V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 10709.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2574/06
[BM-10189/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 2574/06 z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kibiców, Chlubnej i Chlebowej, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 8.741 m2, oznaczoną numerem ewidencyjnym 5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!