Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 18849.
KRS 0000087420, REGON 000671616, NIP 5210088914
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-31 r.
[WA.XX NS-REJ.KRS/7766/1/539]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza mennic

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 32.11.Z (Produkcja monet).

Liczba rekordów:
19

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów mięsnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.22.Z (Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
7 197

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.01.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie rodzaju podmiotustowarzyszenie
2.Numer REGON oraz numer NIP000671616
3.Nazwa podmiotuPOLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY, nr w rejestrze 43
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA
2.Adresulica JULINANA BRUNA nr domu 32 kod pocztowy 02-594 poczta WARSZAWA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu5.12.1997 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotNIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuSTAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA (WICEPREZESA LUB SEKRETARZA ODDZIAŁU) ORAZ OBLIGATORYJNIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA FINANSE ODDZIAŁU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMAŁKOWSKI
2.ImionaJERZY WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoBOBEREK
2.ImionaŁUKASZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

3

1.NazwiskoBOREŃSKI
2.ImionaRYSZARD JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

4

1.NazwiskoCEBULA
2.ImionaKRYSTYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

5

1.NazwiskoĆWIERTNIA
2.ImionaRYSZARD JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

6

1.NazwiskoGOLINOWSKI
2.ImionaKAZIMIERZ BOLESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

7

1.NazwiskoGOŁĘBIEWSKI
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

8

1.NazwiskoGROMADKA
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

9

1.NazwiskoJANKOWSKA
2.ImionaMARIA ALFREDA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

10

1.NazwiskoKARBOWNIK
2.ImionaPAWEŁ KOnrAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

11

1.NazwiskoMARZEC
2.ImionaJÓZEF SZCZEPAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

12

1.NazwiskoPURCHLA
2.ImionaEDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

13

1.NazwiskoRAJCA
2.ImionaLEON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

14

1.NazwiskoREMBISZEWSKI
2.ImionaJACEK LEON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

15

1.NazwiskoSITKOWSKA
2.ImionaKRYSTYNA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

16

1.NazwiskoSKOWRONEK
2.ImionaCZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ODDZIAŁU

17

1.NazwiskoSŁAWSKI
2.ImionaELIGIUSZ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

18

1.NazwiskoŚLĘZAK
2.ImionaREGINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

19

1.NazwiskoŚLIWA
2.ImionaJAN MARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

20

1.NazwiskoWERESA
2.ImionaMARZENNA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

21

1.NazwiskoBARTOSIEWICZ
2.ImionaTADEUSZ IGNACY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARAŃSKA
2.ImionaEUGENIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFUCHS
2.ImionaMARIA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWITKOWSKA KOSTRZEWA
2.ImionaIZABELLA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKULIKOWSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁOŚ
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 R. data złożenia 12.07.2001

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaokres za jaki złożono opinię 01.01.2000-31.12.2000 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 R.