Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 109686.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/10529/4/775]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu złotowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie złotowskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
7 959

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gospodarstw rolnych uprawiających rośliny wieloletnie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 01.2 (Uprawa roślin wieloletnich).

Liczba rekordów:
21 614

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2004.07.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.06.2004 R. DOKONANO ZMIANY § 6 UMOWY SPÓŁKI.

Dział 3.

Rubryka 1.

1

WPISAĆ

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 23 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA