II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 10367.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VII NS REJ EWP 172/03
[BM-10079/2003]

Sygn. akt VII NS REJ EWP 172/03 Postanowieniem z dnia 23.07.2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący SSR (del.) Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 23.07.2003 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Polskiego Bloku Ludowego o wpisanie do ewidencji partii politycznych,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!