XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 179378.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-17 r.
[LU.XI NS-REJ.KRS/13298/7/540]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni mięsnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.32.Z (Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa).

Liczba rekordów:
3 101

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu lidzbarskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie lidzbarskim (woj. warmińsko-mazurskie).

Liczba rekordów:
5 365

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.10.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa podmiotuLOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI PUŁAWSKIEJ

WPISAĆ

3.Nazwa podmiotuLOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI PUŁAWSKIEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu1.DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI W SPRAWACH ZWYKŁYCH MA PRAWO PREZES LUB WICEPREZES, W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z REGULAMINU ZARZĄDU. 2.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORGANIZACJI WYMAGANE JEST ZGODNE PISEMNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ORGANIZACJI LUB WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBANASZEK
2.ImionaKONRAD JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoWASILEWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

3

1.NazwiskoWAŁECKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

4

1.NazwiskoCENKIEL
2.ImionaDARIUSZ WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

5

1.NazwiskoROZŁOWSKI
2.ImionaTADEUSZ EDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji02.10.2007 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMI PUŁAWSKIEJ Z DNIA 02.10.2007 ROKU W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA.
3.Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWASILEWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacja o rozwiązaniu organizacji