Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 18976.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-16 r.
[GD.XII NS-REJ.KRS/122/2/551]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza kuźni i walcowni metali

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 25.50.Z (Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków).

Liczba rekordów:
1 154

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gospodarstw rolnych uprawiających drzewa oleiste

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 01.26.Z (Uprawa drzew oleistych).

Liczba rekordów:
2

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organy nadzoru

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOŁTYSIK
2.ImionaDARIUSZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMALINOWSKI
2.ImionaMAREK WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOKRZEPA
2.ImionaWŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAKERMAN
2.ImionaPER Ikona RSS

WYKREŚLIĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALCZYK
2.ImionaLESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGLAVE
2.ImionaJAN GUNNAR Ikona RSS