Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 126877.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-06 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7358/7/634]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm konsultingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
65 770

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu raciborskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie raciborskim (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
11 315

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działa"ECO - TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina CISEK miejscowość ŁANY
2.Adresmiejscowość ŁANY ulica GŁÓWNA nr domu 20 kod pocztowy 47-253 poczta CISEK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2007 R. NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 441/2007

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALACH
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALACH
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE