Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 47/2019 (5686) z 7 marca 2019 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 12082."AGRO-BYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12083.EFNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12084.GALERIE NICKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12084.NICKEL INVEST NR 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12084.NICKEL INVEST NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12084.NICKEL INVEST NR 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12085.B&H CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12086.CIBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12087.ESPAIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12088.CHP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12089.KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12089.CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12089.KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12090.IC PERSONNEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12091.KRONOSPAN KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12092.LEXIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12093.M.EULALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12094.MAKSMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12095.MIT-BIS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12096.POMERANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12097.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNILACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12098.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "MARMONT-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12099.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VECTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12100.PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12101.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12102.SMART SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12103.ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 12104.KUŹNIA SUŁKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12105.DEFOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12106.SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12106."CENTRUM MEDYCZNE PRO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12107.FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12108.SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12108.SCANRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12109.SENTAR SPÓŁKA AKCYJNAw Warszawie
Poz. 12110.SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12110.GASTROMED REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12111.SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12112."TRADECOM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 12113.MESKO SPÓŁKA AKCYJNA

5. Inne

Poz. 12114.MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12115.WEB CONTENT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12116."HI-TRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12117.Bandkowski Kacper
Poz. 12118.Andryszczyk Mariusz
Poz. 12119.Celej Kinga
Poz. 12120.Chacia Beata
Poz. 12121.Ciosek Józef
Poz. 12122.Fujak Robert
Poz. 12123.Gintrowska Dorota
Poz. 12124.Gintrowski Sławomir
Poz. 12125.Kajko Beata
Poz. 12126.Hyrcza Jolanta
Poz. 12127.Turbacz Kamil
Poz. 12128.Kopeć Jadwiga
Poz. 12129.Kozłowski Krzysztof
Poz. 12130.Kujawiak Angelika
Poz. 12131.Kwiatkowski Włodzimierz
Poz. 12132.Lipińska Małgorzata
Poz. 12133.Machowski Marcin
Poz. 12134.Maślak Adrian
Poz. 12135.Niemiec Anna
Poz. 12136.Nogaj Dorota
Poz. 12137.Owczarek Henryka
Poz. 12138.Piwowar Katarzyna
Poz. 12139.Stawowczyk Michał
Poz. 12140.Stefański Dariusz
Poz. 12141.Suchocki Adam
Poz. 12142.Wojciechowska Krystyna
Poz. 12143.Wolan Anna
Poz. 12144.Wróbel Andrzej
Poz. 12145.Zakrzewska Magdalena

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12146.Gierej Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej
Poz. 12147.BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI
Poz. 12148.Bordewicz Adam
Poz. 12149.Choiński Waldemar
Poz. 12150.Bortliczek Anna
Poz. 12151.Chaber Joanna
Poz. 12152.Ciszewski Jarosław
Poz. 12153.Czechowski Leon
Poz. 12154.Jankowski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASO FIAT Tadeusz Jankowski w upadłości likwidacyjnej
Poz. 12155.Dubas Monika
Poz. 12156.ELEKTROCARBON - ODLEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12157.EYE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12158.Iwińska Katarzyna
Poz. 12159.Klara Dariusz
Poz. 12160.Kołton Halina
Poz. 12161.Kozera Łukasz
Poz. 12162.Koźlik Rafał
Poz. 12163.Krajewski Jerzy Józef
Poz. 12164.Kuligowski Konrad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "D2M" Konrad Kuligowski
Poz. 12165.Laszenko Piotr
Poz. 12166.LMS LOGISTYKA MATERIAŁÓW SYPKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12167.Olszewski Andrzej
Poz. 12168.Michalska Helena
Poz. 12169.MOLMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 12170.Niedbała Katarzyna
Poz. 12171.Odzeniak Anna
Poz. 12172.Pawlikowska Aldona
Poz. 12173.Penc Cecylia
Poz. 12174.PIECEXPORT - PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12175.Piwowarowa Anastasija
Poz. 12176.Próchniewicz Ewa
Poz. 12177.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO "MAZOWIECKIE MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12178.Rybarczyk Zofia
Poz. 12179.Sierański Przemysław
Poz. 12180.Szubarczyk Jadwiga
Poz. 12181.Titow Katarzyna
Poz. 12182.Szubarczyk Marian
Poz. 12183.Ścieszka Janina
Poz. 12184.Targowska Agnieszka
Poz. 12185.Witkowska Dorota
Poz. 12186.Witkowski Cezary Adam
Poz. 12187.Zikert Iwona
Poz. 12188.Zorychta Łukasz
Poz. 12189.Żurawska Tamara

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 12190.Podniesiński Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Skup i Ubój Zwierząt - Handel Mięsem" w upadłości likwidacyjnej
Poz. 12191.Cwynar Jan Marek
Poz. 12192.Duś-Bieda Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FHU ALU MONT
Poz. 12193.GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12194.Jurkiewicz Maria
Poz. 12195.Rożek Wiesław

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 12196.Krawczyński Jerzy Jan
Poz. 12197.Pawełczyk Jerzy

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 12198."GLASTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KATOWICACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12199."MOSTOSTAL" BĘDZIN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-MONTAŻOWY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12200."POMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12201.Giersz Andrzej
Poz. 12202.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12203.HW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12204.Kaszuba Kamil
Poz. 12205.Koszuliński Bartłomiej
Poz. 12206.Kulawska Stanisława
Poz. 12207.Małek Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny
Poz. 12208.Orłowska Alicja
Poz. 12209.Orłowska Monika
Poz. 12210.Pałac Małgorzata
Poz. 12211.Strzępek Zdzisława
Poz. 12212.Szpytma Agnieszka
Poz. 12213.Wota Dominika
Poz. 12214.Wróbel Zbigniew
Poz. 12215.Zapaśnik Alina

9. Inne

Poz. 12216."ZIELONA ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12217.Baliński Maciej
Poz. 12218.Bogucka Edyta
Poz. 12219.CRANE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12220.CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SŁOWIANKA" W UPADŁOŚCI
Poz. 12221.Dąbrowska Barbara
Poz. 12222.Dal Ewa
Poz. 12223.Filip Barbara
Poz. 12224.Gadowska Dorota
Poz. 12225.Gruba Aneta Izabela
Poz. 12226.Gruba Aneta Izabela
Poz. 12227.Kalinowska Joanna
Poz. 12228.IT4Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12229.Kowalczyk Elżbieta
Poz. 12230.Kozyra Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Netsport Kamil Kozyra
Poz. 12231.Maciejewska Anna
Poz. 12232.MAXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12233.Mierzwiak Tomasz
Poz. 12234.Mostowska Kamila
Poz. 12235.Musiał Ryszard
Poz. 12236.Najgieburski Jerzy
Poz. 12237.Niewęgłowska Krystyna
Poz. 12238.Nowosacki Hieronim
Poz. 12239.Merta Joanna
Poz. 12240.POSTI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12241.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO "MAZOWIECKIE MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12242.Pustuł Marcin, Pustuł Szymon
Poz. 12243.Szewczyk-Gołąb Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Szewczyk-Gołąb wspólnik Spółki Cywilnej go2events w Krakowie oraz Brouquier Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Justyna Mróz go2events w Krakowie
Poz. 12244.Skrędzelewska Agnieszka
Poz. 12245.Zacharska Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą InterActive ProjecTV Elżbieta Zacharska
Poz. 12246.Zarzecki Marek
Poz. 12247.Szweda Henryk

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 12248."ACS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12249."ARTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12250."AGENCJA USŁUGOWO - HANDLOWA CORRIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12251."MIND PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12252."ANGLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12253."ALPHA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12254."BAUSACO EURO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12255."BINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12256."CALIFORNIA PRODUCTS LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12257."DAWID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12258."DEEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12259."DERECZENIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12260."EXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12261."PARADIGM ENTERPRISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12262."POL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12263."QST LICENCES BODNAR I ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 12264."QUO VADIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12265."RETURN" ANDRZEJ BECHCICKI RAFAŁ PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12266."SANUS PRO VITAE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12267."SEUNG WOO - POLAND LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12268."SOFIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12269."TPC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12270.AGRO&GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12271.ALFA-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12272.ALTRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12273.BD SERWIS TECHNICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12274.BIENIAS I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12275.BLU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12276.BRIDGEPORT GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12277.CAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12278.CENTRUM HANDLOWE "DEKORA-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 12279.D - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12280.DAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12281.DALBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12282.DID PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12283.DRACO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12284.ECO ENERGY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12285.FINE CLASSIC CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12286.FUNDACJA OPIEKI "PRO-TUTELA"
Poz. 12287.GLOBAL CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12288.GLOBAL EXPRESS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12289.GLOBAL ONE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12290.GRETA MOVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12291.GT ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12292.H&S FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12293.HOFF OKNA I DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12294.HOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12295.HOTEL ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12296.I FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12297.I.B.S. INVESTMENT BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12298.INFINIM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12299.INNOVATION TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12300.IRAQ - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12301.KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12302.LC CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12303.MS-MASZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12304.OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12305.OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12306.OTTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12307.PETRO24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12308.PINK WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12309.PODROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12310.POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD
Poz. 12311.PRECISION CASTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12312.PREMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12313.PRIMAVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12314.PRO-THERM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12315.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MEB - BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12316.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "WOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12317.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STEEL-POINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12318.RAMIBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12319.RASINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12320.ROGALIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12321.SIMON BAGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12322.SINCE WROCLAW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12323.SUMMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12324.SUPPORTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12325.TELE4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12326.TH WOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12327.TM - PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12328.TMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12329.VALDEMARAS JANKAUSKAS SPÓŁKA KOMADYTOWA
Poz. 12330.TRICHORD ABRAHAMIC FOUNDATION
Poz. 12331.TRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12332.TOBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12333.ZWIĄZEK SPORTOWY ZWIĄZEK DRIFTINGU
Poz. 12334.WOLNEAUTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12335."SUKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 12336.Wnioskodawca Abendrot Olga
Poz. 12337.Wnioskodawca Folta Władysław
Poz. 12338.Wnioskodawca Gmina Szerzyny
Poz. 12339.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Bartoszycki

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 12340.Wnioskodawca Gmina Bobowa
Poz. 12341.Wnioskodawca Wojtasik Bogdan

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 12342.Wnioskodawca Gawron Marek
Poz. 12343.Wnioskodawca Gmina Radomyśl nad Sanem
Poz. 12344.Wnioskodawca Mirosław Ryszard
Poz. 12345.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Lublin
Poz. 12346.Wnioskodawca Gmina Wadowice

6. Inne

Poz. 12347.Wnioskodawca Kopeć Bogusława
Poz. 12348.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dąbrowie Górniczej

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 12349."ISTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12350."JAROMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12351."PROLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12352.AUTIVOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12353.Kuźniak Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Gospodarstwo Rolne Kuźniak Arkadiusz"
Poz. 12354.Łazowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski"
Poz. 12355.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 12356.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SZCZECINKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12357.SUPER SIÓDEMKA LUCJAN WYPYCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12358.Skowron Emilia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Masko Emilia Skowron
Poz. 12359.Załęcki Włodzimierz prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Metpol Włodzimierz Załęcki
Poz. 12360.Woźniczko Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FENIKS Krzysztof Woźniczko

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 99935.AMP SKRZYPCZAK SKRZECZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 99936.MIODOWE POLA WŁODARCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 99937.ORANGE MASTERS MICHAŁ PŁACHCIŃSKI, ROBERT GRZEGORZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 99938.PK-BAU PRZEMYSŁAW KUŚ, ELŻBIETA KUŚ SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 99939.AGROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W JARYSZKACH
Poz. 99940.AP POLSKA KIECOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99941.AP-MEDIA MARCIN SZMYD I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99942.ART DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99943.ASTORIA DEVELOPMENT A. LEENDERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99944.BFA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99945.BOSTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99946.CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE MODUS SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99947.CHM DOM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99948.COMMERCE INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99949.FLOREN GUDEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99950.FORCLEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99951.KRUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99952.LMPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99953.MTB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99954.ORLEX INVEST NOWE JANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99955.PHOENIX FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99956.RAF - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99957.SEDKOR IGOR SZAMIŁOW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99958.SNOW RIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99959.SR3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99960.TT HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99961.UTECH I MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 99962.WILLA TATRZAŃSKA ELFEKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 99963.7 CONTINENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99964.A&T GRUPA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99965.AGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99966.ALEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99967.AMP FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99968.ANDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99969.AQUA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99970.AQUARIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99971.ARTWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99972.ATD SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99973.ATHENA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99974.AUTO GLOBAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99975.AVENIR INVESTI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99976.CARS&TRANSPORT POLAND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99977.CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99978.CARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99979.CARTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99980.CFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99981.CHWILA-MOMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99982.COSSACK LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99983.CREATIVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99984.CRISTALLUM 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99985.CZERNECKI-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99986.DELTEY HOUSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99987.DEMOLITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99988.DESSIN STUDIO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99989.DIRTY DANCE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99990.DUMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99991.EATS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99992.ECOFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99993.ECOPRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99994.ELSEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99995.FART - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99996.FLORACTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99997.GAS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99998.GREENLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 99999.GREENSOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100000.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZBOŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100001.HUWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100002.IMMOBILIARE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100003.IMPEL DEFENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100004.IMPEL SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100005.IMPULS&ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100006.IMS SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100007.JDU ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100008.KMG TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100009.KOMFORT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100010.KOPANINA 54/56 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100011.KRAJOWY SĄD POLUBOWNY I ARBITRAŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100012.KROSDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100013.LITE CS BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100014.LOUIS GEORGE SAMPANIS RETIREMENT TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100015.LUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100016.LUX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100017.LWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100018.LYXSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100019.M&M PRO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100020.MALDONADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100021.MANCAVE LEATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100022.MASTERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100023.MBM GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100024.MEDIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100025.MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100026.MODRASOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100027.MT101 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100028.MUZYCZNY STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100029.MYBOX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100030.NATRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100031.NEVER ENDING TRAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100032.NEW CITY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100033.NG-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100034.OCHRONA-GOT GRUPA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100035.OFFICE4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100036.OKB PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100037.OLMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100038.OLN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100039.OVERSEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100040.PERSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100041.POLDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100042.POTENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100043.PRACOWNIA ROZWOJU MIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100044.PROTIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100045.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - EKSPLOATACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100046.PS YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100047.RAZEMKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100048.RBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100049.REALEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100050.RUKOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100051.SALIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100052.SAWA SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100053.SENOR 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100054.SHIVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100055.SHMARAGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100056.SPLAST KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100057.SPÓŁKA DI MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100058.STEFKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100059.STRIGHT A HEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100060.TADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100061.TCF LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100062.TENPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100063.THE LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100064.TQ MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100065.TRANS DROG SZLACHETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100066.TRANS-GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100067.TRE OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100068.ULTRANSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100069.VALANGA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100070.VERSADA SECRET LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100071.VOSTOK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100072.VP WORK&DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100073.WEGROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100074.WJM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100075.WORK UNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100076.WTŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100077.WYNAJEM APARTAMENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100078.ZIRCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

h) Spółdzielnie

Poz. 100079.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "BOR-MLEK"
Poz. 100080.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW SROCZEWO

