Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 18593.
KRS 0000087720, REGON 850389439, NIP 8721008711
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10720/1/359]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
326 135

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu dębickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie dębickim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
19 519

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMEX-BUD" MARIA, MARIUSZ REMBEK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA
2.Adresulica DROGOWCÓW nr domu 3 miejscowość DĘBICA kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.12.1995 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 30.03.1998 R. - nr 1 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 02.11.2001 R. - nr 2 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 02.11.2001 R. - TEKST JEDNOLITY. ANEKS nr 3 Z DNIA 31.12.2001 R. - ZMIANA PAR. 7 UMOWY.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 6. Informacje o sposobie powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.12.1995 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 30.03.1998 R. PRZEDSIĘBIORCY: MARIA REMBEK ZAM. 39-200 DĘBICA, UL. ZIMOWA 4 - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 27.03.2001 R. MARIUSZ REMBEK ZAM. 39-200 DĘBICA, UL. ZIMOWA 4 - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 27.03.2001 R. SPÓŁKĘ ZAREJESTROWANĄ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA DĘBICY POD NAZWĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMEX-BUD" S.C. REJESTRUJEMY JAKO: SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH.

Podrubryka 1. Dane podmiotów, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaP.H.U. "DOMEX-BUD" S.C. MARIA REMBEK, MARIUSZ REMBEK
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.Numer w rejestrze8661/01, 8660/01
5.Numer REGON850389439

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREMBEK
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREMBEK
2.ImionaMARIUSZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREMBEK
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREMBEK
2.ImionaMARIUSZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 43 Z 51SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 43 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA