Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 83/2019 (5722) z 29 kwietnia 2019 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 22246.SURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 22247."BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22248.CASHMIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22249.CERROMACHIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22250.COMFORT BATIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22251.SMARTSPARK FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22252.SMARTSPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22253.GEMIPREM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22254.PROFIT PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22255.HAZIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22256.EUTYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22257.PROTOWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22258.SURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22259.R&R TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22260.SEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22261.INDIGO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22262.CARE & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22263.EASY MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22264.SHOPSCANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22265.IDA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 22266.FAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22267.KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22268.BIPROKOM-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22269.PCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22270."OPTIMA INVEST" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 22271.ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22272.SOLARIS LASER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 22273.SOLARIS LASER SPÓŁKA AKCYJNA

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 22274.CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22275.Bartoszewicz Katarzyna
Poz. 22276.Braun Dariusz
Poz. 22277.Niedźwiecki Maciej
Poz. 22278.Brażuk Agnieszka
Poz. 22279.Chmielewska Barbara
Poz. 22280.Czepczyński Szymon i Czepczyńska Małgorzata
Poz. 22281.Dynowska Aniela
Poz. 22282.Gładysz Krystyna
Poz. 22283.Guziewicz Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IDEAL PROPERTIES Jacek Guziewicz
Poz. 22284.Jaśkowiak Elżbieta
Poz. 22285.Jernajczyk Tomasz
Poz. 22286.Kunicki Jan
Poz. 22287.Kusiak Alicja
Poz. 22288.Majczyk Krzysztof
Poz. 22289.Nawracała Zdzisław
Poz. 22290.Nowacka Anna i Nowacki Tomasz
Poz. 22291.Pawłowicz Wanda
Poz. 22292.Pluciński Adam
Poz. 22293.Rulewski Karol
Poz. 22294.Prochwicz Monika
Poz. 22295.Puzon Elżbieta
Poz. 22296.MARQTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22297.Siedlanowska Regina
Poz. 22298.Siedlanowski Andrzej
Poz. 22299.Walaszczyk Paulina
Poz. 22300.Wiśniewska Elżbieta
Poz. 22301.Wykowska Marzena
Poz. 22302.Wróblewska Halina
Poz. 22303.Kucharski Marcin
Poz. 22304.Piasecki Zbigniew
Poz. 22305.Goraj Ewa

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22306.Babik Łucja
Poz. 22307.Bielska Malina (dawniej Kowalczuk)
Poz. 22308.Babula Ewa
Poz. 22309.Borzyk Wiesława
Poz. 22310.Bratkowska Helena
Poz. 22311.EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22312.Krasowska Danuta
Poz. 22313.Dominik Danuta
Poz. 22314.Heliś Tadeusz
Poz. 22315.Groszyk Agnieszka Alina
Poz. 22316.Janczewski Tomasz
Poz. 22317.Jasica Aneta
Poz. 22318.Józefiak Daniel
Poz. 22319.Kosowski Jan
Poz. 22320.Kot Zofia
Poz. 22321.Lipińska Hanna
Poz. 22322.Machnik Cecylia
Poz. 22323.Mazur Marek
Poz. 22324.Miziołek Maciej
Poz. 22325.Nowotka Wiesława
Poz. 22326.Pomorska Magdalena
Poz. 22327.Puzio Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Puzio Marcin BIOTECHNOLOGY
Poz. 22328.Salamon Tomasz
Poz. 22329.Sikora Krzysztof
Poz. 22330.Smagacz Antoni
Poz. 22331.Storka Krzysztof
Poz. 22332.Strzelecka Krystyna
Poz. 22333.Swirydowicz Małgorzata
Poz. 22334.Szpunar Elżbieta
Poz. 22335.Grzegórzko Bronisława
Poz. 22336.Szkiert Teresa
Poz. 22337.Szołtysik Tomasz
Poz. 22338.VEVENDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22339.Antczak Mikołaj
Poz. 22340.Warpachowska Bogumiła
Poz. 22341.Wolna Hanna
Poz. 22342.Woźniak Renata
Poz. 22343.Zieliński Władysław
Poz. 22344.Senderecka Bożena
Poz. 22345.Kalinowska Barbara
Poz. 22346.Mazur Marek
Poz. 22347.Dzięgiel Anna
Poz. 22348.Skalski Janusz
Poz. 22349.Tabaka Beata
Poz. 22350.MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22351.Wroński Paweł

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22352.Rzeczycka Monika i Rzeczycki Tomasz
Poz. 22353.Brańka Teresa
Poz. 22354.Bukolt Tadeusz
Poz. 22355.Kawalerska Maria i Kawalerski Bolesław
Poz. 22356.Kotlewski Marek
Poz. 22357.Partyka Łukasz
Poz. 22358.Małysiak Zofia
Poz. 22359.Raba Halina
Poz. 22360.Kosik Krzysztof
Poz. 22361.Szołtysik Tomasz

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22362.Rusik Aleksandra
Poz. 22363.HTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Poz. 22364.Kacperska Barbara

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22365.Malengowska Magdalena

9. Inne

Poz. 22366.BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22367.Chorowiec Jolanta
Poz. 22368.DEZAL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22369.Małysiak Władysława i Małysiak Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowy "Propak" Spółka Cywilna
Poz. 22370.Dybcio Bożena
Poz. 22371.NETFORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22372.Górski Ryszard
Poz. 22373.MD PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22374.Karpiński Tadeusz
Poz. 22375.Kurowski Andrzej
Poz. 22376.Romanowski Wiesław
Poz. 22377.Mudrak Michał i Mudrak Izabela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-PHARMA S.C IZABELLA MUDRAK, MICHAŁ MUDRAK
Poz. 22378.MARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22379.Sadecki Wiesław
Poz. 22380.Ostra Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 4 Line Meble Ostra Izabela, Ostry Arkadiusz Spółka cywilna
Poz. 22381.Ostry Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 4 Line Meble Ostra Izabela, Ostry Arkadiusz Spółka cywilna
Poz. 22382.Pydych Aleksander
Poz. 22383.Piaskowy Iwona
Poz. 22384.WPB AUGUSTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22385.Ślósarz Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych "GWARMET" - Urszula Ślósarz
Poz. 22386.ROZBRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22387.Socha-Wojciechowska Karolina
Poz. 22388.ŻYWIECKIE KOPALNIE KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 22389.Stefański Piotr

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 22390."INTERNATIONAL BUILDING CONSTRUTION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22391."FORMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22392."ALOIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22393."DCEO 60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22394."DĘBICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI" W LIKWIDACJI
Poz. 22395."SZWED TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22396."INWEST-WEKT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 22397."INWEST.POZNAN.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22398."IQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22399."KAPITOŃSKI & KAPITOŃSKA" FIRMA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22400."KOPART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22401."MURRAY DESIGN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22402.A-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22403."NOTNAGEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22404."MWM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22405.AGENCJA "MW" SPÓŁKA JAWNA WITOLD ORACZ I WALDEMAR RYCĄBEL
Poz. 22406."VEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22407.ASPENS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22408.GRUNT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22409."PETEKSEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22410."VAGATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22411."VISTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22412."WEGOMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22413.AD-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22414.AGENCJA ROZWOJU ZIEMI CHRZANOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 22415.CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE "INTERNATIONAL TRANSS CONSULTING" /ITC/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22416.ETIEVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22417.POLMOZBYT LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22418.ARMO M. HOWORUS - GOŹDZIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 22419.CETAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22420.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22421.CMYK PAWEŁ PAKUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22422.CONFORM-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22423.DCONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22424.NW POLSKA LUBIATOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22425.EL-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22426.POLUS CITY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22427.HUURRE FRIGO FINN-MAGYAR HŰTÉSTECHNIKA VÁLLALKOZÓI ÉS KÜLKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 22428.HEXAGON RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22429.EMPLOYEE RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22430.K.R.O.K.U.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22431.KANCELARIA PRAWNA IMPERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22432.KENDY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22433.TRYNIECKI PARK PRZEMYSŁOWY I INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22434.TATAMI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22435.LKINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22436.MPI LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22437."STEREO K. MUSZYŃSKA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 22438.MRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22439.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "PROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22440.NERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22441.NEW SMART SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22442.TARIQ & BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22443.ORCHIDEA IURII KOTIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22444.POLISH FAIR CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22445.POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE POMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22446.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUD-INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22447.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAR" BILICKI J
Poz. 22448.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KA - MA - PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22449.AMALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22450.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANT-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22451."ALMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22452.GROUP 4 CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22453.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "MAGOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22454.QSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22455.BETON - SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22456.STOWARZYSZENIE POMOCY DLA NINY
Poz. 22457.G&B PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22458.RAILWAY HOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22459.RECYKLING - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22460.ROMOKS.POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22461.EREWAŃ-ARARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22462.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GAJU MAŁYM W LIKWIDACJI
Poz. 22463.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "RESTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 22464."PETROLCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22465.UNITED FEAST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22466."LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 22467.BIO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 22468.NEUBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22469.SOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22470.ŁUKTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 22471.Wnioskodawca Rajnysz Urszula
Poz. 22472.Wnioskodawca Asekuracja Spółka z o.o. w Sopocie
Poz. 22473.Wnioskodawca Gmina Chorzów
Poz. 22474.Wnioskodawca Gmina Chorzów
Poz. 22475.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
Poz. 22476.Wnioskodawca Gmina Tarnowskie Góry
Poz. 22477.Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 3a i 3b w Uciechowie
Poz. 22478.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
Poz. 22479.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
Poz. 22480.Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A.w Warszawie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 22481.Wnioskodawca Nowara Stefan

