Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 8813.
EWP 227
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY
[BM-8344/2005]

Sygn. akt VII Ns Rej. EWP 227

Postanowieniem z dnia 15.06.2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, protokolant: Karolina Firlej, po rozpoznaniu w dniu 15.06.2005 r. na rozprawie sprawy z wniosku "Unia Lewicy III RP"o wpisanie do ewidencji partii politycznych, postanawia:

I. Wpisać do ewidencji partii politycznych:

"Unia Lewicy III RP".

UL III RP.

II. Dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:

1) w rubryce 2: datę zgłoszenia partii do ewidencji: 21.03.2005 r.;
2) w rubryce 3: nazwę jak w pkt I z siedzibą w:

02-132 Warszawa, (informacja ukryta);

3) w rubryce 5: imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów reprezentowania:

Prezydium Zarządu:

- Izabela Jaruga-Nowacka, zam.: 00-265 Warszawa, (informacja ukryta) m. 11 - Przewodnicząca,

- Piotr Musiał, zam.: 05-110 Jabłonna, (informacja ukryta) m. 43 - Sekretarz Generalny,

- Katarzyna Ludwika Kądziela, zam.: 02-087 Warszawa, al. Niepodległości 223/9 - Wiceprzewodnicząca,

- Bartłomiej Morzycki, zam.: 03-147 Warszawa, (informacja ukryta) m. 48 - Wiceprzewodniczący,

- Szymon Niemiec, zam.: 02-903 Warszawa, (informacja ukryta) - Wiceprzewodniczący,

- Grzegorz Sybilski, zam.: 01-493 Warszawa, (informacja ukryta) - Wiceprzewodniczący,

- Maciej Wieczorkowski, zam.: 03-978 Warszawa, (informacja ukryta) m. 44 - Wiceprzewodniczący,

- Marek Motyka, zam.: Radom, (informacja ukryta) - skarbnik,

członkowie Zarządu:

- Renata Berent-Mieszczanowicz, zam.: 53-139 Wrocław, (informacja ukryta),

- Urszula Bielska, zam.: 53-680 Wrocław, (informacja ukryta),

- Ewa Błońska, zam.: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Czarny Las, (informacja ukryta),

- Barbara Choroszucha-Głowacka, zam.: 15-521 Białystok, (informacja ukryta),

- Marek Grządziel, zam.: 53-318 Wrocław, Al. Gen. J. Hallera 2/10,

- Grzegorz Ilnicki, zam.: 80-171 Gdańsk, (informacja ukryta) m. 19,

- Grzegorz Artur Kotarski, zam.: 18-404 Łomża, (informacja ukryta),

- Agnieszka Krzyżostaniak, zam.: 51-169 Wrocław, (informacja ukryta),

- Marcin Kula-Bukowski, zam.: 02-495 Warszawa, (informacja ukryta),

- Krzysztof Kwater, zam.: 81-572 Gdynia, (informacja ukryta),

- Eugeniusz Orłow, zam.: 01-466 Warszawa, (informacja ukryta),

- Artur Reszczyński, zam.: 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5, (informacja ukryta),

- Adrian Zandberg, zam.: 02-792 Warszawa, Lasek Brzozowy 16/30;

4) w rubryce 6: imiona i nazwiska osób zgłaszających:

Piotr Musiał, Grzegorz Sybilski, Maciej Wieczorkowski;

5) w rubryce 7: data wydania orzeczenia:

15 czerwca 2005 r.