Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 10367.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VII NS REJ EWP 172/03
[BM-10079/2003]

Sygn. akt VII NS REJ EWP 172/03 Postanowieniem z dnia 23.07.2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący SSR (del.) Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 23.07.2003 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Polskiego Bloku Ludowego o wpisanie do ewidencji partii politycznych,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!