Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 126884.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-07 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13301/7/945]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.08.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaKROWODRZA - POD GÓRKĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ nr domu 13 kod pocztowy 31-234 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.06.2007 R. - WILHELM WOJTKIEWICZ, KANCELARIA NOT. W BOCHNI, RYNEK 18/2, REP. A NR 4390/2007;

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBATTEK
2.ImionaJAKUB PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHOMINIEC
2.ImionaEDWARD MIECZYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHOMINIEC
2.ImionaKAZIMIERZ BOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHOMINIEC
2.ImionaKAZIMIERZ BOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA