Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 101468.
KRS 0000157539, REGON 811799337, NIP 8512566772
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-04-03 r.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/6163/7/677]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Makler" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 811799337

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 811799337 NIP 8512566772

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WYSZYŃSKIEGO nr domu 28 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-203 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica CHMIELEWSKIEGO nr domu 22A kod pocztowy 70-028 poczta SZCZECINIE kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 28.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006