I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 9591.
[BM-9118/2007]

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Ołówków "St. Majewski" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem RHB LXXV 10918 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Ołówków "St. Majewski"...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!