n) Stowarzyszenia

Poz. 100081.STOWARZYSZENIE JUNITED FOOTBALL CLUB

o) Fundacje

Poz. 100082.FUNDACJA AUTISM TEAM
Poz. 100083.FUNDACJA PASJA
Poz. 100084.FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z AUTYZMEM "DAR LOSU"
Poz. 100085.FUNDACJA VIVERE AUDE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 100086.AGENCJA HANDLOWA "DŁUGOŁĘCCY" DANUTA DŁUGOŁĘCKA, JERZY DŁUGOŁĘCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100087.AGIRO SPÓŁKA JAWNA AGATA ANDRÓSZOWSKA ROBERT SZCZEPANIK
Poz. 100088."AGROZBYT" SPÓŁKA JAWNA BOGDAN HADRYŚ
Poz. 100089.ALADYN SŁAWOMIR MICHALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100090.ALADYN SŁAWOMIR MICHALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100091.ALBERO JANUSZ KRASUSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100092.ANIS KAŹMIERCZAK RYGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100093.ANIS KAŹMIERCZAK RYGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100094.APARTAMENTY KARWIA-P.PARCHEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100095.APARTAMENTY KARWIA-P.PARCHEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100096.APARTAMENTY KARWIA-P.PARCHEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100097.APARTAMENTY KARWIA-P.PARCHEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100098.APARTAMENTY KARWIA-P.PARCHEM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100099.APTEKA "OFFICINA SANITATIS" TECHN. FARM. EWA DYTKIEWICZ, MGR FARM. TOMASZ KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100100.APTEKA "OSIEDLOWA" DITER WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100101."APTEKA LILIFARM - SPÓŁKA JAWNA MGR HALINA LILIANNA KRZEMIŃSKA I WSPÓLNICY"
Poz. 100102.AQUAINSTAL ROBERT CHYŁA, EDYTA CHYŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100103.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100104.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100105.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100106.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100107.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100108.ART MASTER A.DUŁA,K. DUŁA,D.MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100109.ART NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100110.ASTOP A.A. JAWOROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100111.ASTOP A.A. JAWOROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100112."AUTO-AVANTGARDE TABLEWSKI I TABLEWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100113.AUTO-DROBOT JAN DROBOT I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100114.B-C SPÓŁKA JAWNA W. DEMIAŃCZYK, K. MICHALUK
Poz. 100115."BAZAR" ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KUKUŁA JERZY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100116."BAZAR" ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KUKUŁA JERZY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100117.BCC GROUP S.WŁODEK, R.MKRTCHYAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100118.BELKOR INGELS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100119.BERLINEKS K. KACPRZAK, R. SULEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100120.BEST SECURITY A. KOJTYCH, D. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100121.BIURO CONSULT KARCZMARZ KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100122.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100123.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100124.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100125.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100126.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100127.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100128.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100129.CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100130.DESIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100131.DESIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100132."DIAMOS" LILIANA LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100133.DOM HANDLOWY - DWÓJKA W. A. MARZEJON SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100134.DREAM FLOWER SPÓŁKA JAWNA NIEDBAŁA PIOTR, NIEDBAŁA SEBASTIAN, NIEDBAŁA KAMIL
Poz. 100135.DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100136."DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100137.DYŻURNA SŁUPSK FARM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100138."EL LOGISTICS, GOŁĘBIEWSKI, KOŹLAKOWSKI, SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100139."ELPLAST E.KUSZYŃSKA-NOWICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100140.ERKAJOT KATNER, JACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100141."EWAR GRĄDZCY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100142.EXPRESS TRANSPORT "TULIPAN" MAŁGORZATA KRAWIEC-ŁUKASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100143.FAX-2 CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100144.FIRMA "LEMIR" WOSIK I WESOŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100145.FIRMA HANDLOWA "MARCO" E. GUZDEK - WACŁAW I M. WACŁAW SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100146.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100147.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100148.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100149.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100150.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100151.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100152.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100153.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA COMBI-HAND 2 B. BERLIŃSKI, J. BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100154.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "STAN-MAR" STANISŁAW I MARLENA SZCZĘŚNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100155.FOKA I NAMEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100156.FOKA I NAMEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100157.GC FIT SPÓŁKA JAWNA MAGDALENA GŁUCHOWSKA, JAKUB CUDZIŁO
Poz. 100158.GC FIT SPÓŁKA JAWNA MAGDALENA GŁUCHOWSKA, JAKUB CUDZIŁO
Poz. 100159.GC FIT SPÓŁKA JAWNA MAGDALENA GŁUCHOWSKA, JAKUB CUDZIŁO
Poz. 100160.GC FIT SPÓŁKA JAWNA MAGDALENA GŁUCHOWSKA, JAKUB CUDZIŁO
Poz. 100161.GEMINI. SPÓŁKA JAWNA, EWA URBANIAK-RYBICKA I WOJCIECH RYBICKI
Poz. 100162.GIJO KAPSA I INNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100163.HOTTERM MICHALUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100164.HOTTERM MICHALUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100165.HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH L.POWĘSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100166.HURTOWNIA ATIK SPÓŁKA JAWNA A.T. KACZMARCZYK
Poz. 100167.IGLOMIREX SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100168.IGRASZKA KOBALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100169.IMPULS MAREK SKÓRCZEWSKI I ZBIGNIEW SETMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100170.INVENTUM NIERUCHOMOŚCI KAZANIECKA & BITTNER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100171.INVENTUM NIERUCHOMOŚCI KAZANIECKA & BITTNER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100172.IRS CAPITAL PIRS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100173.IRS CAPITAL PIRS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100174.IRS CAPITAL PIRS & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100175.ITLAB JAGUŚ,WAŁĘSA,WARCHOLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100176.JANUS TRANS - MAŃCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 100177.JARO A.JANKOWSKI, P.FISCHER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100178.KALMER SPÓŁKA JAWNA PILASZ I JANKOWSKI
Poz. 100179.KLAUF MATUSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100180.KONTUR DUDEK I DUDEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100181.KOOL JURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100182."KUCA" HURT - DETAL R. KUCA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100183."LAVINIA XXXVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100184.LKB BIOTECH - VIOLETTA KOCHMAŃSKA I MAREK WEŁNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100185.LKB BIOTECH - VIOLETTA KOCHMAŃSKA I MAREK WEŁNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100186.M & J MACIEJ RUDKOWSKI, JACEK JUŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100187.M & J MACIEJ RUDKOWSKI, JACEK JUŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100188.M & J MACIEJ RUDKOWSKI, JACEK JUŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100189.M & J MACIEJ RUDKOWSKI, JACEK JUŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100190.M & J MACIEJ RUDKOWSKI, JACEK JUŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100191.M.A.T. SPÓŁKA JAWNA WENDOŁOWSKI PASTORCZAK SMOLEŃSKI
Poz. 100192.M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100193.M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100194.MAŁA ELEKTROWNIA WODNA "WODNIK" LIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100195.MAXIMA LATAŃSKI I POLASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100196.MEDIFARM SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KUBIAK, JADWIGA SKALSKA-KUBIAK, TOMASZ KUBIAK
Poz. 100197.MEGA ROMAN WĘGRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100198."MM COMPLEX" M. KRAWIEC, M. SICIARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100199."MM COMPLEX" M. KRAWIEC, M. SICIARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100200."MM-SPORT MACIEJ MACIANTOWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100201.MODEL JOLANTA DANIEC-CEPAK I LESZEK CEPAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100202.MODEL JOLANTA DANIEC-CEPAK I LESZEK CEPAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100203.MODEL JOLANTA DANIEC-CEPAK I LESZEK CEPAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100204.MODEL JOLANTA DANIEC-CEPAK I LESZEK CEPAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100205.MONEY BROKER JAROSZ&PYTLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100206."MULTIMODA" MICHAŁ GORZKIEWICZ, SŁAWOMIR RADOSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100207.OBWÓD LECZNICTWA RODZINNEGO WALCZAK-ZGARDA, MYSZKOWSKA-ŁOŚ I ANDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100208.ONZA RASZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100209.PARKMAR INKASO PIECHOCCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100210."POL-GLASS" .SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF GÓRNICKI, ANDRZEJ BOMBA
Poz. 100211.PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO "SZCZEPANIAK-RUSINEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100212.PPH BATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA M.J.G.S. BATKIEWICZ
Poz. 100213.PPH BATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA M.J.G.S. BATKIEWICZ
Poz. 100214.PPH EXIMA "AGRICULTURE 2000" SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW SKOWROŃSKI
Poz. 100215.PRINTLINE GRZEGORZ SOBCZYŃSKI, KRZYSZTOF RAJKOWSKI, WOJCIECH WOLSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100216."PROFAMILIA" ANNA LESIEWICZ-KSYCIŃSKA, LIDIA ZWIERZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100217."PROMIX II ANNA LIPIŃSKA I MATEUSZ PITAS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100218.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAXIMA II JAN POBIARŻYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100219.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA I S - KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100220.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA I S - KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100221.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RAJTEX BIS" Z.HOLICKI, W.BIEROWIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100222.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLMET" SŁAWOMIR DĄBROWSKI I KRZYSZTOF LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100223.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STAL-FOX MAREK NOWACZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100224.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELMONTAŻ-BG" ROMAN BILSKI, MAGDALENA GRUSZCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100225.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ESBUD" KRUPA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100226.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH D.O.M.-CISOWSKI, OCIECZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100227.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARKUS MAREK DROZDOWSKI, WACŁAW PIECZONKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100228.PRZYCHODNIA ZDROWIA "PUCHATEK-MED" SPÓŁKA JAWNA GORZĘDOWSKA, GORZĘDOWSKI
Poz. 100229.RENEW_STUDIO KRAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100230.RSP JANKOWICE BUDNIOK, KULA, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100231.RSP JANKOWICE BUDNIOK, KULA, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100232.RSP JANKOWICE BUDNIOK, KULA, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100233.RSP JANKOWICE BUDNIOK, KULA, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100234.RST SPÓŁKA JAWNA M. ZIELENKIEWICZ, W. NIETUPSKI, A. WOJTKOWSKI W LIKWIDACJI
Poz. 100235.SCMT KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH MATEUSZCZYK-SZAJKOWSKA, SZAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100236.SECO CONSULTING RYMARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100237.SECO CONSULTING RYMARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100238.SPARE PARTS SERVICE, MASZCZAK I MASZCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100239.STARPAP T.Z.A. WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100240.STEL - TOR STELTMANN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100241.STUDIO 3 ZARĘBKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100242.SZKOŁA PŁYWANIA "WODNIK" MAGDALENA MISIAK, ROBERT MROZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100243.ŚMIGIELSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, BEDNARCZYK, GBIORCZYK, MALCHEREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100244.ŚMIGIELSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, BEDNARCZYK, GBIORCZYK, MALCHEREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100245.TARGET M. P. TURLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100246.TECHNIK RYDER - STAWICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100247.TESTER HARĘŹLAK ZBIGNIEW HABAS TADEUSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100248."TOP PROFIT" KUĆ I WĄSOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100249."TORUŃSKA PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100250.TRANS A.D.S. UTRATNI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100251.UBEZPIECZENIA ALDONA NOWICKA, MARCIN CZERNIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100252.V + D - E.J. DUDEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100253."WALERIANA PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 100254."WERONIKA-SOROKA" HULKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100255.WILGA J.GUSTKOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100256.WILMAR ANNA BONCELA, ANNA KUDELSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100257.WŁOSTAR SPÓŁKA JAWNA PIOTR I JACEK DYNARSCY
Poz. 100258."WOSKAR" Z. WOŚ, J. WOŚ, I. JANULEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100259."WOSKAR" Z. WOŚ, J. WOŚ, I. JANULEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100260.XERO-SERVICE LEŚNIEROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100261.ZAKŁAD BETONIARSKI M.KALUBA I J.RUSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100262.ZAKŁAD OPIEKI "SENIOR" PARYS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100263.ZAKŁADY TAPICERSKO-MEBLOWE "ASPOL" ARKADIUSZ MAGDZIARZ, ANNA MAGDZIARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 100264.ZPUH "PAKPOL" KACZMARCZYK I GALANT SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 100265."ADWOKACI BIRKA I PARTNERZY" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 100266."AMA DENT" ANNA KRYNICKA-PĘKSA, MAGDALENA SMĘTKOWSKA, LEKARZE-STOMATOLODZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 100267.CENTRUM KARDIOLOGICZNE PULSUS SZYMCZAK I SOROKO SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 100268.KANCELARIA KUREK, WÓJCIK I PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI
Poz. 100269.LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA CHIRURGIA NOVA CZUBEK I PARTNERZY
Poz. 100270.LEWOC-CHROSTOWSKA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY
Poz. 100271.LEWOC-CHROSTOWSKA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY
Poz. 100272.MĄCZKA - LEKARZE GINEKOLODZY - SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 100273.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100274.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100275.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100276.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100277.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100278.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100279.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100280.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100281.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - SUZIN, SIEROSZEWSKI" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW
Poz. 100282.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VITA-MED" LEKARZE ALINA LISOWSKA, BEATA SKOCZYLAS SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 100283.NOWOSIELSKI I PARTNERZY - ADWOKACI I RADCY PRAWNI
Poz. 100284.REICHELT I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKACKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 100285.ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100286.ALSTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100287.ALTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100288.ALU-LIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100289."AMB BABST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100290."AMB BABST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100291.APARTAMANETY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100292.APARTAMANETY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100293.APARTAMANETY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100294.APIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100295.ARSTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100296.ATLANTIS-DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOLE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100297.ATLANTYDA HŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100298.AURA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100299.BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100300.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100301.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100302.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100303.BLACK BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚRUTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100304.BLUETANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100305."BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100306.BS CLOTHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100307.BS CLOTHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100308.CARBO VENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100309.CARBO VENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100310.CARBO VENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100311.CAREWORK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100312.CODE PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100313.CONSILIARIO "SPIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100314.CONSULTING "B" ROBOTE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100315.CSTI RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100316."DAN-MACH AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100317.DEWELOPER NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100318.DEWELOPER NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100319.DRAGON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100320.DRAGON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100321.DRAGON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100322.E-COMMERCE KBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100323.E-COMMERCE KBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100324.E4S POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100325.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100326.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100327.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100328.ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100329.ELROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100330.EUROPE-ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100331.EVENT DIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100332.FAMILY HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100333.FEMMERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100334.FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100335.FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100336.FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100337.FINDO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100338.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100339.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100340.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100341.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100342.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100343.FORT INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100344.GALT ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100345.GALT ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100346."GENERGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100347.GLOBAL "SUNSET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100348.GLOBAL WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100349.GRUPA CZARNOGRODZKI AGENCJA PRACY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100350.GRUPA VERITAS POL-PROFI LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100351.HSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100352.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZACHÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100353.INVEST UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100354.JG LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100355.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100356.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100357.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100358.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100359.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100360.JLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100361.JM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100362.JM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100363.JM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100364.JPG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100365.JULKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100366.JULKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100367.JULKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100368.KANCELARIA PRAWNA WALUGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100369.KANCELARIA PRAWNA WALUGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100370.KANCELARIA PRAWNA WALUGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100371.KANCELARIA PRAWNA WALUGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100372.KBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAJĄTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100373.KBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAJĄTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100374.KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100375.KOPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100376.KOSD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100377.KRAKOWSKIE ZACISZE AKMAN - INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100378.KREATIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100379.KREATIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100380.KREATIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100381."KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI - ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100382."KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI - ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100383."KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI - ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100384."KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI - ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100385.LA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100386.LEXUS NIERUCHOMOŚCI POKORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100387.LOGISTICS HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100388."MAIN-BRAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100389."MAIN-BRAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100390."MAIN-BRAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100391.MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100392.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100393.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100394.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100395.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100396.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100397.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100398.MB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100399.MOBILYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100400.NEW GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100401.OBUD INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100402.OUTLET CENTER WARSZAWA RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100403.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100404.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100405.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100406.PIEKARNIA GRELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100407.PIOMAR-AGRO SOBCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100408.PLATIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100409.PNZ WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100410.POLIGRAF IS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100411.POLIGRAF IS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100412.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100413.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100414.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100415.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100416.POWERMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100417.PRACOWNIA NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100418.PRESSADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100419.RASBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100420.RAWZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100421.RE RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100422.REZLER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100423.ROMI MICHAŁ ŚWIERKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100424.SANDER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100425."SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 100426.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100427.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100428.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100429.SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TORKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100430.STOLARZ - LEMPERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100431.TABOR TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100432.VASYL UZHYTCHAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100433.VOLUMETRIC GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100434.WARSAW ATTICS I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚW. BARBARY 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 100435.ZUHIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 100436."3S WIND ENERGY PR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100437."3S WIND ENERGY PR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100438."3S WIND ENERGY PR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100439."3S WIND ENERGY SK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100440."3S WIND ENERGY SK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100441."3S WIND ENERGY SK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100442.EFFECT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100443.EFFECT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100444.EFFECT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100445.GLAPIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100446.MEDIA ZUHIP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100447.MERCUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100448."PRESTIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPV1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 100449."PRESTIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPV2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 100450.2 I 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100451.2PB4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100452.3ALINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100453.4PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100454.7ENERGY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100455.7R PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100456."A I KA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁOBRZEGU
Poz. 100457."A LINEA ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100458.A.B. CHAMPIONTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100459.A.N. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100460.ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100461.ABK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100462.AD POLSKA SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100463.ADAM GUMKOWSKI AG KLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100464.ADOLFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100465.ADOLFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100466.AFB KLUB PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100467.AFB KLUB PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100468.AFB KLUB PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100469.AGENCJA REKLAMOWA FORMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100470."AGROMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100471.AGROSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100472.AIR FUEL WEST POLAND SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100473.AJ CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100474.AKADEMIA ANIMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100475."AKASHA.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100476."AKASHA.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100477."AKASHA.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100478."AKASHA.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100479.ALESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100480.ALFA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100481.ALICANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100482.ALIEN HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100483.ALIGHT SOLUTIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100484."ALSTAR 7 BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100485.ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100486.AMALTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100487."AMB BABST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100488."AMB BABST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100489.AMBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100490.AMBIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100491.AMERICAN-AUSTRIAN CORPORATION - "RAINBOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100492.AMP INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100493.ANTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100494.ANTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100495.ANTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100496.AOT ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100497.APARTAMENTY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100498.APARTAMENTY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100499.APARTAMENTY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100500.APARTAMENTY NAD RUDAWĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100501.APARTAMENTY NAD RUDAWĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100502.APARTAMENTY NAD RUDAWĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100503.APARTHOTELE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100504.APPWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100505.APROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100506.APROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100507.APROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100508.APROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100509.APROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100510.ARCH VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100511.ARCH VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100512.ARCH VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100513.ARESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100514.ARGUSDETECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100515.ARPIS MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100516.ARPIS MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100517.ARPIS MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100518.ARROW SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100519."ARS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 100520.ART STUDIO ANABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100521.ARTDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100522.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100523.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100524.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100525.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100526.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100527.ARTHURHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100528.ARTIMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100529.ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100530."AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100531."AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100532."AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100533."AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100534.AUTOMERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100535.AVAG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100536.AVAG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100537.AVATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100538.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100539.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100540.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100541.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100542.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100543.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100544.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100545.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100546.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100547.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100548.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100549.AWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100550.AWK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100551.AXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100552.B SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100553.BABY DYSKONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100554.BALDAN INTERNATIONAL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100555."BALTIC SUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100556.BALTICMED INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100557.BARTOSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100558.BATIST MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100559.BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100560.BENEFIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100561.BENEFIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100562.BENYCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100563.BESKIDZKA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU - TECHNOBIT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100564.BESKIDZKA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU - TECHNOBIT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100565.BETAME FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100566.BG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100567.BIAŁOGARDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100568."BIB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100569.BIGBLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100570."BIOMATEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100571.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100572.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100573.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100574.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100575.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100576.BIT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100577.BIURO PLUS AS OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100578.BIURO POŚREDNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100579.BIURO RACHUNKOWE SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100580.BIURO RACHUNKOWE SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100581.BIZZ CAR RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100582.BLACKRIDGE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100583.BLACKRIDGE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100584.BLAUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100585.BLUE NORTH CAPITAL AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100586.BMGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100587.BMGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100588.BMPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100589.BOFUTURE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100590.BOGATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100591.BOHUN DELIKATESY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100592.BOREA PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100593.BOREA PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100594.BOREA PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100595.BOSCH REXROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100596.BOSCH REXROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100597."BPB COMPATYBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100598."BPB COMPATYBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100599."BPB COMPATYBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100600."BRATNI ZEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 100601.BRMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100602.BS COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100603.BTS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100604.BUCZYNA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100605.BUD-PROM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100606."BUDFOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100607.BUDUUPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100608.BUSINESS MODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100609.BUSINESS TRAVEL HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100610."BUTAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100611."C.K. MARINE AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100612.C.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100613.CALX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100614.CALX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100615.CANDY SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100616.CAR ARTS PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100617.CAR ARTS PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100618.CAR ARTS PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100619.CARGOSTEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100620."CARRECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100621.CELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100622.CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100623.CELTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100624.CELTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100625.CELTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100626.CENTRAL-FAX USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100627.CENTRAL-FAX USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100628.CENTRALNE TOWARZYSTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100629.CENTRUM EKONOMICZNO FINANSOWE "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100630.CENTRUM EKONOMICZNO FINANSOWE "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100631.CENTRUM EKONOMICZNO FINANSOWE "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100632.CENTRUM OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100633.CENTRUM OMNIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100634.CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100635.CENTRUM PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100636.CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100637.CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100638."CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100639.CENTRUM ZDROWIA LA VIDA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100640.CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100641."CEROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100642.CHARLIE RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100643.CHEMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100644.CHERRY ONLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100645.CHERRY PICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100646.CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100647.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100648.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100649.CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100650.CIETRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100651.CITY - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100652.CLEAR.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100653.CLEAR.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100654.CLEAR.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100655.CM MARIANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100656."CM3 - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100657.COBERTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100658.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100659.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100660.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100661.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100662.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100663.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100664.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100665.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100666."CONCEPTA" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100667.CONECOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100668.CORE CONSTRUCTION PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100669."CORE LOGIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100670.COTES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100671.CRAFTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100672.CREDO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100673.CREDO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100674.CREDO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100675.CRH ŻAGIEL AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100676."CTK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100677."CYMELIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100678.D & D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100679.D.V.L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100680.DAGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100681.DAMAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100682.DAR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100683.DĄBROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100684."DBP PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100685.DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100686.DEJATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100687.DEMACLENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100688.DI COTONE HOME TEXTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100689.DIGIMA DC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100690.DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100691.DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100692.DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100693.DOKTOR BEATA DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100694.DOLNOŚLĄSKA ZIELONA DOLINA DOZEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100695.DOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100696.DORADCA KOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100697."DORADCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100698.DP LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100699.DRACENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100700.DRASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100701."DREBSZOK - DREWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100702."DRIED FLOWERS" EXPORT - IMPORT - PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 100703.DROBIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100704.DUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100705."DURING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100706."DURING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100707."DURING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100708."DÜRR POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100709.DYSTRYBUCJA CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100710.DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100711.E.K. OCHĘDZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100712.E.K. OCHĘDZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100713.E.K. OCHĘDZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100714.EBD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100715.ECAT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100716.ECB I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100717.ECLIPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100718.ECOAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100719.ECOPOLPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100720.ECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100721.EDITEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100722.EDMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100723.EDUPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100724.EDUPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100725.EDUPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100726.EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100727.EFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100728.EGERYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100729.EKO PACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100730.EKO RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100731.EKO-HEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100732.EKOGRANULAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100733.EKOGRANULAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100734.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100735.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100736.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100737.EKOROL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100738.EKOWIND INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100739."EL-FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100740.ELARA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100741.ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100742.ELBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100743.ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA KRĘŻNICA OKRĄGŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100744.ELEKTROWNIA SŁONECZNA ŚWIERCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100745.ELEKTROWNIE WIATROWE ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100746.ELEPHATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100747.ELIZJUM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100748.ELIZJUM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100749.ELIZJUM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100750.ELJADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100751.ELLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100752.ELPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100753."EMAG-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100754."EMAG-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100755."EMI-PETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100756.EMTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100757."ENERGO ŚWIAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100758.ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100759.ENERGY HEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100760.ERFORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100761.ERGATIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100762.ERGATIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100763.ERGATIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100764.ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100765.ERGO STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100766.ERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100767.ERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100768.ESFLORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100769.ESILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100770."EUFRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100771.EURO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100772."EURO-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100773."EURO-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100774."EURO-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100775.EURO-SPARGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100776.EUROPEAN TRANSPORT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100777.EUROPEAN TRANSPORT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100778.EUROPEJSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100779.EUROREGIO GLACENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100780.EUROTRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100781.EVIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100782.EWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100783.EWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100784.EWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100785.EWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100786.EXPERT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100787.EXPERT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100788.EXPERT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100789.EZO TERRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100790.F&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100791.F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100792.F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100793.F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100794.F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100795.F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100796.FACTORY NEST AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100797.FACTORY NEST AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100798.FACTORY NEST AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100799.FAIRNESS JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100800.FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100801.FANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100802.FARMA - DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100803.FARMA - DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100804.FARMA WIATROWA OSTRZYCE CHWALIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100805."FEEDSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100806.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100807.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100808.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100809.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100810.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100811.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100812.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100813.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100814.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100815.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100816.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100817.FIDES AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100818.FIGHTS ON TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100819.FINEZJA PUSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100820.FINEZJA PUSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100821.FINEZJA PUSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100822.FINUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100823.FIRMA KONSERWATORSKO - BUDOWLANA "CDM BASZTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100824.FIRMA KONSERWATORSKO - BUDOWLANA "CDM BASZTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100825.FIRMA KONSERWATORSKO - BUDOWLANA "CDM BASZTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100826.FIRMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100827.FITFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100828.FKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100829."FLORPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100830.FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100831.FORNAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100832.FORSAGE TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100833.FOTO-FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100834.FR PROTECTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100835.FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100836.FRANPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 100837.FRIENDLY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100838.FRIENDLY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100839.FRIENDLY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100840.FUTURO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100841.G-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100842.GD OZE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100843."GENERAL BETON ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100844.GENUS GRUPA DEWELOPERSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100845.GEO-GRAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100846."GEONET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100847."GEOTERMIA GRUDZIĄDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100848.GERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100849.GGW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100850.GIBAS TRUCK POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100851."GIGAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100852."GIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100853.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100854.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100855.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100856.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100857.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100858.GIS - PLAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100859.GLOB KIDDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100860.GLOBALBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100861.GM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100862.GM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100863.GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100864.GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100865.GOLD PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100866.GOLDEN PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100867.GOLLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100868.GONDWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100869."GOODRILL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100870."GÓRKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100871."GÓRKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100872.GRANULATY ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100873.GRANULATY ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100874.GRANULATY ZGIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100875.GRANULATY ZGIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100876.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100877.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100878.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100879.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100880.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100881.GREEN MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100882.GRUPA BUDOWLANA SENKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100883.GRUPA BUDOWLANA SENKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100884.GRUPA BUDOWLANA SENKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100885.GRUPA DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100886.GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100887.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INDYCZEK-RAWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100888."GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RAZEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100889.GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ŁĘGAJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100890.GRUPA STTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 100891.HANSFORD SENSORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100892.HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100893.HARY MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100894."HAUSER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100895.HAVAS WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100896.HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100897.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100898.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100899.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100900.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100901.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100902.HEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100903.HEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100904."HEJNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100905."HEL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100906."HEL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100907."HEL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100908."HEL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100909.HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100910.HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100911.HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100912.HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100913.HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100914.HELLYAR PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100915.HELLYAR PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100916.HELLYAR PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100917.HENGLEIN GMBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100918.HORN & CO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100919.HSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100920.HSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100921.HUALI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100922.HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100923.I-DIRECT UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100924.IGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100925."ILVES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100926.IMAGINAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100927.IMAGINAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100928.IMMO SI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100929.IMP MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100930.IMPLANSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100931.IMPLANSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100932."INAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100933."INAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100934."INAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100935.INCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100936.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100937.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100938.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100939.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100940.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100941.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100942.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100943.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100944.INKOM SKARBOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100945.INSPECTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100946."INSPIRION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 100947.INTEGRUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100948.INTER MOTORS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100949.INTERACTIVE BOARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100950.INTERACTIVE BOARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100951.INTERACTIVE BOARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100952.INTERCOSMETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100953."INTERGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100954."INTERGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100955."INTERGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100956.INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100957.INTERNATIONAL SERVICE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 100958.INTERPERSONNEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100959.INTERPREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100960.INTERSPED PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100961.INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100962.INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100963.INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100964.INTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100965.INTERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100966.INTERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100967.INTERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100968."INVEST DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100969.INVESTMENT OPPORTUNITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100970.INVESTMENT OPPORTUNITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100971.INWESTYCJE MIEJSKIE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100972.INWESTYCJE MIEJSKIE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100973.IR1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100974."IRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100975."IRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100976."IRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100977.ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100978.ITAXI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100979.IZOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100980.J&P BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100981.JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100982.JET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100983.JIM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100984.JOKER GEOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100985.JW-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100986.JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100987.JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100988.JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 100989."K&K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 100990."K&K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 100991.KAGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100992."KALFAS MARKETING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100993.KALITTA L.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100994.KAMA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100995.KANCELARIA EKOLOGICZNA MARCIN KAŹMIERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100996."KANGUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100997."KANTORY A.G." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100998.KARBOX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 100999."KARDIOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101000."KARDIOZAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101001.KARIN KT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101002."KAS-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101003.KCMB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101004.KERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101005.KERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101006.KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101007.KGDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101008.KINECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101009.KINECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101010.KKS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101011.KLINIKA MEDICI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101012.KLIPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101013.KLT-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101014.KML INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101015.KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101016."KONICZYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101017."KONICZYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101018.KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101019.KONSORCJUM DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101020.KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101021.KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101022.KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101023.KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101024.KORTEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101025.KRIS LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101026.KRK PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101027.KRÓL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101028.KRYOLAN - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101029."KUDOWA ROCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101030.KULTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101031.KUPIEC POZNAŃSKI HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101032.KUWAIT PETROLEUM (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101033.KWACA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101034.LABOA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101035.LAKEVIEW EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101036.LAUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101037."LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 101038.LEGE ARTIS KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101039.LEGEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101040.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101041.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101042.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101043.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101044.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101045.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101046.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101047.LEIPURIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101048.LEROUX & LOTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101049.LEROUX & LOTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101050.LEROUX & LOTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101051."LESART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101052.LESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101053.LEŚNY ZAKŁAD USŁUGOWY "LASBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101054.LETTFEILFLEXING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101055.LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101056."LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101057.LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101058.LIFT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101059."LITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101060.LIVE MOTION GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101061."LIWAPOL" BACHOROWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101062."LND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101063.LPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101064.LS INTERKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101065.LTD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101066.LUBLIN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101067.LVMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101068."M AND F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 101069.M&P BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101070.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101071.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101072.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101073.MACOSH DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101074.MADAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101075.MADE2MEASURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101076.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101077.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101078.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101079.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101080.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101081.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101082.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101083.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101084.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101085.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101086.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101087.MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101088.MAGAZYN WINE AND YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101089.MAGAZYN WINE AND YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101090.MAGAZYN WINE AND YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101091.MAGICZNA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101092.MAGNIFICO MARKETING&PR CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101093.MAGNUS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101094.MAKROPOL TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101095.MARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101096."MARINE TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101097.MARKOTRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101098.MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101099."MASIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101100."MASIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101101."MASIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101102.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101103.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101104.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101105.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101106.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101107.MASTER SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101108."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101109."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101110."MATALLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101111.MATERIALSCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101112.MAWAT DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101113.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101114.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101115.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101116.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101117.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101118.MAXI-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101119."MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 101120.MAXSPIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101121."MAXX KUCHNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101122.MC ANKLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101123.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101124.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101125.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101126.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101127.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101128.MCC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101129.MD-RS3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101130."MEBEL SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101131."MEBEL SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101132.MEDIA GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101133.MEDICUS DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LARYNGOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101134.MEDINAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101135.MEEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101136.MEGATEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101137.MEGATEM EC-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101138.MEMOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101139.METALSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101140.METRO ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101141.MEWA SPÓŁKA Z O.O
Poz. 101142.MH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101143.MICHNIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101144.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "MEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101145.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101146.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101147.MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GOSTYNINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101148."MILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101149.MIRBRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101150.MIRBRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101151.MIRBRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101152.MITRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101153.MJ GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101154.MK BAUUNTERNEHMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101155.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101156.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101157.MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101158.MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101159.MMP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101160.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101161.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101162.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101163.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101164.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101165.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101166.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101167.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101168.MMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101169.MMW SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101170.MOLBUD INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101171."MONTINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101172.MOSTOSTAL GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101173.MOUNTAIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101174.MP STENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101175.MPM-FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101176.MSM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101177.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101178.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101179.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101180.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101181.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101182.MT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101183.MUDEUNG ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101184.MUDMAN EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101185.MULTIS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101186.MULTY HOME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101187.MV TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101188."NASZ INDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101189.NATALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101190.NATINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101191.NATIVE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101192.NATIVE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101193.NATIVE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101194.NATURA ITALIA PROMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101195.NATURE’S PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101196.NATUREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101197.NAUKOWO BADAWCZE CENTRUM ROZWOJU SOI AGESOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101198.NAUKOWO BADAWCZE CENTRUM ROZWOJU SOI AGESOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101199.NAUKOWO BADAWCZE CENTRUM ROZWOJU SOI AGESOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101200."NECKERMANN ENERGIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101201.NEFAL.TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101202.NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101203.NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101204.NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101205.NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101206."NETINN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101207.NGA HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101208.NIM LOGISTIC MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101209.NIPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101210.NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101211.NOVASPINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101212.NOVINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101213.NOWA - KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101214.NOWA - KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101215.NOWAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101216.NTB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101217.NUEVE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101218.NUON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Poz. 101219.NZOZ FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101220.OGŁOSZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101221.OGŁOSZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101222.OKNA PWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101223.OKNA PWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101224.OKTAWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101225.OMEGA SEC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101226.OMSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101227.ON-TIME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101228.ON-TIME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101229.ON-TIME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101230.ONLINE ITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101231."ONTEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101232."ONUFREJÓW & KOZŁOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101233.OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101234.OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101235.ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101236.ORCA INC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101237.OST INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101238.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101239.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101240.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101241.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101242.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101243.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101244.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101245.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101246.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101247.OUTDOOR CINEMA ENT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101248.OZE-BIOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101249.PACKLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101250."PACTUM ZARZĄDZANIE I NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101251.PAGLIA & PITTIGLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101252.PAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101253."PAK TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101254."PAK TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101255.PAKKO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101256.PAPER SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101257.PAPER SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101258.PAPER SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101259.PAPRIKAS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101260."PAPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101261."PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101262.PASSIO BIOMATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101263.PAY4PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101264.PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101265."PC-EKOTECHNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101266.PEGASUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101267.PEKAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101268.PEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101269.PELLOS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101270."PEME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101271.PERBO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101272.PERBO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101273.PERBO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101274.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101275.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101276.PERBO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101277.PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101278.PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101279.PFLEIDERER MDF GRAJEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101280.PG MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101281.PG MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101282.PHARMABION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101283.PHARMACOPOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101284.PIO-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101285.PIOSIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101286.PIOTROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101287.PJ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101288.PJ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101289.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101290.PLASTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101291.PLATINUM MEDIA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101292.PLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101293.PLT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101294.PLUS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101295.PN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101296.PN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101297.PN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101298.PN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101299.POKOJOWO NASTAWIENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101300.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101301.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101302.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101303.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101304.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101305.POLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101306.POLAND FUR PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101307.POLAND INTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101308.POLANKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101309.POLISH OPPORTUNITIES FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101310.POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO POL-EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101311.POLSKA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101312.POLSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101313."POLVENETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101314.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101315.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101316.PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101317.PORTO FRANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101318.POWIATOWY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY "PAŁAC" W PRZEŁAZACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101319."POWIERZA FAMILY COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101320.PPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101321.PRALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101322.PRALNIA EKOLOGICZNA FRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101323.PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101324."PRECYZJA-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101325.PREDICA BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101326.PREMIUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101327.PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101328.PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101329.PRESSWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101330.PRETTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101331.PRIORYTET SN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101332.PROCOSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101333.PRODUKCJA POMOCY ORTOPEDYCZNYCH "KOWSKY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101334.PROF CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101335.PROFILOPLAST - GRUPA GÓRCZAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101336.PROFIN FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101337.PROJEKT PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101338.PROJEKT PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101339.PROJEKT PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101340.PROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101341.PROPERPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101342.PROPERTY - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101343.PROPERTY - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101344.PROPERTY - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101345.PROTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101346.PROTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101347.PRZEDSIĘBIORSTWO "INTERIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101348.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JPG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101349.PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROINSTALACYJNE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101350.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101351.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101352.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KĘPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101353.PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101354.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE NORDBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101355.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE NORDBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101356.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE NORDBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101357.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101358.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101359.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MILAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 101360.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 101361.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRAGOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101362.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101363.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101364.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101365.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "ADWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101366.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FERREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101367.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101368.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "METPICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101369.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "UNIBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101370.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101371.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANS-S1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101372.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101373.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101374.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "MARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101375.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH "KOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101376.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101377.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101378.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101379.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "COMP-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101380.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101381.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PORANIUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101382.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101383.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101384.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STAN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101385.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZŁOM-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101386.PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101387.PV GRÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101388.QL AGOSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101389.QL AGOSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101390.QUANTUM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101391.QUARTZ LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101392."QUBUS HOTEL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101393.QUENDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101394.R3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101395.RABOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101396.RACING CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101397.RADCOMP INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101398.RAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101399.RAVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101400.RAWZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101401.RB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101402.REALKAPITAL SZCZECIN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101403."REALTY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101404.RECYKLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101405.RECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101406.