKI KLOCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94310.HOFMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94311.HOFMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94312.HOFMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94313.HOLIDAY TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94314."HOLZINDUSTRIE DOBIEGNIEW MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94315.HOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94316.HOOVER CONTAINER SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94317.HORINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94318.HORIZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94319.HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94320.HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94321.HUB DEVELOPMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94322.HUMANA SECONDHAND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94323."HURAS-KONSTRUKCJA I BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94324."HURTOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94325."HURTOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94326."HURTOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94327.HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94328."HUT TECHNIKA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94329.HYDRANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94330.HYDROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94331.I 76 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94332.I DON’T KNOW - BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94333.I TRAVEL BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94334.I-BLUE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94335.I-BLUE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94336.IBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94337.ICD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94338.ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94339.ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94340.ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94341.ICTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94342.IGNERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94343.IKM HVAC PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94344.IMAGINE.AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94345."IMMERGAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94346.IMPEKSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94347.IN & OUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94348.INBAG BARTOSZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94349.INBLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94350.INCATA.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94351.INCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94352.INDEPENDENCE 733B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94353.INDEXA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94354.INEWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94355."INFINIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94356.INFOTECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94357.INHIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94358.INKOM MARSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94359.INN BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94360.INNOCAMP PL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94361.INNOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94362.INSTALACJE ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94363.INSTYTUT BADAŃ I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94364.INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94365.INTELICURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94366."INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94367.INTERNATIONAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94368.INTERRA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94369.INTERRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 94370.INTERTRADE VAN ROSSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94371.INVENTA-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94372.INVENTO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94373.INVESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94374.INVEST BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94375.INWEBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94376.IRON WORK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94377.ISLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94378.ISO-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94379."ISTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94380.ISWJ AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94381.IT-LINE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94382.IT-LINE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94383.IT-LINE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94384.ITSORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94385.ITSORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94386.ITSORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94387.IVE TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94388.IWIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94389."IZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94390."IZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94391."IZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94392.IZOLMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94393.IZOLMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94394.IZOLMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94395.IZOLMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94396.J.P.COVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94397."J.U. OTFINOWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94398.J&A CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94399.JABIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94400.JAG MONEY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94401.JAGUAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94402.JAILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94403.JAKE VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94404.JAMES WINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94405.JAMI-JAMI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94406.JAMI-JAMI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94407."JAMNICZEK & CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94408.JARHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94409.JIN YUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94410.JJKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94411."JOB IMPULSE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94412.JOINT PERIPHERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94413.JOONGANG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94414.JOVIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94415.JP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94416.JP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94417.JP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94418.JP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94419.JP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94420.JP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94421."JPC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94422.JPR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94423.JSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94424.JUBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94425.JUVICO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94426.JW HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94427.K&G LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94428.K&K MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94429.K3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94430.K3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94431.KABARPOL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94432.KADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94433.KADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94434.KAIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94435.KALINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94436.KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94437.KANCELARIA FINANSOWA AWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94438.KANCELARIA KSIĘGOWA FINEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94439.KANCELARIA KSIĘGOWA FINEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94440.KANCELARIA KSIĘGOWA FINEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94441.KANCELARIA PODATKOWA LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94442.KANCELARIA PODATKOWA LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94443.KANCELARIA PODATKOWA LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94444.KANCELARIA PODATKOWA PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94445.KANCELARIA PRAWNICZA OBIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94446.KANCELARIA PRAWNICZA OBIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94447.KANCELARIA PRAWNICZA OBIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94448.KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA OTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94449.KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA OTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94450.KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94451.KARAT SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94452.KARDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94453.KARDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94454.KARDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94455."KARIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94456."KARPACZ DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94457.KARRIER TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94458.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94459.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94460.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94461.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94462.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94463.KARTS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94464.KARUZELA BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94465.KAVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94466.KD MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94467.KENVIL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJJI
Poz. 94468.KESSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94469.KET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94470.KEY&DEY FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94471.KFX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94472.KIEDRZYN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94473.KIEDRZYN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94474.KIEDRZYN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94475.KING MASUM KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94476.KLINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94477.KLINIKI TERAPII ALLENORT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94478.KMK3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94479.KMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94480."KOBIERZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94481.KOLEJOWE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94482.KOLEJOWE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94483.KOLEJOWE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94484."KOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94485."KOMAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Poz. 94486."KOMAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Poz. 94487."KOMAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Poz. 94488.KOMFORT GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94489.KOMPOZYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94490.KONCEPT ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94491.KONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94492.KONO WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94493.KONRABED INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94494.KONSTRUKCJEPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94495."KOR-EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94496."KOR-EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94497.KORPORACJA "SEDPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94498.KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94499."KOS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94500.KOSIKOWSKI & KRESKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94501.KP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94502.KP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94503.KRAFTWERK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94504.KRAKOWSKIE WYDAWNICTWO SCIENTIFICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94505.KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94506.KROAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94507.KRÓLIKARNIA 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94508.KRYNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94509.KSIEGOWA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94510.KSIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94511.KSM ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94512.KURRAKIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94513.L’OLIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94514.LABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94515.LABOFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94516.LABORATORIUM ANALIZ ŻYWNOŚCI I PASZ "RYPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94517.LAINER.INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94518.LAM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94519."LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94520.LARGAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94521."LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94522."LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94523.LATAJĄCY KOGUT NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94524.LAVARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94525.LEARNQUEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94526.LECAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94527.LEDRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94528.LEGAL UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94529.LEGATVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94530.LEGISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94531.LEGISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94532.LEGISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94533.LEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94534.LEKSA WORK TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94535.LENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94536.LERVIK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94537.LIESA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94538."LIM VIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94539."LIM VIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94540."LIM VIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94541."LIQUI MOLY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94542.LITEPADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94543.LIXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94544.LIXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94545.LOGIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94546.LOGIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94547.LOGIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94548.LOGISTIK HEGENDORF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94549."LOTOS STRAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94550."LOVEUROPE PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94551.LOYD - BARTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94552.ŁUBNIAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94553.ŁUŻYCKA PARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94554.M-TRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94555.M.T. SPEDITION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94556.M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94557.M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94558.MAC`S MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94559.MAGDALENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94560.MAGISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94561.MAGISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94562.MAGJAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94563.MAGJAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94564.MAGJAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94565."MAGROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94566."MAGROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94567."MAGROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94568.MAKALU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94569.MAKALU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94570.MAKALU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94571.MAKENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94572.MALAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94573."MALGIPS REALIZACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94574.MANIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94575.MANSFELD I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94576.MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94577.MARCIN DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94578.MARCIN DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94579.MARCIN DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94580.MARENGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94581.MARLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94582.MARLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94583.MARLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94584.MARMITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94585."MARSHAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94586.MASTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94587.MASTER PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94588.MASTERCARS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94589.MASTERCARS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94590.MASTERCARS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94591."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94592."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94593."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94594."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94595."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94596."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94597.MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94598.MATERIALINATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94599.MATERIALINATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94600.MATERIALINATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94601.MATTERHORN MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94602.MATTERHORN MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94603.MATTERHORN MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94604.MAWATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94605.MAWATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94606.MAWATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94607.MAXIEM WATERJETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94608.MAXIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94609.MAXIMUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94610."MAXWELL LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94611."MAZUR-TOURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94612.MB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94613."MB PROGRESS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94614."MB PROGRESS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94615."MB PROGRESS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94616.MC PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94617.MC PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94618.MD SIMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94619.MD SIMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94620.MD SIMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94621.MEBLE POLSKIE EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94622.MEBLEEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94623.MEBLORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94624."MEDAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94625."MEDAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94626."MEDAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94627.MEDIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94628.MEDIALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94629."MEDICAL MAGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94630."MEDICAL MAGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94631."MEDICAL MAGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94632.MEDIGUARD TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94633.MEDIGUARD TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94634.MEDIGUARD TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94635."MEITZNER+MEITZNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTICAL CORPORATION EUROPE
Poz. 94636.MELN BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94637.MEŁGIEWSKA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94638.MEN AT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94639."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94640."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94641."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94642."MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94643.MESGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94644.MET-PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94645."METALDACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94646.METBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94647.METIRI AD ADIUTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94648.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94649.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94650.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94651.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94652.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94653.METROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94654.METROPOLIS KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94655.METROPOLIS KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94656.METROPOLIS KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94657.MFW BAŁTYK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94658.MG WELTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94659.MGH STONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94660.MH&CR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94661.MHOME & FLOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94662.MHZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94663."MICHAEL INTERNATIONAL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94664.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94665.MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94666.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94667."MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
Poz. 94668."MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94669.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94670.MIESZKANIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94671.MIESZKANIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94672."MIKOŁAJEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94673."MILAN NGUYEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94674.MIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94675.MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94676.MIRANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94677."MIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94678."MIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94679."MIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94680.MISTAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94681.MISTERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94682.MISTRALIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94683.MISTRALIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94684.MK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94685.MKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94686.MKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94687.MKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94688.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94689.MM BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94690.MM BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94691.MOBILE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94692.MODULART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94693.MOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94694.MOHANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94695.MOKOTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94696.MOKOTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94697.MOKOTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94698.MONEY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94699.MONOLITH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94700.MONTIPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94701."MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94702.MOTIVADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94703.MOTOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94704.MOVEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94705.MOVEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94706.MOVEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94707.MÓJDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94708.MÓJDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94709.MÓJDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94710.MP LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94711."