V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 10703.
SĄD REJONOWY W NYSIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 146/07
[BM-10212/2007]

W Sądzie Rejonowym w Nysie toczy się postępowanie spadkowe dot. spadku po Józefie Czuczmanie (Czuczman) zmarłym dnia 18 stycznia 1994 r. w Nysie, ostatnio stale zamieszkałym: 48-300 Nysa, ul. Matejki 2/7, po którym pozostał lokal mieszkalny w Nysie, dla którego w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr 33364. Wzywa się spadkobierców...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!