Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 18825.
KRS 0000073177, REGON 002343402, NIP 5420201452
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6975/1/590]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Białostocka Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białymstoku sprawozdanie finansowe

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółdzielnia
2.Numer REGON oraz numer NIP002343402
3.Nazwa spółdzielniBIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁYMSTOKU
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 519
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2.Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 55 A kod pocztowy 15-002 poczta BIAŁYSTOK

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni1) 19.04.1990 R. 2) 10.08.2001 R. ZMIANA: PAR. 11, PAR. 52 PKT 1, PAR. 54 I PAR. 68 PKT 1

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMOCZULSKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoWISZNIEWSKI
2.ImionaWIKTOR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.NazwiskoSKOK
2.ImionaTERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNIKOŁAJUK
2.ImionaWŁODZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIEMIENIUK
2.ImionaMIECZYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIASECKI
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPROTASEWICZ
2.ImionaWIECZYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIOTROWSKA
2.ImionaNINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLASZUK
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOSTROWSKI
2.ImionaWITOLD STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 23 Z INTROLIGATORSTWO

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 21 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 26 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 51 C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 2000 R. - OD 01.01.2000 R-31.12.2000 R. data złożenia 30.11.2001

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 2000 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegookres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.