XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 18066.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-10 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/871/1/459]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza odlewni staliwa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 24.52.Z (Odlewnictwo staliwa).

Liczba rekordów:
45

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów gotowych wyrobów tekstylnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 13.92.Z (Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych).

Liczba rekordów:
4 710

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2001.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie rodzaju podmiotustowarzyszenie
2.Numer REGON oraz numer NIP470873178
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ "DĄBROWA-SKY"
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI I WYDZIAŁ CYWILNY nr w rejestrze DZIAŁ A 526

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2.Adresulica BRONIEWSKIEGO nr domu 64 kod pocztowy 93-264 poczta ŁÓDŹ

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu30.10.1992 R. ZMIANA STATUTU 18.09.2000 PAR. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotNIEOZNACZONY

Rubryka 7. Komitet założycielski

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHUDAŚ
2.ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAPIERKOWSKI
2.ImionaJACEK MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIEŚLIK
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAWCZYK
2.ImionaMAŁGORZATA DOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALINOWSKI
2.ImionaBOGDAN TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEDNARCZYK
2.ImionaJÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI
2.ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZES W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoCHUDAŚ
2.ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoPAPIERKOWSKI
2.ImionaJACEK MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

3

1.NazwiskoKALINOWSKI
2.ImionaBOGDAN TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

4

1.NazwiskoMISZTAL
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

5

1.NazwiskoBEDNARCZYK
2.ImionaJÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

6

1.NazwiskoMUSIAŁ
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI
2.ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPATURAJ
2.ImionaTERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSROCZYŃSKI
2.ImionaPAWEŁ ALEKSANDER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALCZAK
2.ImionaSTANISŁAW TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)