Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

c) Spółki partnerskie

Pozycja 120018.
KRS 0000140766, REGON 391007565, NIP 6912214047
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-25 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9483/2/820]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek partnerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek partnerskich zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
2 352

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Legnica

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Legnica (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
13 744

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.11.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka partnerska
3.Firma, pod którą spółka działa"KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH E. DZIERLA, M. FRANUS - BRANKIEWICZ, M. KUPIECKA - GOMUŁKA SPÓŁKA PARTERSKA"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA
2.Adresulica NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY nr domu 16 nr lokalu 2 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07 LISTOPADA 2002 ROKU - NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NUMER 7281/02 20 LISTOPADA 2002 ROKU - NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NUMER 7699/02 - ZMIENIONO § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.NazwiskoDZIERLA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

2

1.NazwiskoFRANUS BRANKIEWICZ
2.ImionaMARIOLA MARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

3

1.NazwiskoKUPIECKA GOMUŁKA
2.ImionaMARTYNA KINGA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiJEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIERLA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRANUS BRANKIEWICZ
2.ImionaMARIOLA MARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUPIECKA GOMUŁKA
2.ImionaMARTYNA KINGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.