Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10667.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-13 r.
[BM-10214/2007]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu przeworskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie przeworskim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
12 751

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kopalni torfu

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 08.92.Z (Wydobywanie torfu).

Liczba rekordów:
86

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 22.03.2007 r. wspólników GÓRNOŚLĄZAK Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.