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101407.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101408.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101409.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101410.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101411.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101412.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101413.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101414.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101415.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101416.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101417.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101418.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101419.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101420.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101421.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101422.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101423.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101424.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101425.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101426.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101427.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101428.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101429.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101430.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101431.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101432.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101433.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101434.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101435.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101436.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101437.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101438.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101439.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101440.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101441.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101442.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101443.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101444.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101445.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101446.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101447.REM - AKUSTIK & TOP - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101448.RENT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101449.REPLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101450."REUKEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101451."REUKEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101452."REUKEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101453.REVERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101454.REZYDENCJA ZEGRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101455."RIHO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101456."RIHO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101457."ROLPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101458."ROLPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101459."ROLPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101460.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101461.RSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101462.RSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101463.RUF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101464.S.T.M.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 101465.SAFE-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101466.SAFE-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101467.SAFE-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101468.SAGARIS CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101469.SANDELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101470.SANDER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101471.SANELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101472.SAPIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101473.SAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101474.SAUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101475.SAVE THE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101476."SAVITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101477."SAY-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101478.SAYA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101479.SAYA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101480.SAYA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101481.SCEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101482.SCEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101483.SCEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101484.SCEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101485."SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101486.SCHNAIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101487.SCHÜLE BESITZGESELLSCHAFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101488.SEBBIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101489.SEC F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101490.SECURITY SOLUTION NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101491."SEGAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101492."SEGAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101493.SEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101494.SELFET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101495."SEMEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101496.SENIORENRESIDENZ SONNENWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101497.SENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101498.SENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101499.SIERRA GOLF RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101500.SIGMA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101501."SILVERPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101502.SIMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101503.SIMES - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101504.SIMES - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101505.SINAH BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI W KRAKOWIE
Poz. 101506.SJM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101507.SJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101508.SKIENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101509.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101510.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101511.SL TRUST REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101512.SLAVUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101513.SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101514.SMAKTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101515."SOLINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101516.SOLO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101517.SOUTHERN WINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101518.SP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101519.SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101520.SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101521.SPORT KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101522.SPORT KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101523.SPORT KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101524.SPORTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101525.SPORTSTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101526.SPP WYTWARZANIE 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101527.STADNINA KONI RB CZARNOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101528.STAR&STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101529.STEADFAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101530."STOPMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101531.STORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101532.STREFA KOMFORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 101533.STREFA KOMFORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 101534.STREFA KOMFORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 101535.STUDIO DELL’ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101536.SUN-POL CZWARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101537.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101538.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101539.SUPRAPROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101540.SWISS CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101541.SZKOŁA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101542.SZKOŁA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101543.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101544.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101545.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101546.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101547.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101548.SZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101549.SZPITAL BARLINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101550.ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101551."T - SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101552.T&S HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101553.TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101554.TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101555.TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101556."TANDEM MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101557.TAXI 233 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101558.TELKO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101559.TELKO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101560.TELKO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101561.TELKO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101562.TESTADUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101563.TEXAC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101564.TICK FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101565.TLENOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101566."TOMAGRO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101567.TOTAL - PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101568.TOTAL - PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101569.TOTAL - PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101570.TOVAGO BIS SOBCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101571.TQS-RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101572.TQS-RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101573."TRANSMEC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101574."TRANSMEC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101575."TRANSMEC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101576."TRANSMEC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101577.TRAVEL SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101578.TREEDEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101579."TRIS - LINE 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101580."TRIS - LINE 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101581."TRIS - LINE 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101582.TRODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101583.TROINDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101584.TRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101585.TRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101586.TRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101587.TRYNIECKI PARK PRZEMYSŁOWY I INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101588.TRYTONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101589.TRYTONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101590.TS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101591.TSVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101592.TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101593."TV-KOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101594."TV-KOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101595."TV-KOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101596.TWÓJ KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101597.UKRIN-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101598.UNITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101599.UNIVERSAL EXPORTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101600.UPEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101601.UPPERCUT FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101602.USEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101603."UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101604.UTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101605.UTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101606.UTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101607.VAILLANT SAUNIER DUVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101608.VALKIR ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101609.VANETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101610.VELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101611.VELOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101612.VENTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101613.VENTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101614.VENTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101615.VERTA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101616.VERTA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101617.VESTAS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101618.VESTIBOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101619.VILANTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101620.VILLA AROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101621."VILLA GLASS STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101622.VIVA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101623."VMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 101624."VMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 101625.VOLTRONIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101626.VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101627.VRIZZMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101628.VRIZZMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101629.VRIZZMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101630.WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101631.WALMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101632.WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101633.WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101634."WARSAW EQUITY INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101635.WARSZAWA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101636.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101637.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101638.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101639.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101640.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101641.WEFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101642."WEMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101643.WENZEL + WENZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101644.WHEELS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101645."WIDOK BIO-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101646.WIELKOPOLSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANA
Poz. 101647."WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-WYTWÓRCZE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101648.WILDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101649."WIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101650."WODOCIĄGI PŁOCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101651."WODOCIĄGI PŁOCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101652.WOLFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101653.WORDINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101654.WORK SERVICE RYDZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 101655."WSP NIERUCHOMOŚĆI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101656."WSP NIERUCHOMOŚĆI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101657."WSP NIERUCHOMOŚĆI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101658."WSP NIERUCHOMOŚĆI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101659."WSZECHNICA EDUKACYJNA 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101660.WYDAWNICTWO AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101661.WYDAWNICTWO AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101662.WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101663.YALER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101664.YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101665.Z.P.R.B. "AREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101666.ZAJAZD LEŚNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101667.ZAKŁAD BUDOWLANY WALDEMAR BOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 101668.ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101669."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PASYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 101670.ZAKŁAD PRODUKCYJNY MODEL-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101671."ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101672."ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101673."ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101674.ZAKŁAD USŁUGOWO-SERWISOWY "LABMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101675.ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101676."ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101677."ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101678."ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101679.ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101680.ZARZECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101681.ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101682.ZIKO BACK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101683.ZŁOTY ŁAN PSZENICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101684.ZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101685.ZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101686.ZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 101687.ZURIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 101688.AGENCJA ROZWOJU MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101689.AGENCJA TURYSTYCZNA "ZAWADZKIE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 101690.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101691.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101692.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101693.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101694.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101695.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101696.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101697.AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101698.ASTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101699.ASTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101700.ASTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101701.ASTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101702.ASTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101703.BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101704."BROWAR DOJLIDY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101705.BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101706.CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101707."CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN
Poz. 101708."CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN
Poz. 101709."CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN
Poz. 101710."CIECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101711.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 101712.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 101713.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 101714.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 101715."DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101716.EHN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101717."EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101718.EUBIOCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101719.EUBIOCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101720.GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101721.GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101722.HOCHBERG TRUST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101723.HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "ZAWIERCIE" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 101724.INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101725.INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101726.J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101727.JOBME NOW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101728.KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101729.MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101730.MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101731.MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101732.NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101733.OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101734.OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101735.OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101736.OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101737.OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101738."PODANFOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101739.POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101740.PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101741.PRG LINTER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101742.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 101743.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101744.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101745.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101746.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101747.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101748.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "BYTOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101749.ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101750.SAJOS PROJECT CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101751."SAUR HORYZONT SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 101752.SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101753.SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101754.SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101755.ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101756."TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101757.VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 101758.ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 101759.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "JAWORZNO"

h) Spółdzielnie

Poz. 101760.BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE
Poz. 101761.BANK SPÓŁDZIELCZY W RYKACH
Poz. 101762.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101763.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101764.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101765.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101766.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101767.CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101768.CHEŁMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMIE
Poz. 101769.HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM-MERKURY" W PILE
Poz. 101770.HODOWLANO ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŁOMIANKI" W LIKWIDACJI
Poz. 101771.LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZECHA" W GÓRZE
Poz. 101772.LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZECHA" W GÓRZE
Poz. 101773.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101774.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101775.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101776.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101777.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101778.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101779.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101780.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101781.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101782.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101783.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101784.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MÓJ DOM"
Poz. 101785.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 101786.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101787.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101788.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101789.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101790.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101791.PLATFORMA AKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 101792.PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 101793.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOSZCZNIE
Poz. 101794.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101795.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101796.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101797.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101798.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101799.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101800.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101801.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101802.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101803.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101804.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101805.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"
Poz. 101806.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "NASZE MLEKO"
Poz. 101807.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "NASZE MLEKO"
Poz. 101808.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "NASZE MLEKO"
Poz. 101809.SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W ZŁOTOWIE
Poz. 101810.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ZGODA" W JAROCINIE
Poz. 101811.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BUDZYNIU W LIKWIDACJI
Poz. 101812.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BUDZYNIU W LIKWIDACJI
Poz. 101813.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BUDZYNIU W LIKWIDACJI
Poz. 101814.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII
Poz. 101815.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII
Poz. 101816.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII
Poz. 101817.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KODNIU W LIKWIDACJI
Poz. 101818.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Poz. 101819.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FELIN"
Poz. 101820.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"
Poz. 101821.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"
Poz. 101822.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
Poz. 101823.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT"
Poz. 101824.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIECHA"
Poz. 101825.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLA"
Poz. 101826.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"
Poz. 101827.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HENRYKOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 101828.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Poz. 101829.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Poz. 101830.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Poz. 101831.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁĘKAWIE
Poz. 101832.SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA W WĄGROWCU
Poz. 101833.SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO
Poz. 101834.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GORZYCE
Poz. 101835.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ZA REGĄ" W SMOLĘCINIE W LIKWIDACJI
Poz. 101836.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"
Poz. 101837.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RYBKA"
Poz. 101838.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "VIVO"
Poz. 101839.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZARBES"
Poz. 101840.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM W LIKWIDACJI
Poz. 101841.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE
Poz. 101842.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE
Poz. 101843.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE
Poz. 101844.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
Poz. 101845.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
Poz. 101846.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
Poz. 101847.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU
Poz. 101848.TUCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUCHOWIE
Poz. 101849.WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KONTAKT"

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Poz. 101850.CENTRUM BADAŃ I PROMOCJI BIZNESU "EKORNO" W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 101851.EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE "SZANSA"
Poz. 101852.KLUB SPORTOWY KOCIEWSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI
Poz. 101853.KLUB SPORTOWY KOCIEWSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI
Poz. 101854.PAŁUCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO W ŻNINIE
Poz. 101855.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŻAGANIU
Poz. 101856.STOWARZYSZENIE "GRADIAM"
Poz. 101857.STOWARZYSZENIE ADVENTURE REALMS
Poz. 101858.STOWARZYSZENIE COOL TEAM
Poz. 101859.STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY CHOCEŃ
Poz. 101860.STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY CHOCEŃ
Poz. 101861.STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ GDAŃSK
Poz. 101862.STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ GDAŃSK
Poz. 101863.STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Poz. 101864.STOWARZYSZENIE KLECIŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE WROCŁAW
Poz. 101865.STOWARZYSZENIE KLECIŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE WROCŁAW
Poz. 101866.STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Poz. 101867.STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Poz. 101868.STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH "AMICUS"
Poz. 101869.STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY PUSZCZY KOZIENICKIEJ
Poz. 101870."STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB STRZELECKI BASTION W ZGORZELCU"
Poz. 101871.STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W TARNOWIE
Poz. 101872.ŚWIĘTOCHŁOWICKI KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" LIPINY
Poz. 101873.WOJSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE REDUTA
Poz. 101874.WOJSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE REDUTA

o) Fundacje

Poz. 101875.FUNDACJA "ARKA"
Poz. 101876.FUNDACJA "DO IT BEST"
Poz. 101877.FUNDACJA "MURY"
Poz. 101878.FUNDACJA "POMOCNA STRAŻ" W LIKWIDACJI
Poz. 101879.FUNDACJA CEMENT, WAPNO, BETON
Poz. 101880.FUNDACJA DLA ETYKI W BIZNESIE "BONA LABOR"
Poz. 101881.FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
Poz. 101882.FUNDACJA FAHRENHEIT POLONIA
Poz. 101883.FUNDACJA GENIUS LOTSI
Poz. 101884.FUNDACJA GENIUS LOTSI
Poz. 101885.FUNDACJA GENIUS LOTSI
Poz. 101886.FUNDACJA GENIUS LOTSI
Poz. 101887.FUNDACJA INVEST CUFFS - EDUKACJA I ROZWÓJ RYNKÓW FINANSOWYCH
Poz. 101888.FUNDACJA OCENY KAPITAŁU LUDZKIEGO
Poz. 101889.FUNDACJA POLONIUM
Poz. 101890.FUNDACJA RUCHU I PROMOCJI ZDROWIA
Poz. 101891.FUNDACJA RUCHU I PROMOCJI ZDROWIA
Poz. 101892.FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO
Poz. 101893.FUNDACJA UCIECZKA W SPORT
Poz. 101894.FUNDACJA UCIECZKA W SPORT
Poz. 101895.FUNDACJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO
Poz. 101896.ORKIERSTRA DĘTA OPOLE-SZCZEPANOWICE
Poz. 101897.SUWALSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA "GLOBMEDIS"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 101898.ADMIRAL MARKETS AS ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 101899.CHUBB EUROPEAN GROUP SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 101900.EUROVIA CS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 101901.EUROVIA CS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 101902.EXPERTUM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 101903.HOLT DOCTORS LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 101904.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW PRZY "POLAN" POLSKO-FRANCUSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE
Poz. 101905.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW PRZY "POLAN" POLSKO-FRANCUSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 101906.KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"
Poz. 101907.KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"
Poz. 101908.KLUB SPORTOWY "PIŁAWIANKA"
Poz. 101909.KLUB SPORTOWY "RUCH RADZIONKÓW" Z SIEDZIBĄ W RADZIONKOWE
Poz. 101910.STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PARK TENISOWY OLIMPIA"
Poz. 101911.STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PARK TENISOWY OLIMPIA"
Poz. 101912.WIELKOPOLSKI KLUB STRZELECKI "GRUNWALD"

p) Związki zawodowe

Poz. 101913.MIĘDZYZAKŁADOWY SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "BIELBAW"

x) Spółki europejskie

Poz. 101914.INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE