Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1821.
BROK-er Spółka z o.o. w Chorzowie, w likwidacji
RHB 15159
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, wpis do rejestru: 1998-02-18 r.
[BM-1483/2002]

Likwidator "BROK-er" Sp. z o.o. w Chorzowie zawiadamia, iż na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.12.2001 r. otwarto likwidację ww. firmy. Wzywa się wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!