Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 18002.
KRS 0000228109, REGON 017474897, NIP 1251200843
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-02-07 r.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/1215/5/614]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni części samochodowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 45.31.Z (Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Liczba rekordów:
7 741

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2005.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działaEUROBIS SPÓŁKA JAWNA A. JASZCZYŃSKI, P. WOŹNIAK, W. ŻELAZO
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI
2.Adresulica AL. PIŁSUDSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 05-270 poczta MARKI

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA 17 LUTEGO 2002 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 12 STYCZNIA 2005 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 6. Informacje o sposobie powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA: EUROBIS S.C. A.JASZCZYŃSKI, P.WOŹNIAK, W.ŻELAZO ZAŁOŻONA NA MOCY UMOWY Z DNIA 17 LUTEGO 2002 R. JEST PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z UMOWĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12 STYCZNIA 2005 ROKU. WSPÓLNICY ANDRZEJ JASZCZYŃSKI I WALDEMAR ŻELAZO ZAREJESTROWANI BYLI W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ DELEGATURĘ BIURA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ URZĘDU M.ST. WARSZAWY DLA DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE POD NUMERAMI: 47 198 I 47 196, WSPÓLNIK PIOTR WOŹNIAK W REJESTRZE WYDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LEGIONOWO POD NUMEREM 16615

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJASZCZYŃSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOŹNIAK
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻELAZO
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółki 1. KAŻDY WSPÓLNIK REPEREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU 2. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJASZCZYŃSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOŹNIAK
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻELAZO
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy34 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach