Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 5/2020 (5895) z 9 stycznia 2020 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 791.COMPLETE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 792."BUKA ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 793."CONTROLLING-ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 794."NAFCIARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 795."RENNELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 796.ARTUR JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 797.ASSEYANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 798.B & E EXPERTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 799.BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE EURO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 800.CROMWELL POLAND NO. 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 800.CROMWELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 801.DECO - TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 802.DELETE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 803.DM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 804.EISMONT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 805.GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 806.ICOACHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 807.ILC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 808.IMMO WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 809.KURZE ŁAPKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 810.LOMBIUMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 811.M.NOWAK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 812.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DROMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 813.ONESART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 814.WHITE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 815.SUN & FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 816.WŁOCŁAWEK PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 817.RED PRAWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 818.MEGURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 819.SILESIA ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 820.N-P SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 821.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 822.PŁAWOWICE FOUNDATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 823.DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 824.EMP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 825.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "CHEMIA - KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 826.GIFFORD HAMILTON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 827.POLISH INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 828.WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH "ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA

5. Inne

Poz. 829.AGBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 830."SHERMAN PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 831.Abramczyk Krzysztof
Poz. 832.Bażyk-Husar Bożena
Poz. 833.BIOIMPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 834.Cwanek Mateusz
Poz. 835.Galiński Edward
Poz. 836.Foremniakowska Katarzyna
Poz. 837.Frankowicz Jakub
Poz. 838.Gnaczyńska Sylwia
Poz. 839.Grudzińska Zofia
Poz. 840.Wieczorek Arkadiusz
Poz. 841.GRUPA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Poz. 842.Jankowska Janina Katarzyna
Poz. 843.Grzegorzewska Żaneta
Poz. 844.Kondras Aneta
Poz. 845.Kosakowska Izabela
Poz. 846.Leszek Zofia
Poz. 847.Koziołek Dariusz
Poz. 848.Mikołajczyk Małgorzata
Poz. 849.Nowak Bożena
Poz. 850.Orlik Artur
Poz. 851.Osiecki Stefan Tomasz
Poz. 852.Rakoczy Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rak Anna Rakoczy
Poz. 853.RAVEN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 854.Ruciński Stefan
Poz. 855.Wojciechowska Barbara
Poz. 856.Włodarczyk Małgorzata
Poz. 857.Socha Monika
Poz. 858.Tomala Jan
Poz. 859.Stefański Józef
Poz. 860.Usidus Aleksandra Janina
Poz. 861.Woźniak Aleksandra
Poz. 862.Wroński Piotr Krzysztof
Poz. 863.Woźniak Ewelina
Poz. 864.Wrycza Izabella
Poz. 865.Wylecioł Anna
Poz. 866.Zabrocka Ewa

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 867."SANTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 868.Adamczak Gabriela
Poz. 869.AGRO GRUPA DAR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 870.ALMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 871.Aniszkiewicz Bogusława
Poz. 872.Chabaj Teresa
Poz. 873.DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 874.Dudyński Andrzej
Poz. 875.Chmiel Bernadetta
Poz. 876.Chruścicka Hanna
Poz. 877.Chruścicki Dariusz
Poz. 878.Gniewkowska Elżbieta
Poz. 879.Ciecierski Marcin
Poz. 880.Dąbrowski Dariusz
Poz. 881.Drela Bartłomiej
Poz. 882.Dryl Wojciech
Poz. 883.Dzik Mariusz
Poz. 884.Katner Adam
Poz. 885.Fereńczuk Jacek
Poz. 886.Galewska Monika
Poz. 887.GALPERIN SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 888.Gałuszka Agnieszka
Poz. 889.Głodkowska Elżbieta
Poz. 890.Górawska Monika
Poz. 891.Holuk Zofia i Holuk Jan
Poz. 892.Grzelczak Irena
Poz. 893.Hajzner Damian
Poz. 894.Kąkol Henryk Sławomir
Poz. 895.Kosmalska Agnieszka
Poz. 896.Kosowski Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Kosowski Z.U.H.P. TRANDHANDEL
Poz. 897.Lewkowska Mieczysława
Poz. 898.Łodejski Stanisław
Poz. 899.Majewski Stanisław
Poz. 900.Majorczyk Natalia
Poz. 901.Malinowski Zbigniew
Poz. 902.Marsy-Wodzińska Ewa
Poz. 903.Matysik Sebastian
Poz. 904.Najewska-Szeszuła Sylwia
Poz. 905.Nowicki Janusz Andrzej
Poz. 906.Nowosielski Andrzej
Poz. 907.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AKNAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 908.Stryjek Paulina
Poz. 909.Owczarek Grażyna
Poz. 910.Puchalski Krzysztof
Poz. 911.Sobacińska Magdalena
Poz. 912.Spadło Józef
Poz. 913.Spychalska Anna
Poz. 914.Szmyglewska Beata Diana
Poz. 915.Szymańska-Mańczak Sylwia
Poz. 916.Wawrzyniak Zenon
Poz. 917.Wichot Renata
Poz. 918.Wichot Ryszard
Poz. 919.Woźniak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA w upadłości
Poz. 920.Zapłata Lidia
Poz. 921.Zapłata Robert
Poz. 922.Ziółkowski Aleksander
Poz. 923.Żero-Sieniuć Ewa
Poz. 924.Żórawny Grzegorz

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 925.Narewska Danuta
Poz. 926.Konieczna Jolanta
Poz. 927.Cisak Zbigniew
Poz. 928.GPM HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 929.Gulba Grażyna
Poz. 930.Proszewski Włodzimierz

