Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 18850.
KRS 0000086824, REGON 130139467, NIP 5660005762
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/834/1/378]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ciechanowie sprawozdanie finansowe

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie rodzaju podmiotustowarzyszenie
2.Numer REGON oraz numer NIP130139467
3.Nazwa podmiotuPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CIECHANOWIE
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY, nr w rejestrze A RST 556 RJT 41
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW
2.Adresulica ŚCIEGIENNEGO nr domu 2 nr lokalu 7 kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu01.03.1991 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotNIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuSTAROSTA POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZBIGNIEW BARTOSZKO STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD ODDZIAŁU
2.Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZE SKARBNIKIEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMARUT
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

2

1.NazwiskoOLSZEWSKA
2.ImionaAGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU

3

1.NazwiskoSTANGRODZKA KOZŁOWSKA
2.ImionaEWA URSZULA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

4

1.NazwiskoBĄK
2.ImionaWANDA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

5

1.NazwiskoCHODKOWSKA
2.ImionaJOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU

6

1.NazwiskoSUTYŁA
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

7

1.NazwiskoLIWSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

8

1.NazwiskoBURKACKA
2.ImionaBOGUSŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

9

1.NazwiskoPEŁKA
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLKOWSKA
2.ImionaMARIANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWNACKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLSZEWSKI
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUTKOWSKI
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAJEWSKA
2.ImionaHANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 33 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH I PILOTAŻU, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.1999 01.01-31.12.2000 data złożenia 24.03.2000

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZARZĄDU Z 20.03.2000 ZA OKRES 01.01-31.12.99