Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 18543.
KRS 0000086105, REGON 330057705, NIP 6710202236
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/12/2/129]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Firma Budowlano-Instalacyjna "Mat-Mad" A. Matejak, R. Madera sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA "MAT-MAD" A. MATEJAK, R. MADERA SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG
2.Adresulica ZAPLECZNA nr domu 5 A, B, C, D nr lokalu 9 miejscowość KOŁOBRZEG kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 22 GRUDNIA 2001 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATEJAK
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMADERA
2.ImionaRYSZARD FRANCISZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATEJAK
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMADERA
2.ImionaRYSZARD FRANCISZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 23 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT DROGOWY

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 11 SZPITALNICTWO