Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 102071.
KRS 0000194446, REGON 000484334, NIP 5870200487
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-19 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10874/7/687]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoGUZIAK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoDOSZ
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA

WPISAĆ

4.Funkcja w organie reprezentującymPEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU

3

1.NazwiskoMATUSZEWSKA
2.ImionaTERESA IRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁK
2.ImionaBOGUSŁAWA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATUSZEWSKA
2.ImionaTERESA IRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)