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 22482.Powód Kędzia Daria

6. Inne

Poz. 22483.Wnioskodawca Adler-Ławińska Beata

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 22484.Białożyt Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOJ-TUR" Wojciech Białożyt
Poz. 22485.Domański Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Big-Pol Roman Polański
Poz. 22486.SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22487.INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22488.Jeziorski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Van Horn Adam Jeziorski
Poz. 22489.Miździoł Gabriela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa "Grune Dach" Gabriela Miździoł
Poz. 22490.Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski
Poz. 22491.VAN HORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 22492.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22493.FARMATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22494.ADRENALINE PARK VENTURES POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 22495.NEBIOLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 245402.BB PARTNER BARŁOWSKI BOBIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245403.INCOT MICHAŁOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245404.SKLEP MYŚLIWSKI KRAIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245405.SPIŻARNIA SMAKU SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA WINIARSKA, MAŁGORZATA WINIARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245406.VULCAN ENTERPRISES 1 JAROŃ SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 245407.ALL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245408.ALSEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245409.APM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245410.ARKTUR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245411.BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245412.CCHP ENERGIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245413.EUMOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245414.FUNLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245415.GASTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245416.INGENIEURCENTER KRAKAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245417.INWE100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245418.JRS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245419.LIFECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245420.MKS HOLDING II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245421.STETTINER BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245422.THREEZONES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245423.TRANS-INTERNATIONAL KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245424.WABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245425.ZYLION TEAM GRUPA GMG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 245426.4D KNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245427.A.R.TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245428.AGRO KALINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245429.ALEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245430.ALKOHOLE RZEMIEŚLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245431.ANDRZEJ SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245432.AP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245433.AQUA-INSTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245434.ART. TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245435.ASPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245436.AWUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245437.AZUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245438.B.SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245439.BALKAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245440.BILLING CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245441.BOOKING RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245442.BOTANI EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245443.BREWERY INBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245444.BRONYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245445.BUDPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245446.CEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245447.CENTER-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245448.CEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245449.CLICKMAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245450.CLINICALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245451.CONSILIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245452.COSMO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245453.COSMODERNITY CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245454.CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245455.DOZOR24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245456.EKO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245457.EKWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245458.ELEKTROWNIA PV 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245459.ELITE DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245460.ELITECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245461.EUPLUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245462.FERDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245463.FLAGMAN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245464.FLOX DESING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245465.FOS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245466.G1ANT BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245467.G1ANT ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245468.GAMECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245469.GENERAL TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245470.GKM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245471.GLOBAL SELLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245472.GODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245473.GRAHAM GODFREY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Poz. 245474.GRUPA MODERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245475.GRYGIEL TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245476.GSM ROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245477.HORTE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245478.HORUS L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245479.HYYDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245480.IME SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245481.INGENIEURCENTER KRAKAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245482.INNBIS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245483.INTER FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245484.ITALVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245485.JEZUSEK INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245486.JOTUL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245487.KKLW ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245488.KOLIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245489.KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245490.LEMA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245491.LIDER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245492.LINAREM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245493.MAGNAT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245494.MAJESTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245495.MAXI SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245496.MB PREMIUM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245497.MEZO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245498.MICHAŁOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245499.MM DOBRY ADRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245500.MONTIS CVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245501.MOTO PARTY GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245502.MÓJ OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245503.MSGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245504.MY TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245505.NANO ELEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245506.NOODLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245507.OBOK LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245508.OLIMP MŁOCINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245509.OMEGA TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245510.OMG WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245511.ORIGO 2018 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245512.PAINT A CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245513.PALERMO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245514.PALMER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245515.PATRA NS13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245516.PIKO HANDLUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245517.POBUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245518.POLSKO EGIPSKA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245519.PROECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245520.PROJECT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245521.PROUDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245522.QMAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245523.R2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245524.RAFALIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245525.SAGITTARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245526.SCALA PARADISI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245527.SCOTWORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245528.SFPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245529.SHAUSHKA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245530.SJ COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245531.SOFFITTO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245532.SP PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245533.SPOTTITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245534.STELLAR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245535.SUPERLOANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245536.SUPREMATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245537."SZAMPAN & TRUSKAWKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245538.SZWAGRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245539.T&T SUPPLIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245540.TANGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245541.TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245542.TOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245543.TOOLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245544.TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245545.TWOJA SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA TSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245546.TYM TRANSPORT & SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245547.VAIRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245548.VARUS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245549.VENI VINDI VICI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245550.VERONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245551.VTU ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245552.WEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245553.WIT-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245554.WORKERSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245555.XONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245556.YRGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245557.ZAZUM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245558.ZD LIKWIDATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 245559.ZLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 245560.GAIA SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 245561."STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH JEZIORNA"

x) Spółki europejskie

Poz. 245562.ELKOP SE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 245563.ABACOSUN G. CICHOCKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245564.AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245565.AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245566."AIDA" STELMASZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245567."AIDA" STELMASZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245568.AJAK B. GRACZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245569."AKTON BOGDAŃSKI WARCHULSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245570.ALGAZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW KOCHANOWSKI KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
Poz. 245571.APTEKA MGR FARM. ANDRZEJ CZARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245572."ASPOL" EXPORT-IMPORT-HANDEL SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER POPIOŁEK, ALICJA POPIOŁEK
Poz. 245573."ASPOL" EXPORT-IMPORT-HANDEL SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER POPIOŁEK, ALICJA POPIOŁEK
Poz. 245574."AZJA AUTO SKIBA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245575."AZJA AUTO SKIBA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245576.BR DENT REJENT - SROCZYŃSKA, SROCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245577."BUDOPOL - CHATA - M6" ŻYNDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245578."BUDOPOL - CHATA - M6" ŻYNDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245579.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245580.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245581.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245582.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245583.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245584.CASA LATINA KUBSIK LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245585."CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245586."CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245587.CENTRUM PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO R PODOLIŃSKI, M MIROTA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245588.CGS PREPRESS KUBIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245589.CONSULTERS ARCHACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245590."DAMARE" DANUTA DOBROWOLSKA I MAREK WOJNAROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245591."DAMARE" DANUTA DOBROWOLSKA I MAREK WOJNAROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245592.DAN MAL MALICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245593.DOM HANDLOWY ŚCIANA WSCHODNIA SPÓŁKA JAWNA JOLANTA I STANISŁAW GIERCZAK
Poz. 245594.DOM HANDLOWY ŚCIANA WSCHODNIA SPÓŁKA JAWNA JOLANTA I STANISŁAW GIERCZAK
Poz. 245595."DOMCO" GRZEGORZEWSKA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245596."DOMCO" GRZEGORZEWSKA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245597.DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245598.E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245599.E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245600.E.S.G.E. SPÓŁKA JAWNA G. ANCYPA I SPÓŁKA
Poz. 245601."ELDAR" R. PIETRZYK, M. RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245602.ELEM BURSIEWICZ, CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245603.ELEM BURSIEWICZ, CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245604.ELIKO MOŃKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245605.EMBIS KRZYSZTOF NIEŚCIOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245606.FARMAKON D.A.J.J. SZAFRAŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245607.FARMAKON D.A.J.J. SZAFRAŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245608."FDD" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF CHWISTEK, MAREK PAROL W LIKWIDACJI
Poz. 245609.FIRMA "BARTOSZ" SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH
Poz. 245610.FIRMA DELIKATESY B.MIĘTKA, S.MIĘTKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245611.FIRMA HANDLOWA JOTEL JANUSZ MATUSZAK I ŁUCJA MATUSZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245612.FIRMA JAMPOL PECIAK, CHRZĄSZCZ, CHRZĄSZCZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245613.GALICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245614.GŁUCHY I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245615.GPD HAŁASA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245616.GROS - BEATA GRODNER, PAWEŁ ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245617.GROS - BEATA GRODNER, PAWEŁ ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245618.GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245619.GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245620.GRUPA AMEX GDAŃSK RAPACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245621.GRUPA GRANITURA MALUTKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245622."HIT MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245623."IMPERIAL" M.BUDNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245624."IMPERIAL" M.BUDNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245625."IMPERIAL" M.BUDNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245626."IMPERIAL" M.BUDNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245627.IMPOL I.NOWICKI, M.IWANICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245628.INFO-INWEST M.LEŚNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245629.INFO-INWEST M.LEŚNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245630.INTIMO PITEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245631."J&J KLUZA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 245632.JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM - PASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245633.JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM - PASZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245634."JAWOR" ABRAMCZUK I WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245635.KAMPOL A. LISOWSKA, K. LISOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245636.KAMPOL A. LISOWSKA, K. LISOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245637.KAMPOL A. LISOWSKA, K. LISOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245638.KAMPOL A. LISOWSKA, K. LISOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245639."KANO" SPÓŁKA JAWNA - KRZYSZTOF KANIEWSKI I ZDZISŁAW KANIEWSKI
Poz. 245640."KANO" SPÓŁKA JAWNA - KRZYSZTOF KANIEWSKI I ZDZISŁAW KANIEWSKI
Poz. 245641.KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245642.KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245643.KIER G.Ł. ŁOWKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245644.KIER G.Ł. ŁOWKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245645.KNS KACZMAREK I PASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245646.KNS KACZMAREK I PASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245647.KONSTAL M.M.KONECCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245648.KONSTAL M.M.KONECCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245649.KONSTAL M.M.KONECCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245650."KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245651."KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245652.LIMONE G. SKRZOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245653.LIMONE G. SKRZOSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245654.MAKS KRZYSZTOF MAJEWSKI I S - KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245655.MAMAUTO ADAM KULA, MACIEJ KULA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245656.METALBUD ADAMSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245657.METALBUD ADAMSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245658.METALTON G.OLCHAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245659.METALTON G.OLCHAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245660.METLER.PL M. KUROWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245661.METLER.PL M. KUROWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245662."MONREM" EUGENIUSZ SZAMAŁEK I MARIAN WICIEJEWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245663."MONREM" EUGENIUSZ SZAMAŁEK I MARIAN WICIEJEWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245664.MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE HELMAN PISZCZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245665.MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE HELMAN PISZCZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245666."MOZARTA" B. PAWLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245667.MPM GRUPA HENRYKA MATUSZKIEWICZ, MARCIN MATUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245668."NEPTUN" PANIC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245669."NEPTUN" PANIC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245670.NEXUS SPÓŁKA JAWNA BOJAR I KAMINIARZ
Poz. 245671.NEXUS SPÓŁKA JAWNA BOJAR I KAMINIARZ
Poz. 245672.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESCULAP ANNA TOKARCZYK ADAM GĘBKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245673.NIERUCHOMOŚCI IZABELA PIESZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245674.NOVA KURCZ, MADUZIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245675.NOVA KURCZ, MADUZIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245676."OKO" STANIEWICZ-PANASIK, TRAPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245677."OKO" STANIEWICZ-PANASIK, TRAPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245678.OKULISTYKA MARIUSZ WAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245679.P.H. WYSOCCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245680.P.H.U. "STALBUD" ROSTALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245681.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245682.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245683.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245684.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245685.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245686.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245687.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245688.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245689.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245690.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245691.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245692.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245693.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245694.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245695.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245696.P.U.H. PERFEKT MARZENA KUŁAGA, KATARZYNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245697.P&M INVESTMENTS WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245698.P&M INVESTMENTS WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245699.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245700.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245701.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245702.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245703.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245704.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245705.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245706.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245707.PADMED SZUMIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245708.PC PRINT SPÓŁKA JAWNA KRYSTYNA I PIOTR CIPPERT
Poz. 245709.PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245710.PIEKARNIA CUKIERNIA "OKRUSZEK" G. I M. MIRONOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245711.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245712.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245713.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245714.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245715.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245716.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245717.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245718.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245719.PIXEL MUST DIE ZBIGNIEW RATAJCZAK MACIEJ ROSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245720."PODEX" SPÓŁKA JAWNA K.B.K DĘBSCY
Poz. 245721.POL-WIDŁAK SERWIS - M.ZAROSIŃSKI, J.ZAROSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245722."POZMEBEL MATEUSZ GAWROŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245723."PPHU IKRA - MACIEJ BOLESŁAWSKI, KRZYSZTOF BOLESŁAWSKI - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 245724."PPHU IKRA - MACIEJ BOLESŁAWSKI, KRZYSZTOF BOLESŁAWSKI - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 245725.PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245726.PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245727.PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245728.PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245729."PRIMA" ZBIGNIEW DUDEK, SŁAWOMIR WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245730."PRIMA" ZBIGNIEW DUDEK, SŁAWOMIR WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245731."PRO" NYCH, KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245732."PRO" NYCH, KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245733."PRO" NYCH, KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245734.PROFUN EVENTS K. ORMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245735."PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245736."PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245737.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOMFORT" - AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245738.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WID-ART A.KIEDIK,B.WIDEŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245739.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WID-ART A.KIEDIK,B.WIDEŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245740.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOSTA-SYSTEM" B.S.LIPIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245741.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOSTA-SYSTEM" B.S.LIPIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245742.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "M I M" ZAPRZALUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245743.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "M I M" ZAPRZALUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245744.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "M I M" ZAPRZALUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245745.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELITAR OPOLE BEDNARSKI - TOPOŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245746.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KO-KA KOTLARZ WŁADYSŁAW I KASPRZYK JAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245747.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KO-KA KOTLARZ WŁADYSŁAW I KASPRZYK JAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245748.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GAZOL" WINCENTY WYSOKIŃSKI MIROSŁAW WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245749.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALGUM" MARIA KAMIŃSKA, MICHAŁ KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 245750.PW "POLEX" SPÓŁKA JAWNA POLEK & ŁUGOWSCY
Poz. 245751.PW "POLEX" SPÓŁKA JAWNA POLEK & ŁUGOWSCY
Poz. 245752.PW "POLEX" SPÓŁKA JAWNA POLEK & ŁUGOWSCY
Poz. 245753.RADWAL R. KĘDZIERSKI, W. KĘDZIERSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245754.REMO MEBLE BIUROWE DYRKACZ, WILCZEK, DYRKACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245755.REMO MEBLE BIUROWE DYRKACZ, WILCZEK, DYRKACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245756.REMO MEBLE BIUROWE DYRKACZ, WILCZEK, DYRKACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245757.REMO MEBLE BIUROWE DYRKACZ, WILCZEK, DYRKACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245758."ROLPOL" IWONA ROZMUS WIESŁAW ROZMUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245759.SAFFRON PAWEŁ MODZELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245760.SALON OPTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY OPTICA STUDIO A. WOŹNIAK-CZYRSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245761.SALON OPTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY OPTICA STUDIO A. WOŹNIAK-CZYRSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245762.SAUNOPOL MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA - GRUPA SBS
Poz. 245763.SAUNOPOL MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA - GRUPA SBS
Poz. 245764."SKIPIOŁ" SPÓŁKA JAWNA A.S.J. SKIPIOŁ
Poz. 245765.STN D.NADOLNY, A.NADOLNA, S.NADOLNY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245766.STN D.NADOLNY, A.NADOLNA, S.NADOLNY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245767.SUMA SYSTEM JERZY MAŃDOK,JERZY SUSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245768.SYNTEZA JAROSŁAW I JACEK RZECZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245769."TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245770.TMS FINANSE TREJGIS, MAJEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245771."TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245772.VP VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245773.WINE AND EVENTS K. JĘDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245774.WINE AND EVENTS K. JĘDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 245775.ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245776.ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245777.ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "ENTECH" EWA WŁADYCZYŃSKA, RYSZARD WŁADYCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245778.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "TOP-SMAL" I. SWOBODA, R. SWOBODA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245779.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "TOP-SMAL" I. SWOBODA, R. SWOBODA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245780.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "TOP-SMAL" I. SWOBODA, R. SWOBODA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245781.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "TOP-SMAL" I. SWOBODA, R. SWOBODA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245782.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "TOP-SMAL" I. SWOBODA, R. SWOBODA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245783.ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "DĘBOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 245784.ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "DĘBOWSKI" SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 245785.GABINET ZDROWEGO UŚMIECHU BIAŁA SZUFLADA LEKARZE DENTYŚCI BOŁZAN, DZIUBAN SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245786.GRODECKI RYBACKI I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Poz. 245787.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH DUŻAŁKA I KRZEWIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245788.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KLIMOWICZ ŁEMPICKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245789.KLIM - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245790.L.JAWORSKI,T.PAWŁOWSKA-PASIERBIŃSKA,A.ROJEK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 245791.L.JAWORSKI,T.PAWŁOWSKA-PASIERBIŃSKA,A.ROJEK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 245792.L.JAWORSKI,T.PAWŁOWSKA-PASIERBIŃSKA,A.ROJEK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 245793.L.JAWORSKI,T.PAWŁOWSKA-PASIERBIŃSKA,A.ROJEK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 245794.PRZYCHODNIA LEKARSKA KALINIEC KINASTOWSKA-WISTEHUBE, MUSZYŃSKA, WIŚNIEWSKA-STARECKA, ZGARDA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245795.ŚLIWOWSKI I NOWAK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 245796."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245797."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245798."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245799."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245800."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245801."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245802."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245803."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"
Poz. 245804."WALEŃSKI I KOŚCIELNIAK INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA SPÓŁKA PARTNERSKA"

d) Spółki komandytowe

Poz. 245805.A. SADOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245806.A. SADOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245807.ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245808.ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245809.ADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245810.ALBO/ALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245811.ALBO/ALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245812.ALBO/ALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245813."ANDPOL FURNITURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245814.ARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245815.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245816.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245817.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245818.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245819.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245820.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245821.ARTWEB - MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245822.ARTWEB - MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245823.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245824.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245825.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245826.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245827.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245828.B&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245829.B&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245830.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W POZNANIU
Poz. 245831.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W POZNANIU
Poz. 245832.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W POZNANIU
Poz. 245833.BIG CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245834.BIG CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245835.BIOMAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245836.BLACKROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245837.CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245838.CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245839.CEZBUD BRZĘCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245840.CORREO POLONIA BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245841.CORREO POLONIA BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245842.CORREO POLONIA BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245843.DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245844.DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245845.DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245846.DORADCY PODATKOWI PONCYLJUSZ, RADŹ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245847.DORADCY PODATKOWI PONCYLJUSZ, RADŹ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245848.DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245849.DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245850.ECDP TAX MAZUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245851."ECHO-BROWARY WARSZAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245852."ECHO-BROWARY WARSZAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245853."ECHO-BROWARY WARSZAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245854.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245855.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245856.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245857.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245858.EXECUTIVE NETWORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245859.EXG "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" EXCHANGE GROUP NORD" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245860.FIRMA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245861.FIRMA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245862.FREDLEV AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245863.FS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245864.FS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245865.FS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245866.GALERIA ANTONIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245867.GALERIA ANTONIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245868.GALERIA ANTONIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245869.GALERIA ANTONIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245870."GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245871."GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245872."GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245873.GLASS-MAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245874.GLASS-MAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245875.GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245876."GRUNDWERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245877."GRUNDWERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245878.GRUPA ZBIERAM NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245879.GRYFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245880.GYMCORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245881.GYMCORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245882.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245883.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245884.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245885.I2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRODY GRABISZYŃSKIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245886.I2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STALOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245887.IDEA HR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245888.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245889.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245890.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245891.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245892.INFOCAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245893.INFOCAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245894.INFOCAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245895.INFOCAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245896.INTEVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245897.INTI RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245898.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245899.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245900.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245901.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245902.ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245903.ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245904.ITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245905."JAMA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245906.JBS OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245907.JRJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245908.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GIL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245909.KASZTANOWA ALEJA - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245910.KASZTANOWA ALEJA - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245911.KASZTANOWA ALEJA - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245912.KASZUBSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245913.KEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245914.KIK HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245915.KLIMT HOUSE - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245916.KLIMT HOUSE - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245917.KLIMT HOUSE - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245918.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AS PAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245919.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AS PAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245920.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AS PAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245921.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AS PAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245922.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245923.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245924.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245925.KROPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245926.KSP T.SROKOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245927.KSP T.SROKOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245928."LTA DORADZTWO PRAWNE DOPIERAŁA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245929.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245930.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245931.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245932.MD FIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245933.MEGA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245934.METALBUD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245935.METALBUD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245936.METALBUD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245937.MIR-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245938.MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245939.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245940.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245941.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245942.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245943.MOLD - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245944.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245945.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245946.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245947.NADLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245948.NADLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245949.NADLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245950.NEWTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245951.NOWE OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245952.OAKWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245953.OAKWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245954.PAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245955.PERŁOWA - "SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245956.PERŁOWA - "SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245957.PERŁOWA - "SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245958.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245959.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245960.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245961.POCHYNOK LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245962.PORTUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245963.PORTUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245964.PORTUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245965.PORTUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245966.PREMIUM WAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245967.PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUDYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245968.PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245969.PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245970.PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245971.PROJEKT ECHO - 136 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245972.PROJEKT ECHO - 136 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245973.PROJEKT ECHO - 136 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245974.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245975.PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245976.PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245977.QUALENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245978."RING THE BELL" SZYMONIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245979."RING THE BELL" SZYMONIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245980."RING THE BELL" SZYMONIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 245981.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245982.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245983.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245984."RONDO PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245985.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245986.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245987.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245988.SAINT KITTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245989.SCALA FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245990.SCALA FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245991.SCALA FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245992.SKAŁA TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245993.TKM RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245994.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245995.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245996.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245997.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245998.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 245999.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246000.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246001.TYTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246002.TYTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246003.UNISMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246004.UNISMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246005.UV COLORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246006.VESTIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246007.VESTIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246008.VISUNEXT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246009.VOLA.RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246010.W & B METAL - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246011.WAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246012.WEL-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246013.WEL-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246014."WIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 246015.WILLSON & BROWN - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246016.WOD KAN KOKAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246017.Z8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246018.Z8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246019.ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "CONSTEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246020.ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "CONSTEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 246021.ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 246022."53 -" GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246023."53 -" GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246024."53 -" GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246025."BEŁCHATÓW - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246026."BEŁCHATÓW - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246027."BEŁCHATÓW - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246028.BLUEBERRYOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246029.BLUEBERRYOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246030.BLUEBERRYOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246031.CERPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246032.CERPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246033.CERPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246034.CINEMA ASSET MANAGER - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246035.CINEMA ASSET MANAGER - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246036.CINEMA ASSET MANAGER - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246037.DAWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246038."DUŻE NARAMOWICE - PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246039."DUŻE NARAMOWICE - PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246040."DUŻE NARAMOWICE - PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246041.EUROGROUP PARTNER KARPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246042.EUROGROUP PARTNER KARPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246043.IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246044.IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246045.IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246046.IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 10 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246047.IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 19 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246048.OXYGEN - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246049.OXYGEN - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246050.OXYGEN - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246051.PROJEKT 15 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246052.PROJEKT 15 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246053.PROJEKT 15 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246054.PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246055.PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246056.PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246057.PROJEKT 17 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246058.PROJEKT 17 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246059.PROJEKT 17 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246060.PROJEKT 18 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246061.PROJEKT 18 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246062.PROJEKT 18 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246063.PROJEKT 22 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246064.PROJEKT 22 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246065.PROJEKT 22 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246066."PROJEKT 5 - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246067."PROJEKT 5 - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 246068."PROJEKT 5 - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 246069."3 E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246070."3 E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246071."3 E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246072.3AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246073.3AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246074.3AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246075.3D MAX REALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246076.3D MAX REALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246077.3D MAX REALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246078.4AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246079.77 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246080.77 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246081.77 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246082.A2 ROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246083.A2 ROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246084.A2 ROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246085.A2 ROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246086.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246087.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246088.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246089.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246090.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246091.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246092.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246093.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246094.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246095.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246096.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246097.AB 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246098.ABARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246099.ABARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246100.ABARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246101.ABASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246102.ABASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246103.ABASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246104.ABBOT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246105.ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246106.ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246107.ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246108.ABRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246109.ABRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246110.ABRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246111.ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246112.ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246113.ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246114.ACG 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246115.ACPAC BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246116.ACPAC BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246117.ACPAC BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246118.ACTIVEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246119.ADB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246120.ADCREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246121.ADCREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246122."ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246123.ADNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246124.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246125.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246126.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246127.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246128.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246129.ADULARIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246130.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246131.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246132.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246133.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246134.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246135.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246136.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246137.AESTHETICS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246138.AFNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246139.AFNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246140.AFNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246141.AFRODYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246142.AGENCJA CELNA "WEGA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246143.AGENCJA CELNA "WEGA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246144.AGENCJA CELNA "WEGA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246145.AGENCJA GOSPODARCZO-PRAWNA "AG-P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORLICACH
Poz. 246146.AGENCJA GOSPODARCZO-PRAWNA "AG-P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORLICACH
Poz. 246147.AGENCJA GOSPODARCZO-PRAWNA "AG-P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORLICACH
Poz. 246148."AGENCJA HANDLOWO INWESTYCYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246149."AGENCJA PRACY DOBOSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246150.AGENTE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246151.AGRO-TEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246152.AGRO-TEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246153.AGRO-TEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246154.AGRO-TEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246155."AHEAD PROFESSIONALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246156.AIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246157.AIR FUEL WEST POLAND SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246158.AIR FUEL WEST POLAND SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246159.AIUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246160.AKANT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246161.AKANT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246162."AKMEDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246163.AKNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246164.AKTIV HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246165.AL CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246166.AL CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246167.AL CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246168."ALAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246169."ALAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246170."ALAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246171.ALBA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246172.ALBEDO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246173.ALBEDO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246174.ALBEDO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246175.ALBERICI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246176.ALECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246177."ALIMA STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246178."ALIMA-MILK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246179."ALIMA-MILK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246180.ALIPLAST EXTRUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246181."ALLFINANZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246182.ALTEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246183.ALUGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246184.ALUGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246185.ALUGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246186.ALVORADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246187.AM2M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246188.AM2M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246189.AMGS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246190.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246191.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246192.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246193.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246194.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246195.AMK WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246196."ANA & CO." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246197.ANAIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246198.ANEMOS WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246199.ANGEL-SAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246200.ANGEL-SAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246201.ANTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246202."APAFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246203."APAFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246204."APAFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246205.APCOA PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246206.APEX STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246207.APPIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246208.APPIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246209.APPIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246210.AQUA REGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246211.AQUADROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246212.AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246213.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246214.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246215.ARCYBROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246216.ARENA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246217.ARIADNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246218.ARIADNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246219.ARIADNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246220.ARIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246221.ARIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246222.ARITMA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246223.ARITMA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246224.ARITMA CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246225.ARMOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246226.ARMOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246227.ARTCONTEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246228.ARTEX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246229.ARTISHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246230.ARTISHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246231.ARTISHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246232.ARTWEB-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246233.ARTWEB-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246234.ARTWEB-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246235.AS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246236.AS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246237.AS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246238.AS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246239.AS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246240.ASCOM ELECTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246241.ASEPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246242.ASR GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246243.ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246244.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246245.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246246.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246247.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246248.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246249.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246250.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246251.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246252.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246253.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246254.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246255.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246256.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246257.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246258.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246259.ASTRA CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246260.ATNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246261.ATNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246262.ATNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246263.ATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246264.AUPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246265.AUPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246266.AUPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246267.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246268.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246269.AUREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246270."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246271."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246272."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246273."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246274."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246275."AUTO - UNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246276.AUTO-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246277.AUTO-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246278."AUTO-ZIĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 246279."AUTO-ZIĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 246280."AUTO-ZIĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 246281."AUTO-ZIĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 246282.AUTOMA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246283."AUTOMATEN TECHNIK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246284.AVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246285.AVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246286.AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246287.AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246288.AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246289.AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246290.AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246291.AX-ERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246292."AXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246293."AXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246294."AXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246295.AZART - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246296.B 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246297.B 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246298.B AND K + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246299.B I K PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246300.B I K PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246301.B-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246302.BALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246303.BAZGROŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246304.BAZGROŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246305.BBF KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246306.BBF KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246307.BBF KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246308.BEAUTY LAB BY ALINA HERHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246309.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246310.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246311.BEE TALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246312.BEKENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246313."BELFORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246314.BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246315.BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246316.BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246317.BEMARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246318.BEMARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246319.BERFAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246320.BERFAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246321.BERINOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246322.BERKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246323.BERNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246324.BETA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246325.BI4REAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246326.BI4REAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246327.BI4REAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246328.BI4REAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246329.BIDONE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246330.BIG CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246331.BIG CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246332."BIOKRAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246333."BIOKRAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246334."BIOKRAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246335.BIOMATEX PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246336.BITMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246337.BITMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246338."BITUMEN CHEMICALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246339."BITUMEN CHEMICALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246340.BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246341.BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246342.BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246343.BIURO PROJEKTÓW PROBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246344.BIURO PROJEKTÓW PROBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246345.BIURO PROJEKTÓW PROBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246346.BIURO RACHUNKOWE ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246347.BIURO RACHUNKOWE ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246348.BIURO RACHUNKOWE ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246349.BL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246350.BLOCK&WINTERFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246351.BLUE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246352.BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246353.BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246354.BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246355.BLURRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246356.BLURRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246357.BLURRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246358."BM INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246359."BM INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246360.BM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246361.BM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246362.BM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246363.BOLD IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246364."BON-TON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246365.BONAFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246366."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246367."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246368."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246369."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246370."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246371."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246372."BONDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246373.BONUS DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246374.BONUS DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246375.BRASS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246376.BRASS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246377.BRASS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246378.BRILLBIRD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246379.BRILLBIRD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246380.BRILLBIRD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246381.BROKER PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246382.BROKER PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246383.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246384.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246385.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246386.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246387.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246388.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246389.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246390.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246391.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246392.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246393.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246394.BSL LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246395.BSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246396.BTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246397.BTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246398.BTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246399.BUSINESS WORK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246400.BVALUE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246401.BZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246402."C & L IMMOBILIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246403."C & L IMMOBILIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246404."C & L IMMOBILIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246405.C.F. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246406.C.F. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246407.C.F. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246408.CADORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246409.CADORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246410.CALDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246411.CALDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246412.CARBOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246413.CAREX NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246414.CAREX NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246415.CAREX NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246416.CARGO LOGISTIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246417.CASANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246418.CASANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246419.CASANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246420.CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246421.CBM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246422.CENERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246423.CENTRUM MEDYCZNE "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W GOŚWINOWICACH
Poz. 246424.CENTRUM MEDYCZNE "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W GOŚWINOWICACH
Poz. 246425.CENTRUM MEDYCZNE "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W GOŚWINOWICACH
Poz. 246426.CENTRUM MEDYCZNE ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246427.CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246428.CENTRUM MEDYCZNE OMEGA H SKOWERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246429.CENTRUM MEDYCZNE OMEGA H SKOWERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246430.CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246431.CENTRUM USŁUG ODZIEŻOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246432.CENTRUM USŁUG ODZIEŻOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246433."CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246434.CFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246435.CFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246436.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246437.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246438.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246439.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246440.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246441.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246442.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246443.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246444.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246445.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246446.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246447.CHALKOZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246448.CHEMICAL TRADE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246449.CHEMIX FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246450.CHINEURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246451.CIESIELCZYK ADP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246452.CITY PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246453.CITYBIOSINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246454.CITYBIOSINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246455.CITYBIOSINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246456.CITYBIOSINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246457.CITYBIOSINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246458.CLAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246459.CLIVERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246460.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246461.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246462.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246463.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246464.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246465.CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246466.COFFEE EXPERTS POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246467.COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246468.COILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246469.COMON SAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246470.COMPANDBEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246471.CONNECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246472.CONTENTPLUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246473.CONTENTPLUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246474.CONTENTPLUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246475.CONTROLEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246476.COOLOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246477."COSMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246478.CTDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246479.CYBER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246480.DACOMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246481.DACOMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246482.DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246483.DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246484.DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246485.DAILY DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246486.DAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246487.DAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246488.DAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246489.DAMAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246490.DAMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246491.DAMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246492.DAMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246493.DELTA HARDWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246494.DEMIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246495.DEMIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246496.DERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246497.DERMAFILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246498.DERMAFILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246499."DES ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246500.DGP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246501.DIAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246502.DIAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246503.DIAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246504.DIAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246505.DIAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246506.DIAGROLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246507.DIAGROLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246508.DIAGROLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246509.DIARIO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246510."DJAMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246511."DJAMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246512."DJAMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246513.DK LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246514.DK LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246515.DK LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246516.DM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246517.DOBRY HYDRAULIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246518.DOBRY HYDRAULIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246519.DOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246520.DOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246521.DOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246522.DOM-SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246523.DOM-SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246524.DOM-SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246525.DOMAR-ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246526.DOMINISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246527.DOMY NAD MORZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246528.DORPŁYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246529."DOSMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246530.DPA KONSTRUKCJE I ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246531.DPA KONSTRUKCJE I ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246532."DRÄGER SAFETY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246533.DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246534."DREBSZOK - DREWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246535."DREBSZOK - DREWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246536.DRIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246537.DROMOST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 246538.DROMOST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 246539.DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246540.DSNS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246541.DSNS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246542.DSNS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246543.DUDEK & GROCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246544.DUKESTOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246545.DUSZYŃSKI & DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246546.DUSZYŃSKI & DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246547.DUSZYŃSKI & DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246548."DWU ENGINEERING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246549.DYNAMIC WORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246550.EAGLE & DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246551.EAST FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246552.EAST METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246553.EASYSOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246554.EASYSOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246555.ECCO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246556.ECHO - BABKA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246557.ECHO - BABKA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246558.ECHO - BABKA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246559.ECHO - NOWY MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246560.ECHO - NOWY MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246561.ECHO - NOWY MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246562.EDU-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246563.EDU-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246564.EDU-ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246565.EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246566.EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246567.EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246568.EDUSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246569.EIP ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246570."EKO-BRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246571."EKO-BRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246572."EKO-BRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246573.EKO-DBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246574.EKONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246575.EKONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246576.EKONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246577.EKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246578.EKSPERTPLUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246579.EKSPERTPLUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246580.ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246581.ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246582.ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246583."ELCEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246584.ELDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246585.ELDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246586.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246587.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246588.ELEKTRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246589.ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246590.ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246591.ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246592.ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246593.ELEKTROWNIE WIATROWE LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246594.ELITE PROTECTION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246595."ELIZAB STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246596."ELIZABETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246597.ELORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246598.ELWAT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246599.ELWAT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246600.ELWAT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246601.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246602.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246603.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246604.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246605.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246606.EMERGENCY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246607.EMFOLD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246608.ENTERJOB HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246609.ENTERJOB HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246610.ENTERJOB HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246611.ENVIRONMENT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246612.EOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246613.EOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246614.EPOTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246615.EPOTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246616.EPOTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246617."ERYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246618."ERYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246619.ESPANIA COMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246620.ETHNO ADVENTURE FILM & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246621.ETHNO ADVENTURE FILM & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246622.ETHNO ADVENTURE FILM & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246623.ETRANS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246624.EUDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246625.EURBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246626.EURO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246627.EURO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246628.EURO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246629.EURO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246630."EURO-TERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246631."EURO-TERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246632."EURO-TERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246633.EUROFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246634.EUROFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246635.EUROPEAN INNOVATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246636.EUROSNAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246637.EUROSNAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246638.EUROSNAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246639.EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246640.EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246641.EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246642.EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246643.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246644.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246645.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246646.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246647.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246648.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246649.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246650.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246651.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246652.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246653.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246654.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246655.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246656.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246657.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246658.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246659.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246660.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246661.EWIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246662.EXLABESA EXTRUSION OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246663.F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246664.F-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246665.F-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246666.F-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246667.F&L SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246668."F1 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246669."F1 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246670."F1 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246671."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246672."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246673."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246674."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246675."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246676."FABIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246677.FABRYKA DRIFTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246678.FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246679.FAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246680.FAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246681.FAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246682.FALMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246683.FANTOPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246684.FC FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246685."FENNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246686."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246687."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246688."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246689."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246690."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246691."FIBERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246692."FIDES" SZKOLENIA I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246693.FIDUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246694."FIESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246695."FIESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246696."FIESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246697.FIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246698.FIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246699.FIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246700.FIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246701."FINAL FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246702."FINAL FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246703.FINZEN AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246704.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RODSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246705.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RODSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246706.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RODSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246707.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RODSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246708.FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "GAMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246709.FLOTA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246710.FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246711.FOKSAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246712.FOKUZAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246713.FOOD FOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246714.FOOD FOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246715.FOREST BUSINESS ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246716.FOREST BUSINESS ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246717.FORSOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246718.FORTIS-CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246719.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246720.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246721.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246722.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246723.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246724.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246725.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246726.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246727.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246728.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246729.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246730.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246731.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246732.FOTOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246733.FPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246734.FPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246735.FPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246736.FRESH TOMATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246737.FRESH TOMATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246738.FRESH TOMATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246739.FUGO-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246740.FURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246741.GA PET FOOD PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246742.GAC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246743.GACM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246744.GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246745.GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246746.GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246747."GALINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246748.GALLIZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246749.GASTRO UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246750.GAZ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246751.GAZ-JAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246752.GAZ-JAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246753.GAZ-JAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246754.GEBCO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246755.GEPARD SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246756."GIRLS-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246757.GLAD FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246758.GLOBAL EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246759.GLOBB-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246760.GLOBB-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246761.GLOBB-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246762.GLOWBAL OUTLET STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246763.GLOWBAL OUTLET STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246764.GLOWBAL OUTLET STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246765.GOCZEWSKI FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246766.GOLIATH EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246767.GOSPODARSTWO ŁOWIECKIE "KARPATY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246768.GOSPODARSTWO ROLNE WIELKIE LNISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246769.GOSPODARSTWO ROLNE WIELKIE LNISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246770.GOSPODARSTWO ROLNE WIELKIE LNISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246771.GP STRATEGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246772.GPOIW NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 246773.GRAND LIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246774.GRAND LIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246775.GRAND LIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246776.GRAPA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246777.GREASE - OUT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246778.GREENFOND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246779."GREI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246780.GRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246781.GRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246782.GRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246783.GROLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246784.GRUPA BUDOWLANA "EM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246785.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246786.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246787.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246788.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246789.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246790.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246791.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246792.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246793.GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246794.GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246795.GRUPA PROQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246796.GRUPA STBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246797.GRUPA STBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246798.GRUPA STBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246799.GRUPA TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 246800."GRUPA ZARZĄDZAJĄCA FINLEX-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246801."GRUPA ZARZĄDZAJĄCA FINLEX-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246802."GRUPA ZARZĄDZAJĄCA FINLEX-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246803."GRUPA ZARZĄDZAJĄCA FINLEX-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 246804.GTS GROUP SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246805.GU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246806."GUSTO CUCINA ITALIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 246807.GWB INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246808.GWB INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246809.GWB INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246810.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246811.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246812.H.G.AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246813.HAGERA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246814.HANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246815.HANSA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246816.HATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246817.HATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246818.HAVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246819.HAVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246820.HAVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246821.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246822.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246823.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246824.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246825.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246826.HAYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246827."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246828."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246829."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246830."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246831."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246832."HEMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246833.HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246834.HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246835.HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246836.HIDLAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246837."HIT MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246838.HK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246839."HK TRANSPORT & LOGISTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246840.HOBES - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246841.HOBES - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246842.HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246843.HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246844.HOPI PL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246845.HOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246846.HOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246847.HOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246848."HOTEL FADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 246849.HOTEL RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246850.HOTEL RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246851.HOTEL RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246852.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246853.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246854.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246855.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246856.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246857.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246858.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246859.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246860.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246861.I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246862.IDEA - DACH ZAPLACCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246863.IDEA - DACH ZAPLACCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246864.IDEA - DACH ZAPLACCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246865.IKEA PURCHASING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246866.IKEA PURCHASING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246867.IKEA PURCHASING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246868.IKEA PURCHASING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246869.IKOMI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246870.ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246871.ILARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246872.IMC LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246873.IMC LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246874."IMMOBILIARIA CAMINS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246875.IMMOTRADE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246876.IMMOTRADE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246877.IMMOTRADE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246878.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246879.IMPLANT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246880.INDO POLISH HOSPITALITY & TRADE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246881.INDUSTRIAL RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246882."INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO OVATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246883.INGADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246884.INIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246885.INMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246886.INNOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246887.INNOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246888.INNOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246889.INNOWAVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246890.INPLACEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246891.INPLACEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246892.INPLACEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246893.INSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246894.INSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246895.INSTANTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246896.INSTYTUT BADAŃ MARKETINGOWYCH "PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246897.INSTYTUT BADAŃ MARKETINGOWYCH "PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246898.INSTYTUT BADAŃ MARKETINGOWYCH "PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246899.INSTYTUT ROZWOJU USŁUG MEDYCZNYCH MEDISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246900.INSTYTUT ROZWOJU USŁUG MEDYCZNYCH MEDISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246901.INSTYTUT ROZWOJU USŁUG MEDYCZNYCH MEDISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246902.INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246903."INTERDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246904."INTERDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246905."INTERDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246906."INTERDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246907.INTERGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246908."INTERKOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 246909."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246910."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246911."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246912."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246913."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246914."INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246915.INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246916.INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246917.INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246918.INVEST CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246919.INVEST CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246920.INVEST CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246921.INVESTMENT CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246922.IQ CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246923.IQ TAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246924.IQ TAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246925.IQ TAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246926.ISO STANDARDS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246927.ISO STANDARDS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246928.ISO STANDARDS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246929."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246930."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246931."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246932."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246933."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246934."ISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246935.ISST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246936.ISST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246937.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246938.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246939.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246940.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246941.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246942.ISSUEFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 246943.IT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246944.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246945.ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246946.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246947.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246948.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246949.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246950.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246951.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246952.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246953.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246954.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246955.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246956.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246957.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246958.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246959.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246960.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246961.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246962.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246963.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246964.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246965.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246966.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246967.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246968.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246969.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246970.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246971.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246972.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246973.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246974.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246975.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246976.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246977.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246978.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246979.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246980.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246981.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246982.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246983.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246984.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246985.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246986.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246987.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246988.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246989.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246990.ITALPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246991.ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246992.ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246993.ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246994.ITC - INTERNATIONAL TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246995.ITC - INTERNATIONAL TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246996.IVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246997."J&A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246998.JACHACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 246999."JEDNOROŻEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247000."JEDNOROŻEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247001."JEDNOROŻEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247002."JEDNOROŻEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247003.JERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247004.JERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247005.JERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247006."JET GRUPA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247007.JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY DIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247008.JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY DIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247009.JF CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247010.JIMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247011."JONAS - POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247012."JONAS - POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247013.JP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247014.JP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247015.JP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247016.JRJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247017.JRJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247018.JUSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247019.JUSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247020.JUSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247021.K6 GRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247022.KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247023.KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247024.KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247025.KANCELARIA FINANSOWO-PRAWNA PRESTIGE FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247026.KANGOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247027.KANGOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247028.KAPPA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247029.KAPPA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247030.KAPPA - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247031.KARDEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247032.KARMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247033.KATI TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247034."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247035."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247036."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247037."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247038."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247039."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247040."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247041."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247042."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247043."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247044."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247045."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247046."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247047."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247048."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247049."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247050."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247051."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247052."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247053."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247054."KBH INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247055.KDR JAFFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247056.KG LXXIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247057.KG LXXIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247058.KG LXXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247059.KG LXXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247060.KG LXXVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247061.KG LXXVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247062.KG LXXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247063.KG LXXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247064.KG LXXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247065.KG LXXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247066.KI SZEŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247067.KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247068.KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247069.KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247070.KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247071.KLUŚ GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247072.KNOWLEDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247073."KOLMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247074."KOLMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247075.KOM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247076.KOMA BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247077."KOMPENSATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247078."KOMPENSATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247079."KOMPENSATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247080.KONDITORU NOMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247081.KONO STAL SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247082.KONO STAL SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247083.KONO STAL SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247084."KONPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247085.KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247086.KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247087.KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247088.KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247089.KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247090.KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247091.KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247092.KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247093.KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247094.KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247095.KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247096.KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247097.KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247098.KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247099.KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247100.KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247101.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247102.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247103.KONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247104."KOPALNIA WAPNA LUBIATOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247105."KOPALNIA WAPNA LUBIATOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247106."KOPALNIA WAPNA LUBIATOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247107.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247108.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247109.KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247110.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247111.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247112.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247113.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247114.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247115.KRAJOWE CENTRUM ATESTACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247116.KRAWIECKA JEDNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247117.KREDYTOPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247118.KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247119.KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247120.KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247121.KRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247122.KS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247123.KS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247124.KS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247125.KUEHNE+NAGEL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247126.KUEHNE+NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247127.KUŁ-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247128.KUŁ-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247129.KWALITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247130.KWALITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247131.KWALITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247132.KZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247133.KZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247134.KZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247135.LAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247136.LAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247137.LAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247138.LAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247139.LABORA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247140.LAGURA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247141."LAMED POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247142."LASERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247143.LASIDO TEXTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247144.LAVA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWIDACJI
Poz. 247145.LEAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247146.LEAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247147.LEAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247148.LEGANA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247149.LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247150.LENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247151.LEONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247152.LEVV INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247153.LEVV INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247154.LEWIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247155.LIBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247156.LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247157.LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247158."LIEROP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247159.LINK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247160.LINK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247161.LINKK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247162.LINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247163.LOKALNA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247164.LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247165.LUNA LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247166.LUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247167.LUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247168.LUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247169.LUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247170.LUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247171.ŁÓDŹDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247172.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247173.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247174.M4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247175.MAAT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247176.MAP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247177.MARIAŃSKI GROUP RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247178.MARINA JEZIORAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247179.MARINA JEZIORAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247180.MARINA JEZIORAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247181.MARKETING PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247182.MARQUIS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247183.MARTIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247184.MARTIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247185.MARTIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247186.MASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247187.MASURIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247188.MAXTEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247189.MAZUR EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247190.MAZUR EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247191.MAZUR EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247192.MBJM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247193.MEDIA CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247194.MEDIA CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247195.MEGA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247196."MELKATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247197.MENNICA ZIELONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247198.MERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247199.MESH METRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247200.MESH METRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247201.MESH METRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247202.METALINUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247203.METEOAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247204.METLIFE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247205.METROSPHERE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247206.MGI SKŁAD BUDOWLANY KRĘPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247207.MH ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247208.MIEJSKA ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE
Poz. 247209.MIEJSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247210.MIEJSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247211.MIEJSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247212.MIEJSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247213.MIELCZARSKIEGO 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247214.MIELEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247215.MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247216."MIKOZNAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247217."MIKOZNAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247218.MIRRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247219."MJG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247220.MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247221.MK MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247222.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247223.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247224.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247225.MLV 75 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247226.MLV 75 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247227.MLV 75 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247228.MOBILE BANKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247229.MOBILELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247230.MODELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247231."MODERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247232."MODERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247233.MOKOTO 49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247234.MOKOTO 49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247235.MOKOTO 49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247236.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247237.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247238.MONREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247239.MORE MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247240.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247241.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247242.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247243.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247244.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247245.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247246.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247247.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247248.MOTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247249.MOTOMANIAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247250.MPSPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247251.MRP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247252.MRTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247253.MSA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247254.MSA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247255.MT BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247256.MT BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247257.MT BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247258.MTBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247259.MTBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247260.MUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247261.MUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247262.MUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247263.MULTIPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247264."MVP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247265."MVP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247266."MVP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247267.MYKIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247268.MYORGANIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247269.N.A. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247270.NAAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247271.NAAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247272.NABATIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247273.NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247274.NEO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247275.NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247276.NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247277.NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247278.NETENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247279.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247280.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247281.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247282.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247283.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247284.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247285.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247286.NEW BISTYP LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247287.NEW POLAND TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247288.NEW POLAND TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247289.NIAGARA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247290.NIAGARA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247291.NIAGARA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247292."NIELSEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247293."NIELSEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247294.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRIMOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247295.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRIMOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247296.NKL-INSTALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247297.NKL-INSTALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247298.NKL-INSTALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247299.NOMA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247300.NORAUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247301.NORDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247302.NORDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247303.NORDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247304.NORDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247305.NOVA POSNANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247306.NOVA POSNANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247307.NOVA POSNANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247308.NOVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247309.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247310.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247311.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247312.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247313.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247314.NOVBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247315.NOWA WAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247316.NOWA WAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247317.NOWA WAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247318.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247319.NOWY ELEKTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247320.NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247321.NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247322.NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247323.NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247324."O.W. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247325.OAKWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247326.OAKWAY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247327.OBILION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247328.ODDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247329."OGÓLNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W SZCZECINIE
Poz. 247330.OGRODY CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247331.OGRÓD ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247332.OLYMPIC.EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247333.OLYMPIC.EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247334."OMEGA FURNITURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247335."OMEGA FURNITURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247336."OMEGA FURNITURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247337.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247338.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247339.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247340.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247341.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247342.OMICORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247343.ONE4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247344.OPEN MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247345.OPERACYJNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247346.OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247347.OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247348.OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247349.ORDER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247350.ORŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247351.ORŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247352.ORMAZABAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247353.ORMAZABAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247354.ORMAZABAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247355.ORMAZABAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247356.OSKAR WEGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247357.OSKAR WEGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247358.OSKAR WEGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247359.OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247360.OŚRODEK NAUKOWO BADAWCZO ROZWOJOWY SCIENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247361.OŚRODEK NAUKOWO BADAWCZO ROZWOJOWY SCIENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247362.OTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247363.OTTHEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247364.OUTLET SANITARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247365.OUTLET SANITARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247366.P008 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247367.P008 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247368.P008 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247369.PACKEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247370.PACKEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247371."PAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247372.PALCO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247373.PALCO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247374.PALCO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247375.PANMEDICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247376.PANMEDICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247377.PANMEDICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247378.PARK APARTMENT 5.7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247379.PARK APARTMENT 5.7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247380.PARK APARTMENT 5.7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247381.PARKING STRACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247382.PAXMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247383.PDC INDUSTRIAL CENTER 102 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247384.PDC INDUSTRIAL CENTER 67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247385.PEDRALBES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247386.PEGASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247387."PEKAO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247388.PELLENE DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247389."PERMOBILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247390.PES NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247391.PES NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247392.PĘTLA ŻUŁAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247393.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247394.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247395.PICADILLA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247396.PIEKARNIA CUKIERNIA "STAN-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247397.PIERONIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247398.PILEUS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247399.PINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247400.PLANDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247401.PLANDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247402.PLANET BEACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247403.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247404.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247405.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247406.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247407.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247408.PLASTIC PRODUCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247409.PMJ - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247410.PMR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247411."PNEUHAGE - SERWIS OPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247412.POCHYNOK LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247413.POGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247414.POL - AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247415.POL - AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247416.POL - AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247417.POL - AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247418.POLENERGIA FARMA WIATROWA 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247419.POLKAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247420."POLMARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247421."POLMARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247422."POLMARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247423.POLONIA BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247424.POLONIA BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247425.POLONIA BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247426.POMIARY INSTALACJE ORAZ USŁUGI OGÓLNE ELEKTROMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247427.POMIARY INSTALACJE ORAZ USŁUGI OGÓLNE ELEKTROMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247428.POMIARY INSTALACJE ORAZ USŁUGI OGÓLNE ELEKTROMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247429."PORAFIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247430."PORAFIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247431."PORAFIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247432.POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247433.POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247434.PORTMANN LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247435.POTTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247436.POTTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247437.POTTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247438.POWER & INT. SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247439.POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247440.POZNANIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247441.PPHU MISZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247442.PPL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247443.PPL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247444.PREPAIDY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247445."PRIMA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247446."PRINCESS INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247447."PRINCESS INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247448."PRINCESS INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247449.PRO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247450.PROFI INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247451.PROFI INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247452.PROFI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247453."PROFITLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247454."PROFITLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247455."PROFITLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247456.PROGASTRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247457.PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247458.PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247459.PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247460.PROJEKT ECHO - 121 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247461.PROJEKT ECHO - 121 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247462.PROJEKT ECHO - 121 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247463.PROJEKT ECHO - 127 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247464.PROJEKT ECHO - 127 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247465.PROJEKT ECHO - 127 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247466.PROJEKT ECHO - 132 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247467.PROJEKT ECHO - 132 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247468.PROJEKT ECHO - 132 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247469.PROJEKT ECHO - 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247470.PROJEKT ECHO - 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247471.PROJEKT ECHO - 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247472.PROJEKT R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247473.PROJEKT R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247474.PROKAM USŁUGI BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247475.PROKAM USŁUGI BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247476.PROKAM USŁUGI BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247477.PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247478.PROMOART POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247479.PRONICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247480.PROSNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247481.PROSPERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247482.PROSPERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247483.PROVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247484.PROVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247485.PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247486.PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247487.PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247488."PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247489."PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247490."PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247491.PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE "GEOPROJEKT - ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247492.PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE "GEOPROJEKT - ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247493.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247494.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "M&G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247495.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "M&G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247496.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "M&G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247497.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247498.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247499.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247500.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247501.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247502.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247503.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247504.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247505.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247506.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247507.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247508.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247509.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247510.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247511.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE VIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247512.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HAFIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247513.PRZEDSIĘBIORSTWO INICJATYW GOSPODARCZYCH INGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247514.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247515.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE AUTO-SERVICE RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247516.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247517.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247518.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247519.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247520.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CRAM - LINDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247521.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I OCHRONA MIENIA "KORMORAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247522.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "M&J" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247523.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "M&J" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247524.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWO-WDROŻENIOWE "FINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247525.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247526.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247527.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247528.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247529.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247530.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HAPPY HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247531.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HAPPY HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247532.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247533.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247534.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247535.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROMUS-CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247536.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247537.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GRAŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247538.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWO-HANDLOWE "DROMADEX - GŁUSZAK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247539.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWO-HANDLOWE "DROMADEX - GŁUSZAK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247540.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWO-HANDLOWE "DROMADEX - GŁUSZAK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247541.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "ELGRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247542.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "ELGRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247543.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE "TASKOMONT 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247544.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W KOLNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247545.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CHEMKOP-AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247546.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CHEMKOP-AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247547.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CHEMKOP-AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247548.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247549.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247550.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247551.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247552.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247553.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247554.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247555.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247556.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247557.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247558.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247559.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247560.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247561.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247562.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247563.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247564.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247565.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Poz. 247566.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Poz. 247567.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Poz. 247568.PSCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247569.PSG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247570.PSG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247571.PSG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247572.PUNCH PUNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247573.PUNKT OPAŁU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247574.PURA VIDA FURNITURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247575.PURA VIDA FURNITURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247576.PUSHAD SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247577.PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247578.PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247579."PZO SPYCHOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247580."PZO SPYCHOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247581."PZO SPYCHOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247582.Q4LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247583.Q4LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247584.Q4LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247585.QR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247586.QRD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247587.QRD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247588.QRD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247589.QSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247590."QUALITY OF LIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247591."QUALITY OF LIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247592.QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247593.QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247594.QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247595.QUERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247596.QUERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247597.QUERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247598.QUESTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247599.RACIBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247600.RAFAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247601.RAFAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247602.RAFAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247603.RAMIRO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247604."RAMTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247605.RAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247606.RAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247607.RAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247608."RDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 247609."RDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 247610."RDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247611.REHABILITACJA & KUNG FU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247612.REHABILITACJA & KUNG FU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247613.REHABILITACJA & KUNG FU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247614.REINCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247615.REKLAMVID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247616.RELEVANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247617.RENT4PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247618.RENT4PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247619.RENT4PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247620."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247621."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247622."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247623."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247624."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247625."REPVULC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247626."RETRO CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247627."RETRO CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247628."RETRO CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247629.REVOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247630.REVOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247631.REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247632.REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247633.REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247634.REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247635.REYNOLDS MEDICAL DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247636.REZYDENCJA WESOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247637.REZYDENCJA WESOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247638.REZYDENCJA WESOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247639.RITORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247640."ROBOTNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247641.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247642.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247643.ROBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247644.ROCKFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247645.ROCKFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247646.ROCKFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247647.ROCKFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247648."ROL - BY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247649."ROLREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247650."ROLREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247651.ROSENBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247652.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247653.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247654.ROYAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247655.RRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247656.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247657.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247658.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247659.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247660.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247661.RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247662."RUCH NIERUCHOMOŚCI V" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247663.RUSELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247664.RUSELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247665.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247666.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247667.RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247668."S I P DORADZTWO GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247669."S I P DORADZTWO GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247670.S-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247671.S24-SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247672."SAB" - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247673."SAB" - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247674."SAB" - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247675.SALONY Z BIELIZNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247676."SANUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247677."SANUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247678.SAWICKI AND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247679.SAWICKI AND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247680.SAWICKI AND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247681.SC GAMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247682.SCALEWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247683.SCALEWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247684.SCALEWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247685.SCAN-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247686.SCHADE STAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247687.SEAFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247688.SEAFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247689.SEAFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247690.SEB COMMERCIAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247691."SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247692."SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247693."SEDNO DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247694."SEDNO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247695."SEDNO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247696."SEDNO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247697.SGM-KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247698.SILESIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247699.SILESIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247700.SILESIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247701.SILESIA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247702.SILICON CREATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247703.SILICON CREATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247704.SIMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247705.SINIAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247706.SINIAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247707.SINIAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247708.SKILLS NET EMIRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247709.SKY GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247710.SKYNAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247711.SKYNAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247712.SKYNAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247713.SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247714.SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247715.SNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247716.SNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247717.SOCRATES TIME 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247718.SODOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247719.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247720.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247721.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247722.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247723.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247724.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247725.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247726.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247727.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247728.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247729.SOELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247730.SOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 247731."SOLPARK KLESZCZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247732.SOŁTYS DŹWIGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247733.SONCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247734.SONCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247735.SONCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247736.SOWELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247737.SOWINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247738.SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247739.SPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247740.SPEAKER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247741.SPEAKER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247742.SPEAKER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247743.SPECJALISTYCZNE ROZBIÓRKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247744.SPEEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247745.SPORT PLESZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247746.SPORT PLESZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247747.SPÓŁKA KUPIECKA NOWY KLEPARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247748.SPÓŁKA KUPIECKA NOWY KLEPARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247749.SPÓŁKA LEKARSKA KALETNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247750.SPP WYTWARZANIE 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247751.SPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247752.SPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247753.SPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247754.STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247755.STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247756.STALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247757.STALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247758.STALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247759.STAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247760.STANDARD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247761.STATION NO,808 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247762."STEIJN PAPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247763.STORMWATER MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247764.STUDIO B65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247765.STUDIO FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247766.SUBINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247767.SUBINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247768.SUBINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247769.SUBINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247770.SUNLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247771.SUNLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247772.SUNLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247773.SUNNY CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247774.SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247775.SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247776.SVCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247777.SW ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247778.SYNTHESIS CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247779.SYNTHESIS CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247780.SYNTHESIS CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247781.SZEWCZENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247782.SZEWCZENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247783.SZPITAL I PRZYCHODNIA LEKARSKO DIAGNOSTYCZNA BGH NZOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247784.SZPITAL I PRZYCHODNIA LEKARSKO DIAGNOSTYCZNA BGH NZOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247785.SZPITAL I PRZYCHODNIA LEKARSKO DIAGNOSTYCZNA BGH NZOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247786.SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247787.ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247788.ŚREMSKI SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247789.TAKEMI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247790.TANIE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247791.TARASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247792.TARASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247793.TARASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247794.TAXI 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247795.TAXI ASKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247796.TECH TEDDIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247797.TECH&LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247798.TECH&LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247799."TECHNIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247800."TECHNO-PRICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247801."TECHNO-PRICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247802."TECHNO-PRICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247803."TECHNO-PRICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247804.TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247805.TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247806.TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247807.TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247808.TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247809.TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247810.TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247811.TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247812.TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247813.TETRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247814.THADUMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247815.THE EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247816.THE EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247817.THERION PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247818.THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247819.THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247820.THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247821.THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247822.TIMMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247823.TKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247824.TKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247825.TKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247826.TKM RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247827.TLS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247828.TMM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247829.TMM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247830."TMW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247831.TOP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247832.TORINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247833.TOUCHPOINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247834.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247835.TPA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247836.TPA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247837.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247838.TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247839.TRACKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247840.TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247841.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247842.TREND DK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247843.ULRICH ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247844.UNION LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247845.UNISMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247846.UNISMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247847."UNISPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247848.UPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247849.URBAN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247850.URBAN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247851.USŁUGI POŻARNICZE TOMASZ ŁYDKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247852.USŁUGI POŻARNICZE TOMASZ ŁYDKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247853.UV COLORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247854.UV COLORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247855.VAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247856.VANCO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247857.VANTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247858.VANTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247859.VD RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247860.VD RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247861.VD RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247862.VEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247863.VEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247864.VEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247865.VEINARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247866.VENIPAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247867.VENTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247868.VENTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247869."VEPRIM NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247870.VESTIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247871.VESTIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247872.VESTIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247873.VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247874.VEZZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247875.VHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247876.VHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247877."VICPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247878.VIGGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247879."VIGITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247880."VIGITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247881."VIGITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247882.VILLA REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247883.VIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247884.VIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247885.VIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247886.VIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247887.VIRGO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247888.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247889.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247890.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247891.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247892.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247893.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247894.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247895.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247896.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247897.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247898.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247899.VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247900."VIVAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247901."VIVAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247902.VYBOR-NOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247903.W2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247904.WAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247905."WARMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247906."WARMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247907."WARMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247908.WATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247909.WATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247910.WATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247911.WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247912.WBM TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247913.WEL-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247914.WIDEX REGIONAL OPERATION CENTER EMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247915.WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA DIAPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Poz. 247916.WILLSON & BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247917.WIMI INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247918.WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247919.WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247920.WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247921.WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247922.WN-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247923.WN-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247924."WSC WITOLD SZYMANIK I S-KA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247925."WSC WITOLD SZYMANIK I S-KA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247926.WTÓRMET RADZIONKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247927.WULKAN SERWIS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247928.WYCENY I EKSPERTYZY - INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247929.WYCENY I EKSPERTYZY - INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247930.WYDAWNICTWO PHILED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247931.WYDAWNICTWO PHILED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247932.WYPRAWA CLASSIC CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247933.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247934.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247935.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247936.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247937.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247938.WYTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247939."WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247940.XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247941.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247942.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247943.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247944.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247945.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247946.Z5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247947.Z8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247948.Z8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247949."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ORZYSZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247950."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ORZYSZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247951."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ORZYSZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247952.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247953.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MIRO MIROSŁAW GRZĄDKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247954.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MIRO MIROSŁAW GRZĄDKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247955.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MIRO MIROSŁAW GRZĄDKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247956.ZAKŁAD PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY "RUDPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247957.ZAKŁAD PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY "RUDPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247958.ZAKŁAD PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY "RUDPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 247959.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247960.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247961.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247962.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247963.ZIRCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247964.ZONDYUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247965.ZONDYUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247966.ZOSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247967."ZREMB-REMOS 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247968."ZREMB-REMOS 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 247969."ZREMB-REMOS 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 247970.AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247971.AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247972.AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247973.AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247974.BONAIR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247975.CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247976.DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247977.IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247978.INFOKLINIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247979.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247980.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247981.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247982.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247983.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247984.INVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247985.JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247986.KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247987.LEPSZAOFERTA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247988.MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247989.NUPLAYS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247990.PAI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247991.PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247992.PD PROJEKT 2 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247993.PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247994."POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247995.POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 247996.PRI ERGOTEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 247997.PRI ERGOTEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 247998.PRI ERGOTEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 247999.PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248000.RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 248001.RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 248002.RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 248003."RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248004.SIKER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248005.TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248006."TOTAL - EKO" ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248007."WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248008.ZAKŁADY SILIKATOWE ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248009.ZAKŁADY SILIKATOWE ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248010.ZAKŁADY SILIKATOWE ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 248011.ZAKŁADY SILIKATOWE ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 248012.ALSEN SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 248013.ALSEN SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 248014.ALSEN SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Poz. 248015.ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 248016.ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 248017.BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE
Poz. 248018.BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE
Poz. 248019.BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE
Poz. 248020.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE
Poz. 248021.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE
Poz. 248022.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE
Poz. 248023.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE
Poz. 248024.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY
Poz. 248025.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY
Poz. 248026.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY
Poz. 248027.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY
Poz. 248028.BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY
Poz. 248029.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 248030.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAMOŚCIU
Poz. 248031.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAMOŚCIU
Poz. 248032.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAMOŚCIU
Poz. 248033.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAMOŚCIU
Poz. 248034.LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY W GDAŃSKU
Poz. 248035.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU WŁASNOŚCIOWEGO "STOKROTKA"
Poz. 248036.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU WŁASNOŚCIOWEGO "STOKROTKA"
Poz. 248037.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU WŁASNOŚCIOWEGO "STOKROTKA"
Poz. 248038.NADNOTECKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 248039.NADNOTECKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 248040.NADNOTECKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 248041.NADNOTECKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 248042.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W NEBROWIE WIELKIM W LIKWIDACJI
Poz. 248043.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO
Poz. 248044.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO
Poz. 248045.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO
Poz. 248046.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DZIERLINIE W LIKWIDACJI
Poz. 248047.ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "AGROKOMPLEKS" W BRZÓSTOWNI
Poz. 248048.ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "AGROKOMPLEKS" W BRZÓSTOWNI
Poz. 248049.ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "AGROKOMPLEKS" W BRZÓSTOWNI
Poz. 248050.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 248051.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 248052.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 248053.SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 248054."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZTUMIE
Poz. 248055."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZTUMIE
Poz. 248056."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZTUMIE
Poz. 248057.SPÓŁDZIELNIA "OPOLSKIE FERMY TRZODY - KOLNICA"
Poz. 248058.SPÓŁDZIELNIA "OPOLSKIE FERMY TRZODY - KOLNICA"
Poz. 248059.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA "WARTA" W LĄDKU W LIKWIDACJI
Poz. 248060.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA "WARTA" W LĄDKU W LIKWIDACJI
Poz. 248061.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA "WARTA" W LĄDKU W LIKWIDACJI
Poz. 248062.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA "WARTA" W LĄDKU W LIKWIDACJI
Poz. 248063.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
Poz. 248064.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
Poz. 248065.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" W SŁUPSKU
Poz. 248066.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESOŁA" W MYSŁOWICACH
Poz. 248067.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DŁOŃ
Poz. 248068.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DŁUGIEM
Poz. 248069.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DŁUGIEM
Poz. 248070.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DŁUGIEM
Poz. 248071.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DŁUGIEM
Poz. 248072.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYDMINACH
Poz. 248073.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZALESIU
Poz. 248074.SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GIŻYCKU
Poz. 248075.SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ŚWIT"
Poz. 248076.SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ŚWIT"
Poz. 248077.SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "ŚWIT"
Poz. 248078.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PROSIACZEK" WE WTELNIE W LIKWIDACJI
Poz. 248079.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PROSIACZEK" WE WTELNIE W LIKWIDACJI
Poz. 248080.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GORZYŃ
Poz. 248081.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HERBARIUM
Poz. 248082.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HERBARIUM
Poz. 248083.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HERBARIUM
Poz. 248084.SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH I RÓŻNYCH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 248085.SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH I RÓŻNYCH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 248086.SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH I RÓŻNYCH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 248087.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI "BLUE MARINE MIELNO"
Poz. 248088.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI "BLUE MARINE MIELNO"
Poz. 248089.SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI "BLUE MARINE MIELNO"
Poz. 248090.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

n) Stowarzyszenia

Poz. 248091.LUBELSKI KLUB BIZNESU STOWARZYSZENIE
Poz. 248092.ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO IM. KSIĘDZA KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIE
Poz. 248093.OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Poz. 248094.POLSKIE STOWARZYSZENIE SPEEDCUBINGU
Poz. 248095.PUŁTUSKIE POWIATOWE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIKWIDACJI
Poz. 248096.RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ
Poz. 248097.RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ
Poz. 248098.SOPOT TENIS KLUB
Poz. 248099.SOPOT TENIS KLUB
Poz. 248100.STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM"
Poz. 248101.STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "DRZEWCE 2002"
Poz. 248102.STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "DRZEWCE 2002"
Poz. 248103.STOWARZYSZENIE CHRZANOWSKICH CYKLISTÓW
Poz. 248104.STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"
Poz. 248105.STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU
Poz. 248106.STOWARZYSZENIE KLUB PŁYWACKI "TNT SWIM" W LIKWIDACJI
Poz. 248107.STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW CHAŁUP "BLIZA"
Poz. 248108.STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW CHAŁUP "BLIZA"
Poz. 248109.STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA "MŁYN-PAPIERNIA"
Poz. 248110."STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI"
Poz. 248111."STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI"
Poz. 248112.STOWARZYSZENIE PRODUCT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT ASSOCIATION CENTRAL EUROPE
Poz. 248113.STOWARZYSZENIE SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI "JOKAR"
Poz. 248114.STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁOWEJ INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ - "WISE"
Poz. 248115.STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁOWEJ INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ - "WISE"
Poz. 248116.STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY LUBUSKICH BACCHUS TAXI
Poz. 248117.STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY LUBUSKICH BACCHUS TAXI
Poz. 248118.STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY LUBUSKICH BACCHUS TAXI

o) Fundacje

Poz. 248119.ATLAS SZTUKI
Poz. 248120.FUNDACJA "EUROPEJCZYK"
Poz. 248121.FUNDACJA "EUROPEJCZYK"
Poz. 248122.FUNDACJA "EUROPEJCZYK"
Poz. 248123.FUNDACJA "GETRESPONSE CARES"
Poz. 248124.FUNDACJA "GETRESPONSE CARES"
Poz. 248125.FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ"
Poz. 248126.FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ"
Poz. 248127.FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ"
Poz. 248128.FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ"
Poz. 248129.FUNDACJA "U FAWORYTOWYCH"
Poz. 248130.FUNDACJA "U FAWORYTOWYCH"
Poz. 248131.FUNDACJA "U FAWORYTOWYCH"
Poz. 248132.FUNDACJA "U FAWORYTOWYCH"
Poz. 248133.FUNDACJA 1918
Poz. 248134.FUNDACJA 1918
Poz. 248135.FUNDACJA 1918
Poz. 248136.FUNDACJA 1918
Poz. 248137.FUNDACJA ARTGARD - ART. GUARD FOUNDATION W LIKWIDACJI
Poz. 248138.FUNDACJA BLIŻEJ CHIN
Poz. 248139.FUNDACJA DO CELU
Poz. 248140.FUNDACJA GRANMA
Poz. 248141.FUNDACJA HÄLSA W LIKWIDACJI
Poz. 248142.FUNDACJA HÄLSA W LIKWIDACJI
Poz. 248143.FUNDACJA HÄLSA W LIKWIDACJI
Poz. 248144.FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI EKONOMICZNEJ IM. LUDWIGA VON MISESA
Poz. 248145.FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI EKONOMICZNEJ IM. LUDWIGA VON MISESA
Poz. 248146.FUNDACJA INSTYTUTU BADAŃ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Poz. 248147.FUNDACJA LOW LIGHT FILM
Poz. 248148.FUNDACJA LOW LIGHT FILM
Poz. 248149.FUNDACJA MISERICORDIA PER SEMPER
Poz. 248150.FUNDACJA NA RZECZ ODNOWY ZABYTKÓW ŚLĄSKA IM.JOHANNESA SCHNEIDERA
Poz. 248151.FUNDACJA PLAC WOLNOŚCI
Poz. 248152.FUNDACJA PLAC WOLNOŚCI
Poz. 248153.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248154.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248155.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248156.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248157.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248158.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248159.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248160.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248161.FUNDACJA POMOC DLA SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 W OTWOCKU
Poz. 248162.FUNDACJA RODZINA PLUS
Poz. 248163.FUNDACJA RODZINA PLUS
Poz. 248164.FUNDACJA SPORTOWA "SUKCES"
Poz. 248165.FUNDACJA SPORTOWA "SUKCES"
Poz. 248166.FUNDACJA SPORTOWA "SUKCES"
Poz. 248167.FUNDACJA SPORTOWA "SUKCES"
Poz. 248168.FUNDACJA SPORTOWA "SUKCES"
Poz. 248169.FUNDACJA SZTUK DWIE
Poz. 248170.FUNDACJA TOMASZA GAŁKA "PERSPEKTYWY"
Poz. 248171.FUNDACJA TWÓJ STARTUP
Poz. 248172.FUNDACJA TWÓJ STARTUP
Poz. 248173.FUNDACJA ZIEMIAŃSKA - FUNDACJA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO
Poz. 248174.FUNDACJA ZOBACZYĆ MORZE IM. TOMKA OPOKI
Poz. 248175.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248176.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248177.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248178.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248179.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248180.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248181.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY
Poz. 248182.SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY

p) Inne organizacje społeczne/zawodowe

Poz. 248183.BYDGOSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BYLOT"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 248184.ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 248185.CHAPMAN BRACK (CONTRACTORS) LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 248186.CHAPMAN BRACK (CONTRACTORS) LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 248187.HOTEL MOZART D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 248188.HOTEL MOZART D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 248189.TECNOMANTO S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Polskie związki sportowe

Poz. 248190.POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 248191.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ "AGRO" W TELATYNIE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 248192.AUGUSTOWSKI KLUB GOLFA
Poz. 248193.AUGUSTOWSKI KLUB GOLFA
Poz. 248194.KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" ROGÓW W ROGOWIE
Poz. 248195.KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" ROGÓW W ROGOWIE
Poz. 248196.MYSŁOWICKA SIATKÓWKA KOBIET
Poz. 248197.MYSŁOWICKA SIATKÓWKA KOBIET

x) Instytucje badawcze

Poz. 248198.INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Poz. 248199.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA