Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 163.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-30 r.
[BM-14802/2005]

Zarząd Polskich Linii Lotniczych "LOT" S.A. (zwanej dalej "PLL LOT S.A."), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3a i § 22 ust. 2 Statutu PLL LOT S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLL LOT S.A. na dzień 26 stycznia 2006 r., o godz. 1400, w sali konferencyjnej (parter) nowego biurowca...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!