Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1861.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ III CYWILNY, sygnatura akt: III Ns 960/01
[BM-1520/2002]

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt III Ns 960/01 z wniosku Ewy Kłodnickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Łukowskiej z domu Parol, urodzonej 6 kwietnia 1921 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, (informacja ukryta). Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!