Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18710.
KRS 0000081196, REGON 008122139, NIP 7790047783
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/10420/1/56]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Inwit" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIP008122139
3.Firma, pod którą spółka działa"INWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 8716
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE
2.Adresulica KRASIŃSKIEGO nr domu 1 miejscowość SŁUBICE kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.06.1994 R. DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A 5336/1994 KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. LIBELTA 1 ELŻBIETA ZIELIŃSKA - NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK - ASESOR NOTARIALNY; Z-CA NOTARIUSZA 04.10.2001 DATA SPORZĄDZENIA AKTU REPERTORIUM A: 3937/2001 KANCELARIA NOTARIALNA - PRZEMYSŁAWA BAC - NOTARIUSZ SŁUBICE, MICKIEWICZA 21/8 ZMIANA TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI ZDNIA PIERWSZEGO W PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI, UZUPEŁNIENIE BRZMIENIA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówTAK

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGROENENBOOM
2.ImionaLEENDERT AART Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 40 UDZIAŁÓW 4.000,00, - PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGROENENBOOM
2.ImionaLEENDERT AART Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 11 A UPRAWA ZBÓŻ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 12 A UPRAWA WARZYW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 13 Z PRODUKCJA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 01 A GOSPODARKA LEŚNA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy05 01 A RYBOŁÓWSTWO W WODACH PRZYBRZEŻNYCH I ŚRÓDLĄDOWYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy05 02 A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy05 02 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 41 Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 53 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONEJ PRZYRODY

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