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94712."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94713."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94714."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94715."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94716."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94717."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94718."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94719."MPRD" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94720.MPT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94721.MR SUB 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94722.MS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94723.MTTC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94724.MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94725.MUSIC FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94726.MUSIC PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94727."MW POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94728.MWK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94729.NAAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94730.NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94731.NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94732.NATKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94733.NATURALNA ENERGIA.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94734."NBL SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94735.NCS - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 94736.NEGOTRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94737.NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94738.NELRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94739.NEPTUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94740.NESKY KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 94741.NESKY RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94742.NEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94743.NEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94744.NEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94745.NETPLAN POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94746.NEUCATIO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94747.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94748.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94749.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94750.NEW KNITTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94751.NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94752.NEXT ROAD ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94753.NEXTBANK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94754.NIDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94755.NIEPSUJ.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94756.NIEPSUJ.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94757.NIERUCHOMOŚCI BARBARA KUKLIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94758.NKONCEPT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94759."NOBILE SPORTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94760.NOBILITUS BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94761.NORDSTAFF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94762.NORIGAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94763.NORTH PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94764.NORTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94765.NORTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94766.NOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 94767.NOTNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94768.NOVA ELEWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94769.NOVA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94770.NOVA PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94771.NOVA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94772.NOXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94773.NOXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94774.NOXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94775.NPC POLSKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94776.NPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94777.NTS INDUSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94778.NUTRICUS DIETETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94779.NUTRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94780.NZPOZ ZAK-MED EWA DAWIDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94781.O-I SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94782.OAZA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94783.OBOZOWA INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94784.ODRA MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94785.ODRA MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94786.ODRA MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94787.OFFA INNOVATIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94788.OFFSHORE TRAINING CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94789.OGANESSJAN & WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94790.OGANESSJAN & WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94791.OGANESSJAN & WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94792.OHMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94793.OIL & GAS ENGINEERED PRODUCTS (OGEP) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94794.OKD ALYAQOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94795.OKNA PWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94796.OKNA PWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94797.OLDAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94798.OLECKI LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94799.OLECKI LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94800.OLECKI LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94801."OLECKI-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94802."OLECKI-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94803."OLECKI-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94804.OLMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94805.OŁTASZY PARK PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94806.OM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94807.OMEGA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94808.OMEGA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94809.OMEGA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94810.OMEGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94811."OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94812.OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94813.OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94814.OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94815.OPTIMA BIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94816.OR CZOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 94817.ORCINUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94818.ORIENT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94819.ORSON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94820.ORTOTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94821.OSADA KOŚCIELISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94822.OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94823.OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GAJEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94824.OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ PARAOLIMPIJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94825."OZKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94826."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94827."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94828."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94829."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94830."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94831."P.K.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94832.P.U.B.I. ZEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94833."P&P PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94834."P&P PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94835."P&P PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 94836.PAGED TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94837.PALMIX DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94838.PANLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94839.PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94840."PARAPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94841."PARAPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94842."PARAPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94843."PARTNER CRLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94844."PARTNER GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94845."PAXTON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94846.PCWO ENERGY PV 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94847.PDC INDUSTRIAL CENTER 106 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94848.PELICAN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94849.PENTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94850.PENTHAUSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94851.PERSPECTIVA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94852.PERSPECTIVA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94853.PERSPECTIVA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94854.PETRO-ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94855.PETROOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94856.PETROOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94857.PETROOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94858.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94859.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94860.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94861.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94862.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94863.PETROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94864.PGB DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94865.PHARMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94866.PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94867.PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94868.PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94869.PHLEXGLOBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94870.PIEPRZ I SÓL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94871.PKG BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94872.PKGS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94873.PKIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94874.PKL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94875.PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94876.PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94877.PL - BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94878.PL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94879.PL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94880.PL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94881.PLANT2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94882.PLAST - ZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94883."PLAST-BOX DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94884.PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU-KSIĄŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94885.PLAYPRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94886.PLESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94887.PM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94888.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94889.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94890.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94891.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94892.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94893.PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94894.PMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94895.PODATKOWY EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94896.PODEKS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94897.PODEKS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94898.PODEKS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94899.PODEKS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94900.PODEKS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94901."PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94902."PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94903."PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94904."PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94905.POLCOM INVESTMENT XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94906.POLCOM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94907.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94908.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94909.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94910.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94911.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94912.POLISH SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94913.POLISH SOLAR SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94914.POLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94915.POLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94916.POLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94917.POLONORUM EMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94918."POLPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94919.POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94920."POLSKA KOMPANIA LEASINGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94921.POLSKI SOLAR PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94922.POLSKIE BIURO POŻYCZKOWE GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94923.POLSKIE CENTRUM HURTOWE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94924.POLYMAXFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94925.POLYSACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94926.PORT KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94927.POSEJDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94928.POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94929.PPD KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94930.PR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94931.PR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94932.PR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94933.PREDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94934."PREMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94935.PREMIUM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94936.PRESTIGE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94937.PRESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94938.PRESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94939.PRESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94940.PRIMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94941.PRINTVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94942.PRINZ AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94943.PRIVATGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94944.PRO CIVITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94945.PRO-IMMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94946.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94947.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94948.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94949.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94950.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94951.PROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94952."PROBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94953.PROBTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94954.PROBTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94955.PROBTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94956.PRODUKCJA ZAKŁADY MIĘSNE MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94957.PROGGRESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94958.PROINPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94959.PROJEKTOWNIA PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94960."PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94961.PROPERTY GROUP XXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94962.PROPERTYCARE1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94963.PROSPERA KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94964.PROSPERA KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94965.PROSTOLARKA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94966.PROSTOLARKA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94967.PROSTOLARKA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94968.PRZEDSIĘBIORSTWO "TRABOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94969.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE SOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94970.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE BUD-DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94971.PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "INTER-CARDINAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94972.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94973.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁUKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94974.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94975.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94976.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94977.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE I PRODUKCYJNE "SINAH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 94978.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "LUBINPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94979.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE ENERGETYKI CIEPLNEJ "PIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94980.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ I BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO VARMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94981.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KLUCZBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94982.PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94983.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94984.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94985.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94986.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94987.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94988.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU KOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94989.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWE I HANDLOWE "POMTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94990.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - PROJEKTOWE "TESPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94991.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "KONTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94992.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94993.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STRUMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94994.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KANSAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94995.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OKAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94996.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94997.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 94998.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 94999.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95000.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95001.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95002.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95003.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95004.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95005.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95006.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95007.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95008.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95009.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95010.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95011.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95012.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95013.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95014.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95015.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95016.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95017.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95018.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95019.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "WIGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95020.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH EKO-PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95021.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OBROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95022.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95023.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95024.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZĘTOWYCH "KAN-MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95025.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "TRANS - MAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95026.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "TRANS - MAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95027.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INSBUD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95028.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLCAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95029.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95030.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95031.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95032.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95033.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95034.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95035.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95036.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95037.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95038.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95039.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95040.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95041.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95042.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95043.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWO PRODUKCYJNE "TRANSDREW" EKSPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95044.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95045."PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE YANDUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95046.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95047.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95048.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI
Poz. 95049.PRZEMYSŁOWA AGENCJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95050.PT ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95051.PU PARTNER COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95052.PU PARTNER COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95053.PV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95054.PVE 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95055.PYRAMIDS FOR TRADE & AGENCIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95056.PZVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95057.Q COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 95058.Q8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95059.QPITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95060."QUANTUM CORPORATE COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95061.QUANTUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95062.QUICK CARGO SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95063.QUIRINUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95064.R22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95065.RACZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95066.RAFAKO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95067.RAFROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95068.RAFROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95069.RAKPOL TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95070.RASS CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95071.RASTMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95072.RAWICZ ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95073.RAYMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95074.RC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95075.RC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95076.RC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95077.REAL ESTATE HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95078.RED LIGHT KH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95079."REDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95080."REDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95081."REDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95082.REGA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95083.REGATOWE MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95084.REINELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95085."REL FOKSTROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95086.REMBUD OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95087.REMONDIS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95088.REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95089.REVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95090.REVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95091.REVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95092.REWE CASH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95093.RHEINZINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95094.RIMOSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95095.RITAL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95096.RITORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95097.RKWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95098."RNM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95099.ROB-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95100."ROB-YY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95101.ROBIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95102.ROC DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95103."ROEDL & PARTNER CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95104.ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95105."ROMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95106.ROMTET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95107.ROSEWIND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95108.ROSEWIND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95109.ROSEWIND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95110.ROSEWIND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95111."ROTHENBERGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95112."ROTHENBERGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95113."ROTHENBERGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95114.ROTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95115.ROYAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95116.ROYAL CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95117.ROYAL GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95118.RWM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95119."RYBMOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95120.RZESZOWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95121."S.I.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95122.SA&SA BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95123.SABIR TEXTIL EXPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95124."SAD SANDOMIERSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95125.SAFE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95126.SALESACT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95127."SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95128.SANDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95129.SANDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95130.SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95131."SAPIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95132.SARAH-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95133.SARAH-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95134.SARAH-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95135.SARASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95136."SAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95137.SAWAS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95138.SB ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95139.SCANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95140.SCANSHIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95141.SCHAVEMAKER TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95142.SCHOLLGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95143.SCMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95144."SECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95145."SECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95146."SECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95147."SECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95148.SEDINA FRESH POTATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95149.SEDINA FRESH POTATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95150.SEDINA FRESH POTATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95151."SELENA LABS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95152.SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95153.SENRIX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95154.SENTIDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95155.SEREMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95156."SFB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95157.SIEMENS DIGITAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95158.SIEMENS DIGITAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95159.SIEMENS DIGITAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95160.SIEMENS DIGITAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95161.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95162.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95163.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95164.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95165.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95166.SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95167.SIMITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95168.SIMMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95169.SIMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95170.SIRMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95171.SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95172.SJM HORIZONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95173."SKAWIŃSKI&FISCHER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95174.SKIN MEDIC CENTRUM DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I LASEROCHIRURGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95175."SKOWRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95176."SKOWRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95177."SKOWRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95178.SKY INVESTMENTS ZAWADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95179.SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95180.SKYRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95181.SKYRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95182.SKYROAD INŻYNIERIA LĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95183.SKYROAD INŻYNIERIA LĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95184.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95185.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95186.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95187.SLAV-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95188.SM TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95189.SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95190.SMOLAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95191.SMSR INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95192.SMSR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95193.SNV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95194.SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95195.SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95196.SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95197.SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95198.SOKÓŁ EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95199.SOKÓŁ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95200.SOLICITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95201."SOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95202."SOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95203."SOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95204.SOLUTIONS.RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95205.SOMARIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95206.SOME KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95207.SOMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95208.SONATA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95209.SORBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95210."SOVTRANSAVTO" EKSPORT - IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95211.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95212.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95213.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95214.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95215.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95216.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95217.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95218.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95219.SPARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95220."SPARKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95221."SPARKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95222."SPARKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95223."SPARKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95224.SPAW PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95225.SPEDIFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95226.SPEEDUP IQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95227.SPEEDUP IQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95228.SPEEDUP IQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95229.SPEKTRUM REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95230.SPEKTRUM REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95231.SPEKTRUM REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95232.SPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95233."SPIRO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95234."SPIRO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95235."SPIRO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95236."SPIRO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95237.SPLENOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95238.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95239.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95240.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95241.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95242.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95243.SPM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95244.SPORTMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95245.SPV BBC 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95246.SPV BBC 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95247.SPV BBC 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95248.SPV BBC 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95249.SPV BBC 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95250.SPV BBC 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95251.SRM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95252.STAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95253."STALGAST RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95254.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95255.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95256.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95257.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95258.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95259.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95260.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95261.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95262.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95263.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95264.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95265.STANISŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95266."STANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95267.STE GLOBAL PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95268.STE GLOBAL PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95269.STEINBOCK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95270.STINGERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95271."STOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95272.STOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95273.STREAMCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95274.STREET RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95275.STUDIO FILMOWE "N" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95276.STUDIO MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95277.SUNFLOWER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95278."SUPEROKNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95279."SUPEROKNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95280."SUPEROKNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95281.SUPRACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95282.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95283.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95284.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95285."SWISS BELLA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95286.SYMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95287.SYMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95288.SYMETRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95289.SYMETRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95290.SYMETRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95291.SYMONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95292."SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95293.SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95294.ŚLĄSKIECENTRUMKOMPUTEROWE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95295.ŚLĄSKIECENTRUMKOMPUTEROWE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95296.ŚLĄSKIECENTRUMKOMPUTEROWE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95297.ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95298.ŚWIAT STYLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95299.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95300.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95301.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95302.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95303.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95304.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95305.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95306.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95307.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95308.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95309.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95310.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95311.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95312.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95313.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95314.T-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95315.T.M.K.S.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95316.TAKAOKAYA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95317.TAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95318.TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95319.TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95320.TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95321.TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95322.TAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95323."TARGOR AVIATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95324.TARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95325.TASCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95326.TAURUS TRANSPORT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95327.TAX LIBRORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95328.TAX LIBRORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95329.TAXI 85 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95330.TAXI KORPO 03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95331.TAXI KORPO 05 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95332.TAXI KORPO 06 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95333.TAXI KORPO 07 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95334.TAXI KORPO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95335.TAXI KORPO 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95336.TAXI KORPO 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95337.TAXI KORPO 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95338.TCS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95339.TCS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95340.TCS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95341.TECHDOW PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95342.TEEM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95343.TEKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95344.TEMISTO LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95345.TERGOPOWER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95346.TERMA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95347.TERMA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95348.TERMA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95349.TERME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95350."TERMOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95351."TERMOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95352."TERMOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95353."TERMOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95354."TERMOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95355."TERRA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95356.TERRA II DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95357.TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95358.TGENIUS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95359.THINK BEYOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95360.THOMAS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95361.THOMAS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95362.THYSSENKRUPP GFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95363.TINES INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95364.TIP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95365.TKO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95366.TODOS PIEZAS MOTOR 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95367."TOMITRANS" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95368."TOMITRANS" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95369."TOMITRANS" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95370."TOMITRANS" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95371."TOMITRANS" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95372.TOP RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95373."TOP-SERVICE METALL&BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95374."TOPOLANKA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95375.TOPPING WORK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95376.TOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95377.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95378.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95379.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95380.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95381.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95382.TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 95383.TOWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95384.TOWER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIALNOŚCIĄ
Poz. 95385.TOWER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIALNOŚCIĄ
Poz. 95386.TRACHITEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95387.TRADERS BIURO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95388.TRANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95389.TRANSPASSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95390.TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95391.TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95392.TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95393.TRUBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95394.TRUEDEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95395.TRZEBNICA.DLAWAS.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95396.TRZEBNICA.DLAWAS.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95397.TRZEBNICA.DLAWAS.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95398.TT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95399.TUNDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95400.TW IMMO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95401.TYLKO SPORT NET.WORK TELEVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95402.TZW MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95403.UBIERAMY DAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95404.UKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95405.UKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95406.ULTIMATE SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95407.UNIFLOR TRANSPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95408.UNIVERS RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95409.UWAŻAJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95410.V4 ACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95411.VADEMECUMTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95412.VADEMECUMTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95413.VADEMECUMTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95414.VADEMECUMTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95415.VAN BERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95416.VAN BERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95417.VAN BERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95418."VAN DEN BERG BORINGEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95419."VAN DEN HERIK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95420.VARIOHAUS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95421.VASCO DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95422.VAVEL GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95423.VEBER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95424.VEDAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95425.VEGA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95426.VENTURE SIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95427.VERDEBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95428.VHE WROCLAW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95429.VIA NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95430.VIANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95431.VIANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95432.VICE VERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95433."VICI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95434.VICTORY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95435."VIENNA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95436."VIKTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95437.VILLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95438.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95439.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95440.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95441.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95442.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95443.VIOLA FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95444.VISIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95445.VISIONSTORM SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95446.VITAL NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95447.VITAL NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95448.VITAL NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95449.VITIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95450.VITRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95451.VLADA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95452."VLNAP - POLSKA JOINT VENTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95453.VODCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95454.VOICEPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95455.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95456.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95457.VOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95458."VOLTRIM KABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95459.VP CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95460.VP CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95461.VP CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95462.VP CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95463.VP CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95464.VTT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95465.VULCAN - ALBROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95466."W.EG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 95467.W.MICHONSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95468."WAGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95469."WAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95470.WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95471.WARMIA BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95472."WARSAW EQUITY INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95473."WARSZAWSKI DZIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95474.WASDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95475.WATER BUBBLE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95476.WAWREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95477.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95478.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95479.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95480.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95481.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95482.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95483.WEMATOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95484.WEMATOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95485.WEMATOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95486.WESSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95487."WEST TECHNOLOGY & TRADING-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95488."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95489."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95490."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95491."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95492."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95493."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95494."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95495."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95496."WEST TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95497."WEST-EAST REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95498."WEST-EAST REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95499."WEST-EAST REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95500.WESTFLEISCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95501.WESTFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95502.WG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95503.WHISBEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95504.WHITE & COOPERS EUROPEAN AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95505.WHITEHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 95506.WIB - BUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95507.WIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95508.WIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95509.WIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95510."WIHA WERKZEUGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95511."WIMEX-PETRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95512.WINTERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95513.WINTERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95514.WINTERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95515."WINTRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95516."WINTRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95517."WINTRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95518."WINTRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95519.WIOLBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95520.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95521.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95522.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95523.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95524.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95525.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95526.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95527.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95528.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95529.WIR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95530.WM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95531.WOKU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95532.WOLFSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95533.WOLFSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95534.WOLFSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95535.WOLFSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95536.WOLFTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95537.WOOD CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95538."WORK BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95539.WORK SERVICE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95540.WS BYTOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95541.WSPARCIE GRUPA TAURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95542.WWWASH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95543.WYTWÓRNIA WĘDLIN PRAWDZIWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95544.WYTWÓRNIA WĘDLIN PRAWDZIWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95545.WYTWÓRNIA WĘDLIN PRAWDZIWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95546.WYTWÓRNIA WÓD AQUANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95547.XDIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95548.XENOS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95549.XUN MI GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95550."Y-PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95551.YAN HAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95552.YEGO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 95553."YELLOW FACTORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95554.YUTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95555.ZAKŁAD DROBIARSKI ER-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95556."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95557.ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "Z.G.M." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95558."ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95559.ZAKŁAD KOMUNALNY "PRYZMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95560.ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA CZARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95561.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "KOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95562.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95563.ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95564.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95565.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95566.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95567.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95568.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95569.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95570.ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95571."ZBOŻA POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95572.ZBUDUJEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95573.ZHUK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95574.ZK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95575.ZOBII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95576.ZOBII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95577.ZOBII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95578.ZOIDBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 95579.ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 95580.AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95581.AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95582.AQUAFORM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95583.AQUAFORM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95584.ARIA PRIVATE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95585.BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95586.BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95587."BASKETBALL INVESTMENTS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95588.BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95589."BROEN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95590.CKTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95591.CONBELTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95592.CRYOGAS M&T POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95593.CT BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 95594.CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95595.CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95596.CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95597.CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95598.DCG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95599.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95600.DOPŁATY POWYPADKOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95601.EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95602.ENERIS SUROWCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95603.EXACT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95604.F24 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 95605.FAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95606.FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95607.FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95608.GRANO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95609.GREENYARD FRESH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95610.GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95611.GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95612.HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95613.INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A
Poz. 95614.JAWO PACK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95615.JZO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95616.KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95617.LEPSZAOFERTA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95618."LIONS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95619.LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95620.ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN "CELPA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95621."M+P PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA MYJĄCE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95622."MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY" SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95623.MDW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95624.MG GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95625.MG GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95626.MG GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95627.MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95628.MOVENS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95629.NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95630.NDI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95631.OPIEKA I ZAUFANIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95632.PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95633.PLUS BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95634."PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95635."PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95636."PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95637."PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95638.POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95639.POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95640."POLSKIE FALE ŚREDNIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95641.POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KRAKOWIE - RADIO KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95642.PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95643.PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95644.RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95645."RUCH" CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95646.SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95647.SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95648.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95649.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95650.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95651.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95652.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95653.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95654.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95655.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95656.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95657.SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95658.SUN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95659.SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95660.SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95661.SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95662.SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95663.TDM "ARRTRANS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95664.TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95665.TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95666.TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95667.TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95668.TREFL SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95669.TREMON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95670.TRESOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95671.USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95672."UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95673.WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN.JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95674.WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN.JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95675.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95676.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95677.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95678.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95679.XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 95680.ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

h) Spółdzielnie

Poz. 95681.BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ
Poz. 95682.BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE
Poz. 95683.BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPSKU
Poz. 95684.BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU
Poz. 95685.BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
Poz. 95686.BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU
Poz. 95687.BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
Poz. 95688.CENTRUM USŁUGOWE MAŁYCH FORM SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MULTICO"
Poz. 95689.CHEMICZNO-POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POLIPOL"
Poz. 95690.ELBLĄSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIELANKA"
Poz. 95691.ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU
Poz. 95692.FIRMA KOSMETYCZNA "LOTON" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 95693.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 95694.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 95695.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 95696.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZARNKOWIE
Poz. 95697.KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 95698."MARZENIE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 95699.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"
Poz. 95700.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Poz. 95701.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK"
Poz. 95702.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK"
Poz. 95703.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK"
Poz. 95704.NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 95705.NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁĄCKU
Poz. 95706.NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 95707.PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ
Poz. 95708.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU
Poz. 95709.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWINIE W LIKWIDACJI
Poz. 95710.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZASNYSZU W LIKWIDACJI
Poz. 95711.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻYCHLINIE
Poz. 95712."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OSTROŁĘCE
Poz. 95713."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OSTROŁĘCE
Poz. 95714."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OSTROŁĘCE
Poz. 95715.SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK SCH" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W LIKWIDACJI
Poz. 95716.SPÓŁDZIELNIA AGRO TEKAM
Poz. 95717.SPÓŁDZIELNIA AGRO TEKAM
Poz. 95718.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MIASTO-OGRÓD-GAJ"
Poz. 95719.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPERATOR"
Poz. 95720.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PODLEŚNA"
Poz. 95721.SPÓŁDZIELNIA DOMKÓW LETNISKOWYCH "NAD RADWIĄ"
Poz. 95722.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "ARTPIS" W LIKWIDACJI
Poz. 95723.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "ARTPIS" W LIKWIDACJI
Poz. 95724.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "ARTPIS" W LIKWIDACJI
Poz. 95725.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁUŻEW NAD DOLINKĄ"
Poz. 95726.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRYZA" W SZCZECINIE
Poz. 95727.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRYZA" W SZCZECINIE
Poz. 95728.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"
Poz. 95729.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"
Poz. 95730.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZOWSZE"
Poz. 95731.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU
Poz. 95732.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKRWA"
Poz. 95733.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWEREK"
Poz. 95734.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONY ZAKĄTEK"
Poz. 95735.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNIKACJA
Poz. 95736.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NARATÓW Z SIEDZIBĄ WE WRONIŃCU W LIKWIDACJI
Poz. 95737.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NARATÓW Z SIEDZIBĄ WE WRONIŃCU W LIKWIDACJI
Poz. 95738.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NARATÓW Z SIEDZIBĄ WE WRONIŃCU W LIKWIDACJI
Poz. 95739.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
Poz. 95740.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZNP W TORUNIU
Poz. 95741.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW SGGW "SIOŁO"
Poz. 95742.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSIECZNICY W LIKWIDACJI
Poz. 95743.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADZIEJOWIE
Poz. 95744.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADZIEJOWIE
Poz. 95745.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADZIEJOWIE
Poz. 95746.SPÓŁDZIELNIA OWOCARSKO-WARZYWNICZA "ZAKROCZYM" W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI
Poz. 95747.SPÓŁDZIELNIA PRACY "CUKRY NYSKIE"
Poz. 95748.SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZODIM" OPOLSKIE SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY ODZIEŻOWE
Poz. 95749.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "KASZUBSKIE MLEKO"
Poz. 95750.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POLIGRAFIA"
Poz. 95751.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POLIGRAFIA"
Poz. 95752.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POLIGRAFIA"
Poz. 95753.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"
Poz. 95754.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"
Poz. 95755.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"
Poz. 95756.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SIĘ KRĘCI"
Poz. 95757.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STUDIO EFFECT" W LIKWIDACJI
Poz. 95758.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŁOMŻANKA
Poz. 95759.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWY DZIEŃ
Poz. 95760.SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI
Poz. 95761.SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI
Poz. 95762.SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI
Poz. 95763.SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI
Poz. 95764.ZAKŁADY USŁUGOWO PRODUKCYJNE "COMINEX" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Poz. 95765.ZAKŁADY USŁUGOWO PRODUKCYJNE "COMINEX" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 95766.AEROKLUB GLIWICKI
Poz. 95767.ELPIS.HELP
Poz. 95768.GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Poz. 95769.MONIECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU WSI
Poz. 95770.OLEŚNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE "AWIATOR"
Poz. 95771.POLSKA AKADEMIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Poz. 95772.POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)
Poz. 95773.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Poz. 95774.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Poz. 95775.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Poz. 95776.POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Poz. 95777.POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Poz. 95778.POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTRONICZNE
Poz. 95779.STOWARZYSZENIE "DĄBROWA-SKY"
Poz. 95780.STOWARZYSZENIE "INSTYTUT PAMIĘCI I DZIEDZICTWA KRESOWEGO"
Poz. 95781.STOWARZYSZENIE "NOWA KULTURA" W JAROSŁAWIU
Poz. 95782.STOWARZYSZENIE "SERCE WRONOWA"
Poz. 95783.STOWARZYSZENIE FORUM GALICYJSKICH WODOCIĄGÓW
Poz. 95784.STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W EŁKU
Poz. 95785.STOWARZYSZENIE I LOVE ZIEMEK
Poz. 95786.STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH
Poz. 95787.STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KUJAWY" W ŚMIŁOWICACH
Poz. 95788.STOWARZYSZENIE ROKIETNICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
Poz. 95789.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GZY
Poz. 95790.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GZY
Poz. 95791.STOWARZYSZENIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W LIKWIDACJI
Poz. 95792.STOWARZYSZENIE THE POLISH SOCIETY FOR ORGAN DONATION
Poz. 95793.STOWARZYSZENIE WĘDKARZY "SIELAWA"
Poz. 95794."SZANSA DLA NAS"
Poz. 95795.ZACHODNIOSUDECKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE
Poz. 95796.ZACHODNIOSUDECKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE
Poz. 95797.ZACHODNIOSUDECKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE
Poz. 95798.ZACHODNIOSUDECKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE
Poz. 95799."ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH W STAREJ MIŁOŚNIE"
Poz. 95800.ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

o) Fundacje

Poz. 95801.BAŁTYCKI ZWIĄZEK INSTYTUCJI ROZWOJU REGIONALNEGO
Poz. 95802.FUNDACJA "AUTYZM UP"
Poz. 95803.FUNDACJA "EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI"
Poz. 95804.FUNDACJA "EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI"
Poz. 95805.FUNDACJA "MURY"
Poz. 95806.FUNDACJA "SENIOR ACTIVE" W LIKWIDACJI
Poz. 95807.FUNDACJA "ŚWIADECTWA PRZESZŁOŚCI"
Poz. 95808.FUNDACJA "ZDROWE PŁUCA"
Poz. 95809.FUNDACJA 4 REAL LIFE
Poz. 95810.FUNDACJA 4 REAL LIFE
Poz. 95811.FUNDACJA AKTYWNI MY
Poz. 95812.FUNDACJA ECOLOG
Poz. 95813.FUNDACJA IM. JANUSZA KURTYKI
Poz. 95814.FUNDACJA INICJATYW "JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY"
Poz. 95815.FUNDACJA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE
Poz. 95816.FUNDACJA INTELIGENTNA MAŁOPOLSKA
Poz. 95817.FUNDACJA KSZTAŁCENIA , WYPOCZYNKU I REKREACJI W KRAKOWIE
Poz. 95818.FUNDACJA KSZTAŁCENIA , WYPOCZYNKU I REKREACJI W KRAKOWIE
Poz. 95819.FUNDACJA NA RZECZ DOBRYCH ZMIAN SPOŁECZNYCH "KOLEKTYW"
Poz. 95820.FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO FABRYKA JĘZYKA SZCZECIN
Poz. 95821.FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO FABRYKA JĘZYKA SZCZECIN
Poz. 95822.FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU
Poz. 95823.FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU
Poz. 95824.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ
Poz. 95825.FUNDACJA NIEMIECKO-POLSKA "NADZIEJA"
Poz. 95826.FUNDACJA PODARUJ RADOŚĆ
Poz. 95827.FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE
Poz. 95828.FUNDACJA RO-MANY
Poz. 95829.FUNDACJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH
Poz. 95830.FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "PROREG"
Poz. 95831.FUNDACJA ROZWÓJ-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Poz. 95832."FUNDACJA SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"
Poz. 95833.FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI
Poz. 95834.FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI
Poz. 95835.FUNDACJA TERRA MEMORIA
Poz. 95836.FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY
Poz. 95837."LET’S GO"
Poz. 95838.MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA CHARYTATYWNA "POMOC DZIECIOM UKRAINY"
Poz. 95839.NIEMIECKO-POLSKA FUNDACJA NOWA ENERGIA
Poz. 95840.NIEUSTRASZONE
Poz. 95841.SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"

p) Kółka rolnicze

Poz. 95842.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95843.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95844.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95845.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95846.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95847.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95848.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95849.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95850.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95851.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95852.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95853.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 95854.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 95855.GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95856.GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95857.IG MARKETS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95858."MEDINA METAL" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95859.NAYAK AIRCRAFT SERVICE ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95860.TEEZ HOLDINGS.EU LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95861.WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95862.WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 95863.WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 95864.AUTO-MOTO-KLUB LIMANOWA
Poz. 95865.AUTO-MOTO-KLUB LIMANOWA
Poz. 95866.GMINNY KLUB SPORTOWY "GRANICA" DOROHUSK
Poz. 95867.OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
Poz. 95868.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTU SPEED-BALL POLSKA

p) Związki pracodawców

Poz. 95869.LUBUSKI ZWIĄZEK LEKARZY PRACODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"
Poz. 95870.ZWIĄZEK FIRM POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

p) Związki zawodowe

Poz. 95871.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95872.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95873.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95874.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95875.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95876.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95877.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95878.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95879.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95880.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95881.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95882.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95883.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95884.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95885.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"
Poz. 95886.ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAKŁADU GÓRNICZEGO "BYTOM I" SP. Z O.O. I ZAKŁADU USŁUG GÓRNICZYCH "RADZIONKÓW"

x) Instytucje badawcze

Poz. 95887.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Poz. 95888.INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

x) Spółki europejskie

Poz. 95889.FON SE