Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1822.
BROK-LAND Spółka z o.o. w Szczecinie, w likwidacji
RHB 4750
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY REJESTROWY, wpis do rejestru: 1996-11-21 r.
[BM-1490/2002]

Likwidator "BROK-Land" Sp. z o.o. w Szczecinie zawiadamia, iż na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.12.2001 r. otwarto likwidację ww. firmy. Wzywa się wierzycieli, aby terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!