Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1837.
RHB 1744
SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, wpis do rejestru: 1993-01-01 r.
[BM-1497/2002]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 marca 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PeBeKa SA. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!