Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 144369.
KRS 0000183747, REGON 014890632, NIP 5252111121
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-17 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/22521/3/713]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kancelaria Prawna Ewa M. Zdrojewska i Wspólnik sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2003.12.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka komandytowa
2.Numer REGON oraz numer NIP014890632
3.Firma, pod którą spółka działaEWA M.ZDROJEWSKA I WSPÓLNIK. OBSŁUGA PRAWNA. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 343
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 20/22 kod pocztowy 00-325 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.06.1998 R., REP. A NR 4962/98, NOTARIUSZ TERESA JANECZKO PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 20,00-052 WARSZAWA (OBECNY ADRES KANCELARII UL. SANDOMIERSKA 23 M.18, 02-567 WARSZAWA).

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZDROJEWSKA
2.ImionaEWA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKORPORACJA PRAWNIKÓW VIP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON011000365
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej4.000,00 PLN
11.Wartość wkładu umówionego4.000,00 PLN
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1. Dane o wkładzie wniesionym

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.000,00 PLN
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZDROJEWSKA
2.ImionaEWA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA