Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18809.
KRS 0000087464, REGON 013154109, NIP 5272163718
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/15/2/332]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu brzezińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie brzezińskim (woj. łódzkie).

Liczba rekordów:
5 806

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów masy włóknistej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 17.11.Z (Produkcja masy włóknistej).

Liczba rekordów:
33

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIP013154109
3.Firma, pod którą spółka działa"WOTHERSPOON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 54486
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA
2.Adresulica JANA KAZIMIERZA nr domu 32/44 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY -KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA RYNKIEWICZ 1998.08.18, REP. A -5159/98

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówTAK

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOTHICA B.V.
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 80 UDZIAŁÓW - CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A BUDOWNICTWO LOKALI I BUDYNKÓW

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Dział 6.

Rubryka 1. Informacje o likwidacji

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji28.12.2001 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY NOTAR MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK, REP. A-7091/2001
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR - JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMUSIAŁ
2.ImionaRADOSŁAW STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

1

1.Określenie okolicznościROZWIĄZANIE
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki28-12-2001 REP. A-7091/2001 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK W WARSZAWIE UL.ELEKTORALNA nr 11 M.7