Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 49/2019 (5688) z 11 marca 2019 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 12664.HMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 12665.AMAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12666.EJM CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12667.FIRST TITLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12668.GROUND FROST EUROIN AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12669.MIRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12670.DICELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12671.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POL-FRANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12672.TECHHUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12673.BIURO RACHUNKOWE EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12674.DAHLIA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12675.FAM PROJECT A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12676.FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12677.FUTURE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12678.GOMO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12679.KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12680.LANCASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12681.MAGROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12682.NA BŁONIACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12683.PROVEN - METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12684.RECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12685.TECO - PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12686.TOM ECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12687.WADAKYU EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12688.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12689.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BUCHALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 12690."TOTOLOTEK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12691.BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12692.GALIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12693.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR" SPÓŁKA AKCYJNA

II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

1. Pierwsze

Poz. 12694.Jedność Narodu

2. Zmiany

Poz. 12695."Ruch 11 Listopada"
Poz. 12696.Przymierze Ludowo-Narodowe

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12697.MOSTOSTAL - ENERGOMONTAŻ GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12698."MAZOWIECKA FABRYKA OKIEN I DRZWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12699.Andrzejak Joanna
Poz. 12700.Andrzejewska Jolanta
Poz. 12701.Poręba Aneta
Poz. 12702.Babiak Katarzyna
Poz. 12703.Bartel Zenobia
Poz. 12704.BEST PRODUCTION FORCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 12705.BRIDGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12706.Cisowski Andrzej
Poz. 12707.Dawidko Beata
Poz. 12708.Dunowski Grzegorz Tomasz
Poz. 12709.Dziąćko Maciej
Poz. 12710.Goliszewski Czesław
Poz. 12711.Janicka-Pawlikowska Daniela
Poz. 12712.Jarnecka Elżbieta
Poz. 12713.Jasica Mariola
Poz. 12714.Juszczyk Mariusz
Poz. 12715.Klat Marcin
Poz. 12716.Korzunowicz Kazimierz
Poz. 12717.Kozak Małgorzata
Poz. 12718.Krawczyk Helena
Poz. 12719.Krzykawski Marcin
Poz. 12720.Kupczyński Andrzej
Poz. 12721.Lewandowski Krystian
Poz. 12722.Majchrzak Hanna
Poz. 12723.Majchrzak Renata
Poz. 12724.Majewski Lech
Poz. 12725.Majewski Radosław
Poz. 12726.Malik-Taberska Mirosława
Poz. 12727.Malinowska Agnieszka
Poz. 12728.Malinowska Monika Katarzyna
Poz. 12729.Michałowski Jerzy Wojciech
Poz. 12730.Migoń Joanna
Poz. 12731.Nabiałek Ewa
Poz. 12732.Olszewski Bogdan
Poz. 12733.Orłowska Cecylia
Poz. 12734.Pasieka Janina
Poz. 12735.Pawlikowski January
Poz. 12736.Posała Dorota
Poz. 12737.Sadaj-Kuro Magdalena
Poz. 12738.Sałacińska-Zaleska Katarzyna
Poz. 12739.Skinder Romuald
Poz. 12740.Sosnowska Paulina
Poz. 12741.Stankiewicz Iwona
Poz. 12742.Strzała Jerzy
Poz. 12743.Wieczorek Aneta
Poz. 12744.Wiśniewska Grażyna
Poz. 12745.Wiśniewski Jacek
Poz. 12746.Włodarczyk Tadeusz
Poz. 12747.Żebrowska Beata

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12748.Edelwajn Robert
Poz. 12749.RADMAX P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12750.Śliwakowski Janusz prowadzący działalność gospodarczą
Poz. 12751."ELTERIX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12752."JUREKO" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 12753.Borowska Małgorzata
Poz. 12754.Chrzanowski Stanisław
Poz. 12755.Cisak Dorota
Poz. 12756.Czesak Urszula
Poz. 12757.DASE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 12758.Daukszewicz Irena i Daukszewicz Jan
Poz. 12759.Delikat-Dudek Danuta
Poz. 12760.EKO FOOD JANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12761.ELEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12762.Jankowska Edyta
Poz. 12763.Klich Jolanta
Poz. 12764.Kosmal Katarzyna
Poz. 12765.Kozakiewicz Teresa Elżbieta
Poz. 12766.Kulik Andrzej
Poz. 12767.Kurpisz Monika
Poz. 12768.Kwiatkowska Grażyna
Poz. 12769.Małecki Ryszard
Poz. 12770.Męderak Andrzej
Poz. 12771.Miśkiewicz Małgorzata
Poz. 12772.Molak Zbigniew
Poz. 12773.Mróz Ewa
Poz. 12774.Nowakowska Joanna
Poz. 12775.Olender Katarzyna i Olender Artur
Poz. 12776.Ostynowicz Stefan
Poz. 12777.Padoł Marlena
Poz. 12778.Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej
Poz. 12779.Pławecki Piotr
Poz. 12780.Pręcikowska Grażyna Barbara
Poz. 12781.Schabowski Krzysztof
Poz. 12782.Sroka Urszula
Poz. 12783.Szala Paweł
Poz. 12784.Tempska Patrycja
Poz. 12785.Urbański Marian
Poz. 12786.Szymański Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. WiSZ Szymański Wiesław
Poz. 12787.Winnicki Bogdan
Poz. 12788.Zonenberg Helena

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 12789.INNOWACJA TECHNOLOGIA PRODUKCJA & KAISER FLUGZEUGBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12790.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12791.FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH "FAKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12792.Jędras Magdalena
Poz. 12793.Kołecka Krystyna
Poz. 12794.PALERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12795.Palmer JoIanta
Poz. 12796.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HETMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12797.Sarbinowska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Epak Joanna Sarbinowska
Poz. 12798.Zawilińska Maja

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 12799.Sicińska Bogumiła

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 12800.HARDWOOD SAWMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12801.POLSKIE AUTOBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12802.TRANS LOKOMOTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 12803.Gryz Lidia

9. Inne

Poz. 12804."GRUPA BUDOWLANA AQUA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12805.Budnik Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transbud Łukasz Budnik
Poz. 12806.TECHNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12807."CHABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12808."EKO-TRANS-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12809.BRIDGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12810.BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12811.Burzyńska Danuta i Burzyński Henryk
Poz. 12812.DROBIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12813.Haliński Krzysztof
Poz. 12814.Kister Anna
Poz. 12815.Lewandowski Czesław
Poz. 12816.Mazur Marek
Poz. 12817.Parzyszek Ewa
Poz. 12818.Stawida Marek
Poz. 12819.Stolarczyk Andrzej
Poz. 12820.Szymański Łukasz
Poz. 12821.WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12822.Wałdoch Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JWM
Poz. 12823.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12824.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12825.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12826.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12827.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12828.Wojas-Leśniak Marlena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marlena Wojas-Leśniak w upadłości
Poz. 12829.Wojciechowski Józef
Poz. 12830.Woźniak Małgorzata
Poz. 12831.Zadwórny Michał

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 12832."ALF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w
Poz. 12833."AR`CHEM PETRONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12834."ARNICA" REGENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PAWEŁ GOŁASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12835."AS POJAZD SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12836."CAFFINA - KAWA & HERBATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12837."D.N.D. INWEST GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12838."D2 INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12839."EDUTRANS" JONCZYK I JONCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12840."DZEJZI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12841."EKO-CHEM WRZEŚNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12842."EUROWASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12843."EXTRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12844."FANTAZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12845."GARNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12846."GREY-MEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12847."GRUPA INWESTYCYJNA ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12848."KREODESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12849."M - APARTAMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12850."MAXIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12851."MERITUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12852."MINERAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12853."MOVIE- MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12854."NETWORK COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12855."OLVO" EXPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12856."PARTNER IMPORT - EXPORT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A. JĘDRZEJCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 12857."PRESBET" L.WOJDAK, S.KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12858."RES-BRYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12859."SAJGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12860."SCORPION" LUCJAN RYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12861."SOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12862."SPV FOTOWOLTAIKA 9" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12863."SUDOMIRSKI & KALLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 12864."TAPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12865."TEC-RENT BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12866."VIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12867."WIERTNICZA 126" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12868."WK PETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12869.4 YOUR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12870.ACTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12871.ALBEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12872.ALFA TRANSPORT HANDEL USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12873.ANJANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12874.APIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12875.ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12876.AUSARDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12877.AUTO 888 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12878.AUTOMATYKA I HYDRAULIKA PRZECIWPOŻAROWA "AHP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12879.BALTIC BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12880.BIO-GROW SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12881.BARYAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12882.BIURO RACHUNKOWE TAJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12883.BOLDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12884.BIOSKARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12885.BIURO RACHUNKOWE FIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12886.CENTRUM MEDYCYNY NIEKONWENCJONALNEJ "DRIMEX - MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12887.CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12888.CONSULTING PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12889.CORADE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12890.DCEO 01-W4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12891.DELOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12892.DESKOW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12893.DTSCHART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12894.EAST CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12895.FILMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12896.FINANCE MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12897.FLITEX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12898.FOODIE4GOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12899.G&M MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12900.GMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12901.HERBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12902.HUNMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12903.J.G. TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12904.K.M.G.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12905.KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12906.KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Poz. 12907.KM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12908.KONBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12909.KT ENERGOFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12910.KRASKÓW MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12911.LANDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12912.LINKTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12913.MATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12914.MCS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12915.MED-CAR PRYWATNE POGOTOWIE RATUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12916.MEDIC-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12917.MIABELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12918.MIREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12919.MITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12920.MULTI PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12921.MW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12922.NAKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12923.NEOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12924.NHI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12925.NITERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12926.NOVIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12927.NOVOCON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12928.POL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12929.POLSKIE IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12930.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12931.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH "KRANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12932.RABPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12933.ROMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12934.SAIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12935.SNOWLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12936.SPECTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12937.SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W LIKWIDACJI
Poz. 12938.TELEPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12939.STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "SŁONECZNA PRZYSTAŃ"
Poz. 12940.TARINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12941.TGP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12942.TILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12943.TRANS KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12944.TS IT-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12945.UK RUS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12946.VIP-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12947.XANTANIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 12948.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
Poz. 12949.Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa
Poz. 12950.Wnioskodawca Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew
Poz. 12951.Wnioskodawca Diners Club Polska Spółka z o.o. w Warszawie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 12952.Wnioskodawca Wielosik Władysław i Wielosik Zbigniew z udziałem Wielosika Michała i Wielosik Stanisławy
Poz. 12953.Wnioskodawca Saja Zdzisława
Poz. 12954.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Tomaszowski

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 12955."INTERBUD - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12956.INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12957.INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12958.Lach Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BOHOBOCO Michał Lach
Poz. 12959.Kaczmarek Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JMK Firma Handlowa
Poz. 12960.SPEEDBERGX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12961.Sudnik Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sudnik Group Zbigniew Sudnik
Poz. 12962.TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12963."MOTOR NAUTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12964.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SZCZECINKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12965.Kościuk Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Kościuk Z.U.H.P. "KAMBUDEX"

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 104170.GRUPA BUENA M.PIENIĄŻEK, A. KOS, P.KOS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104171."HANKA" A. J. MARKOWSCY, K. SCHÜBBE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104172.MULTI FINANCE PROPERTIES & CONSULTING TOMASZ GRZESIK, ADAM JANIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104173.SERWIS PYZIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104174.SOLEVOLT KOPACZ&GIERZ SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 104175.WGO LEGAL WISZNIEWSKI GAJLEWICZ ORYL RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 104176.AKU-PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104177.ALEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104178.BIRDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104179.BUKSAN-ŁYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104180.CEGLANA VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104181.CHLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104182.COMBITT LCCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104183.COMMHAVEN CHV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMNDYTOWA
Poz. 104184.CONSTRUCTA PLUS WINIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104185.DOBREGO PASTERZA 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLA PRZY PARKU SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104186.GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104187.IKDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104188.INVESTOR PROPERTY DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104189.JESKE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104190.JTP TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104191.KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104192.LH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104193.LITE CS BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104194.MJO PROFIBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104195.PIERWSZA FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104196.POLTRANS SOCHACZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104197.PROFINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104198.PROFIT BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104199.RENOVATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104200.SYMPOZJUM A.CHECHLIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104201.TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104202.TRIM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104203.TWOJE AUTO MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104204.ULTRA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104205.VENKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104206.WAKE FOCUS CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 104207.XEVIN VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 104208.ABM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104209.ACOR-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104210.ACTIVE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104211.AD JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104212.AGRO INCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104213.AKKKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104214."AMA PRACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104215.AMIR COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104216.APARTHOUSE KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104217.APEX TAIWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104218.APW - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104219.AQX CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104220.ARMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104221.ARTHOUSE 57 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104222.B&L PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104223.BASENY REKREACYJNO-REHABILITACYJNE TRAMPOOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104224.BE MOYE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104225.BETACOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104226.BETTER ENERGY SADLOGOSZ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104227.BEYLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104228.BPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104229.BROWAR MISTRZOWIE SMAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104230.BSBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104231.C.EN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104232.COMPAGNIA DI PESCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104233.CONSULTING-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104234.COSTA R.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104235.CRISTALLUM 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104236.D&S PROCESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104237.DEKORSTYL GRZEGORZ POŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104238.DMP - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104239.DONINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104240.DOWBUD-C II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104241.DRAMATERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104242.E&P PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104243.ECO17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104244.ECOCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104245.EKMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104246.ELEMENTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104247.ELISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104248.EMI UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104249.EMPORA KONSERWACJA ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104250.ENERBALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104251.EURO SLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104252.EURO TRANS EDITION WORK 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104253.EUROPA&BUD+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104254.EUROSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104255.EW EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104256.EWEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104257.EXTRAFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104258.EYEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104259.FIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104260.FIXMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104261.FLOWERDISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104262.FLOWROLLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104263.FRESH & FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104264.FRESHSIGNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104265.GALERIA R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104266.GLIF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104267.GLOBALBUD VPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104268.GODZIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104269.GÓRNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104270.GP TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104271.GQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104272.GRA-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104273.GREGORI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104274.GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104275.GRUPA PIWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104276.GRUPA STALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104277.HAISEN-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104278.HARKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104279.HENADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104280.HERMES POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104281.HOUSEBOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104282.HOYDYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104283.ILOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104284.INDUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104285.IPO AGOSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104286.JAMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104287.JCLB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104288.JD CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104289.JOB UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104290.KA.S.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104291.KAART DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104292.KANCELARIA SMAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104293."KAŚMIN" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104294.KO-VER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104295.KORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104296.KOŚCIUSZKI 60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104297.KS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104298.L.G CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104299.LAMEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104300.LEONARDO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104301.LTA-BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104302.LUBIN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104303.LUCAN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104304.LULU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104305.MALEKAN TRADE CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104306.MEDIA LEARNING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104307.MILENA & MILENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104308.MINDLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104309.MINK ASECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104310.MIRAE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104311.MIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104312.MISBHV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104313.MJ ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104314.MK BUSINESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104315.MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104316.MMCONTROLPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104317.MODICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104318.MR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104319.MSF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104320.MYBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104321.MZ-TAXES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104322.NALTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104323.NATURAL WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104324.NEWIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104325.NF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104326.NIERUCHOMOŚCI ŁÓDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104327.NIG FORTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104328.NOWE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104329.NX AFFILIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104330.OCHRONA-GOT GRUPA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104331.OGÓLNOPOLSKA GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104332.ONE APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104333.OZEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104334.P.P.H.U. WALUSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104335.PAGA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104336.PERFECTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104337.PLAN C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104338.PLAYGROUND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104339.POLISH MOUNTAIN RESORTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104340.PP JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104341.PRIMROSE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104342.PRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104343.PROGRESS OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104344.PROJEKT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104345.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-BUDOWLANYCH "MAXI-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104346.PTE REVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104347.PV JAGODNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104348.QR LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104349.RAMCORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104350.RARE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104351.RED WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104352.RENT PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104353.RES 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104354.REZNIK & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104355.ROCKSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104356.ROTISERIA - SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104357.RUSKO - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RAKSZAWIE
Poz. 104358.SEMTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104359.SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104360.SHINHAN ELEVATOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104361.SIDERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104362.SILESIA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104363.SIMUL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104364.SISTERS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104365.SMART COLOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104366.SMART FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104367.SMGL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104368.SMGL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104369.SMGL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104370.SMGL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104371.SN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104372.SOLAR 2022 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104373.SOLIDASAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104374.SOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104375.STANLEY 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104376.SUSAN- PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104377.TEFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104378.TKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104379.TOMASZEWSKI ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104380.TULSK TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104381.TWOJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104382.TYLICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104383.TYMCHUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104384.UNNAMOS GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104385.USŁUGI SZKOLENIOWE SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104386.VAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104387.VASYLENKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104388.VIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104389.VIDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104390.W3INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104391.WEOWN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104392.WP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104393.Z FIGURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104394.ZETOPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104395.ZŁOTE APARTAMENTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104396.ZORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 104397.GRUPA SATERNUS SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 104398.STOWARZYSZENIE BIAŁOSTOCKA AKADEMIA MUSICALOWA
Poz. 104399.STOWARZYSZENIE ESN UJ KRAKÓW

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 104400.4HANDS SIEDLARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104401.AMAGER SPÓŁKA JAWNA MYSZCZYŃSKI, BAZYLUK
Poz. 104402.AMAZING M. ANDRUCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104403.AMILT GRUDNIEWSKI TOMASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104404.AMILT GRUDNIEWSKI TOMASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104405."ANMART" SPÓŁKA JAWNA ŚLUSAREK I SPÓŁKA
Poz. 104406.ANTEBI TOMASZ I ALEKSANDER CIECHANOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104407.ANTEBI TOMASZ I ALEKSANDER CIECHANOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104408.ANTEBI TOMASZ I ALEKSANDER CIECHANOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104409.ANTEBI TOMASZ I ALEKSANDER CIECHANOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104410.APTEKA "POD ARKADAMI" MGR FARM. ANNA SZAREK, MARCIN SZAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104411.APTEKA "POD ARKADAMI" MGR FARM. ANNA SZAREK, MARCIN SZAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104412.APTEKA SŁONECZNA WĘGIEL WARSZAWA GRÓJECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104413.APTEKA SŁONECZNA WĘGIEL WARSZAWA GRÓJECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104414.APTEKA SŁONECZNA WĘGIEL WARSZAWA GRÓJECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104415.APTEKA SŁONECZNA WĘGIEL WARSZAWA GRÓJECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104416.APTEKA SŁONECZNA WĘGIEL WARSZAWA GRÓJECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104417.APTEKA TĘCZOWA A.BENEDA I M.JAŻDŻEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104418.APTEKA TĘCZOWA A.BENEDA I M.JAŻDŻEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104419.ARTFLAT I. PAWŁOWSKI A. WĘGRZYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104420.ASEKURACJA ANDRZEJ UCHYŁA-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104421.ASEKURACJA ANDRZEJ UCHYŁA-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104422.ATRIUM GRUPA DORADCZA A. ŻANDARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104423."AURIGA - GARCAREK, KORNYLUK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104424."AURIGA - GARCAREK, KORNYLUK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104425."AURIGA - GARCAREK, KORNYLUK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104426."AURIGA - GARCAREK, KORNYLUK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104427.B.SZUBIELSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104428.BIURO PODATKOWE SPÓŁKA JAWNA JADWIGA ZAŁUSIŃSKA, BOGDAN POLAK
Poz. 104429.BIURO RACHUNKOWE "OSKAR" SZCZEPAŃSKI MAREK, SZNAJDER-SZCZEPAŃSKA BARBARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104430.BIUROWE EPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104431.BLECHER I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104432.BUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104433.CONTIGO MEDIA ROBERT DYMKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104434.CUKIERNIA BROSZKIEWICZ, WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104435.DEDISOFT B. MICHALSKI N. GOIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104436.DEDISOFT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104437."DEO" DEONIZIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104438.DUDEK TURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104439.EKO-DOM-POL A. CZAPLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104440.ELEKTRO-INSTAL RZEPECKI STEPCZUK, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104441.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104442.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104443.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104444.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104445.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104446.EURO-KRUSZ FILOCHY DANIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104447.EUROPA ORÇUN KAYA & ISMAIL AKAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104448."EUROTERM" HAIK, MACKIEWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104449."EXPERT PASZKOWSKI, ZASADA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104450.FABRYKA MEBLI MARUT, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104451.FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104452.FRODO W. LIEBNER, S. PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104453."GAMA MARIA ISKRA" AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104454."GDM PARTNER W BIURZE" DULĘBA-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104455.GEOALPIN SPÓŁKA JAWNA J. MORDOŃ, L. SALONI
Poz. 104456.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104457.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104458.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104459.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104460.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104461.GO GREEN CIEŚLAK & KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104462."GONCIARZ, JANKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104463.GOSPODARSTWO ROLNE RADZEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104464."GRIP" SYLWIA ZYGADŁO I ANDRZEJ ZYGADŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104465."GRIP" SYLWIA ZYGADŁO I ANDRZEJ ZYGADŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104466."GRONOWA" B. SZANIAWSKA-STEĆ, M.STEĆ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104467."HEGA" EWA, PAWEŁ ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104468.HORTI SUPPLY GROUP KOPPERT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104469."HRYNIEWICZ KUCIŃSKI KAMIŃSKI KULMACZEWSKI KLEWICKI PAULO - WARMIŃSKIE CENTRUM ORTOPEDYCZNE" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104470."INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104471.JU-KO-POL JÓŹWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104472."JURIST-CONSULT" KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JERZY SZCZODROWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104473.KDO JASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104474.LAMAR M.M. KUŹMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104475.LAMAR M.M. KUŹMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104476.LR PRINT SOLUTIONS WARMUZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104477.MAX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE P. MARTYNELIS-SZMITKA I T. SZYNKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104478.NARZĘDZIOWNIA-PRZYLEP WASILEWSKI, WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104479.NELPORT GRÓBARCZYK, KANIEWSKA, MIECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104480.O.F.C. POLSKA E.GARDAS, A.ZDUNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104481.OCULIS BARTELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104482.OCULIS BARTELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104483.OLAF - OLSZEWSKI, AFTOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104484.PASMATEX SPÓŁKA JAWNA BĄK
Poz. 104485.PHU ESTETYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104486."PIEKARNIA MIROSŁAW, J., I. KOZIELSCY - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 104487.POMORSKIE ZAKŁADY PROTETYKI I ORTOTYKI NARZĄDU RUCHU - ORTOMAX EWA NIKSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104488.POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE EWM HABAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104489.PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA FERDZYNOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104490.PRESS FOCUS NORBERT BARCZYK ŁUKASZ LASKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Poz. 104491."PRIMA-TRANS" SŁAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104492.PROFI PROJEKT MAJEWSKI, TOKARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104493.PROFI PROJEKT MAJEWSKI, TOKARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104494.PROFIL KRYSTYNA I PAWEŁ KOSOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104495.PROGRAF TOMASZ KĘDZIERSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104496.PRZEDSIĘBIORSTWO "DOMBUD" FEJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104497.PRZEDSIĘBIORSTWO "DOMBUD" FEJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104498."PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE" ROMIR "SPÓŁKA JAWNA ROMAN TYLNY, MIROSŁAW SŁONIOWSKI"
Poz. 104499."PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE" ROMIR "SPÓŁKA JAWNA ROMAN TYLNY, MIROSŁAW SŁONIOWSKI"
Poz. 104500.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SAWCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104501.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE UNIDOM EXPORT - IMPORT H.J. DOMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104502.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CARO" ANDRZEJ WYSOCKI - ZBIGNIEW WYSOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104503.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104504.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104505.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104506.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104507.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104508.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104509.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104510.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104511.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104512.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104513.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104514.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104515.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104516.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104517.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104518.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104519.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104520.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104521.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104522.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104523.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104524.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104525.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104526.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" JERZY LUTOMIRSKI, GRZEGORZ GRUSZKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 104527.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO REMONTOWE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I ENERGETYCZNEGO MONTOREM GASTOŁ I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104528.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE"INWESTOR"C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104529.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INWESTOR" C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104530.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INWESTOR" C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104531.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INWESTOR" C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104532.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INWESTOR" C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104533.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INWESTOR" C.POWICHROWSKI, R.PRZYBYLSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104534.PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE SALUS JADWIGA KAŁASZ, ELŻBIETA KOBA, KATARZYNA KSIENIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104535.PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL" JANUSZ I GRAŻYNA GĄSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104536.PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL" JANUSZ I GRAŻYNA GĄSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104537.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FENETRA" BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104538.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAJA" -K.CHŁODNICKI I J. ORENCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104539.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KASZTELANKA" SPÓŁKA JAWNA-JOLANTA, WOJCIECH I PRZEMYSŁAW MIELCZAREK
Poz. 104540.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAGO" PAWLACZYK,TROCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104541.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104542.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104543.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104544.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104545.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104546.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104547.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104548.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNYCH "SAN-BUD" SPÓŁKA JAWNA DANIEL ZYGA, MARIAN GRABOWSKI
Poz. 104549.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE "FROMAKO" PAWEŁ NOWACKI CEZARY DZIÓBEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104550.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE "FROMAKO" PAWEŁ NOWACKI CEZARY DZIÓBEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104551.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "DARAL" A.ĆWIKOWSKA, D.ĆWIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104552.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104553.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104554.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104555.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104556.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104557.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104558.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104559.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104560.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104561.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WILKAS" WILK JÓZEF, WILK GENOWEFA, WILK GRAŻYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104562.PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ LIWOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104563.PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ LIWOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104564."PRZYJAZNE DOMY - JANKOWIAK I KRZYŻAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104565."PRZYJAZNE DOMY - JANKOWIAK I KRZYŻAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104566."PRZYJAZNE DOMY - JANKOWIAK I KRZYŻAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104567."PRZYJAZNE DOMY - JANKOWIAK I KRZYŻAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104568.PUB "MASKA-LABORATORIUM" SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ ŁOTOCKI I JACEK SZOSTAK
Poz. 104569."RAFIZ" STRYGNER I DYCZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104570.ROBIMAX M.BIELA, R.BIELA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104571.ROBIMAX M.BIELA, R.BIELA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104572.ROSO S. SOLSKI & B. ROSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104573.ROSO S. SOLSKI & B. ROSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104574.ROSO S. SOLSKI & B. ROSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104575."SAMBUD" W.BRZUŚ, M.DARCZUK I S. ZGNILEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104576."SEGON RUTKOWSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104577.SERWIS OGUMIENIA - E. I J. GOCZOŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104578.SERWIS OPON WULKAN GRZEGORZ JABŁONOWSKI KRZYSZTOF JABŁONOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104579."SEZAM" SPÓŁKA JAWNA J. WŁODKOWSKI, B. WŁODKOWSKA
Poz. 104580.SKARŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104581.SKZ AK-KOLMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104582.SKZ AK-KOLMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104583.SOLUS - SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SOŁTYK, JAKUB SOŁTYK
Poz. 104584.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104585.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104586.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104587.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104588.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104589.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104590.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104591.SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104592.SQUARETEC BALICKI KOZŁOWSKI WEISSENBERG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104593.STOLARSTWO-TAPICERSTWO "MAJS" MAJEREK PIOTR, SMYK HENRYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104594.STRATOS NIERUCHOMOŚCI KWIATKOWSKI, PAWLICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104595.SYNTEX WOJEWODA, ŻYCHOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104596.SZEFA SŁUPSKA-KARTACZOWSKA I SYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104597.TECHMAK KOSZELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104598.TECHMAK KOSZELAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104599."TRANS-BUS-BUKOWINA" MIGIEL, KORKOSZ, ZARĘBCZAN, MAJERCZYK, CHOWANIEC, PAŃSZCZYK, ŁAPKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104600."TRANS-BUS-BUKOWINA" MIGIEL, KORKOSZ, ZARĘBCZAN, MAJERCZYK, CHOWANIEC, PAŃSZCZYK, ŁAPKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104601."TRANS-BUS-BUKOWINA" MIGIEL, KORKOSZ, ZARĘBCZAN, MAJERCZYK, CHOWANIEC, PAŃSZCZYK, ŁAPKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104602."TRANS-BUS-BUKOWINA" MIGIEL, KORKOSZ, ZARĘBCZAN, MAJERCZYK, CHOWANIEC, PAŃSZCZYK, ŁAPKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104603.UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104604.UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104605.UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104606.VEG - POL SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁAW PRZYBIŃSKI
Poz. 104607.VEG - POL SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁAW PRZYBIŃSKI
Poz. 104608.WAKO TOOLS WASZCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104609.ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "LAN-KARS" A.J. KARELUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 104610.ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "WISŁA" SPÓŁKA JAWNA RASZKA IWONA PILCH JAN
Poz. 104611.ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "WISŁA" SPÓŁKA JAWNA RASZKA IWONA PILCH JAN
Poz. 104612."ZPUH FREZ" KOŃCZAL, KASPROWIAK, ŚWIDERSKA SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 104613.ESKULAP J. LEWICKA, D. SIEMBAB, J. ARMATYS-PYZIK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 104614.FIRMA PRAWNICZA OCHALIK & MICHALCZYK ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104615."HIPOTECZNA" BIEŃ-KUŚMIERCZYK, CHAGOWSKA, SZAFRANIEC I MISZTAL-POLESZCZUK - LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104616."HIPOTECZNA" BIEŃ-KUŚMIERCZYK, CHAGOWSKA, SZAFRANIEC I MISZTAL-POLESZCZUK - LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104617.KANCELARIA ADWOKACKA NAWOROL I DĘBSKI. SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104618."KANCELARIA ADWOKACKA TEKIELI-MIROWICZ-BLANK" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104619."KANCELARIA ADWOKACKA TEKIELI-MIROWICZ-BLANK" SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104620.KANCELARIA HERMELIN, MAGDZIARZ, MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 104621.LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA "CHIRURGIA" MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK
Poz. 104622.LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA "CHIRURGIA" MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK
Poz. 104623.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NEURO-MED-LEKARZE NEUROLODZY, SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104624.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NEURO-MED-LEKARZE NEUROLODZY, SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104625.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104626.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104627.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104628.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104629.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104630.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104631.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 104632.PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA "NEW SPINE" MICHAŁ TYMOWSKI, MARIUSZ MALISZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 104633.ALBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104634.AMSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104635.ARKAS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104636.ARMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104637.ATRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 104638.AUTO-HANDEL-KOMIS "ALEX" ANDRZEJ KRAKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104639.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104640.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104641.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYDGOSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104642.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYDGOSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104643.BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYDGOSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104644."BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER URSZULA BRZECZKOWSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 104645."BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER URSZULA BRZECZKOWSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 104646.BIURO RACHUNKOWE RACH-MISTRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104647.BIURO RACHUNKOWE RACH-MISTRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104648.BPX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104649.BUSINESS CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104650.BUSINESS CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104651."CARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104652.CARRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104653.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104654.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104655.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104656.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104657.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104658.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104659.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104660.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104661.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104662.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104663.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104664.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104665.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104666.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104667.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104668.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104669.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104670.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104671.CIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104672.CONSTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104673.DELEGOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104674.DELOITTE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104675.DIGITRONIC AUTOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104676.DITTMAJER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104677.DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104678.DUDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104679.DW-MAR GRZEGORZ CABANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104680.E-KIEROWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104681.EKO-FARMENERGIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104682.ELDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104683."EMPERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104684.ENEBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104685.ENERGY CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104686.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104687.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104688.FENIX ACCOMMODATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104689.FLADER ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104690.FUSION AERONAUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104691.GBC B POLCOM INVESTMENT XXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104692.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOODMAN ALPHA LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104693.GOLDENMARK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KATOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104694.GRUPA FILIPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104695.GUDEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104696.HREI CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WALLS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104697.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104698.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104699.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104700.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104701.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104702.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104703.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104704.HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104705.IN-ROOM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104706.INFORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104707.INFORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104708.INSTYTUT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104709.JASE FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104710.JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104711.K.NOWAK MANAGEMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104712.K.NOWAK MANAGEMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104713."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104714."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104715."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104716."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104717."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104718."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104719."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104720."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104721."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104722."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104723."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104724."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104725."KANCELARIA MEIER,OSTROWSKI,GERASCH" -SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104726.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104727.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104728.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104729.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104730.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104731.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104732.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104733.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104734.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104735.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104736.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104737.KANCELARIA PRAWNA LARGO ŚLIWIŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104738.KANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104739.LEMON CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104740."MANHATTAN - REKORD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 104741.MARTINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104742.MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104743.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104744.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104745.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104746.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104747."MKJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104748.MMRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104749.MONDAY PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104750.MYSAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104751.MYSAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104752.MYSAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104753.NOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104754.NOVISA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104755.OPIEKA HELDEN24 LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104756.OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104757.OSTOJA MICHAŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA I, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104758.OSTRÓDZKA PARK TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104759.OUTWORKING APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104760.POLIMIX GRANULATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104761.PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104762.PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104763.PWC ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104764.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104765.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104766.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104767.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104768.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104769.RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104770.RECONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104771.RODANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104772.ROLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104773.ROLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104774.RÖDL KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104775.RS LIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104776.SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11 SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 104777.SEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104778.SEPTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104779.STACHURA, SKRZYPINSKI & WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104780.TEL-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104781.TEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104782.TEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104783.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104784.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104785.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104786.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104787.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104788.TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104789.TROFANA BOGDAN SADKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104790.USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104791.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104792.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104793.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104794.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104795.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104796.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104797.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104798.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104799.VALNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104800.VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104801.VEGLITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104802.WINDPOL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104803.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104804.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 104805.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 104806.CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 104807.CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 104808.CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 104809.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104810.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104811.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104812.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104813.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104814.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104815.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104816.HOME CONSTRUCTION & DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104817.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104818.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTWO-AKCYJNA
Poz. 104819.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRZY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104820.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ V SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104821.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ X SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104822.POLIMEX - DEVELOPMENT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY TATARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 104823.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104824.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104825.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104826."VILLA NATURA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 104827.WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04 OSIEDLE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 104828.1 NIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104829.1 NIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104830.1 NIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104831.1. DIP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104832.2PIĘTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104833.3SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104834.4EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104835.4HIFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104836.7202 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104837.7R PARK RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104838.A S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104839.A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104840.A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104841.A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104842.A&B TONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104843.A&S ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104844.A&S ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104845.A&S ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104846.A&S CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104847.AB-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104848.ABCD MANAGEMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104849.ABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104850.ACCOLA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104851.ACO ELEMENTY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104852.ADEPT 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104853.ADLEMA - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104854.ADMINISTRATION PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104855."ADRIANA - AVIATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104856.ADV AUDIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104857.ADV AUDIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104858.ADVANCE MEDIA CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104859.AEROTUNEL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104860.AFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104861.AGENCJA OCHRONY GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104862.AGENCJA REKLAMOWA PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104863."AGIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104864.AGJUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104865.AGJUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104866.AGRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104867.AGRO PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104868.AGRO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104869.AGRO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104870.AGRO-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104871.AGRO-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104872.AGROFUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104873.AHENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104874.AIR LIQUIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104875."AKADEMIA INITIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104876."AKADEMIA INITIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104877.ALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104878.ALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104879.ALEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104880.ALFA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104881.ALFA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104882.ALFA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104883."ALFA PVC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104884.ALFAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104885.ALG TASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104886.ALG TASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104887.ALIEN EXPRESS IMMIGRATION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104888.ALS - LIKWIDACJA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104889.ALS - LIKWIDACJA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104890.ALS - LIKWIDACJA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104891.ALSI COMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104892.ALSI COMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104893."ALUMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104894.ALUMINIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104895.ALUMINIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104896.ALVERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104897.ALVERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104898.ALVERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104899.ALVORATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104900.ALVORATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104901.AMC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104902.AMIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104903.AMW HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104904.ANIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104905.ANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104906.ANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104907."ANNA - P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104908.ANNLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104909.ANNLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104910.ANNLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104911.ANS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104912.ANS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104913.ANSELL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104914.ANSELL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104915.ANSELL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104916.ANTIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104917.AP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104918.AP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104919.AP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104920.APARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104921."APEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104922.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104923.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104924.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104925.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104926.APLI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104927.APPCO DIRECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104928.APROSWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104929.AQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104930.AQUILLA CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104931.ARCHICYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104932."AREALAMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104933.ARES TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104934.ARGAMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104935."ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104936."ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104937."ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104938.ARKAS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104939.ARMIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104940.ARPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104941.ARPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104942.ARPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104943.ARRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104944.ARRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104945.ARRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104946.ART. BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104947.ART. FIRE NOWICKI KOMINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104948.ARTAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104949.ARTEMIS ENVIROTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104950.ARTUR COMPANY, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104951."ARTUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104952.ASCENSIA DIABETES CARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104953.ASMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104954.ASTERIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104955.ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104956.ASTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104957."ATICHP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104958.AUTO PLAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 104959.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104960.AVB SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104961.AW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104962.AWP-GROUP POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104963."AXELERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104964.AZCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104965."B + A INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104966.BADRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104967.BALAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104968.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104969.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104970.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104971.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104972.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104973.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104974.BALTIC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104975.BANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104976.BANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104977.BANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104978.BASILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104979.BASTET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104980.BAUMAX SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104981.BEAUTY EDU CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104982.BEFARD ROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104983."BEL-MAGURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104984."BEL-MAGURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104985.BELLONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104986.BELLS&CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104987."BELPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104988.BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104989.BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104990.BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104991.BENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104992.BENEFIT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104993.BENIX CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104994.BEZGLUTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104995.BFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104996.BIENIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104997.BIJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104998.BIJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 104999."BILLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105000.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105001.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105002.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105003.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105004.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105005.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105006.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105007.BIO CONCRETE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105008.BIO FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105009.BIO FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105010.BIO FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105011.BIURO RACHUNKOWE "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105012.BIURO RACHUNKOWE "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105013.BIURO RACHUNKOWE "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105014.BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105015.BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105016.BIURO RACHUNKOWE KONSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105017.BIURO RACHUNKOWE KONSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105018.BIURO RACHUNKOWE KONSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105019.BIURO RACHUNKOWE LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105020.BIURO RACHUNKOWE LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105021.BIURO RACHUNKOWE LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105022.BIURO RACHUNKOWE MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105023.BIURO RACHUNKOWE MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105024.BIURO RACHUNKOWE MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105025.BIURO RACHUNKOWE PRO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105026.BIURO RACHUNKOWE PRO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105027.BIURO RACHUNKOWE PRO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105028."BIURO RACHUNKOWE RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105029."BIURO RACHUNKOWE RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105030."BIURO RACHUNKOWE RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105031.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "TESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105032.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "TESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105033.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "TESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105034."BLACKROCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105035."BLACKROCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105036."BLACKROCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105037.BLU ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105038.BLU CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105039.BLUE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105040.BLUE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105041.BLUE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105042.BLUSZCZAŃSKA APM DEVELOPMENT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105043.BNWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105044.BODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105045."BOKARO SZELIGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105046."BOKARO SZELIGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105047."BOKARO SZELIGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105048.BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105049.BOUWMAN GASTRO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105050.BPP PROFESSIONAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105051.BPX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105052.BR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105053.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105054.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105055.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105056.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105057.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105058.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105059.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105060.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105061.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105062.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105063.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105064.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105065.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105066.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105067.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105068.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105069.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105070.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105071.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105072.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105073.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105074.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105075.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105076.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105077.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105078.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105079.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105080.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105081.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105082.BRAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105083.BRAND WYPOŻYCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105084.BRANTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105085.BREVOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105086."BRITT MARKETING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105087.BRUKLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105088.BUDIA - STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105089."BUDIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105090."BUDO-SERW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105091."BUDWUG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105092.BUKSAN-ŁYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105093.BWW KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105094.BWWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105095."C & R AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 105096.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105097.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105098.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105099.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105100.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105101.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105102.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105103.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105104.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105105.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105106.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105107.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105108.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105109.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105110.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105111.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105112.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105113.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105114.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105115.CAFFEMANIA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105116.CANADIAN SOLAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105117.CANDAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105118.CANTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105119.CAR TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105120.CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105121.CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105122.CARMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105123.CARNAGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105124.CARQ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105125.CASPIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105126.CDST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105127."CELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105128."CELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105129."CELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105130.CELLOFOAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105131.CELMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105132."CENTER STONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105133."CENTER STONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105134.CENTORUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105135.CENTORUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105136.CENTROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105137.CENTRUM 24 OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105138.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105139.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105140.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105141.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105142.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105143.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105144.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105145.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105146.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105147.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105148.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105149.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105150.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105151.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105152.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105153.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105154.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105155.CENTRUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105156."CENTRUM HANDLOWO-DYSTRYBUCYJNE RT PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 105157.CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105158.CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105159.CENTRUM WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105160.CERTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105161.CERTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105162.CERTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105163.CHILTERN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105164.CIEPŁOWNIA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZYDŁOWCU
Poz. 105165.CITO PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105166.CITYSPORT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105167.CLASS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105168.CLOSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105169."CM3 - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105170.COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105171.COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105172.COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105173.COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105174.COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105175.COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105176.COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105177.COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105178.COLAS RAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105179.COLOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105180.COLUMBUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105181.COMBAT48 SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105182.COMPAACAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105183.COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105184.COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105185.CONCRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105186.CONTIGO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105187.CORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105188."CPS - IEP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105189."CPS - IEP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105190.CSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105191.CSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105192.CUKIERNIA SZYLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105193.CUKIERNIA SZYLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105194.CUKIERNIA SZYLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105195.CZARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105196.CZEREMCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105197.CZWARTE PIĘTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105198.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105199.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105200.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105201.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105202.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105203.DANEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105204.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105205.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105206.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105207.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105208.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105209.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105210.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105211.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105212.DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105213.DANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105214.DARKONIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105215."DBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105216."DBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105217."DBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105218.DEFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105219.DEFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105220.DEFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105221.DELIKATESY ALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105222.DEWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105223."DHL GLOBAL FORWARDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105224.DIGEL PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105225.DIGIFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105226.DK STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105227.DK STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105228."DKV - SERVICE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105229.DOLFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105230.DOLNOŚLĄSKA GRUPA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105231."DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105232."DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105233.DOMDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105234.DOPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105235.DORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105236.DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105237.DRAKKAR KAYAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105238.DREAMJAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105239."DRINK-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105240.DROGOP-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105241.DUSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105242."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105243."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105244."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105245."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105246."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105247."DUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105248.E 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105249.E 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105250.E-BIZNES MENEDŻER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105251.E-DYM.PL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105252.ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105253.ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105254.ECCO HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105255.ECO LIVES TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105256.ECO LIVES TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105257.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105258.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105259.ECO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105260.ECOPROJEKTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105261."ECOTEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105262.EDWORKINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105263.EGIDA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105264.EGIDA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105265.EKO PARK XXVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105266.EKO-FARMENERGIA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105267."EKO-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105268.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105269.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105270.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105271.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105272.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105273.EKOCERMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105274.EKOINNMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105275.EKONARIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105276.EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105277."EL-PORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105278."EL-PORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105279."EL-PORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105280."ELEKTRONICZNYPRZEDSTAWICIEL. PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105281.ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105282.ELKEM SILICONES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105283.ELMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105284.EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105285.EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105286.EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105287."EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105288.ENTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105289.ENTER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105290.ENTERTAIMENT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105291.EP RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105292.EPODI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105293.ERGO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105294."ERICH STALLKAMP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105295."ESPROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105296.EST OKUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105297.ETIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105298.ETTRICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105299.EU PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105300.EUKLIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105301.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105302.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105303.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105304.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105305.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105306.EUREKNEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105307.EURO EKSPERT - DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105308.EURO EKSPERT - DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105309.EUROBIELIZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105310.EUROBYGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105311.EUROBYGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105312.EUROBYGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105313."EUROCORP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105314.EURODRUK-POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105315."EUROGRZYB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105316."EUROGRZYB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105317.EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105318."EUROPOL KONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105319.EUROWAY TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105320.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105321.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105322.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105323.EVERY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105324.EVOSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105325.EXCELLENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105326.EXPERT POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105327.EXPERT POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105328."EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105329.EXPO APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105330.EXPOM KWIDZYN EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105331.EY GLOBAL SERVICES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105332.FADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105333."FARMY WIATROWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105334.FAT RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105335.FAT RG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105336.FCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105337.FEDERACJA PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105338.FEDERACJA PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105339.FEDERACJA PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105340.FERELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105341.FERMY DROBIU BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105342.FERMY DROBIU BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105343.FERMY DROBIU BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105344.FERMY JAROSŁAWSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105345.FIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105346.FILAR PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105347.FINANCE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105348.FIRMA HANDLOWA BROPOL - HTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105349."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105350."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105351."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105352."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105353."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105354."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105355."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105356."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105357."FIRMA STYROPIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105358.FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DIP-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105359.FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DIP-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105360.FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DIP-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105361.FIRMA WIELOBRANŻOWA JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105362.FISH SUSHI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105363.FITLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105364.FIVE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105365.FLORYDA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105366."FLYING TABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105367.FOCHA 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105368.FOLTRAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105369.FOOD OF THE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105370.FORMA OTWARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105371."FORTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105372."FORTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105373."FORTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105374.FOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105375.FRESH FROZEN FOOD PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105376.FRIGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105377."FRITO LAY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105378.FSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105379.FSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105380.FSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105381.FTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105382.FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105383.FUNEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105384.FUNKLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105385.FUTURE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105386.G TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105387.G.A POZNAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105388.G.P.R. "KOMORNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105389.G.P.R. "KOMORNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105390.G.P.R. "KOMORNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105391.GABINETY SPECJALISTYCZNE ALEJA POKOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105392.GALERIA KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105393.GALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105394.GAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105395.GAMES SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105396.GASBERG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105397.GASTRO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105398.GCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105399.GD GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105400.GDAŃSKIE CENTRUM MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105401.GEO DŁUŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105402.GERDA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105403.GESICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105404.GESICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105405.GESICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105406."GF LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105407.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105408.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105409.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105410.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105411.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105412.GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105413.GIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105414.GIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105415.GIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105416.GJS31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105417.GJS31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105418.GJS43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105419.GLOBAL-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105420."GLOSSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105421."GLOSSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105422."GLOSSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105423.GŁÓWNY OŚRODEK CERTYFIKACJI I NADZORU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105424.GO PRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105425.GO4SKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105426.GO4SKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105427.GOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105428.GOLF AMBER BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 105429.GOODMAN LUNA LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105430.GOODMAN LUNA LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105431.GORA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105432.GORLICKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA "GRAFGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE
Poz. 105433.GORLICKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA "GRAFGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE
Poz. 105434.GORLICKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA "GRAFGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE
Poz. 105435.GOTOWE BALKONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105436.GRACE MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105437.GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105438.GREEN PEAKS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105439.GREENTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105440.GROS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105441.GROS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105442.GROSTRA BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105443.GROVETON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105444."GRUNBECK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105445.GRUPA AWOKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105446.GRUPA OSIEM CZWARTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105447.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105448.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105449.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105450.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105451.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105452.GRUPA PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105453.GRUPA PRODUCENCKA "TRITICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105454.GRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105455.GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105456.GWEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105457.GWEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105458.GWEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105459."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105460."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105461."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105462."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105463."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105464."HADMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105465.HAKAMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105466."HANNECARD IMMO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105467.HARTWIG TARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105468.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105469.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105470.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105471.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105472.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105473.HAUXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105474.HAXLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105475.HBF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ
Poz. 105476.HCL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105477.HELIPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105478.HELLOPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105479.HEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105480.HEUTINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105481.HEXAGON M&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105482.HFG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105483.HGIT LODZ DP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105484.HICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105485.HIGHLANDER PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105486.HILL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105487.HILO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105488.HOIST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105489.HOLDING KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105490."HOLZ-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105491."HOLZ-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105492."HOLZ-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105493.HORARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105494.HORARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105495.HORARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105496.HORTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105497.HOSTEL 1812 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105498.HOSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105499.HOSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105500.HOSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105501.HOSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105502.HOSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105503.HOXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105504.HRDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105505.HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "REMONT 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105506.HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "REMONT 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105507.HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "REMONT 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105508.HYPERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105509.ICT FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105510.IJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105511.IJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105512.IJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105513.IJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105514."IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105515."IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105516."IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105517.IMPACT MANAGEMENT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105518.IMPACT MANAGEMENT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105519.IMPORT HOUSE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105520.INDOM MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105521.INDOM MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105522.INDOM MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105523.INFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105524.INFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105525."INFO BUSINESS SERVICES PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105526.INFORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105527.INFORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105528.INFORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105529.ING FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105530.INGENIUM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105531."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105532."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105533."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105534."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105535."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105536."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105537."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105538."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105539."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105540."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105541."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105542."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105543."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105544."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105545."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105546."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105547."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105548."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105549."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105550."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105551."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105552."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105553."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105554."INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105555.INNOLAMPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105556.INNOVATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105557."INSDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105558."INSDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105559."INSDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105560.INSPEKTORZY ODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105561."INSTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105562.INSTYTUT URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105563.INSTYTUT URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105564.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105565.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105566.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105567.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105568.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105569.INTACTO CENTRUM WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105570."INTECH-WIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105571.INTER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105572.INTER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105573.INTER MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105574."INTER PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105575."INTER-EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105576."INTER-EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105577."INTER-EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105578.INTERACTIVE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105579.INTERCONTINENTAL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105580."INTERPARKING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105581.INVENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105582.INVESTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105583.INVESTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105584."INWESTPREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105585.IPCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105586.IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105587.IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105588.IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105589.ISOBAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105590.ISS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105591.ITEK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105592.ITM BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105593.ITM BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105594.ITM BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105595.IZZY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105596.JAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105597.JAMAL - ICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105598.JAMAL - ICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105599.JAMAL - ICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105600.JAMESTOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105601."JASIEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105602."JASIEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105603.JBS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105604.JKK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105605.JL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105606.JL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105607.JL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105608.JONES LANG LASALLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105609.JSC ADVISORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105610.JUPI GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105611.JUVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105612.JZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105613.K-INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105614.K&S CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105615.K&S CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105616.KAMIL KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105617.KAMIL KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105618.KAMIL KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105619."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105620."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105621."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105622."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105623."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105624."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105625."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105626."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105627."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105628."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105629."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105630."KAMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105631.KAMO BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105632.KANCELARIE CUSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105633.KATANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105634.KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105635.KBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105636."KERAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105637.KGSIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105638.KIIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105639.KIMBERLY CLARK EMEA GBS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105640.KING’S STREET RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105641.KIWI PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105642.KKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105643.KMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105644.KMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105645.KO- MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105646.KO- MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105647.KOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105648."KOMERS INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105649.KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105650.KONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105651.KONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105652.KOPALNIA BARANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105653.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105654.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105655.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105656.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105657.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105658.KORMORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105659.KORPORACJA DJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105660.KOSHER JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105661."KOTANYI POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105662."KOTANYI POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105663."KOTANYI POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105664."KOTANYI POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105665.KOWARSKIE KOPALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105666.KOWMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105667.KRAK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105668.KRONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105669.KRUCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105670.KRUSZ-MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105671.KTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105672.KUKBUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105673.KUPAN HIERONIM KUBACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105674.KUPAN HIERONIM KUBACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105675.KUPAN HIERONIM KUBACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105676.KURINYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105677.KURITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105678.KURITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105679.KURITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105680.KURITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105681.LABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105682.LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105683.LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105684.LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105685.LANDAFF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105686.LANYE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105687.LAOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105688.LAOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105689.LARGOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105690.LEGALSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105691.LEILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105692.LEX - NOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105693.LICON LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105694.LIKSZO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105695.LILUSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105696.LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105697.LINE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105698."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105699."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105700."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105701."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105702."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105703."LINGUARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105704.LOGICIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105705.LOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105706.LOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105707.LOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105708.LOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105709.LORSOSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105710.LOTERIA 500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105711.LP BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105712.LP BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105713.LSURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105714.LSURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105715.LSURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105716.LUCENNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105717.LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105718.LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105719.LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105720.LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105721.LUMA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105722.LUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105723."M&H POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105724.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105725.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105726.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105727.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105728.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105729.M&R GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105730.M77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105731.MA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105732.MA-SKI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105733.MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105734.MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105735.MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105736.MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105737."MACE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105738."MACE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105739."MACE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105740.MAGDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105741.MAGNETI MARELLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105742.MAGNO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105743.MAGNO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105744.MAGNO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105745.MAGNO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105746."MAGOMUNDI FILMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105747.MALAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105748.MALINOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 105749.MAR-DOM M.MARCINKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105750.MAR-SUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105751.MARGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105752."MARGO-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105753.MARINA DĄBKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105754.MARKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105755.MARKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105756.MARKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105757.MARKS AND SPENCER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105758.MARKS AND SPENCER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105759.MARKS AND SPENCER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105760.MARKS AND SPENCER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105761."MARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105762."MARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105763."MARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105764.MATERIALS DESIGN, SYSTEMS & DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105765.MAX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105766.MAYBATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105767.MCI VENTURE PROJECTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105768.MEDIA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105769.MEDIAFLEX IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105770."MEDICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105771.MEDYCZNA.TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105772.MEDYCZNA.TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105773.MEDYCZNA.TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105774.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105775.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105776.MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105777.MEOTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105778.MEOTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105779.MERKUR GAMING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105780.METAL-PRODUKT-MRĄGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105781.METAL-PRODUKT-MRĄGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105782.METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105783.METALPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105784.METALPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105785.METALPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105786.METALPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105787.METRO BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105788.MEZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105789.MF & PARTNERS CONSULTING. FIRMA DORADCZA "FLASIŃSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105790.MFC - 7R CITY FLEX WARSAW AIRPORT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105791.MGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105792.MHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105793.MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105794.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105795.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105796.MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105797."MIKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105798."MIKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105799."MIKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105800.MING FENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105801.MINI ADVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105802.MIPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105803.MIR-KAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105804.MIR-KAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105805.MIR-KAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105806.MIR-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105807.MIR-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105808.MIR-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105809.MK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105810.MK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105811.MK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105812.MK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105813.MOGUNTIA - INDASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105814.MONUMENT 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105815.MOS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105816."MOTION BRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105817.MOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105818.MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105819.MP-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105820.MULTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105821.MURET BAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105822."MUSTANG RANCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105823.MUSTOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105824.MUTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105825.MYRTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105826.NADBUD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105827.NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105828.NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105829.NAHAR TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105830.NANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105831.NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105832.NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105833.NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105834.NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105835.NAP INVEST CZTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105836."NASZE SKLEPY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105837.NAT APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105838.NAT APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105839.NAT APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105840.NAT APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105841.NATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105842.NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105843.NAVITEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105844.NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105845.NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105846.NEOBUDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105847.NETHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105848.NETLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105849.NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105850.NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105851.NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105852.NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105853.NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105854.NEXHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105855.NEXION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105856.NEXION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105857.NEXION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105858.NEXT STEP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105859.NICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105860.NKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105861.NOEMASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105862.NORTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105863.NOVUVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105864.NOVVAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105865.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105866.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105867.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105868.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105869.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105870.NOWE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105871.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105872.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105873.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105874.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105875.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105876.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105877.NOWY KOCMYRZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105878.NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105879.NOZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105880."NPFC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105881."NPFC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105882."NPFC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105883.NULL & FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105884.NULL & FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105885.NULL & FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105886.NZOZ DENTAL-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105887.OCHSNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105888.OCHSNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105889.OCHSNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105890.ODLEWNIA "ELZAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105891.OENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105892.OESTROM HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105893.OFF PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105894.OFF PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105895.OFF PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105896.OFFICEBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105897.OFFICEBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105898.OGÓLNOKRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "BBG-RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105899.OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ENERGETYCZNO-GAZOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105900.OGRODNICZA INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105901.OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105902.OLMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105903.OLMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105904.OLMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105905.OMEGA BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105906.OMEGA SW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105907.ONIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105908.OOH MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105909."OP TURBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105910.OPEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105911.OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105912.OPTIMO LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105913.OPTIMUM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105914.ORI POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105915."ORIONPLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105916."ORIONPLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105917."ORZEŁ-KOŚCIELISKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105918.OSCAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105919.OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105920.OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105921.OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105922.OŚRODEK TECHNOLOGII GUMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105923.PALAZZI OSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105924.PALAZZI OSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105925.PALAZZI OSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105926.PANATTONI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105927."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105928."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105929."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105930."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105931."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105932."PANDAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105933."PAPERSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105934.PARADISE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105935.PAŚKO I SZWED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105936.PDC INDUSTRIAL CENTER 68 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105937."PEKAO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105938.PERBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105939.PETFOOD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105940.PETRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105941.PETRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105942.PETRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105943.PFISTERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105944.PFISTERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105945.PFISTERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105946.PFISTERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105947.PGB ENERGETYKA 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105948.PGI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105949.PGI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105950.PGI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105951.PGI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105952.PHARMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105953.PHARMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105954.PHARMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105955.PHUP ADART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105956."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105957."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105958."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105959."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105960."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105961."PIC2GO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105962.PINEBRIDGE INVESTMENTS (CENTRAL EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 105963."PINI BEEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105964.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105965.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105966.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105967.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105968.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105969.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105970.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105971.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105972.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105973.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105974.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105975.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105976.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105977.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105978.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105979.PIO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105980."PITEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105981."PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105982.PLASTOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105983.PLUSSLINEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105984.PMG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105985."POL - SVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105986."POL - SVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105987."POL - SVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105988."POL - SVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105989."POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105990."POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105991."POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105992."POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105993.POLDIM-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 105994.POLHEM PUBLIC RELATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105995."POLIMENI INTERNATIONAL CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105996.POLISH JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105997.POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105998.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 105999.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106000.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106001.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106002.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106003.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106004.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106005.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106006.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106007.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106008.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106009.POLMAR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106010.POLO COLD CHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106011.POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA "KREDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106012.POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106013.POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106014.POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106015.POLSKI PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106016.POLSKIE KRUSZYWA BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106017.POLSKIE KRUSZYWA BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106018.PORT WISKITKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106019.PORTFEELGOOD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106020.PPHU GRAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106021.PRALBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106022."PREMIER PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106023."PREMIER PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106024."PREMIER PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106025.PRESTIGE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106026.PRIVOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106027.PRO - FLOORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106028.PRO EKO AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106029.PRO GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106030.PRO GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106031.PRO GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106032.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106033.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106034.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106035.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106036.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106037.PRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106038.PROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106039.PROFILOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106040.PROFITTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106041.PROJEKCJA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106042.PROJEKT - KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106043.PROJEKT 73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106044.PROJEKT 73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106045.PROKOMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106046.PROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106047.PROMOTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106048.PROPACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106049.PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106050.PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106051."PROREGIO" - KSZTAŁCENIE, DORADZTWO, USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106052.PRORYB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106053.PROSPEKTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106054."PROSUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106055."PROTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106056.PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106057.PRZEDSIĘBIORSTWO "TRANS-MECH" TRANSPORT MECHANIKA I DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106058.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106059.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CIROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106060.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DZIEWIĄTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106061.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106062.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106063.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106064.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106065.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106066.PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCYJNE "PREMIUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106067.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106068.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106069.PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE TYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106070.PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE TYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106071.PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE TYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106072.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106073.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "BODO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106074.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106075.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106076.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106077.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106078.PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE "BRDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106079.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE PRZEMYSŁU "MONTOREM - 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106080.PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE "CIBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106081.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106082.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106083.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106084.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106085.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106086.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106087.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GEOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106088.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KONTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106089.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EWA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106090.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SINGLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106091.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GALICJA ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106092.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BARTPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106093.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZRĄB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106094."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106095."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106096."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106097."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106098."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106099."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106100."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106101."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106102."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106103."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106104."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106105."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE - ROJAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 106106.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106107.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106108.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106109.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106110.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "JAKROL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106111.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "JAKROL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106112.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "JAKROL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106113.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106114.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106115.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106116.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106117.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106118.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106119.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106120.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106121.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106122.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ZIELONKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106123.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106124.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE W DUBIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106125.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106126.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106127.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106128.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ABAKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106129.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106130.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106131.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106132.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106133.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106134.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106135.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106136.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106137.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 106138.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 106139.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 106140."PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 106141.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106142.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106143.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106144.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106145.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106146.PRZESIADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106147.PULS BOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106148.PULS BOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106149.PULS BOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106150.PURE WAVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106151.PV 1 SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106152."PVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106153.QL BRAINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106154."QUALITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106155."QUALITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106156."QUALITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106157.R&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106158.RAMPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106159.RAN-SYNCHRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106160.RANGER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106161.RAVICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106162."RD PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106163.REALKAPITAL SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106164.REALKAPITAL SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106165.RECONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106166.RECONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106167.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106168.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106169.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106170.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106171.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106172.RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106173."REEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106174.REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106175.REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106176.REKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106177.REM SERWIS JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAŚLE
Poz. 106178.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106179.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106180.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106181.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106182.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106183.REMSCHEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106184.RENE FOTO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106185.REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106186.REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106187.REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106188."RERI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106189.RES IMMOBILIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106190."RES REAL ESTATE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106191."RES REAL ESTATE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106192.RESTAURACJA GRZYBOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106193.REUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106194.REVISIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106195.REVITA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106196.RIEKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106197.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106198.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106199.RIKONY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106200."RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA"
Poz. 106201."RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA"
Poz. 106202."RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA"
Poz. 106203."RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA"
Poz. 106204.RIVARA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106205.RIVO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106206.RIVO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106207.RM MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106208.RMB AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106209.RMS GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106210.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106211.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106212.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106213.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106214.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106215.ROL - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106216.ROL-TRÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106217."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106218."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106219."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106220."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106221."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106222."ROL-TUCZ PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106223.ROLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106224.ROLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106225."ROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106226.ROSETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106227.ROTAL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106228.ROZETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106229."ROZRYWKA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106230.RPRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106231.RUSZTOWANIA CHRZANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106232.SAFOU BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106233.SAIL COMPOSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106234.SANITHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106235.SANTANDER FACTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106236."SAVIEAUX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106237.SAW - TRAK PAWEŁ ZDYB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106238.SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106239.SĄDECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106240.SB REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106241.SB REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106242.SB REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106243.SCAVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106244.SCAVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106245.SECURE WRAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106246.SECURITY ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106247.SELIGA MICROSCOPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106248.SELLNORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106249.SEOYON ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106250.SEOYON ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106251.SEOYON ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106252.SEOYON ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106253.SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106254.SEREN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106255.SEREN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106256.SEREN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106257.SERWIS REASEKURACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106258.SERWIS REASEKURACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106259.SERWIS REASEKURACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106260.SERWKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106261.SHUHRAT TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106262.SIEĆPOLSKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106263.SILS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106264.SKALAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106265.SKO - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106266.SKONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106267.SKONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106268.SKONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106269.SKYDAS - PRZEGLĄDY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106270.SKYFLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106271.SKYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106272.SMART INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106273.SMARTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106274.SMB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106275.SNG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106276.SOKOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106277.SOLAR POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106278.SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106279."SOLAR SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106280.SOLIDOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106281.SOLIDOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106282.SOLIDOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106283.SOLIDOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106284.SOLO FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106285.SOLUR ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106286.SOP OŚWIATOWIEC TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106287.SOR FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106288.SPORTSTV INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106289."SPS ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106290.SPV ARDEA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106291."SPV FOTOWOLTAIKA 11" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106292.SRC BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106293.SSP DEALER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106294.STACJA GRAWITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106295.STAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106296.STAFF LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106297.STALGAST LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106298.STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106299."STALKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106300.STALMAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106301.STALMAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106302.STALMAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106303.STAPLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106304."STARGAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106305."STARGAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106306."STARGAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106307."STARGAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106308.STEMPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106309.STIMEX-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106310.STOGIAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106311."STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106312."STOLGRAF PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106313.STRATIFORME POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106314.STUDIO 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106315.STUDIO A6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106316.SUBMARINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106317.SUD ARCHITEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106318."SUNTEX 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 106319."SUNTEX 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 106320."SUNTEX 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 106321."SUNTEX 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 106322."SUNTEX 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 106323.SUPEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106324.SURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106325.SURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106326.SURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106327."SWEDECENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106328.SWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106329.SYNDYKAT INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106330."SYNERGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106331."SYNERGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106332."SYNERGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106333.SYNERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106334.SYSTEM TEKNIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106335.SZCZECIŃSKA GRUPA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA "GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106336.SZCZECIŃSKA GRUPA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA "GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106337.SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "DĄBIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106338.SZEWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106339.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106340.ŚREDZKA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106341."TAM’S PROPERTY INVESTMENT CO." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106342."TAM’S PROPERTY INVESTMENT CO." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106343.TANSANIT OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106344.TATRA TENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106345.TAXI 336 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106346.TAXIZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106347.TAXIZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106348.TAXIZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106349.TAXIZUS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106350.TAXIZUS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106351.TAXIZUS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106352.TCP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106353.TCR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106354.TECHNIKA GRZEWCZA GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106355.TEMPO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106356.TENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106357.TERA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106358.TERMOINWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106359."TERRA FIRMA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106360.TESLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106361.THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106362.THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106363.THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106364.THORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106365.THRONE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106366.TITIAN SOFTWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106367.TIVO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106368.TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106369.TORANTRIEBEMARKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106370.TORANTRIEBEMARKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106371.TORITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106372.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106373.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106374.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106375.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106376.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106377.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106378.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106379.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106380.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106381.TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106382.TRADE-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPADŁOŚCI
Poz. 106383."TRANSFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106384.TRAVEL CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106385."TREHUS DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106386."TREHUS DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106387."TREHUS DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106388.TRINITY BRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106389.TRNDZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106390."TRRESSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106391."TRRESSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106392."TRRESSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106393.TS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106394.TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106395.TUŁACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106396.TUŁACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106397.TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106398.U JĘDRUSIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106399.UNI-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106400.UNIKOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106401.UNIPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106402.UNIPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106403.UNIPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106404.UNITECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106405.UNIVERS RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106406."UNIWERS SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106407."UNIWERS SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106408."UNIWERS SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106409."UNIWERS SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106410.UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106411.UPSIDE PROJEKT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106412.UPSIDE PROJEKT 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106413."USŁUGI FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106414.V.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106415.VACAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106416.VCAS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106417.VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106418.VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106419.VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106420.VERWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106421.VESPER BONUM SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 106422.VESPER BONUM SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 106423.VESPER BONUM SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 106424.VESPER BONUM SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 106425.VICTORIA - TRANSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106426.VIENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106427.VIENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106428.VILSET INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106429.VINA.POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106430."VOESTALPINE ROTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106431.WADOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106432.WALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106433."WARPOL-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106434.WARSZAWSKIE CENTRUM INWESTYCJI W INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106435.WATRA SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106436.WAZMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106437."WEBBIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106438."WEBBIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106439."WEBBIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106440.WEBER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106441.WEH ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106442.WEST END APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106443."WESTERN EQUIPMENT FOR SPORT AND OTHER TECHNOLOGIES - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106444."WESTERN EQUIPMENT FOR SPORT AND OTHER TECHNOLOGIES - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106445."WESTERN EQUIPMENT FOR SPORT AND OTHER TECHNOLOGIES - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106446.WHITEBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106447.WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106448.WIELKOPOLSKA GRUPA BURAKA CUKROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106449.WIELKOPOLSKI OŚRODEK WĘDKARSKI RYBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106450."WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106451."WILCZA GÓRA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106452.WIND FIELD WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106453."WIND PARK ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106454.WINSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106455."WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106456.WIŚNIOWY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106457."WITEK’S NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106458."WITNICA METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106459.WIVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106460.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106461.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106462.WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106463."WODOCIĄGI GMINNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106464.WORLD TRADING LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106465.WS BYTOW BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106466."WYROBY CUKIERNICZE KEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106467."WYROBY CUKIERNICZE KEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106468."WYSBAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106469.XAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106470."YARD RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106471.YELLOW POINT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106472.YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106473.YOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106474.ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYWA KIEŁKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106475.ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106476.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106477.ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106478.ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "ROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106479.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106480."ZAKRZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106481."ZAKRZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106482.ZARZĄDCA ARTUR FADROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106483.ZDROJOWA HOTELS CENTRAL POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106484.ZDROWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106485.ZEAL ICE PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 106486.ZOLTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106487.ZOLTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106488.ZUBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 106489.ALIBERTI LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106490.ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106491.BILLBERRY CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106492.BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106493.CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 106494.CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 106495.CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 106496.CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 106497.CARSMILE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106498.CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106499.COMFORT BUSINESS INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106500.COMFORT BUSINESS INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106501.COMFORT BUSINESS INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106502.DĄB GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106503.DOT2DOT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106504.ECS TOWERCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106505.G-DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106506.HELIX IMMUNO-ONCOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106507.IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106508.IDEA BOX ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106509.KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106510.LPIP SMALL CAP FUND I SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106511.METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106512."MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106513.NEW FINANCE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106514.OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106515.PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106516.PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106517.PHARMAG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106518.Q - INSTALL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106519.SAMERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106520.SAMERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106521.SAMERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106522.SKF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106523."ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 106524.SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106525.TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106526.UBA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106527."UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106528."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106529."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106530."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106531."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106532."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106533."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106534."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106535."WERTH-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 106536.ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 106537.ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 106538.ZPUE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 106539.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOBYLINIE BORZYMACH
Poz. 106540.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Poz. 106541.PIENIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 106542."PRODREM" SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA W RZESZOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 106543.PROFES SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 106544.SPÓŁDZIELNIA "NOWA"
Poz. 106545.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
Poz. 106546.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 17"
Poz. 106547.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 17"
Poz. 106548.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "CEZA"
Poz. 106549.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "CEZA"
Poz. 106550.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
Poz. 106551.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZI"
Poz. 106552.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIARKOWIEC" W TARNOBRZEGU
Poz. 106553.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOMIL" W KRAKOWIE
Poz. 106554.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SUCHANINO"
Poz. 106555.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOJEWODZIANKA"
Poz. 106556.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWIĄZKOWIEC"
Poz. 106557.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH "ŁAWICA-ZACHÓD"
Poz. 106558.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM" W SKIERNIEWICACH
Poz. 106559.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W AUGUSTOWIE
Poz. 106560.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU
Poz. 106561.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU
Poz. 106562.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU
Poz. 106563.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OAZA"
Poz. 106564.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OSTOJA" W SOKÓŁCE
Poz. 106565.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HERBARIUM

n) Stowarzyszenia

Poz. 106566.CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Poz. 106567.KOŁO WARSZAWSKIE PSYCHOANALIZY NEW LACANIAN SCHOOL
Poz. 106568.KOŁO WARSZAWSKIE PSYCHOANALIZY NEW LACANIAN SCHOOL
Poz. 106569.LOGISTYCZNE STOWARZYSZENIE ZAKUPOWE
Poz. 106570.SPORT PIĄTKOWICE
Poz. 106571.STOWARZYSZENIE "GÓRZYKOWO-OBRZAŃSKIE WINNE WZGÓRZA"
Poz. 106572.STOWARZYSZENIE "NIEPOKONANI-POLSKA"
Poz. 106573.STOWARZYSZENIE "ROCK - DZIECIAK"
Poz. 106574.STOWARZYSZENIE CIRCAM SCHOLAM CATHOLICAM
Poz. 106575.STOWARZYSZENIE CIRCAM SCHOLAM CATHOLICAM
Poz. 106576.STOWARZYSZENIE CIRCAM SCHOLAM CATHOLICAM
Poz. 106577.STOWARZYSZENIE CIRCAM SCHOLAM CATHOLICAM
Poz. 106578.STOWARZYSZENIE ŁĄCKA DROGA OWOCOWA
Poz. 106579.STOWARZYSZENIE ŁĄCKA DROGA OWOCOWA
Poz. 106580."STOWARZYSZENIE POLSKO CHIŃSKA RADA BIZNESU
Poz. 106581.STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU
Poz. 106582.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLICZNYCH GMIN
Poz. 106583.STOWARZYSZENIE RE-PREZENTACJE
Poz. 106584.STOWARZYSZENIE RE-PREZENTACJE
Poz. 106585.STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY "MERCEDES TAXI"
Poz. 106586.STOWARZYSZENIE WIOSNA
Poz. 106587.STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW ROWEROWYCH CYCLO PARTNER
Poz. 106588.STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW ROWEROWYCH CYCLO PARTNER
Poz. 106589.TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY "NIETOPEREK"
Poz. 106590.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2 W LIKWIDACJI

o) Fundacje

Poz. 106591."FUNDACJA - POMORSKI INSTYTUT AKWAKULTURY I LIMNOLOGII" W LIKWIDACJI
Poz. 106592.FUNDACJA "PRO VITAE"
Poz. 106593.FUNDACJA CIVIS MODERNUS
Poz. 106594.FUNDACJA EKOLOGICZNA "WSPÓLNA EUROPA"
Poz. 106595.FUNDACJA EKOLOGICZNA "WSPÓLNA EUROPA"
Poz. 106596.FUNDACJA EKOLOGICZNA "WSPÓLNA EUROPA"
Poz. 106597.FUNDACJA GRANMA
Poz. 106598.FUNDACJA GRANMA
Poz. 106599.FUNDACJA GRANMA
Poz. 106600.FUNDACJA GRANMA
Poz. 106601.FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI
Poz. 106602.FUNDACJA KULTURY I SZTUKI EUROPEJSKIEJ "ARS LONGA" MIECZYSŁAWA ŚWIĘCICKIEGO
Poz. 106603.FUNDACJA KULTURY I SZTUKI EUROPEJSKIEJ "ARS LONGA" MIECZYSŁAWA ŚWIĘCICKIEGO
Poz. 106604."FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY"
Poz. 106605.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MEDYCYNY "DLA MEDYCYNY" W LIKWIDACJI
Poz. 106606."FUNDACJA NA RZECZ SPORTU JEŹDZIECKIEGO - INDECO SZAREK"
Poz. 106607.FUNDACJA OŚWIECONY
Poz. 106608.FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM "DOBRO POWRACA"
Poz. 106609.FUNDACJA SILVER ECONOMY
Poz. 106610."FUNDACJA TĘCZOWA CHMURKA"
Poz. 106611.FUNDACJA WIOSNA JESIEŃ
Poz. 106612.FUNDACJA WIOSNA JESIEŃ
Poz. 106613.FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU TALENTÓW "GRYF"
Poz. 106614.GDAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Poz. 106615.NASZ AEROKLUB
Poz. 106616."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106617."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106618."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106619."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106620."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106621."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106622."PAMIĘĆ I DUMA"
Poz. 106623."PAMIĘĆ I DUMA"

p) Izby gospodarcze

Poz. 106624.SKIERNIEWICKA IZBA GOSPODARCZA

p) Kółka rolnicze

Poz. 106625.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY
Poz. 106626.KÓŁKO ROLNICZE WALICHNOWY

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 106627.AMARIS TECHNOLOGIES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 106628.AMARIS TECHNOLOGIES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 106629.FEDERPELLAMI S.P.A. - SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106630.FEDERPELLAMI S.P.A. - SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106631.IONITY GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106632.IWAKI EUROPE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106633.MACE (POLAND) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106634.MACE (POLAND) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106635.OKD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 106636.OKD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 106637.PC SERVICE LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106638.PGK LEGAL SOLUTIONS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106639.PGK LEGAL SOLUTIONS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106640.PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 106641.SALCEF GROUP S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106642.TAKENAKA EUROPE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 106643.UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 106644.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106645.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106646.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106647.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106648.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106649.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106650.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106651.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106652.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106653.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106654.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106655.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106656.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106657.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106658.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106659.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106660.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106661.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106662.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106663.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106664.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106665.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106666.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106667.KLUB SPORTOWY "RAPID ŚREM"
Poz. 106668.MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRAJNA" W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Poz. 106669.ZWIERZYNIECKI KLUB SPORTOWY