II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 4128.
EWP 59
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY
[BM-3734/2005]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew Pzm 80/03 Postanowieniem z dnia 2.03.2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, protokolant: Magdalena Osiadacz, po rozpoznaniu w dniu 2.03.2004 r. na rozprawie sprawy z wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie partii pod nazwą Polski Ruch Monarchistyczny...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.