Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1824.
AFM SERWIS Spółka z o.o. w Andrychowie, w likwidacji
RHB 4062
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, wpis do rejestru: 2000-12-22 r.
[BM-1519/2002]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "AFM SERWIS" Spółki z o.o. z siedzibą w Andrychowie przy (informacja ukryta), w dniu 30.01.2002 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem 1.02.2002 r. i otwarciu z tym dniem likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!