Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 158708.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-02 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15205/5/584]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi noclegowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 55 (Zakwaterowanie).

Liczba rekordów:
27 514

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza ogrodów botanicznych, zoologicznych i rezerwatów przyrody

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 91.04.Z (Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody).

Liczba rekordów:
133

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2005.11.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIP356870202

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOKIN
2.ImionaWŁADIMIR Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Informacje o likwidacji

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji06.10.2005 R. UCHWAŁA NR 01/10 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA LUDŹMIERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20 W KRAKOWIE NR REP. 9700/2005
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOKIN
2.ImionaWŁADIMIR Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościROZWIĄZANIE
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki06.10.2005 R. UCHWAŁA NR 01/10 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA LUDŹMIERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20 W KRAKOWIE NR REP. 9700/2005