Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 127774.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-04 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13743/7/435]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni obrabiarek

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.62.Z (Sprzedaż hurtowa obrabiarek).

Liczba rekordów:
451

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów komputerów i urządzeń peryferyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 26.20.Z (Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych).

Liczba rekordów:
1 512

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRABOWSKI
2.ImionaWALDEMAR ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRABOWSKA
2.ImionaJADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 16.07.2007 W SPRAWIE VII NS REJ.KRS 17726/07/277
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRABOWSKI
2.ImionaWALDEMAR ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRABOWSKA
2.ImionaJADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)