V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 9618.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, III WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: III Ns 54/07/8
[BM-8938/2007]

Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu (sygnatura akt III Ns 54/07/8) prowadzone jest postępowanie w sprawie z powództwa BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu o umorzenie weksla.Sąd Rejonowy w Poznaniu wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego przez AD-MED., Osiński W., Łagowski J., Kubicki M. Spółkę jawną w dniu 5 września 2006 r. na blankiecie o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!