II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 7078.
EWP 229
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY, wpis do rejestru: 2005-03-25 r.
[BM-6637/2005]

Sygn. akt VII Ns Rej EWP 229

Postanowieniem z dnia 22.04.2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 22.04.2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Leszka Wierzchowskiego, Janusza Wierzchowskiego, Zofii Nawarskiej-Wierzchowskiej o wpisanie do ewidencji partii politycznych, postanawia:

I. Wpisać do ewidencji partii politycznych Polski Ruch Monarchistyczny. PRM.

II. Dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:

1) w rubryce 2: datę zgłoszenia partii do ewidencji: 25.03.2005 r.,

2) w rubryce 3: nazwę jak w pkt I z siedzibą w: 40-012 Katowice, (informacja ukryta),

3) w rubryce 4: wzorzec symbolu graficznego:

na purpurowym płaszczu rozpiętym w kształcie namiotu i podbitym gronostajami miecz króla Bolesława Chrobrego z klingą uniesioną do góry, skrzyżowany z berłem królewskim. Na nich tarcza herbowa podzielona poziomo na dwie części: w górnej na czerwonym polu pół srebrnego orła w koronie, w dolnej na srebrnym polu błękitne jabłko królewskie ze złotym krzyżem. Górę królewskiego płaszcza zwieńcza złota królewska korona wysadzana rubinami, szmaragdami i perłami,

4) w rubryce 5: imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów reprezentowania:

Leszek Wierzchowski, 40-645 Katowice, (informacja ukryta),

Janusz Wierzchowski, 42-400 Zawiercie, (informacja ukryta),
Zofia Nawarska-Wierzchowska, 40-645 Katowice, (informacja ukryta),

5) w rubryce 6: imiona i nazwiska osób zgłaszających:

Leszek Wierzchowski, Janusz Wierzchowski, Zofia Nawarska-Wierzchowska,

6) w rubryce 7: data wydania orzeczenia: 22 kwietnia 2005 r.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.