Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18783.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14854/1/311]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm przemysłowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to C (Przetwórstwo przemysłowe).

Liczba rekordów:
355 026

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 42 (Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej).

Liczba rekordów:
33 170

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIP012826191
3.Firma, pod którą spółka działaRTC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 52049
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSUS miejscowość WARSZAWA
2.Adresulica WINCENTEGO KADŁUBKA nr domu 1 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki06.10.1997 R., NOTARIUSZ PIOTR SOROKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A 7897/97

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówTAK

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRTC INTERNATIONAL INC.
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego40000,00 PLN

Podrubryka 1. Aporty

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport28000,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNATHAN
2.ImionaWALTER Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREYEFBACH
2.ImionaJOHN Ikona RSS

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHATTING
2.ImionaMICHAEL Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 21 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 A EKSPORT WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 B ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ I EKSPORTEM WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 31.12.1999 - 31.12.2000 data złożenia 17.12.2001

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 31.12.1999 - 31.12.2000

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegookres za jaki złożono sprawozdanie 31.12.1999 - 31.12.2000

Dział 6.

Rubryka 1. Informacje o likwidacji

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji10.12.2001 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA W WARSZAWIE, REP. A 7374/2001
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDE RUITER
2.ImionaPIETER Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

1

1.Określenie okolicznościROZWIĄZANIE
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki10.12.2001 R. NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A 7374/2001 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW