II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 13598.
EWP 175
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY
[BM-13098/2006]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew Pzm 69/06

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w następującym składzie: Przewodniczący - SSO Beata Ładak, protokolant - Katarzyna Strzelczak, po rozpoznaniu w dniu 29 września 2006 r. w Warszawie na rozprawie z wniosku Państwowej Komisji Wyborczej z udziałem partii "Inicjatywa dla Polski" z siedzibą w Poznaniu o wykreślenie wpisu partii politycznej z ewidencji, postanawia:

1) wykreślić partię o nazwie "Inicjatywa dla Polski" z ewidencji partii politycznych EwP 175,

2) nakazać pobrać od partii "Inicjatywa dla Polski" na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sadu Okręgowego w Warszawie) kwotę 40 zł (czterdzieści złotych) tytułem kosztów sądowych.