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 931.Kosewski Tomasz

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 932.Pietrzak Ewa

9. Inne

Poz. 933."ELPROMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 934."MATRAS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 935.AERO LOGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 936.Domański Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BIG-POL Roman Domański
Poz. 937.AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 938.Chrzanowski Tomasz
Poz. 939.Gągała Jacek
Poz. 940.HONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 941.Jeżyszek Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dworek nad Stawem Adam Jeżyszek
Poz. 942.Kozok Piotr
Poz. 943.Łukasik Kazimierz
Poz. 944.Machała Damian Leszek
Poz. 945.MAG - KAS LECH KOCJAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 946.Matuszak-Bąk Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Reklamy GRAKOM Grażyna Matuszak-Bąk
Poz. 947.Nawrocki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jackpol Nawrocki Piotr
Poz. 948.PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 949.Wyborski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU TOMMAX - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tomasz Wyborski
Poz. 950.Zubko Beata

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 951.F.P.H."FISHNOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 952."HAGET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 953."KIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 954."LUBUSKIE WINNICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 955.CENTEX - BHP M. BŁASZYK, P. KRUPKA, J. SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 956."MCCORMACK - NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 957."MOŻEJKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 958."NEXT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 959."NO RETURN DISTRIBUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 960."UNIQUE NET SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 961."YANFANG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 962.BAMI POLAND BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 963.BASKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 964.BIZ MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 965.CURSERINTERAKTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 966.CZEMPIN.NET INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 967.DAWIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 968.DREWNO OGRODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 969.GOODLOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 970."BAZALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 971.DROGAN - BUDOWA DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 972.E-RENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 973.ECO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 974.EGNARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 975.FABRYKA MEBLI MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 976.FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 977.FUNDACJA ACTIVUM
Poz. 978.GARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 979.GRETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 980.INTER-FINANCE-TEAM JANKOWSKA & JANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 981.IT-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 982.NESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 983.K-N-K KONSULTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 984.KOAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 985.MADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 986.MD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 987.METALSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 988.MIAKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 989.MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 990.MULTIPOLISA24 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 991.OLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 992.PERFECT FLOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 993.PH MEDICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 994.POLFRA USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 995.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ELKOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 996.TL SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 997.WARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 998.QUIXSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 999.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1000.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KOMORNIKI" W KOMORNIKACH
Poz. 1001.TECHNIKI OSŁONOWE "PASTEL-COLOR" T. DASZKIEWICZ, R. DASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 1002.Wnioskodawca Czajka Magdalena z udziałem Czajki Krzysztofa i Dacewicza Mariana
Poz. 1003.Wnioskodawca Danielczyk Ewa i inni
Poz. 1004.Wnioskodawca Gmina Mysłowice
Poz. 1005.Wnioskodawca GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Poz. 1006.Wnioskodawca Ledwoń Antoni
Poz. 1007.Wnioskodawca Matelska Maria
Poz. 1008.Wnioskodawca Paul Stanisław
Poz. 1009.Wnioskodawca Tołkacz Małgorzata
Poz. 1010.Wnioskodawca ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Poz. 1011.Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim
Poz. 1012.Wnioskodawca Winkel Piotr i Winkel Maria
Poz. 1013.Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Inspektorat w Kutnie
Poz. 1014.Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim
Poz. 1015.Wnioskodawca Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 1016.Wnioskodawca Danisz Klaudia i Danisz Bernard
Poz. 1017.Wnioskodawca Fassa Stanisław i Fassa Bronisława
Poz. 1018.Wnioskodawca Kociszewski Jacek
Poz. 1019.Wnioskodawca Wichrowscy Dionizy i Krystyna
Poz. 1020.Wnioskodawca Kubat Maria
Poz. 1021.Wnioskodawca Paluch Mieczysław
Poz. 1022.Wnioskodawca Rusinek Sławomir
Poz. 1023.Wnioskodawca Zadrożny Grzegorz

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 1024.Powód Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w Poznaniu, II Wydział Cywilny - z urzędu
Poz. 1025.Powód Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, II Wydział Cywilny - z urzędu

6. Inne

Poz. 1026.Wnioskodawca Gawlik Tadeusz
Poz. 1027.Wnioskodawca Kaczmarczyk Tomasz

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 1028."DOSPEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1029."OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 1030."TEDECOM" GRZEGORZ TRĘBIŃSKI, MARCIN DASZKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1031.BIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1032.Broniarz Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JB SYSTEM Jacek Broniarz
Poz. 1033.DJMW TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1034.ER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1035.Jakubowski Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Financial Advice Przemysław Jakubowski
Poz. 1036.KING CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1037.Pazdyk Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Pazdyk
Poz. 1038.Szczepaniak Tomasz prowadzący działalność rolniczą
Poz. 1039.Mudlaff Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 12399."E-BAILE CHAGOWSKA DOMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 12400."INCOME CAPITAL" WCZEŚNIAK, SUPEŁ, SZKLARZEWSKI, WĄDOŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12401.INTERKONEKT PAWEŁ BARCZYK TOMASZ FURMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12402.LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 12403.KONIECZNY, POLAK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 12404.AGENCJA OCHRONY P-W JAGUAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12405.AGREKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12406.B3S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12407.CALLA JOLANTA GRYCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12408.DK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12409.EL - DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12410.FILIPIAK BABICZ LEGAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12411.GRINGO BARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12412.HL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12413.KONSTELACJA 2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12414.KOZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12415.KSG CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12416.MK CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12417.PL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12418.PRIME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12419.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INSTALACYJNE PECREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12420.SEBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12421.SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12422.STARE KOSZARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12423.VISTRA LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (63) SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12424.VISTRA LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (65) SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12425.WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12426.WSPÓLNY ZNÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12427.WULKAN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 12428.CAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 12429.AGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12430.BIPRODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12431.COLLECT POINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12432.ERKADO RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12433.GOLDWEB SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12434.GRAWERSI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12435.GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12436.HI5 - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12437.HQG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12438.KSH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12439.KSIĘGOWY-BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12440.LILLITOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12441.LZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12442.MONDIAL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12443.NATALIA MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12444.PRINTXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12445.PYRAMID-CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12446.RADA PUCHACZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12447.STANISŁAW SYNOWIEC PRZYCHODNIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12448.STJ17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12449.TOMPOL KĘPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12450.TOSHIBA CARRIER AIR-CONDITIONING EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12451.WALLDONE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12452.WIGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 12453.CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 12454.WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA

o) Fundacje

Poz. 12455.FUNDACJA MONASTYCZNA ŚŚ. ANTONIEGO, BENEDYKTA I BERNARDA
Poz. 12456.FUNDACJA PATRZ GLOBALNIE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 12457.A. H. M. WOJCIECHOWSCY "WODMER" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12458.APTEKA PRYWATNA EWA MADEJ, EWA BLIN-ŁOPACKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12459."APTEKA PRYWATNA-KRYSTYNA JEŻEWSKA, MAŁGORZATA JEŻEWSKA" -SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12460.BINGO - JAROSŁAW FIGIEL & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12461.BINGO - JAROSŁAW FIGIEL & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12462.BINGO - JAROSŁAW FIGIEL & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12463.BINGO - JAROSŁAW FIGIEL & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12464.BIURO TURYSTYCZNE "METEOR" SPÓŁKA JAWNA ZDROWAK DARIUSZ - ROZMUS JAROSŁAW
Poz. 12465.BRIGHT SMILE KIWORKOWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12466."BST" K. BRYCH, T. SZWAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12467."CENT CO B.CHRZANOWSKI I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12468.CRS BETONSERWIS MARIUSZ GWIZDAK & WOJCIECH ZWOLSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 12469.CRS BETONSERWIS MARIUSZ GWIZDAK & WOJCIECH ZWOLSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 12470.CRS BETONSERWIS MARIUSZ GWIZDAK & WOJCIECH ZWOLSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 12471.DDO ŻYNDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12472.DESIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12473.DORJAN PARTNERS PATOKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12474."ESKULAP" DOROTA SZYMAŃSKA, KATARZYNA PODYMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12475.EUROPEJSKIE SŁUŻBY OCHRONY KUJAWKA I. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12476."F.H.U. ANDRZEJ SEMIK, HALINA SEMIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12477.FILAR FIJAŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12478.HOLLYWOOD A M BŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12479.HOLLYWOOD A M BŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12480.HOLLYWOOD A M BŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12481.HOMEO MEDICUS SZCZESIUL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12482."INPAKO" PAWŁOWSKA I KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12483.INTERNET MEDIA POLSKA PLISKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12484.JKKS PROJEKT KANABUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12485.JUNO KLAUDIA JUNDRZYK KAZIMIERZ NOWAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 12486.K-M KRZYSZTOF BĄK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12487.K-M KRZYSZTOF BĄK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12488.KAD INVEST KOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12489.LEGE ARTIS DANIŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12490.LEGE ARTIS DANIŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12491.LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12492.LU-NET PIOTR GRZEŚKIEWICZ I MARCIN ROCHOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12493.MEGAMAN MONIKA, MIROSŁAW PONICHTERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12494.MEGAMAN MONIKA, MIROSŁAW PONICHTERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12495.MISIOLANDIA - MĄDRA EDUKACJA P. BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 12496.MOTO-KRIS K. GORGOŃ, Z. WNUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12497.MULTIPIK PIOTR MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12498."NOWAK" - NOWAK ROMAN, NOWAK ARKADIUSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12499."NOWAK" - NOWAK ROMAN, NOWAK ARKADIUSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12500."OGRÓDEK DZIADUNIA" CZESŁAW ŚLUSARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12501.PIRAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENEVA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12502.PNEUMASTER SPÓŁKA JAWNA W. KASPEREK, K. DERSZNIAK
Poz. 12503.POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12504.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WODNIK" ANDRZEJ AUGUSTYN, ANDRZEJ SZABLOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12505.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12506."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE" WARS "GRZEGORZ MUCHA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 12507.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE RAMPOL LEON SIKORA, JACEK BELSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12508.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARPO" K.SPALONY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12509.PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA SPECVET MAŁGORZATA I PIOTR WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12510.PSB "MABUD" TADEUSZ I ALICJA LIPCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12511.PSB "MABUD" TADEUSZ I ALICJA LIPCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12512."RANDOM" WILLIMOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12513.ROZUM I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA LIMITED SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12514.ROZUM I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA LIMITED SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12515."SALA BANKIETOWA TANGO ELŻBIETA KUŹMA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12516.SKLEP "U ANDRZEJA" A. WICZANOWSKI, R. MULCAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12517."STIMA KOŚCIELNIAK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 12518.TBV SPÓŁKA JAWNA W. DZIOBA, P. BIELECKI
Poz. 12519.TBV SPÓŁKA JAWNA W. DZIOBA, P. BIELECKI
Poz. 12520.WALESIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 12521.ZAKŁAD DZIEWIARSKI DEPOL DEPERAS SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

c) Spółki partnerskie

Poz. 12522.AVAL-CONSULT KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OSTROWSKA, SZYCHOWSKI, KRAWCZYK, KORPUSIK, GRZECHOWIAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 12523.DRZEWIECCY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 12524.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RAJ-DENT LEKARZE STOMATOLODZY: LEWANDOWSKA I RAJ - SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 12525.ACTIVE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12526.ACTIVE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12527.ARKON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12528.ARKON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12529.ARKON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12530.ARKON ŁOKIETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12531.ARKON ŁOKIETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12532.ASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12533.AUTOMOTIVE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12534.BENEFIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12535.BIURO OBSŁUGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12536.BIURO OBSŁUGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12537.BLS AUTO GALERIA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12538.BUKOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12539.BUKOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12540.CEGNA R.CERANOWICZ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12541.CENTRUM MEDYCZNE TROJANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12542.COVER2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12543.DAWIDOWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12544.DAWIDOWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12545.DENTOMAX KLIMCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12546.EURO ASEKURACJA - UNITRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12547.FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12548.FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12549.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12550.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12551.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12552.FRANKOWSKI COATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12553.GMV TECHNIKA ADAM KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12554.GOLD BUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12555.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12556.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12557.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12558.IDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12559.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12560.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12561.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12562.INTERMAX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12563.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12564.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12565.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12566.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12567.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12568.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12569.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12570.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12571.JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12572.JK ANIMALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12573.KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA PIĄTAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12574.KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA PIĄTAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12575.KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA PIĄTAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12576.KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12577.KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12578.KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12579.KRAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12580.KRAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12581.M&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12582.MCCARTHY & TAGGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12583.MELIOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12584.MELIOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12585.MK WORK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12586.MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12587.NATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12588.PMI NIERUCHOMOŚCI MAGDALENA WÓJCIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 12589.POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY ECO-DAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12590.PRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12591.PRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12592.PROJEKT 150 - SHANKLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12593.SIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12594.SIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12595.SKANER TORECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12596."SOLUS T. KĘDZIERSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12597."SOLUS T. KĘDZIERSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12598."SOLUS T. KĘDZIERSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12599."SOLUS T. KĘDZIERSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12600.SPECIAL WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12601.SPECIAL WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12602.STREAMLINE POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12603.TEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW DOBRZYŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12604.TWÓJ KĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 12605.VERON RE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12606.WAM-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12607.WINOBAR JANUSZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12608.WOOL STAR SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 12609.WOOL STAR SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 12610.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12611.EVOBUD DCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12612.G-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 12613.G-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 12614.G-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 12615.GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12616.GGHPF PROJECT 4 GGH MANAGEMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 12617.OLIGO PARK GGHPOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12618.PAXSON MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12619.POSTĘPU 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12620.POSTĘPU 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 12621.365 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12622.3D HATCHERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12623.74 TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12624.9G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12625.9G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12626.9G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12627.9G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12628.A&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12629.ABACIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12630."ABATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12631.ABMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12632.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12633.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12634.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12635.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12636.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12637.ACS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12638.ACTIVE PROSPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12639.ACTIVE PROSPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12640.ACTIVE PROSPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12641.ACTIVE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12642.ACTIVE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12643.ACTIVE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12644.ADAPTIVE CLINICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12645.ADX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12646.ADX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12647.ADX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12648.AFORTI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12649.AG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12650.AGENCJA OCHRONY PREDATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12651.AIR PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12652.AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12653.AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12654.AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12655."AKME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12656.ALAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12657.ALAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12658.ALBER RB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12659.ALNEO ELEKTROSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12660.ALNEO ELEKTROSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12661.ALNEO ELEKTROSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12662.ALUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12663.AMBERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12664.AN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12665.ANGEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12666.ANVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12667."APC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12668.APEX.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12669.APEX.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12670.APFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12671."APNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12672."APNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12673."APNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12674.ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 12675.ARCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12676.ARCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12677.ARIES RESIDENCE SZCZYRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12678.ARNDCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12679.ARNDCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12680.ARNDCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12681.ARPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12682.ARYXE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12683.ASD MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12684."ASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 12685."ASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 12686.ASMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12687.ASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12688.ASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12689.ASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12690.ASTRA PARK KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12691.AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12692.AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12693.ATLANTIC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12694.ATLANTIC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12695.ATLANTIC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12696.ATLANTIC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12697.ATLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12698."ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12699."AUTOBUSOWE KONSORCJUM LUBELSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12700.AVEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12701."AVICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12702.AWD CARS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12703.AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12704.B-BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12705.BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12706.BATRONIC MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12707.BAUSYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12708.BAUSYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12709.BAUSYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12710.BBSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12711.BED BATH IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12712.BEKAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12713.BEL-POL IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12714.BEL-POL IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12715.BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12716."BEST BIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12717.BEST COMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12718.BESTROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12719.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12720.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12721.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12722.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12723.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12724.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12725.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12726.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12727.BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12728.BIKERSWORLD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12729.BIM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12730.BIN DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12731.BIO-CONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12732.BITDOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12733.BIURO PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12734.BLACK GOLD CENTER BGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12735.BLACK GOLD CENTER BGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12736.BLACK GOLD CENTER BGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12737.BLUE SAND TRADE AND TECHNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12738.BLUE SAND TRADE AND TECHNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12739.BLUE SAND TRADE AND TECHNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12740.BLUE SAND TRADE AND TECHNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12741.BLUE SAND TRADE AND TECHNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12742.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12743.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12744.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12745.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12746.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12747.BM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12748.BMW RENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12749.BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12750.BONUS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12751."BRAINSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12752."BRIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12753.BUDOTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12754.BUDZIK & PILARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12755.BUDZIK & PILARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12756.BUDZIK & PILARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12757.BUDZIK & PILARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12758.BUDZIK & PILARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12759."BUILD INC." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12760.BUMA DEVELOPMENT 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12761.CARCHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12762.CARNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12763."CARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12764."CARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12765.CBDSHOP.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12766.CBIO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12767.CCGT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12768.CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12769.CERVINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12770.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12771.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12772.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12773.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12774.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12775.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12776.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12777.CGINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12778.CLARIANT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12779.CLEAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12780.CLEVERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12781.CM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12782.CM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12783.CM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12784.COCOMO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12785.COCOMO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12786.COCOMO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12787.COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12788.COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12789.COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12790.COMMUNICATIONS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12791.COMMUNICATIONS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12792.COMTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12793.COMTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12794.CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12795.CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12796."COREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12797."COREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12798."CORIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12799.CORNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12800.COVER2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12801.CP ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12802.CRAVVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12803.CT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12804."CTC INVEST DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12805.CUBE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12806.CUBE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12807.CUBE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12808.CUBE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12809.CUBE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12810.CUBE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12811.CUMBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12812.DASKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12813.DELI HOME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12814.DELI HOME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12815.DELI HOME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12816.DENCKERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12817.DIALCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12818.DIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12819.DIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12820.DIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12821.DIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12822.DKJ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12823.DM TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12824.DOBRE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12825.DOBRY APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12826.DOBRY APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12827.DOBRY PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12828.DOBRY PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12829.DOM INWESTYCYJNY MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12830.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12831.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12832.DORADCA AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12833."DOREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12834.DRACO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12835.DRACO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12836.DRACO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12837.DREAM HOUSE RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12838.DREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12839.E-ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12840.E-RIESLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12841."ECC REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12842.ECO ENERGY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12843.ECO-SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12844.ECO-SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12845.ECO-SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12846.ECOMAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12847.ECOMAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12848.ECOMAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12849.EDUROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12850.EDUROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12851.EKOBASTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12852.EKOBASTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12853."EKOSPLIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12854."EKOSPLIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12855."EKOSPLIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12856.EKOTECHNIKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12857."EKOTRAW"
Poz. 12858.EKSPERT ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12859.EKSPERT ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12860.EKSPERT ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12861.ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE "ESA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12862.ELPOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12863.EMBEDDEDTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12864.EMBEDDEDTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12865.ENERGO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12866.ENERGO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12867.ENERGO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12868.ENERGOSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12869.ENTISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12870.ENTISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12871.ENTISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12872.EOLICA POSTOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12873.EQA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12874.EQA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12875.EQA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12876.ERGATIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12877.ERKA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12878.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12879.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12880.ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12881."EROTRIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12882.ESPECJAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12883.ESPRIT POLAND RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12884.ESPRIT POLAND RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12885.ESV METALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12886.ETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12887.ETM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12888.ETM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12889.ETM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12890.ETM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12891.EU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12892.EU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12893.EU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12894."EUROAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12895.EUROBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12896.EUROPOLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12897."EXPOMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12898.EXTREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12899.EXTREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12900.F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12901.F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12902.F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12903.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12904.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12905.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12906.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12907.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12908.FAMILIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12909.FARMAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12910.FARMAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12911.FARMAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12912.FARMEAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12913.FAVORIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12914.FAVORIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12915.FAVORIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12916.FAVORIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12917.FB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12918.FB SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12919.FB SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12920.FC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12921.FC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12922.FC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12923.FEEDOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12924.FEEDOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12925.FEEDOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12926.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12927.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12928.FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12929.FENIX III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12930.FENIX III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12931.FENIX III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12932.FILIPIAKBABICZ INWESTYCJE PUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12933.FILIPIAKBABICZ INWESTYCJE PUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12934.FILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12935.FILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12936.FILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12937.FINDAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12938.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12939.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12940.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12941.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12942.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12943.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12944.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12945.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12946.FINLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12947."FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12948.FIRMA RATAJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12949.FIRMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12950.FIRST RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12951.FIRST RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12952.FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12953.FLUID AMERYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12954.FO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12955.FO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12956.FO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12957.FORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12958.FORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12959.FORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12960."FORUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12961."FOTOKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12962.FRANCEVINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12963.FRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12964.FRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12965.FRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12966.FW WYRZYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12967.G.K.G. CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12968.G.K.G. CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12969.G.K.G. CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 12970.GD2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12971.GEBHARDT-STAHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12972.GEDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12973.GEDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12974.GEIS PARCEL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12975.GENERPOL G1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12976.GEOCARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12977.GEOCARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12978.GEOCARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12979.GGS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12980.GLENCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12981.GLOBAL AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12982.GLOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12983.GLOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12984.GLOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12985.GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12986.GOFISHING 4SUCCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12987.GOLFLINE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12988.GOLFLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12989.GÓ-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12990.GRABEK MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12991.GRABEK MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12992.GREENWAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12993.GRUPA IMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12994.GRUPA IREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12995."GRUPA LM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 12996."GRUPA OSCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12997.GRUPA TECHNICZNA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12998.GSM ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12999.GSM ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13000.GSM ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13001.HABZA FINANSE HIPOTECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13002.HANZA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13003.HANZA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13004.HANZA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13005."HARTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13006."HARTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13007."HARTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13008.HAVANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13009.HAVIBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13010.HELIOS STRATEGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13011.HELIOS STRATEGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13012.HELIOS STRATEGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13013.HI KŁOBUCKA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13014.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13015.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13016.HILTONLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13017.HOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13018.HOME IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13019.HOMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13020.HPENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13021."HUTA 19 IM. JOACHIMA FERSENGELDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13022.I’M OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13023.I’M OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13024.ICON DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13025.ICT LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13026.IF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13027.IF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13028.IF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13029.IGDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13030.IGDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13031.IKOSMETYKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13032.IKOSMETYKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13033."INCAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13034.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13035.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13036.INCEPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13037.INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13038.INDIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13039.INEX PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13040.INFOSTRATEGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13041.INNFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13042."INTERGRAPH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13043."INTERGRAPH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13044."INTERGRAPH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13045."INTERGRAPH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13046.INTERNATIONAL EXPERTS OF FINANCIAL LAW - MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI FINANSOWO-PRAWNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13047."INTERTANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13048."INTERTANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13049.INWESTMENT X DIZAJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13050.INWESTMENT X DIZAJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13051.INWESTYCJE KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13052.INWESTYCJE KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13053.INWESTYCJE KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13054.INWESTYCJE KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13055.ISOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13056.IT WIRELESS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13057.ITALIAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13058.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13059.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13060.ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13061.ITERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13062.ITERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13063."JAP TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13064.JARAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13065.JJ-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13066.JOB INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13067.JOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13068.JOY TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13069.JOY TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13070.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13071.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13072.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13073.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13074.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13075.JRW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13076.JS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13077.JS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13078.JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13079.K.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13080.KAIMEX-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13081.KANCELARIA PIT - ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13082.KANCELARIA PIT - ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13083.KANCELARIA PIT - ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13084.KANCELARIA PODATKOWA BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13085.KANCELARIA PRAWNA "AZYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13086.KERAMIAS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13087.KEY2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13088.KEY2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13089."KFG - EUROPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13090.KL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13091.KL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13092.KL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13093.KL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13094.KL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13095.KL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13096."KLIMEK-NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13097.KLT TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13098.KOBEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13099."KOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13100."KOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13101."KOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13102.KOM4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13103.KOM4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13104.KOM4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13105.KOM4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13106.KOM4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13107.KORN/FERRY INTERNATIONAL FUTURESTEP (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13108.KRAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13109.KRAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13110.KRC7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13111.KROGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13112.KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13113.KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13114.KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13115.LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13116.LA NIKA CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROTERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13117.LABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13118.LABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13119.LABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13120.LABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13121.LANAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13122.LANDOOR WŁÓKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13123."LEXUS AUDIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13124.LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 13125."LIDERMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13126."LIDERMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13127."LIDERMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13128.LIMITED LP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13129.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13130.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13131.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13132.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13133.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13134.LOKOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13135.LONDON BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13136.LOPAR ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13137.LUBRINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13138.LUKIN LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13139.LUKIN LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13140.LUKIN LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13141.LUNA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13142.LUNA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13143.LUNA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13144.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13145.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13146.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13147.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13148.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13149.MADARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13150."MAGNUS CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13151."MAGNUS CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13152."MAGNUS CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13153.MAGPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13154.MAGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13155."MAŁOPOLSKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 13156.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13157.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13158.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13159.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13160.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13161.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13162.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13163.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13164.MAPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13165.MARGARET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13166.MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13167.MARKET BUDOWLANY FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13168."MARQEEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13169."MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13170."MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13171."MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13172.MCHAYES & STEWARDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13173."MEA ACTIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13174.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13175.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13176.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13177.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13178.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13179.MEDICALPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13180."MEDICARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13181.MELIOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13182.MELIOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13183."MERCURY EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13184.MESHSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13185.MESHSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13186.MESHSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13187.METRO LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13188.MICHALAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13189.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WIELOKULTUROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13190."MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ZARZĄDZANIA, PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13191."MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ZARZĄDZANIA, PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13192.MIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13193.MIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13194.MIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13195.MIINTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13196.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13197.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13198.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13199.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13200.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13201.MKF MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13202.MLV 71 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13203.MNGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13204.MODART OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13205.MODART OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13206.MODERNA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13207.MODERNA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13208.MOKRON PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13209.MONETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13210.MONTERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13211.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13212.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13213.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13214.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13215.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13216.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13217.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13218.MONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13219.MORAT SWOBODA MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13220.MOTO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13221."MOTOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13222."MOTOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13223."MOTOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13224.MOWTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13225.MOWTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13226."MÓJ DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13227.MRP HYDROGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13228.MSPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13229.MSPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13230.MSPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13231.MSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13232.MTD HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13233.MULTIHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13234.MYS-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13235.MYS-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13236."NAMI INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13237."NAMI INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13238."NAMI INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13239.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13240.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13241.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13242.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13243.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13244.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13245.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13246.NATYWNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13247."NAVALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13248.NAVIGATOR POLAND PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13249.NAVIGATOR POLAND PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13250.NAVIGATOR POLAND PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13251.NECT RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13252.NEW OAKLAND PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13253.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13254.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13255.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13256.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13257.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13258.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13259.NEXT GENERATION NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13260.NEXTBANK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13261.NEXTER COLOR-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13262.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CHRÓŚCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13263.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CHRÓŚCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13264."NIKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13265."NIKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13266.NILE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13267.NILE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13268."NINA DO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13269.NOBILE EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13270.NORDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13271.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13272.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13273.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13274.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13275.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13276.NORTH PROFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13277.NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13278.NT TANIE PAPIEROSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13279.NUGA.XB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13280.NUGA.XB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13281.NUGA.XB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13282.NURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13283.NURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13284.NURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13285.OFFISIUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13286.OFFISIUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13287.OFFISIUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13288.OKAM 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13289.OKAM 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13290.OKAM 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13291.OLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13292.OMEGA STANDARD BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13293.ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13294.ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13295.ONSITE HV SOLUTIONS CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13296.OPEN LABOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13297.OPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13298.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13299.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13300.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13301.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13302.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13303.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13304.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13305.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13306.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13307.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13308.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13309.OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13310.OQEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13311.ORINOKO FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13312."ORTODENT CENTRUM ORTODONTYCZNO - STOMATOLOGICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 13313.OŚRODEK ARCHIWIZACJI I USŁUG EKONOMICZNYCH "AUDIATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13314.PAPUKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13315.PARTNER ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13316."PBA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13317."PBA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13318.PDC INDUSTRIAL CENTER 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13319."PET FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13320."PETROL TANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13321.PGB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13322.PGNIG VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13323."PIASTERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13324."PIASTERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13325."PIASTERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13326.PICK IT UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13327.PIEKARNIA CUKIERNIA MIĘDZYCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13328.PINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13329.PJM FOREVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13330.PJM FOREVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13331.PJM FOREVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13332."PLATFORMA DRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 13333."PLATFORMA DRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 13334.PLRN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13335.PLRN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13336.PLRN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13337.PMG R-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13338.PODLASKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LAB-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13339.PODLASKIE SIECI SZEROKOPASMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13340.POLBIOGAZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13341.POLBIOGAZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13342.POLBIOGAZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13343.POLBIOGAZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13344.POLBIOGAZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13345.POLBIOGAZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13346.POLBIOGAZ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13347.POLBIOGAZ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13348.POLBIOGAZ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13349.POLMAR PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13350.POLSKI KOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13351."POLSKIE USŁUGI KURIERSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13352.POYEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13353.POYEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13354.POYEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13355.PRAS-ZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13356.PRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13357.PRESSURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13358."PRESTIGE SPORT 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13359.PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13360.PRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13361.PRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13362.PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13363.PRIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13364.PRINTCSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13365.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13366.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13367.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13368.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13369.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13370.PRO-ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13371.PROCESS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13372.PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13373.PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13374.PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13375.PROMARK LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13376.PROSCENIUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13377.PROSCENIUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13378.PROSCENIUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13379.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13380.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TURYSTYCZNE VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13381.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13382."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13383.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KOBRUK" W LIKWIDACJI
Poz. 13384.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13385.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CORTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13386.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO - PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13387.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA-CK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13388.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAPROCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13389.PTMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13390.PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13391.PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13392.PUSH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13393.PV 1370 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13394.PV SOL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13395.PVE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13396.PVE 35 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13397.QELE INVESTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13398.QELE INVESTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13399.QELE INVESTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13400.QUANTUM DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13401.QUEST GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13402.QUICKFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13403.QUICKFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13404.R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13405.RACHUNKOWOŚĆ-PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13406.RASANA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13407.RASANA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13408.RASANA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13409.RE-BAU CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13410.REALIA POLSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13411.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13412.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13413.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13414.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13415.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13416.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13417.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13418.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13419.RED DOG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13420.RED OXYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13421.RED OXYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13422.REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13423.RIL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13424.RISE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13425.RIX BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13426.RM. PRO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13427.ROJEK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13428."ROMMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13429."ROMMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13430."ROPA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13431.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13432.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13433.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13434.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13435.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13436.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13437.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13438.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13439.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13440.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13441.ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13442.RTR IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13443.SACELLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13444.SAFE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13445.SALON URODY IZABELA SZWED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13446.SANOFI PASTEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13447.SASKA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13448.SCAN-CROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13449.SCAN-CROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13450.SCAN-CROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13451.SCHULTE & YOUNG AUDITORS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13452.SEA - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13453.SEA - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13454."SELENUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13455.SENETIC GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13456.SERWISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13457.SERWISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13458.SERWISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13459.SHAIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13460.SHAIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13461.SID CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13462.SID CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13463.SID CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13464.SILESIAN SUN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13465.SIŁOWNIE WIATROWE ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13466.SIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13467.SIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13468.SIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13469.SIMPLETAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13470."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13471."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13472."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13473."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13474."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13475."SIS & SCHAFER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13476."SITO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13477.SMART-BOX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13478.SMETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13479.SOL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13480.SOL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13481.SOLAR FARMA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13482.SOLVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13483."SOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13484."SOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13485.SPEED-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13486.SPEED-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13487.SPEED-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13488.SPORT VIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13489.SPORT VIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13490.SPORT VIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13491."STAL-HURT-DETAL KWIATKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOBŻENICY
Poz. 13492."STAL-HURT-DETAL KWIATKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOBŻENICY
Poz. 13493."STAL-HURT-DETAL KWIATKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOBŻENICY
Poz. 13494.STUDIO TUTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13495.STUDIO TUTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13496.STUDIO TUTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13497.SUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13498.SWAROVSKI GLOBAL BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13499.SYLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13500.ŚRODA XXI EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13501.TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13502.TEI SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13503.TEI SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13504.TEI SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13505.THERMO-VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13506.THORNFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13507.TIME FOR FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13508.TIME FOR FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13509.TKH KABELTECHNIEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13510.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13511.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13512.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13513.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13514.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13515.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13516.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13517.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13518.TOBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13519.TOJCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13520.TOMPOL INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13521.TOP HOUSE 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13522.TOP HOUSE 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13523.TOP HOUSE 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13524.TOP-PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13525.TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13526.TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13527.TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13528."TRANS-FABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13529.TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13530.TRASPORTER.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13531.TRASPORTER.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13532.TRASPORTER.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13533.TRAVEL ALBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13534.TRAVEL GOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13535.TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13536.TSL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13537.TUMIESZKAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13538.UAB AGENCY COMMUNICATION-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13539.UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13540.UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13541.UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13542.UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13543.UNIQSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13544.V. ARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13545.V. ARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13546.VARSOVIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13547.VARSOVIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13548.VARSOVIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13549.VENDOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13550.VENDOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13551.VENDOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13552."VERUM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13553.VFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13554.VIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13555.VINTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13556.VIRGINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13557.VISCON GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13558.VISCON GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13559.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13560.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13561.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13562.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13563.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13564.VISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13565.VISENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13566.VK TRADE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13567.VOIP24SKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13568.VOMERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13569.VOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13570."W - 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13571.WEB2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13572.WEB2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13573.WEBGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13574.WEI LONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13575.WELL-MED PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13576.WELL-MED PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13577.WINDYKATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13578.WINDYKATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13579.WINDYKATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13580.WINTERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13581.WITKOWSKA & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13582.WITKOWSKA & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13583.WITKOWSKA & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13584.WIWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13585.WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13586.WOERWAG PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13587.WOL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13588.WONDER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13589.WONDER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13590.WONDER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13591.WONDER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13592.WONDER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13593.WONDER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13594.WONDER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13595.WOODGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13596.WORLD SPEDLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13597.WST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13598.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13599.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13600.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13601.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13602.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13603.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13604.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13605.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13606.WUHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13607.ZAKŁAD ROLNO HANDLOWY CIELEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13608.ZAKŁAD ROLNO HANDLOWY CIELEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13609.ZAKŁAD ROLNO HANDLOWY CIELEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13610.ZAKUPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13611.ZAKUPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13612."ZDROWA RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13613."ZDROWA RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13614."ZDROWA RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13615.ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13616."ZUD COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 13617.AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13618.ALFHAIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13619.ALFHAIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13620.AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13621.BMW RENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13622.BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13623.BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13624.BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13625."COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP"
Poz. 13626."DROSED" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13627.ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13628.ET EUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13629.EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13630.FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI
Poz. 13631.FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI
Poz. 13632.FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI
Poz. 13633.FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI
Poz. 13634."FAURECIA LEGNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13635."FAURECIA LEGNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13636."FAURECIA LEGNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13637."FAURECIA LEGNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13638.FEDERAL-MOGUL BIMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13639.FERRE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13640.GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13641.GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13642.GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13643.GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13644.GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13645.IDEA PARTNERS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13646.IDEA PARTNERS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13647.IDEA PARTNERS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13648.KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13649.LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13650.OPTIMA MEDYCYNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13651.POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13652.POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13653.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13654.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KATOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13655.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13656.RSM KZWS AUDIT, TAX & CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 13657.RSM KZWS AUDIT, TAX & CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 13658.RSM KZWS AUDIT, TAX & CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 13659.SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13660.STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13661.STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13662.TONETIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13663.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "CARDIF POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13664.VEOLIA TERM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13665.WOOL STAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13666.WOOL STAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13667.WÓJCIK FASHION SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 13668.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI
Poz. 13669.BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUBINIE
Poz. 13670.BUDOWLANO - WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAKŁAD BUDOWNICTWA
Poz. 13671.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 13672.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRABOWIE NAD PROSNĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13673.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRABOWIE NAD PROSNĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13674.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRABOWIE NAD PROSNĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13675.MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "KURCZAK - INDYK - GĘŚ"
Poz. 13676.MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "KURCZAK - INDYK - GĘŚ"
Poz. 13677.MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "KURCZAK - INDYK - GĘŚ"
Poz. 13678.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W WAŁBRZYCHU
Poz. 13679.PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE
Poz. 13680.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWOŚĆ" W LIKWIDACJI
Poz. 13681.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO SŁODZIAKI
Poz. 13682.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA OPASOWEGO
Poz. 13683.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU
Poz. 13684.SPÓŁDZIELNIA "NOWA PRACA NIEWIDOMYCH" - CEPELIA
Poz. 13685.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA IM. PROF. JANA CZARNOCKIEGO
Poz. 13686.SPÓŁDZIELNIA KRASZEWICE
Poz. 13687.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIŃCZOWIE
Poz. 13688.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SOLIDUM"
Poz. 13689.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SOLIDUM"
Poz. 13690.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WOJSŁAWIANKA"
Poz. 13691.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPÓLNY STÓŁ"
Poz. 13692.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPÓLNY STÓŁ"
Poz. 13693.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ECO GREEN RECYKLING
Poz. 13694.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ECO GREEN RECYKLING
Poz. 13695.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ECO GREEN RECYKLING
Poz. 13696.SPÓŁDZIELNIA UDZIAŁOWCÓW BIOMETOD
Poz. 13697.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WORECZEK"

n) Stowarzyszenia

Poz. 13698.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13699.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13700.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13701.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13702.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13703.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13704.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13705.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13706.EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY
Poz. 13707.POLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW HANDLU DETALICZNEGO "SKLEP POLSKI"
Poz. 13708.STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MECHANICZNEGO I ENERGETYCZNEGO SIP
Poz. 13709.STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ
Poz. 13710.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD "SZANSA"
Poz. 13711.STOWARZYSZENIE SPOZA
Poz. 13712.STOWARZYSZENIE SPOZA
Poz. 13713.ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA

o) Fundacje

Poz. 13714.FUNDACJA "INSTYTUT BADAŃ RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH"
Poz. 13715.FUNDACJA "PARASOL" NA RZECZ DZIECI REGIONU ŁÓDZKIEGO
Poz. 13716.FUNDACJA "PARASOL" NA RZECZ DZIECI REGIONU ŁÓDZKIEGO
Poz. 13717.FUNDACJA AKTYWNA MAŁOPOLSKA W LIKWIDACJI
Poz. 13718.FUNDACJA ANNA
Poz. 13719.FUNDACJA AUREUS LINK
Poz. 13720.FUNDACJA BEST GREEN
Poz. 13721.FUNDACJA BEST GREEN
Poz. 13722.FUNDACJA IM. ŚW.CECYLII
Poz. 13723.FUNDACJA INICJATYW OBYWATELSKICH FLOW
Poz. 13724.FUNDACJA MUZYCZNY KRĄG
Poz. 13725.FUNDACJA MUZYCZNY KRĄG
Poz. 13726.FUNDACJA MUZYCZNY KRĄG
Poz. 13727.FUNDACJA PODĄŻAJ SWOJĄ DROGĄ
Poz. 13728.FUNDACJA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
Poz. 13729.FUNDACJA PONAD IMIENIA DOKTORA PAWŁA PÓŁROLI
Poz. 13730.FUNDACJA PONAD IMIENIA DOKTORA PAWŁA PÓŁROLI
Poz. 13731.FUNDACJA PONAD IMIENIA DOKTORA PAWŁA PÓŁROLI
Poz. 13732.FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU NOWOCZESNYCH METOD DIAGNOSTYKI I LECZENIA W LĄDKU ZDROJU
Poz. 13733.FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU NOWOCZESNYCH METOD DIAGNOSTYKI I LECZENIA W LĄDKU ZDROJU
Poz. 13734."FUNDACJA PRZYJACIELSKA POMOC" W LIKWIDACJI
Poz. 13735.FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO NARODOWYCH TALENTÓW
Poz. 13736.FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO NARODOWYCH TALENTÓW
Poz. 13737."FUNDACJA SZEROKIEJ DROGI"
Poz. 13738."FUNDACJA SZEROKIEJ DROGI"
Poz. 13739.FUNDACJA TYMON SPORT
Poz. 13740.FUNDACJA VISIT POLAND
Poz. 13741.FUNDACJA VISIT POLAND
Poz. 13742.FUNDACJA WEEUROCITIZENS
Poz. 13743."FUNDACJA WROTA EDUKACJI - EDUGATE"
Poz. 13744.FUNDACJA WYGRAJMY Z CZASEM W LIKWIDACJI
Poz. 13745.INNOWACYJNO WDROŻENIOWA FUNDACJA GOSPODARCZA O PRO ECO
Poz. 13746.INNOWACYJNO WDROŻENIOWA FUNDACJA GOSPODARCZA O PRO ECO
Poz. 13747.INNOWACYJNO WDROŻENIOWA FUNDACJA GOSPODARCZA PRO ECCO TRUST W LUBLINIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 13748.ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 13749.EPSON EUROPE B.V.(SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 13750.SWIETELSKY AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 13751.POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.